WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Van den Herik op trefpunt zakelijk Zeeland te Goes Finale winkelweekactie MONTUREN Atforni de énige verantwoorde zitvorm Nieuwe Deuk- en Laktechniek Foto's Ente Breed bij Crédit Lyonnais Goes WIST U DAT GOED ZITTEN... OOK HÉÉL MOOI KAN ZIJN?! Optica Kampman Goes verkoopt exclusieve collectie Laura Ashley in feestelijk Paerehat bij Dealer Schade Ass. Goes fe jHR' /- pp I J Or Prijzentrekking in Walk In zeer geslaagd Kostenbesparende methode schadeherstel Kampman lan9e vorststraat 57 goes, tel. 0113-230214 1 JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL Nu ook in Goes LAURA ASHLEY Bekend uit de modewereld Alléén verkoop bij: Woensdag 15 november 1995 DE BEVELANDER 13 btïev/rnieuws btiee/rnieuwb voor 18 en 19 nov. 1995 SUPERSNELLE LEVERTIJD s’W voor voor MEDISCHE DIENST juiste armleggerhoogte juiste zithoogte juiste zitdiepte juiste lende-ondersteuning juiste zithoek r Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. model colette binnen 8-10 dagen bij u in huis, in alle gewenste maten! DRANKPROBLEMEN? Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. F STICHTING r AS -«O' ’gratis brochure ligt voor u klaar! f t j HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK INTERIEUR WAARBORG I seizoen ’95/”96 compleet. Onder het nieuwe carnavalsmotto ”Me bin mie gin tuug pae’ren t’ouwen” gaat de Prins gelijk aan de slag. Ton, de Eerste rekt de hoofdprij zen van de, in het kader van het 1O-jarig bestaan van de ’s-Hee- renhoekse Ondernemersvereni ging, gehouden winkelweken. Hij tovert, uit de met vele ingelever de kaarten gevulde karnton, de namen van de 3 hoofdprijswin naars. Glunderen met hun prijs kunnen: 1 e prijs mevr. C. Koek - v. ’t Wes- tende p.a. Heerenhoeksedijk 6 te ’s-Heerenhoek. 2e prijs Cantal Boonman, Quist- korstedijk 3, Kwadendamme. 3e prijs mevr. M.C. Siebels- Bij de foto: Een gezellige voorbereiding van de trekking van de winkelweekactie in ’s-Heerenhoek in bar Walk-lnn, waar om elf uur het camavalsgezelschap van paerehat zich in vol ornaat vertoonde en waar vervolgens de trekking van de hoofdprijzen plaats vond. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 0113-581186. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 0113-215255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. REGIO ZEELAND L.H. Moseman. Tel. 0113 - 649663. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. A.P. v.d. Dorpel, Ericalaan 31, Yerseke, tel. 0113-572565. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomemdr. J.A. v.d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 0113-227451. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. D.P. Kei zer, Frans den Hollanderiaan 29, Goes. Tel. 0113-216405, van zater dag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoek- laan 10, Kloetinge, tel. 0113-231805. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 0113-561234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Mier- mans, Kloetingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 0113-312089, b.g.g. 0113-563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 0113- 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 0113-551343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1Kapelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Graven polder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men van 18 tot 19 nov. tot 08.00 uur door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korte- weg 23, Driewegen. Tel. 0113- 655275 en van 19 tot 20 nov. tot 08.00 u. door: dr. A. Korstanje, Lan- geweg 40, 's-Gravenpolder, 0113- 311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 0113- 372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. tel. 0113 - 249249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. MAATSCHAPPELIJK WERK: Hèt seminar voor ondernemend Zeeland vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 november. Feye- noord-voorzitter Jorien van den Herik houdt dan een presentatie met als thema "Beteugeling van onze scoringsdrift". Want hoewel scoren voor ieder bedrijf een must is, kan een te grote fixatie op het resultaat averechts uit pakken. Jorien van den Herik is bij de Rotterdamse voetbalclub voorzitter en penningmeester. Hij trad tot het bestuur toe in een periode waarin Feyenoord er financieel en sportief slecht voor stond. Zijn reparaties leidden tot een financieel en sportief herstel. De laatste tijd was Van den Herik veel in het nieuws vanwege de trainerswissel in De Kuip. Hoewel Van den Herik vooral bekend is vanwege zijn werk zaamheden voor Feyenoord, staat hij al sinds '75 aan het roer van een asfaltproducerend en - verwerkend bedrijf. Die onderne- BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op afspraak. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118-615551. land" is een Kodak Photo cd, gemaakt voor het gebruik op een foto-cd speler, een computer met CD-ROM speler of een cd-i-spe- ler. Met een computer is het mogelijk om een foto van de "Fotodisk Zeeland" te bewerken en eventueel in een document op te nemen. Op de expositie is ook een foto-cd-speler met televisie opgesteld zodat ook de niet ver grote foto's bezichtigd kunnen worden. De expositie is te bezich tigen op werkdagen tussen 09.00 u. en 16.00 uur. Tot en met 29 november a.s. is in het gebouw van de Crédit Lyon nais Bank aan de Grote Markt te Goes een expositie ingericht van werk van fotograaf Ente Breed uit Biggekerke. Het is een selectie uit honderd foto's die de Zeeuwse fotograad Ente Breed gemaakt heeft voor de Fotodisk Zeeland. Onderwerpen zijn onder andere de Deltawerken, verschillende Zeeuwse steden, dorpen en natuurgebieden, kortom een zo goed mogelijk beeld van de Pro vincie Zeeland. De "Fotodisk Zee- Afgelopen zaterdag, de 11 e van de 11 e, om 11 over 11klinkt er 18x Tèttè, uit de toeters van blaaskapel ’’De Koenkelpotters”. Bij elke Tèttè in de Paerehatse bar Walk-lnn presenteert zich één der leden van de Raad van Elf, vervolgens de pliessies, de hoofdnar, de jeugdprins en jeugdnar en de 2 hofdames. Onder hen, voor het in groten getale opgekomen volk, vele ver trouwde en bekende gezichten. Nieuw zijn: hofdame Miranda v. ’t Westende, jeugdprinses Cindy de Hond en jeugdnar Serge Bal- leur. Dan stapt Prins Ton (Oosthoek) de Eerste binnen en is de ploeg voor het Paerehatse carnavals- ming richt zich op verschillende Europese landen, evenals op Noord-Amerika en het Verre Oosten. Trefpunt Zakelijk Zeeland, voor de zevende maal door de beide Zeeuwse Kamers van Koophan del op touw gezet, is dè gelegen heid om uw zakenpartners in een ontspannen sfeer te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Na de presentatie kunnen de deel nemers napraten bij een borrel en een buffet. Aansluitend volgt een bezoek aan de handels beurs Contacta '95 in de Zee- Trefpunt Zakelijk val ook kleinere schadespots en passant mee te nemen. Dat levert voor het schadebedrijf extra volume op, voor de klant een voordelige manier om kleine schades hersteld te krijgen. De méthode kan worden omschre ven als micro-chirurgie, waarbij geen zware apparatuur nodig is. Hoewel de methode aanvanke lijk in Europa is ontwikkeld, is hij vervolgens gekocht door de Ver. Staten, waar DLT al een vijftal jaren wordt toegepast. Nadien is het systeem via Oosterhout weer naar ons land gehaald en momenteel wordt gewerkt aan de snelle opbouw van een net van licensie-houders. Bij de DLT methode wordt gewerkt met spe ciaal gereedschap, staven van uiteenlopende lengtes en vor men, waarmee vrijwel bij alle schadeplaatsen kan worden gekomen. Niet alleen ronde deu ken, maar ook vouwdeuken en lakschades kunnen op deze manier worden behandeld. Men sen die de methode gaan toe passen worden speciaal opge leid. Want het werken met het systeem is vakwerk dat veel con centratie vraagt van degene die ermee werkt. Ook bij DSA is dat het geval. Voor het herstel van schades met DLT is een tarievenlijst opgesteld, waardoor de klant een inzicht heeft in de kosten die met het herstellen van deuk- of lakschades zijn gemoeid. En zeker glunderende gezichten bij bestuur van carnavals- en ondernemersvereniging. Want daar is ieder het over eens. Deze gezamenlijke avond van carna- valsstichting en ondernemers vereniging is een groot succes. A58 richting Breda, afslag Roosendaal-Oost, schuin t.o. McDonalds/McDrive. iedere smaak, voor elke portemonnee Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 0113-381233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 0113- 220656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg. Voor dringende vragen en vragen om hulp is de dienstdoende wijkverpl. 24 uur per dag bereikbaar (ook in het weekend) via tel. 0113- 251177. Uitleen verpleegartikelen op werkd. tussen 11.00-14.00 uur in de wijk- KONTAKT geb. Goes (Nassaulaan 8), Hein kenszand, Kapelle, Kruiningen, Kort- gene. Tevens uitleen van verpleeg- art. van 18.30-19.00 uur op werkda gen in Goes (Nassaulaan 8), Kruinin gen en Heinkenszand. WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., In de wereld van de mode is Laura Ashley een naam met reputatie. De collectie van het befaamde label staat bekend om zijn kleurrijke uitstraling en bijzondere design. Optica Kampmann aan de Lange Vorststraat te Goes is sinds kort concessionaire van de collectie bril monturen die door Laura Ashley wordt uitgebracht. "Het gaat uitslui tend om een damescollectie, waarvoor we voor Goes en omstreken de exclusieve verkoop hebben", zo vertelt de heer Wijnhof van genoemde optiekzaak. Optica Kampman werd enige tijd geleden met de mooie en modieuze brillencollectie geconfronteerd. De collectie wordt veelal uitgebracht in de grotere steden, zoals Rotterdam en Antwerpen. Laura Ashley onderscheidt zich ook wat de monturen betreft door een kleurige uitstraling en een verfijnde afwerking. Uiter aard passen het design en de kleurstelling uitstekend bij de mode- stoffen waarmee het modelabel zich onderscheidt. landhallen. Zeeland: Datum: 21 november. Tijd: 15.00 - 18.00 uur. Lokatie: Motel Goes (Goes- Zuid). Kosten: 150,- per deel nemer (incl. buffet en toegangs bewijs Contacta). Aanmelding informatie: mevr. Adri Kievit, coördinatrice, tel.: 0118 673540. Van Oeveren, BMW-dealer Zwartepoorte, De Jonge Toyota, Mitsubishi-dealer Tramper, PTA (Peugeot) en Volvo De Groene. Het bedrijf heeft jaarlijks onge veer 3500 schadedoorgangen. Het bedrijf herstelt schades in opdracht van niet alleen de bij DSA aangesloten dealers, maar ook voor particulieren en er wordt nauw samengewerkt met enkele grote verzekeringsmaat schappijen, zoals de ZLM en Schadegarant. Ook lease-bedrij- ven maken van de diensten gebruik. Voor ons land vindt Deuk en Lak Techniek zijn oor sprong in het Brabantse Ooster hout, waar de nieuwe techniek onder de naam Micro Bodywork System werd geïntroduceerd. Sindsdien maakt deze methode van schadeherstel veel opgang in ons land. DSA Goes heeft thans voor dit deel van Zeeland de licensie ervoor verworven. Het belang rijkste voordeel van het DLT-sys- teem is de besparing in tijd en produktie. "Met het systeem kan 90 procent van de schades wor den behandeld zonder dat er iets hoeft te worden gedemonteerd”, aldus de importeur van het sys teem. "Ook het overspuiten is in veel gevallen overbodig. Boven dien gaat het om een milieu vriendelijk systeem", aldus DSA- manager Veraart. Met name is het systeem geschikt om bij het behandelen van een schadege- MMHHM Evers, Oostsingel 166 te Goes. Het. is het hoogtepunt van deze zeer geslaagde combi-avond. Er zijn trouwens nog veel meer glunderende gezichten in de zaal, want reeds eerder op de avond zijn er, onder toezicht van Rabo-man dhr. de Feijter, al 70 prijswinnaars bekend gemaakt. Winnaars van de wat kleinere prijzen, variërend van bierpakket tot ’t halve varken, keukenklok tot dinerbon voor twee en O.V.H. waardebonnen. De Dealer Schade Associatie te Goes heeft kort geleden een nieuwe methode voor autoscha- deherstel in gebruik genomen. DSA aan de Van Doornestraat te Goes-Zuid beschikt over de licensie voor Zuid- en Noord- Beveland van Deuk- en Laktech niek. "Een kostenbesparend systeem, waarmee we zowat dertig pro cent voordeliger kunnen wer ken", aldus de heer Herman Veraart, die werkzaam is als algemeen manager bij DSA. Bij de Dealer Schade Associatie is een aantal Goese merken- dealers aangesloten. Het gaat om Citroen Van Fraassen, Auto Adria (Ford), Mercedesdealer Leger des Hei Is Zondag 19 november: 10.00 uur: kapitein M. van Dalen en kapitein E. van Triest (’Migrantenzondag’). 16.30 uur: Vesperviering o.l.v. ds. Grashof en Th. van Teylingen (“af sluiting Migrantenweek”) in de Oos- terkerk; m.m.v. gospelband “Promi ses". TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 0113-223723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 0113-232233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113-235000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113 - 220563 215496 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 0113- 250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 315420 of 0113-563309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klachten met betrekking tot de gezondheidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. STICHTING WELZIJN OUDEREN: Vraagbaak voor telefooncirkels, alar mering, ouderenhuisvesting, Thuis wacht voor dementerenden, etc. Tel. 0113-223723. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 0118- 623592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418,1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelse- weg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113-215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113- 573520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113-551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v. dag 09.00-09.30 uur, 0113- 561615. Kortgene: wijkgebouw, w. dag 9.00-9.30 uur, 0113-301378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV VRIJWILLIGE THUISZORG Contactpersoon: Marjan Kaan, 0113- 230711. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113 - 371680 of 0111 -402286. Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113-312829/0113-655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 0118-634085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 0118- 418395. Spreekuur rijdende bus: Goes: ”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 0118-614251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 0113- 342591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’.. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 of 0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS Inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 0113-250465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties: Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 0113-213930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 0113-228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 221576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). «ft*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13