FRAGMENT Vrijwilligers in Hoedekenskerke getroffen door diefstal: G® WINKELSTAD Mdl WAAR0N WIJ DE GOEDKOOPSTE ZIJN KI RIS KÉ bercö GOES S KERST X-MAS SHOPPING So G0ÉW1NKELSTAD Zaterdag a.s. te Goes Christmas Shopping met gratis parkeren FAILLISSEMENT W’ 21 weekblad voor zuid- en noord beveland Stichting Dierplezier beroofd van inkomsten bron GOES Aan leveren advertenties en kopij met Kerstmis weekblad De Bevelander KERST i PARFUMERIEVANB MEN LDE Woensdag 13 december 1995 - 47e jaargang no. 50 the very special MEEVALLER HEEFT U DE FOLDER NIET GEHAD? GRAND THEATER GOES 0113-215165 Vijf woon- formules onder één dak F Ook voor discovervoer: 0113-351717 (Van een onzer redacteuren) 0 0 0 het zoeken naar, het kiezen uit, het advies in, het inpakken door, ro het geven aan, het ontvangen van, het uitpakken tot, hét einde...! 3 w wegens succes! VOOR EEN FRAKTIE V/D WAARDE deze week Woensdag 20 dec. Donderdag 21 dec. Vrijdag 22 dec. Attractie Uren in touw 0 en COATS Za. 16 december: 06-9363! EXTRA KOOPAVONDEN Vrijdag 22 dec. KOOPAVOND op ZATERDAG 16 december van 19.00 uur tot 22.00 uur (gratis parkeren) 20.00 uur 19.00-21.45 uur 19.00-21.45 uur 19.00-21.45 uur 20.00 uur 20.00 uur FILMPROGRAMMA VANAF DO. 14 T/M WO. 20 DECEMBER 1995 a RII’JNS GRAT aanbiedingen in MANTELS van een der meest vooraanstaande filiaalbedrijven 3 DAGEN: VERKOOP RECHTSTREEKS AAN PUBLIEK W Of Lange Kerkstraat 44J zo. 24 december: HEINEKENS GELUKVILT Riet Bolier en Wendy Bauer in het dierenparkje van Hoedekenskerke. Wèl een hangbuik- zwijntje, maar de skelters waarmee het dierenvoer verdiend wordt, zijn kwijt.... EM Kodak EXPRESS ....Heerlijk winkelen...” VERSCHOORE *Maximum I gratis CD per klant L llkrlIllilJH: T Najaarsaktie: •1 No limits. No fears. No substitutes. Het dierenparkje bij het SGB-sta- klokstraat 8-10 goes Zaterdag Zondag Woensdag ....14.00 uur LET OP NEDERLANDS GESPROKEN VERSIE! 14.00 uur 14.00 uur Verbittering klinkt door in de stem van Riet Bolier (49). Ze is verzorgster van de dieren in het dierenparkje van Hoedekensker ke, vlak bij het station van de stoomtrein Goes-Borsele. "Er gaat veel tijd en geld zitten in het overeind houden van dit die renparkje. Je probeert het ande re mensen naar de zin te maken. Je staat altijd voor ze klaar. En de 'dank' is dan, dat je door een stel onnadenkende figuren in de nachtelijke uren wordt bestolen". "Het dierenparkje is nota bene nog niet eens officieel geopend, of de eigendommen van de Stichting Dierplezier worden al weggehaald. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor". Wat is er eigenlijk gebeurd in die nare nacht van vrijdag op zaterdag 24 op 25 november? Dat is in een paar woorden te zeggen: onbekende dieven heb ben in de 2 meter hoge omhei ning van het dierenparkje een gat geknipt en hebben daarna 3 skelters (van het merk Mam moet) gestolen die binnen die omheining geparkeerd stonden. Een regelmatig krantelezer kan zich in gemoede de vraag stel len, waar Hoedekenskerke zich drukt om maakt. Soms wordt bij onschuldige mensen het hele huis leeggehaald. Soms wordt iemand met geweld beroofd. Soms loopt iemand ernstige ver wondingen op, als hij een inbre ker wil tegenhouden. Wie maakt zich dan druk om de diefstal van 3 skelters met een totaalwaarde van 2000 gulden? Met het verhuren van fietsen en skelters, door kiosk-verko- pen en door het maken van ponyritjes verdiende de Stich ting Dierplezier stukje bij beet je de skelters terug. Boven dien bleef er nog wat geld over om de voeder- en dierenarts kosten gedeeltelijk te betalen. Maar daarvoor moesten de vrijwilligers in de zomermaan den elke dag wèl van 11 tot 21 uur in touw zijn VERVOLG PAGINA WAT EEN STREEK gezellige koopavond van te maken. Niet alleen zullen de winkels hun deuren open houden, ook zal er muziek zijn te beluisteren. Overi gens zijn er naast deze avond Christmas Shopping nog meer koopavonden op komst in verband met de feestdagen. De data daarvan zijn: woensdag 20, donder dag 21 en vrijdag 22 decem ber a.s. