KINDERSCHOENENAKTIE! Nieuwe CD van Peter Dieleman Nieuw tenue Yerseke 3 rfrbell ZUID WES DE GEZELLIGSTE WOONBOULEVARD VAN Unieke paardensportdag voor mensen met een handicap D@RMILUX En Passant" exposeert weer op Kerstmarkt in Veere Cursus Afrikaanse dans tof t heeft Woonbouk U nog meer te Kinderdagverblijf "Sneeuwwitje" heropend Afgelopen vrijdag werd het nieu we gebouw van het kinderdag verblijf Sneeuwwitje aan de Bergweg 16 in Goes officieel in gebruik genomen. [Rl Tijdens Indoor Zeeland in Goes 495,-1 2295,- 7».- Special Mundi b,\\ Woensdag 6 december 1995 28 DE BEVELANDER ra VI KK i Dormilux. Slaapkamerspeciaalzaken jr Kid’s World. Een bijzondere zaak Tapijtland. Alle woningtextiel bijeen: tc Fauteuil Gallery. Maatwerk in zitkor Tierlantijn. Cadeaus en woonaccessoir Multihal. Uitzoeken bij Yerseke 90 x 200 cm ladenset lattenbodem, SG 40 matras. 140 x 200 160 x 200 180 x 200 GRENEN HOOGSLAPERS» Puur massief met speelgor-^ dijn, buro en trap. Kompleet met bodem van 90 x 200 cm. SLAAPKAMER PASCAL alpine wit, zwart of zwart met beuken en vervaardigd van massief MDF. Kompleet met achterwand, 2 nachtkastjes, 2 verstel bare lattenbodems en 2 SG 40 kwaliteitsmatrassen. 1495,- 1595,- conservenfabriek I van kip* en vleesprodukten 80 x 200 90 x 200 70 x 200 MASSIEF GRENEN LEDIKANT 140 X 200 Inclusief 2 nachtkastjes 1595,- 1695,- 1795,-. 650,- 695,- 650,-. 199,- 149,- 695, y v n k o v F d t< v K h I: v K Ook op 160 en 180 leverbaar Inruilen? De enige boulevard waar u l Gratis thuisbezorgd. Alle meubelen v in heel Nederland (m.u.v. de r Laagste prijs garantie Stelt u zie uw meubel in een andere zaak Als u dat binnen 3 weken bij ons leverings en betalingsvoorwaarden van ons onmiddellijk het HOOGBOUWSLAAPKAMER ARIANE 140 X 200 180 X 200 Ook leverbaar als hoekopstelling vanaf: Leverbaar in 3 kleuren Parelmoer wit essen Blank eiken. BODEM DUO DE LUXE Elektrisch verstelbare bodem Duo de Luxe met 2 mo toren. Hoofd voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofd-steun en verstevigde middensector. MDF LEDIKANT ORION 90 x 200 Nu kompleet mét lattenbodem en SG 40 matras SCHUIFDEUR LINNEKASTEN Tripoli 222 cm hoog in div. kleuren leverbaar o.a. alpine wit, wit essen, blank, eiken structuur, essen parelmoer enz. Nu kompleet bezorgd en geplaatst! In de volgende breedtes: 152 cm, 202 r cm,226 cm, 251 cm, 281 cm, 301 cm. Meerprijs spiegeldeur 100,-. Slaapkamer speciaalzaak d®rmilux Najaarsexpositie Bouman Potter. Het bekende ve ETAGEBEDTOM 4 Massief grenen KWF Inclusief lattenbodems 90 x 200, kompleet. Met ombouw, lattenbodem en matras SG 40 90 x 200. I t. MDF LEDIKANT 25, KORTING LANGE VORSTSTRAAT 70 - GOES TEL OH 3-214245 j r r L SPECTACULAIR I i Het is inmiddels traditie aan het worden. Voor de derde keer werd Yerseke 3 in een nieuwe outfit gestopt door de bekende conservenfabriek Special Mundi. Trots poseren de Yerseke-3 spe- Op 28 december, van 10.00 tot 18.15 uur, vindt er tijdens de Indoor Zeeland in de Zeelandhallen te Goes een uniek evenement plaats. Voor de eerste maal in Zeeland wordt er dan de Promo- tiedag paardensport voor mensen met een licha melijke of een verstandelijke handicap gehou den. De promotiedag - een initiatief van de Noord- en Zuid-Bevelandse Lions Clubs in samenwerking met de Federatie Paardrijden Gehandicapten en de Zeeuwse Sportraad - is primair bedoeld voor mensen met een handicap, maar uiteraard is iedereen die hiervoor interesse heeft van harte welkom. Op deze paardensportdag kunnen mensen met een handicap kosteloos ervaren wat de paar densport voor hen kan betekenen. Iers rond de twee reklameborden van het bedrijf. Op de foto staan van links naar rechts: Ronnie Lindenberg, Jan Neels, Huib van Leerdam, Jaap Poleij, Michael Wang, Edwi Steenhard, Sytze de en de bekende rock roll-band Corner Cats uit Goes. In de pauzemomenten zal entertainer Cees Hoogesteger het publiek vermaken. diverse EHBO-mensen, een fysiotherapeut, een aantal artsen en een dierenarts aanwezig zijn. Wijs. Patrick Wang, Justin Ver doven, Bastiaan Verhuist, Ferdi