SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Veldtoertocht Audax I Eindstrijd hoofdklasse 3-banden in Heinkenszand Ouderenbiljart B.B.C.B. Korfbalvereniging Volharding 85 jaar jong Nieuwe shirts Robur E-pupillen Rugby-cursus voor vrouwen Woensdag 1 november 1995 DE BEVELANDER 19 Zeeuwse Vrouwenraad Live in De Vrijbuiter Bijeenkomst M.S.-vereniging NCVB Kloetinge Vrouwengroep de Spinne Avondruilbeurs Kijkje in Inlaag Werkgroep Creatief Noord-Beveland s.v. Robur v.v. Kloetinge v.v. Kruiningen Provinciaal Jongeren theaterfestival komt er aan! Werken met textiel Luctor '88 SSV’65 Ypsilon komt bijeen Dansmiddag Ouderen Nieuwe cursus EHBO Baby-artikelen- en speelgoedbeurs 50 Jaar ZVU Bingo in Goes-Oost v.v. Arendskerke Disco Goes-Oost Galerie Van den Berge Praise avond in Goes Women’s Aglow Patchwork Zotte zaterdag Exportinformatie- markt Bewegen ouderen Zanglust houdt jaarlijkse tentoonstelling v.v. Wemeldinge Rie Baauw exposeert weer vv "De Patrijzen" v.v. Wolfaartsdijk Circus Lewedorp 'Wissenkerke in vroeger tijden' 'Wissenkerke in vroeger tijden' heet het nieuwste fotoboek van Gerard de Fout (Colijnsplaat). Het boek is eerder deze week aangeboden aan de burgemees ter van de gemeente Noord- Beveland, de heer M.L. Ever- aers. Hij nam het eerste exem plaar in ontvangst tijdens een informele bijeenkomst in het gemeentehuis te Kortgene. Het fotoboek wordt uitgegeven door Vrouwenhulpverlening Gebedsgenezing 1 7 Het Platform Zeeuwse Vrouwen- Trenody in café De Vrijbuiter. Op vrijdag 3 november speelt de trash-metal-band Trenody. De Uitgeverij Deboektant te Oost- voorne. Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU). De avond van regio De Bevelanden begint om 19.45 uur. Er is die avond onder meer een optreden van de Zeeuwse Koorschool, er worden oude dorpsfilms vertoond en Excelsior Kloetinge treedt op. Er is die avond ook een deel van de expo sitie 50 Jaar ZVU te bezichtigen. De toegang is gratis. De Multiple Sclerose Vereniging rayon de Bevelanden organi seert op dinsdagmiddag 7 no vember a.s. een contactbijeen komst voor leden en belangstel lenden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Verpleeghuis Ter Valcke te Goes en begint om kwart voor drie. Dr. S. Geluk, uroloog, verbonden aan het Zie kenhuis Walcheren te Vlissin- gen, zal een lezing houden over incontinentie en wat daarmee samenhangt. NCVB-afdeling Kloetinge houdt op 8 november een bijeenkomst in het Geerteshuis te Kloetinge. De heer J. Spaeter uit Vrouwen polder licht het werk van de Nederlandse Brandwondenstich- ting toe; met dia-vertoning. Aan vang 19.30. Gasten zijn welkom. Zaterdag 4 november houdt de vrouwengroep haar jaarlijkse verkoopmiddag. Jong en oud is welkom op deze middag die plaatsvindt in de recreatiezaal van de Erasmusflat van 14 tot 17 uur. Er is ook gelegenheid om een kopje koffie of thee te drin ken, eventueel met een lekker stuk gebak. Ook limonade is ver krijgbaar. Verder kunt u terecht voor praktische en leuke hand werken. Voor de kinderen is er ook weer de traditionele paraplu met cadeautjes. En voor de vol wassenen is er de verloting. Bovendien steunt u hiermee het project voor een groep gehandi capte kinderen in het dorp Flori da bij Paramaribo. Vrijdagavond 3 november a.s. wordt weer iedere verzamelaar verwacht die wat te ruilen of te verzamelen heeft: o.a. munten, oude ansichten, postzegels en andere objecten. Deze avond ruilbeurs wordt gehouden in café-pension "De Goede Ver wachting" te Lewedorp. De