SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Shirtsponsoring Tearoom nr. 9 maken voor de in de Lange Vorststraat 9 gevestigde kados- hop en tearoom. Senioren Hansweertse Boys in 't nieuw dankzij sponsors Winterprogramma jeugd Bond van Wipschutters Tijdens de onlangs gehouden de jeugdafdeling nogmaals har- vergadering van het bestuur van telijk dank, zijn de punten, pelo- de jeugdafdeling distrikt Zuid- ton en koningschietingen nu in Beveland van de Nederlandse 's-Lands Welvaren te Kwaden- Bond van Wipschutters, werd er damme. Dit etablissement is óók óók een nieuw winterprogramma sponsor voor het speciale jeugd- voor haar jeugdige leden samen- klassement. De schietingen zijn gesteld. nu op woensdagavond van Glas, hup in de glasbak Schietingen op woensdagavonden 38 Woensdag 22 november 1995 DE BEVELANDER I J Benefietconcert met Bevelandse bands Fancy Fair en snuffel markt De Andere Dienst Afscheid Rabobank v.v. Bevelanders v.v. Kapel Ie Open Huis Bonte Koe Bij ons op 't dorp Waan van het leven v.v. Yerseke SSV '65 Bijdragen Juliana- Welzijnsfonds Serviezenshow s.v. Robur Kunst in Borsele Barracuda-special Disco Karaoke Beer voor Paulien Expositie Bibliotheek P. van de Kreeke Agrarische vrouwen Zangavond Deputaatschap Geref. Gemeenten v.v. Goes Window to Paris' De andere dienst v.v. Kloetinge Work in Progress v.v. Kruiningen Poppen, beren en creatiefbeurs s.v. Heinkenszand Uitvoering van Accordeola v.v. Wemeldinge Concert Surrender in "Smerdiek" Samen musiceren Xander den Uyl bij Abva-Kabo Goes Bingo in Goes-Oost Sint bij Primafoon v.v. "De Patrijzen" v.v. Hansw. Boys k.v. Togo Brandwonden-collecte Jopie Minnaard's werk in raadhuis Sint in De Pit Razzmatazz Aquarellen bij De Grenen Hoek Mini-conferentie k.v. Tjoba u. Vrijdag 24 november a.s. wordt bij De Blazer in Breskens een groot Benefietconcert gegeven ten bate van Greenpeace. Er werken negen Zeeuwse band aan mee. Daaronder van Beve- land o.a. de formaties "Kam je Haar, Sure as Heli, winnaar van de jongste Zeeuwse belofte en ook Screaming Meaning is van de partij. De zaal is open vanaf 18.00 uur. Het festival duurt tot 03.00 uur. De bands uit Midden- Zeeland treden het eerste deel van de avond op, zodat de fans de boot niet hoeven missen. In het gebouw van de "Levende Steen" Gemeente aan de Bea- trixlaan 32 te Goes wordt zater dag 25 november van 9.30- 16.00 uur een fancy fair snuffel- markt gehouden. Er worden goe de tweedehands spullen aange boden en er is koffie, thee en limonade. Verder zijn er verse oliebollen, gehaktflappen, wafels en soep. Ook voor handgemaak te kerst -en felicitatiekaarten kunt u hier terecht en natuurlijk ont breekt de grabbelton niet. Zondag 26 november wordt in "De Bonte Koe" aan de Beesten markt 4 te Goes weer "De ande re dienst" gehouden voor jonge ren van 14 tot circa 25 jaar. Aan vang 10.30 uur. De organisatie is in handen van het Oecumenisch Jongerenwerk Goes. Na een dienstverband van ruim 35 jaar neemt de heer A. Geert- se op donderdag 7 december a.s. afscheid als algemeen direc teur van de Rabobank Borsele- Oost. Hij maakt gebruik van de VUT-regeling. Na een officiële bijeenkomst die om twee uur begint in "Ons Dorpsleven" te 's-Gravenpolder, volgt vanaf cir ca 16.00 uur een afscheidsre ceptie. v.v. Hansweertse Boys heeft dit seizoen drie sponsors bereid gevonden alle seniorelftallen in het nieuw te steken. Deze sponsors, Scheepswerf Reimerswaal (de gehele vereni ging), Grieks Restaurant Rhodos (1e en 3e) en Café Zeelandia Programma voor 25 november: 14.30 uur Middelburg 1 - Beve landers 1; 14.30 uur Bevelan ders 2 - Rillandia 2; 15.00 uur Bevelanders 3 - Bruse Boys 