Noodklok luidt voor Grote Kerk Goes Zeeuwse verhalen in EST NEDERLAND - PAASDIJKWEG 33, POORTVLIET ffl Fleurop-bloemisterij Slabbekoorn-Yerseke Eindejaarsconcert in 's-Heer Arendskerke Unplugged weekend in De Patrijs scoort opnieuw goed Ellewoutsdijk op voorlees-avond lil IHFOUJH: 0166 - 6W100 >oulevard Poortvliet 'zr te bieden? Kerstconcert Kamerkoor in Koorkerk Middelburg w 495,-’ 29 DE BEVELANDER Woensdag 6 december 1995 Fife d waar u uw oude meubels kunt inruilen. r 0' 4 Méér plezier van je meubels, voor minder geld eubelen worden gratis bij u thuis bezorgd m.u.v. de meeneemmeubelen) Stelt u zich voor dat u na uw aankoop dere zaak nog goedkoper ziet. en bij ons meldt, en de verkoop-, irwaarden gelijk zijn, dan ontvangt u dellijk het verschil retour. ïkende vertrouwde adres in de regio, üaalzaken met meer dan 100 slaapkamers! iere zaak voor kinder- en tienerkamers. I bijeen: tapijt, karpetten en raamdecoratie. k in zitkomfort. Een ongekende keus, laccessoires in een sfeervolle omgeving, oeken bij de restpartijen. DRIEDEURS DRESSOIR Massief grenen in loogkleur antiek. EIKEN DRESSOIR Ook los leverbaar JUMBO 3-2 in diverse kleuren leder Bij inruil oude bankstel f 500,- extra voordeel! ROTAN MET STOF 2-zitter oorfauteuil fauteuil Salontafel Openingstijden INFOLIJN: 0166-619100 B95z- 750,- 595,- 295, i BUFFETKAST MET VERLICHTING Massief grenen in loogkleur antiek. i Meters van Zeeuwse taxi's gekeurd 3-2 KOMBINATIE In Handwish leer. Ook in andere kombinaties leverbaar. 995 £5? ROBUUST BANKSTEL RIGA Leder met massief eiken. 3+2 zits (ook leverbaar als 3-1-1 of 3-2-1) 2995 EIKEN WANDMEUBEL In blank of donker eiken 205 cm breed. I ^nu1995 INRUIL 100,- BP PRIJ516 95 4 ■R 'ik.' - vanJ995 (foto: Anton Dingemanse) Op de foto: The Scabs. a fc/ F Zierikzee Antwerpen ui AANBIEDINGEN BP PRIJS BP PRIJS .Rotterdam i\~ Do rd recht goten zijn hard aan vervanging toe. Inmiddels nadert de kerk het moment dat er veel geld moet worden uitgegeven voor tijdelijke maatregelen om ongelukken te voorkomen, geld dat beter in de restauratie kan worden gesto ken. De rijksdienst voor de monumen ten heeft het bouwkundig rapport dat voor de kerk is gemaakt bestudeerd en onderschrijft de conclusie dat de enige oplossing een ruim vijf miljoen gulden kos tende restauratie is. Dat is veel meer geld dan waarover de staatssecretaris kan beschikken. Het ziet er echter naar uit dat het rijk meer geld wil steken in res tauratieprojecten. De Hervormde Kerk van Goes wil met deze aktie benadrukken dat Goes in dat geval zeker in aanmerking komt voor subsidie. Dit is een groot a capellawerk voor vierstemmig koor en vier voorzangers. De solisten in dit werk zijn: Annemarijke de Jong, sopraan, Marja de Waard, alt, Joost van der Linden, tenor en Janus Mondeel, bas. Die Weihnachtsgeschichte ver telt het verhaal van de geboorte van Jezus, van de aankondiging door de profeet Jesaja tot de lof zang van Simeon. Opvallend in dit stuk is de -bekende- koraal "Es ist ein Ros entsprungen", die steeds in een iets andere zetting terugkeert. De entree bedraagt 12,50voor CJP en pas 65+ 10,-. Kaarten zijn te verkrijgen in de voorver koop bij muziekhandel Van Dam me te Middelburg en op 16 december 's avonds in de kerk. ben niet alleen betrekking op het correct uitvoeren van bloemen- groeten. De presentatie in de winkel aan de Wijngaardstraat van zo'n 150 dagelijks verse, gemengde boeketten wordt in de beoordeling meegewogen. De heer Slabbekoorn koopt zijn bloemen zelf 'op de klok' van de veiling. De bloemen in de winkel zijn daardoor altijd vers. Het scherp inkopen op de veiling leidt ertoe, dat bloemenliefhebbers uit heel Zuid-Beveland de winkel aan de Wijngaardstraat weten te vinden. Direct na Sinterklaas wordt de winkel in kerstsfeer gehuld. De ideeën voor allerlei verschillende sfeervolle kerststukken liggen al klaar. Dinsdag t/m donderdag 10.00 tot 17.30 uur. Vrijdag 10.