WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Autoschade Baarends richt KOOPZONDAG 10 DECEMBER Boek over de plaats namen in Zeeland MONTUREN Motoport De Regt Goes biedt info via Motobox blik op verdere toekomst Cursusboek Feestelijke heropening riant bedrijf in Goes I VAN 1 2.00 TOT 1 7.00 UUR bij Fotiek Ultramodern multi-mediasysteem ©ptlc® Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 0113-230214 Van Aardenburg tot Zonnemaire JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL Nu ook in Goes LAURA ASHLEY Bekend uit de modewereld Alléén verkoop bij: Plieger opent nieuw pand in Goes Woensdag 6 december 1995 DE BEVELANDER 9 voor 9 en 10 dec. 1995 diHHaaoww Tópfqrm smaak, portemonnee voor voor MEDISCHE DIENST VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. iedere e I k e MARC DE REGT Schittering MODERN EN DESIGN ROOSENDAAL klassieke meubelen "DE GOESE meubelen HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: Sfeervolle accessoires HOMEOPATEN KRUISWERK INTERIEUR WAARBORG Met de bekende persoonlijke karak ter van exclusiviteit Het meest passende slaapcomfort verde schades is van particulie ren. Het bedrijf in Goes werkt samen met niet minder dan vijftig verzekeringsmaatschappijen. Verder werkt Baarends veelvul dig voor een aantal Goese mer- kendealers. "Ik schat dat we momenteel wekelijks circa 80 auto's binnenkrijgen, dus tussen de 4000 en 4500 per jaar", aldus Peter Gelok. Daarnaast is Auto schade Baarends specialist op gebied van inbouw van (Hollan- dia) schuifdaken. Ook aanpas sing van auto's, bijvoorbeeld voor taxibedrijven e.d., is bij Baarends mogelijk, evenals ruit- inbouw. Een compleet pakket dus. Zoals gezegd, zijn snelheid, kwaliteit en service belangrijke pijlers van het bedrijf. Snelheid is dankzij de jongste verbouwing onder meer verder opgevoerd door de ingebruikname van een infrarood-robot. Deze zorgt voor een snel droogproces, waarmee Van Aardenburg tot Zonnemaire. Dat is de titel van een aardig boek dat dezer dagen werd uitgebracht over het ontstaan en de betekenis van Zeeuwse plaatsnamen. Het goed verzorgde en rijk geïllustreerde boekwerk is uitgebracht door ADZ te Vlissingen. Uitgever Bert Gere- stein vertelt: "Het boek heeft in eerste aanleg een oplage van 2000 stuks. We zijn zelf erg tevreden over het resultaat". Het boek telt ruim 250 pagina's. Als leidraad voor de uitgave diende de reeks artikelen in de PZC over Zeeuwse plaatsnamen. Deze serie verscheen in de periode oktober 1993 tot oktober 1995 in de maandagedities van de krant. De samenstellers waren L. van Driel en A. Steketee, die in de tekst voor het boek wat aanpassingen pleegden. De aanvankelijke artikelen zijn, waar nodig, herzien en soms aangevuld met gegevens welke door lezers werden aangedragen. In totaal omvat de reis door de Zeeuwse plaatsnamen 99 stukjes. Fotomateriaal, oude prenten en tekeningen completeren de reis door Zeeland. Het boek is ver krijgbaar in de boekhandel. De winkelprijs is 39,95. den verkend. En dat is nu precies waarin MotoPort, een wereldwijd vertakte franchise-organisatie van motorspeciaalzaken, als eerste in Europa ge slaagd is. Dat bleek tijdens de afgelopen MotoRai. Meer dan 15.000 mensen probeerden daar voor de eerste maal de MotoBox. Door simpele aanrakin gen van het touch-screen bleek men in staat om uit het totaalaanbod van meer dan 25.000 verschillen de artikelen snel de gewenste te vinden. En daar bij, indien gewenst, video's met informatie over wat moderne materialen, als Gore-Tex en Aero-Tex nu precies voor de consument kunnen betekenen. Dat beviel veel menzen zo goed, dat zich voor een twaalftal aanwezige Moto-Boxen al snel een lange rij wachtenden vormde. Met name het gedeelte waarin men kan horen hoe een bepaalde uitlaat op de eigen motor klinkt bleek oorverdovend populair. Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes REGIO ZEELAND J. v. Dam. Tel. 0118-583607. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 0113-381233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 0113-561290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. Spreekuren zaterdag- en zondagmor gen van 10.00-11.00 uur. dr. S.M. Tamminga, Grote Kade 28, Goes, tel. 06-53 25 71 31. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 0113-215255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 0113-581186. MAATSCHAPPELIJK WERK: Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. A58 richting Breda, afslag Roosendool-Oosl, schuin t.o. McDonalds/McDrive. Fotiek aan de Lange Vorststraat is één van de fotozaken in onze regio waar het nieuwe cursus boek van de Teleac-serie Foto graferen verkrijgbaar is. Deze serie start 6 januari a.s. en wordt zes achtereenvolgende zater dagavonden van 19.00 tot 19.30 uur getoond op TV 2. Boek en TV-serie houden rekening met het feit dat het maken van foto's vandaag de dag een stuk een voudiger is dan vroeger. Moder ne camera's maken het u als fotograaf gemakkelijk: een druk op de knop en de camera doet de rest. Maar het is degene ach ter de camera die nog wel steeds het resultaat bepaalt waar het ontwerpkeuze, compositie en standpunt betreft. Wie Fotogra feren volgt, zal met deze zaken bewuster omgaan en er beter en creatiever gebruik van leren maken waardoor fotograferen (nog) leuker wordt. Motoport De Regt aan de Van de Spiegelstraat 60 te Goes is één van de eerste motorspeciaalzaken in ons land waar de Motobox is geïnstalleerd. Het gaat om een ultramodern muli-mediasysteem, waar