4; 14.30 uur Veere 4 - Bevelanders 4; 12.45 uur Meeuwen 5 - Beve landers 5. dukten die in de winkel te koop zijn, zijn in de eigen dagcentra gemaakt. Men verkoopt o.a. handgedompelde kaarsen, hou ten kinderspeelgoed, kaarten, verschillende zeepsoorten, thee en aromalampjes. Het gebak wat in de tearoom wordt verkocht, komt uit de eigen bakkerij van dagcentrum "de Krokus". leiders A. Beenakker en J. Kray- enbrink. Zittend v.l.n.r.: R. v. Eijkeren, J. Aschman, T. Reijn- hout, T. Krayenbrink, pupil van de week S. Stanczak, R. Hage, B. Aschman en grensrechter K. Dommanschqt. Op de foto ont breken R. Krijger en J. Kayser. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 23 NOVEMBER T/M 30 NOVEMBER 23 en 24 nov.: 't Beest, 20.30 uur: 'Window to Paris', film van Youri Mamine. 24 en 25 nov.: Heer Hendrikhuis, 20.00 uur: 'De Erfenisjagers', uit voering toneelvereniging 'Heer Hendrik' te 's Heer Hendrikskinderen. 24 nov.: 't Beest, 20.30 uur: Theater/Muziek/Beeldende Kunst met Jonge Theatermakers en Ensemble Contraint. 25 nov.: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'In het spoor van de Oriënt Express' door Berdien Stenberg Orkest. 25 nov.: 't Beest, 21.00 uur: Concert 'The Gathering Celestial Sea sons'. 28 nov.: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonconcert door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 29 nov.: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5 - 8 jaar. 29 nov.: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'Jeans 5' met 'The Party', een swingend muzikaal showprogramma. 30 nov. en 1 dec.: 't Beest, 'Exotica', film van Atom Egoyan. Zaterdag 25 november: 14.30 uur Serooskerke 1 - Kapelle 1; 14.30 uur Kapelle 2 - Seroosker ke 2; 14.30 uur Apollo 2 - Kapel le 3; 14.30 uur Kapelle 4 - Hein- kenszand 5; 12.45 uur Kloetinge 7 - Kapelle 5; 12.45 uur Kapelle A1 - AZVV A1; 12.45 uur: Jong Ambon B1 - Kapelle B1; 12.45 uur R.C.S. B3 - Kapelle B2; 10.00 uur Yerseke C1 - Kapelle C2; 10.00 uur Hansw. Boys E1 - Kapelle E1; Overige jeugd vrij. Woensdag 29 november: 19.00 uur Kapelle B1 - Zeeland onder 14. Op zondag 26 november a.s. organiseren de gezamenlijke kerken en het Leger des Heils weer voor iedereen een gezelli ge middag. Theo van Teylingen is de muzikale gast, terwijl mw. van Balen ons met haar creativi teit in kerstsfeer brengt, leder die zin heeft, of behoefte heeft aan een gesprek of zomaar een kop je thee of koffie wil komen drin ken, is van harte welkom. Deze middag, die gratis is, begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur in de Bonte Koe aan de Beesten markt in Goes. Problemen met vervoer? Bel 250405 of 212814. Nog vragen? Bel 233904. Dat is de titel van een dezer dagen verschenen boek van Pie- ternel Albrecht-Duvekot waarin verhalen over het dorp Borssele van vroeger staan opgetekend. De schrijfster groeide hier op van 1930-1945. Het boek bevat jeugdherinneringen en anecdo- ten. De uitgave is in het dorp Borssele verkrijgbaar bij drogis terij "Wikken en Wegen" en kost 19.50. In de aula van de Zeeuwse Bibli otheek zal op maandag 27 november een lezing worden gegeven door het Lectorium Rosicrucianum, de Internationa le School van het Gouden Rozenkruis, met als titel "De waan van het leven". Adres: Kousteensedijk 7 in Middelburg. