Concert met kinder- b. DE GEZELLIGSTE WOONBOULEVARD VAN ZUID WES Winkelweekactie in D®RMILUX Kamperland duurt tot en met 5 december Herdruk boekje over oorlogsjaren Indië door mevr. H. Keizer koor in Kapelle Woonbouh Unogméér te Bovag-onderscheiding verkeer-veiligheids- trainingen Zeeland Sponsor voor Tjoba-selectie Kapelle 1 in 't zonnetje met sponsor Hapro 1 al 95 95,- B? ■r 795 on- -a herselman "En de lach keerde terug" Voor 44 Rijscholen bij BOVZ 2295,- 5 December Spaarplan Varken - q 36 Woensdag 22 november 1995 DE BEVELANDER ff.OUiW] PQtfgg tap"! •~w«i Dormilux. Slaapkamerspeciaalzaker Kid's World. Een bijzondere zaak Tapijtland. Alle woningtextiel bijeen: 1 Fauteuil Gallery. Maatwerk in zitkc Tierlantijn. Cadeaus en woonaccesso Multihal. Uitzoeken bi 155 140 x 200 160 x 200 180 x 200 GRENEN HOOGSLAPER Puur massief met speelgerei dijn, buro en trap. Kompleet met bodem van 90 x 200 cm. SLAAPKAMER PASCAL alpine wit, zwart of zwart met beuken en vervaardigd van massief MDF. Kompleet met achterwand, 2 nachtkastjes, 2 verstel bare lattenbodems en 2 SG 40 kwaliteitsmatrassen. 1595,- 1695,- 1795, 1495,- 1595,- Slaapkamer speciaalzaak BODEM DUO DE LUXE Elektrisch verstelbare bodem Duo de Luxe met 2 mo toren. Hoofd voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofd-steun en verstevigde middensector. ETAGEBEDTOM a Massief grenen Inclusief lattenbodems 90 x 200, kompleet. Bingo Ter Valcke MDF LEDIKANT ORION 90x200 Nu kompleet mét lattenbodem en SG 40 matras 80 x 200 90 x 200 J 70 x 200 650,- 695,- 650,-. 199,- 149,- 695,-. -i-, i - Inruilen? De enige boulevard waar u Gratis thuisbezorgd. Alle meubelen in heel Nederland (m.u.v. de Laagste prijs garantie. Stelt u zi< uw meubel in een andere zaa Als u dat binnen 3 weken bij on; leverings en betalingsvoorwaarde van ons onmiddellijk he MASSIEF GRENEN LEDIKANT 140 X 200 Inclusief 2 nachtkastjes Ook op 160 en 180 leverbaar Met Natuurmonu menten vogels kijken MDF LEDIKANT SUPERSTERK 90 x 200 cm ladenset lattenbodem, SG 40 matras. Intocht Sint in Kamperland Bouman Potter. Het bekende v Met ombouw, lattenbodem en matras SG 40 90 x 200. proms dörmilux HOOGBOUWSLAAPKAMER f ARIANE 140 X 200 180 X 200 Ook leverbaar als hoekopstelling vanaf: Leverbaar in 3 kleuren Parelmoer wit essen Blank eiken, E Groene Kursus SCHUIFDEUR LINNEKASTEN Tripoli 222 cm hoog in div. kleuren leverbaar o.a. alpine wit, wit essen, blank, eiken structuur, essen parelmoer enz. Nu kompleet bezorgd en geplaatst! In de volgende breedtes: 152 cm, 202 cm,226 cm, 251 cm, 281 cm, 301 cm. Meerprijs spiegeldeur 100,-. I (jf; 0118-479546 ii n i. ||si tz r •V SPECTACULAIR S3. aijWxR^ Het programma is als volgt: 18.30 - 19.00 uur: kinderen t/m 8 jaar (die nog ge.en lampion op school of crèche hebben ontvan gen) kunnen een lampion opha len in het "de Casembroothuis". 