u beier! I"!!! .18 r Bij de merken- dealer zit Rover lente 1996 in ons land met de nieuwe 200-serie I 1- Nissan Almera: een compacte en complete middenklasser een Toyota Paseo: compacte en complete sportcoupé «•IK jwii lib. w De au,°moe'daar verslagen wel eens te horen dat ik zeur over *i 11. t, u 1WI i ±ZLfapPntÏÏZXnS aUt0 maar eenS in de tWee iaar Of elke gepaard met een hol kunststof-achtig geluid. k nrote beurt nodia heeft en als Het design van de bekleding vond ik smaakvol t kn_?onr>iaatio hokükt ie LU! Sym Woensdag 22 november 1995 DE BEVELANDER 21 7e Jaargang no. 4 M I 1 i Optimaal weggedrag °a, 'ndsew( van c°nvei inch ’and Redactie: P. de Jonge J. Smits H. Meijer en de Kia die *ant Advertenties: De Bevelander Postbus 5, 4460 AA Goes Voorstad 24, 4461 KN Goes 0113-214110 Uitgave in samenwerking met de merkendealers in Goes e.o. Luxe ambiance Deze autokrant is een bijlage van weekblad De Bevelander te Goes en verschijnt in principe één maal per maand Topspecificatie I w Motoren gaspedaalbewegingen als over, maar ik mis toch een beet rusten" kwam de voor het detail. fj m mijn vakliteratuur oudste Koreaanse ?rde toen Fiat en e. Ben;-| van met i Het ligt zeker niet aan de inzet van de heer Vermeulen van het gelijknamige automobiel bedrijf uit Heinkenszand dat u de Kia re kent. Elk weekend staat er r'- langs Bevelandse of Walchc. Zuidkoreaanse merk meer denk dat h»* - na de. >ob Stratina ,i9t‘ De kofferruimte daarentegen is fors (354 liter inhoud) en kan nog groter worden, als de leuning naar keus 1/3, 2/3 of in zijn geheel naar voren geklapt wordt. Je hoeft je geen nobïel- breuk te tillen aan koffers> want de ruimte begint al vlak boven de bumper. Het koffer- pr pöh alntai kiX deksel wordt van binnen geopend, net als de ia/oLc^ Hrov.orx Hit benzineklep. Mocht dat laatste op de een of -w ot Walcherse dreven om dit ...eaanse merk meer bekendheid te an,dere manierH niet lukke"' klee* erh,n geven. Ik denk dat het een kwestie van tijd is, k°± non want zeker na deze test ziin de lezers van dè te9en de Zljkant Dat had lk n°9 n00lt 9ezien- AnfnSnJ hnAntl Pn De afwerking van de Kia laat nergens te wen- Autokrant in ieder geval op de hoogte. En zo over maar ik mis toch een beetie de lief- hoort het ook! Kia, wat in het Koreaans zoveel ®®n ®p®r’?aar'J mis toch een beetje de "ef betekent als "promotie van het oosten" kwam ae 00 ei aeia"' ik als automerk al in 1974 in mijn vakliteratuur tegen en is daarmee de oudste Koreaanse autofabriek. Men produceerde toen Fiat en Peugeotmodellen in licensie. Begin •- tachtiger jaren ging Mazda bemoeien en even later Ford. T twee autogiganten waren is niet Mazda en Ford werken al heel lai Het resultaat is nu, dat Kia gebruikt. De kleinste Ford in Festiva en is eigenlijk een Kia! onbekend merk? In 1993 leverde Kia 650.001 en het ziet er naar jaar de c" wordt c'.„ Korea als zij een men. Begin zich Dat het juist zo gek, v ung samen. Mazdatechi Amerika Hoezo „uu.uOO personenwagens er naar uit dat voor het eind van dit de grens van een miljoen exemplaren overschreden. Zo ziet u maar dat Zuid- als voormalige derde wereldland dank- ongelooflijke inzet uit het dal kon klim- ipathieke verschijning Toen de firma Vermeulen zich in 1993 vanuit Nisse in Heinkenszand vestigde en tegelijk Kia-dealer werd bestond de Sephia al een paar jaar. Sinds begin dit jaar heeft men het model flink aangepakt en het resultaat mag' gezien worden! Hij komt uit het verre oosten, onmiskenaar, maar hij heeft heel eigen trekjes die hem nu net onderscheiden van bijvoor- beeld de Japanse auto's. De motorkap heeft Met de Ki twee mooie knikken gekregen