Multifunctionele afbouw Doe het Zelf-bouwmarkten kwart eeuw in Nederland hardmetalen secustrip houdt inbrekers buiten Klussen in de badkamer Milieuvriendelijke verf op waterbasis is in opmars Welk hout verdient welke beits? ff l \y\ Alles op het doe-het-zelf gebied vi 3 in 1 Plafondverf iw Halogeen voor donkere wintermaanden K GIIUA Goed systeem voor doe-het-zelvers Praktische brochure met beitstips Woensdag 6 december 1995 DE BEVELANDER 25 Secuur karwei 10 WINTERTIPS Service essentieel Herkenbaarheid Voorschriften volgen Vloerelementen Eenvoudige montage Buitenverf *i «i voor W-. de Heel essentieel voor een bouwmarkt met een De winter is bij uitstek geschikt om nu eindelijk eens die klussen te gaan doen die al zo lang lig gen te wachten. Bij de bouwmarkt hoeft men dan ook 's avonds niet naar Peter Timofeeff en z'n weerbericht te kijken om te weten dat het slecht weer wordt. Want in de winkel zelf is het bij minder goed weer duidelijk drukker dan nor maal. Afgelopen tijd viel er zelfs een ware klus- trend te ontdekken. Toen zo'n 20 jaar geleden de doe-het-zelfmarkt in opkomst kwam, was dat vooral voor klussers die het 'grote' werk niet schuwden. Het van de grond af opbouwen van een garage of het metselen van een tuinhuis waren in die tijd de eerste echte doe-het-zelfklussen die particulieren aanpakten. Met de uitbeiding van het assortiment en het voor handen komen van allerhand folders en brochures over hoe te klussen kwam er steeds meer diversi teit in het soort van kanweitjes waaraan de particu lier zich ging wagen. Een echte trend die zich openbaarde was het volledig verbouwen of resty- len van de badkamer. Vroeger was de gemiddelde doe-het-zelver nogal huiverig voor een klus in de badkamer. Boren in dure tegeltjes bijvoorbeeld was voor menigeen een crime. Om nog maar te zwijgen over de angst die men had om water- en of elektriciteitsleidingen te raken. Daarom bleef de badkamer vaak jarenlang onver anderd. En meestal was dat saai, kil en kleurloos. Verf op waterbasis wordt veelal acryl- of acrylaatverf genoemd. Vaak wordt op de produktinfor- matie termen als ‘op waterbasis’, ‘waterverdunbaar’ of ‘oplosmid- delarm’ gebruikt. Op High Solid verf staat ‘High-solid’ of ‘oplos- middelarm’. Er bestaat ook VOS- arme natuurverf. De verf is bij elke leverancier van verf, dus verf- en behangspeci- aalzaken, doe het zelfzaken, bouwmarkten en warenhuizen, te koop. Met behulp van uitgebreide handleidingen, folders en brochures kan een ieder met een beetje handig heid van z'n badkamer een badparadijs maken. Voorwaarde blijft natuurlijk wel dat alle voorschrif- ten en tips nauwlettend gevolgd moeten worden. Voor deskundig advies en praktische tips over het verbouwen of renoveren van de badkamer is de doe-het-zelfzaak of de bouwmarkt de meest geschikte plek. Het verbouwen van een badkamer is de laatste jaren binnen bereik gekomen van iedere klusfa- naat. Dit mede dankzij de komst van steeds beter materiaal, beter gereedschap, de mogelijkheid om professionele gereedschap te huren en uitgebrei- dere handleidingen. Steeds meer klussers ontdek ten dat de vroegere huiver in de meeste gevallen totaal ongegrond was. Al bijft werken in een badka mer een secuur karwei dat grondig voorbereid dient te worden. Heel erg populair afgelopen tijd waren de luxe bad- kamermeubelen en -sanitair. Vooral kleur en gebruikersgemak scoren heel hoog en dat mag voor de meesten best wat kosten. Steeds meer mensen blijken ook te kiezen voor een bad in plaats van een douche. In veel badkamers is daar vaak ook best plaats voor, al dient de wasmachine dan wel te verhuizen. De doe-het-zelfmarkt is een groeimarkt. Je zult anno 1995 moeite hebben om iemand tegen te komen die nog nooit een grotere doe-het-zelfzaak of bouwmarkt bezocht. De omzet binnen de bran che is landelijk gezien enorm: in 1993 werd al een omzet van vijf miljard bereikt. Het ontstaan van de doe-het-zelfmarkt was het gevolg van een aantal factoren die eind zestiger jaren in Nederland speelden. Zo steeg het eigen huizenbezit en de behoefte aan verhoogd woonge not. Wanneer de huizenbezitter dan een beroep op de vakman deed, bleek deze maar zelden op korte termijn tijd te hebben en daarbij vaak ook duur te zijn. De consument besloot daarop min of meer zelf de klus te klaren en kwam zo terecht bij de bouwma terialen- of houthandel met de vraag om een zak cement of een paar schroten. Voor de groothandel een leuke bijverdienste maar voor de consument minder prettig omdat de handel niet op hem was afgestemd. Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat in Neder land de eerste grote bouwmarkt werd geopend. Dat aantal is intussen gegroeid naar meer dan 500. Ook in onze regio is het aantal gestaag gegroeid. Van hetzelfde merk zijn ook Est- rich vloerelementen verkrijgbaar. De elementen bestaan uit 2 ten opzichte van elkaar verspringen de Fermacell-platen van 10 mm die op elkaar gelijmd zijn, met daaronder een laag minerale wol enorm aanbod is het personeel. Goed opgeleide, ter zake kundige medewerkers die op eenvoudige wijze kunnen verwoorden welk artikel of welk merk het beste past bij welke klus. Vandaar dat het werven en trainen van bouwmarkt- medewerkers hoog op de prioriteitenlijst van elke bouwmarkt staat. Zo'n 20 jaar geleden, toen de eerste bouwmarkten in Nederland verschenen, was van goed opgeleid personeel haast nog geen sprake. Destijds hadden klanten dan ook vaak moeite met het vinden van personeel op de verkoopvloer. Als er dan een werknemer werd gevonden bleek deze in veel gevallen niet erg op de hoogte van de artikelen te zijn. Gevolg daarvan was dat veel bezoekers aan een bouwmarkt zich aan hun lot overgelaten voel den. Tegenwoordig is dat wel anders. Steeds meer bouwmarkten kiezen voor training-on-the-job van hun medewerkers. Onder leiding van een ervaren verkoopspecialist leren de trainees het vak tot in de finesses beheersen waarna ze als zelfstandig ver koopmedewerker weer anderen kunnen opleiden. Ook worden er profklusdagen per assortiments- groep georganiseerd. Deze informatieve cursussen laten de medewer kers kennis maken met alle ins en outs van het hele assortiment. Dankzij de cursussen en de trai ning op de werkvloer zijn de medewerkers van een bouwmarkt tegenwoordig goed voorbereid om hun servicegerichte job uit te voeren. dige systeem kan zelver een profess der veel problemen bereiken, is de z plaat is 100 x dik. De SecuStrip TwinPlus is voorzien van verdekte schroeven, waardoor verwijdering van een com pleet profiel praktisch onmogelijk is. De gepaten teerde sleufgaten maken de montage zeer eenvou dig, terwijl de profielen hierdoor perfect sluitend zijn te bevestigen. Dankzij de sleufgaten kunnen de profielen in zomer en winter bovendien aan het ’trekken en werken’ van deuren en ramen worden aangepast. De profielen van de SecuStrip TwinPlus zijn voor zien van 22 bevestigingspunten. Dat is een aantal, dat iedere inbreker al bij voorbaat zal afschrikken. Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal bestaat uit schroeven met een zeer grote trekkracht. De dui delijke Nederlandse handleiding maakt montage van het beveiligingssysteem heel eenvoudig. In amper een kwartier is ’t gebeurd. De preventief werkende SecuStrip TwinPlus wordt standaard geleverd op een lengte van 205 cm in drie kleuren, namelijk blank geëxpoxeerd, wit en bruin. De prijs per deur is nog geen 100 gulden. Op aanvraag zijn alle lengtes en alle RAL-kleuren leverbaar. De SecuStrip TwinPlus is te vinden bij doe-het-zelf- en ijzerwarenzaken. Speciaal voor de beveiliging van de vaak minstens zo kwetsbare achter-, tuin-, balkon- en garagedeuren is er de eveneens nieuwe SecuStrip 3T. De leverancier kan vertellen wel ke verfsoorten het milieu het minst belasten. Wie meer wil weten over verf en milieu kan de folder: 'Verf en Milieu' aanvragen bij het ministerie VROM. De fol der is te bestellen bij Distributie centrum VROM, Postbus 351 2700 AJ Zoetermeer. Bellen kan ook, tel 070 - 449449 (Na 10 oktober 1995: 079 - 3449449. Of vraag ernaar bij de verfwinkel. IN de inmiddels de platen in hun collectie opgeno men. De fabrikant zal u graag voorzien van documentatie en de lijst van D.H.Z.