19.00 uur: start van lampionop- tocht langs de deelnemende bedrijven, voorafgegaan door een Zwarte Pieten-band. de kampjaren. Haar terugge keerde echtgenoot vindt zijn vrouw en hun 4 kinderen na de bevrijding in augustus 1945 terug in het kamp Halmaheira. Daarna maken ze het begin van de Bersiap tijd mee. In het tweede deel van het boekje neemt de schrijfster ons mee naar het Indonesië anno 1978. Ze gaat, vergezeld door haar man en oudste zoon, op zoek naar haar verleden om hopelijk vrij te raken van haar heimwee en de dingen die zij in Indië achter moest laten. Dit zeer lezenswaardige boekje is te verkrijgen bij boekhandel Het Paard van Troje te Goes voor de prijs van 25,-. De seniorensociëteit Goes-Oost houdt op 1 december voor haar leden een Sint Nicolaasbingo in de kantine van Ter Valcke te Goes, toegang gratis en er zijn leuke prijzen. Verder is er op vrij dag 24 november een bingo- middag. Aanvang beide malen om 14.00 uur. LAMPIONOPTOCHT Tijdens de koopavond op vrijdag 1 december is er een lampionop- tocht en zal er bij de deelnemen de bedrijven een verrassing klaar liggen voor de kinderen t/m 12 jaar. TieMÉi Blomaard, Margot Jansen, Mar jolein van Westen, de heer Roest, directeur van sponsor Nilsson, Jolanda Kole, Mark de Schipper, Anita Valstar, Wilko Fokke en trainer/coach Erik Bui- zer^ Recent is in herdruk versche nen het boek "En de lach keer de terug". Het is geschreven door mevrouw H.E. Keizer- Heuzeveldt, wier zoon huisarts is in Goes. De nu 90-jarige en in Soestdijk wonende schrijf ster vertelt in het eerste deel van het boekje de lotgevallen van haar en haar gezin in de oorlogsjaren in het toenmalige Nederlands-lndië. Met 4 jonge kinderen, de jongste was slechts 10 dagen oud, ver dween ze achter het "gedek". Haar man werd door de Japanners apart in andere kampen ondergebracht. Sa men met een goede vriendin en haar zoontje overleven ze Medewerkers van Natuurmonu menten op Goeree nemen zater dag 25 november liefhebbers mee naar vogelkijkhut 't Kiekgat en het uitzichtspunt over de Scheelhoek, waar veel ganzen verblijven. Ze vertrekken om 9.30 uur. De excursie start bij de werkschuur van de vereniging. Meester Snijderweg 44, bij de binnenhaven van Stellendam. Wie mee wil kan van te voren een kaartje kopen bij de VVV in Ouddorp. Het is verstandig laar zen aan te trekken. Met een ver rekijker is de excursie nog leu ker. veel nieuwe gezichten telt is nog duidelijk op zoek naar de juiste samenstelling. Zaterdag 25 november a.s. maakt Sint Nicolaas met zijn Pie ten de intocht in Kamperland. Hij wordt rond twee uur verwacht bij de Landouwhaven. Na aankomst daar zal hij een rondgang maken door het dorp, onder meer ondersteund door het muziekge zelschap Ons Genoegen. Na deze rondgang zal St. Nicolaas zich naar het "de Casem broothuis" begeven om de kinde ren persoonlijk te begroeten. Voor de kinderen van 3 t/m 7 jaar is er daarna in de gemeen schapsruimte van de basis school Prins Willem-Alexander een voorstelling van poppen theater Breeman, aanvang kwart over drie. Om half vier is er in het "de Casembroothuis" een mini- playbackshow. U bent allen van harte welkom! Dick Klijn. Hoofdsponsor Kapelle Dir. Dhr. Remy Henkemans. Onderste rij van links naar rechts: keeper Jan v. Overloop, Johhny Kiviet, Dick Saar- loos, Marco Vogel, Marco Groeneveld, Rene Paauwe, pupil v.d. week Nicky v. Poppel, Jon Herselman, Berti v.d. Heijde (Foto: Roel Slis). Zaterdag 25 november geeft het groot kinderkoor "Asaf" uit Wer kendam een concert op uitnodi ging van het comité Zuid-Beve- land in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle. Dit