SPELREGELS OPHEFFINGS-UITVERKOOP DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N 30%-60% 30%-50% Woningaanbod Woningstichting Borsele l woningstichting borsele T IS NU DE HOOGSTE TIJD BIJ JUWELIER DE JONG CA Mr. Dr. Meslaan 1 Heinkenszand tel. 0113-562010 Heinkenszand tel. 0113-562010 Mr. Dr. Meslaan 1 fax 0113-562081 z fax 0113-562081 z Starter* PRISMA BAARLAND ELLEWOUTSDIJK LEWEDORP BORSSELE 's-GRAVENPOLDER NIEUWDORP HEINKENSZAND OVEZANDE DRIEWEGEN HOEDEKENSKERKE 'S-HEERENHOEK ZILVEREN SIERADEN GOUDEN SIERADEN HORLOGES Garage* 30%-50% KORTING Doorstromer* DE BEVELANDER Woensdag 22 november 1995 35 advertentienr.: 5150131 advertentienr.: 5150011 advertentienr.: 5150031 advertentienr.: 5150181 advertentienr.: 5150141 advertentienr.: 5150091 advertentienr.: 5150041 advertentienr.: 5150191 advertentienr.: 5150101 advertentienr.: 5150051 advertentienr.: 5150151 advertentienr.: 5150201 advertentienr.: 5150111 advertentienr.: 5150061 advertentienr.: 5150161 advertentienr.: 5150081 hoekwoning met advertentienr.: 5150071 advertentienr.: 5150021 advertentienr.: 5150121 GROEP A 18 tot 23 jaar 1 1 persoon B 18 tot 23 jaar 2 1 persoon vanaf 1.900,- Voorletters C 3 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- 4 E 23 tot 65 jaar 5 1 persoon tot 2.500,- F 6 23 tot 65 jaar vanaf 2.500,- 1 persoon G 7 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- H 8 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 9 1 persoon tot 2.100,- J 65 jaar of ouder 10 1 persoon vanaf 2.100,- K 65 jaar of ouder 2 of meer personen 11 tot 2.800,- L 12 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- i ■jb r U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. van HR combi-ketel beschikbaar: 1 januari 1996 Maaiklinkstraat 8 huurprijs: 681,84 seniorenwoning bestemd voor: groep F t/m L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: aanpasbare woning met douche en mogelijkheid slaapka mer begane grond beschikbaar: 22 november 1995 Hellenburgstraat 9 huurprijs: 525,63 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BCDEFGJK STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: Twee-onder-een-kap beschikbaar: 1 januari 1996 Borszeestraat 60 huurprijs: 556,43 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B C D E F I J K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning beschikbaar: 15 december 1995 Diepeneestraat 3 huurprijs: 566,86 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B C D E F I J K STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 januari 1996 Commejansstraat 4 huurprijs: 613,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi- ketel beschikbaar: 1 december 1995 Hazelaarstraat 12 huurprijs: 416,02 benedenwoning 1 slpkm bestemd voor: groep A t/m H STARTER beschikbaar: 15 december 1995 Prunusstraat 72 huurprijs: 801,16 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J K DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: hoekwoning 2e toilet op verdieping, zolder met vaste trap beschikbaar: 15 december 1995 Wilgestraat 52 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combi-ketel beschikbaar: 1 februari 1996 Blikhoek 34 huurprijs: 722,50 etagewoning 2 slpkm bestemd voor: groep BDFGHJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: tussenwoning nieuw bouw huur incl. f 31,50 service-kosten beschikbaar: 15 december 1995 Deken Tomaslaan 17 huurprijs: 766,32 seniorenwoning bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER bijzonderheden: slaapkamer en dou che op de beganegrond, 2 sl.k op de verdieping geschikt voor ouderen beschikbaar: 22 november 1995 Eendvogelstraat 18 huurprijs: 791,25 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: hoekwoning 2e toilet op verdieping, uniek uitzicht op bos beschikbaar: 22 november 1995 alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolontstoppings- en gotenfonds en servicefonds. Roompotstraat 1 huurprijs: 674,71 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep CDEFGHKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning voorzien van HR combi-ketel beschikbaar: 1 januari 1996 Pr. Margrietstraat 87 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D t/m K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning zolder met vaste trap beschikbaar: 22 november 1995 Mauritsstraat 14 huurprijs: 686,54 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 15 januari 1996 r St. Pieterstraat 11, Middelburg, 0118-613344 ('s maandags gesloten) sinds 1933 VELE KOOPJES IN KLOKKEN, BAROMETERS, GERO EN KELTUM Dregmansstraat 1 huurprijs: 662,05 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep CDEFGHKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning voorzien Pr. Margrietstraat 10 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: hoekwoning 2e toilet op verdieping beschikbaar: 1 december 1995 Kasteelhoekstraat 13 huurprijs: 702,75 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H J K L DOO RSTROME R/STA RTE R bijzonderheden: luchtverwarming beschikbaar: 1 december 1995 Borszeestraat 61 huurprijs: 672,02 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep DEFGHJKL STA RTE R/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning, voor zien van HR combi-ketel beschikbaar: 22 november 1995 V .0^ Zo ja, datum woonachtig sinds KORTING KORTING -d® Spreeuwehof 27 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van HR combi- ketel beschikbaar: 15 december 1995 woningstichting borsele Voorletters Telefoon tot 1.900,- Woonplaats fl. Advertentienummer Adres Handtekening: Postadres: Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 524,17 géén huursubsidie wordt ver strekt. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. I I I I I I I I I I I Achternaam Geb.Datum i Adres i Postcode Naam Partner Geb.Datum partner I Totaal aantal personen I - I I I I I I Zelfstandige woonruimte ja i Economische binding* Urgentieverklaring* i i i Plaats: i Datum: i Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen als basisgegevens worden gebruikt. Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i km 8! O) l i- I i T- I T- I I CM i CM l i i i i i BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. n nee ja nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer ja a nee Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort bij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. l r WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 35