-zaken waar het produkt al verkrijgbaar is. Voor informatie kunt u contact opnemen met Fels BV, postbus 398, 6600 AJ Wijchen, telefoon (024)6495111 De voordelen van halogeenlampen kennen we al jaren. Dankzij hun heldere licht worden ze niet alleen in bijvoorbeeld moderne auto's gebruikt maar ook in diaprojectoren en zelfs verkeerslichten. Door de compacte afmetingen van halogeenlampen kunnen ze worden gebruikt in bijzonder (vreemd) gevormde armaturen. En dankzij de hoge lichtopbrengst en het heldere licht is een halogeenlamp ideaal om bij te lezen of te werken. Halogeenlampen zijn duurder dan gewo ne gloeilampen maar gaan daarentegen twee keer zo lang mee. Zeker met de donkere wintermaanden in het verschiet, is het aan schaffen van halogeenlampen dus zeker het overwegen waard. Want het gebruiken ervan bespaart uiteindelijk flink op de energierekening. Voor doe-het-zelvers die hun woning beter willen beveiligen tegen inbraak, zijn er tegenwoordig tal van makkelijk zelf aan te brengen beveiligingen verkrijgbaar. Een ijzersterke Nederlandse vinding is de SecuStrip TwinPlus. Het gaat om een nieuw, dubbelwerend anti-inbraaksysteem dat inbrekers nagenoeg kansloos maakt. In Nederland vindt elke minuut een inbraak plaats. Dat komt neer op een half miljoen inbraken per jaar. Ook in kleinere plaatsen en op het platteland is beveiliging van have en goed gewenst. De genoemde SecuStrip is eenvoudig aan te bren gen op deuren en ramen. Hij is getest door het Bureau Criminaliteitspreventie van de Rotterdam se politie. De nieuwe SecuStrip TwinPlus is ontwikkeld voor het doeltreffend beveiligen van naar binnen draai ende deuren van flats, appartementen, vrijstaande, twee-onder-een-kap en rijtjeshuizen, en van ban ken, kantoren, magazijnen en winkels. Kenmer kend aan dit beveiligingssysteem is het TwinPlus Security System. Door een inventieve technologi sche ontwikkeling is een dubbelwerend beveili gingssysteem ontstaan. Als een inbreker er met een koevoet uiteindelijk in zou slagen één zijde van het profiel te forceren, dan stuit hij door de unieke dubbele constructie op een tweede hindernis. Hij moet dus opnieuw beginnen, wat hem de animo zal ontnemen om zijn karwei verder af te maken. Dat kost bovendien te veel tijd. Aan de duurzaamheid van bui tenverf worden hoge eisen gesteld. Niemand wil tenslotte elk jaar zijn of haar huis opnieuw schilderen. Ook daarvoor zijn alternatieve verven ontwikkeld. De High Solid en Solid verven, beitsen en grondverven hebben over het algemeen dezelfde en op sommige punten een betere kwaliteit als de ‘oude’ produkten. Door gebruik van een ander bindmiddel in de verf is de hoe veelheid oplosmiddel (terpenti ne) met de helft verminderd. De schuurbaarheid is goed en de duurzaamheid is vier tot vijf jaar. De High Solid en Solid verven zijn makkelijk te verwerken over andere verfsoorten heen. Door het hoge vaste stofgehalte van de verf ontstaat een dikkere laag. De verf dekt hierdoor beter, al duurt het drogen wel wat lan ger. Kwasten en rollers die voor high-solidverf zijn gebruikt, kun- omtrent de vele toepassingen en de eenvoudige verwerking. Deze Fermacell-gipsvezelplaat heeft als grondstoffen slechts gerecy cled papier, water en milieuvrien delijk verkregen gips. Dit is uniek voor een plaat die zo breed toe pasbaar is. Door zijn homogene samenstel ling houdt de plaat bij zagen of andere bewerkingen altijd een gaaf uiterlijk. Daarnaast is hij zeer stabiel en ook toepasbaar in badkamer, toilet, keuken en kel der. Hij heeft een hoge brandwerend heid en is stootvast. Het is de eerste universele plaat die spaanplaat, diverse speciale uit voeringen van gipskartonplaten en andere (dure) plaatmaterialen vervangt. Restanten kunnen altijd weer op andere plaatsen in de woning verwerkt worden. Hoe