Quinten, Louis Scheele, Erik Hout, Bart Dekker (Special Mun di), Bram Zuidweg en Theo Elzinga (leider). veel werkgevers er ruimte voor de kinderen van hun personeel. Door de grote toeloop begon Sneeuwwitje uit haar jasje te groeien. Gebouwen die geschikt zijn voor een groot kindercen trum liggen echter niet voor het oprapen. Sneeuwwitje viel dan ook met haar neus in de boter, toen de gemeente bereid bleek om het voormalige schoolge bouw aan de Bergweg te verko pen. Het gemeentebestuur stelde zich zeer positief op in de diverse onderhandelingen en hielp ook bij de financiering. Foto: Wethouder Van de Mer- we opent het kinderopvang verblijf Sneeuwwitje. Van de Bevelandse troubadour Peter Dieleman uit 's-Gravenpol- der verscheen onlangs een CD met de meest gevraagde liedjes uit de tijd dat de CD nog niet bestond, onder de titel: ('n verzaemeling) Antiek. Met de titel verwijst hij naar een gebeurtenis die hem dertig jaar geleden verwonderde, toen zijn opa, die gareelmaker was, nog tijdens zijn leven zijn handwerk terug zag in de antiekwinkel. Nu ziet Peter zelf zijn werk van amper vijftien jaar geleden al in het antiquariaat en daarmee doelt hij dan op de vinyl-LP. De liedjes op de nieuwe CD stonden oorspronkelijk op LP's die hij in de tachtiger jaren maak te. Ze zijn opnieuw gearrangeerd en digitaal opgenomen. Bij de nummerkeuze liet hij zich leiden door de reakties van zijn publiek door de jaren heen. Hoewel Peter zelf de meeste in strumenten bespeelt, heeft hij op deze produktie ook steun gekregen van een aantal uiteen lopende prominente Zeeuwse muzikanten. De meeste liefheb bers van het streektaallied zullen de stijl van Peter inmiddels wel kennen. Deze CD zal voor hen wellicht de antiek krassende LP's vervangen. Voor degenen die nog niets van Peter in het CD-rek hebben is het een goede gele genheid kennis te maken met een deel van zijn werk. I UITGEBREID PROGRAMMA De dag is zowel voor de deelnemers als voor publiek bijzonder interessant. Zo biedt het pro- SPECIAL OLYMPICS Tijdens de Promotiedag paardensport voor men sen met een handicap wordt de Special Olym pics in Zeeland geïntroduceerd. Special Olym pics is een wereldwijde sportorganisatie die zijn oorsprong heeft in Amerika. De proeven van Special Olympics, die worden afgelegd door mensen met een verstandelijke handicap die hun paarden zelfstandig kunnen besturen, wor den voorafgegaan door een voorselectie: het zogeheten 'divisioning'. Deelnemers van gelijk niveau worden hierdoor in diverse categorieën ingedeeld, zodat er een eerlijke competitie ont staat. BOEIENDE DEMONSTRA TIES Ook is er op 28 december een aantal demon straties te zien, zoals voltigeren en aangespan nen rijden. Verder zal Joop Stokkel, internatio naal topsporter met een lichamelijke handicap, een dressuurdemonstratie met muziek uitvoe ren. In een interview zal hij zijn ervaringen ver tellen. MUZIEK EN VERMAAK De muziek wordt o.a. verzorgd door "Den Berg Muzikanten", de huisband van Huize den Berg INFORMATIE EN VOORLICHTING Verder zullen er diverse informatiestands aan wezig zijn en wordt er een workshop gehouden voor (para-)medici. waarin de gunstige invloe den van paardensport op zowel lichaam als geest zullen worden behandeld. C c V c c c r f c C c c c r V VEILIGHEID VOOROP Veiligheid staat tijdens de promotiedag centraal. Zo zijn er speciale paarden geselecteerd en wordt er gereden met aangepast materiaal, zoals bijvoorbeeld speciale zadels en teugels. Zeer speciaal is ook de aangepaste wagen die wordt gebruikt voor het aangespannen rijden. Een rolstoel wordt hierin op uiterst veilige wijze vastgezet. Verder zullen er op de dag ook veel gramma onder andere: diverse competitie/spel- professionele^ begeleiders en organisatoren, vormen, ringrijden, Special Olympics en demon straties. Daarnaast kunnen belangstellenden zich bij binnenkomst opgeven voor aangespan nen rijden en 'snoezelen' met paarden. soepelheid tussen Nederlanders en Afrikanen. Wij zijn niet gewend bij het dansen ons hele lichaam te gebruiken. Dat wil zeggen: passen te maken, rug en bekkenspieren te coördineren en daarbij niet hoofd en handen te vergeten. Maar het is voor iedereen, jong en oud, stijf of minder stijf, te leren. Nda Koame doet de lessen niet alleen op een aanstekelijke manier voor, hij vertelt ook de verhalen die bij de verschillende dansen horen. Wat in ieder geval altijd overkomt is de Afrikaanse levenslust en vro lijkheid. Elke les herhaalt Nda wat hij de vorige keer heeft voor gedaan en leert hij de cursisten nieuwe passen. Het is in ieder geval goed te doen zich later bij de groep aan te sluiten. De dans- en trommellessen wor den in Zierikzee gegeven. Voor informatie, ook over de optre dens van de percussiegroep, kan men terecht bij Evianne de Kup, telefoon 0111 - 672632. Deze herfst is er weer een cur sus "Afrikaanse dans" begon nen. De lessen worden gegeven door Nda Koame uit de Ivoor kust. In zijn land is dansen een dagelijkse bezigheid - zes maan den oud deinde hij mee op de rug van zijn moeder en vanaf twee jaar danste hij op zijn eigen voeten. Zeven jaar geleden kwam hij naar Nederland en begon in Zeeland met het geven van percussielessen. Hij speelt op allerlei trommels, vooral op de djembé die felle hoge tonen combineert met een diepe bas. Nu geeft een aantal van zijn leer lingen zelf les, bekwaamt zich verder in workshops en heeft zich op het samenspelen gestort. Een klinkend resultaat hiervan is de Zierikzeesche percussie groep Tjak 'N Djola die regelma tig optreedt in de provincie en ver daarbuiten. Nda Koame begon ook dansles sen te geven en stuitte daarbij op het spreekwoordelijke verschil in ui proms fadvwrf te Vttfcriowid W«m met Opus Evenementenservice te Goes die voor de tweede maal de organisatie van de Zeeuwse Kerstmarkt in Veere voor haar rekening neemt. Uit '95 zijn wer ken te zien van: Jack Willemsen, en Frida van Overbeeke-Ver- schuur, Ilse van Loo-Remijn. Voor vragen of opmerkingen Ilse van Loo-Remijn, Veerweg 55, Wolphaartsdijk, tel: 0113 - 581720. Vrijdag 8 december om vier uur vindt de opening plaats van een, in het Stadskantoor, georgani seerde najaarsexpositie. Deze expositie is een initiatief van de Stichting Goese Kunstmarkt en zal van 8 december tot 2 februari te bezichtigen zijn tijdens de openingstijden van het Stads kantoor. In Zeeland wonende en werkende kunstenaars zijn gevraagd werk in te leveren voor deze expositie. Uit dit aanbod zijn door een ballotagecommis sie de werken voor deze zeer gevarieerde tentoonstelling geselecteerd. De openingshan deling zal worden verricht door de heer P. Favier, voorzitter van de Culturele Raad van Goes. Na deze plechtigheid kunnen de bezoekers genieten van de muzikale bijdrage van de Door braak, onder leiding van Dies Le Due. vincie Zeeland wil verruimen, kunst betaalbaar wil houden en tevens kunst voor iedereen gemakkelijk toegankelijk wil maken. Door de aanwezigheid van de beeldend kunstenaars zelf, kan het publiek direct kennis maken met de man of vrouw achter het werk en vragen die het werk oproept meteen beant woord krijgen. In Veere wordt samengewerkt Met dit nieuwe onderkomen heeft Sneeuwwitje weer volop plaats voor nieuwe kinderen. Er is een grote buitenspeelplaats aangelegd. Verder is er een rui me parkeerplaats, waar de ouders hun kinderen veilig kun nen laten in- en uitstappen. Sneeuwwitje startte zeven jaar geleden in de Zonnebloemstraat in Goes met de opvang van kin deren van nul tot vier jaar. Aan vankelijk maakten vooral particu lieren gebruik van het kinderdag verblijf. Later reserveerden ook Na het succes van vorig jaar zul len de kunstenaars uit "En - Pas sant" in de entree van de Kerst markt op 13, 14, 15 en 16 december a.s. in de Grote Kerk van Veere, weer een expositie inrichten. "En - Passant" is een initiatief van de Bevelandse beeldend kunstenaar Ilse van Loo, die de expositiemogelijkheden voor beeldend kunstenaars in de pro- Alles in wit zwart BURO of beuken met ,klkl-kll. A gekleurde LINNENKAST profielen KAJUITBED 152 cm breed voor

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 28