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Lange Vorststraat 70 - Goes Tel. 0113-214245 niets aan de hand... profiteer en kom: DONDERDAG van 10.00 tot 21.00 u. VRIJDAG van 10.00 tot 17.00 u. en ZATERDAG van 10.00 tot 17.00 u. J.A. v.d. Goeskade 49 Goes lokatie bij Molenplein Al feestend de kerstdagen tegemoetl! BIF1-BEL-BI0S ■UCOOHRFO-MMMNMU lange vorststraat goes EXTRA KOOPAVONDEN woensdag 20 dec. donderdag 21 dec. vrijdag 22 dec. 1000en STUKS: DEKBEDOVERTREKKEN, in katoen, strijkvrij, kinderdessins, satijn, extra luxe enz. alle maten voorradig. HOESLAKENS in katoen, badstof, jersey fla nel en molton, alle maten voorr. in div. kl. KUSSENS in meer dan 10 soorten w.o. gezondheidskussens kapok, veren, comforel, enz. enz. DEKBEDUEN uitsluitend Eur. topfabrikaat in o.a. antnallerg. in dubbele 4 seizoen uitv. ih halfdons, dons en 90% ganzedons. TEXELS ROEM, zuiver scheerwol dekbedden, 4 seizoenen dekbedden, lamsvacht onderdekens, hoofdkussens enz. het wereldberoemde topmerk van de Wadden. MATRASSEN grootste sortering in alle mogelijke en onmogelijke maten, div. diktes en soort, gew. o.a. in POLYETHER, SG.25, SG.30, SG.40 - BINNENVERING - EDELSTALEN BINNENVERING - POCKETVEREN - LATEX EN SUPERLATEX. Prachtige afwerking, Hollands topfabrikaat, volledige garantie. LATTENBODEMS in vaste en verstelbare uitvoering. HUISHOUDTEXTIEL en AANVER WANT. ARTIKELENlet op: DE OPBRENGST IS NIET BELANGRIJK - ALLES GAAT WEG Wij gunnen u als klant graag de BESTE KOOP! Al voor 39 cent heeft u na 2 dagen bij ons een foto budget-afdruk uit het KODAK laboratorium! Riet probeert zich voor te stel len, welk belang de dieven hebben gehad bij de diefstal. "Misschien heeft het iets te maken met Sint of Kerst. Ander verfje erover en ze zijn weer als nieuw. Gelukkig zijn 2 van de 3 skelters voor ons absoluut terug te herkennen, omdat ze een bepaalde kleine beschadiging hebben, die niet weggerepareerd kan worden”. De Goese Middenstands Centrale organiseert zater dag 16 december a.s. een avondje Christmas Shop ping in de binnenstad van Goes. De deelnemende winkels zijn dan geopend van 19.00 tot 22.00 uur. Men kan win kelen in Kerstsfeer en bovendien wordt gemeld dat het die avond gratis parke ren is. Men hoopt er een Onder de vrijwilligers heerst somberheid. Riet Bolier zegt andermaal dat ze stomverbaasd is over de diefstal: "Totaal ver bouwereerd. Ik snap niet, dat iemand 3 mammoetskelters wil stelen". En Wendy Bauer (13): "Ik vind het vreselijk. We doen hier vrijwilligerswerk. We verdie nen er dus niks mee. Waarom wil men van ons stelen? Hoede kenskerke is een klein dorpje. Je verwacht het hier niet". De overi ge vrijwilligers zijn Riet's dochter Els de Putter (28), Paula van de Hoeff (36) en Ron de klusjes man. Ze zitten allemaal min of meer in zak en as. Hun vrijwilli- gershart is pijnlijk geraakt. Ze voelen zich gepakt in hun goede wil. Dat gold trouwens ook voor de schooljeugd van het dorp. "De jongelui die hier vaak een skelter komen huren, waren erg teleur gesteld. Ze boden direct aan, om te gaan zoeken", aldus Riet. "In kleine groepjes zijn ze in en rond het dorp allemaal schuurtjes langsgegaan en hebben ze openstaande vrachtauto's door zocht. Ze konden het gewoon niet verdragen, dat onbekenden 'de skelters van het dorp' gesto len hadden. Ze hadden er alles voor over om de skelters terug te vinden. De jongelui hadden gewoon het gevoel, dat hun onrecht was aangedaan. Helaas is de zoektocht zonder resultaat gebleven". Wel, Hoedekenskerke maakt zich druk om de diefstal van die paar skelters. Daar nog wel. De skelters waren door de Stichting Dierplezier aangekocht met geleend geld en de hele zomer hebben jong en oud er (a raison van 3 per uur) gebruik van gemaakt. In de zomer vooral toe risten, en passagiers van de stoomtrein. In de weken vóór de diefstal waren het vooral jongelui uit Hoedekenskerke, 's-Graven- polder en Oudelande die voor die paar gulden