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 09.30 tot 17.00 uur. Zondag en maandag gesloten £Middelburg^ jviissinqen geld ter beschikking stelt, de res tauratie nog veel duurder wordt dan de ruim vijf miljoen gulden die nu nodig zijn. Niets doen is kiezen voor verval. De kaart kan naar het voorgedrukte postbus nummer worden gestuurd. De kaart kan ook worden 'gepost' in speciale bussen. Deze staan onder andere in Goes in de Gro te Kerk, in de bibliotheek, in het stadskantoor, in het lunchcafé stadhuis en bij de VVV naast het station. Inleveradressen buiten Goes zijn: de bibliobus en de bibliotheken van Kapelle, Hein- kenszand en het gemeentehuis in Kruiningen. Wie de Grote Kerk van dichtbij en van binnen aandachtig bekijkt, kan zien dat het behoor lijk mis is met de trots van Goes. De houten kap is aangetast door de gevreesde bonte knaagkever. Het natuursteen, met name rond de ramen is aangetast en regel matig vallen er brokken omlaag. Het metaal in het glas-in-lood is aangetast omdat bij een eerder restauratie verkeerd metaal is gebruikt. Het leien dak en de Kort vóór het einde van het jaar nadert een concert in de kerk van 's-Heer Arendskerke. Dit ten bate van de reparatie van het dak van de kerk. In het afgelopen jaar is er al heel wat bij elkaar gespeeld en gezongen. Gemid deld hebben 50 mensen ieder concert bezocht. Een beschei den doch aardige opbrengst voor de kerk, die zoals vele kerken in financiële nood verkeert. De benodigde 2 ton is echter nog lang niet voorhanden. En naar mate de reparatie verder wordt Op 16 december geeft het Mid delburgs Kamerkoor een kerst concert in de koorkerk te Middel burg, aanvang 20.00 uur. Vóór de pauze zingt het Middelburgs Kamerkoor, dat onder leiding staat van Jan Schuurmans, Engelse Renaissancemuziek. Er wordt begonnen met een drie tal adventsliederen en van Th. Tallis, Adr. Batten en W. Byrd. Het gedeelte voor de pauze wordt afgesloten met 3 kerstlie deren "O beatum et sacrosanc- tum diem" van P. Philips, "O magnam mysterium" van W. Byrd en tot slot de engelenzang "Gloria in excelsis Deo" van Th. Weelkes. Na de pauze zal het koor "Die Weihnachtsgeschich te" van H. Distler (1908-1941) uitvoeren. De Patrijs te Colijnsplaat biedt donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. een unplugged weekend met optredens van resp. Bluevil- le en The Brandos (donderdag) van Hufter Proof en 'Hé Muts' (vrijdag) en van The Scabs op zaterdag 9 december. Het con cert van donderdag is uitver kocht, vrijdag gratis entree. De avond met The Scabs kost tien gulden entree, aanvang 22 uur. Wat The Scabs betreft: Geen podium in België is hen onbe kend. Zo speelden zij in 1983 en 1992 ondermeer op het Belgi sche dubbelfestival Torhout/ Werchter. Vanaf oktober 1994 werkten The Scabs met hun nieuwe gitarist. Tjenne Bergh- mans, beter bekend als gitarist van Clouseau en Betty goes green aan de nieuwe Scabs- sound. Steenbergen \»Breda 'Halsteren Roosendaal S™k<TBergen op Zoom Bloemist Slabbekoorn te Yerse- ke staat aan de vooravond van zijn zilveren jubileum als lid van verzendorganisatie Fleurop. Hij voldoet al bijna een kwart eeuw aan de hoge kwaliteitseisen van deze organisatie. Ondanks kreeg hij wederom een goede beoordeling voor een testorder. Regelmatig wordt door het anoniem plaatsen van testor ders gecontroleerd, of de leden nog steeds aan de vereiste kwa liteit voldoen. De testorders wor den beoordeeld door een vakju ry. Op vier beoordelingscriteria (waarde, techniek, kwaliteit, punctualiteit) was de waardering van de vakjury voor het werk van Slabbekoorn goed. De Fleurop-kwaliteitseisen heb- Chauffeurs en passagiers van Zeeuwse taxi's kunnen er bin nenkort op vertrouwen dat de juiste ritprijs in rekening wordt gebracht. Het Nederlands Meet instituut gaat namelijk alle zoge naamde 'taxameters' in Zeeland keuren. Dit vloeit voort uit een recente wijziging van de IJkwet. Nederland is één van de laatste landen in Europa dat een derge lijke verplichte keuring invoert. Sommige provincies waren