FRAGMENT 3UIII G&ES WINKELSTAD Moll KERST SFEER? WAAROM WIJ DE BESTE ZIJN V KIEKIERIS Koos Alberts berco "Het zal ze een zorg zijn, dat mensen bijvoorbeeld vijf kilometer moeten fietsen naar een ander postkantoor -SENSATIONELE- Jr GOES KERST X-MAS SH0PPBB 1 GRAND THEATER GOES 0113-215165 weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 6 december 1995 - 47e jaargang no. 49 f.0,00 f.111,00 MEEVALLER Rapid Ga zonder afspraak naar: Ca. 18.000 STUKS TOPKLASSE SLAAPKAMERTEXTIEL MATRASSEN LDE J.A. v.d. Goeskade 49 nabij Praxis Goes. V Service rechtstreeks en openbaar aan publiek” Vijf toon formules onder één dak |>OCAHOnTA$ (Ze/? ,c/(ooe/? Za. 9 december Za. 16 december: (Van een onzer redacteuren) kom naar: o 3 v 1 wegens succes! A deze week aanbiedingen in MANTELS PTT óók bijna weg Let op!: Donderdag: 10.00 tot 21.00 Vrijdag: 10.00 tot 17.00 Zaterdag: 10.00 tot 17.00 Rapid Service Goes Luisteren (FOTO: Willem Mieras). terwijl grote steden, die wèl grote bouwcontingenten krijgen, vaak niet in staat zijn om het toegesta- ne aantal woningen te bouwen". Goes Lange Kerkstraat 44/ In de rij afkomstig uit vooraanstaand filiaalbedrijf zingt al zijn hits en COATS KOOPAVOND op ZATERDAG 16 december van 19.00 uur tot 22.00 uur (gratis parkeren) FILMPROGRAMMA VANAF DO. 7 T/M WO. 13 DECEMBER 1995 Burgemeester De Groot (II.) en wethouder Van Overbeeke (re.) op het 'bedreigde' station van Kapelle-Biezelinge. Privati sering van de NS en de PTT heeft volgens hen rampzalige gevolgen voor het platteland. GRATIS: Rampzalig Ook voor discovervoer: 0113-351717 'Overvaltechniek’ Start voorverkoop kortingen tot 50% EXCLUSIEVE MODESCHOENEN <c/(a/?s oast O//3-2/4S$9 Kodak f EXPRESS Platteland is het stiefkind van de beleidsmakers LANGE VORSTSTRAAT 70 GOES o TEL 0113-214245 F b L ilIJdlIT *Maximum I gratis CD per klant L Goes APK Accu's No limits. No fears. No substitutes. Meer informatie over het openingsfeest volgende week in deze krant... Wij gunnen u als klant graag het allerbeste: wij drukken daarom zelf binnen luur uw foto's af op Kodak Royal Paper, het beste fotopapier voor de helderste, scherpste afdrukken: Wij willen u graag persoonlijke service geven, óók de volgende 75 jaar! Overigens had de gemeente Kapelle óók bijna geen postkan- Accu 43 Ah Prijs vanaf Zaterdag Zondag Woensdag ....14.00 uur LET OP NEDERLANDS GESPROKEN VERSIE! 14.00 uur 14.00 uur "Kapelle heeft bijvoorbeeld de inzameling van het bedrijfsafval uitbesteed, maar dat geeft geen problemen, want als deze taak niet goed wordt uitgevoerd, staan andere bedrijven in de rij om deze taak over te nemen". Een ander voorbeeld is het onderbrengen van bibliotheken in een stichtingen. Wethouder Van Overbeeke: "Dan heb je zelf de portemonnee in handen, zodat je het beleid kunt sturen. De voormalige staatsbedrijven alleen voor eigen parochie preken. Hij heeft het oog op de leefbaarheid van èlle platte landsgemeenten. "Ik ben niet tegen privatisering op zich, maar wel tegen uitbesteding van zorgtaken aan monopolis ten". Wethouder Van Overbeeke is niet te spreken over de 'over- valtechniek’ die de NS aanvan kelijk hanteerde. "De NS pro beerde de pil te vergulden door te wijzen op bussen en vraagafhankelijk vervoer als alternatief. Een puur PR-ver- haal, want er was nog niets geregeld. Zoiets moet je toch eerst invullen en toetsen aan de markt". "Nu nemen veel mensen de trein naar de Randstad. Maar als het station dichtgaat, ben ik bang dat ze weer in de auto stappen. En dat druist toch in tegen het ver- keers- en vervoersbeleid van de rijksoverheid, dat gericht is op terugdringing van het autoge bruik". De heer Van Overbeeke vindt het onacceptabel, dat de NS Kapelle kan afsluiten van een verbinding over spoor, puur van wege het feit, dat er te weinig mensen wonen. Hij rekent het de NS niet aan, dat ze louter uit commerciële overwegingen han delt, want dat is nu eenmaal de consequentie van privatsiering. Maar hij neemt het de rijksover heid kwalijk, dat ze elementaire taken als verzorging van het ver voer per spoor overlaat aan een monopolist". Westhavendijk ISO Goes - Tel.: 0113-22 04 40 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. De overheid geeft in de visie van de heer De Groot maar al te vaak het slechte voorbeeld. Neem de herindelingsplannen. "Er wordt te weinig geluisterd naar de mening van de bewo ners om wie het gaat", meent hij. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag 20.00 uur 19.00-21.30 uur 19.00-21.30 uur 19.00-21.30 uur 20.00 uur 20.00 uur Opril Grote Markt 1 0113-252400 bedrijf klaar om in het gat te springen, dat de NS en de PTT achterlaten. De burgemeester vindt het overi gens opmerkelijk, dat uitgere kend zijn gemeente getroffen dreigt te worden door de sane ringsoperaties, want Kapelle is een 'grote recreatieve groeier', die veel sociaal-culturele voor zieningen heeft. Dat moet toch effect hebben op het aantal trein- passagiers en het aantal klanten van het postkantoor, zou je zo denken. Maar de heer De Groot wil niet 2800 HOOFDKUSSENS in meer dan 10 soorten w.o. anti allergisch, kapok, dons, TV kussens, fysiothe- rapeutisch enz. Winkelprijzen: 29,- tot 159,- LET OP! VANAF 9,- 3450 DEKBEDOVERTREKKEN in de mooiste kleuren en dessins, w.o. ook leuke kinderdessins en extra luxe uitvoeringen in satijn en met ruches en 430 stuks in flanel. Alle maten voorradig. Winkelprijzen: van 49,- tot 119,- let op! VANAF: 19,95 980 HOESLAKENS in o.a. 100% katoen, in badstof stretch, in jersey, in flanel en in molton, alle maten voorr. in div. kl. Winkelprijzen: 25,- tot 79,- let op! VANAF: 7,50 1670 DEKBEDDEN uitsluitend Europees topfabrikaat in o.a. anti-allergisch uitvoering, in dubbele en deelbare 4-seizoenen uitvoe ring, in dons, halfdons en ook in 90% ganzedonsuitvoering. Alle maten voorradig, ook extra lengtes. Winkelprijzen: 129,- tot 795,- let op! VANAF: 40,- TEXELS ROEM zuiver scheerwol DEKBEDDEN, HOOFD KUSSENS en ONDERDEKENS, het wereldbekende topmerk van de wadden, natuurzuiver en behaaglijk slaapcomfort. Alle maten voorr. Vastgestelde verkoopprijzen, let op! ALLES VOOR DE HALVE WINKEL PRIJS!! MATRASSEN 2400 stuks, enorme sortering in alle mogelijke en onmogelijke maten, diverse diktes en soortgelijke gewichten in: POLYETHER SG 25/SG 30./SG 40 BINNENVERINGSMATRASSEN met konisch gelagerd veersysteem of Bonel veersysteem POCKETVEREN MATRASSEN LATEX EN SUPER- LATEX Uitsluitend Nederlands topfabrikaat, luxe afwerking en volledige garantie. Van alle vastge stelde winkelprijzen betaalt u DE HELFT!!! VERDER; kinderdekbedden, kindermatrassen, matrasbe schermers, lattenbodems in vaste en verstelbare uitvoering, huishoudtextiel en vele aanverwante artikelen TEGEN DE ALLERLAAGSTE BODEMPRIJS! ■NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden (Dit artikel is een samenvat ting van een artikel uit het NG- magazine no. 46 van 17 nov. 95) 1 <6 o .0 BIH-BEL-BIOS 06-9363, •KBCOonw».Mjaw«iiii(« lange vorststraat goes 'Ook is hij teleurgesteld in de provincie Zeeland, die het NS- plan vorig jaar het voordeel van de twijfel gaf. De oplos sing die Van Overbeeke nu bepleit, is een extra rijkssubsi- die om de bedreigde stations open te houden. "KPN is puur zakelijk bezig", zegt de burgemeester "Maakt een postkantoor geen winst, dan moet het dicht. Dat mensen vijf kilometer moeten fietsen naar een ander postkantoor, zal ze een zorg zijn. Ik vind het écht onbegrijpelijk, dat de overheid ooit heeft besloten de PTT te pri vatiseren. De PTT was een winstgevend bedrijf, dus er was geen enkele financiële noodzaak om het van de hand te doen". Maar wat is er mis met een agentschap? Het belangrijk ste is toch, dat er een post- voorziening in stand blijft? Het agentschap in Wemeldinge (ondergebracht bij een verzeke ringsbedrijf) functioneert goed, aldus de burgemeester. Maar hij vindt een agentschap geen gelijkwaardig alternatief voor een postkantoor. In de eerste plaats omdat een agentschap slechts handelingen van een lager niveau mag verrichten en in de tweede plaats omdat het té per soonsgebonden is. Als de betrokken ondernemer ermee kapt, zit het dorp zonder post- voorziening. "Verdwijning van een primaire voorziening als een postkantoor trekt kleine kernen verder in het moeras in. Iedereen belijdt met de mond, dat het behoud van pri maire voorzieningen op het plat teland zo belangrijk is, maar in werkelijkheid wordt dit nobel streven keer op keer onder- mijnd". De