.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Studio 1: schoonheids Plus Klus Otte: nieuwe Kerstmarkt in Veere met Nieuw TMC Woonwarenhuis f 625,- f289,- f 192,- Lustrum Pasar Malam in B PASAR MALAM 15 -16 -17 december m.m.v. GAMELANGROEP MARSUDI RARAS petjoh - sprookjesverteller COEN PRONK HEAT WAVE Krontjonggroep HS-SELECTION ANKLUNG - KLEDERDRACHT EN DANSGROEP "PERWARINDO" Bevelandse inbreng opent deze week in Goes DHZ-markt in Nieuwdorp Beveland heeft er een nieuwe Doe het Zelf markt bij. Het gaat om Plus Klus Otte. Deze is geves tigd aan de Havenweg 24 te Nieuwdorp in het pand waar voorheen een meubelzaak was te vinden. Plus Klus Otte is de tweede Plus Klus-vesti- ging in Zee land. In den lande telt deze Doe het Zelf organisatie al zo'n 150 win kels. De nieu we winkel in Nieuwdorp heeft een oppervlakte van circa 400 vierkante meter plus 100 vier kante meter magazijnruimte. Plus Klus Otte heeft niet alleen eèn zeer compleet en breed pak ket doe-het zelfartikelen te bie den, ook kan men terecht voor deskundig advies en informatie. Dat laatste is mede te danken aan het feit dat de heer Erik Otte, die de zaak heeft opgezet, de nodige praktische en theoreti sche ervaring in de bouw heeft. De familie Otte heeft al vanaf het jaar 1910 een bouwbedrijf gehad salon en nagelstudio Zeelandhallen te Goes New York Londen Veysonnaz Vijf winkelformules onder één dak Goud voor Peter Jebson bespeelt Compton-theaterorgel Showgirls Heropening aan Oostsingel te Goes Cursus Kerstkransmaken in Ambachtscentrum Breed assortiment voor doe-het-zelver Van vrijdag tot en met zondag a.s. ZEELANDHALLEN - GOES Tel. 0113-221020 "Zeven dagen per week bezig en dan word je zó gepakt i Kk J Woensdag 13 december 1995 DE BEVELANDER 11 2 weken appartement Vraag naar onze 2750 andere bestemmingen. vanaf vanaf vanaf postkantoor Kijkdag in appartementen te Kapelle Z r. Oproep Drie skelters van dit type werden in het dierenparkje van Hoedekenskerke ontvreemd. Ze werden geleverd door West- strate 's-Gravenpolder. Lava in Goes Ca. 100 standhouders met o.a. exotische restaurants en Oosterse artikelen, Molukse -, Javaanse - en Balinese dansen, modeshows etc. Toegang 10,- p.p. kind; 3,50 6-12 jaar. Info: 0113-221020 Je regelt 't op het Cb*- r f OPENING MET a •u f t 1 l VERVOLG VAN VOORPAGINA aanbiedingen, onder meer op gebied van gelaatsbehandeling, manicure, lakken en kunstna- gels. Met de feestdagen in zicht mogelijk een aardige hint om nader kennis te maken met de nieuwe studio. Studio 1 is verder depositaire van de produkten van Selvert, welk Spaans merk een complete cosmeticalijn heeft te bieden. "Een brede lijn, onge acht het type huid, oud of jong", aldus José de Kraker. Atelier Kreafleur in het Ambachtscentrum bij de Hollandse Hoe ve te Goes start met een nieuwe kursus Kerstkrans maken. De kursus wordt gehouden op donderdag 14 december en duurt 1 dagdeel. Men kan zowel 's morgens, 's middags als 's avonds deelnemen; aanvangstijden zijn 10.00,14.30 of 19.30 uur. Deel namekosten zijn ongeveer 15,00, inklusief materiaal. Inlichtin gen bij Dineke Geerligs tijdens de openingsuren in het Ambachtscentrum op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur tel. 0113 - 214102 of bij haar thuis na 18.00 uur tel. 0113- 213273. Ze vertelt over de korte kursus: "Met deze kursus pro beer ik mensen enthousiast te maken om zelf een mooie kerst krans te ontwerpen. We gebruiken als ondergrond een krans van in elkaar gedraaide wilgetenen en deze gaan we verfraaien met dennegroen en natuurlijke materialen zoals gedroogde pad destoelen, noten, zaden en we hangen hem op met raffiastrik of een kerstlint. De kerstkrans kan zowel binnen