.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Grote bruidsmodeshow in f 1.959,- f 625,- Joosten Heinkenszand dealer van Agora en Specia Hotel Arneville M'burg Kunstvrienden Goes brengen een jubileum-uitvoering PAAIIWF Succes voor drogisterij Looijen Kapelle in landelijke medewerksters-wedstrijd Twee mede werksters van drogisterij Looijen Kapelle CASCADE waterbedden Zuid-Afrika New York Valfréjus Nieuwe service ANWB: f215,- Jantje Beton laat kinderen in gemeente Borsele lachen Mountainbike gewonnen j srxxina es Vervang-Auto Service Auto-Tips voor de Winter Lea Kesselaar en Miranda Maison Bromfietsauto is rijbewijs-vrij 14 maanden ANWB-lid voor de prijs van 12 Woensdag 1 november 1995 DE BEVELANDER 7 sttwA: nieuws sfaeJmeuati Fly-drive 8 dagen Retour Appartement ski pas Vraag naar onze 2750 andere bestemmingen. w iff vanaf vanaf vanaf postkantoor Weer een reden om naar de ANWB bij de VVV te gaan Nivon Goes Ambulance verhuist Koorzangavond in Krabbendijke r ‘W Je regelt 't op het Ciy- rblauwe jn Goes om hetcO<O)J - |R Leven in een stroomversnelling WONINGINRICHTING Als je 's morgens energiek en in top-conditie op wilt staan, moet je 's nachts zo licht als een veertje zijn, zodat je goed en gezond kunt slapen. Een simpele boodschap die hoge eisen stelt aan je bed. Cascade is een waterbed dat volmaakt je lichaam koestert en licht maakt, zodat het kan rusten en de energie voor een nieuwe dag kan verzamelen. Als je in een stroomversnelling wilt leven moet je jezelf het comfort van Cascade gunnen! te heb- vervangende auto naar u toe wordt gereden, of dat u en uw eventuele medepassagiers met een taxi naar het dichtstbijzijnde uitgiftepunt van de Vervang-Auto Service worden gebracht. Na gebruik mag u de vervangende auto afleveren bij het voor u dichtstbijzijnde uitgiftepunt. Zo wel de taxikosten als de kosten van de vervangende auto zijn volledig verzekerd. U krijgt als vervangende auto altijd een comfortabele, (bijna) nieuwe middenklasser. Bijvoor beeld een Opel Astra, VW Golf of een Renault 19. Hierover kunt u gedurende een aaneengesloten periode waarin maximaal 3 werk dagen vallen beschikken (dat wil dus zeggen max. 6 dagen als bij voorbeeld in die periode een zaterdag, zondag en één alge mene feestdag valt). breed. De bromfietsauto heeft schijfremmen op alle wielen. De carrosserie van de minicar is uit gevoerd in recyclebaar kunst stof. De acceleratie is pittig. Er hoeft voor de mini geen wegen belasting te worden betaald. Wel zijn de regels voor bromfietsen van kracht. De Agora heeft de beschikking over een cabriotop, waardoor hij 't ook als fun-car aardig doet. De prijzen zijn vanaf circa 18 mille. Drukkerij Van den Dool uit Goes is één van de deelnemers an de Op de foto: de overhandiging van de mountain bike aan Peter (rechts). Onder het motto "Jantje Beton zorgt dat kinderen blijven lachen" vindt van 5 tot en met 11 november de landelijke Jantje Beton Collecte plaats. Hierbij wordt ook in de gemeente Borse le een glashelder beroep gedaan op alle inwoners: geef om het kind van nu, geef aan Jantje Beton! De collecte wordt in de gemeente Borsele georganiseerd door het Borsels Orgaan voor Samenlevingsopbouw, in nauwe samenwerking met de 14 deelnemende plaatselijke verenigin gen uit het jeugd- en jongerenwerk. In '95 gaan ruim 85 vrijwilli gers huis-aan-huis op pad in Borsele met herkenbare "Jantje Beton bussen". Volgende verenigingen doen mee: 5 speeltuinverenigingen uit 's-Gravenpolder, Nisse, 's-Heer Abtskerke, Heinkenszand en Hoedekenskerke; 