De camera glijdt langs gebouwen en langs mensen: WAAROM WIJ DE GOEDKOOPSTE ZIJN KIEKIERIS za. 11 november: DE DEURZAKKERS de elfde van de elfde, kom verkleed carnavallen met De Deurzakkers 11 bier halen - 10 betalen Degene die verkleed ie: entree halve prijs za. 18 november: FRAGMENT /MONTEL Show Zang en Kleur in De Vroone Kapelle ML WILLY 2 wi 1 ggri - “...Rommelen...” weekblad voor zuid-en noord beveland PILAAR i axel aanderen °O/| 11^ De Bank van Nederland ■I WATERWORLD Woensdag 8 november 1995 - 47e jaargang no. 45 f.0,00 f. 111,00 Rapid Ga zonder afspraak naar: GRAND THEATER GOES 0113-215165 I' Ook voor discovervoer: 0113-351717 S Van ErW - GRATIS 06-0251126 <-7ur-ci Juweeltjes Verkeerd-om Kamperland? Een markante Wissenkerkenaar: wijlen Anton Vroonland, de badman van het Banjaard-strand. De kinderen kenden hem als ’de kapitein', vanwege zijn marinepet. 1 Rapid Service Goes Herenkapper HANS VAN DEN HOVEN 0113-214859 Koningstraat 8 Centrum - Goes Loop binnen of bel even op!! 9j) Romantische bank bekleed met streepstof incl. sierkussens.. Zoals afgebeeld: 2 1/2 +2-zits 2295,- 2-zits 1030,- l^'X. i me wil doen, dan is het te over- Er is met deze foto iets aan de hand. Maar je ziet het pas, als je er even goed naar kijkt. Alle spelers hebben een shirt aan van rechts zit (Ko Snoep) heeft echter een 'gespiegeld' shirt aan: wit-donker-wit. Kennelijk vond de scheidsrechter dat in die tijd geen bezwaar. De foto dateert van omstreeks 1965. Wandeling ui p '"Paradis FILMPROGRAMMA VANAF DO. 9 T/M 15 NOVEMBER 1995 (Van een onzer redacteuren) Deze foto is allerminst perfect, maar hij is wèl curieus. Foto's van dit soort vind je niet vaak in 'oude fotoboekjes'. Tijdens een korfbalwedstrijd in 1938 viel de korf van de paal. Ko Die leman gaat 'bok' staan, Ko Verburg houdt de paal vast en Kees de Looft verhelpt het probleem. Hoe? Tja, dat is net niet te zienDavid Hage (links) en Dirkje Markusse en Nellie van der Moere (rechts) kijken toe. 2-zits v.a. 2 1/2 +2-zits v.a. 2195,- Kodak 9EXPRESS - '°or, Toegang slechts ƒ5,- T E *Maximum I gratis CD pgr klant pot Wilde aardbeien h»m, <w«vwit) “...lachen bij de kassa" Bruijns kom je altijd weer voordelig thuis!” L APK Accu's W® A K ii O S J Accu 43 Ah Prijs vanaf Maandag 13 november Aanvang 20.00 uur Hij was onder de burgerij van Noord-Beveland al eerder op fotojacht, ten behoeve van de vier boekjes 'Colijnsplaat in vroe ger tijden (deel 1 en 2), 'Kats in vroeger tijden' en 'Kortgene, Kats en Colijnsplaat van 1900 tot nu'. Daarbij haalde hij bijzondere foto's bij de mensen 'onder het stof vandaan'. Niet alleen de gebruikelijke school- en vereni- gingsfoto's, maar ook anekdoti sche foto's: foto's waar je in gedachten een kruisje bij zet... Een paar van zulke juweeltjes, d.w.z. de afwijkingen van het normale die de jeu aan zo'n uitgave geven, vinden we ook terug in het nieuwe fotoboek 'Wissenkerke in vroeger tij den'. De leukste twee voor beelden hebben beide betrek king op sport. De eerste foto staat op pagina 51, waar een aantal korfballers te zien is. Tijdens een wedstrijd Gerard de Fouw kreeg de foto in bruikleen van het echtpaar Ko Dieleman en Josephine Diele- man-van Halst uit Kortgene, die beiden destijds in Wissenkerke bij VZOD korfbalden. Wie de foto destijds maakte, is helaas onbe kend. Er is nóg zo'n soort foto. Het gaat om een foto uit circa 1965 van een voetbalelftal van v.v. Wis senkerke. De échte Wissenker kenaar vraagt zich natuurlijk af: 'Wie is wie op die foto?'. Geen nood, daar is de samensteller wel uitgekomen. Maar hij ontdek te op de foto een leuk detail: één van de spelers draagt een ver keerd shirt. Negen veldspelers hebben de witte baan op hun shirt in het midden, maar Ko Snoep heeft de kleuren precies omgekeerd: twee witte banen aan de buitenkant van het shirt. Het waarom is niet duidelijk, maar zo'n schijnbaar onbe langrijk detail verhoogt de attentiewaarde van de foto. En Gerard de Fouw speelt daar telkens dankbaar op in door het in elk geval in zijn bijschrif ten te melden. Bijzondere foto's zijn die van het historisch openluchtspel 'Toen Beveland verzonk....', in juni hij, enkele dagen na zijn 74e