Nieuwe middenklasser Volvo a Nieuwe BMW5-serie Info over Peugeot 406 via WWW NL Internet Tractie Controle Systeem: nieuw project van Ford nog meer rijplezier luidt nieuw tijdperk in Nieuwe Opel Vectra valt nu al in de prijzen Verkoop S4 start begin volgend jaar Renault start met nachtdistributie onder- Nieuwe motoren, uitstekende prestaties Veiligheid voor Mondeo en Scorpio De Goese merkendealers e.o.: Gratis wintercontrole bij de Peugeot-dealer iHiilllflf delen aan de dealer ZWARTEPOORTE UW BMW DEALER Woensdag 22 november 1995 DE BEVELANDER 23 Onderscheid 'IR cöwöün Auto Adria, Autobedrijf Akkermans, Autobedrijf Centrum Goes, Auto Dagevos, Eurocar Goes, Autobedrijf van Fraassen, Autobedrijf de Groene, Auto Hendriks Goes, Autobedrijf de Jager, Autobedrijf A.C. de Jonge, Autobedrijf van Oeveren, van Strien Car, Auto v.d. Vliet, PTA Goes, Autobedrijf H.J. Rijk, Garage Sjaak Sonke, Autobedrijf Sorber, Autobedrijf Steketee, Garage van Strien, Autobedrijf Tramper, Garage Gebr. Vermeulen, Autobedrijf Jan Hop, Autobedrijf Zwartepoorte. Concept Neue Klasse Nieuw naamsysteem Vermogen Logische stap Standaard op Scorpio 24V r Motor-techniek EsgSf! Sigi |gg:c Auto-Extra is BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG. Meer nog dan pure motortech- gramma tussen de compacte 3- serie en de luxueuze 7-serie, reeds binnen drie maanden na marktintroductie in een breed programma verkrijgbaar zijn. De nieuwe BMW 5-serie vormt het bewijs dat het oorspronkelij ke idee, dat aan de grondslag lag van de allereerste middenklasse BMW, de zogenoemde 'Neue Klasse', nog niets aan actualiteit heeft ingeboet - zelfs nog popu lairder is geworden. Het concept van een middelgrote, vierdeurs sedan die zowel qua ontwerp, motorisering en onderstel zonder problemen al meer dan dertig garant staat voor sportief autorij den. De nieuwe S4 is de eerste Volvo die 'gedoopt' is volgens een nieuw naamsysteem. Het is een voudig, logisch, flexibel en geba seerd op de combinatie van één letter en één cijfer. De letter geeft de aard van het model aan, ter wijl het cijfer een aanduiding vormt voor de afmetingen van de auto. Hoe hoger het cijfer, des te groter de auto in kwestie. De volgende drie letters zullen worden gebruikt: S voor sedan, F staat voor flexibiliteit (bijvoor beeld voor een vijfdeurs hatch back) en C betekent coupé of cabriolet. Wat prijs betreft zullen de Volvo's S4 en F4 tussen de Volvo-400 serie en de Volvo 850 worden gesitueerd; nader gepreciseerd v.a. rond de 45.000 gulden. De produktiestart was gepland voor oktober 1995 en de verkoop zal het eerste kwartaal 1996 van start gaan. wielen terstond worden onder drukt. Het systeem is uiterst gevoelig en reageert extreem snel - de wielen zoeken ettelijke malen per seconde naar de optimale tractie. ïx^X» Dit Tractie Controle Systeem zorgt ervoor dat bij de Ford in kwestie - hetzij een Mondeo of een Scorpio - bij accelereren op een wegdek met ongelijkmatige grip, alle neigingen tot instabili teit tengevolge van het door slaan van één der aangedreven nieuwe systeem van vierwiel- aandrijving van de Mondeo. Het is standaard op de Mondeo 24V. Door het doorslaan van een wiel te onderdrukken, stelt TCS de Mondeo in staat maximaal gebruik te maken van de door de banden geboden tractie. Bij lage re snelheden betekent dat soe peler en veiliger wegrijden uit stilstand, vooral onder slechte weersomstandigheden. Op hogere snelheden liggen de voordelen in een veiliger wegge drag en een betere stabiliteit. Autobedrijf Zwartepoorte bv M.A. de Ruyterlaan 8-16 4461 GE Goes Telefoon: 0113-228545 Fax: 0113-232626 Industrieweg 27-29 4382 NA Vlissingen Telefoon: 0118-414400 Fax: 0118-417562 Schaepmanlaan 3 4623 XV Bergen op Zoom Telefoon: 0164-239393 Fax: 0164-239999 De lichtmetalen motor van de BMW 523i is qua cilinderinhoud gebaseerd op de vorige 2,5-liter zescilinder en beschikt