en de richting- p. aanwijzers zijn naar buiten op de gladde in Ma,riatprhnipk Hpt i<5 epn PonvpntionP|p wagenkleur gespoten bumpers verhuisd waar- 1Rnn viomittor mot ri nk hoipopn door de auto breder lijkt dan zijn voorganger. Ook de zijkanten zien er glad uit en ik vind de "naL h i sf achterkant van de auto noa het meest snre- v|jfversn6llingsbak, d.w.z. de 5e is geen over- acnterkant van de auto nog het meest spre drjvej maar een echte versne||ing Hij kan ftink Hij heeft een beetje een -boattail- met een bij- zondere, gebogen achterruit. Ik heb nog geen m’ to|„„ in vün iir vanaf «n km/ n h informatie over zijn luchtweerstand kunnen X ontdekken maar die zal echt niet slecht ziin Ik Vermeulen vertelde mij dat men dit karakter EBEEEES ^^x^-d^nj mooie velgen. Ik vind licht-metalen velgen nu Al k Juf et eenmaal een prachtige optie. Bovendien lijkt 9en tekort komt. Het weggedrag ts zeker veilig hot arnn ot uooi o. rtrrmoh.dinhrioLon vomotln te noemen. Nu is dit geen auto die je dwars het erop of veel automobielfabrieken vergeten aooi| ;n pikp K0Pht maar hii PPn cnelle uitwiik- zijn wieldoppen te tekenen. Het ziet er af en g00lt e k maarbl) aen snel^Jk toe gewoon niet uit! U trekt bij uw mooiste kle- ma"°®7a de SePhia d°an wat je hem ren ïoch ook modieuze schoenen aan en niet °pd^ e" dat kanr SnWpalpb"lan9nrilkf X uw dagelijkse slofjes? Ik zei al dat de bumpers K stug, maar desalniettemin comforta- j i1 x rbel afqeveerd. Het windqeruis bn hoqere snel- in de wagenkleur zijn gespoten en vooral bij de hedenyjs niet echt storenq a, iaatJde 9 tor dan metallic-rode GTX-testuitvoering stond dat uh „nnr hoP| siiek Nadeel van dat mooie is natuurlijk 9oed horen dat hij voor je aan het werk is. Het heel sjiek. Nadeel van dat mooie is natuurlijk j koud weekend en ik heb nalaafke P 19 S na la"9e weer eens de kachet uit9ePr°- beerd. Geen punt, dankzij een aanjager die Cpzint; knrennn met veei lawaai een orkaan uit het verre oos- ten veroorzaakt. De Sephia heeft een tank van Portier open en je ziet je voeten zelfs in het 50 liter en dat mogen er van mij best tien meer donker dankzij een keurig instaplicht. Zolang zijn, maar eerlijk is eerlijk, hij heeft niet veel het portier openstaat klinkt er een doing-achtig dorst: Ik heb de auto van alles laten zien: belletje, hetzelfde signaal wanneer je het licht stadswerk, koude starts, korte en lan. vergeet uit te doen. Plaatsnemen betekent afstanden, autobaanwerk en bochtige lan. een geweldige vooruitgang in vergelijking met weggetjes en daarbij zat hij op een gemidde het voorgaande model, want de stoelen zijn de van bijna 1:13! Compliment, Kia. plezierig gevormd. Het instrumentarium is goed afleesbaar, mits het verstelbare stuurwiel Concurrent Uit Korea in overeenstemming is gebracht met de in |s u al|emaa| wat d k rden? hoogte verstelbare bestuurdersstoeL Anders Maar jk ben er ni want hyebben bedeW de rand van het stuurwiel het bovenste over dey jjs d en een echte gedeette van de snelheidsmeter en de toeren- Neydedander b J ^aay z0 0 veer mee. teller. Het stuurwiel heeft 4 spaken en binnen- Aan zjjn prjjs je zjen dat dy Koreaanse Van mii maq het stuur iets dikker en twee stre- lavensstandaard het Westeuropese peil nog pen minder glad zijn. Het dashboard zelf is van lan9 sLX^rkostT^MO^aev^^^ 'oven van 9een Jool absorberend materiaal, uTtIXeïr maar het onderste qedee te is qemaakt van J een lawaaierig hard soort kunststof. Ik vind dat 96n° °P jammer. Ik moet er niet aan denken dat je er een of and maar daarmee kan bij een aannjdmg tegenaan schuift. Ook de concurreren. Daar komt bij dat de u e clan het kostenplaate bekikt, is de Kia en de Sephia is voorzien van elektrisch L,„x„„,:„„ bediende ramen en dito soieoels Ook is de Sephia plotseling een geduchte Koreaan om «tandürd nn e™ rekenina te houden. Binnenkort brengt centrale vergrendeling standaard op de GTX. nrote middenklasser uit onder de In deze klasse zeker niet gebruikelijk. De r.