ca. 100 leden tellen de kinderkoor staat onder leiding van dirigente Henriëtte van Maelsaeke. Aan het orgel bege leid door Anton de Raad. Dit kin derkoor wat voornamelijk Neder landstalige Psalmen en gezan gen zingt, zal zowel alleen optre den als in combinatie met het Mannenkoor "Rehoboth" uit Tho- len. Dit mannenkoor staat al jaren onder leiding van dirigent Rijk J. Rijkse. De organist van dit mannenkoor is Bram Bout. De beide organisten zullen hun koren begeleiden en de samen zang afwisselend begeleiden. Ter afwisseling van de koorzang zal de tenorsolist Johan Baay en de panfluitist Gerko Brouwer optreden. Dit zal zowel solistisch gebeuren als in combinatie met de koren. Het programma belooft een mooie avond. Gezien de afstand en de leeftijd van de leden van het kinderkoor begint H^iiERt PLAY BACK SHOW De trekking van de prijzen van de winkelweekaktie "5 december spaarplan varken" zal gebeuren op zaterdag 9 december, tijdens een grootse play back show, welke wordt georganiseerd door leden van de Ondernemersver eniging. De play back show wordt geor ganiseerd op vrijdag 8 en zater dag 9 december in het Jhr. Mr. de Casembroothuis. Kaarten voor deze avonden a 2,50 ver krijgbaar bij SRV de Regt, Flik- weert Elektra fietsen en C 1000. Het eerste team van van de v.v. Kapelle is dezer dagen voorzien van nieuwe shirts en sporttas sen. Dat is te danken aan de fir ma Hapro, een wereldnaam op gebied van Zonnehemels en autodak-koffers. De selectie onder leiding van trainer Joost Volmer draait momenteel mee in de middenmoot van de competi tie, maar dit nog jonge elftal dat deze avond om 19.00 uur. De entree bedraagt 5,- voor vol wassenen, en 2,50 voor kinde ren t/m 12 jaar. De kerkdeuren gaan open om half zeven. Tijdens deze avond zal dhr. I. 't Lam van de stichting Woord Daad een appèlwoord spreken, waarin hij het een en ander zal vertellen over het werk van onze stichting. Hij zal de nadruk leg gen op het kindervoedselprojekt in India. Daarna zal er een kol- lekte gehouden worden voor dit doel. Ook nu zijn we weer benieuwd hoeveel warme maaltijden we ophalen voor de kinderen in India. Tijdens de laatste zang avond in Krabbendijke heeft de kollekte, inclusief nagiften ruim 3500,- opgebracht, wat omge rekend 4666 warme maaltijden oplevert. Hoe zal dat straks in Kapelle zijn? Allen hartelijk wel kom! Even als herinnering het bankre keningnummer: 38.05.77.291 t.n.v. penningmeester Woord Daad, met vermelding "warme maaltijden India". Alles in wit zwart BURO of beuken met gekleurde LINNENKAST profielen KAJUITBED| een nieuwe outfit voorzien, bestaande uit shirten, trainings pakken en sporttassen. Daar naast steunt Nilsson de vereni ging met een geldbedrag. Op de foto Tjoba 1 met van links naar rechts: Wilfred v.d. Meer, Carin Deze week maandag (20 november) is in Kamperland de Winkelweekactie van start gegaan. Deze heeft als motto "5 December Spaarplan Varken" en duurt tot en met dinsdag 5 december a.s. De organisatie is in handen van de Ondernemers vereniging Kamperland. Tijdens de winkelweekaktie ont vangt u bij de deelnemende bedrijven - herkenbaar aan het raambiljet - bij besteding van elke vijf gulden één zegel. Als u tien zegels op het