in de kamer of buiten aan de deur opgehangen worden". denis, Volksdansen, Zeeuwse dialecten, Zeeuws Toneel enz. enz. Vooral de "kinder-kleder- dracht-show" op woensdagmid dag is de moeite waard. Het Cul turele programma ziet er als volgt uit: Woensdag 13 december: 12.00: Opening 12.00-18.00: Zeeuwse schrijver; Goochelaar en de Kerstman; Zeeuwse groepen hun optredens verzor gen. Elke dag laat de vereniging Er tijdens Pasar In Kapelle wordt op zaterdag 16 december een kijkdag gehouden in het plan Beukenhof, waar 42 luxe serviceappartementen voor senioren zijn gebouwd. De kijk dag voor toekomstig huurders en voor geïnteresseerden in plan Beukenhof duurt van 10 tot 12 uur. Het initiatief gaat uit van de Stichting Wonen voor Ouderen. V UNIEK SLEEPY ERGO-SLEEP- SYSTEEM Slaapkamerwinkel Sleepy her bergt een primeur voor Neder- PARDIO PARKETSTUDIO Parket- en laminaatvloeren voor een prima prijs. Dat vindt u in de sfeervolle Pardio Parketstudio. Structuur, kleur, legmethode: er zijn talloze mogelijkheden. Ook kurk maakt onderdeel van het assortiment. <1 Tl Ti Tot slot doet ze een oproep: "Stel je voor, dat onze skelters als kerstcadeautjes aan kinderen worden gegeven. Voor zo'n kind is het natuurlijk een prachtca- deau, maar voor ons is het één grote desillusie". "Ik hoop, dat de daders de krant lezen en alsnog spijt krij gen. Ze kunnen de skelters anoniem terugbrengen of het geld anoniem terugstorten op onze bankrekening. Dat zou ons érg motiveren om door te gaan. Ons banknummer is 3283.28.049 bij de Rabo in 's- Gravenpolder". RUNNER: NIEUWE FORMULE Binnen het nieuwe TMC Woon warenhuis is veel ruimte gere serveerd voor Runner. Deze voor Nederland nieuwe formule is gespecialiseerd in meeneem- meubelen. Via de ingang die grenst aan de parkeerplaats heeft men zicht op tal van eethoeken, kasten zit- combi naties en slaapkamers. Deze kan men direct aanschaf fen en meenemen. De nadruk binnen het assortiment ligt op eigentijdse, populaire meubelen, die aantrekkelijk geprijsd zijn. land: het Ergo-Sleepsysteem. Op basis van een testbed, bestaande uit een lattenbodem en een matras, kan via de com puter voor iedere afzonderlijke cliënt een maatwerk-slaapsys- teem worden gecreëerd. Een testbed op zich is geen nieuw fenomeen. Een testbed dat reke ning houdt met de lattenbodem, het Sleepy-testbed dus, is dat wel. Dit is zeer belangrijk omdat uit recent onderzoek is gebleken dat de juiste slaaphouding vooral door de lattenbodem wordt bepaald. Tot voor kort ging men ervan uit dat het matras de belangrijkste rol speelt bij een goede slaaphouding. Een per soonlijke Sleepy-analyse is kos teloos. op verzoek op maat kunnen wor den gemaakt. De Plus Klus Doe het Zelfmarkt in Nieuwdorp heeft afgelopen dagen speciale koop- kijkdagen gehouden. "De reac ties van de bezoekers waren heel positief. Ze vonden dat we bijzonder compleet zijn en bovendien werd de ruime opzet goed ontvangen”, aldus de heer Otte. Plus Klus Otte is op alle werkdagen geopend tot 18.00 uur. Verder op vrijdagavond tot 19.00 uur en op zaterdag kunnen, doe-het-zelvers er tot 15.30 uur terecht. Vrjdagavond 15 december geeft de Engelse organist Peter Jeb son een concert op het Comp- groep Heat Wave, de krontjong- band HS-Slection en zal op zaterdag de 12-koppige game- langroep Marsudi Raras de Javaanse gamelan van het Vol kenkundig Museum Nusantura in Delft bespelen. Daarnaast zal op zondag de 45-man tellende Ver eniging "Perwarindo", die o.m. een zeer groot Angklung orkest omvat en een prachtige kleder- drachtshow zal laten zien van traditionele en moderne Indone sische kleding bovendien tonen en Erik Otte heeft zich de laatste jaren vooral bezig gehouden