-- naam ®T9rbt® ^d®ak'aas®< °"d®'d® te voorin is dankzij de ruime ..„.ugelijk- ,C ®dos e ook,d 9 °ntwerP- heden van de stoelen- ...achterin wo7dt de “a b,aakt van zelfvertrouwen en de hear 'Uimtemensen bitten066'0 He* was mii ee" 9®noe9en dat nieuwe merk o»,» aan u voor te stellen. Het is aan u om het Opbergmogelijkheden zijn er plenty, maar alle- b industrieterrein maal aan de kleine kant: Mijn zonnebril past bed op uhetindustrieterrein net niet in het bakje voor de pook, de land- Noordlandseweg in Heinkenszand kaart net niet in het portiervak en het hand- e vin en' schoenenkastje is vol als de handleiding er in Veiligheid en :urreren. i de oeurt .,y „er kostenplaatje bekijkt, o de 5ePhia plotseling een ged"''u' dp PTY rekening mee te houden. Bim met gebruikelijk. De ruim- het meIk ®®n 9rote middenk' is dankzij de ruime verstelmogelijk- oaarnCredosen^ m van de stoelen prima. Achterin wordt de jjia .„e snel gereduceerd als er voor twee //J lange mensen zitten. Het Opbergmogelijkheden zijn er plenty, maar alle- aan aan de kleine kant: Mijn zoon-1 j p M ',i het bakje von-- -■ land- No< KRANT Die hoog 1.086 liter. Het interieur weerspiegelt de >et wiel aflevert. Het topmodel, de Rover 200vi, krijgt de beschik- prezen 400. Het accent ligt iets meer op sportiviteit en daartoe is de achterwielophanging aange past. De 200-serie beschikt over een door Rover zelf ontwikkelde ver- rijplezier. Naast een aangenaam comfortniveau moet dat plezier vooral van de motorprestaties komen. In de nieuwe Almera zor gen daarvoor twee duurzame zestienkleppers van 1,4 en 1,6 liter inhoud en een 2,0 liter onge- Bij de foto: De Nissan Almera 3-deurs. öaar/ plaatste Almera-benzinemotoren komen voort uit de bekende en motor is leverbaar met een cilin derinhoud van 1,4 liter. Met acht kleppen levert deze een vermo- gen van 75 pk. De 16-kleps uit- ruimte, brandstoftank, verfijning. Alle versies vanaf de 1.6 liter motor zijn bovendien uitgerust met de door Rover ontwikkelde 'torque axis' en 'hydromount' motorophanging voor verdere rust in het interieur. Begin volgend jaar introduceert Toyota in ons land de Paseo, een vei lige, compacte en complete sport coupé. In januari zal de coupé worden gepresenteerd op het Autosalon van Brussel. De nieuwe Toyota Paseo is een comp acte 2+2 coupé. De aflopende neus en de hoge achterkant zorgen voor de lage Cw van 0,31. Het interieur is sportief uit gevoerd, met een instrumentenpaneel met "witte meters', fris gekleurde stoffen stoel- bekleding en een prettig lage zitpositie. De 1.5 liter zestienkleppenmotor levert 66 kW/90 pk bij 5.400 omw/min en een maxi mum koppel van 130 Nm tussen 4.200 en 4.600 omw/min. Daarmee is de Paseo aange naam vlot en toch ook zuinig. De wielophan ging met McPherson veerpoten vóór en een zorgvuldig geleide as achter geeft hem betrouwbare rijeigenschappen en een comforta bele vering. Wie straks een Toyota Paseo rijdt, heeft niet alleen de zekerheid kwalitatief één van 's werelds beste auto's te besturen, maar ook een auto waarbij extra veel aandacht aan de veiligheid is besteed. Hij heeft een uitermate sterke carrosserie met ruime kreukelzones, dubbele verstevigingsbalken in de portieren. En voor nog meer veiligheid een fullsize airbag voor bestuurder en passagier, een hoog gemonteerd derde remlicht zijn standaard en ABS is optioneel. De nieuwe Toyota Paseo zal met name mensen aanspreken die een praktische auto met extra sportiviteit en een eigen karakter wensen. tot 100 km/h en is goed voor een RL Nissan heeft met de onlangs geïntroduceer de Almera een nieuwe troef in handen die met name is gericht op de Europese markt. Europese gerichtheid gold al voor de markante Primera en de Maxima QX. Dat is zicht- Ji baar en bij het rijden voelbaar. 