zaak is geopend vanaf 19.15 uur. Natuurmonumenten organiseert zaterdag 4 november weer een excursie bij "De inlaag 1887" onder Ellewoutsdijk. De excursie duurt twee uur en start bij de poort van het Fort. Wie mee wil, dient zich tevoren te melden via tel. (0113) 655983. De vereni ging vraagt voor deelname een vergoeding. Momenteel is het een goede periode om veel vogels te observeren bij De Inlaag. De werkgroep Creatief Noord- Beveland organiseert een cursus van vier lessen waarop wordt gewerkt met fimoklei. Men gaat met name werken aan een thee- pot-vari'atie. De cursus wordt gegeven op de donderdagavon den 9, 16, 23 en 30 november in het Dorpshuis te Wissenkerke. Inl.tel: 371460. Of de opwaartse lijn tegen VIis- singen is voortgezet is op het moment van inleveren van dit stukje niet bekend. We hopen uiteraard van wel, zodat het Roburteam ook tegen Vogel waarde met het nodige zelfver trouwen in het strijdperk zal tre den. Programma zaterdag 4 novem ber: Robur D1 - Wolphaartsdijk D1, aanvang 11.15 uur; Robur D2 - Walcheren D3, aanvang 10.00 uur; Robur E1 - Goes E1, aanvang 11.15 uur; Robur Fa - Hoedekenskerke Fa, aanvang 10.00 uur. Zondag 5 november: Vogelwaar de 1 - Robur 1, aanvang 14.30 uur; Zierikzee 3 - Robur 2, aan vang 12.30 uur. Robur 3 en 4 zijn vrij. voerd. Na een knallende zoek tocht door de jeugdleden naar de sleutels van de nieuwe accom modatie werd deze feestelijk geopend. Na het verdienstelijk gelijkspel afgelopen week tegen DOVO vertrekt Kloetinge a.s. zaterdag naar Hoek voor deze echte Zeeuwse derby. Wellicht is hier door het zelfvertrouwen van de mannen van Paul Telussa toege nomen terwijl het erop lijkt dat Hoek een mindere periode door maakt. Kloetinge zal met de juis te instelling en de nodige werk lust een punt mee naar huis kun nen nemen. Het tweede elftal met trainer Kees Bastiaanse is in de winning-mood en ze zijn in staat om zaterdag a.s. weer de nodige punten te pakken. Met het sterk verjongde dames-elftal gaat het iedere week beter. Ook zaterdag zullen zij in eigen huis tegen Stedoco 2 laten zien dat zij kunnen voetballen. Kom eens kijken. Programma zaterdag 4 novem ber a.s.: Hoek 1 - Kloetinge 1: 14.30 uur; S.S.C. '55 2 - Kloetin ge 2: 14.30 uur; Kloetinge 3 - AZVV 3: 15.00 uur; Kloetinge 4 - Hoedekenskerke 2: 12.45 uur; Kloetinge 5 - Rillandia 3: 12.45 uur; Nieuwland 3 - Kloetinge 6: 14.30 uur; Brouwershaven 3 - Kloetinge 7: 14.00 uur; Kloetinge Dames 1 - Stedoco Dames 2: 14.30 uur; Kloetinge Dames 2 - Patrijzen Dames: 11.15 uur; Dui- veland A1 - Kloetinge A1: 12.45 uur; Kloetinge A2 - Wissekerke A1: 11.15 uur; R.C.S. B2 - Kloe tinge B1:12.45 uur; Kloetinge B2 - Yerseke B1: 10.00 uur; Dau- wendaele C1 - Kloetinge C1: 11.15 uur; Heinkenszand C2 - Kloetinge C2: 11.15 uur; Kloetin ge D1 - Goes D1: 10.00 uur; Strien Car Goes, Thomas Telle- man, Rik v.d. Graag, Nicky v.d. Perk, Jeffrey Bosselaar, M. Min derhout (trainer). Zittend v.l.n.r.: Robert Mooy, Remy Stolk, Wal ter-Niels Luitwieler, Jordy Hei- kens. Colpl. Boys D1 - Kloetinge D2: 10.00 uur; Kloetinge D3 - Kloe tinge Dm: 10.00 uur; Nieuwdorp D1 - Kloetinge D4: 10.00 uur; Kloetinge D3 - Kloetinge Dm: 10.00 uur; Zierikzee E1 - Kloetin ge E1: 10.00 uur; Kloetinge E4 - Colpl. Boys E2: 09.00 uur; Wol faartsdijk E2 - Kloetinge E5: 10.00 uur; Kruiningen E2 - Kloe tinge E6: 11.15 uur; Kapelle Fa - Kloetinge Fa: 10.00 uur; Kloetin ge Fb - Colpl. Boys Fa: 09.00 uur; Kloetinge Fd - Kloetinge Fc: 09.00 uur; Kloetinge Fe - Luctor