met 245 Nm ook over diens maximale koppel. Door gewijzigde verhou dingen in de motor wordt die waarde echter in combinatie met een maximum vermogen van 125 kW/170 pk aanzienlijk eer der bereikt. Het resultaat is een zeer comfortabele motorkarakte- ristiek en een opvallend laag brandstofverbruik van gemiddeld Tractie-controle is ontwikkeld als een logische stap na ABS. De sensoren van het ABS maken het mogelijk de relatieve wiel- draaisnelheden te vergelijken, waardoor de computer (op pre cies dezelfde wijze als deze het begin van blokkeren constateert, maar dan 'omgekeerd") kan vaststellen of een wiel begint door te draaien. De wielspin wordt onderdrukt door een com binatie van afremmen en gas terugnemen. Wanneer de rijsnelheid de 50 km/h nadert, wordt het gebruik van de remmen progressief overgenomen door regeling via de smoorklep. Boven die snelheid werkt het TCS uitsluitend nog door gas terug te nemen, waarbij de smoorklep elektronisch wordt gesloten totdat het motorkoppel in overeenstemming is met de beschikbare grip. Tien jaar na de standaard-intro- ductie van ABS op de Scorpio heeft Ford dit levensreddende systeem (waarvan inmiddels de vierde generatie wordt toege past) niet alleen geoptimali seerd, maar past men ook een Alle Peugeot-rijders zijn vanaf heden tot en met zaterdag 2 december van harte welkom bij hun Peugeot-dealer voor een gratis wintercontrole. Is de auto in orde of wordt hij daar in orde gemaakt, dan is de eigenaar tot 1 april 1996 verzekerd van gratis starthulp aan huis. Daarvoor ont vangt hij of zij het Startgarantie- bewijs. De gratis Wintercontrole is een landelijke aktie, die Peugeot al enkele jaren met groot succes voor de eigen rijders houdt. Gebleken is dat de schaarse winterproblemen die zich nog voordoen, meestal terug te voe ren zijn op achterstallig onder houd of een onjuiste afstelling van de motor. Met de speciale diagnose-apparatuur en vakbe kwame mensen kan de Peugeot- dealer elke Peugeot uiterst snel en betrouwbaar controleren en repareren, zodat winterproble men eigenlijk niet meer voor kun- TCS is standaard op de jongste versie van de Scorpio 24V en leverbaar als een optie bij de Scorpio met 2.0 DOHC 16V- motor. Het systeem is als een extra leverbaar op de meeste tweeliter Mondeo's met voorwiel- aandrijving en maakt tevens een geïntegreerd deel uit van het Ford heeft een Tractie Controle. Systeem ontwikkeld. Het is gebaseerd op het anti-blokkeer- systeem ABS, waarmee Ford in 1984 als eerste autofabrikant ter heid verder te vergroten: TCS. wereld een nieuwe norm stelde voor veilig autorijden. kijkt aan het begin van het pro gramma uit op het dashboard van de Peugeot 406 en ziet door de voorruit een aantal gebouwen.' Door die aan te klikken, wordt steeds een ander aspect van de auto behandeld. De bezoeker heeft daarbij vaak de mogelijkheid z'n eigen weg te kiezen. Bovendien bestaat er een dag en nacht versie. Deze laatste begint automatisch wanneer er na zes uur 's middags wordt ingelogd; vanaf zeven uur 's ochtends wordt weer overge- schakeld op het dag-program- ma. In beide gevallen is het opvallend hoe snel nieuwe beelden op het scherm worden opgebouwd. Om het 406-programma zo aantrekkelijk mogelijk te hou den, kunnen de specificaties en uitrustingsniveaus van de auto naar de harde schijf van de eigen computer gekopieerd Renault Nederland is onlangs gestart met nachtdistributie van goederen aan dealers. Het prin cipe van nachtdistributie is dat accessoires en onderdelen vóór acht uur 's morgens bij de Renault-dealer worden afgele verd. Het voordeel voor de dealer is dat hij al aan het begin van de werkdag de onderdelen in huis heeft. Vooral in de werk plaats zal dit forse tijdswinst opleveren. Hierdoor kunnen Renault-rijders sneller worden geholpen. Renault heeft om een aantal redenen besloten om tot nachtdistributie over te gaan. De verbetering