burgemeester wijst erop, dat de provincie Noord-Brabant klei ne kernen zelfs niet toestaat, de groei van de eigen bevolking op te vangen, met het gevolg dat autochtone woningzoekenden worden gedwongen te verhuizen naar groeikernen waarmee ze geen binding hebben. "En dat Najoarsaktie: r Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje 10 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende I Christmas songs Sluiting van het station zou voor Kapelle rampzalige gevolgen hebben, meent de wethouder. "Het spoor is de ruggegraat van het openbaar vervoer. De bus is geen volwaardig alternatief, omdat de reizigers dan veel meer tijd kwijt zijn en in veel gevallen een extra keer moeten overstappen". Al feestend de kerstdagen tegemoet!! NS en PTT (nu: KPN) laten zich echter veel moeilijker aansturen. Ze hebben, gezien hun nieuwe status, geen boodschap -aan maatschappelijke taken. Ze moeten immers winst maken. Omdat ze geen concurrentie ondervinden hebben ze een ijzersterke onderhandelingsposi tie bij het afsluiten van contrac ten met de landelijke en lokale overheid". De gemeente Kapelle (bijna 11.000 inwoners in Kapelle, Bie- zelinge, Schore en Wemeldinge) was haar treinverbinding bijna kwijt geweest. Vorig jaar stonden immers de stations van Rilland- Bath, Krabbendijke, Kapelle en Arnemuiden op de nominatie om gesloten te worden. Na massaal KAPELLE -- De Nederlandse overheid had de NS en de PTT nóóit moeten privatiseren. Tot die conclusie komen burge meester G.C. de Groot en wet houder A.C. van Overbeeke van de gemeente Kapelle. Ze werden geïnterviewd door het blad NG-magazine van de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten. Zelden werden in dat bedaarde tijdschrift zulke harde woorden geschreven De heren De Groot en Van Over beeke tonen in het gesprek aan, dat de vercommercialisering van de voormalige overheidsbedrij ven leidt tot een uitholling van het voorzieningenniveau op het platteland, terwijl de kleine ker nen tóch.al moeten vechten voor hun bestaan. De beide gemeentebestuurders van Kapelle richten hun pijlen niet zozeer op het management van de geprivatiseerde staatsbe drijven, maar wèl op de politici die hun de vrije hand hebben gegeven. "De zorgplicht van de overheid is in het geding", zegt burgemeester De Groot. "Niet de behoefte van de burger, maar het rendement staat bij deze bedrijven voorop. Daardoor dreigt op het platteland sluiting van stations en van postkanto ren. Maar er staat geen ander EXTRA KOOPAVONDEN woensdag 20 dec. donderdag 21 dec. vrijdag 22 dec. IlIJlVlhlill FAILLISSEMENT Nieuw in Coes: APK? In dat verband brengt hij ook zijn Brabantse ervaringen ter sprake. (De heer De Groot was tot voor kort burgemeester van Hooge en Lage Zwaluwe). "Kleine dorpen krijgen geen kans om te groeien en krijgen vervolgens te horen dat ze te klein zijn om zelfstandig te blijven "Het platteland is dijkwijls het stiefkindje van de beleidsma kers. Die beseffen kennelijk niet, dat stilstand voor een dorp ach teruitgang betekent. Je ziet aller wegen, dat het licht uitgaat Pictures Presents 6(7?/? es?öfM eoes? ofr// j ffaaAr ooi ees?& afybraaA tydes?&- ALBERT R BROCCOLI presents PIERCE RROSNANuIAN FLEMING'S JAMES ROND 007s" in GOLDENEYE SEAN REAN IZARELLA SCORÜPCO FAMKE JANSSEN and JOE DON BAKER ERIC SERRA JSSPHILMEHEÜX MICHAEL FRANCEJEFFREY CAINEm BRUCE FEIRSTEIN MICHAEL G. WILSON and RARRARARROCCOL!MARTIN CAMPBELL BONO .M THE EDGE--.1 .‘/(en-fi/m^cf TToni/iyx/raat <P - - .G'om protest door de bewoners heeft toor meer gehad. Enkele jaren NS het besluit op de lange baan geleden is de vestiging in geschoven. Ze zal eerst de Wemeldinge vervangen door resultaten van een consumen- een agentschap. In het dorp tenonderzoek afwachten. Kapelle wil KPN daarna hetzelf de doen. Het gemeentebestuur moest het voornemen in de krant lezen. "Zo ga je toch niet met elkaar om", zegt een gepikeerde burgemeester De Groot. J UUR FOTOSERVICE -tocA naam 1 FOTO VERSCHOORE Goes, Grote Markt 7 Hulst, 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 Middelburg. Lange Geere 28 Vlissingen, Walstraat 109-1 I Zierikzee, Dam 5 Etten-Leur, Oude Bredaseweg 26

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1