.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Clownstheater Basera Toneelclub Heer Hendrik JAJ «78 Drie kunstdisciplines in Podium 't Beest The Gathering en Celestial Season in ’t Beest Goes in De Klomp Ovezande Jeugdorkest Ons Genoegen in ’t nieuw gestoken speelt "De Erfenisjagers PAAIIWF I ÓOK VOOR DIESEL SUPER BENZINE ^z195 GEEN 2.06 MAAR EURO LOODVRIJ GEEN 1,89 MAAR Toneelvereniging Baarland speelt "Niet elke haan kraait" Corresponderen met Litouwen JAN BRUUNS Sponsoring door Stad en Zeeland DE LAAGSTE BENZINE-PRIJS BIJ JAN BRUUNS ALLES IS VÉÉL GOEDKOPER BIJ SERVIEZENSHOW in Yerseke Presentatie nieuw boekje: Zeeland in prehistorie $7, SM S 10113) 211147 I <1: geeft individualiteit aan het wonen! Woensdag 22 november 1995 DE BEVELANDER 7 jlleeTrnicuun Vergadering IGBH WINKELCENTRUM DE BUSSEL - GOES ZUID Nu bij u in de buurt UNIEKE Kerk. Centr. ”De Haven”, Dreel 6 ^oooambityes/ Voorlichting starters Nivon Goes G°eS laten ze zien 7iO(J JAB beantwoordt 3»'"e <z 1 en ‘5 bi ft: Ijk Zaal open om 20.30 uur, aanvang 21.00 uur. Bij de foto: The Gathering. Let op onze advertentie elders in deze krant GOES WONINGINRICHTING JBetooë Op vrijdag 24 november staan de Jonge theatermakers met Kruis van Bourgondië en Ensem ble Contraint met 'Ik heb een tong' in Podium 't Beest. Een dikke dame, moe van de beslommeringen van alledag, droomt weg en belandt in een vreemde wereld waarin alles Op dinsdag 28 november a.s. vergadert de InitiatiefGroep Be wonersbelang Heinkenszand om 20.00 uur in de Stenge. Op de agenda staan onder andere de agenda van het overleg met het college van B W en de con- cept-statuten van een nieuw op te richten dorpsraad. Iedere be langstellende inwoner van Hein kenszand is welkom op deze vergadering. Op zaterdag 25 november staan The Gathering Celestial Season in podium’t Beest. Is er nog leven na de Death Metal? Celestial Season vindt van wel. Begeleid door twee violistes zet deze band een loodzware groove neer. Een ontdekking. Voor The Gathering heeft het er even om gespan nen. De band had als één van de eersten door dat er in de Death Metal niet veel beweging meer zat en experimenteerde de afgelopen jaren met diver se muzikale invloeden. Dat werd hen niet door iedereen in dank afgeno men. Maar na enkele bezettingswisselingen heeft de band zijn draai gevonden. De nieuwe cd klinkt weer loodzwaar en de sferische atmosfeer verwijst naar Slowdive, Dead Can Dance en Pink Floyd. De term sprookjesmetal is al gevallen. The Gathering bewijst met een nieuwe line-up, een nieuw label (Century Media Records) en een nieu we cd dat er nog wel degelijk leven is na de Death Metal. Zij het niet in de hel, maar in de hemel. Donderdag 23 november van 14.00- 17.30 uur Vrijdag 24 november van 14.00-21.00 uur Zaterdag 25 november van 10.00 -16.00 uur JAN BRUUNS A PER LITER subsidies 's Avonds zijn er twee workshops waar wordt ingegaan op het opstellen van een begroting en de haalbaarheid. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 november van 13.30-22.00 uur bij de Kamer van Koophandel te Middelburg. De kosten bedragen 85,- per deelnemer, incl. docu mentatie en koffietafel. Voor deelname kunt u contact opne men met coördinatrice mevr. Adri Kievit, tel. 0118-673540. Romeinen, waarmee de prehis torie, althans in Nederland, ein digt, wordt de lezer meegeno men op een boeiende tocht door de geschiedenis van de Zeeuw se ondergrond. Het boekje valt globaal in twee delen uiteen. Allereerst wordt de ondergrond van Zeeland, voor zover bekend, toegelicht, waar na de vondsten uit de verschil lende tijdperken de revue passe ren. Aan de hand van de vond sten wordt een poging onderno men het verhaal erachter te reconstrueren en Zeeland te plaatsen in het