Zee land voor; andere zullen nog vol gen. Nederlands Meetinstituut werkt namelijk regiogewijs het land af, totdat in augustus 1996 alle Nederlandse taxi's van geijk te taxameters zijn voorzien. De keuring zal voortaan jaarlijks plaatsvinden. In een aantal Zeeuwse steden zal NMi één of meerdere dagen present zijn met de mobiele testopstelling. De keuring concentreert zich vooral op de afstandmeting door de taxameter. De meeste instru menten kunnen op een rollen- bank worden getest. Met sommi ge taxi's zal het nodig zijn om een stukje te rijden, waarbij een sensor bij de wielen de kilome terteller van de taxameter con troleert. De apparaten mogen niet meer dan 2% afwijken. Het klokje van de taxameter moet zelfs binnen 0,2 procent nauwkeurig lopen. Beneden een bepaalde snelheid is namelijk niet de afgelegde afstand, maar de verstreken tijd bepalend voor de prijs van een taxirit. Goedgekeurde taxameters wor den verzegeld en krijgen een ijk- merk. De Rijks Verkeers Inspec tie zal daarna de controle op zich nemen en steekproefsgewijs taxichauffeurs aanhouden om na te gaan of alles nog in orde is. Nederlands Meetinstituut is de voortzetting van de in 1989 geprivatiseerde Dienst van het Ijkwezen. Behalve taxameters worden ook weegschalen, benzi nepompen en andere meetappa ratuur, waarover wordt afgere kend, in de gaten gehouden door het NMi. Daarnaast levert het NMi tal van diensten op het gebied van meettechniek aan nationale en internationale industrie. De Nederlandse staat is enig aandeelhouder. opgeleverd. Het aantal inzendin gen overtreft het aanbod van de vorige keren vele malen. Een deskundige jury heeft uit de inzendingen een selectie gemaakt. Deze geselecteerde verhalen en gedichten zullen door de schrijvers zelf worden voorgedragen op 9 december vanaf 19.30 uur in het Van Hat- tumhuis te Ellewoutsdijk. Toe gangsprijs is 5,-. De presenta tie van de avond wordt verzorgd door Peter Dieleman. uitgesteld zal de situatie^ eerder verslechteren dan verbeteren. Het laatste concert van het jaar in de Nederlandse Hervormde kerk te 's-Heer Arendskerke op: zaterdag 9 december, aanvang 20.00 uur, verzorgd door het Interkerkelijk Koor "Harpe Davids" uit Colijnsplaat o.l.v. Piet Karman met o.a. Werken van Bach, Handel, Faure, Lachner en Beintema. De zang zal afge wisseld worden met instrumenta le stukken: Stoffel Gunst, orgel en Trudy Gunst, dwarsfluit. Voor nadere informatie kunt u zich richten tot J.R. de Boer, kerkvoogd met bijzondere opdracht, tel. (0113) 228960. ‘•.w INRUIL 2OO,- bp PRui795j In het Van Hattumhuis te Elle woutsdijk wordt zaterdag 9 december a.s. voor de tweede keer een voorlees- en declama- tieavond gehouden. Het gaat om verhalen/gedichten in het Zeeuwse dialect over de eigen streek, geschreven door (oud)inwoners van de gemeente Borsele. De organisatie is in han den van de Culturele Raad Bor sele. De oproep mee te doen aan de verhalen- en gedichten wedstrijd heeft veel reacties Vorige week donderdag 23 november luidden alle Goese kerkklokken tussen 11.20 om ook op deze wijze aandacht te vragen voor een actie van de Hervormde Gemeente Goes. Op deze dag startte de kerk een gro te aktie om publieke aandacht te vragen voor de Grote of Maria Magdalenakerk. Het kerkbestuur heeft 40.000 ansichtkaarten laten drukken die huis-aan-huis worden verspreid op Noord- en Zuid-Beveland. De kaart is voorzien van een oproep aan de Staatssecretaris van Cultuur, de heer Nuis, om geld beschikbaar te stellen voor de restauratie van de kerk. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen de kaart, waarop de Grote Kerk staat afgebeeld als een ruïne, opsturen naar het postbusnummer dat op de kaart staat vermeld. Vertegenwoordi gers van de kerk en van de gemeente gaan begin december de ingestuurde kaarten aan de staatssecretaris overhandigen. Duidelijk moet worden dat als het rijk niet binnen afzienbare tijd INRUIL 5OO,- ÉLo» '4;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 29