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Zaterdag a.s. wordt de hoofd wedstrijd op "Cleyn Moerken" gespeeld door Yerseke 2 tegen Heukelum 2. Hopelijk hebben de Yerseke-elf weer een dag waar op alles lukt, want wisselvallig heid is de laatste tijd troef. De wedstrijdbal wordt geschonken door café-restaurant De Sport visser. Volledige programma: 14.30 uur: A.Z.V.V. 1 - Yerseke 1; 14.30 uur: Yerseke 2 - Heuke lum 2; 14.30 uur: Yerseke 3 - V.C.K. 2; 12.45 uur: Wolfaarts- dijk 3 - Yerseke 4; 12.45 uur: Yerseke 5 - Wolfaartsdijk 2; 12.45 uur: S.S.V. '65 5 - Yerseke 6; 10.30 uur: Everstein dms. - Yerseke dms. De eerste helft van de competitie zit er bijna op in de 4e klas KNVB. Deze zaterdag is een uit wedstrijd tegen Wemeldinge 1 voor SSV 1 om 14.30 uur. Het zal weer een zware klus worden om Wemeldinge dat in eigen huis altijd een lastige tegenstan der is, voor SSV te verslaan. Van begin af aan in de wedstrijd zal er weer collectief tegen aan gegaan moeten worden om de 3 punten naar Goes mee te nemen. Voor SSV 2 staat de reteurn tegen G PC 2 op het pro gramma in Vlissingen, aanvang 14.30 uur. SSV 3 - Wemeldinge 3 14.30 uur; SSV 4 - SKNWK 3 14.30 uur; SSV 5 - Yerseke 6 12.45 uur; Jeugd SSV 65 com petitie; SSV B1 - Wolfaartsdijk B1 12.45 uur; Kloetinge D1 - SSV D1 10.00 uur; Bekerwed strijden Junioren SSV 65; SSV A1 - Arnemuiden A1 11.15 uur; SSV C1 Axel C1 11.15 uur. Het Juliana Welzijnsfonds heeft dezer dagen een bijdrage van 3000,- toegekend aan de stich ting Welzijn voor Ouderen in te Borsele voor de aanschaf van een Bowlsmat met toebehoren. Verder heeft het fonds een bedrag van 7000,- toegekend aan het Ouderenontmoetings centrum te Ovezande voor de aanschaf van twee biljarttafels. In gebouw "De Haven" te Yerse ke wordt deze week donderdag, vrijdag en zaterdag een grote serviezenshow gegeven door de firma Hensbergen uit Sliedrecht. Er worden bekende merken geshowd en vooral voor aan staande bruidsparen is er veel interessants te zien, zo meldt de organisatie. Het komend weekend staat de wedstrijd tegen Koewacht op het programma. Wil Robur uitzicht houden op aansluiting met de middengroep, dan zal er, gelet op de positie van Koewacht op de ranglijst, gewonnen moeten worden. Het programma voor onze jeugdteams is op het moment van inleveren van dit artikel nog niet bekend. Zulks geschiedt via de leiders of de mededelingenkastjes. Wel bekend is dat de goede Sint en zijn knecht ook uw kind met een bezoek aan huis willen verras sen. Meldt u snel aan bij mevr. Quinten tel. 223289. Programma zondag 26 nov.: Robur 1 - Koe wacht 1 aanvang 14.30 uur; Robur 2 - Domburg 2, aanvang 12.30 uur; Robur 4 - Robur 3, aanvang 10.30 uur. De gemeente Borsele roept pro fessionele en amateurkunste- naars op om zich te melden als mogelijke gegadigde om te exposeren in het gemeentehuis. Daar wordt maandelijks werk van een kunstenaar uit de regio getoond. De kunstenaars dienen woonachtig te zijn in de gemeen te. Wie werk heeft kan hiervan een beschrijving inzenden naar de Culturele Raad, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand vóór 31 december a.s. Radio Goes brengt vrijdag 25 november een Barracuda-spe cial met puur Hollandse rockmu ziek onder de titel "De harde Hol- landtoer". Het programma duurt twee uur en begint om 22.00 uur, zo meldt André de Looff. Er is een telefonisch interview met Celestial Season, de Amster damse meidenband Facehugger komt aan bod en de Bevelandse formatie Surrender is in de stu dio. Vrijdagavond 24 november trak teert wijkvereniging Goes West de jeugd van 10 t/m 16 jaar op hun Sinterklaas-kadootje! En wel met een disco-karaoke-avond. Aanvang om 20.00 uur. De entree is vrij. Rond 23.00 uur zal de laatste noot gezongen wor den. Dit alles is te doen in wijk- gebouw de Westkant, Evert- senstraat 15 te Goes. Paulien Keim uit Goes is winna res van de slagzinwedstrijd die door Prénatal Goes werd uitge schreven tijdens de onlangs gehouden beurs Wonen en Wensen. Voor de kinderen is het overigens zaterdag 