motorrijders veel informatie uit kunnen halen op gebied van materialen, accessoires e.d. Een bron van informatie dus. De heer De Regt vertelt: "Computersystemen die niet alleen prettig en gemakkelijk werken maar ook snel de gewenste informatie leveren zijn nog steeds schaars, het was dan ook een uitdaging om de MotoBox te ontwer pen. Een multi-media systeem dat zo eenvoudig te bedienen moest zijn, dat iedereen alle gewenste informatie via beelden, video's, geluid en afdruk ken kan verkrijgen. En daar zoveel plezier aan zou beleven, dat spelenderwijs alle mogelijkheden wor- Met een bijzonder druk bezochte receptie heeft Autoschade Baa rends dezer dagen in Goes her opend. Het autoschadebedrijf dat zich afgelopen jaren al mocht rekenen tot één van de modern ste in ons land, heeft een facelift ondergaan. Men heeft een ingrij pende verbouwing achter de rug, de routing binnen het bedrijf werd aangepast en er kan vanaf heden worden gewerkt met de allermodernste apparatuur. In een tijd dat vernieuwingen in snel tempo worden doorgevoerd, hoopt Autoschade Baarends zijn klanten nóg sneller en kwalitatief nóg beter vakwerk te kunnen leveren. "Kwaliteit, snelheid en goede service: daar draait 't in feite allemaal om", zo vertelt directeur Peter Gelok van het familiebedrijf. In 1958 was het grootvader Baarends die het hui dige bedrijf stichtte. Met name onder de bezielende leiding van de heer Theo Gelok heeft het bedrijf aan de Dirk Dronkersweg in Goes-Zuid een enorme ont wikkeling doorgemaakt. In 1993 is hij 't wat kalmer aan gaan doen en thans heeft Peter Gelok de De burgemeester van Goes, drs. D.J. van der Zaag zal 14 december a.s. het nieuwe pand van Plieger aan de Nan- senbaan 15 op het industrie terrein de Poel 2 openen. Met het betrekken van dit nieuwe pand zal Massee ook de naam van het moederbedrijf Plieger overnemen. Plieger Goes beschikt in haar nieuwe pand over een toonzaal met ruim 50 opstellingen voor zowel bad kamer als keuken en een uiterst efficiënt magazijn met afhaalbalie voor de installa teur. veel tijd wordt bespaard. Com municatie met de verzekerings maatschappijen verloopt uiterst snel via het video-systeem waar over Autoschade Baarends beschikt. Op die manier kan vaak direct worden begonnen met het werken aan een binnen gebrachte schadeauto, voordat de expert over de vloer is geweest. De service blijkt onder meer uit het direct beschikbaar hebben van een vervangende gratis auto voor de particuliere klant. Tevens beschikt Baarends over een 24 uurs-service gedu rende zeven dagen per week. Bij de drukbezochte heropening van het riante bedrijf, mocht de familie Gelok vele gelukwensen in ontvangst nemen. Samen met de vele relaties maakte men er een feestelijke dag van die een nieuwe mijlpaal betekent voor een vooruitstrevend bedrijf in het Zeeuwse. Leger des Heils Zondag 10 dec.: 's avonds geen dienst. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 0113-223723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 0113-232233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113-235000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobby electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113 - 220563 215496 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een ver standelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloemstraat53, maandag 9.00- 11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Telef. bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 0113-250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 315420 of 0113-563309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klachten met betrekking tot de gezondheidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon- nebloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. STICHTING WELZIJN OUDEREN: Vraagbaak voor telefooncirkels, alar mering, ouderenhuisvesting, Thuis wacht voor dementerenden, etc. Tel. 0113-223723. ADVIESBUREAU ZEEUWSE STICHTING VOOR GEHANDICAPTENBELEID Herengracht 52, Middelburg (0118- 623592). Meldpunt ervaringen, vra gen en klachten over het toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van de WVG, AAW en AWBZ. Kos- tenloze hulpverlening voor alle Zeeuwse gehandicapten.PASTORA LE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS'; voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelse- weg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113- 215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743. Spreek uren: Yerseke: Praktijkgebouw huis artsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113- 573520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113-551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 0113-561615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00- 9.30 uur, 0113-301378. BUREAU INFORMATIE EN ADVIES* VRIJW. TERMINALE ZORG Adres: Zonnebloemstraat 53, Goes. Telefoon: 0113-221270. Spreekuur: ma. -vr. 09.00-12.00 uur; ‘s middags op afspraak. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV VRIJWILLIGE THUISZORG Contactpersoon: Marjan Kaan, 0113- 230711. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van ll. 00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op afspraak. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 14461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gokspreekuur do. 16.30-18.30 uur. Buiten kantooru ren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118- 615551. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werft wordt waargenomen: dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 0113-230318. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waar genomen van vrijdag 18.00 tot zater dag 19.00 uur door dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 0113-214450, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. M.J. Oort man, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloe tinge, tel. 0113-231805. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Harten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkenszand. Tel. 0113-561234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Mier- mans, Kloetingseweg 3, 's-Heer Abts- kerke. Tel. 0113-312089, b.g.g. 0113- 563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 0113- 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendijke. Tel. 0113-501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rieme ijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 0113- 341264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 0113-351203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waargeno men door: dr. J.A. Kersseboom, Oost- straat 15, Kortgene. Tel. 0113- 301319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113-371680 of 0111 - 402286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten). Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonne bloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Postbus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113- 312829/0113-655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 0118-634085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 0118-418395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolgezond- heidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBÊGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begra fenis voor buitenkerkelijken. Aanvra gen via tel. 0118-614251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 0113- 342591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Telefoon nummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 of 0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS Inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2,4462 AV te Goes, tel. 0113-250465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 113,1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie pver alle patiëntenorgani saties; Ondersteuning patiëntenorga nisaties; Belangenbehartiging patiën ten consumenten in de ge zondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 0113-213930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal adres voor de provincie Zee land voor informatie omtrent aanslui tingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg. Voor dringende vragen en vragen om hulp is de dienstdoende wijkverpl. 24 uur per dag bereikbaar (ook in het weekend) via tel. 0113- 251177. Uitleen verpleegartikelen op werkd. tussen 11.00-14.00 uur in de wijkgeb. Goes (Nassaulaan 8), Heinkenszand, Kapelle, Kruiningen, Kortgene. Tevens uitleen van verpleegart. van 18.30-19.00 uur op werkdagen in Goes (Nassaulaan 8), Kruiningen en Heinkenszand. WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- Aanvullende mantelzorg bij thuis ster ven. Het Clarahofje, Maartenbroers- weg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50-plussers beschikbaar voor iedereen, 0113- 228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huisvesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexuali- teit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 221576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL POLDER" Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). schrijfbur., tel. 0113-249249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. dagelijkse leiding. Autoschade Baarends is al vele jaren een begrip in heel Zeeland en daar buiten. Het was bijvoorbeeld het eerste autoschadebedrijf in ons land dat in aanmerking kwam voor het Tüv Nederland QA-cer- tificaat. Bewijs dat er kwalitatief op hoog niveau wordt gewerkt. Tevens beschikt Baarends over het Iso-certificaat. Ondanks het feit dat Autoschade Baarends tot de Nederlandse top kan worden gerekend, vond de directie het nodig verder te moderniseren. Peter Gelok vertelt: "We vonden dat de routing efficiënter kon. Ook de ontvangst van onze klan ten wilden we verbeteren. En verder wilden we ook meer inzicht krijgen in het preciese verloop van de schade-afhande- ling. Vandaar dat we een nieuw automatiseringssyteem hebben opgezet, waarbij van minuut tot minuut kan worden nagegaan hoe de schade aan een auto wordt hersteld. Daardoor kunnen we de kosten beter in de hand houden. En dat is voor de klant én voor het bedrijf zelf belang rijk". Autoschade Baarends beschikt na de jongste verbou wing over een riant bedrijf. De ruimte van circa 2500 vierkante meter is opnieuw ingericht. De vier spuitcabines zijn verplaatst en overzichtelijk gesitueerd. Er is een aparte cabine in gebruik genomen voor het spuiten van onderdelen. Er is een voorbe- werkingsruimte met acht plaat sen gecreëerd en Autoschade Baarends beschikt over twee ultramoderne richtbanken, waar van één volledig computerge stuurd is. "Voor kleine schades hebben we dan bovendien nog enkele mensen die schades feil loos kunnen oplossen wanneer er geen sprake is van lakschade. Dat is een Amerikaanse metho de, waarmee we al twee en een halfjaar bezig zijn aldus de heer Gelok. Tweederde van de bij Autoschade Baarends aangele- «i U UI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9