'w» De Almera een car- Het interieurontwerp van de nieuwe Rover 200-serie is het succesvolle resultaat van gede tailleerde studies om de luxe Rover-ambiance in een wat groot worden van 304 naar liefst jeugdiger sfeer uit te brengen. ■t i:x—- 'o/e/r fieet een we 200 is ongetwijfeld z'n weg gedrag. Rijcomfort, wendbaar heid en wegligging staan op niveau. De rijeigenschappen van de aver- aantal verschillende drie- en vijf- gelijkbaar met die van de veelge- deursuitvoeringen leverbaar zijn. De prijzen zullen liggen tussen de 33 en 50 mille. De Rover 200 wordt leverbaar in een groot aantal uitvoeringen. In totaal staan vijf krachtbronnen ter beschikking. De K-serie benzine- sie van de H-frame achterwiel ophanging. Deze opzet draagt tevens bij aan een zo efficiënt _..a mogelijke indeling van koffer- bumpers, roestvrij stalen dorpel- i-i_x_xx__>., reserve_ wiel en uitlaatsysteem. De H- t een sportieve rijstijl mogelijk zonder Voorjaar volgend jaar brengt Rover in ons land de nieuwe 200-serie uit. Op de London Motor Show, die eind oktober werd gehouden, werd de nieuwe Rover 200 getoond. De auto valt op door zijn dynamische vorm geving. In Nederland zal vanaf voorjaar 1996 al direct een groot 200-serie zijn in grote lijnen deursuitvoeringen leverbaar zijn. nen van de drie- c.q. vijfdeurs hatchback en de vierdeurs sedan. Toch heeft de nieuwe Nissan in vergelijking met zijn naaste concurrenten een duide lijk moderne inslag. Aërodynamisch ronde vormen (Cw-waarde sedan 0,32, hatch back 0,33), een nieuwe grille a la Maxima QX, slanke lampenunits aan voor- en achterkant, een gewelfde daklijn en een coupé achtige achterkant maken van de Almera een markante ver schijning, die bij het koperspu- bliek zeker in de smaak zal val len. Veel aandacht besteedde Nissan daarbij aan de keuze van beschermstrips, een achterspoi ler, houtinleg in het interieur en een in delen (60/40) neerklapba- re achterbank. Alle uitvoeringen van de Rover 200 onderscheiden zich door hun opmerkelijke hoge uitrus tingsniveaus. Zelfs het 'instap model' met 1,4 liter (8 v) motor beschikt over volop luxe: in de carrosseriekleur uitgevoerde Het concept van de Nissan genoemde benzine-motoren. Almera is gebaseerd op optimaal Nieuwe gestroomlijnde inlaat- x.x poorten en verbrandingskamers en een verbeterde, variabele injectiepomp helpen de 55 kW/75 pk sterke zelfontsteker aan alleraardigste prestaties. Met een hoog koppel van 132 Nm bij 2.800 toeren, een top- blazen diesel. De twee dwarsge- snelheid van 156 km/h en een sprint van 0 tot 100 km/h in 16,8 tellen een uitstekende motor voor de lange afstand. Vanaf medio 1996 zal er bovendien een sportief 2,0 liter GTi-top- model leverbaar zijn. De Nissan Almera staat geprijsd vanaf 28.995,- voor de driedeurs 1.4 LX, het instapmodel. De Almera met 1,6 motor komt op 32.295,-. De 2,0 liter diesel komt op 34.695,-. voering van de 1.4 is goed voor 103 pk, terwijl de 1,6 liter motor frame wielophanging maakt met multi-kleppentechniek 111 ..,.'7. paardekrachten aan het vlieg- dat er aan het rijcomfort hoeft te worden ingeleverd. Tal van maatregelen om geluidsover- De heeft moderne rosserie-styling, een