25 november a.s. feest in de winkel, want dan komen Sint en Piet op bezoek vanaf 13.00 uur. In de Bibliotheek van Kapelle is tot en met 9 december een expo sitie ingericht van schilderijen van P.A. van de Kreeke. Tevens exposeert hij aquarellen en (pen)tekeningen. Hij hanteert verschillende technieken, doch zijn voorkeur gaat uit naar de stijl van de oude meesters en het impressionisme. Te zien: maan dag tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van de biblio theek. Dinsdag 28 november is er in "De Vroone" te Kapelle een bij eenkomst van de agrarische vrouwen Zeeland. Opgevoerd wordt het theaterstuk "Als je buur niet meer klaagt". De avond begint om kwart vóór acht. Men kan met elkaar van gedachten wisselen over de inhoud van het stuk, dat handelt over het stop zetten van het boerenbedrijf en de gevolgen daarvan in het emo tionele en persoonlijke vlak. Vrijdag 24 november wordt in de Sionkerk te Goes een zang avond gehouden ten bate van het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Geref. Gemeen ten. Aanvang 19.45 uur. Er wer ken vier koorgroepen aan de avond mee, te weten de koren "Sursum Corda" uit Krabbendij- ke, "Vox Humana" uit Rilland- Bath, "Deo Juvante", uit R'dam, "Con Amore" uit Meliskerke, "Sursum Corda" uit M'burg, "De Lofstem" uit Wolphaartsdijk en Mannenkoor "Elim" uit 's-Gra venpolder. Organist is Pieter Heykoop. De toegang is gratis, iedereen welkom. De avond gaat uit van de ringen Zeeland en West. Programma v.v. Goes 23, 25 en 26 november: Aanstaande zon dag moet Goes 1 naar de over kant voor de derby tegen Ter- neuzen 1. Tijdens het Borsele Champions Leaque toernooi won Goes 1 nog met 2-1 van Terneuzen. Hopelijk zijn onze jongens in staat om wederom met de volledige winst terug te keren. Het volledige programma is: Donderdag 23 november: 19.30 uur Middelburg A1 - Goes A1. Zaterdag 25 november: 12.45 uur Zierikzee B2 - Goes B1; 11.15 uur Goes C1 - SKNWK C1; 11.15 uur Goes C2 - Mevo C1. Zondag 26 november: 14.30 uur Terneuzen 1 -Goesl; 14.30 uur Rood-Wit 2 - Goes 2; 12.30 uur Goes 3 - Jong Ambon 2; 10.30 uur Goes 4 - RCS 5; 10.30 uur Vlissingen 6 - Goes 5. Nieu we leden kunnen zich aanmel den bij A.M.A. de Koning, tel: 0113-220865. Donderdag 23 en vrijdag 24 november a.s. draait in film theater 't Beest te Goes "Window to Paris". Aanvang 20.30 uur. In deze 'Salades russes', zo genoemd door de Franse copro ducent, hanteert Joeri Mamim nu eens niet de metafysische en zwaarmoedige stijl van zijn vele landgenoten, maar brengt een lichtvoetige satire die alle voor oordelen over bedreven, boerse Russen en onhandige, elegante Parijzenaars op een milde en sprankelende manier bevestigt. Zondag 26 november a.s. orga niseren de samenwerkende jon gerenpastoraten van de Neder lands Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Rooms- Katholieke Parochie weer de andere dienst. Deze dienst begint om 10.30 in 'De Bonte Koe', Beestenmarkt 4 te Goes. De initiatiefgroep oecumenisch jongerenwerk Goes heet alle jon geren van 15 tot 25 jaar van har te welkom. Informatie 0113- 251306. A.s. zaterdag treft Kloetinge in de vereniging Veen een oude bekende op het Wesselopark. Twee seizoenen geleden werd het team van Achilles Veen na een nek aan nek-race met Kloe tinge kampioen in de 2de klas A. Ook in de 1ste klasse B heeft Achilles Veen vorig seizoen tot het laatst meegedaan voor het kampioenschap. Dit seizoen spelen de elf van Veen minder regelmatig. De laatste wedstrij den werden in winst omgezet en staat Achilles Veen nu toch weer op een tweede plaats. Voor het team van Kloetinge weer een extra motivatie om er vol tegen aan te gaan. Ook