FRAGMENT Noord- en Zuid-Beveland recreatief in kaart gebracht WAAROM WIJ DE GOEDKOOPSTE ZIJN p RUIM 150 OCCASIONS 29, 30 NOVEMBER 1,2 DECEMBER Veerseweg 124 B Middelburg Eerste spa in grond heemtuin te Goes Pocahohta5 KIEKIERIS Koos Alberts "Cliffhanger" in de Goese polder PILAAR Rapid oor zuid PULLOVERS - BLOUSES ROKKEN JACKS PANTALONS MANTELS GILETS - JAPONNEN on en noord beveland B Woensdag 29 november 1995 - 47e jaargang no. 48 II f.0,00 f. 111,00 Ga zonder afspraak naar: TService X''' GRAND THEATER GOES 0113-215165 1 Za. 9 december: Za. 16 december: Ook voor discovervoer: 0113-351717 w Een fragment van de nieuwe recreatiekaart. VOLOP K°ur^ nale wegens succes! OPRIL GROTE MARKT 11 GOES WIJ GAAN VERBOUWEN PROFITEER NU van onze KORTINGEN TOT WEL Rapid Service Goes z, - Blof in Kapelle Als ze de nieuwe ANWB/VVV-kaart gebruiken, hoeven Spaanse toeristen niet te verdwalen op de Noord- en Zuidbe- velandse dijken Natio ’OSCOOP u Onvolledig FILMPROGRAMMA VANAF DO. 30 NOV. T/M 6 DECEMBER 1995 APOLLO 13 s u FANFARE (1958 ZW/W) reg. Bert Haanstra Sportterreinen Muzikale avond Ons Genoegen in Kapelle Za. 2 december: Sinterklaas, Pieten en Pepernoten Serie Geen Brilletjes gespr°Ken J JmFW.S '“'Paradis Everingen i: De bloskoop speelt voor Sinterklaas dinsdag 5 december toegang 7,50 ê1 ï54<5 'e"'f ''^1 I Kodak -^77’ (Van een onzer redacteuren) Roompot A ook N 3 Te$4O/< RW’’ Nooit meer een vreemd’ling zeker, V(J$$MG£N*OOSr die verdwaald is zeker <9 O«d. Z^*R| FOTO VERSCHOORE foto *Maximum I gratis CD per klant V/' APK Accu's REORGANISATIE OPRUIMING 50°/o Disney AnneMareL Het leukste kado in het donker.. 4 10 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende i Christmas songs Accu 43 Ah Prijs vanaf "Houston, we have a problem." De ANWB en de VVV hebben een plattegrond van Zeeland uit gebracht, die zodanig gedetail leerd is, dat vooral ook de eigen inwoners urenlang geïnteres seerd op de kaart kunnen zitten gaan studeren. En na dat uur heb je nóg niet alles ontdekt. Zo althans verging het ons, toen we de nieuwe kaart openvouw den. Noord- en Zuid-Beveland zijn uitgebreid en veelzijdig op de kaart vertegenwoordigd. Wie er even de tijd voor neemt, ontdekt al gauw, dat de kaart (schaal 1:100.000) zo nauwkeu rig is, dat we nooit meer een wit behaarde man in een rode man tel, met een staf in de hand, op de Bevelandse dijken hoeven tegen te komen. En het lied "Het is een vreemd’ling zeker, die ver dwaald is zeker" hoeven we ook niet meer te zingen. Vreemdelin gen hoeven niet meer te verdwa len, ook heilige Spanjaarden niet. Voor die 'eigen' bevolking bevat die kaart heel veel wetenswaar digheden. "Gut, dat heb ik nooit geweten", is vaak een nauwelijks verholen reactie, zo hebben we zelf gemerkt. Ooit geweten, dat een buurt- schapje links van de oude rijks weg Goes-Lewedorp naar de naam 'Graszode' luistert? Ja, in 's-Heer Arendskerke, Heinkens- zand en Lewedorp weten ze dat. Maar in Goes....? BOUWMATERIALEN GOES 0113-215401 Sloe-gebied (bij Van Bon), bij Colijnsplaat (aanzet Zeeland- brug) of bij het Goese Sas.... Westhavendijk ISO Goes - Tel.: 0113-22 04 40 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. 