mooi verf ook is, echt milieu vriendelijk is het niet. Dat komt met name omdat als oplosmiddel terpentine wordt gebruikt, Ter pentine bevat zogenaamd vluch tige organische stoffen (VOS) die vervliegen als de verf droogt. VOS zijn slecht voor zowel het milieu als de gezondheid. Ze hebben dezelfde effecten als zure regen op bijvoorbeeld bos sen en heide. Het bedrijfsleven is hard op zoek gegaan naar alter natieven en die zijn er nu. Al een tijdje zijn er voor buiten en binnen acrylverven te koop die minder milieubelastend zijn. Acryl- of acrylaatverf is op water basis gemaakt en kan ook met water verdund worden, alhoewel verdunnen niet nodig is.. Kwasten en rollers kunnen in een emmer met water uitge spoeld worden. Daarmee is een einde gekomen aan de maan denlang dampende potjes ter pentine met kwast in de schuur. Wel is het aan te raden voor acrylverf speciale rollers en kwasten aan te schaffen. De verfresten kunnen, wanneer het water verdampt is, met het che misch afval ingeleverd worden. Strijken en rollen, glans en duur zaamheid zijn allemaal net zo goed en mooi als bij verven op basis van oplosmiddelen en het kleurenaanbod is groot. Hout buiten krijgt in ons grillige klimaat nogal wat te verduren. Zon en regen wisselen elkaar immers in hoog tempo af. Een goede bescherming met beits is daarom erg belangrijk. Het hout aan en om het huis is echter zo divers, dat niet altijd dezelfde behandeling mogelijk is. Een hardhouten kozijn bijvoor beeld vraagt om een andere bescherming dan een grofhou- ten hondehok. Het beitsmerk Ramo komt daarom met een handige bro chure waarin precies staat welke beits geschikt is voor welk hout. Een belangrijk criterium voor de keuze van de beits is de mate waarin hout bloot staat aan vocht. Is dit heel erg sterk dan is het niet te voorkomen dat er vocht in het hout trekt. Het is dan verstandig om een optimaal vochtregulerende beits te gebruiken die het hout niet helemaal afsluit. Vocht in het hout kan er dan weer gemakkelijk uittrekken en dat voorkomt dat de beitslaag gaat scheuren. In situaties waar het hout echter goed ingesloten is en het vocht niet kan binnen- dringen, verdient het aanbeve ling een afsluitende beits te gebruiken. Een ander criterium is het hout zélf. In de brochure wordt dit allemaal duidelijk uitgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ’ingesloten hout’ (bij voorbeeld deuren, kozijnen, dakkapellen) ’aangebracht hout’ (bijvoorbeeld balkonhek- ken, gevelbetimmering) en ’vrijstaand hout' (bijvoorbeeld schuttingen, tuinmeubels). Voor elk type hout biedt Ram bo een passende beits en daarbij is er meestal keuze uit een dekkende of een transpa rante beits. Daarnaast bevat de acht-pagi- na’s-tellende brochure een onderhoudsschema en staan er tips in om een optimaal resultaat te bereiken. De brochure is gratis verkrijg baar bij de verfspeciaalzaken, bouwmarkten en warenhuizen waar Rambo wordt verkocht. Belangstellenden kunnen de brochure ook bestellen door een briefkaart te sturen naar: Sigma Coatings, Secretariaat DHZ, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn onder vermelding van Rambo Buitenbeits brochure. Sinds kort kan elke doe-het-zel- ver de in de vakwereld veelge bruikte Fermacell-gipsvezelplaat bij de D.H.Z.-zaak kopen. Deze plaat is geschikt voor alle werk zaamheden aan plafond en wand. Zo kan met de plaat net zo gemakkelijk een scheidings- als een voorzetwand als een ver laagd plafond worden gemaakt. De plaat is meestal zonder voor behandeling te schilderen, te behangen, te sausen etc. Met normale handgereedschappen kan men bewerkingen als zagen, schroeven of spijkeren eenvou dig uitvoeren. De Fermacell- gipsvezelplaat is geen gipsvezel- plaat, die zich onderscheidt door de unieke vezelstructuur. Hier door is de plaat veel sterker en prettiger te verwerken. Boven dien kan een ophangpunt aan zienlijk meer gewicht hebben: tot maar liefst 50 kg. per hollewand- plug. Op de verkoopplaatsen krijgt de doe-het-zelver duidelijke infor