verjaardag. Bij het dichtslaan van dit Wissen- kerke-boekje komt de vraag op, of Gerard de Fouw van plan is om voor de uitgeverij van de fotoboeken (Deboektant, Oost- voorne) óók nog een boekje over Kamperland te maken. "Ik betwij fel het", is het antwoord. "Over Kamperland bestaan al 2 van deze boekjes. Dan is het erg moeilijk om nog iets origineels boven water te halen. Ik wil niet het werk van een ander gaan overdoen. Maar....als iemand in Kamperland een heleboel zoek-, spit- en graafwerk vóóraf voor BOUWMATERIALEN GOES 0113-215401 Donderdag Vrijdag Zaterdag. Zondag. Dinsdag Woensdag NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag 14.00 u. Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 0113-22 04 40 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. 100 Cint m a Wij gunnen u als klant graag de BESTE KOOP! Al voor 39 cent heeft u na 2 dagen bij ons een foto budget-afdruk uit het KODAK laboratorium! Zo herinneren we ons uit het boekje over Kats een foto van vijf bestuursleden van de Oranjever eniging die krampachtige pogin gen doen om gevijven in de pas vóór de muziek uit te lopen. Maar met dat 'in de pas' wil het niet zo lukken. De foto drukt dat prachtig uit. Met het vooroordeel dat een foto per se 'mooi' moet zijn, rekende Gerard af door een foto op te nemen van een stel kolen dragers die -zo zwart als de kachel- voor de fotograaf po seerden. Alle beroemde meubelmerken onder één dak Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur Zondags geopend van 13.00 - 18.00 uur Tel. 0115 - 562010 Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping Prettige Kerst! Er zijn al hele reeksen van dit soort boeken op de markt. Dit keer was de beurt aan Wissen kerke. De resultaten werden met spanning tegemoet gezien, want samensteller was Gerard de Fouw (38) uit Colijnsplaat. Er is weer een nieuw fotoboek verschenen, waarin een beeld wordt gegeven van wat dorpelin gen in onze regio in de eerste zestig jaar van deze eeuw op foto vastlegden. 'Wissenkerke in vroeger tijden' is hierboven omschreven als een dorpsfamilie-album. De volgorde waarin de foto's staan, kan men ook als een dorpswandeling beschouwen. De samensteller loopt als een gids door de straten van het oude dorp, langs de gebouwen, langs de mensen. En zoals bij een wandeling het ene dorpsgezicht in het andere over vloeit, volgen ook de foto's in het boekje elkaar vaak logisch op. Eerst een foto van de Voorstraat met gemeentehuis, dan een trouwpartij op het gemeentehuis, dan de burgemeester bij de brandweer, dan de burgemees ter tijdens een koninklijk bezoek, dan het gemeentepersoneel. Een andere volgorde: de kerk, de dominee, een trouwpartij, een andere trouwstoet. was de korf van de paal gevallen en op de foto doen de spelers verwoede pogingen om het euvel te herstellen. Een ladder was niet in de buurt, maar geen nood: één man gaat gebukt staan en de ander stapt op zijn rug om de korf te herstellen. Zo loste men dat in 1938 op. De attente fotograaf stond erbij en schoot er een plaatje van. Jam mer is alleen, dat hij zijn camera in de breedte hanteerde en niet in de hoogte (zie de foto op deze pagina), want nu staat de korf er niet op. Desondanks: de foto steekt qua zeggingskracht ver 'boven het maaiveld' uit. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november houdt de vogelvereni ging "Zang en Kleur" te Kapelle haar jaarlijkse tentoonstelling in "de Vroone", Vereekestraat 74, Kapelle. Een kleine driehonderd vogels, waaronder kleur- en pos tuur kanaries, diverse soorten prachtvinken, parkietachtigen. Een afspiegeling van hetgeen er het voorbije seizoen door de leden is gekweekt zullen te bewonderen zijn. Tevens is er een verkoopklasse en kunnen dus diverse vogels door géinte- Najaarsaktie: r Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje I0 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende Christmas songs resseerden gekocht worden. Verder draait het Rad van Avon tuur met mooie prijzen. De ope ningstijden zijn vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 14.00 uur tot plm. 22.00 uur. De toegang is gratis. Op zaterdag vindt de trekking plaats van de grote verloting om plm. 21.30 uur. "Mocht u ook blangstelling hebben om vogels te gaan hou den. Ga dan naat de tentoonste- ling er is altijd wel iemand die u met 'raad en daad' terzijde wilt staan", aldus het bestuur. 