groter geheel van de Nederlandse en West-Euro- pese beschavingen. Als een ruimte met JAB-stoffen getoonzet is, dan ben je verrast door de smaak en de stijl van de bewoner. Of het nu gaat om woonkamer, slaapkamer, of werkruimte. Vitrages, gordijnen, vloerbedekking, of andere toepassingen in stof: Je creëert een sfeer van licht en kleur door geraffineerd metJAB een ruimte te kleden en te accentueren. Warmte, koelte, temperament, knusheid, behaaglijkheid, rijkdom, schoonheid in klassiek, exotisch of modern: zeg maar hoe of in welke combinatie je het hebben wilt. gewoon lijkt. Ze danst met keu kengerei, vaart in een piepklein bootje, drinkt thee met een slang en zwemt tussen de vissen. Drie kunstdisciplines, theater, muziek en beeldende kunst komen bij elkaar in deze voorstelling vol luikjes en deurtjes, jazz-achtige klanken die de spreektaal ver- van Lokven, Leonie Verhuist, Sabina Coppoolse, Edwin van Vlierden, diri gent Gerrit-Jan Verhage, Marlijn Maas, Piet Duinkerke van Stad Zeeland, Bas Kloosterman, Marcel Allewijn, Reijer Riemeijer, Jos de Jonge, Astrid Kloos terman, Marlinde den Herder en Bas Goetheer. tweede rij: Guido en Marijn van de Wijdeven, Joska Jansen, Bram Bonink, Corine en David Duinkerke, Hadassa Caan, Nelleke Polderman. onderste rij: Maarten de Visser, Lennart Loomans, Marjolein van Elsacker, Sietske Derksen, Marina Polderman en Gisèle Kwekkeboom. Op dinsdag 28 november organi seert de Kamer van Koophandel i.s.m. het IMK een bijeenkomst voor startende ondernemers. Voor iedereen die met plannen rondloopt om een eigen bedrijf te beginnen is deze bijeenkomst beslist zeer nuttig, 's Middags wordt er voorlichting gegeven over wettelijke regelingen: het commerciële deelplan en het financiële deelplan. Verder star ten met behoud van uitkering en terhoeve, Marie de Vlieger, Han- ny Otte, Kees van Damme, Leni de Bart, Ans de Vriend, Jac queline van Wingen, Aart Hol ster, Jan-Willem Minnaard, Dick van Burg. Souffleuses zijn Nel van Wingen en llona Traas. Gri- meuse is Lia Kasse. Na afloop is er een gezellig samenzijn met muziek van de band "Expose". Dankzij de medewerking van de regionale weekbladen in Zee land zijn er nu al meer dan 500 jongeren in Litouwen en Neder land die met elkaar corresponde ren in het Duits, Frans, Engels en zelfs Russisch. Opvallend is dat de leeftijd van de 'penfriends' steeds jonger wordt. In het begin waren het vooral jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Nu zijn er zelfs al jongeren die een aanvraag indie nen in de leeftijd van 10 en 11 jaar. In februari meldde Monica Daniëlse uit Wilhelminadorp zich aan om te gaan corresponderen met een vriendinnetje in Litou wen. Het bevalt haar zo goed, alles wat vrouwelijk en blond is zomaar losloopt. Totdat Aal, met behulp van sympatiserende ho telgasten, zich bewust wordt van haar eigen waarde en aftrek vindt bij al wat gespierd en don ker is en dat wekt bij Dries uiter aard een heel ander soort hanengedrag op! Aan deze komedie werken mee: Leo Uit huis te 's Heer Hendrikskinderen. Zaal open 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Entree 10,- p.p. kinde ren tot 12 jaar onder begeleiding 5,-. Na afloop nababbelen onder het genot van een hapje en een drankje. voor het jeugdorkest. En er staan alweer ruim 30 beginnende muzikantjes te trappelen om mee te gaan spelen. Onder lei ding van dirigent en klarinetdo- cent Gerrit-Jan Verhage treedt het jeugdorkest steeds vaker op. Zo gaven ze concertjes op de Kapelse Dag en in het P.Z.Z. Binnenkort kunt U ze bewonde ren in de Erasmusflat (15 november) en tijdens de Muzika le Avond in de Vroone (2 decem ber). Op de foto v.l.n.r.: bovenste rij: Rosalie de brief na te kijken en fouten te verbeteren. Voor ze naar