van de serviceverle ning naar de klanten en de dealers is daarvan de belangrijk ste. De Renault-dealer heeft de onderdelen vóór het begin van de werkdag in zijn bezit. Onder delen die de dealer op vrijdag bestelt, worden al in de nacht van vrijdag op zaterdag afgele- worden. Middels het Internet- programma kan de bezoeker verder z'n eigen testrapport samenstellen en via E-mail een proefrit met de 406 aanvragen. In dat geval wordt de aanvra ger benaderd door de plaatse lijke Peugeot-dealer om een afspraak te maken. Voor Peugeot Nederland is het de eerste keer dat zij aan Inter net deelneemt. Dat Peugeot Internet als een serieus medi um ziet dat de komende jaren nog een flinke vlucht zal nemen, blijkt al uit de Internet site van het Franse hoofdkan toor van Automobiles Peugeot www.axime.com/peugeot/). De Nederlandse Peugeot- importeur haakt daar nu op in. De komst van de Peugeot 406 vormt daar een mooie aanlei ding toe. Gebleken is dat een deel van de Internet-gebruikers goed binnen de doelgroep van de auto past. De S4 onderscheidt zich van zijn concurrenten door: Eenzelfde type geavanceerde voorwielophanging en een viercilinderversie van de N- serie motor van de Volvo 850. Deze is er als 1,8 of 2,0 liter (met respectievelijk 115 en 137 pk). De 1,9 diesel is vooralsnog niet in Nederland leverbaar. Elektronisch gestuurde auto matische transmissie. SIPS bescherming tegen zijde lingse botsingen (SIPS Side Impact Protection System) Voorstoelen met SIPS-airbags. Zich automatisch in hoogte aanpassende autogordels met vóórspanners voor de voor stoelen. In december a.s. zal in ons land de nieuwe BMW 5-serie bij de dealers worden geïntroduceerd. Voor onze regio is dat autobedrijf Zwartepoorte te Goes. Hoewel de nieuwe BMW 5-serie sedan aan de buitenzijde slechts beperkt is gegroeid, biedt de nieuwe carrosserie-outfit aan zienlijk meer gebruiksmogelijk heden dan zijn voorganger. Andere kenmerken van de nieu we 5-serie zijn een palet moder ne, lichtmetalen motoren, alumi nium ondersteltechniek en uit stekende prestaties, rij-eigen- schappen en verbruikswaarden. Hoe dat allemaal aanvoelt, is met één woord te omschrijven: rijplezier. De vierde generatie van de BMW 5-serie markeert de overgang van de hoge midden- naar de topklasse. Deze auto mobiel is geheel nieuw en toch in één oogopslag herkenbaar als BMW's nieuwe 5-serie. Vanaf december 1995 zullen de 523i en de 528i in Nederland beschik baar zijn. Deze zijn uitgerust met onze nieuwe generatie lichtme talen zescilindermotoren, die 125 kW (170 pk) respectievelijk 142 kW (193 pk) leveren. Na de jaarwisseling volgt de 525tds met een verfijnde 2,5-liter turbo- diesel-motor. Hiervan is het maximum vermogen met 105 kW (143 pk) weliswaar gelijk geble ven, maar het koppelverloop en het emissiegedrag zijn nogmaals aanzienlijk verbeterd. Begin 1996 volgt dan tenslotte de 520i met de nieuwe aluminium 2.0- liter zescilindermotor met 110 kW (150 pk). Daarmee zal de nieuwe BMW 5- serie, als kern in het BMW pro- 8,4 1/100 km. Wat prestaties betreft is de 523i bovengemid deld: de sprint van 0-100 km/h duurt slechts 8,5 seconden, de topsnelheid bedraagt maar liefst 228 km/h. Met een toonaangevend laag verbruik gaat het topmodel van de nieuwe 5-serie van start. Gemiddeld verbruikt de 528i slechts 8,61/100 km. Een waarde die des te indrukwekkender blijkt als hij wordt gecombineerd met de prestaties: 142 kW/193 pk, 280 Nm, goed voor een accele ratie in 7,5 seconden van 0 naar 100 km/h en een top van 236 km/h. De nieuwe 2.8-liter motor is een directe ontwikkeling van de vori ge 2.5-liter zescilinder. De grote re inhoud ontstond door negen millimeter meer slag, waardoor zes cilinders met de 'vierkante' afmetingen van 84 x 84 mm zijn verkregen. Een grotere slag betekent meer koppel: met 100 Nm/I vormt het maximum koppel een tot nu toe nauwelijks bereikte waarde