Fa: 09.00 uur. Zaterdag reist Kruiningen naar Zaamslag. Een ploeg die de competitie slecht begon, maar intussen aan de beterende hand lijkt. Het is tevens de afsluiting van de eerste periode. Afhanke lijk van het resultaat van afgelo pen zaterdag is de kans aanwe zig dat Kruiningen met de eerste periodetitel op zak de terugreis kan aanvaarden. Programma: 14.30 uur: Zaam slag - Kruiningen; 14.30 uur: Kruiningen 2 - Yerseke 3; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Krabbendijke 3; 14.30 uur: Waarde 2 - Kruinin gen 4; 14.30 uur: Colpl. Boys 3 - Kruiningen 5; 12.45 uur: Kruinin gen 6 - SSV'65 5; 12.45 uur: Kruiningen A1 - Vlissingen A1; 10.00 uur: Yerseke C1 - Kruinin gen C1; 10.00 uur: Kruiningen D1 - Yerseke D1; 10.00 uur: Kruiningen E1 - Nieuwdorp E1; 11.15 uur: Kruiningen E2 - Kloe tinge E6; 10.00 uur: Waarde F - Kruiningen F. Voor de vijfde maal wordt op 11 18 en 25 november aanstaande Het Provinciaal Jongerenthea terfestival gehouden in het Goe- se Lyceum in Goes. Het Provin ciaal Jongerentheaterfestival is een theatergebeuren voor jonge ren en docenten uit het voortge zet onderwijs van Zeeland. Het doel van het Festival is om, juist, in die korte tijd samen voor- stellingsgericht te werken aan de vormgeving van een verhaal of novelle uit de Nederlandse of wereldliteratuur. Dat gebeurt in twee groepen elke begeleid door 2 deskundige regisseurs. Dat leidt in drie zaterdagen tot twee verschillende voorstellin gen op basis van hetzelfde ver haal. Jongeren of docenten die interesse hebben om mee te doen kunnen een aanmeldings- brochure aanvragen bij: VMC Zeeland, Sector Cultuur, 0118- 634880. Woensdag 8 november wordt in De Vroone te Kapelle een dag georganiseerd waarbij werken met textiel en textiele werkvor men centraal staan. Aan bod komen onder meer verftechnie ken, zijdevezels, papierschep pen, patchwork, enz. Inl. Mareike Geervliet, tel. 0162-322514. Aanstaande zondag speelt Luc tor '88 de belangrijke uitwedstrijd tegen Alliance. Deze uitwedstrijd zal niet gemakkelijk worden. Alliance speelt mee in de top en daarentegen zit Luctor '88 in de onderste regio. Het is dus nood zaak om uit deze wedstrijd mini maal een punt te halen willen we niet verder in de problemen komen. Qua blessures gaat het de goede kant op, de zieken boeg is bijna leeg. Nog enkele algemene medede lingen: elke vrijdagavond kunt u kaarten in onze gezellige kanti ne, opgeven nieuwe leden kunt u doen bij de heer P. Goedhart, tel. 0113-563196. Programma 4 november: 11.15 uur: Luctor '88 C1 - Wemeldinge C1; 10.00 uur: Wemeldinge D - Luctor '88 D; 10.00 uur: Luctor '88 E1 - Borssele E1. Programma 5 november: 14.30 uur: Alliance - Luctor '88 114.30 uur: Luctor '88 2 - Breskens 2; 12.30 uur: Luctor '88 3 - Goes 4; 10.30 uur: Luctor '88 4 - Renese 3; 10.30 uur: Zeeland Sport 5 - Luctor '88 5. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE2 NOVEMBER T/M 9 NOVEMBER 1995 2 en 3 november: 't Beest, 20.30 uur, 'Amateur/Hartley', Filmvoor stelling; 2 november: Prins van Oranje, 20.00 uur, Urbanus met een nieuw theaterprogramma; 2 november: 't Beest, 20.30 uur, 'Jongens waren we', muziektheater van De Gebroeders Flint; 3 en 4 november: Zeelandhallen, 20.00 uur, René Froger en de Fro- gettes 'In Concert'; 4 november: Prins van Oranje, 20.15 uur, Stichting Dansz en het Dordts Dans Theater met 'No Wonder'; 4 november: 't Beest, 21.00 uur, Down by Law en Burning Heads, punk, pop en hardcore; 6 november: Grand Theater, 20.00 uur, 