Goes.... zo was het: boek Mevrouw Traas wint hoofd .WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Ruitersportzaak De Paerestal geopend aan Kolveniershof Foto's Adri van Wyngen in Zeeuwse Bibiotheek Fa. Slabbekoorn Driewegen wint reis naar Engeland Euphonia en Ons Genoegen met prentbriefkaarten prijs in Heinkenszand I Antieke koffieketel van galerie voor SGB Verkoopexpositie kunst in ziekenhuis te Goes Zaterdag 18 november intocht Sint in Goes Verkoop in Goes Kinder postzegels en kaarten Bij Reisbureau Rabobank Borsele-Oost Geslaagde winkelweken in koopcentrum Zaterdag snuffelmarkt in De Baskensburg Vlissingen Zaterdag 18 november a.s. te Kapelle Jubileumconcert slagwerkgroep 25 Zeeuwse kunstenaars in beeld I L ESb1’ DE BEVELANDER 9 I irr/minutf-i .ïltr’ckmrwrS Ruilbeurs Ter Valcke Telefoonkaarten Woensdag 15 november 1995 Bridge in "de Pit" OKK Wemeldinge promoveert ^<2 l s i is een j Op de foto: een indruk van de opening van "De Paerestal” op de nieuwe loka- tie in Goes. De prentbriefkaarten zijn gese lecteerd en van tekst voorzien door A.J. Barth en L.J. Moerland, beiden werkzaam op het Ge meentearchief van Goes. Het boekje bevat prentbriefkaar ten uit moeders en grootmoe ders tijd. Bekende stadsdelen komen aan bod, maar ook min der opvallende buurten. Het boekje roept enige nostalgie op, omdat paard en wagen, paardentrams, hondekarren en bakkersknechten uit het straat beeld zijn verdwenen. Dat geldt ook voor de rust die veel foto’s uitstralen. Maar anderzijds kan de Goese lezer zich pagina na pagina laten verrassen en verbazen, omdat veel oude ansichten een beeld van Goes laten zien, dat al lang niet meer bestaat, maar waarin de huidige vormen zeker te her kennen zijn. Dat geldt voor alle foto’s van de Grote Markt, maar dat geldt zeker ook voor de foto van (bijvoorbeeld) de ‘bergplaats van zout en zeep’, die vroeger op de hoek van het Keizersdijkje en de Ganzepoortstraat stond. Nu zijn daar winkels te vinden. ”We hopen dat het boekje veel herinneringen bij de lezers zal ”De Paerestal” een compleet op zichzelf staande speciaalzaak kon worden. Bij de foto: Een ansichtkaart van de Lange Kerkstraat in de jaren twintig. Er is weinig verkeer op straat. Tegenwoor dig is de Lange Kerkstraat een voet gangersgebied. Op de foto overhandigen Lucy Tramper en Monica Lamse van het reisbureau de reispapieren aan de winnaars. Van links naar rechts Lucy Tramper, de heer en mevrouw Slabbekoorn en Monica Lamse. koffieketel met de aankomen de kerstritten van de SGB al in gebruik worden genomen in het restauratierijtuig. De SGB is overigens nog steeds op zoek naar verschillende 'des spoorse' attributen uit de derti ger jaren. Indien u denkt iets in uw bezit te hebben wat bij kan dragen aan de aankleding van de treinen en stations van'de SGB, schrijft u dan even een briefkaartje met daarop uw adres en telefoonnummer en een omschrijving van het attri buut. Een SGB-medewerker neemt dan zo spoedig moge lijk contact met u op. St. Joseph- en Bethesdazie- kenhuis. Hij vestigde zich als zelfstandig reportagefotograaf en heeft vanaf 1960 veel voor de Prov. Zeeuwse Courant gewerkt. Hier werkte hij samen met Dick Faber en Wim Rie- mens en fotografeerde in heel de provincie. In oie tijd maakte hij nog zelf zijn cliché's. Van Wyngen is enthousiast over de tegenwoordige afdrukkwaliteit van de foto's in de krant: "Wan neer je in de jaren zestig je foto's de volgende dag in de krant zag dan bloedde je hart". In 1982 stopte van Wyngen met fotograferen en verkocht Bij de foto: Adri van Wyngen uit Nieuwdorp maakte deze foto rond 1965 in Goes: Joop Dode- rer temidden van enkele fruit- feeën. van de winkeliersvereniging reikt de prijs uit aan de geluk kige winnares. Voor de laatste keer in het najaar van 1995 zal op zaterdag 18 november a.s. een groots opgezette snuffelmarkt worden gehouden in sporthal De Baskensburg aan de President Rooseveltlaan in Vlis singen. Deze schitterende, verwarmde accommodatie zal op die dag dan ook weer geheel gevuld zijn met kramen waarachter opgewekte partikuliere kooplui zullen trachten hun koopwaar - overgehouden