met de activiteiten van een teken- en adviesbureau, het verzorgen van bouwaanvragen e.d. en hij heeft de nodige praktische bouwerva- ring. Hij vertelt: "De klant vindt het belangrijk deskundig geadvi seerd te worden. Bovendien onderscheidt de Plus Klus-for- mule zich door goede kwaliteit en een breed assortiment van alle produkten die je in een doe- het-zelfmarkt zoekt". Tevens beschikt Plus Klus Otte over een eigen zagerij, waar materialen een heel mooi resultaat. Er waren dagen, dat ze niet stil stonden! Kortom: die skelters waren voor ons clubje van vrijwil ligers de voornaamste bron van inkomsten om de dieren te voe deren. Maar die inkomstenbron zijn we nu kwijt. En waarom? Ik snap er niks van". Vrouwenvereniging Lava houdt zondag 17 december a.S. een bijeenkomst in de bovenzaal van café Flora te Goes. Gast is Elly de Waard. De bijeenkomst begint om half vier. Kaarten kos ten tien gulden. Inl. tel: 222965. grote verscheidengeid aan Zeeuwse klederdrachten, allerlei aspecten van ons Zeeuwse cul turele erfgoed zien. Zo zijn er activiteiten op het handgemaakte kerstdecoraties, gebied van de Zeeuwse geschie- zelfgegoten kaarsen, kerstbo men en tal van andere artikelen zorgen ervoor dat men hier met gemak kan slagen met zijn kerst inkopen. Daarnaast maken cul turele manifestaties en exposi ties een bezoek de moeite waard. Demonstraties van oude ambachten, het werk van ver scheidene Zeeuwse kunste naars en een expositie van het Zeeuws Biologisch Museum zor- Zeeuwse kinderklederdracht- gen elke dag weer voor een bre- show; Oudhollandse spelen, de invulling van het culturele pro gramma. Zittend op het terras van het Cul tureel Café kunt u genieten van typisch Zeeuwse lekkernijen. Aangrenzend staat het podium waar de zang- dans- en theater- GEZELLIGE EXTRA'S Ter gelegenheid van de opening houdt Woonwarenhuis TMC Goes drie Open Huis Dagen op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 december. Geïnteresseerden kunnen gedu rende deze dagen rustig rond wandelen door de zaak, een hapje en een drankje nuttigen in de cateringhoek en uiteraard een keuze maken uit het riante assortiment. Iedere koper krijgt een door de TMC-adviseur inge vulde TMC-interieurbon mee naar huis. Deze kadobon kan voor elk bedrag worden uitge schreven en is ook gewoon te koop. Een leuk kado-alternatief voor de bekende boeken-, platen of VVV-bonnen. Voor iedere bezoeker ligt er tij dens de Open Huis Dagen een praktische attentie klaar. De offi ciële opening is heden, woens dag, door burgemeester Drs. van de Zaag van Goes om 17.00 uur. Openingstijden: vrijdag 15 december: 12.00 - 23.00 uur zaterdag 16 december: 12.00 - 23.00 uur zondag 17 december: 12.00 - 20.00 uur van het onderdeel Groep Dans- twirl Juvenils. Bij de solisten was er goud voor Petra de Jonge bij Twirling twee Baton Junioren en brons voor Ellen Geijs. In het onderdeel Twirling Junioren behaalde Ellen Geijs de derde en Mariska Duerinck de vierde plaats. In het onderdeel Dans- twirl Junioren was er zilver voor Petra de Jonge en een 4e plaats voor Mariska Duerinck. voor kwalitatief goede behande lingsmogelijkheden. Studio 1 heeft na de heropening de beschikking over twee aparte behandelruimten. Bovendien kan het voor aanstaande bruid jes van belang zijn te weten dat de studio is gevestigd boven de Kniptiek aan de Oostsingel te Goes. Zoals gezegd biedt Studio 1 een compleet pakket behan- delmogelijkheden. In verband met de heropening zijn er de hele maand december Afgelopen zaterdag 9 december vertrokken The Showgirls 's mor gens vroeg met een bus vol deel nemers en supporters naar Aals meer. De twee oudste groepen en drie solisten hadden zich tij dens