2 peuterspeelzalen uit Borssele en Lewedorp; 1 scoutingclub uit Heinkenszand; 6 jeugd- en jongerenclubs uit Borssele, Baarland, Oudelan- de, Kwadendammé, Ovezande en Driewegen. De collecte heeft een zeer unieke formule: de helft van de opbrengst is namelijk bestemd voor het eigen plaatselijke jeugdwerk van de deelnemende verenigingen, terwijl de andere helft door het fonds van Jantje Beton wordt besteed aan de realisering van allerlei andere zinvolle projecten in het hele land. In Borsele werd bijvoorbeeld vorig jaar de recordopbrengst van 5.650,- gehaald, waarvan de helft door de clubs zelf besteed werd aan bijvoorbeeld activiteitenmateriaal in de peuterspeel zaal, discoverlichting in de jeugdsozen en in de spaarpot gestopt werden voor aanschaf van een speeltoestel op de speeltuinen. Daarnaast profiteren Borselse clubs regelmatig van grotere bij drages van het landelijke fonds van Jantje, bij verbouwprojec- ten van jeugdgebouwen en inrichtingsprojecten van speeltui nen. Zondag 5 november houdt Nivon Goes een wandeling door de Wouwse Plantage onder Bergen op Zoom. Vertrek om 13.00 uur vanaf het P. en R.-terrein bij het station van Goes. De wandeling is circa acht km lang. Na afloop koffie drinken in restaurant "De Reeboek". Leden en ook andere belangstellenden zijn welkom. Inl. tel. (0113) 221316 of 214459. Door onlangs bij het Goese Lederwaren Huis (Sint Adriaanstraat) een z.g. Buckle-Up-gesp te kopen, won Peter Kodde uit 's-Graven polder een mountainbike. Hij deed mee met een wedstrijd, waarbij 250 van deze fietsen te win nen waren. Peter behoefde daarvoor slechts twee dingen te doen: een Buckle-Up te kopen en het aankoopkaartje-met-stempel in te leveren. I heid van 45 km per uur. De vier wielige bromfietsauto beschikt over een tweecilincer Lambordi- ni-dieselmotor van een halve liter. Deze heeft een vermogen van 4 kW en verbruikt 3,5 tot 4 liter diesel per 100 km. Er is ruimte voor twee passagiers. Het vervoermiddel, waarvan men er met name in Frankrijk veel op het platteland ziet rijden, heeft een lengte van 2.10 of 2.50 (resp. Agora en Spacia) en is 1.36 m. "Word nu lid van de ANWB en de Wegenwacht, dan krijgt u de eerste 2 maanden gratis! Vraag ernaar bij de ANWB". 0113-220577 drogistenj-test voor "medewerk ster van het jaar". Uiteraard was ook drogisterij Looijen bijzonder blij met deze resultaten. De heer Looijen daarover: "Beiden zetten zich met hart en ziel in voor onze zaak. Het resultaat is niet uitgebleven en daar zijn we natuurlijk erg blij mee". Boot, Sjef van Hese, Joke van Mil, Marga Langley, Frans Pries ter, Gerrit Smallegange, Jeanet te Tierie, Jolanda Veenstra, Annet van Dijke en Andy van Leeuwen. Kaarten (ƒ10,-) zijn verkrijgbaar bij de kassa van de Prins van Oranje. Telefonisch reserveren kan ook: telefoon 0113-230989 of 0113-211475. Zaal open om 19.30 uur. Aan vang voorstelling: 20.00 uur. Een ieder die zich wil aanmelden als aspirant-lid kan dit telefo nisch doen (tel.: 0113-220052). U bent ook welkom op de repeti- tie-avonden (iedere donderdag) in het Wilhelminahuis. Beide medewerksters werden daar getest op hun vakbe kwaamheid, verkooptechnische kennis en klantvriendelijkheid. Uiteindelijk kwam de jury tot de conclusie dat Lea in aanmerking kwam voor de eerste prijs in de categorie Cosmetica. Miranda klasseerde zich bij de laatste negen winnaars van deze De firma Joosten aan de Dorps straat 12 te Heinkenszand is sinds kort dealer voor heel Zee land van Agora en Spacia. Het gaat om vierwiel-bromfietsen waarvoor