rfrbeJI KOUDE VOETEN? WAAROM WIJ DE BESTE ZIJN KIEKIERIS j>0CflH0hTO$ D4M WAARDEBON ƒ5,00 vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede Kb i rSeri/zce J PILAAR on VOOR 5,00 HANS VAN DEN HOVEN 0113-214859 L Housefeest Woensdag 22 november 1995 - 47e jaargang no. 47 f.0,00 f.111,00 Rapid Ga zonder afspraak naar: Natio OSCOOP GRAND THEATER GOES 0113-215165 MON ONCLE Speculaasactie Heinkenszand Bij B 9 december: Koos Alberts Ook voor discovervoer: 0113-351717 kom naar: nale u/&r-ct Uitverkocht Liefde voor de zee Mossels en oesters Rapid Service Goes .21.30 uur Schrijven via Pit Geldigheidsdatum: 22-11 t/m 2-12-'95 van 9,95 Goes - Grote Markt 7 Middelburg - Lange Geere 28 Terneuzen - Noordstraat 6 Herenkapper Loop binnen of bel even op!! Za. 25 november. FILMPROGRAMMA VANAF DO. 23 T/M 29 NOVEMBER 1995 Kinderbeelden gtil Vele kanten Zondagmiddag 26 november. "“Paradis Assisi Kodak EXPRESS Fijnzinnige vorm van mjnjatuuw^ Elly Texer maakt alles van schelpen Een pauw in een sint-jacobsschelp. FOTO VERSCHOORE Andere, kleinere schelpen die LANGE VORSTSTRAAT 70 - GOES VERSCHOORE TEL 0113-214245 ■*Maximum I gratis CD per klant 4 APK Accu's Disney Het leukste kado in het donker... Wij gunnen u als klant graag het allerbeste: wij drukken daarom zelf binnen luur uw foto's af op Kodak Royal Paper, het beste fotopapier voor de helderste, scherpste afdrukken: Wij willen u graag persoonlijke service geven, óók de volgende 75 jaar! Accu 43 Ah Prijs vanaf .Intussen is Elly zo'n 'specialist' Ruim twaalf jaar geleden kwam ze ietwat ongelukkig ten val op een pasgelegd stukje tegelpad. Een paar ernstige schaafwonden aan één been dwongen haar, het tijdelijk rustig aan te doen. "Ik had een hele doos vol met schelpen. En altijd had ik er iets mee willen doen, dat niemand ermee deed. Ik wist alleen niet wat. Tijdens mijn verplichte rust kwam ik op het idee om ze te gaan beschilderen. Daar is het allemaal mee begonnen". "Ik heb altijd al graag geschilderd en getekend. Maar toen ik in 1983 door mijn kapotte been werd 'stilgelegd', had ik alle tijd om me eens te gaan verdiepen in de enorme collectie schelpen die ik al jaren verzamelde". De liefde voor schelpen en voor alles wat de zee op het land gooit, is veel kustbewoners met de paplepel ingegoten. Maar het vreemde is, dat Elly Texer van origine niks hééft met de zee. Ze is op de Veluwe geboren en kwam 20 jaar geleden in Zeeland wonen. Afgelopen zomer verhuisde ze V. In heel veel schilderstukken of werkstukken staan de mossel en oesterschelpen centraal. Zo zijn de drie Geheimen van de Rozenkrans minutieus ingeschil derd in opengeklapte mossel schelpen. Het zijn juweeltjes van miniatuur-schilderkunst. Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 0113-22 04 40 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. vaak in Elly's kunstwerkjes vóór komen, zijn de mantelschelpjes, wenteltrapjes, penhoorns, ali- kruikjes en nonnetjes. Een grote sint-jacobsschelp (u weet wel: het logo van Shell) heeft ze gebruikt om een pauw te schilde ren. De schelp is daarbij schitte rend ingeschilderd als pauwe- staart. Bij het maken van figuren is vol gens haar niet het schilderen het moeilijkst, maar het aan elkaar lijmen van de schelpjes. "Feitelijk is lijmen niet zo lastig, maar de kunst is om het onzichtbaar te doen, zodat de toekijker niet de gebruikte lijm ziet". Donderdag Vrijdag Zaterdag... Zondag Dinsdag... Woensdag. 