Kloetinge zit momenteel in een voor haar voorspoedige periode. Door een formidabele inzet pakten de mannen van Paul Telussa afge lopen zaterdag de volle winst van het op dat moment op de tweede plaats staande Heerjans- dam. Waarom zullen zij deze prestatie met dezelfde inzet en de steun van het thuispubliek niet kunnen herhalen? De thuis blijvers kunnen weleens wat gaan missen!!! Programma zaterdag 25 novem ber a.s.: Kloetinge 1 - Achilles Veen 1 14.30 uur; Kloetinge 2 - Wilhelmina '26 2 12.30 uur; Kloe tinge 3 is vrij; Hoek 3 - Kloetinge 4 14.30 uur; Krabbendijke 3 - Kloetinge 5 14.30 uur; Kloetinge 6 - SKNWK 2 14.30 uur; Kloetin ge 7 - Kapelle 5 12.45 uur; Oegstgeest Dames - Kloetinge Dames 1 14.00 uur; Tern. Boys Dames 2 - Kloetinge Dames 2 11.15 uur; Wemeldinge A1 - Kloetinge A1 (beker) 11.15 uur; Dauwendaele A1 - Kloetinge A2 (vr) 12.45 uur; Kloetinge B2 - Arnemuiden B1 (beker) 11.15 uur; Kloetinge C1 - Renesse C1 (beker) 11.15 uur; Kloetinge D1 - SSV D1 10.00 uur; Kloetinge Fd - Kloetinge Ff 10.00 uur. Dat is de titel van een tentoon stelling die zondag 26 november wordt geopend bij galerie Van den Berge aan de Wijngaard straat te Goes. Het gaat om een overzichtsexpositie van vijf jaar galerie-tentoonstellingen. Tien kunstenaars van de galerie pre senteren werk uit de periode 1990-1995. Dat zijn Roel Achter berg, Florette Dijkstra, Dave Meijer, Thorvaldur Thorsteins- son, Robert Wevers, Eveline van Duyl, Loek Grootjans, Peter Schoutsen, Peter Terhorst en Marcel Zalme. De expositie loopt tot en met 23 december a.s. Zaterdag ontvangt Kruiningen buurman Krabbendijke. Een ploeg die deze competitie nog niet erg succesvol was. In een streekderby is het echter altijd zaak om goed op je tellen te pas sen. Programma: 14.30 uur: Kruiningen - Krabbendijke; 14.30 uur: Middelburg 2 - Kruiningen 2; 14.30 uur: SVD 3 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kruiningen 4 - Hoede- kenskerke 3; 12.45 uur: Kruinin gen 5 - Mevo 3; 14.30 uur: Bors sele 2 - Kruiningen 6. Zaterdag 25 november wordt in De Stenge te Heinkenszand een grote poppen- en berenbeurs gehouden. Tevens staat de beurs in het teken van creativi teit. Geopend van half elf tot half vijf. De toegang is gratis. Op de beurs worden demonstraties gegeven, onder meer van het maken van wenskaarten. Er zijn meer dan 35 standhouders, zo meldt organisator Jonnie Wee- zepoel. Programma 25 november: 12.45 uur: Colpl. Boys 2 - H'zand 3; 12.45 uur: H'zand 4 - Dauwen daele 5; 14.30 uur: Kapelle 4 - H'zand 5; 12.45 uur: Hoedekens- kerke B2 - H'zand B1; 11.15 uur: Walcheren C1 - H'zand C1 (beker); 11.15 uur: H'zand C2 - Lebo C1 Accordeola geeft zaterdag 25 november haar jaarlijkse uitvoe ring in het Arsenaaltheater te Vlissingen. De orkesten staan onder leiding van Gonda van Zundert. Het tweede gedeelte van de avond staat in het teken van de bevrijding en heeft als thema meegekregen: "We'll meet again". Aan deze avond werken verder mee het Sou- burgs Mannenkoor en de "An drew Sisters", Jannie Bom, Marie-Elize van Dalen en Diene- ke Vermeulen. Verder is er een verloting met mooie prijzen en kan er na afloop gedanst wor den. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Kaarten kosten 10,00 en zijn aan de zaal verkrijgbaar. Programma zat. 25 nov.: Thuis: Wemeldinge 1 - SSV 1 14.30 uur; Wemeldinge A1 - Kloetinge A1 14.30 uur Beker; Wemeldin ge E2 - Yerseke E2 10.00 uur. ÏJit: AZVV 3 - Wemeldinge 2 14.30 uur; SSV 3 - Wemeldinge 3 14.30 uur; Apollo B1 - Wemel dinge B1 11.15 uur; HVV C1 - Wemeldinge C1 11.15 uur Beker. De Bevelandse rock-dialect- groep Surrender (De Zeeuwse Normaal) geeft zaterdag 25 november een concert in St. Maartensdijk op Tholen. Het optreden van Kees Wondergem, Johan v.d. Swaluw en Fons van Swaal wordt voorafgegaan door een optreden door de Goese band "King for a Day". Op zaterdag 25 november a.s. organiseren de Zeeuwse Muziekschool en het Instituut Toonbeeld (Terneuzen) een pro vinciale ontmoetingsdag in "de Stenge" te Heinkenszand. Het doel van deze dag is dat de deel nemende leerlingen zich oefe nen in het samen musiceren en elkaar zodoende om muzikale wijze leren kennen. De ongeveer 150 deelnemers vormen een dwarsfluitensemble, o.l.v. docent Chris symfonieorkest o.l.v. Mathieu Meys. Het klinkend resultaat van een dag hard wer ken door de deelnemers en hun muzikale leiders kan een ieder komen beluisteren tijdens de openbare presentatie die om 15.30 uur begint. Aan deze slot- uitvoering wordt ook meege werkt door de Big Band van de Zeeuwse Muziekschool o.l.v. Anja Dekker-Sinke. De toergang is gratis. ACOP-secretaris en landelijk Abva-Kabo-bestuurder Xander den Uyl komt op 27 november naar Goes. Hij zal op de jaarver gadering van de Abva-Kabo- afdeling Oosterschelde spreken over: verdringing van vaste arbeidsplaatsen door flexibilise ring, uitbesteding, uitzendarbeid en additionele arbeid. De bijeen komst vindt plaats in de Prins van Oranje in Goes en vangt aan om 20.00 uur. Het bestuur van de Abva-Kabo-afdeling Ooster schelde heeft voor de bespre king van dit thema gekozen omdat het bijzonder actueel is: op de werkvloer bij bezuinigin gen en reorganisatie, bij CAO- onderhandelingen, enzovoort. "Het is nodig dit verschijnsel goed in de gaten te houden", aldus Cor Minnaard, voorzitter van de afdeling. Wijkvereniging Goes-Oost houdt op zaterdag 25 november een Sinterklaas-bingo-avond met echte zwarte pieten in het wijk centrum "de Jan Lighthart" aan de Bergweg 12. De entree voor leden is gratis; niet-leden betalen 2,50. Er worden 5 rondes gespeeld waarvan de kaarten 1,00 per stuk kosten en 1 superronde waarvan de kaarten 2,50 per stuk kosten. De zaal gaat om 19.00 uur open. Aan vang 20.00 uur. Iedereen is wel kom. Voor inlichtingen kunt u bellen naar Coby of Eddy, tel. 0113-223389. EXPOSITIES T/m 30 nov.: Stadskantoor: Foto's van Adrie Koopman uit Goes en schilderijen van Rob Louws uit Kattendijke (info: 0113-249740). T/m 30 nov.: Galerie APZZeeland: Schilderijen van Ronald Debbaut uit Goes. T/m 13 jan.: MuSeum voor Zuid- en Noord-Beveland: 'Hedendaagse Ikonen', expositie door Elly den Engelse (info: 0113-228883). T/m 25 nov.: Galerie Van den Berge: 1. Peter Terhorst 'Een losse gedachte'; 2. 'Momentopname', een selectie van werken van diverse kunstenaars. T/m 4 jan.: Gezondheidscentrum 'De Pijlers': Fotowerk van Adriaan HSmelink uit 's-Heer Hendrikskinderen. T/m 6 jan.: Galerie 'De Hoekweide': Schilderijen van Yon Nicolas. Anneke Peereboom en Paula Evers (info: 0113-581152). Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit (info: 0113-621242). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info 0113- 582031). Zaterdag 25 november brengt Sinterklaas een bezoek aan de Primafoonwinkel in de Lange Vorststraat 46 te Goes. Ouders met hun kinderen zijn er welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. Jeug dige bezoekers maken kans op een leuke attentie, zo meldt Janet van de Griend van Prima foon Goes. De Sint heeft beloofd het bezoek op zaterdag 2 december te zullen herhalen. Iedereen is beide dagen welkom. De laatste wedstrijd van deze eerste competitiehelft in de 3e klasse gaat door. Patrijzen tegen het Hulsterse HVV. Patrijzen zou normaal gesproken als underdog aan deze strijd beginnen maar de prestaties van HVV zijn dit seizoen nog zeker niet optimaal te noemen waardoor Patrijzen zich zeker niet kansloos hoeft te voelen. HVV zal zeker gaan pro beren om alle drie de punten in eigen huis te houden en vol op de aanval gaan en dat is voor Patrijzen koren op de molen. Wie weet zit er weer een goed resul taat in het verschiet. We hopen dat het in ieder geval weer een mooie en sportieve wedstrijd zal zijn. U kunt ook zondag in ieder geval weer met de bus mee om Patrijzen aan te moedigen. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: zaterdag 25 november 11.15 uur: Beker, Patrijzen dames - Apollo dames. Zondag 26 november: 14.30 uur: HVV 24 - Patrijzen 1; 14.30 uur: Patrijzen 2 - Walcheren 2; 12.00 uur: Patrijzen 3 - Dreischor 1; 10.30 uur: Ledew. Boys 4 - Patrijzen 4. A.s. zondag moet H. Boys 1 aan treden tegen LEBO I. Dit is de 2e keer dat de Boys dit seizoen tegen Lebo spelen. De ope ningswedstrijd van het seizoen werd met 4-2 gewonnen. Het zal zondag echter geen makkelijke wedstrijd worden, want Lebo draait de laatste weken erg goed. Voor de Boys is het wel belangrijk om de 3 punten in Hansweert te houden. Ten eer ste om de aansluiting met de top te behouden en ten tweede om de kansen voor de 2e periode volledig in eigen hand te houden. De wedstrijdbal voor deze wed strijd is geschonken door Stich ting Voetbalvrienden Hansweert. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Senioren 26 november: Noormannen 2 - H. Boys 2, 14.30 uur; Lebo 3 - H. Boys 3 12.30 uur; H. Boys 4 - Luctor '88 4, 12.30 uur. Jeugd 25 novem ber: Volharding D1 - H. Boys D, 10.00 uur: H. Boys El - Kapelle E!, 10.00 uur. Ook deze week speelt Togo 1 weer in Goes, namelijk tegen plaatsgenoot Blauw Wit. Net als op het veld zal dit weer een spannende strijd worden. Togo 2 komt eveneens binnen de lijnen tegen Blauw Wit en ook hier zal voor de punten worden geknokt. Togo 3 speelt tegen het waar schijnlijk sterke Luctor 3. Togo 5 ontmoet een bekende tegen stander, namelijk Swift 6. Pro gramma Sportpunt Zeeland: 9.00 uur: Togo E - Swift E1; 10.05 uur: Tjoba F - Togo F; 10.45 uur: Togo C2 - Top C; 11.05 uur: Togo C1 - All Ready C; 12.05 uur: Togo 5 - Swift 6; 13.15 uur: Togo 3 - Luctor 3; 16.35 uur: Blauw Wit 1 - Togo 1 17.50 uur: Blauw Wit 2 - Togo 2. Uitwedstrijd: 14.05 uur: All Ready B - Togo B. Voor meer inlichtingen over korfbalvereni ging T.O.G.O. kunt u bellen met Ineke Schipper, tel. 0113- 230473; nieuwe leden zijn van harte welkom! De kort geleden in Goes gehou den collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting heeft 7.960,60 opgebracht. Het geld wordt besteed aan verbetering van de behandeling van brand- wondenpatiënten, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Vrijdag 27 oktober zijn de T- shirts van Nummer 9, de kado- shop en tearoom overhandigt aan de heren Prins en Ruijsink. Beide heren, werkzaam in de zorg voor verstandelijk gehandi capten, zijn in hun vrije tijd enthousiaste lange afstandslo pers bij A.V. 56 en zien in deze vorm van shirtsponsoring een goede manier van reklame Dit seizoen 1995-1996 zullen er, T8.45 tot 20.00 uur precies; óók evenals voorgaande jaren, weer de aanvangstijd moet strikt aan zeven speciale jeugd-avond- gehouden worden volgens de schietingen georganiseerd wor- organisatie. Alle jeugdleden heb- den. Na enkele jaren in hotel ben inmiddels een volledig pro- Smits te Wemeldinge te gast te gramma ontvangen en het zijn geweest, waarvoor namens bestuur hoopt op véél belang stelling. Ook eventuele nieuwko mers zijn van harte welkom. De éérste avond is woensdag 15 november a.s. Voorzitter Rinus Kriekaard deelde ook nog mee dat dhr. Gerrie Smitskamp van de vereniging