van een verhuizing of schuur of zolderopruiming - voor een redelijk bedrag van de hand te doen. Verzamelaars van postzegels, munten, dinky-toys, en noem maar op, kunnen zaterdag weer aan hun trekken komen. Ook voor de liefhebber van antiek en curiosa zal er weer veel te koop zijn. De snuffelmarkt is voor het publiek geopend van 's mor gens 9 tot 's middags 5 uur. Dezer dagen is een nieuw boekje met prentbriefkaarten van het oude Goes versche nen. De titel is ’Goes... zo was het’. In verpleeghuis Ter Valcke te Goes wordt zondag 19 novem ber a.s. een int. telefoonkaarten ruilbeurs gehouden. De markt is geopend van 10.00 - 15.00 uur. Entree 2,50. In buurthuis "de Pit" start vrijdag 17 nov. bridge-les voor gevor derden. Er zijn 12 lessen voor 5,- per maand. cial hut. Aan boord mogen de gasten gebruik maken van een vijfgangen dinerbuffet, ’s mor gens is er een ’Early Morning Tea’ in de hut en daarna wacht een Engels ontbijt. Vanuit Hull worden de prijswinnnaars per bus naar Leeds gebracht. Het geheel of gedeeltelijk overdekte winkelaanbod in Leeds is bijzon der groot en veelzijdig. Liefheb bers van antiek, curiosa en ambachtelijk vervaardigde kle ding en produkten kunen er hun hart ophalen. De Victoriaanse Na enige jaren van afwezigheid op de muziekconcoursen maak te Oefening Kweekt Kunst uit Wemeldinge afgelopen zaterdag een succesvolle rentree. Tijdens de KNF-concertwedstrijden in Hellevoetsluis wist de fanfare van muziekvereniging OKK te promoveren naar de eerste afde ling. Na maanden lang repeteren behaalden zij o.l.v. dirigent Anton Kempe met de nummers 'Quatro bosquejos espanoles' en 'Suite symetrique' respectievelijk 150,5 en 149,5 punten. Dit was goed voor een eerste plaats met promotie naar de eerste afdeling, een aangename verrassing met het 110-jarig jubileum, volgend jaar, in het vooruitzicht. haar klanten in heel Midden-Zee- land. De zaak werd destijds bescheiden opgestart als onder deel van de winkel aan de Mag- dalenastraat. Er is afgelopen jaren een derma te gezonde groei geweest dat Heinkens- kunnen op ge- win- Met een fees telijke receptie heeft afgelo pen vrijdag 10 november Rui tersport Paerestal” Goes nieuwe zijn negatievenarchief aan het Zeeuwse Documentatiecen trum, waaruit nu deze expositie is samengesteld. De tentoon stelling is te zien van 13 november t/m 13 januari 1996 op de 2e verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek tijdens de normale openingsuren: maan dag 17.30 - 21.00 uur; dinsdag - vrijdag 10.00 - 21.00 uur; zaterdag 10.00-13.00 uur. het kader van de Ontwerpwed strijd Kinderpostzegels maakten drie kinderen de tekeningen voor de zegels van 1995. Naast het velletje Kinderpostzegels, de eerste-dag-envelop en het PTT- mapje, verkopen de vrijwilligers een uitgebreide collectie wens kaarten. De Kinderpostzegels zijn vanaf de emissiedatum ook aan het loket op het postkantoor verkrijgbaar. De verkoop duurt tot eind december. Gerard Menken, Vera Niederer, G. van Rossum, Ton en Ans Rij kers, J.W.C. Sanderse, Ashot Safian, Willem Vader, Phia Ver- straete, J.P.A. de Witte-de Regt. Dit jaar is het de vijfde keer dat in december een dergelijke exposi tie wordt gehouden in het Oos- terscheldeziekenhuis. Elk jaar weer blijkt dit een groot succes. Naast alle aanbiedingen en ideeën in deze kado-tijd is het leuk dat ook het werk van de Zeeuwse kunstenaars tegen betaalbare prijzen aan een zo breed mogelijk publiek wordt aangeboden. De expositie is tot 26 januari dagelijks geopend. De Expo gang bevindt zich op de begane grond, achter de centrale hal met koffieshop. Inlichtingen over de expositie bij de audiovisueel medewerker van de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, telefoon 0113-234692. De in Goes gevestigde antiek handel "Galerij 1900" heeft een originele koffie-warm- houdketel aan de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele geschonken. Dit type koffieke tels werd vroeger o.a. gebruikt in stationsrestauraties. Zij is geheel van koper en voorzien van de originele tapkranen en peilglazen. De koffie in de ketel wordt, zoals vroeger gebruikelijk