12606. routes (namelijk die rondom het Veerse Meer) slechts gedeelte lijk op de kaart terug te vinden is. In de PZC werd in een recensie nog een ander pijnpuntje gesig naleerd. Volgens die krant staan er op de recreatiekaart uitslui tend campings die door de ANWB zijn erkend. Andere cam pings én het 'kamperen bij de boer' bestaan kennelijk niet voor De kaart is voor f 11,50 te koop bij ANWB- en VVV-kantoren, bij boekhandels en in warenhuizen. Vrijdagavond 1 december a.s. speelt Blof in jongerencentrum Trinnety in Kapelle (gelegen aan de Vroonlandseweg, no. 19/c). De zaal gaat open om 20.30 uur, en Blof zal om ongeveer 21.30 uur het podium beklimmen. De entreeprijs bedraagt 10,-. Ruiterpaden hebben we op de kaart overigens niet aangetrof fen, maar dat is waarschijnlijk ook niet nodig. In deze periode Donderdag Vrijdag Zaterdag.... Zondag Dinsdag.... Woensdag Vrijdag... Zaterdag Zondag .21.30 uur .21.30 uur .21.30 uur NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden de ANWB en de VVV. Als het waar is, is het een tekortkoming. 20.00 uur 19.00 uur .14.00-19.00 uur 14.00-19.00 uur 20.00 uur 14.00-20.00 uur 1ANC I "MB A (Zie adv. elders in dit blad) 8 o *Wes twit k W.r Wij gunnen u als klant graag de BESTE KOOP! Al voor 39 cent heeft u na 2 dagen bij ons een foto budget-afdruk uit het KODAK laboratorium! Maar tochde kaart bevat óók een aantal inconsequenties. En ze kan vollediger. De samenstel lers hebben besloten, dat er ook windmolenlocaties opgenomen moesten worden. Het is dan ver wonderlijk, dat de windmolens langs de Oosterschelde-kering wèl op de kaart zijn verschenen, maar dat Noord- en Zuid-Beve land verder 'maagdelijk' zijn gebleven. Alsof er geen tiental len windmolens staan op de Westerscheldedijk (tussen de kerncentrale en Hoechst), in het En de Bevelandse fietsers zullen zich er ongetwijfeld over verba zen, dat één van hun populairste Dinsdag 28 november gisteren, ging de eerste spa in de grond van de heemtuin "De Hollandsche Hoeve". Wethouder Heijning plantte een linde in de toekomstige heemtuin. De boom is een symbolisch begin van de realisatie van een heemtuin met typisch Bevelandse landschapselementen. In het voorjaar van 1995 beloofde de gemeente Goes financiële steun voor de aanleg van een heemtuin in het Hollandsche Hoeve-gebied. Dat was het startsein voor een ver dere uitwerking van het ontwerp. Er werd een beheersplan ontwik keld en er werden sponsors gezocht. Dat juist nu een start wordt gemaakt met de aanleg van de heemtuin is niet geheel toevallig. In het kader van het Europees Natuurbeschermingjaar 1995 organi seerden de Bevelandse natuur- en milieu-organisaties in november allerlei activiteiten die te maken hadden met het thema 'Natuur in stad en dorp". Het planten van een linde voor de heemtuin is een mooie afsluiting van deze activiteiten. Men hoopt de Heemtuin naar- jaar 1996 te kunnen openen. a RON HOWARD film maandag 4 december aanvang 20.00 uur »w en tuiend Tot slot nog een suggestie aan de samenstellers. De kaart is vooral bedoeld als nuttig gebruiksmiddel voor mensen die in hun vrije tijd op pad gaan. Zou het een idee zijn, om dan bijvoor beeld óók de sportterreinen eens op zo'n kaart te zetten? r z. F. r' Op zaterdag 2 december organi seert muziekver. Ons Genoegen uit Kapelle weer de jaarlijkse terugkerende muzikale avond waarbij dit keer zo'n 150 van de ruim 200 leden tellende vereni ging van zich laten horen. Mede werking wordt verleend door respectievelijk: De blokfluitgroep o.l.v. Tiny Allewijn, de samen- spelgroep o.l.v. Gerrit Jan Ver- hage, het jeugdorkest o.l.v. Ger rit Jan Verhage, de slagwerk- groep o.l.v. Ronald de Roo en het harmonie-orkest o.l.v. Nico Dijkstra. Aanvang: 19.00 uur (zaal open om 18.30 uur). Entree: 5,-. Na afloop is er bal na. Noteert u ook alvast bij zater dag 20 januari in uw agenda Nieuwjaarsconcert met medé werking van Rene Hendrix, alt saxofonist van de Marinierska pel. En wie kent 't Vlaandertje (ten zuidwesten van Heinkenszand) en het Knaphof (ten oosten van Nieuwdorp)? Wij nu wel, na bestudering van de recreatie kaart waarop dus ook alle gehuchten staan. informeren over de inhoud van deze aktiviteit is er een informa- tie-avond op woensdag 29 november. Er zal een film ver toond worden en men kan zich aanmelden. Deze avond vindt plaats in jeugdhonk "The Bronx" en begint om 19.30. van het jaar geldt voor alle straten, wegen, paden en daken: "Zachtkens gaan de paardevoetjes En zouden ze in Lewedorp weten, dat er tussen Driewegen en Ellewoutsdijk een buurt- schapje ligt met de naam 'Koe koek'? En weten ze in Kats of Colijnsplaat van het 'Planken dorp' ten oosten van Kamper land? •az-L.