TOT 50% KORTING BES W5BE7 ÏÏSS3WS «ij FABRIAN ZONWERING Net zwanger? Dan heb je tien weken de tijd om ook andere vrouwen gelukkig te maken. J I Ij j. WEET VAN WANDEN' WERSI DEMONSTRATIE normaal 198,-/249,-/298,-/314,-/ 349,-/ 427,-/ 580,-/ 695,-/ 757,-p.st. Fai issementsverkoop Goes NS Van Os Verkoop van een grote sortering LEREN EN SUEDE JACKS (voor dames en heren) 0SI Vs V I nu uitzoeken voor wm INFORMATIERUBRIEK OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 19.95 16.95 13.95 MURRE-MOENS 100,-/125,-/150,-/175,-/ 200," p.st. s KLEINE MOEITE VOOR GROOT GELUK EN... ZE ZIJN ER WEER VOOR U IN DE WINKEL RESTANTEN MERKBEHA'S EN SLIPS WEEKAANBIEDING MURRE-MOENS ROLLUIKEN NAJAARSAKTIE fee DE BEVELANDER Woensdag 13 december 1995 Gemeente Noord-Beveland 1e pr. 3923 2e pr. 4967 10e pr. 2919 3e pr. 2837 11e pr. 3637 4e pr. 4759 12e pr. 3231 5e pr. 2596 13e pr. 3514 6e pr. 4491 14e pr. 2736 7e pr. 3840 15e pr. 2587 16e pr. 4376 iF DOBBEL PALM BOUWPLANNEN Muziek Verspuy Hoogstraat 20 0166 603775 4691CB Tholen MOOIEWANDSrSTEMEN? KIJK BIJ MURRE-MOENS! De grootste klavier specialist van Zeeland en Brabant Magdalenastraat 4 - Goes (tussen Markt en Beestenmarkt). Openingstijden: di. t/m zat. 09.30 - 17.00 uur do. koopavond van 19.00 - 21.00 uur OPRIL GROTE MARKT 13, GOES LANGEVIELE I l-l3, MIDDELBURG BEL VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE EN/OF HUISBEZOEK! Middelburg geopend van 12.00-17.00 uur ONTWERP-VERGUNNING BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER X-Mas shopping in Goes van 19.00-22.00 uur ENERGIEBESPARING TOT 40% GELUIDSWEREND INBRAAKPREVENTIE ★ZONWEREND OPTIMALE GEBRUIKSZEKERHEID ook bij koude, hitte en storm Ripstraat 27 Kamperland tel. 0113-371315 fax: 0113-371758 Dorpsstraat 84, Krabbendijke, tel. 0113-501261, fax 0113-502850 1 BOUW DAKKAPEL TRINTELLAAN 2 TE KORTGENE VERGUNNING UITSUG VERLOTING OPENINGSTIJDEN BUREAU BURGERLIJKE STAND JUPILER MAES PILS -Mg» ^$5*4 Verder vindt U bij ons: J Zeer ruime sortering scherp geprijsde biersoorten. Tevens vele soorten wijn, sterke dranken, likeuren, limonades, enz. Biermanden en relatiegeschenken kunnen a la minute worden samengesteld. VUURWERKACTIE 1995/1996 VUURWERK GEVAARLIJK MOOI MOOI GEVAARLIJK TOONZAAL: Prinsendijk 5, Kortgene (bij grasdrogerij) Openingstijden: elke zaterdag van 09.00-12.00 en op afspraak, NU AL VOORDEEL T 1 k SLA UW SLAG!!! ar als op maat panelen van ssing voor van uw woensdag 27 december donderdag 28 december vrijdag 29 december Bouwaanvragen Bouw schuur en serre Torendijk 91 te Kortgene; vergroten berging Onruststraat 8 te Kamperland; bouw serre Ostrea 31 te Kamperland; vergroten woning Patrijzenlaan 24 te Kamperland; bouw 2 woningen Wilhelminastraat 18c en 18e te Kortgene; bouw woning Wilhelminastraat 18d te Kortgene; bouw woning Waterhoenlaan 6a te Kamperland; vergroten woning Kortgeenseweg 2 te Kortgene. Bouwvergunningen Uitbreiden woning Kwikstaartenlaan 7 te Kamperland. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mw. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 0113-301553. Kortgene, 13 december 1995 Buiten Wersi hebben wij ook de merken; Roland, Yamaha, Technics, Casio, Gem, Enz,Enz. Wij geven tijdens deze show hoge inruil prijzen, geen inruil dan een extra hoge korting. Kom kijken en luisteren, u ben van harte welkom. Met medewerking van Wersi Sound, Wersi importeur van Nederland, met als demonstrateur Dennis van Kerkvoorden zondag 17 december koopzondag in Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning onder 1kunnen tot en met 10 januari 1996 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden inge diend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 10 januari 1996 over het ontwerp van de vergunning van gedachten worden gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbe treffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: Zaterdag 16 december Ontelbare mogelijkheden in wanden en panelen. Wij hebben staan het meest revolutionaire orgel op dit moment, de Wersi Phoen x 19295 - Ook verkrijgbaar in portable uitvoering, de Wersi Performer 12795.-. U heeft al een Wersi vanaf 6975 - de Wersi Elektra en die hebben wij ook staan. MEDICAL BV Ook thuisverplegingsartikelen: Wij demonstreren ook het keyboard van Wersi. De Wersi Pegasus ƒ6995.