was, d.m.v. een gasvlam op de juiste tempera tuur gehouden. De vrijwilligers van de SGB zijn blij met de verwerving van dit schitteren de attribuut. Wellicht zal de door het straatje dat naar zijn paard is genoemd. Lange Kerkstraat, Zuidzijde Markt, Korte Kerkstraat, Singelstraat, Kreukelmarkt. Derde stop plaats; kruising Kreukelmarkt Keizersdijk. Keizersdijk. Kei- zersdijk, Ganzepoortstraat. Vierde stopplaats; kruising Ganzepoortstraat Lange Vorst. Klokstraat, Lange Kerk straat, Oostzijde Markt, Zuid zijde Markt. Vijfde stopplaats; kruising Opril Markt Rijfel- straat, Rijfelstraat, Vlasmarkt, Wijngaardstraat. Zesde stop plaats; de Sint met zijn huisor kest loopt rond het Kolveniers hof. Hier keert de stoet en begeeft zich via de Wijngaard straat, Beestenmarkt, Opril Beestenmarkt, Keizerstraat naar het hotel van Karei de Vijfde (eindpunt). eigen groep. De drumband van "de Vliegende Hollander" uit Ter- neuzen werd opgericht in 1954 en bestaat op dit moment uit 17 slagwerkers. De drumband staat onder leiding van J. Anthonisse, slagwerkdocent bij de Zeeuwse- en Terneuzense Muziekschool. In december 1995 neemt de drumband, uitkomende in de ere-afdeling deel aan het KNF- topconcours te Arnhem. Het slagwerkensemble van de Zeeuwse Muziekschool bestaat uit enthousiaste en fanate slag werkers, die reeds hun sporen op slagwerkgebied in diverse verenigingen hebben verdiend. Hurl doel is meer bekendheid te geven aan de slagwerkmuziek, het slagwerkrepertoire, dat bestaat uit klassieke werken, maar ook bekende genres zoals funk, latin en jazz. De organisatie ziet u graag op 18 november a.s. om 20.00 uur in Kapelle. Die toe gang is trouwens gratis. Er wacht Sint Nicolaas zater dag 18 november a.s. een druk programma op de Beve- landen. Want in diverse plaat sen maakt hij zijn intocht. Zo ook in Goes, waar de Sint rond 13.00 uur wordt verwacht aan de Bierkade bij de Visaf- slag. Uiteraard maakt hij daar na, met uitgebreid gevolg, een rijtoer door de stad. Hieronder de route met halteplaatsen, waar de Goedheiligman even op adem kan komen: Walkant Bierkade vertrek voor de route 13.30 richting Cen trum: Grote Kade, Koning straat, Opril, Noordzijde Markt, Lombartstraat, Oude Vismarkt, Lange Vorst. Eerste stopplaats; Sint loopt halve Papegaaistraat, Lange Vorst, Klokstraat, Lange Kerkstraat. Tweede stopplaats; Sint loopt "Door het oog van:, tentoonstelling van foto's gemaakt door de oud-PZC fotograaf Adri van Wyngen, woonachtig te Nieuwdorp. Voor deze expositie is een selectie van 90 foto's gemaakt uit het archief van het Zeeuws Docu mentatiecentrum rond de the ma's koninklijk bezoek, land- schap, zee, klederdrachten, dagelijks leven. Van Wyngen (1916) begon na de oorlog zijn loopbaan bij de Middelburgse en Vlissingse politie. Hier begon hij met fotograferen en maakte naast politiefoto's ook opnamen van operaties in het Woensdag 15 november, heden, gaat in Goes de verkoop van start van de nieuwe serie kinder postzegels en wenskaarten. Cir ca dertig vrijwilligers worden daarbij ingeschakeld. De opbrengst van de Kinderpostze- gelactie is bestemd voor kinde ren in binnen- en buitenland die het extra moeilijk hebben. De actie van '94 leverde een netto resultaat van ruim 12 miljoen gul den op. De landelijke vrijwilli- gersactie van de Stichting Kin derpostzegels Nederland wordt dit jaar voor de 71ste keer geor ganiseerd. De verkoopstand van het plaatselijke comité in Goes is te vinden op de volgende loka- ties: Rabobank Grote Markt, dinsdag t/m vrijdag 9-16 uur; A. Heijri, Kolveniershof, dinsdag, vrijdag, zaterdag 9-16.30 uur; Hema, Klokstraat, dinsdag 11.30-16.30 uur, zaterdag 9- 16.30 uur. De waarden van de drie Kinder postzegels zijn 70 35 cent, 80 40 cent en 100 50 cent. Het thema voor de Kinderpostzegels is dit jaar "Kind en Fantasie". In mevrouw Traas uit Heinkens- zand. nen. Deze werd gewonnen door Op de foto: Voorzitter Geldof mars- en podiumconcoursen in de ere-afdeling de hoogste prij zen in de wacht te slepen. Afge lopen maand oktober behaalde de gezamenlijke slagwerkgroep op een KNF-podiumconcours in het Brabantse Hogeloon 