voorrondes geplaatst voor de NK BatonTwirling. De volgen de resultaten werden behaald: Team A: Petra de Jonge, Maaike Oosthoek, Daphne Parée, Ellen Geys, Mireille Rentmeester, Manon Baaijens en Mariska Duerinck behaalde goud in de categorie Team Danstwirl Junio ren. Groep B: Brigitte Boonman, Pascalle Parée, Ilona de Mil- liano, Patricia Vreeke, Elise Boonman, Krista Oosthoek, Lucinda Martens, Monique Zoe- tewey, Gerda de Jonge, Claudia Verdaasdonk Anouk Moison en Dieneke de Jonge mogen zich Nederlands kampioen noemen ton-Theaterorgel in de Concert en Gehoorzaal te Middelburg. Hij brengt een programma van puur populaire muziek. Aanvang 20.00 uur. Kaarten aan de zaal 12,50; kinderen onder begelei ding gratis entree. Kaarten zijn in voorverkoop bij Muziekcentrum Middelburg aan de Lange Delft 80 en kosten daar tien gulden. Peter Jebson treedt regelmatig op voor Radio Manchester en in het BBC programma "The Orga nist Entertains". Zijn populaire manier van spelen spreekt veel mensen aan. Naast organist is Peter Jebson muziekleraar. Hij heeft een aantal mc's en cd's gemaakt. Het dierentuintje trekt veel belangstellenden omdat er veel bijzondere dieren verblijven. "We zijn niet begonnen met bokken en geiten, want daar begint iedereen mee", aldus Riet Bolier. "We hebben gekozen voor ietwat aparte dieren, zoals bijvoorbeeld nandoes (een soort struisvo gels), stokstaartjes, angorakonij- nen, angorabok, walibïs (kleine kangoeroes), hangbuikzwijntje, etc.". De dieren zullen na verloop van tijd allemaal het eigendom wor den van de Stichting Dierplezier, maar voorlopig zijn enkele nog eigendom van mevrouw Bolier. Natuurlijk hebben alle dieren hun natje en droogje nodig. Maar dat voer komt niet gratis binnenwaai en. "We betaalden het voer en de dierenarts gedeeltelijk uit de verhuuropbrengsten van de skel ters. Die skelters hebben deze zomer in 2!/smaand zo'n 700 gul den aan huur opgebracht. Dat is VERF&WAND GEEFT (KLEUR) Overigens heeft Runner ook vele ADVIES woonaccessoires in haar pro- ledere consument heeft zo zijn gramma, eigen voorkeur voor kleuren. Wat dat betreft heeft de verf- en behangwinkel Verf Wand een streepje voor. Deze specialist heeft namelijk twee computermengmachines die iedere kleur verf kunnen aan maken. De mengverhoudingen of het bijbehorende kleurnum- mers kan men noteren, zodat bij een eventuele bijbestelling exact dezelfde kleur kan worden gele verd. Overigens heeft Verf Wand ook een voor Zeeland uniek ruime sortering verf en behang en allerhande toebeho ren. Daarbij is de leiding van deze zaak in handen van een gediplomeerd meesterschilder die graag vakkundig advies geeft. alweer deze in de TMC TAPIJT EN GORDIJNEN TOONT ACTUELE MOGELIJKHEDEN In de wereld van tapijt en gordij nen is momenteel van alles aan de hand. Steeds vaker vragen consumenten om motieven en decoraties in vloerbekleding. Bo vendien zijn er in gordijnen tal van bijzondere mogelijkheden met draperieën, embrasses en kappen. Dit vergt een groot vak manschap van de woningstof feerder. In het nieuwe woonwa renhuis toont TMC met vele opstellingen en voorbeelden dat zij het ambacht van stofferen en confectioneren volledig be heerst. Goes, Grote Markt 14-16, tel. (0113) 251333 Woensdag: 14.00-16.00: Wim Hofman Donderdag: 14.00-16.00: Jan Kuiper; 19.00-21.00: Jan Zwe- mer (anecdotes). Vrijdag: 19.00-21.00: Jan de Ruyter diapresentatie "de zak van Zuid-Beveland". Zaterdag: 14.00-15.30: Lo van Driel; 15.30-18.00: Ad Steketee. en uitleggen hoe de Indonesi sche dansen op de juiste wijze dienen te worden uitgevoerd. Deze Pasar Malam zal rond de Kerststijd voor jong en oud zeker weer een bezoek waard blijken. Openingstijden: vrijdag 15 en zaterdag 16 december: 12.00- 23.00 uur, zondag 17 december: 12.00 - 20.00 uur. Toegangs prijs: volwassenen: 10,-; kinde ren tot 12 jaar: 3,50. Info: Zee- landhallen Goes, tel. 0113- 221020. Vandaag, woensdag 13 decem ber, begint in Veere de traditio nele Kerstmarkt. Deze duurt tot’ "ons Boeregoed", getooid in een en met zaterdag a.s. De Grote grote verscheidengeid Kerk is dan weer sfeervol decor van de bekendste kerstmarkt van Zeeland. Een groot aantal kramen met Donderdag 14 december, mor gen dus, opent het Woonwaren huis TMC Goes. Deze geheel nieuwe interieurzaak heeft een voor Nederland nieuwe formule: de winkel herbergt vijf formules onder één dak. In het pand zijn de verschillende zaken, op één na, niet van elkaar gescheiden door wanden. Men kan letterlijk zonder drempels van de ene in de andere speciaalzaak wande len. Het grote voordeel hiervan is dat men een compleet interieur bij elkaar kan combineren, wat de consument blijkens onder zoeken steeds meer verlangt. Het nieuwe woonwarenhuis is gevestigd aan de Marconistraat 13 te Goes. Woonwarenhuis TMC Goed biedt tapijt en andere vloerbedekkingen, gordijnen en binnenzonwering (TMC Tapijt Gordijnen), behang en verfarti- kelen (Verf&Wand), parket- en laminaatvloeren (Pardio Parket studio), een slaapadviescentrum (Sleepy) en meeneemmeubelen (Runner). Iedere afzonderlijke formule heeft een uitzonderlijk breed assortiment produkten in alle prijsklassen. Belangrijk is daarbij dat de medewerkers van het nieuwe woonwarenhuis stuk voor stuk specialisten zijn in hun vakgebied. 19.00-21.00: Klompendans; Zang Ons boerengoed; Volks dansen. Donderdag 14 december: 12.00- 18.00: Klompendans; Zang Ons Boerengoed; Zeeuwse volks dansen; Zeeuwse schrijvers. Studio 1dat is de nieuwe naam voor de al bestaande nagelstudio van José de Kraker aan de Oostsingel 38 te Goes. De salon is thans uitgebreid met een aparte afdeling waar men terecht kan voor schoonheids- behandelingen. "Studio 1 draagt deze naam vanwege het feit dat het m'n eerste eigen zaak is", aldus vertelt José de Kraker die via de nagelstudio al de nodige relaties in stad en streek had. De nieuwe schoonheidssalon mikt op een brede doelgroep. Dat kunnen zowel dames al heren zijn. "Ik probeer een zo compleet mogelijk programma te bieden", aldus José, die lid is van de Anbos en een Stivas-oplei- ding heeft gevolgd, twee begrip pen in haar vak die garant staan 19.00-21.30: Gheselscap "Goet ende Fyn"; Zeeuwse schrijvers. Vrijdag 15 december: 12.00- 18.00: Klompendans; Zang Zeeuwse liederen; Volksdansen: Ons Boeregoed; Zeeuwse schrij vers. 18.00-21.30: Diapresentatie; Norbert Detaye (Jazz); "So What" saxofoon ensemble. Zaterdag 16 december: 10.00- 18.00: "Muys ende Leeuw" van Peter Adriaanse; Zeeuwse schrijvers; Klederdrachtshow; Klompendansen 'Ons Boere goed'; Babbelaars bakken; Volksdansen; Zang; Stichting Danz (ballet). Het literaire programma: Voor de vijfde maal wordt week Zeelandhallen te Goes een groots opge zette Pasar Malam gehou den. Een lus- trummarkt dus, kleurrijk, exo tisch en in kerstsfeer. "Je zou kunnen zeggen dat een stukje van bij voorbeeld het Indonesische Bandoeng naar Zeeland komt", aldus de orga nisatie, wordt de Malam een bijzonder podium- programma gepresenteerd. Ver der zijn er circa honderd deelne mers die de meest uiteenlopen de food- en non-food-produkten brengen. Er zijn zelfs twee complete res taurants ingericht. Behalve Molukse stokdansen (Bunga Tjingke), Balinese dansen (Sari na) en dansen uit India (Fatima) zullen er optredens zijn van de bekende Petjoh sprookjesvertel ler Coen Pronk, de all-round - -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11