.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Oost-Breschouwse beuk Optiek De Jonge Goes bij groep Oogadviseur Demonstratie Lilliput- lane-schilderen bij Goed Idee Den Hertog LAURA ASHLEY MONTUREN in De Vrijbuiter Goes Kerstmarkt Grote Markt De Sjonnies zaterdag avond bij Kiekieris Pocahontas kleurwedstrijd bij Optiek Pearle Goes Dagen van topdrukte voor Sint buien door, aanlegde aan de kade. Hij vond daar veel jeugd en, zoals op de foto is te zien, waren ook de ouderen present om de Goedheiligman te verwel komen. Namens de gemeente Goes gebeurde dat officieel door loco-burgemeester Ch. Linssen, Boek "Fotograferen" nieuwe Teleac-cursus Postzegelen te Heinkenszand Troostberen bij Bevelandse Ambulancedienst voor jeugd Ambulancedienst "Bevelanden" te Goes doet mee aan de actie Good Bears of the World. Woensdagmiddag 14 november werd hiertoe de eerste beer uitgereikt. Nu ook in Goes Bekend uit de modewereld SERVIEZENSHOW in Yerseke Alléén verkoop bij: Kampman v vwJy *an9e vorststraat 57 goes, tel. 0113-230214 Woensdag 22 november 1995 DE BEVELANDER stwe/c nieuws voor 25 en 26 nov. 1995 Cursusboek MEDISCHE DIENST Sint Nicolaasfeest in Goes-Oost Nu bij u in de buurt UNIEKE Kerk. Centr. ”De Haven”, Dreef 6 Prijsklaverjassen Let op onze advertentie elders in deze krant .1 HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Sinterklaas en zijn Pieten gaan weer dagen van topdrukte in. Afgelopen zaterdag was dat bij voorbeeld al het geval toen hij op veel plaatsen op de Bevelanden zijn intocht maakte. In Goes gebeurde dat traditiegetrouw per boot, waar de Sint, tussen de Op zaterdag 2 december zal St. Nicolaas weer een bezoek bren gen aan de knutselclub van wijk- vereniging Goes-Oost. Alle kin deren tussen 4 en 12 jaar zijn welkom. Ook Uw kinderen kun nen hier bij zijn. Geef Uw kind op bij: Joke Methorst, Koninginne weg 22, 4461 GN Goes, tel. 0113-230594. Het St. Nicolaas feest zal duren van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. De kosten zijn: 3,50 voor niet-leden en 2,50 voor leden. Op zaterdag 25 november a.s. van 13.30 tot 16.30 uur vindt er in gebouw ”De Stenge” aan het Stengeplein te Heinkenszand een postzegelmiddag plaats, ge organiseerd door Filatelisten vereniging “De Zeeuwse Delta” uit Middelburg. Men kan er gezellig ruilen of kopen uit de vele boekjes van de vereniging. De toegang is gratis. Donderdag 23 november van 14.00 - 17.30 uur Vrijdag 24 november van 14.00 - 21.00 uur Zaterdag 25 november van 10.00 - 16.00 uur door een deskundige jury. De prijzen bestaan uit Pocahontas- posters en een CD met het ver haal en de leukste liedjes uit de film. In Nederland worden zo ruim 600 Pocahontas-posters en 120 CD's aan de kinderen weg gegeven. Voor de echte Disney- liefhebbers heeft Pearle een bui tenkansje: Pearle beschikt als enige opticien in Nederland van af 17 november over een exclu sieve collectie Pocahontas kin show. De drie broers uit Brakers- weerd traden destijds op, samen met de Heikrekels, in de Sound- mix-show van Henny Huisman en vanaf dat tijdstip zijn ze véél gevraagd. De Sjonnies zijn moei lijk in een vakje te stoppen en hebben een breed publiek dank zij hun ongecompliceerde aan pak, waarmee ze heel wat los weten te maken. der-monturen. Daarnaast organi seert Pearle in november haar contactlensmaand. Pearle voert gratis oogmetingen uit en voor contactlensdragers zijn er aan trekkelijke aanbiedingen tot het einde van het jaar. Pearle voert dan een breed sca la van contactlenzen in haar assortiment, variërend van harde en zachte lenzen en gekleurde lenzen tot lenzen die je een week in kan houden (weeklenzen). Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.T. Casteleijn, v.d. Spiegelstraat 35, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 0113-251404. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 0113-227104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. REGIO ZEELAND M.C. van Haaren. Tel. 0118-625369. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het splinternieuwe gebouw van de dienst werd de eerste beer overhandigd aan directeur dhr. R. Leeuwenburg en aan initiatiefneemster Mineke Ferron. Het streven van Good Bears Nederland is dat hulpverleningsinstan ties zoals ambulancediensten, politie en brandweer uitgerust worden met Good Bears en dat deze beren uitgedeeld worden aan kinderen. Wanneer kinderen vervoerd worden met een ambulance is dit vaak een ingrijpende gebeurtenis. Artsen en psychiaters hebben aange toond dat kinderen troost putten uit een teddybeer, waardoor zij nare ervaringen sneller kunnen verwerken. Vanaf nu rijden de Bevelandse ambulances rond met de troostberen, zodat in voorkomende gevallen een beer kan worden uitgereikt. MAATSCHAPPELIJK WERK: CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 0113- 342591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 of 0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. Vanaf heden is Optiek De Jonge b.v. te Goes aangesloten bij de groep Oogadviseur. "Oogadviseur staat voor vertrouwde oogzorg", zo licht de heer C. de Jonge toe. Oogadviseur De Jonge, gevestigd aan de Lange Vorststraat 40, wil iedereen laten delen in de geboorte van het oogadviseurschap. Vandaar dat bezoekers deze week beschuit met muisjes krijgen aangeboden. Met deze stap wil De Jon ge duidelijk maken, dat de zorg voor het oog in de optiekbranche cen traal moet blijven staan. De heer De Jonge vertelt: "De Oogadviseur- groep is een samenwerkingsverband van onafhankelijke en zelfstan dige kwaliteitsopticiëns. Deskundigen die de liefde voor het optiekvak combineren met hun vertrouwde persoonlijke aandacht voor uw ogen, bril en contactlenzen. Ogen zijn een kostbaar bezit. Of u nu aan het verkeer deelneemt, naar de TV kijkt of de krant leest: goed kunnen zien is altijd belangrijk. Soms zelfs van levensbelang! Gun uw ogen daarom de deskundige aandacht die ze verdienen. Bij een Oog adviseur opticiën zijn uw ogen dan in goede handen". In de Goed Idee Winkel van den Hertog aan de Lange Vorststraat 65 te Goes wordt deze week donderdag, vrijdag en zaterdag een demonstratie Lilliput Lane-schilderen gegeven. Bezoekers van de zaak kunnen tijdens deze dagen een huisje in hun eigen kleur laten schilderen. Lilliput Lane is in enkele jaren tijdens ook in ons land uit gegroeid tot een geliefd object voor verzamelaars. Het gaat om miniatuurhuisjes van Engelse makelij. Er is wereldwijd een Lilliput Lane Collection Club die al 90.000 leden heeft, van wie 1800 in ons land. De Lilliput Lane-rage heeft ook in Zeeland de nodige mensen aangegrepen. En om hun een plezier te doen en anderen te interes seren voor de hobby, wordt deze week bij Den Hertog een demon stratie gegeven. Een schilderes van de fabriek zal een en ander laten zien bij Den Hertog in Goes. uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 0113-228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 221576, ’s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER" Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). Op vrijdag 24 november is er een mini-festival in café De Vrijbuiter te Goes. Dan zijn er namelijk drie bands uitgekozen die het waar gaan maken. De eerste band is Scaloway; deze groep heeft een veelbelo vende plek gekregen in het pop muziek wereldje. Scaloway is een vrij nieuwe band en bestaat uit 5 leden. En ze weten hoe muziek moet klinken: rauw, sub tiel, heftig en ingetogen. Agressieve gitaarpartijen door weven met frisse synthesizer- klanken, donkere bas, dende rend strakke drums en heftig gezongen teksten. Eigentijdse progressieve metal met invloe den uit heden en verleden. Karoshi: (Japanse plotselinge dood ten gevolge van stress) is de tweede band en is afkomstig 250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 Goes krijgt deze winter een groots opgezette kerstmarkt! Na het initiatief van Snackbar de Grote Markt besloten de horeca- exploitanten van de Grote Markt allemaal hun beste beentje voor zetten om de Grote Markt om te toveren in een compleet kerstmis 'paradijs1. De organisatie vertelt: "Woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december zal de Gro te Markt dan ook onherkenbaar zijn. De café's en de restaurants zullen zich in kerstsfeer hullen. Kerstbomen, kersttakken, kerst versiering en kerstverlichting toveren de Goese binnenstad om in een sprookjesgebeuren. Op de Grote Markt laat de Goese Horeca de bezoeker bovendien genieten van een levende kerst stal, een loyale gulle kerstman en attracties voor de kinderen". Tijdens het kijken naar de TV- serie hoeft u geen aantekenin gen te maken. Het bijbehorende cursusboek legt helder uit hoe u beter kunt leren fotograferen. De tekst wordt bovendien geïllus treerd met zo'n 400 foto's. Speci aal voor Teleac trok een groot aantal Nederlandse fotografen op pad om juist die zaken te foto graferen die u ook als onderwerp kiest. De resultaten daarvan zijn zondermeér verrassend te noe men en zullen u ongetwijfeld