geen rijbewijs nodig is. Beide bromfiets-auto’s zijn ont wikkeld door Erad en importeur voor ons land is Siberg b.v. te Aalsmeer. Joosten te Heinkens zand is als dealer voor heel Zee land aangesteld. De Erad Agora en Spacia hebben een topsnel- De ANWB, die onder meer een vestiging heeft in Goes nabij het NS-station (samen met de VVV) heeft een nieuwe aanvullende service in de vorm van de Ver vang-Auto Service. Het is een verzekering voor Wegenwachtle- den. Hiermee bent u bij pech buiten de eigen woonplaats verzekerd van een vervangende auto. Als de monteur van de Wegenwacht de storing aan uw auto of motor niet ter plaatse kan verhelpen en in een garage in de omgeving kan dat evenmin binnen 1 uur, dan regelt de Wegenwacht -zon der extra kosten- een vervan gende auto voor u. In zo’n geval zorgt de Wegen wacht ervoor dat uw auto of motor naar uw garage of huis adres wordt gebracht Vervol gens regelt hij ook dat er een De Ambulancedienst Bevelan- den gaat verhuizen. De lokatie naast de brandweerkazerne wordt verlaten. De lokatie Verrijn Stuartweg 24 wordt betrokken. Datum van de verhuizing: 1 no vember. De Mannenkoren "Rehoboth" uit Tholen en "Ethan" uit Ver- seke zullen gezamenlijk een koorzangavond verzorgen voor de stichting Woord en Daad. Deze avond zal plaats vinden op zaterdag 4 novem ber in de kerk van de Ger. Gemeente te Krabbendijke. Aanvang 19.30 uur en de entree is vrij. De beide man nenkoren staan al jarenlang onder leiding van Rijk J. Rijk- se. Ook worden beide koren door dezelfde organist bege leid, nml. door dhr. A. Bout uit Tholen. Deze avond zullen ze gezamenlijk optreden, waar door het een groot mannen koor wordt. Tussendoor zal organist A. Bout nog een orgelsolo spelen. Ook zal het piaatselijk meisjeskoor "Jong Sursum Corda" o.l.v. C. Wal- hout nog enkele liederen ten gehore brengen. De plaatselij ke predikant, ds. J. de Pater, hoopt het openingswoord uit te spreken, en dhr. A. Duyster zal de kollekte toelichten. Tij dens één van de samenzan gen zal er een kollekte gehou den worden. De bestemming hiervan is kindermaaltijden in India. De bittere armoede in dit land noopt heel veel ouders om hun kinderen met weinig of geen eten naar bed te sturen. Het eten wat er is, is van onvoldoende kwaliteit. Woord en Daad geeft heel veel van deze arme kinderen éénmaal per dag een goede warme maaltijd. De kosten zijn niet hoog: 0,75 per maaltijd. Hoeveel maaltijden gaan we op deze avond ophalen? avond 17 november a.s. wordt gehouden in Hotel Arneville te Middelburg. Niet minder dan 14 zaken uit heel Zeeland werken mee aan de show annex bruids- markt. Kaarten zijn intussen in voorverkoop gekomen en zijn in Goes verkrijgbaar bij genoemde drukkerij in Goes. Centraal op de show staat de bruidsmode van bruidshuis Ellen uit Oostburg. In navolging van het grote succes van vorig jaar wordt ook dit jaar weer een bruidsshow gehouden i.s.m. Herenmode Bijleveld uit Middel burg, juwelier Minderhoud uit Westkapelle, bloemcentrum Adriaanse, Groenrijk uit Middel burg en Ton’s Brillenmode uit Middelburg. Samen met showor- ganisatie Souplesse vormen zij weer een ijzersterk team, zodat het ook dit jaar weer een dave rend succes belooft te worden. Omdat vorig jaar gebleken is dat er te weinig zitplaatsen waren, heeft de directie van Hotel Arne ville de gehele beneden-etage beschikbaar gesteld voor de show en de bruidsmarkt. Bruids huis Ellen heeft een keuze moe ten maken uit de 400 japonnen en is er in geslaagd om alle nieuwste modellen aan u te pre senteren. Er