'Giant', film met James Dean, Rock Hudson en Liz Taylor; 7 november: Grote Kerk, 13.30 - 14.30 uur, Carillonconcert door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga; 8 november: Bibliotheek, 14.00 - 14.45 uur, Voorlezen voor kinderen van 5-8jaar; 9 november: 't Beest, 20.30 uur, Theater De Korre speelt 'Hemelse Woorden’. EXPOSITIES t/m 19 november: Galerie 'Mi Parti', 'Terug naar de kust (1Objecten en Sieraden van Ingeborg Vandamme en Carien Poisonnier (info: 0113-231819); t/m 30 november: Stadskantoor, Foto;s van Adrie Koopman uit Goes en schilderijen van Rob Louws uit Kattendijke (info: 0113 - 249740); t/m 30 november: Galerie APZ Zeeland, Schilderijen van Ronald Debbaut uit Goes; t/m 13 januari: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, 'Iconen', expositie van mevrouw Den Engelsen (info: 0113 - 228883); tot 16 november: Oosterscheldeziekenhuis, Expositie 'Poëtisch gete kend'. Tekeningen, aquarellen, patels en lino's van Jacques Th. Wondergem uit Kapelle (info: 0113 - 234692); t/m 25 november: Galerie Van den Berge, 1) Peter Terhorst 'Een los se gedachte'; 2) 'Momentopname', een selectie van werken van diverse kunstenaars; hele jaar: Galerie Hone, Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 0113 - 621242); hele jaar: Galerie Jan Boer, Olieverven van Jan Boer (info: 0113 - 582031) Zaterdag 4 november: Na een competitieloos weekend wordt de draad weer opgepakt voor SSV 1 met een thuiswedstrijd tegen WIK 1 uit Kerkwerve. Een Schouwse ploeg die in de mid denmoot staat met wisselende resultaten. Als SSV het spelletje speelt zoals tegen Krabbendijke is het mogelijk weer de punten in Goes te houden. De verwachtin gen waren dit seizoen niet zo hoog gespannen maar uit de afgelopen wedstrijden is toch gebleken dat er een stijgende lijn in de ploeg zit. Aanvang wed strijd 1.30 uur. SSV2 speelt ook thuis om 12.45 uur tegen mede- koploper Hoek 3. Verdere pro gramma senioren SSV’65, Yer seke 4 SSV 3,14.30 uur; WIK 4 - SSV 4, 14.30 uur; Kruiningen 6 - SSV 5 12.45 uur. Jeugd SSV'65: SSV A1 - 's-H. Arendskerke A1 11.15 uur; Rillandia B1 - SSV B1 11.15 uur; SSV C1 - Nieuweland C1 11.15 uur; SSV C2 - Lewed. Boys C1 10.00 uur; SSV D1vrij; Colpl. Boys E1 - SSV E1 10.00 uur; SSV E2 - Kapelle E2 10.00 uur; SSV F - Yerseke F 10.00 uur. Dauwendaele G2 - SSV G2, 10.00 uur. De vereniging 'Ypsilon' is een vereniging van ouders en andere familieleden van chronisch psy chotische en schizofrene men sen. Deze vereniging zal op dinsdag 7 november a.s. om 19.30 uur een bijeenkomst voor haar (toekomstige) leden hou den in het Heer Hendrikhuis, Te Werfstraat 18 in 's-Heer Hen- drikskinderen. Voor nadere infor matie kunt u contact opnemen: telefoon 0113-212221. Op donderdag 2 november is er een dansmiddag voor ouderen waar iedereen van harte welkom is. Gedanst worden: Foxtrot, Engelse wals, Tango, Wals. Er is ook een bingo. Aanvang 13.30 tot 16.30 uur in de Spinne Goes Noord. Inl. Gerard Bras 0118- 638345. Entree 5,- p.p. de van 3-5 november naar Geersdijk. Ze zullen optredens verzorgen tijdens samenkom sten in het gebouw van de Nieuw Leven Gemeente op de hoek De EHBO-afdeling Goes start 6 november met een cursus Eer ste Hulp Bij Ongelukken. De duur van de lessen zijn 16 avon den van 2 uur'. U moet minimaal 16 jaar zijn bij het examen. U kunt zich opgeven bij het secre tariaat, Mw. L. Elenbaas, tele foon 0113-213141. Maandag 6 november organi seert wijkvereniging Goes-Oost een baby-artikelen- en speel goedbeurs