I niveau van veiligheid, goede rij- prestaties en vooral ook een complete standaarduitrusting. Een auto ook met veel comfort en, uitgezonderd het basismo del, hebben alle Almera's stan daard airco. Stilistisch gaat de nieuwe Nissan Almera de weg van de meeste aanbieders in zijn klasse. Daarin voeren klassieke, strakke lijnen de boventoon. Verrassende en revolutionaire stylingdetails vindt men zelden in de compacte middenklasse. Ook de nieuwe Almera kenmerkt zich door de typische, functionele lij- de kleurstellingen van exterieur en interieur. beproefde GA-serie. Het zijn beide moderne lichtgewicht vier- cilinder motoren, met twee bovenliggende nokkenassen, opnieuw aangepaste en lichter gemaakte drijfstangen, zuigers en kleppen, nieuwe lagers en een geavanceerd inspuit- en motormanagementsysteem, welke garant staan voor vlotte - en vooral stille, trilling- en geluidsarme motorprestaties en nu reeds beantwoorden aan de toekomstige strenge emissie- eisen. Zeer positief aan beide moderne zestienkleppers is de souplesse, waarmee ze door het hele toerenbereik snelle. De rij- prestaties liegen er dan ook niet om: de speciaal voor Europa ontwikkelde 1,4 liter (64 kW/87 -f f pk) sprint in 12,6 seconden van 0 topsnelheid van 172 km/h. De pittige 1,6 liter-versie heeft voor de acceleratie slechts 11,1 seconden nodig en haalt een top van 180 km/h. Voor de 'veelrijder' is er een inte ressant diesel-alternatief. Voorzien van dezelfde moderne lichtgewicht onderdelen geeft de 2,0 liter metende ongeblazen diesel dezelfde vlotte respons op gaspedaalbewegingen genoemde rMll ..au ik nog noc -..y van de Kia laat nergen; unieke uitstraling van het uiterlijk door toepassing van stijlvolle en Eén van de troeven van de nieu- hoogwaardige bekledingstoffen - r.«r. -x. en materja|en. De Rover 200vi heeft sportief gevormde voorstoelen die uiter aard geheel in lijn zijn met de dynamische aard van deze ver sie. Autokrant-test van de Kia Sephia .w.X.. ^x/xx.., rxnjyi xjc ueouiiirx- 111ciciuuyuieri uiii geiuiosover- Hiofctalhacchorminn king over de 1,8 liter VVC-motor dracht tot een minimum terug te uieitsidiutiburiei iiiiiiy van de MGF. De direct ingespo- brenen zorgen daarbij voor extra De nieuwe 200 staat ook aan de ten 2,0 liter L-serie turbodiesel verfijning. top in z'n klasse als het gaat om motor heeft 86 pk. Hoewel de Alle versies vanaf de 1.6 liter actieve en passieve veiligheid en officiële cijfers over prestaties en motor zijn bovendien uitgerust loopt daarmee zelfs ruim vooruit verbruik nog niet beschikbaar met de door Rover ontwikkelde op toekomstige, wettelijke eisen, zijn, tonen de eerste tests aan 'torque axis' en 'hydromount' Zo is de achterbank voorzien dat de nieuwe Rover 200 in z'n motorophanging voor verdere van drie driepunts rolgordels, klasse hoge ogen gaat gooien, rust in het interieur. een bijzonderheid voor een De totale lengte van de nieuwe compacte middenklasser. Rover 200-serie bedraagt 3.973 i amhiancn Topversies beschikken zelfs mm. De wielbasis meet 2.502 u e d u d ue over verwarrnbare ruitesproei- mm en de breedte 1.688 mm. De Het interieurontwerp van de ers. inhoud van de kofferruimte kan nieuwe Rover 200-serie is het De 200-serie wordt standaard door het neerklappen van de succesvolle resultaat van gede- uitgevoerd met Rovers toonaan- ongelijk- gedeelde achterbank- tailleerde studies om de luxe gevende anti-diefstalmaatrege- leuning (verhouding 60/40) ver- Rover-ambiance in een wat len; op alle versies zijn een alarmsysteem en een passieve startonderbreker gemonteerd. ,jpt er in

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 21