20.00 uur 19.00 uur 14.00-19.00 uur 14.00-19.00 uur 20.00 uur 14.00-20.00 uur Ze is zó verkikkerd op haar hobby, dat ze ervan zegt: "Ik hoop, dat ik er nooit mee zal ophouden en dat ik het mijn leven lang leuk zal blijven vin den". Vrijdag... Zaterdag Zondag .21.30 uur .21.30 uur Het prot. chr. thuisfront nodigt mensen uit weer kaarten en brie ven te schrijven naar de 2.300 Nederlandse blauwhelmen die elders in de wereld met Kerstmis bezig zijn met hun vredestaken. Inlichtingen over deze actie in Goes via de heer Van Zanten, tel. 321676. NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden BOUWMATERIALEN GOES 1 0113-215401 Da's alles. En als ondergrond - om je figuren op te plakken- kun je een bierviltje gebruiken, of een oud tegeltje of een stukje hout. Het is allemaal zo eenvoudig als wat". Koningstraat 8 Centrum - Goes In die periode zette ze haar eer ste likjes waterverf op een paar schelpjes. Nu is het een onuit wisbare hobby geworden. Ze is in ons land op haar terrein bijna een 'autoriteit' geworden. Ze heeft intussen zelfs al drie boek jes over die hobby geschreven. En regelmatig houdt ze wel ergens een lezing. Pietures x Présents I x Het beschilderen van zeeschel pen is een specialistisch en secuur werkje. Zelf spreekt Elly (47) over 'creatief met schelpen', omdat de beschilderde schelpen en schelpjes op allerlei manieren worden verwerkt: tot schilderij tjes, maar ook tot beeldjes en werkstukjes. Dat gebeurt veelal zo nauwkeurig en zo origineel, dat soms bijna niet meer te zien is, dat schelpen de 'grondstof' zijn. -t-ocA naar Eigenlijk kan iedereen deze hob by ter hand nemen, zegt ze. "De investering is minimaal: een doosje eenvoudige waterverf, twee penseeltjes (een grote en een kleine), een flesje hobbylijm en een flesje blanke nagellak. Moeder en kind pinguïn, gemaakt van grote en kleine mossel schelpen, zwart en wit geschilderd. De stripfiguur Garfield (een kater) geheel opgebouwd uit beschil derde schelpen. X V MAANDAG 27 NOVEMBER Aanvang: 20.00 uur (1958, kleur) Intussen is de zee een essen tieel deel van haar leven geworden. Voor haar hobby gebruikt ze alle soorten schel pen die op de Nederlandse kust te vinden zijn. Zoals een man in zijn garage of schuurtje zijn spijkers bewaart in schuif- spijkerbakjes, zo bewaart Elly haar kleinste schelpen in soortgelijke bakjes. De grotere worden op een andere manier bewaard. De titels van de boekjes geven goed aan, welke ontwikkeling Elly in haar hobby heeft door gemaakt. Na het schilderen van schelpen begon ze schil derijtjes te maken, later wer den het figuren en allerhande werkstukjes. Die werkstukjes variëren van een kerststalletje of een popgroep tot een moe- derpinguïn met kind. En ze glanzen allemaal prachtig, omdat ze zijn afgelakt met blanke nagellak. Goes, Grote Markt 7 Hulst,'s-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 Middelburg, Lange Geere 28 Vlissingen, Walstraat 109-11 Zierikzee, Dam 5 Etten-Leur, Oude Bredaseweg 26 van Walcheren naar Goes, omdat het echtpaar Texer graag 'wat centraler in Zeeland wilde wonen'. De heer Texer is direc teur van een basisschool in Meliskerke en mevrouw Texer is op diezelfde school parttime vakleerkracht in hand- en textiel- vaardigheden. "De kans deed zich voor om in Goes te gaan wonen en we hebben 'm met bei de handen aangegrepen. Het is verschrikkelijk leuk om weer eens in een ander deel van Zee land te wonen", aldus Elly. EOS, praktijk voor gezondheid Bewustwording start op donder dag 23 november een introduk- tie-groep Lichaamswerk en Neo- hypnotherapie. Deze cursus omvat 3 donderdagavonden van 19.30-22.00 uur. Methoden die gebruikt worden zijn geleide fan tasie, ademtherapie en bio-ener- getica. Thema is "Heel het-kind- in jezelf". De cursus vindt plaats in Centrum Namaskara, Waar- dekensstraat 47 in Kapelle Bie- zelinge en wordt geleid door Ire ne Roozenburg. Zij heeft diverse opleidingen