op nog meer ideeën brengen. De uitleg over compositie, contrast, onderwerpkeuze en andere zaken is bovendien, ook als u zich nooit heeft verdiept in foto grafie, begrijpelijk en direct toe pasbaar. Wat voor soort camera u op dit moment gebruikt is niet van belang. En als u overweegt een camera aan te schaffen, vindt u bijzonder waardevolle informatie in een extra hoofdstuk in het boek. Daarin staat beschreven welke camera's, films en accessoires vandaag de dag te koop zijn en wat ze alle maal kunnen. De seniorensociëteit Goes- Oost, houdt op woensdag 22 november a.s. in de personeels- kantine van "Ter Valcke", Val- ckeslotlaan 200 te Goes, om 19.30 uur een avond prijsklaver jassen. Voor iedere bezoeker geldt een entreeprijs van 3,-. Er zijn leuke prijzen te winnen. Gra tis rijwielstalling. Genoeg par keerruimte voor uw auto. Kiekieris te 's-Heerenhoek heeft afgelopen tijd een aantrekkelijke reeks live-optredens gebracht. In dat kader staat er komende zaterdag 25 november wéér een bijzonder feestelijke avond en wacht op het programma met De Sjonnies. Ze brengen het beste uit dertig jaar Nederlandstalige muziek, verpakt in een verrassende Uiteraard zullen ook de stand houders op de Markt niet ontbre ken. Zowel Goese middenstan ders als handelaren en ambachtslieden van buitenaf kunnen U voorzien in alle kerst- behoeften. De kerstmarkt vangt elke middag aan om 12.00 uur. Omdat de winkeliers de dagen vóór kerst hun deuren openhouden tot in de avonduren, zal de kerstmarkt elke avond tot 21.00 uur duren. Middenstanders, particulieren, instellingen, muzikanten en iedereen die maar denkt iets te kunnen inbrengen of leuke ideeën heeft, wordt verzocht te bellen met de organisatie van het evenement (0113 - 228253). Schrijven kan natuurlijk ook: Cui Bono, Postbus 165, 4460 AD in Goes. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 0113-342486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 0113-561290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. Foto Verschoore te Goes is één van de zaken waar vanaf heden het cursusboek voor de nieuwe Teleac-cursus "Fotograferen" verkrijgbaar is. Deze cursus gaat 6 januari a.s. van start en wordt gegeven op zes achtereenvol gende zaterdagavond van 19.00 - 19.30 uur. Het boek kost 49,50. Boek en TV-serie hou den rekening met het feit dat het maken van foto's vandaag de dag een stuk eenvoudiger is dan vroeger. Moderne camera's maken het u als fotograaf gemakkelijk: een druk op de knop en de camera doet de rest. Maar het is degene achter de camera die nog wel steeds het resultaat bepaalt waar het onder werpkeuze, compositie en stand punt betreft. Wie "Fotograferen" volgt, zal met deze zaken bewuster omgaan en er beter en creatiever gebruik van leren maken. Waardoor fotograferen (nog) leuker wordt. In zes afleveringen van een half uur laten beroepsfotografen zien hoe zij in hun specialisme te werk gaan. Martin Kers is aan het werk in Schotland; Joop van Tellingen fotografeert de Neder landse jetset tijdens Sterrenslag; sportfotograaf Hans Heus weet de geweldige inspanningen van een triathlonatleet in één moment te treffen; fotojournalist Bert Verhoeff vat het nieuws samen in een enkel beeld. Deze en nog zo'n vijftien andere beroepsfotografen vertellen tij dens hun werk waarom ze wer- KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg. Voor dringende vragen en vragen om hulp is de dienstdoende wijkverpl. 24 uur per dag bereikbaar (ook in het weekend) via tel. 0113- 251177. Uitleen verpleegartikelen opwerkd. tussen 11.00-14.00 uur in de wijk- geb. Goes (Nassaulaan 8), Hein kenszand, Kapelle, Kruiningen, Kort- gene. Tevens uitleen van verpleeg- art. van 18.30-19.00 uur op werkda gen in Goes (Nassaulaan 8), Kruinin gen en Heinkenszand. WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 0113 - 249249: ma. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 0113-221344. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 0113-214450, van zater dag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. D.W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes. Tel. 0113-215003. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 0113-581231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 0113-312089, b.g.g. 0113-563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk' vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 0113-381344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 0113-381566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 0113-621438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door 25 tot 26 nov., 8.00 uur: dr. H.H.M. Zwartelé, Werrilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 0113-351280; 26 nov.: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 0113-351203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 0113-695304. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.30 uur. BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 0113-250465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 0113-213930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Aangepaste bewegingsoefeningen Voor gratis adviezen op alle gebied en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV VRIJWILLIGE THUISZORG Contactpersoon: Marjan Kaan, 0113- 230711. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op afspraak. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118-615551. die de Sint met ambtsketen om tegemoet trad. Voorzover de Sint nog ruimte heeft in zijn program ma, zal hij komende zaterdag zich nog laten zien op tal van plaatsen, waaronder Noord- Beveland. (foto: Anton Dingemanse) De vestiging van Pearle Opti ciens aan het Kolveniershof in Goes doet mee aan de Pocahon- tas-kleurwedstrijd die landelijk wordt georganiseerd door Pear le. Alle kinderen tot veertien jaar kunnen eraan meedoen. Vanaf heden kunnen de kleurplaten bij Pearle Goes worden afgehaald, zo meldt de heer H. Uiterwijk van vestiging Goes. De kleurplaten worden woens dag 27 december beoordeeld uit Oosterhout. De band speelt voornamelijk Trash-hardcore en bestaat uit ervaren muzikanten. Een veelbelovende band om naar te komen kijken. Invloeden van Slayer en Stick Off It All zijn duidelijk merkbaar binnen hun muziek. De derde band is een band uit Breda, namelijk de band Bajaz- zo, een viermansformatie die progressieve metal maakt. Bajazzo heeft veel invloeden van bands als: Henry Rollins, Clawfinger, Bodycount en natuurlijk ook eigen invloeden. Beide bands Scaloway en Bajaz zo hebben met succes optre dens gebracht in café De Vrijbui ter, met nu Karoshi daarbij. Aan vang om 22.00 uur. Entree gra tis. Bij de foto: Scaloway. ken zoals ze werken. Ze geven daarbij veel handige tips en prak tische adviezen waar iedereen die fotografeert zijn voordeel mee kan doen. Een aantal van die adviezen wordt in de TV-pro- gramma’s door amateurfotogra- fen nog verder uitgewerkt en gedemonstreerd. Leger des Heils Zondag 26 november: 10.00 uur: kapitein M. van Dalen en kapitein E. van Triest (inzegening nieuwe volge lingen). ‘s Avonds geen dienst. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 0113-223723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 0113-232233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113-235000. HOBBY WERKPLAATS DE ’’BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113 - 220563 215496 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 0113- Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of tel.nr. 0114-320069 begrafenis voor buitenkerkelijken. 315420 of 0113-563309. Dit nummer Aanvragen via tel. 0118-614251. kunt u bellen voor hulp, informatie en klachten met betrekking tot de gezondheidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. STICHTING WELZIJN OUDEREN: Vraagbaak voor telefooncirkels, alar mering, ouderenhuisvesting, Thuis wacht voor dementerenden, etc. Tel. 0113-223723. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 0118- 623592 van ’s morgens 9.00-12.00 uur. ’s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor', b.g.g. dan de CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113- 215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113- 573520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113-551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v. dag 09.00-09.30 uur, 0113- 561615. Kortgene: wijkgebouw, w. dag 9.00-9.30 uur, 0113-301378. BUREAU INFORMATIE EN ADVIES Adres: Zonnebloemstraat 53, Goes. Telefoon: 0113-221270. Spreekuur: ma.-vr. 09.00-12.00 uur; ‘s middags op afspraak. ASTMA OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113 - 371680 of 0111 - 402286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113-312829/0113-655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 0118-634085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 0118- 418395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. «MM* MMWSMWM «NS 'i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11