Ravenstein uit Kloetinge de plaats van Bas de Jonge van Spes Nostra Ovezan de ingenomen heeft in het jeugd- afdelingsbestuur en dat Jan Joosse van Juliana Oudelande óók aan dat bestuur is toege voegd. Deze laatste zal zich ech ter hoofdzakelijk met het staande wipo-gebeuren gaan bemoeien. Nummer 9 is een kadoshop en tearoom onder één dak en is een onderdeel van de Stichting Dag verblijven Oosterschelde. Deze stichting beheert dagcentra voor mensen met een verstandelijke handicap in de regio Ooster schelde. Een deel van de pro- (vierde), hebben hun bijdragen verzekerd voor de komende vijf jaar. Op de foto: het eerste elftal in de nieuwe outfit: staand v.l.n.r.: E. Clement, J. de Vries, E. v. Bus sel, R. Devogel, J. Back, trainer M. de Nijs, G. Petersen, R. Back, Van 24 november tot en met 22 december exposeert Jopie Min naard aquarellen, olieverven en gemengde technieken in het gemeentehuis te Heinkenszand. Titel der expositie: "Droom en werkelijkheid". De droom mani festeert zich in thema's als moe- der-kind, tijd, muziek en maske rade. De werkelijkheid is terug te vinden in haar realistische weer gave van bloemen. Jopie Min naard exposeerde reeds op ver schillende plaatsen in het land. Haar laatste expositie vond deze zomer plaats in Haarlem. De openingstijden van het gemeen tehuis zijn maandag t/m donder dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, donder dagavond van 18.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op zaterdag 25 november brengt Sinterklaas een bezoek aan wijkgebouw 'De Pit' in Goes- Zuid. Voor alle kinderen die komen brengt de Sint een cadeautje mee. De kinderen krij gen gratis limonade. Kinderen t/m 8 jaar mogen naar dit grote feest komen. Tijd: van 10.15 tot 12.00 u. Entree: 3,50. Bij Loes en Ad Lijnse in Goes zijn kaarten verkrijgbaar voor het optreden op zaterdag 25 novem ber a.s. van Charivari in theater Razzmatazz te Souburg. Dit ensemble speelt Argentijnse en Oosteuropese muziek. In De Grenenhoek te Goes expo seert vanaf heden tot 28 decem ber Fietje Blanco haar aquarel len. De uit Zuid-Amerika afkom stige Nederlandse houdt zich voornamelijk bezig met het aquarelleren, haar voorkeur hebben vooral bloemen, land schappen, stillevens en luchten. De expositie is te bezichtigen tij dens winkelopeningstijden van dinsdag t/m zaterdag van 9.30 uur -17.30 uur. Emancipatiebureau Zeeland houdt donderdag 23 november een mini-conferentie in Hotel Arneville te Middelburg met als onderwerp "Getijden". Gespro ken wordt over flexibel werk. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 25 november Sport punt Zeeland: Een week later dan gepland gaat voor Tjoba 1 de zaalkompetitie '95-'96 van start met een thuis wedstrijd tegen GKV 1 uit Gorin- chem. Een onbekende tegen stander de laatste jaren, die het echter op het veld uitstekend doet. Gelijk een zeer belangrijke wedstrijd, die de volle winst moet opleveren om ook in de zaal hoge ogen te gaan gooien. Tjoba 2 ontvangt ADO 2 uit 's-Graven- deel. De reserves kennen deze ploeg van het veld. Toen werd gewonnen, zodat nu weer op de volle winst wordt gerekend. Tjo ba 3 krijgt Swift 3 uit Middelburg op visite, waarschijnlijk één van de zwaarste tegenstanders uit de kompetitie. Een puntendeling zou al geen gek resultaat zijn. Thuiswedstrijden: 15.20 uur Tjo ba 1 - GKV 11 4.05 uur Tjoba 2 - ADO 2; 12.55 uur Tjoba 3 - Swift 3; 11.45 uur Tjoba 4 - Animo 3; 10.05 uur Tjoba B2 - Swift B4; 9.45 uur Tjoba C - Zaamslag C; 10.05 uur Tjoba F - Togo F. Voor aanmelding nieuwe leden en verdere inlichtingen: Ko de Schipper, 0113-371672. pr*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 38