worden ongeveer 100 modellen geshowd en natuurlijk ook de daarbij beho rende herenkleding. Aan het eind van de avond wordt er een toegangskaart getrokken, waarop de aanstaande bruidjes hun gegevens hebben kunnen invullen (dat mag op meerdere kaarten). De gelukkige winnares wint een bruidsjapon (die natuur lijk zelf uitgezocht mag worden) t.w.v. 1.000,-. De japon moet echter wel binnen 6 maanden uitgekozen worden en er wordt geen geld uitbetaald. ontstaat door snelle afkoeling. U kunt het beste de auto in de eer ste versnelling parkeren (bij een automaat P). Het ruitesproeierreservoir moet, zeker met de winter voor de deur, helemaal gevuld wor den met ruitewisservloeistof die antivries bevat. De vloeistof dient tot -30° C beveiligd te zijn. Om u goed te wapenen tegen de lage temperaturen en eventu ele pech, is het verstandig altijd extra motorolie, extra koelvloei stof met antivries en een reserve jas in de auto te hebben liggen. Veeg, als de auto met sneeuw is bedekt, alle sneeuw van de auto af, ook van het dak, motor kap en kofferklep. Hierdoor voor komt u dat het zicht tijdens het rijden of remmen wordt belem merd. Rijd op een glad wegdek altijd in een zo hoog mogelijke ver snelling. Probeer zoveel mogelijk op de motor af te remmen. Mocht u toch de rem moeten intrappen en u raakt in de slip, laat dan de rem direct los en begin voorzich tig opnieuw met remmen. Indien u in de slip blijft, trap dan de kop peling in en stuur in de gewenste richting. Geef de auto voor de winter een grondige wasbeurt. Eventu ele roestplekjes moeten zo snel mogelijk worden bijgewerkt. Pekel is bijzonder slecht voor de lak. Was de auto daarom ook aan het eind van de winter gron dig. Besteed hierbij extra aan dacht aan de onderzijde. Door er grafietvet in te spuiten, is te voorkomen dat de sloten dichtvriezen. Verspreid het vet in het slot door de sleutel er een aantal keren in rond te draaien. Kwik-Fit biedt haar klanten een speciale winterinspectie. Des kundige monteurs lopen hierbij de essentiële punten na, zodat u tijdens de wintermaanden niet voor onaangename verrassin gen, komt te staan. Een door Kwik-Fit opgesteld inspectierap port informeert u over de conditie waarin uw auto verkeert en toont u, geheel vrijblijvend, wat er eventueel aan uw auto gerepa reerd of vervangen moet wor den. Een winterinspectie verschaft de automobilist een stuk zekerheid en kan veel ellende voorkomen. Voor het geld hoeft u het niet te laten, want bij Kwik-Fit is de win terinspectie geheel gratis. Kwik- Fit beschikt in Nederland over 140 vestigingen. Uit onderzoek blijkt dat weinig Nederlanders precies weten hoeveel de winter van hun auto vraagt. In dit jaargetijde zijn door gladheid, pekel en lage tempera turen de omstandigheden een stuk zwaarder dan normaal. Het is dus aan te raden om juist nu die punten na te (laten) kijken, die in de winter het meest kwest- baar zijn. Zeker accu, banden, remmen, ruitewissers en ruite- sproeiervloeistof verdienen hier bij de aandacht. Autoservice-marktleider Kwik - Fit heeft hiervoor een aantal nut tige tips opgesteld: Bij temperaturen onder het vriespunt daalt de capaciteit van een accu met zo'n 40 procent. Bovendien wordt de startweer- stand van de motor groter. Met een slechte accu zal 4® motor dus op een gegeven moment niet meer kunnen starten. Door voor de winter de accu te laten testen en indien nodig te vervan gen, kunnen veel startproblemen worden voorkomen. Bij neerslag zijn de ruitewissers van groot belang voor het zicht. Als de