-. Dit is het meest revolutionaire keyboard workstation op dit moment KfömwtRps 75 zoals verpleegbedden bijvoorbeeld 's Gravenstraat 47 Tel. 0113-312340 's Gravenpolder J ouw lichaam maakt in de 6e tot en met de 16e week van je zwangerschap een hormoon (hCG) dat vruchtbaarheidspro blemen bij andere vrouwen kan oplossen. Bel voor informatie of aanmelding gratis 06-0228070 of uw informatrice: Goes, 0113-220890 Middelburg, 0118-611547 Burgemeester en wethouders: 1. zijn voornemens, onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu, een veranderingsvergunning te verlenen aan J.A. Hamoen, met betrekking tot de var- kensfokkerij en -mesterij met opslag van drijfmest en veevoeder aan Stekeldijk 25 te Kamperland; 2. hebben, onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu, een tijde lijke vergunning verleend aan de Provincie Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat, met betrekking tot een grondwaterzuiveringsinstallatie aan de Hoofdstraat (ong.) te Geersdijk, kadastraal bekend gemeente Noord-Beveland, sectie V, nr. 171. De stukken met betrekking tot de ontwerp-vergunning onder 1. liggen vanaf 14 decem ber 1995 tot en met 10 januari 1996 en de stukken met betrekking tot de tijdelijke ver gunning onder 2. liggen vanaf 14 december 1995 tot en met 24 januari 1996 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tij dens kantooruren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (0113-301553). 8e pr. 3155 Prijzen af te halen: Jan de Vos te Nieuwdorp. De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer Lucas te Kortgene voor het plaatsen van een dakkapel op het pand Trintellaan 2 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stukken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 0113-301553). Kortgene, 13 december 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers Ingevolge artikel 20.11 Wet milieubeheer staat tot en met 24 januari 1996 tegen de ver gunning onder 2. beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de vergunning; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de vergunning; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de ver gunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de vergunning. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 Awb juncto artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak en het verzoek om schorsing of een voor lopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Amemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelie. P.V. DE SCHELDEVUECERS 9e pr. 3501 Van 27 tot en met 29 december a.s. zal de gemeentesecretarie gesloten zijn. Het bureau burgerlijke stand is op deze dagen geopend als volgt: van 10.00 tot 11.00 uur, van 10.00 tot 11.00 uur, van 10.00 tot 11.00 uur. 7'/^ een efficiënte indeling bedrijfsruimten. Kom vrijblijvend kijken in onze showroom en vind de wand die bij u past Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zater- dag van 09.00 tot 13.00 uur. A F W E R K S Y S T E M E N ARNESTEINWEG 23, MIDDELBURG TEL 0118-637005. FAX 0118-613478 In de maanden december en januari organiseren de politie, het Openbaar Ministerie, de gemeenten en HALT weer een vuurwerkactie. De actie heeft als doel, controle op de (il)legale verkoop, het terugdringen van de overlast en de gebruikers wijzen op de geva ren van vuurwerk. Handelaren mogen de laatste drie dagen van het jaar vuurwerk verkopen. Dit jaar valt 31 december op zondag en daarom mag ook op 28 december worden verkocht. Jongeren onder de 16 jaar mogen zelf géén vuurwerk kopen. Afsteken mag alleen op 31 decem ber vanaf 10 uur 's morgens tot 1 januari 2 uur 's nachts. De politie houdt in de gaten of vuurwerk afgestoken wordt op tijden dat dit niet mag. Ook het hebben van vuurwerk is vóór 28 december niet toegestaan. Worden jongeren tussen de 12 en 18 jaar door de politie betrapt, dan moet een boete worden betaald of een afdoening worden gevolgd via HALT. De boete ligt tussen de 50,- en 250,-. Het vuurwerk wordt in beslag genomen. De boete vervalt als de afspraken met HALT goed zijn nagekomen. Tijdens een HALT-afdoening krijgen jongeren voorlichting over de gevaren van vuur werk èn moeten ze een aantal uren gaan werken. Dit kan zijn bij de brandweer of bij de plaatselijke plantsoenendienst. Als er ook nog schade is ontstaan moet deze altijd wor den vergoed. HALT is daarnaast actief op het gebied van preventie. Vuurwerkkranten worden ver spreid onder scholen, bibliotheken, jongeren-werk, politiebureaus en verkooppunten. De krant is voor de doelgroep van HALT en staat vol met tips voor verstandig gebruik. Basisscholen kunnen gebruik maken van lespakketten. Dit jaar zijn er nieuwe video banden en sheets. Op Schouwen-Duiveland verzorgt de brandweer samen met het Rode Kruis op verschillende basisscholen de voorlichting. Scholen voor het voortgezet onderwijs krijgen voor het eerst dit-jaar lesmateriaal van HALT. Een speciale lesbrief is gemaakt voor de eerste twee klassen. Praktisch alle scho len in de Oosterschelderegio hebben besloten met de lesbrief aan de slag te gaan. Aan de les is een opdracht verbonden waarmee kinderen een prijs kunnen winnen. Vorig jaar waren elfhonderd mensen het slachtoffer van vuurwerk, de helft daarvan stak niet zelf vuurwerk af. De stunters met vuurwerk zijn vaak jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. ►3 HK'- Zaterdag 16 december a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 35