bed ging was haar eerste brief in het Engels klaar voor verzending naar Nederland. Vijf dagen later viel de eerste brief voor Desiree in de brieven bus in Wilhelminadorp. Momenteel zijn alle verzoeken vanuit Nederland ingewilligd, vanuit Litouwen zijn er nog 9 dames in de leeftijd van 16 tot 19 jaar die graag willen schrijven in het Engels of Duits met een jon gen in Nederland. Belangstellen de jongeren die willen gaan schrijven kunnen zich melden bij Gerard van Damme, tel. 0113 - 231755. Woensdag 22 november a.s. organiseert "de 4 Klomp" in Ovezande, een kindertheatermiddag voor kinderen vanaf 5 jaar, met de in Zeeland bekende mimeclown Basera. De aanvang van de voorstelling is 15.00 uur. De entree bedraagt 3,50. Basera is een van oorsprong Engelse clown, die zijn ervaring opdeed in landen over heel de wereld, en zich vanaf '87 in Zeeland vestigde. Vanaf die tijd is hij regelmatig te zien in het hele land. Hij brengt voorstellingen in een unieke eigen stijl, waarin zijn vaardigheden zoals clownerie, mime, jongleren, poppenspel, acrobatiek en goo chelen allemaal hun eigen plaats vinden. In zijn presentatie zijn invloeden van Charlie Chaplin en Tommy Cooper herkenbaar. Basera is een graag geziene gast op Straatfesti vals, in theaters, en op scholen met zijn "solo-cir- cus" voorstellingen, en zijn sympathieke uitstraling. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen, bete kent zijn optreden altijd genieten geblazen. Maandag 27 november organiseert Nivon Goes een tweede avond in een serie van vier over schil derkunst. Aanvang half acht. De avond wordt gegeven in De Legerdiek. Entree leden 1,50, anderen 2,50. De titel van de reeks luidt: "Ken nismaking met schilderkunst". DIESEL vangen en muzikanten in acteursrolletjes. De muziek voor dit spektakelstuk is geschreven door de Zeeuwse componist Dies Ie Due en wordt uitgevoerd op piano, synthesizer, saxofoon, klarinet, cello, drumstel en pau ken. Aanvang 20.30 uur. (Foto Carry Gisbertz) Foto: Twee actrices uit het stuk 'De erfenisja gers' van Emile Zola. De foto kon gemaakt wor den door medewerking van Antiekzaak Joris en Antiekzaak Galerie 1900. in de een van dat haar zusje Desiree van 10 jaar onlangs ook informeerde naar een vriendinnetje in Litou wen om te kunnen gaan schrij ven. Door de vele kontakten, die de Stichting Zeeuwse Kleder dracht regelmatig onderhoudt met de stad Panevezys, was het niet moeilijk om een 'penfriend' van dezelfde leeftijd te vinden. Juste Kavaliauskaite van 10 jaar hoefde niet lang na te denken. Direct na het verzoek ging ze met haar moeder aan tafel zitten om haar eerste brief te schrijven. Samen met haar Engelse leer boek van school schreef ze haar eerste brief in klad, daarna werd oudere zus Indra gevraagd om Het Jeugdorkest van Muziekver eniging Ons Genoegen Kapelle treedt sinds kort op in nieuwe sweaters. Dankzij de financiële steun van Stad Zeeland Make laars uit Goes kon deze investe ring worden gedaan. Tijdens een feestelijke repetitieavond op woensdag j.l. werden ze door dhr. P. Duinkerke van Stad Zeeland gekleed in nieuwe rode sweaters. Door de sterke groei van de vereniging - maar ook van de muzikantjes - waren er dringend nieuwe sweaters nodig Toneelvereniging "Heer Hendrik" uit 's-Heer Hen drikskinderen heeft vier voorstellingen op het pro gramma staan van "De Erfenisjagers". Wie een van de voorstellingen wil bijwonen, wordt geadvi seerd tevoren te reserveren, zo meldt het bestuur van de toneelclub. Schaamteloosheid, geld, hebzucht en nog veel meer. Dit zijn de ingrediënten waarmee "Heer Hendrik" dit jaar wil verrassen. "De Erfenisjagers" is geschreven door Emile Zola en speelt zich af eind vorige eeuw. Een kostuumstuk dus. Heer Hendrik verheugt zich er