voor atmosferische serieproduktiemo- toren. Daardoor heeft de BMW kenmerkende vermogensont- plooiing opnieuw aan kwaliteit gewonnen. Nog meer dan vroe ger komt de kracht uit de onder ste toerenregionen. Het koppel verloop van de 528i - bij 2000 toeren al 246 Nm - maakt een bij zonder schakelarme rijstijl moge lijk en verbetert de elasticiteit in verhouding tot de huidige 525i aanzienlijk. eure kwaliteit, eersteklas comfort en verfijning plus lage onder houdskosten. De prijs van AutoWeek geeft aan, dat dit ook wordt onderkend door de kritische observeerders van onze bedrijfstak", aldus Don nelly. Gedurende een tweedaagse ver gelijking werden alle auto's beoordeeld op hun technische capaciteiten, trek-eigenschap- pen en waar voor het geld. De uiterst kritische jury koos uitein delijk voor de nieuwe Vectra van wege zijn rotsvaste stabiliteit, indrukwekkende weggedrag, vertrouwenwekkende remmen en de uitstekende afstemming van de versnellingsbak. Overigens wijzen de eerste teke nen erop, dat ook het koperspu- bliek de nieuwe Vectra op voor hand goed weet te waarderen. Nog voor de verkoopstart had de fabriek in geheel Europa reeds 70.000 orders genoteerd. verd. De Renault-rijders kunnen hierdoor bij een reparatie sneller over hun auto beschikken. Om de goederen te kunnen ontvan gen buiten openingstijd, hebben de meeste dealers gekozen voor een container op hun terrein of een nachtsluis in het pand. Ook voor de transporteur heeft 's nachts rijden voordelen. De chauffeur kan veelal in één keer doorrijden zonder last te hebben van files. Renault is bij de invoering van nachtdistributie niet over één nacht ijs gegaan. Voor het ver voer en aflevering van de onder delen zorgt de firma Parts Express. Deze transporteur heeft al ruime ervaring met nachtdistributie en rijdt ook voor andere importeurs. Voor Renault gaan zij exclusief rijden, wat betekent dat er geen goederen voor anderen in de vrachtwagen aanwezig zijn. In ons land kunnen belangstel lenden voor de nieuwe Peuge ot 406 alle informatie over dit nieuwe model thuis ontvangen via Internet. Door het inloggen via www.peugeot.nl kan de PC- gebruiker uitgebreid kennis maken met de nieuwe Peuge ot, die eind oktober in ons land werd geïntroduceerd via de dealers. Voor onze regio is dat PTA aan de Westhavendijk in Goes. Peugeot is één van de eerste automerken die een presenta tie van een nieuw model op Internet zo breed aanpakt. Glenn Pannock van cyberLAB (onderdeel van reclamebureau Benjamens, Van Doorn-Euro RSCG) ontwikkelde in samen werking met Peugeot Neder land N.V. een programma dat de 406 niet alleen in al zijn facetten belicht, maar dat ook op een visueel zeer aantrekke lijke wijze doet. De 'bezoeker' oeAierts tltltlIMHt .»x. X»« xx.v,x** i X j X X «X X X»X X .i.****.!*!*********» x nen komen. Die zekerheid wordt onderstreept met het Startgaran- tiebewijs. Bij de gratis Winter controle wordt de auto op 25 punten grondig geïnspecteerd. Naast de motor en zijn koeling, krijgen onder andere de verlich ting, de ruitewissers, de accu, de remmen, de schokdempers, de uitlaat en de banden alle aan dacht. Vorige jaren is gebleken dat er een grote belangstelling bestaat voor een dergelijk uitge breide inspectie. Om wachttijden te voorkomen, is het daarom raadzaam om er even een afspraak voor te maken met de Peugeot-dealer. Tijdens de aktieperiode zal ‘de Peugeot- dealer voorts de aandacht rich ten op enkele winteraanbiedin- gen, zoals mistlampen, sneeuw kettingen en ski-boxen. Ook daarvoor bent u bij de Peugeot- dealer dus aan het juiste adres! Voor onze regio is dat bij PTA aan de Westhavendijk te Goes. Dankzij intelligente conceptie zijn de verbruikscijfers van de nieuwe zes-cilinder-motoren ver laagd. Een gemiddeld verbruik van 8,5 liter per 100 kilometer bij verbeterde prestaties zijn voor zescilindermotoren met een ver mogen van 110 tot 142 kW (150 tot 193 pk) bijzonder goede, zelfs uitstekende waarden. En dat met gebruik van praktisch elke benzi- nekwaliteit, want dankzij de anti- pingelregeling is van 'normaal' tot 'superplus' alles toegestaan. Dat het verbruik nauwelijks wordt beïnvloed door cilinderinhoud en vermogen heeft verschillende redenen. aan de top van de middenklasse. Volvo heeft 1,4 miljard gulden geïnvesteerd in het project, dat de werknaam V40 draagt en dat, naast deze nieuwe S4, in de nabije toekomst ook andere uit voeringen zal omvatten. Al in de herfst van dit jaar kondigt Volvo zijn aanwezigheid in dit segment nog verder aan met de presenta tie van nog een model uit het V40-project, de vijfdeurs F4. aantal mechanische én elektro nische componenten ervan toe voor een ander systeem, dat er eveneens toe dient de rijveilig- niek speelt het concept van de auto een beslissende rol. Naast de uitstekende aërodynamica van de nieuwe BMW 5-serie is ook de afstemming van de motor en de transmissie doorslagge vend. Het rendement van de motor is geen vaste waarde, het is afhankelijk van belasting en toerental. Wordt een motor vaak in de gunstige gebieden gebruikt, dan profiteert de bestuurder van het geringe ver bruik van zijn auto. Onder minder efficiënte omstandigheden moet hij rekenen op meerverbruik. Een bekende doelstelling van motorontwerpers is derhalve om de auto in het gebied van het hoogste rendement te gebrui ken. Dat betekent in principe rij den met lage toerentallen en een hoog koppel. Zorgvuldig op elkaar afgestemde overbrengin gen van transmissie en eindre dactie zorgen daarom voor opti male verbruikscijfers in de dage lijkse rijpraktijk, die al naar gelang de rijstijl zelfs nog onder de normwaarden kunnen liggen. Dit najaar is Volvo gestart met de produk- tie van de nieu we midden klasser, de S4. Deze type-aan- duiding luidt bij Volvo het tijd perk in van een nieuwe strate gie. De nieuwe Volvo S4 zal vermoedelijk vanaf begin 1996 geleverd kunnen wor den. De S4 wordt gepositioneerd in het topseg ment van de middenklasse en opzichten uniek. Een dermate verfijnde combinatie van veilig heid en rijplezier is in dit felbe- vochten deel van de personen automarkt onbekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de S4 in ontrwerp en constructie veel te danken heeft aan de technische oplossingen die de Volvo 850 tot zo'n enorm succes hebben gemaakt. De Volvo S4 straalt uiterlijk een dynamiek uit die geheel past bij de voortreffelijke rij-eigenschap- pen. Hij biedt een rijplezier dat - tot de introductie van de 850 - niet altijd synoniem is geweest met Volvo. Het comfort en vooral de veilig heid, bij uitstek twee van de pij lers waarop het wereldwijde pre stige van Volvo steunt, boeten daarbij natuurlijk niets in. Inte gendeel. Het resultaat is een auto die aan dezelfde veilig- heidsmaatstaven beantwoordt als de Volvo 850, ondanks het feit dat hij negentien centimeter korter is. De Volvo S4 zal kunnen concur reren met de beste aanbiedingen De geheel nieuwe Opel Vectra, die begin november ook in Nederland zijn debuut maakte, heeft nu reeds een aantal belangrijke onderscheidingen in de wacht gesleept. De redactie van het Amerikaanse blad Auto week riep de Vectra uit tot 'Most Significant Car' van de onlangs gehouden autoshow van Frank furt. In Engeland werd de nieuwe middenklasser door de Caravan Club uitgeroepen tot Trekauto van het jaar 1996. De felbegeerde prijs van het Amerikaanse blad AutoWeek (geen familie van Nederlandse) werd op de Tokyo Motorshow overhandigd aan Richard M. Donnelly, President van General Motors Europe. Deze toonde zich uiteraard zeer verguld met de onderscheiding:"Bij de ont wikkeling van de nieuwe Opel Vectra hebben onze ingenieurs gestreefd naar de perfecte com binatie van toptechniek, superi- |Ess= in vele j. *MXM»**«X**X*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 23