deelname-for- mulier plakt en het formulier inle vert, dan dingt u mee naar één van de vele prijzen. Het prijzen pakket bestaat uit 61 waarde bonnen, variërend in waarde van 25,- tot 250,-. Inlevering van de deelname-formulieren kan tot uiterlijk donderdag 7 december a.s. Deelnemende bedrijven: Bloe menhof, SRV-verswinkel de Regt, salon "Marion Wisse", warenhuis Meulenberg, taxi Kamperland, Houtland P.J. de Kam, slagerij Leen Koster, Le Grand Bazar, slijterij de Poorter, Attent Markt Clement, Cartou che, Flikweert Elektra Fietsen, café/frituur Havenzicht, woning inrichting Meulenberg en Vers voordeelmarkt C 1000. Dezer dagen heeft Rob Kant, voorzitter van de BOVAG afdeling ver keersopleidingen, de BOVAG-loftrompet uitgereikt aan de Beroeps opleidingen Verkeersveiligheid Zeeland (BOVZ). De BOVZ ontving deze onderscheiding voor de voortgezette rijvaardigheidstrainingen, die motorrijders en autobezitters stimuleert veiliger met mobiliteit om te gaan. Bij de BOVZ zijn 44 rijscholen uit heel Zeeland aangesloten. De BOVAG-loftrompet wordt in het BOVAG Jaar van de Mobiliteit uit gereikt aan mensen of instanties die zich op bijzondere wijze inspan nen voor een verantwoorde en veilige mobiliteit in Nederland. De rij vaardigheidstrainingen van de BOVZ stimuleren een veilige mobiliteit bij motorrijders en autorijders die al enige jaren in het bezit zijn van het rijbewijs. Tijdens deze trainingen wordt speciale aandacht besteed aan veilig rijden en bijvoorbeeld anti-slip. Daarnaast geeft de BOVZ ook specifieke trainingen aan berijders van vrachtauto's, bus- sen, brandweerauto's en ambulances. Exduaid en Veribeknvnd Wonen Slaapkamer tpec>aalzaak Op de foto: staand van links naar rechts: Bovenste rij van links naar rechts: Leider Kees de Waard, Peter Oostrom, Wilfred v/d Dries, Gert Jan de Groene, Norbert de Mol, Marco Borg- De Groene Kursus is een leuke manier om uw eigen omgeving beter te leren kennen! De kursus omvat 11 lesavonden en 4 eks- kursies, loopt van jan. tot juni in 1996 en wordt gegeven in Goes. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.m.: ontstaan van het Zeeuwse landschap, plan ten, water- en weidevogels, schorren, slikken en glooiingen, vlinders. De lessen worden door verschillende docenten ver zorgd. Het IVN-afd. de Bevelan- den organiseert de kursus. Voor informatie en aanmelden: D. Lubbers, 0113 - 227823 of I. Bruk, 0113-622496. Met ingang van het seizoen 1995-1996 treedt de Nils son Group uit Vlissingen- Oost op als sponsor van de selectie (1 en 2) Tjoba uit 's-Heer Hen- drikskinderen. De activiteiten van de Nilsson Group kunnen het beste om schreven wor den als make laar in trans portmogelijkhe den. De Nils son Holding heeft een aan tal dochter maatschappij en, die activiteiten ontplooien in Engeland, Schotland, Ierland, Hongerije, Spanje, Portugal en Italië. Daarnaast heeft het bedrijf eigen investeringen in de Benelux. De sponsor heeft de selectie van hart, Jan Paul Harthoorn. Grensrechter Martin de Leeuw van Meenen, trainer Maar volgens Joost Volmer. Verzorger Ad Zuidweg, insiders is dit een kwestie van tijd. 152 cm breed voor &gN8LUX UNMtt>KINGOÖM JAÏLANO HUNGARY PORTUGAL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 36