op therapiegebied gedaan en is gecertificeert Psy- cho-motorische, Rebirthing en Neo-hypnotherapeute. Zij is erkend lid van Rebirth Holland, welke aangesloten is bij de Alliantie Natuurlijke Geneeswijze (ANG). Inl. 0113-211377. geworden, dat ze bij uitgeverij De Cantecleer in De Bilt al drie boekjes het licht deed zien: 'Spe len met schelpen' (oplaag 7500), 'Stripfiguren van schelpen' (oplaag 7500) en 'Cadeautjes van schelpen' (oplaag ook 7500). De eerstgenoemde boekjes zult u vergeefs in de boekhandel zoeken: ze zijn uitverkocht. Het laatstgenoemde boekje is nog in voorraad. Najaarsaktie: r Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje GRATIS: 10 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende i Christmas songs (Van een onzer redacteuren) GOES -- Waar een been- blessure allemaal niet goed voor kan zijn: Elly Texer- van Ree heeft er een prach tige hobby aan overgehou den! Zelf vindt Elly haar hobby één van de veelzijdigste die men zich kan denken. "De ene dag loop je in een gure wind schelpjes te zoeken op het strand, de andere dag zit je ze op je hobbykamer lekker te beschilderen. Je bent buiten bezig en dat is gezond. Je bent binnen bezig en dat is ont spannend. Wat wil je nog méér?". Om dit te kunnen blijven doen, hoopt de CJV dat u, net als voor gaande jaren, ook dit jaar deze speculaasactie wilt steunen. De organisatie van de speculaasac tie meldt ons: "We komen bij de mensen langs de deur van maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december vanaf 18.45 uur. De prijzen van een pak gevuld speculaas zijn: 1 pak voor 2,- en 3 pakken voor 5,-. Lust u geen gevuld specu laas, en wilt u ons projekt toch graag steunen dan kunt u altijd een donatie aan de jeugdleden meegeven of storten op bankre- keningnr. 34.60.55.822". Dankzij de belangeloze medewerking van SRV Carl Bliek, uw winkel aan huis, komt de hele op brengst ten goede aan de projek- ten in Roemenië. Ook werken de jongeren van Heinkenszand mee aan de Kerstmarkt van zaterdag 2 december, die in en rond de Dorpskerk gehouden wordt. Deze Kerstmarkt wordt georga niseerd door de ZWO-groep (Zending Werelddiakonaat Ont wikkelingssamenwerking). En de opbrengst daarvan komt ten goede aan verschillende goede doelen. Kom beslist even kijken! Prettige Kerst! i [evens!"1® APK? Het Christelijk Jeugdwerk Hein kenszand houdt volgende week een speculaasactie. De opbrengst is bestemd voor Roe menië. De jeugdvereniging steunt daar al een aantal jaren een jongenstehuis, door iedere maand 500,- aan medicijnen te sturen. Naast dit projekt onder steunt de CJV ook nog een stu dent informatica. Wil Je eens echt een goede leuke, te gekke show meemaken. zaterdag naar DE SJONNIES Los van de 'schelpliefde' staat haar belangstelling voor de rooms-katholieke heilige Fran- ciscus van Assisi. Toen ze enkele jaren geleden in het Ita liaanse stadje Assisi was, raakte ze zó geboeid door de persoon van deze bekende heilige, dat ze besloot om een boek over hem te gaan schrij ven (Uitgeverij Colomba, Oegstgeest, 1993). Ze schreef het voor de jeugd, maar in de praktijk blijken de meeste kopers/lezers juist oude ren te zijn. Ze beschreef het leven van de heilige Franciscus in 19 hoofdstukken van elk twee pagina's. Maar ook Franciscus moest eraan geloven: ook hij werd betrokken in Elly's hobby. Want speciaal voor dit boekje maakte ze van schelpen 19 schilderijtjes over het leven en werken van de Italiaanse heilige, die allemaal werden gebruikt als illustraties in het kinderboek. 6 8 6 6 6 h h FOTO J UUR fOTOSERVTCI Elly Texer in haar hobbykamer aan het werk. let op i VlRSlE! I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1