-tz®nzry4s-(’zTz^fo w-tzê ^s- -toc-P> noon, Goes, Grote Markt 7 Hulst, 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 Middelburg, Lange Geere 28 Vlissingen, Walstraat 109-1 I Zierikzee, Dam 5 Etten-Leur, Oude Bredaseweg 26 Pictures Presents, BILL tu X PAXTON SINISE HARRI Ovejande zuioatvE Al feestend de kerstdagen tegemoet!! Ook een verrassing is, dat op de kaart vrijwel alle gemalen (toch essentiële bouwwerken voor het ontstaan en voortbestaan van Zeeland) een naam blijken te hebben. Nooit geweten! Bij Hoe- dekenskerke heet het Wester- schelde-gemaal 'Groenewege', bij Kruiningen 'Johan Glerum', bij Ellewoutsdijk 'Hellewoud'. Enke le Oosterschelde-gemalen zijn 'De Valle' (bij Colijnsplaat), 'P.J.J. Dekker' (tussen Kattendij- ke en Wemeidinge). Op het Veerse Meer spuit het gemaal 'Adriaan', ten oosten van Kortge- ne. Volgens de eigen informatie van de betrokken toeristische organi saties bevat de nieuwe recreatie kaart bijzonder veel toeristische informatie en een compleet plaatsnamenregister. Zelfs namen van wijken en industrie terreinen zijn aangegeven. Dat was vroeger zeldzaam. De toeristenbond ANWB en de VVV's zijn al enige tijd bezig met het vernieuwen van al hun pro vinciale en regionale toeristen kaarten. Diverse andere streken van ons land zijn al aan de beurt geweest. Deze zomer is ook de nieuwe Zeeland-kaart uitgekomen, maar pas enkele weken geleden heb ben ANWB en VVV daaraan via persberichten bekendheid gege ven. De kaart is echter niet uit sluitend voor toeristen bestemd. Ook de 'eigen' bevolking kan er, ten behoeve van de vrijetijdsbe steding, haar voordeel mee doen. Ievens^an^ k& Een andere nieuwigheid is, dat veel kleine meertjes en de gro tere watergangen met naam en toenaam genoemd zijn, zoals de Zwaakse Weel, de West- eindse Weel, de Schouwers- weel (alle in de Zak van Zuid- Beveland). Alleen de wereld beroemde Brilletjes (tussen Nisse en Ovezande) worden niet met name genoemd. Dat vinden we persoonlijk een slippertje. Vol verwachting klopt ons hart: zou dat in de volgende editie verbeterd wor den? Kor tg ene LETopi VERSIE! j *>’36 TOM KEVIN HANKS BACON BILL GARY ED - - HARR|S -'S C LiUwomOO'iA Ook fiets- en bromfietspaden zijn 'in kaart gebracht'. Zelfs de plek ken, waar wegwijzers staan, zijn aangegeven. Nieuw is ook, dat alle molens in onze regio (maar natuurlijk ook in de andere delen van Zeeland) met naam en toe naam worden genoemd. Tot slot melden de uitgevers, dat de nieuwe kaart geschikt is voor de recreatieve fietser, maar evenzeer voor de auto- en motorrecreant. *8 X Öungittowjwri Zc’O&IB Jongerenwerk "Goese Polder" organiseert zondag 10 decem ber een klim-activiteit voor jonge ren vanaf 14 jaar. Deze klim-akti- viteit wordt gehouden op "de Pij ler" bij Delta Expo op Neeltje Jans. Om belangstellende jongeren te •a”© l'POS H,t Is .«V ’«-HwXmc 0 ^===*5: ■4 z?k «AX Heinkenszand Moet Wissepkerke S^... •L W, o 6 o 8 h h. V i. - S/- »"S?: EBISD f "-t. J UUR FOTO5ERVKI 6667 NOORD- EN ZUID-BEVELAND - Sinterklaas hoeft nooit meer te verdwalen, iemand meer trouwens. xapnv,. z z-z /'y 'y Najaarsaktie: Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1