ruitewissersbladen stre pen trekken, dan zijn deze aan vervanging toe. Om te voorko men dat de ruitewissers aan de ruiten vastvriezen, kunt u er kranten tussen leggen. Bij sneeuw neemt de wrijving tussen de banden en het wegdek met zo'n 70% af. Bij ijzel kan dit percentage zelfs oplopen tot 95%. Dat betekent dat al bij een lage snelheid een remweg van tientallen meters kan ontstaan. Pas uw snelheid daar op aan. Vooral bij sneeuw en regen is het profiel van de banden extra belangrijk. Veilig Verkeer Neder land adviseert minimaal 2 mm (een nieuwe band heeft een pro- fieldiepte 8 mm). Laat de profiel- diepte controleren, zeker wan neer u binnenkort met de auto naar de wintersport vertrekt. Banden slijten vaak onnodig snel door een verkeerde ban denspanning. Meet de spanning op als de banden koud zijn. Tij dens het rijden wordt door de wrijving met het wegdek de lucht in de band verwarmd. Doordat de verwarmde lucht uitzet loopt de spanning op. Bedenk dat de bandenspanning van grote invloed is op de grip op de weg, het brandstofverbruik en de levensduur van de banden. Zet de auto 's winters niet op de handrem, deze kan vastvriezen door condens bij de remmen, die ■el te vertellen. Ga Oaaj Goes, Grote Markt 14-16, tel. (0113) 251333 'V De kaarten kosten 15,-, inkl. Poppe, Classic Car Service, De koffie, gebak en schuimwijn. Op Klerk Parket, schoónheidsinsti- grote modeshow die vrijdag- de bruidsmarkt zullen de volgen- tuut Marie France, fotostudio de stands aanwezig zijn: juwelier Theo v.d. Genugten, Van Belle Minderhoud, Groenrijk bloem-en Meubelen, J.M. Verzekeringen tuincentrum, Ton’s Brillenmode, en Assurantiën en drukkerij v.d. AMZ Reisbureau, notariskantoor Dool. Janse de Jong, bakkerij Martin De jubilerende Goese Toneel vereniging "Kunstvrienden" bestaat 75 jaar! Ooit begonnen als muziekvereniging is zij uitge groeid tot een volwaardig ama- teurtoneelgezelschap. Jaarlijks werden en worden er twee stuk ken (afwisselend kluchten en "drama") ten tonele gebracht. Op zaterdag 18 november a.s. speelt "Kunstvrienden" haar jubi- leum-stuk "Nee schat, nu niet" in de Prins van Oranje. Het stuk is geschreven door de Engelse schrijvers Ray Conney en John Chapman. John Lanting vertaalde, bewerkte en speelde het. Iets over de inhoud: een exclusieve bontzaak in Den Haag heeft een elegante salon op de bovenverdieping van een groot sjiek gebouw; met portier etc. Rinus Kleyburg en Arnold Blom hebben de leiding van de zaak. Daarbij worden zij geassis teerd door hun secretaresse Dorothee Tripma; een onver stoorbare dame die probeert het interne verkeer te regelen. Allerlei klanten lopen in en uit, terwijl de hoofdrol van dit stuk eigenlijk wordt gespeeld door een kostbare nertsmantel. Een en ander staat garant voor een boeiende en komische toneel avond. De spelers zijn: Peter 12000m2 showroom X /ill V/ T y JLi Marconistraat 15, 0113 220840 - GOES ben onlangs met veel suc ces deelgeno men aan een landelijke wed strijd voor dro- gisterij-mede- werksters. Aan die wedstrijd, waarbij mede werkers wer den getest op hun kennis en vakbekwaam heid, drongen zowel Lea Kes selaar als Miranda Mai son door tot de finale. "Een bijzondere prestatie", aldus de heer Looijen van de DA-dro- gisterij aan de Biezelingsestraat. "Want er waren duizenden gegadigden voor deze groot opgezette landelijke wedstrijd". Onderdeel van de test was onder meer een bezoek door een ano nieme jury aan de zaak in Kapel- le. ^aaVtehorez?. onlangs F’, J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7