87.88 punten met als extra onderschei ding het KNF-vaandel in de hoogste afdeling. De slagwerk groep beschikt over een zeer uit gebreid instrumentarium: o.a. Pauken, drumstel, diverse trom mels, conga's, latin-instrumen- ten, xylofoon, marimba en klok kenspel. Op het repertoire staan onder andere uitgebreide slag- werkconcerten, tevens arrange menten van bekende populaire werken. Aan het jubileumconcert van a.s. zaterdag wordt meege werkt door de drumband van "De Vliegende Hollander" uit Terneu- zen, het slagwerk-ensemble van de Zeeuwse Muziekschool regio's Walcheren en de Beve- landen en uiteraard door de De familie Slabbekoorn heeft bij het reisbureau van de Rabobank Borsele-Oost een Christmas Shopping Tour naar Engeland gewonnen. De wedstrijd werd in samenwerking met North Sea Ferries georganiseerd. Een groot aantal relaties van het reis bureau deed mee aan de wed strijd. De prijs bestaat uit een over steek naar Hull met één van de comfortabele schepen van North Sea Ferries. Er wordt twee keer aan boord overnacht in een Spe- De gezamenlijke slagwerkgroep van Euphonia Goes en Ons Genoegen Kapelle bestaat tien jaar. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum wordt zaterdag 18 november a.s. een feestelijk concert gegeven. Dat gebeurt in het Verenigingsgebouw van Ons Genoegen aan de Biezelingse- weg 10 te Kapelle. Aanvang 20.00 uur. De slagwerkgroep is tot stand gebracht uit de fanfare "Euphonia" uit Goes en de har monie "Ons Genoegen" uit Kapelle. Op 23 oktober 1985 werd, vanwege het, toendertijd teruglopen van het ledenbestand van beide drumbands besloten samen een grote slagwerkgroep te formeren. Dat dit een goede keuze was, blijkt wel uit het ledental: inmiddels uitgegroeid tot 31 (incl. leerlingen). Ook blijkt dat het muzikale niveau zeer hoog is. Sinds 1988, onder de leiding van Ronald de Roo, is men erin geslaagd zowel op oproepen en dat het aanleiding zal zijn tot gezellige gesprek ken”, zeggen de auteurs. Voor de goede orde zij vermeld, dat hier geen sprake is van een nieuwe uitgave in de serie ’Oude ansichten’ van de Europeesche Bilbiotheek te Zaltbommel, maar van een publicatie van Uitgeverij Christina te Almere-Haven. Het boekje is verkrijgbaar bij Boeken Voordeel, Lange Kerk straat 8, Goes. Prijs: 12,50. H.B. Zowel onder nemers als consumenten in zand terugzien enkele slaagde kelweken in het kader van de najaarsactie. I de actie was dit keer een winter sportvakantie voor twee perso- Tot begin januari 1995. wordt in de Expogang op de begane grond van het Oosterscheldezie- kenhuis, 's-Gravenpolderseweg 114 te Goes een groot opgezette Verkoop-Expositie gehouden. Een 25-tal van oorsprong Zeeuwse kunstenaars bieden werk te koop aan voor een bedrag van maximaal 250,-. Het aanbod van kunstwerken is zeer verschillend. Elke kunste naar stelt gemiddeld vijf werken ten toon. Deelnemende exposanten zijn in alfabetische volgorde: Kees Bruynes, Ch. van den Berge- Weenink, Linda Beuman, J. de Brouwer (Fons), Co Copoolse, Gera Dauvillier, Chris Debets, Nelly den Engelsman-Korsuize, Jannie van Hanegem-van de Hagen, Cock Hazelager, Kara Jansen, Wendy Jonkman, Truike van Maurik, Ank van Meer, Rey- nier de Munck, Annette Mussers, architectuur in Leeds is befaamd en vanaf half november wordt deze schitterende stad uitbundig opgeluisterd met kerstverlich ting. Aan het eind van de dag volgt de tocht terug naar Huil en vandaar de terugreis naar Nederland. Er waren tij dens de win kelweken mooie prijzen te winnen. De 49 prijswin naars hebben intussen bericht ontvan gen en hebben hun prijzen afgehaald. De hoofdprijs van ”De te a haar zaak aan de Kolve niershof 25 te Goes in ge bruik geno men. De ruiter- sportwinkel van Miranda Zeeman, bijge staan door haar ouders, de heer en mevr. Zeeman, was tot heden gevestigd aan de Magdale- nastraat. De speciaalzaak heeft haar "nieuwe stal” gevonden aan de Kolve niershof, tegenwoordig een druk bezocht winkelgebied, dat bovendien goed bereikbaar is. De Paerestal heeft als speciaal zaak op gebied van ruitersport X FM F l i t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 3