een skelter kwa men huren om door het dorp of over de polderwegen te 'karren'. En dat ze soms in het dorp wel eens wat te hard of een beetje onvoorzichtig reden, och, dat hoort een beetje bij het jong-zijn. I Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje I0 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende i Christmas songs HOEDEKENSKERKE - "Het meest vervelende is, dat je instelling als vrijwilliger wordt aangetast. Zeven dagen per week zijn we hier bezig en dan word je op zo'n manier 'gepakt'. Dan vraag je je echt af, waar je het allemaal voor doet". Nu al maken we onze adver teerders en lezers er op attent, dat De Bevelander tussen Kerstmis en de Jaar wisseling gewoon op woensdag zal verschijnen. Dat geldt ook voor de eerste week van januari. Wel die nen de afsluitingstijden voor het aan leveren van SALES Pictures Presents PO<AHónTA$ ALBERT R BROCCOLI presents PIERCE BROSNAN is IAN FLEMING'S JAMES BOND OO7~ in GOLDENEYE SEAN BEAN IZABELLA SCORUPCO FAMKE JANSSEN ano JOE DON BAKER ERIC SERRA JÏÏSPHILMEHEÜXMICHAEL FRANCE'JEFFREY CAINE w BRUCE FEIRSTEIN U MICHAEL G WILSON and BARRARA BROCCOLI""".: MARTIN CAMPRELL BONO IN.THE EDGE"T Gratis entree! Meer informatie over het openingsfeest elders in deze krant... Mevrouw Gommers: het héle assor timent ligt qua prijs stukken lager...!” advertentiemateriaal en redactiekopij te worden aan gepast. Advertenties voor de uitgave van woensdag 27 december moeten donder dagmiddag 21 december om 16.00 uur binnen zijn. Redactiekopij kan tot uiter lijk donderdagochtend 09.00 uur worden aangeleverd. tion Hoedekenskerke maakt onderdeel uit van de z.g. eind- puntvoorziening, die de SGB en de gemeente Borsele ter plekke hebben gemaakt om SGB-pas- sagiers en andere toeristen te plezieren. De hele zomer was de eindpuntattractie open (wandel gebied, a.s. speeltuin, boom gaard, doolhof, dierenparkje) en er was bijzonder veel bekijks. J UUR FOTOSERVICE vrvt -tocA mort 1 Goes, Grote Markt 7 Hulst, 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 Middelburg, Lange Geere 28 Vlissingen, Walstraat 109-1 I Zierikzee, Dam 5 Etten-Leur, Oude Bredaseweg 26 "Zeven dagen per week bezig en dan word je zó gepakt imers windt er geen doekjes om: ’’Snapt u nou dat er nog steeds mensen zijn die hun boodschappen elders halen, terwijl ze hier bij Jan Bruijns gewoon guldens kunnen besparen? Dan ben je toch een dief van je eigen portemonnaie?” We knikken instemmend, terwijl onze gesprekspartner al weer verder vertelt. ”We hebben drie kin- jiiji. „„1, tgwerpluiers hier soms vier of vijf guldens scheelt met andere winkels. Zo zijn ook de Mevrouw Gommers windt er geen doekjes om: ’’Snapt jwoon guldei kunnen besparen? Dan ben je toch een dief van je eigen portemonnaie?” We knikken deren. De jongste is zestien maanden en zit dus nog in de luiers. Weet u dat een pak u:-,J-----J“ potjes van Olvarit veel goedkoper. Geen gul dens, maar wel dubbeltjes. Als je alles bij elkaar optelt ben je wekelijks toch zeker een paar tientjes voordeliger uit. En dan heb ik het nog niet gehad over de bakken met aanbiedin gen bij de ingang. Neem nu bijvoorbeeld dit tafelkerstkleed: nog geen zeven gulden. Moet je eens naar een cadeaushop of warenhuis gaan. Betaal je misschien wel drie of vier keer zo veel! Kijk, dat zijn allemaal van die eenvou dige voorbeelden die maar tot één conclusie kunnen leiden: Jan Bruijns is echt de goed koopste! Ook al hebben andere winkels wel- eens aanbiedingen, dan nog kun je beter hier je boodschappen doen, want het héle assorti ment ligt qua prijs stukken lager. Je hoeft maar even de krant open te slaan of in andere win kels een kijkje te gaan nemen om dat te weten te komen. Ik zeg altijd: nemen wat je nodig hebt, weten wat in de aanbieding is en bij de kassa echt waar krijgen voor je geld, dat is Jan Bruijns ten voeten uit. En u mag van mij weten: dat vind ik nou eens heerlijk winkelen!”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1