SNOEP OPTIEK 550 495 I 1 MET EXTRRA KORTINGEN ROLLUIKEN/ZONWERING •F .dfei tftLu.flg.ht 1995 EN DE GLAZEN ZIJN GRATIS PAASDIJKWEG 33 POORTVLIET I E r SHOWROOM: Horren Laminaatvloeren MEENEEM... SCHITTERENDE BRILAKTIE BIJ SNOEP OPTIEK ^<3 Gemeente Noord-Beveland j INFORMATIERUBRIEK W Knikarmschermen Uitvalschermen Vertikale buitenzonwering Markiezen Rolluiken/Rolhekken Garagedeuren Lamelgordijnen Rolgordijnen Jaloezieën Plisségordijnen OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN i' MEENEEM MAGAZIJN VERKOOP 50% TOT 80% K O E<T N O De periodieke magazijn-leegverkoop van Woonboulevard Poortvliet. Alles wat, om welke reden ook weg moet, gaat de deur uit met uitzonderlijke kortingen die op kunnen lopen tot zo'n 80% van de normale verkoopprijs. Woensdag 22 november 1995 DE BEVELANDER 34 BOUWPLANNEN EIG. J. WITSEL do 2 i l Nu als 3+2 zits in diverse sterkte tot S +/- 2.00 C +/- 2.00 hogere sterkte en leesgedeelte geringe meerprijs Leatherlook superlage beveiliging tegen inbraak; besparing op de stookkosten; bescherming tegen straatlawaai en binnengluren; bescherming van uw interieur tegen zonnestralen; ideaal voor mensen die overdag moeten slapen. BOUW TUINHUISJE MADELIEVENWEI 13 TE KORTGENE BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER PLV kwaliteitsprodukt BOUW WONING REIGERLAAN 26 TE KAMPERLAND Wij leveren originele HEROAL- ROLLUIKEN Het kon gewoon «9 WOON,oultvMo u VINO ot Kiuoi INFOLIJN 01662 - 2672 r TA- - BO i i I J ,f/^ ft? -J Bij Pot in Axel staan de mooiste bedden. Neem deze Dodicesima Notte van Molteni. Een juweel van een bed met tal van aanbouwmo- gelijkheden. U slaapt als een vorst, voor welk bed bij Pot u ook kiest! a 3+2 - -J 3 Antwerpen T Producenten* en Sfeervol rusten t£. 9 POORWUH Ie v er untie r s ve r e n ig i ng zonwering- en r o 11 u i k e n b r n n c h e 1000 tot 17.00 zaterdag van Iedere prijsklasse aanwezig Modern of klassiek Kunststof en metaal RUNNER MONACO 3+2 zits parkeren voor de deur Bouwaanvragen bouw woning Reigerlaan 26 te Kamperland; verbouw woning/cafetaria A. van Reestraat 42 te Kamperland. Bouwvergunningen bouw schuur Westkruisstraat 1 te Geersdijk; vergroten woning Kaaistraat 8 te Kortgene. Ingediende meldingen bouw tuinhuisje Madelievenwei 13 te Kortgene; bouw berging De Hoge Weie 17 te Colijnsplaat. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 0113-301553. Kortgene, 22 november 1995 Geopend 8.30-12.00/13.00-18.00 uur Zaterdags open tot 17.00 uur Dinsdagmiddag gesloten, vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Dorpsstraat 80 Krabbendijke telefoon (0113) 5014 21 De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer Hartmann te Duitsland voorde bouw van een tuinhuisje bij het pand Madelievenwei 13 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stuk ken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 0113 - 301553). Kortgene, 22 november 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbe treffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: 4 - MAGAZIJN VERKOOP Op 13 december 1995 is de afdeling Sociale Zaken de gehele dag gesloten voor publiek. iiiii Wij leveren volgens de PLV kwaliteitsnormen adviescentrum zonwering, rolluiken De heer Mercy heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in de bouw van een woning op het perceel Reigerlaan 26 te Kamperland. Realisatie van de beoogde planopzet heeft evenwel tot gevolg dat de ingevolge bestem mingsplanvoorschriften voor woningen de breedte van de woning niet 8 maar 6 meter zal bedragen, alsmede overschrijding van de zijdelingse perceelsgrens door de ingangs partij met 1,5 meter. Burgemeester en wethouders achten de beoogde bouw uit planologisch oogpunt echter aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, lid 4, sub a en artikel 10, lid la, sub 2 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman- Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemde artikelen mogelijk zijnde vrijstelling een beslissing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande 23 november 1995, gedurende 2 weken (derhalve tot en met woensdag 6 december 1995) voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie (afdeling grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierbo ven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79, 4484 CD Kortgene. Kortgene, 22 november 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.LK. Everaers „.-Juur 10.00 tot 17.00 uur /AULTIHAL Burgemeester en wethouders zijn voornemens een oprichtingsvergunning te verlenen aan Waterschap Noord- en Zuid-Beveland, met betrekking tot het magazijn voor de opslag van materiaal en materieel voor de onderhoudsdienst waterbeheer en het uitvoe ren van kleine reparaties aan Torendijk (ong.) te Kortgene, kadastraal bekend gemeente Noord-Beveland, sectie K, nr.'s 2314 en 2327. De stukken met betrekking tot de ontwerp-vergunning liggen vanaf 23 november tot en met 20 december 1995 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecreatie, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tijdens kantooruren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (0113 - 301553). Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning kunnen tot en met 20 decem ber 1995 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 20 december 1995 over het ontwerp van de vergunning van gedachten worden gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Bij de centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Amemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse,» Veere en Westkapelle. mdag geslote'1 Rotterdam Dordrecht I ^wssingei VI^OLjUI I LI UI I I Z-UI I VVCI 11 ILJ lUIIUIFXd WIJNGAARDSTRAAT 14 4461 DC GOES TEL. 0113-220173 2500 m2 slaapkamers, o.a.: Auping, B&B Italia, Cassina, Eastborn, Engel, Gautier, Geha, Hülsta, interlübke, Iwe, Juventa, Kwad, Lattoflex, Loddekemper, Luimers Wiggers, Molteni, Neyt, Nolte, Pullman, Stallmann, Steenkamer, Svedex, Swissflex, Team by WelliS, TM-line, Treco, Verardo, Welle. H ^BH Alle beroemde merken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur, zondags van 13.00 - 18.00 uur. aXc I Telefoon 0115 562010. Telefoon België 0031-115562010. SieMatic Keukenstudio 1e verdieping. zeeuws-vlaanderen 7. HOEKBANK In buffellook BANKSTEL 3-2 LUNA lederzwart met buffellook 1;:- - BANKSTEL ROMANTICA In groen of rood

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 34