WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK KERSTSHOW 2E KERSTDAG LAURA ASHLEY MONTUREN STEÜTEL De Schipper opent nieuw meubelplein in Arnemuiden C. van den Bos te Lewedorp start Letselschaderegeling Op 1 december is in Lewedorp C.F.J. van 'den Bos Letselbe- schadiging gestart. Hiermee is Zeeland een professionele dienstverlener rijker. Met zijn bedrijf richt de heer Van den Bos zich op alle verkeersslachtoffers die door de schuld van een ander letsel hebben opgelopen. Hij biedt aan hen te helpen bij het verhalen van hun schade op de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke persoon. Te denken valt aan smartegeld, Patisserie Van Opdorp Goes brengt jubileumactie uit Patisserie Van Opdorp aan de Korte Kerk straat te Goes viert dit najaar en deze winter het 125-jarig bestaan. Tot ver buiten Goes reikt de reputatie van de patisserie van de familie Westdorp. Bij velen is het bekend dat er in de bakkerij kunststukjes worden gerpo- duceerd in de vorm van mooi ogende, maar vooral ook héérlijke patis serie. Ter gele genheid van bestaan 2 98 - voor v U j VAN 1 2.00 TOT 1 7.00 UUR MEDISCHE DIENST Fragment 16 december live in De Geveltjes The Dutch Tuba Quartet in Muziekschool Goes SHIRTS Nieuwe professionele dienstverlening Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 0113-230214 JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. Nu ook in Goes Bekend uit de modewereld Alléén verkoop bij: Woensdag 13 december 1995 DE BEVELANDER 13 bltee/tnieiu&b ■MlMi iedere smaak, elke portemonnee voor voor zaterdagavond koopavond A. van Schaik. Tel. 0118 - 478969. - Flippo-ruilbeurs 'JOCLêSSIC klassieke meubelen DRANKPROBLEMEN? Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. VREDESBURO De speciaalzaken I voor 16 en 17 dec. 1995 125-jarig r MB Topfogn HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK De Schipper, van oudsher een vertrouwde naam op interieurge bied, zal donderdag 14 decem ber de deuren openen van een geheel nieuw meubelplein. Het meubelplein aan de Van Citters- weg bestaat uit vier speciaalza ken: Novastil, Morgana Slaapka mers, Woonsfeer en Tuincen trum de Klim-op. Met de nieuwe woonzaken, die tezamen De Schipper Woondelta gaan heten, concentreert De Schipper al zijn activiteiten op één locatie. Het familiebedrijf De Schipper vindt zijn oorsprong in 1911. Het was de heer M. de Schipper die des tijds nog met paard en wagen een venthandel dreef in kleding en huishoudtextiel. Eén genera tie later werd in 's-Heer Arends- kerke een zaak opgestart, die na verloop van tijd de functie van de venthandel overnam. In de jaren '50 groeide de behoefte aan arti kelen voor de woninginrichting, zoals tapijt, gordijnen en meube len. Er werd een gemengde tex tielzaak in Nieuwdorp geopend. Deze zaak werd later in dezelfde straat uitgebreid met een toon zaal met een keur aan meube len. Vanaf nu worden door inmid dels de vierde generatie alle acti viteiten geconcentreerd in Arne- muiden. Specialisatie is een feit. De Schipper in zijn huidige vorm concentreert zich puur op de woninginrichting. "Zo'n totaal- aanbod op interieurgebied komt natuurlijk niet uit de lucht vallen", aldus de heer Hanjo de Schip per. "Wij hebben de afgelopen jaren opgemerkt dat het gedrag van de consument aanzienlijk is veranderd. We hebben tegen woordig te maken met een uit stekend geïnformeerde en kriti sche consument, die goed voor ogen heeft wat hij wil. Zelf samenstellen en zelf combine ren, daar gaat het om. Hieraan gaat een grondige oriëntatie vooraf. Hij of zij wil veel keuze- Daarnaast zijn zij werkzaam als dirigent en/of docent bij diverse muziekscholen en verenigingen. Spreekuren zaterdag- en zondagmor gen van 10.00-11.00 uur. dr. P.F.M. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, tel. 06-53 25 71 31 Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 0113-251404. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 0113-227104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. REGIO ZEELAND J. Kok, 0113- 3S AQUA UNIA ARCO AfiX AUPlNGHélSed BAAN BANZBORD BAXTER BElGOCHkOM BENZE COLLECTION BOBO LIFESTYLE BQVl BREE’S NEW WORLD BRINKMANN BRUHL&SmXD BU5NEUI CANTU C EVE UT CON5ORZIO MOBfU CORNWALL CREAFORT CRfêJUN DEJA DEJONG DICO DlSSELKAMf* DRUTMSER DUNLOPILIÖ DURLET DUX ECCELENTE ENGE LANDER EQUttY EVENING REFLECTIONS HNKELDEI FiTFORM FWGERIO GÖTE GRANGE HARVflkK HEDEBRO HEIDENSE HENNE DE JONG HERMA HlMOLlA HOFSTEDE HOGENELST HÜlSTA INTERSTaR iRfSETTE JADE JORI JORfS KASTEL LABEL LANDE DESIGN LEKER MAATSCHAPPELIJK WERK: LEOUJX loddenkemper LLHMER5EN W1GGERS MEANDER METAFORM MÖUNARI MOSER MULlEMAN MLMAERT NOLTE NORMA OAKLAND PERDIJK GROENENVÊLD WNE CREATIONS POLYOAtlN BEDDING POLMAN RAANHOS RÉCO» BEDDING ROLF BENZ 5CHLBTEMA savA SKALMA SÖDERBERG SONATE SPAKMAN STALLMANN STAMMSOWER STEFFEN SUSAN MEUBEL BV SVEDEX TALENS TEAM B¥ WELLS ÏEXELER ÏOPFÖRM TOUCHÉ TRECO TRENDHOPPER VAN GELDER VANOS VAN HOOF VANMAANEN VANROS5UM VE1DEMAN BEDDING VROOM5HOOP WAGNER WALRAVEN WELLINGTON WÉMANN WITTMANN XANDfctA YOUNG INTERNATIONAL ZANI ZEUROMÖBEL ZONDAG A58 richting Breda, afslag Roosendaal-Oost, schuin t.o. McDonalds/McDrive. INTERIM 'R w WAARBORG Wijkvereniging Goese Polder houdt zaterdag 16 december een Flippo-ruilbeurs in De Spin- ne. Deze is geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Entree één gulden. In De Geveltjes te 's-Heerenhoek wordt de reeks live-optredens zaterdag 16 december a.s. voortgezet met een concert door Frag ment. Fragment is een combinatie van Engelse humor in een Neder lands jasje met swingende- maar ook feestmuziek. Zo staan de vas te bezoekers al niet meer raar te kijken wanneer Sympathy for the Devil van de Rolling Stones een uitstapje maakt naar "Come As You Are" van Nirvana om vervolgens doodleuk uit te komen op bijvoor beeld "Altijd is Kortjakje ziek". Meer dan aardig zijn de nummers van Doe Maar die met een Engels accent in het Nederlands worden gezongen. Terecht schreef een krant over het optreden "Chaotisch, spontaan en energiek". Absoluut een band die boven het gemiddelde uitstraalt. MODERN EN DESIGN heer Cees Westdorp de jubi- leumtaart aansneed, werd hij (in moten) gepresenteerd door de Goese burgemeester tij dens een bijeenkomst op het Stadskantoor. The Dutch Tuba Quartet heeft speciale aandacht voor de underdog positie die de tuba in de muzikale wereld heeft. Door een gebrek aan professionele tuba docenten worden vooral jongeren onvoldoende gemoti veerd dit veelzijdige instrument te gaan bespelen. twintig gulden bij de zaak besteedt, komt er voor in aan merking. De litho toont een fraai gevorm de chocoladetaart, met vers fruit gegarneerd en is een evenbeeld van een taart die bij Van Opdrop op artistieke wijze wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat er een kleine serie van dergelijke litho's komt. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 0113-252114. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waar genomen van vrijdag 18.00 tot zater dag 19.00 uur door dr. D.P. Keizer, Frans den Hollanderlaan 29, Goes. Tel. 0113-216405, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 0113-215306. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk. Tel. 0113-581231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. K. Cysouw (waarne mer), Zangvogelstraat 86, Heinkens zand. Tel. 0113-563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland-Bath. Tel. 0113-551343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. W.J. Kronenberg, Molen straat 15, Hoedekenskerke, tel. 0113- 311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waargeno men door: dr. H. van der Veen, Oost- straat 30, Wissenkerke, 0113-372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Zondag 17 december geeft "The Dutch Tuba Quartet" een koffie concert in De Muziekschool te Goes, aanvang 12.00 uur. Het concert duurt ongeveer een uur. The Dutch Tuba Quartet (T.D.T.Q.) bestaat uit Hugo Ver- weij en Arjen Bos (Euphonium), Jan van de Sanden en Ron Antens (Tuba). Vanaf het moment dat dit kwartet in sep tember 1993 werd geformeerd, werden opmerkelijke concertop- tredens verzorgd in heel Neder land. Ook verzorgde The Dutch Tuba Quartet meerdere radio- optredens, o.a. voor de N.C.R.V. De vier leden van dit unieke ensemble leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan het Bra bants Conservatorium. Als onderdeel van het lesprogram ma werd er soms in kleine ensembles gemusiceerd. Dit beviel /deze vier heren zo goed, dat ze besloten in deze formatie verder te gaan. Inmiddels heb ben zij hun studie aan het Bra bants Conservatorium succesvol afgerond en hun weg in de muziekwereld gevonden. U kunt deze heren als tubaist regelma tig tegenkomen in diverse orkes ten, zoals het Brabants orkest, het Gelders Orkest, het Residen tie Orkest, Amsterdam Wind Orchestra en het Xenakis En semble. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 0113-342486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 0113- 220656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. reiskosten, huishoudelijke hulp, kledingschade, verlies van inkomsten enz. Wie gewond is geraakt bij een ongeval heeft vaak al problemen genoeg. Het kan dan een uitkomst zijn dat een belangenbehartiger de papieren rompslomp regelt en er voor zorgt dat uw schade wordt vergoed. Naast uw schade kan ook zijn nota bij de verzekerings maatschappij worden ingediend. De heer Van den Bos is geen onbekende in Zeeland. Na een KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg. Voor dringende vragen en vragen om hulp is de dienstdoende wijkverpi. 24 uur per dag bereikbaar (ook in het weekend) via tel. 0113- 251177. Uitleen verpleegartikelen op werkd. tussen 11.00-14.00 uur in de wijkgeb. Goes (Nassaulaan 8), Heinkenszand, Kapelle, Kruiningen, Kortgene. Tevens uitleen van verpleegart. van 18.30-19.00 uur op werkdagen in Goes (Nassaulaan 8), Kruiningen en Heinkenszand. WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. Lange Kerkstraat 41 - Goes Tel. 0113-216415 en 13.30-17.00 uur. Gokspreekuur do. 16.30-18.30 uur. Buiten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118- 615551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113 - 371680 of 0111 -402286. Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten). Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloem- straat 53, Goes. Adres: A.A. werk groep Goes, Postbus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113-312829 0113- 655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziekten, tel. 0118- 634085. Tuberculosebestrijding: afspraak maken via tel. 0118-418395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Coligny- laan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen. Vragen over jeugd- en schoolgezond- heidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of be grafenis voor buitenkerkelijken. Aan vragen via tel0118-614251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEELAND. Voor informatie bellen met: 0113- 342591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Telefoon nummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIÈNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 of 0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 0113-250465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13,1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorgani saties; Ondersteuning patiëntenorga nisaties; Belangenbehartiging pa tiënten consumenten in de ge zondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 0113-213930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aansluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis ster ven. Het Clarahofje, Maartenbroers- weg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50-plussers beschikbaar voor iedereen, 0113- 228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huisvesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Ópen van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 221576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). Leger des Heils Zondag 17 december: 10.00 uur: kapi tein E. van Triest (kapt. M. van Dalen leidt om 10 uur de dienst in het Oos- terscheldeziekenhuis). ‘s Avonds geen dienst in onze zaal. 19.30 uur: Volkskerstzang in R.K. Maria Magda- lenakerk. Woensdag 20 december, 19.00 uur: Kerstfeest in het PZZ; iedereen is welkom. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Ouderen, tel. 0113-223723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113- 235000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: dl. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobby electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113-220563/215496/ 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een ver standelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmiddag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloem- straat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Telef. bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 0113-250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 315420 of 0113-563309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zonne- bloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. STICHTING WELZIJN OUDEREN: Vraagbaak voor telefooncirkels, alar mering, ouderenhuisvesting, Thuis wacht voor dementerenden, etc. Tel. 0113-223723. ADVIESBUREAU ZEEUWSE STICHTING VOOR GEHANDICAPTENBELEID Herengracht 52, Middelburg (0118- 623592). Meldpunt ervaringen, vragen en klachten over het toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van de WVG, AAW en AWBZ. Kostenloze hulpverlening voor alle Zeeuwse gehandicapten.PASTORALE ZON DAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelse- weg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113- 215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DEBEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113-573520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113-551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 0113-561615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00- 9.30 uur, 0113-301378. BUREAU INFORMATIE EN ADVIES Adres: Zonnebloemstraat 53, Goes. Telefoon: 0113-221270. Spreekuur: ma. -vr. 09.00-12.00 uur; ‘s middags op afspraak. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV VRIJWILLIGE THUISZORG Contactpersoon: Marjan Kaan, 0113- 230711 FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van ll. 00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op afspraak. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1,4461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30-12.30 uur Bij de foto: Burgemeester Van der Zaag van Goes kreeg afge lopen vrijdag de jubileum- aquarel van Patisserie van Opdorp aangeboden, een creatie van de bekende illu strator Han van de Broeke van één van de heerlijkheden van Van Opdorp, Chocolade Sym- phonie genaamd. Terwijl de het gaf eigenaar Cees Westdorp enige tijd geleden opdracht aan kunstenaar Han van den Broeke tot het vervaar digen van een litho. Deze werd eind vorige week aangeboden aan burgemeester drs. D. van der Zaag van Goes. De litho is in een oplage van 1000 reprodukties gemaakt en wordt rond de feestdagen aan geboden aan de klanten. Wie voor een bedrag van minstens mogelijkheden met elkaar verge lijken. Liefst op één locatie. Van daar dat wij onze klanten dit tota le meubelaanbod onder één dak aanbieden. Winkel-in winkel-uit hoeft dus niet meer, want de fac tor tijd speelt bij veel mensen ook een grote rol. Gemak dient de mens, nietwaar?" STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp.: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 0113 - 249249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. economisch-juridische- studie aan de HEAO te Vlissingen heeft hij ruim negen jaar bij ZLM Ver zekeringen gewerkt. Het besluit om zelfstandig verder te gaan is ingegeven door de wens om slachtoffers een persoonlijke aanpak te kunnen garanderen met een reële schadevergoeding als resultaat. Wie overweegt de heer Van den Bos in te schake len hoeft niet zelf te reizen. Wan neer u hem belt (0113-612718) komt hij vrijblijvend bij u langs. De Schipper \^/oondelta bestaat uit de speciaalzaken Novastil, Morgana Slaapkamers en Woonsfeer. Waarbij Novastil staat voor een brede collectie meubels voor de woonkamer. De collectie wordt ingekocht op vak beurzen door heel Europa en varieert van zeer klassiek tot actueel modern. Morgana is een landelijke keten van slaapkamer- speciaalzaken. Naar aandacht voor het slaapkamermeubel, biedt deze zaak ruimte voor het zogenaamde technische slapen: lattenbodems, spiralen, box springs, waterbedden e.d. Het assortiment van Woonsfeer ten slotte, bestaat uit velerlei vormen van raamdecoratie en zowel har de als zachte vloerbedekking. O o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13