reeds op u te vermaken met deze komedie, waarin iedereen wel wat zal herkennen. Wie heeft er niet een vriendin, een neef of buurvrouw, die zich vol heugelijke verwachting verblijdt op de erfenis van een liefst zo spoedig mogelijk overleden suikeroom? Of misschien heeft u zelf wel zo'n oompje waarbij uw wangen gaan blozen bij de gedachte dat.... en schaamt u zich omdatWel, een karaktertrek hebben zowat alle tien de personages met elkaar gemeen: nl. schaamteloosheid. Gezien de grote bezetting is Heer Hendrik op zoek gegaan naar spelers van buitenaf. Dit leverde 3 gastrollen op nl. Gerard Baij- ens en Floortje Hendriksen van het Middelburgs Theater en Leo Remijn van de Reilanders. Verder spelen mee: Paul Proost, Piet Meerman, Eddie de Dreu, Hans Huber, Inge Kok, Addie van de Walle en Ada de Feiter. Mensen achter de schermen zijn: Wim Krull, Anke Huber, Corrie van Schaik, Margot Kruidenier en Gonda van Eijnde die het stuk geko zen heeft en die met deze voorstelling de 3-jarige opleiding middenkaderregisseur voor amateurto neel tot een goed einde wil brengen. In tegenstel ling tot andere jaren geeft Heer Hendrik vier voor stellingen i.p.v. twee. De reden hiervan is, dat het decor een deel van de zaal inneemt en er per voor stelling slechts een beperkt aantal zitplaatsen is. Het is daarom raadzaam te reserveren (0113 - 213625). Indien uw nieuwsgierigheid gewekt is, kunt u komen kijken op één van de volgende data: 24 en 25 november in het Heer Hendriks- De toneelver eniging Baar land speelt za terdag 25 no vember om 19.30 uur in het verenigingsge bouw "de Ca- meronian" te Baarland de komedie "Niet elke haan kraait". Dé ko medie gaat over Aal, die getrouwd is met Dries en sindsdien moet zij een eeuwig durende con currentiestrijd voeren met alles wat vrou welijk en blond is. Dries, die niet onaangetast is gebleven door de tand des tijds, acht zijn marktwaarde nog zeer hoog en laat geen kans voorbij gaan om zijn jonge, aantrekkelijke en lief hebbend vrouwtje te kwetsen. Hij krijgt daar alle kans toe als hij en Aal tijdens de warme zomerda gen de vakantie doorbrengen in een hotel bij een strand, waar Op donderdag 7 december vindt de presentatie plaats van -het boekje 'Zeeland in de prehisto rie'. Het is geschreven door drs. J. Jongepier, prehistoricus. 'Zee land in de prehistorie' is het der de boekje dat uitkomt als onder deel van het thema recreatie en cultuurhistorie van het provinci aal beleidsplan 'Recreatie en toerisme in evenwicht', dat in december 1992 van kracht is geworden. Eerder verschenen 'Karolingische burchten in Zee land', geschreven door provinci aal archeoloog dr. R.M. van Hee- ringen en M.P. de Bruin en 'Hoog van de toren' over kerken in Zee land, geschreven door M.P. de Bruin. Uitgangspunt was publica ties te verzorgen met een aspect uit de Zeeuwse cultuurhistorie als onderwerp. De criteria zijn: wetenschappelijk onderbouwd met een relatieve nieuwswaarde en voor een groot publiek toe gankelijk. Bij elkaar vormen de uitgaven een overzicht van (een deel van) de geschiedenis van Zeeland. 'Zeeland in de prehistorie' behandelt een onderbelicht onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis, nota bene met de grootste tijdspanne. Wie altijd heeft gedacht dat Zeeland geen prehistorie heeft gekend, komt bij het lezen van dit boekje voor verrassingen te staan. Van haai- entanden van veertig miljoen jaar oud tot de komst van de 12000m2 showroom X XpkXJL T T J-J Marconistraat 15, 0113 220840 jèwÊHsStS NS STATION s o MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM S s GOES ZUID \i WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, S BEUKENSTRAAT1 GOES WEST CENTRUM 50 kredieten.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7