1948 gespeeld door leden van de zangvereniging en van de rui- tervereniging, in het Bos van Cato bij de buitenplaats Sorg- wijck. Het spel werd twee keer opgevoerd, in prachtige histori sche kostuums. "Veel ouderen praten nog altijd over dit open luchtspel", aldus Gerard de Fouw. Het boek eindigt met een soort eerbetoon, en wel aan één van de karakteristiekste figuren die Wissenkerke ooit gekend heeft: Anton Vroonland, de badmeester van het Banjaard- strand. Hij inde de gelden voor het neerzetten van de zonne schermen en later voor het gebruik van de badhokjes. Kinderen noemden hem 'de kapitein' (omdat hij altijd een marinepet droeg), anderen spraken van 'de meteo-bad- man' omdat hij het weer beter kon voorspellen dan het KNMI. Hij woonde met zijn broer in de Noordeindstraat in Wissenker ke. In februari 1984 overleed levenslang APK? WISSENKERKE - 'Een dorpsfamilie-album'. Dat is de benaming die de uitgever eraan geeft. Het is een naam die naadloos past op dit soort boeken. «-vê naar, JoVo FOTO VERSCF4OORE Goes, Grote Markt 7 Hulst, 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 Middelburg, Lange Geere 28 Vlissingen, Walstraat 109-1 I Zierikzee, Dam 5 Etten-Leur, Oude Bredaseweg 26 wegen". Voorlopig stort Gerard zich weer 'met pe tinten donker-wit-donkec De speler die tweede eens op zijn eigen Colijnsplaat- archief. "Vijf jaar lang ben ik vrij intensief bezig geweest met de fotoboekjes over Colijnsplaat (deel 1 en 2), Kats en nu Wis senkerke. Ik moet nu écht eerst wat aandacht gaan besteden aan mijn eigen historische Colijnsplaat-collectie. Want anders wordt dat een bende en dat ik wil niet". (Titel: 'Wissenkerke in vroeger tijden', ISBN 90-5534-038-3), door Gerard de Fouw, uitgever Deboektant, prijs f. 34,90, ver krijgbaar in de boekhandel). Een dorpsfamilie-album Mevrouw Foesenek is een echte prater. Als we haar vragen hoe lang ze al klant is bij Jan Bruijns wordt het echter stil. Ze moet nadenken... “Nou, dat zal zo’n 30 jaar zijn. Lang hè, als je er zo bij stil gaat staan. Maar ja, ik ben iemand die graag prij zen vergelijkt en waar wil hebben voor mijn geld. Eigenlijk vanaf mijn huwelijk ben ik hier vaste klant. Meestal ga ik trouwens samen met mijn dochter. Die is getrouwd en haalt natuurlijk ook hier de boodschappen. Maar weet U, soms zeg ik weleens tegen mezelf: hou toch op met dat vergelijken, hier ben je gewoon het goedkoopst uit. Maar het bloed kruipt dan toch weer waar het niet gaan kan en ja hoor: ik zit weer gebogen over de advertenties”, legt mevrouw Foesenek uit. We hebben te maken met een prijsbewuste consument. Dat staat vast. Daarom zijn we best benieuwd naar haar ervaringen. “Weet U, ik vind winkelen leuk. Vooral de aanbiedingen. Daar geniet ik van. Dat zoeken en rommelen in bakken. Kijk, hier heb je 10 heel leuke wenskaarten. Kosten nog geen 3 gulden. Komen altijd van pas en niet duur. Een tijdje terug kocht ik bijvoorbeeld een paar T-shirts voor onze nog thuiswonende zoon. Nog geen 4 gulden per shirt en van een uitstekende kwaliteit. Oh ja, dat zou ik haast vergeten..., ik heb ook een keer 3 slaapkzakken gekocht. Ruime slaap zakken, waar je echt wat aan hebt, hier bij Jan Bruijns waar je het eigenlijk niet zou verwachten en dat voor maar 30 gulden per stuk. Zo is boodschappen doen geen kwestié van geld uitgeven, maar van geld verdienen. En dat geldt voor het hele assortiment, want ook de gewone levensmiddelen zijn hier het goedkoopst. Of je het nu hebt over koffie, thee, suiker, schoonmaakmiddelen, noem maar op, nergens ben je goedkoper klaar. Dat is gewoon lachen bij de kassa. En, want dat mag ook weleens gezegd, ze hebben alles, het is er gezellig, het personeel staat altijd voor je klaar en met de kwaliteit is het altijd perfect gesteld. Ik zeg maar zo, met Jan Mevrouw Foesenek: i GORDON DAVIS ENTERTAINMENTCOMMNY UCHI NUEllf 1 FILM CORP nmn J UUROTOSHTVICE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1