matie. Deze bestaat uit een gra tis informatieboekje en monsters van het plaatmateriaal en toebe horen. Hij kan zich aan de hand daarvan een goed beeld vormen Doe li Bij de foto: Op de plaats van verkoop wordt men zeer goed geïnformeerd over de vele toe passingsmogelijkheden van gipsvezelplaten. Kort geleden is een nieuwe plafondverf op de markt gebracht door Alabastine. Het gaat om de 3 in 1 plafondverf die weliswaar duurder is dan de gebruikelijke muur- en plafondverf, maar die wel snel en efficiënt werkt en die bijzondere eigenschappen bezit. Wie dus in de winter het interieur wil aanpakken, kan overwegen deze verf te gebruiken. 3 in 1 Plafondverf betekent het einde van het arbeidsintensief voor- en nabewerken van plafonds en wanden die behandeld moeten wor den. Dit komt omdat het produkt over een drietal bijzondere eigen schappen beschikt. 3 in 1 Plafondverf hecht vrijwel direct op elke ondergrond, ze bedekt blijvend moeilijke vlekken en is in één keer dekkend wit. Door de eigenschappen kan men dus sneller en duur zamer wanden en plafonds witten. Met de soort ondergrond hoeft men geen rekening meer te houden. Het is ook niet meer nodig om de ondergrond, waarvan men vaak niet exact weet waaruit die bestaat, voor te behandelen. Men brengt direct de laag 3 in 1 Pla fondverf aan. De verf dekt in één keer, ook over hardnekkige vlekken die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld nicotine, open haard of lekka ges. De verf zorgt er bovendien voor dat de oude vlekken niet meer terugkomen. Met 3 in 1 Plafondverf is men ook voordeliger uit. Wie 'vroeger' een wand of plafond goed wilde behandelen, diende eerst een voorstrijk aan te brengen om bladders te voorkomen, dan een isolerende verf tegen het terugkeren van vlekken en tot slot een goeddekkende latex. Nu neemt men simpel dat ene produkt dat alle eigenschappen in zich heeft en betaalt daar per saldo aanzienlijk minder voor. 3 in 1 Plafondverf, die door Alabastine zelf werd ontwik keld, is te koop bij doe-het-zelf zaken in blikken van 2,5 en 5 liter. De prijzen zijn respectievelijk f 59,95 en f 98,95. O SCHOORSTEEN VEGEN, leder jaar even doen voor het haardseizoen begint. Het voorkomt vervelende schoor steenbrandjes. DORPELSTRIPS AAN BRENGEN. Voorkomt tocht langs de vloer. Eenvoudig aan de onderkant van de deur aan te brengen. KERSTBOOM 'KEURS-LIJF'. Plant kerstboom in een emmer zonder bodem. De wortels groeien zo heel langzaam en de boom is het volgend jaar weer te gebruiken. O VIJVER BESCHERMEN. Vriest het hard dan kan de vijverbak kapot vriezen. Laat daarom een ietwat verzwaar de emmer in de vijver drijven. Bij vorst drukt het ijs de emmer stuk in plaats van de vijverbak. ACRYLAAT TEGEN SCHEUREN. Binnenschil- derwerk barst nogal eens als de kachel aangaat. Gebruik daarom bij de volgende schil- derbeurt acrylaatkit in plaats van plamuur. REGENTON LEGEN. Ook de regenton kan kapot vrie zen bij strenge vorst, net als bloempotten in de tuin. Leeg dus de ton en haal de potten binnen. O SLIM LUCHTEN. Ook in de winter moet u luchten, zeker als u goede tochtwe- ring heeft aangebracht. Doe de radiotoren uit, de kamer deur dicht en het raam een half uurtje open. WAAKVLAM 'S NACHTS UIT. De waakvlam van de geiser gebruikt per jaar al gauw zo'n 200 m3 gas. Gewoon uitzetten dus als u naar bed gaat. KETELTEMPERATUUR BIJHOUDEN. Op de ketel zit een thermostaat waarmee de watertemperatuur wordt geregeld. In voor- en nawin ter zet u deze op 70°C. 's Winters op 80°C. ©TUINSLANG NIET VER GETEN? Nog een laatste tip voor de tuin. Even checken of de tuinslang en de gieter goed leeg zijn. U weet inmid dels wat er kan gebeuren. nen in terpentine schoonge maakt worden. Probeer wel zo min mogelijk terpentine te gebruiken en zorg ervoor dat de terpentine niet kan vervliegen en uitdrogen. Wat kleur betreft is er keuze uit een vrij uitgebreide kleurenkaart die gaat van robijn rood tot grachtengroen. ':s:' én te: I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 25