in wijkcentrum "Jan Ligthart", Bergweg 12, Goes. Inleveren van o.a. kleding, box, wieg, kinderwagen en/of speel goed voor alle leeftijden kan op maandag 6 november tussen 17.00 - 18.00 uur. De kaartjes voor aan de baby-artikelen en/of speelgoed kunt u vantevoren aanvragen bij N. Mes, M.D. de Grootstraat 40, Goes, tel. 0113 - 223845. De verkoop is 's avonds van 19.30 - 20.30 uur. Korfbalvereniging Volharding uit Yerseke viert dit jaar haar 85- jarig jubileum. Hiermee is Vol harding de oudste korfbalvereni ging uit de afdeling Zuid-West. Ter gelegenheid van dit jubileum opende de vereniging een ver nieuwd en aanzienlijk vergroot Vrijdag 3 november wordt in het Buys Ballotcollege te Goes het band is afkomstig uit Rotterdam’ 50-jarig bestaan gevierd van de en is opgericht in 1988. Deze viermans formatie is vrij bekend in de metal scene. De jongens hebben al twee cd's op de markt gebracht. Ze spelen hard, met melodieuze gitaren en alle ingre diënten van dien. Ze tourden door Nederland en vervolgens door Engeland waar ze goede live optredens neerzetten. Aan vang 22.30 uur, entree gratis. Op 2 november houdt de buurt- soos van wijkvereniging Goes- Oost in gebouw "de Jan Light- hart" aan de Bergweg 12 een bingomiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. De entree is voor de leden van de buurtsoos gratis en niet leden betalen 1,50. Er wor den 6 rondes gespeeld, waarvan de kaarten 0,50 kosten. Foto: Jongelui vieren de uit breiding van het clubgebouw. Programma zaterdag 4 novem ber: 2e klas A. 's-H. Arendskerke 1 speelt de vierde thuiswedstrijd van dit seizoen, dit maal tegen V.V.G.Z. uit Zwijndrecht. Hope lijk is er een beter resultaat dan de voorgaande wedstrijden die verloren gingen. Misschien dat de bekerwinst van vorige week de ommekeer is geweest. De wedstrijdballen voor deze wed strijd zijn geschonken door: Installatie bedr. v.d. Klooster - Aannem.bedr. Rijk Heinkens zand. Aanvang 14.30 uur: Sport park 's-Heer Arendskerke. 's-Heer Arendskerke 2 - Krab bendijke 2,12.45 uur; Kapelle 3 - 's-Heer Arendskerke 3, 14.30 uur; Kapelle 4 - 's-Heer Arends- erke 4,12.45 uur; S.S.V. '65 A1 - 's-Heer Arendkserke A1, 11.15 uur. In 't Ouwe Veeruus te Heinkens zand wordt van 3 tot en met 5 november de eindstrijd afgewik keld van de hoofdklasse drieban den voor het District Walcheren- De Bevelanden. De organisatie is in handen van HBC. Wedstrijdleiders zijn de heren Bosman en Doene. Toon Klaassen Vice-Voorzitter van het District, zal de medaille en de diploma's uitreiken. Voor deze klasse waren geen voorwedstrij- den. Deelnemers uit Beveland zijn welkom bij de veldtoertocht die zondag 5 november wordt georganiseerd door de Audax Club Nederland. Het gaat om een recreatieve tocht voor moutainbike en racefiets over resp. 40 en 20 km. Start tussen 09.00 en 10.00 uur bij clublokaal "Huis ten Halve" aan de Kruisstraat onder Roosendaal. Audax Klub Nederland is een toerfietsclub die is opgericht op 1 januari 1974, en dus meer dan 20 jaar bestaat. De club is aangesloten bij de Neder landse Toer Fiets Unie. Er zijn op dit moment 80 leden in de leeftijd van 24 jaar t/m 73 jaar, waarvan het oudste lid nog wekelijks op zater dag en zondag deelneemt aan de clubritten van 50 km tot 200 km. De veldtoertocht wordt verreden in het bosgebied van Roosendaal en Belgisch Essen door fraaie natuurgebieden. Inl. 0165-568880. Wijkvereniging Goes-Oost houdt op zaterdag 4 november een dis- co-avond voor de jeugd van 11 tot en met 15 jaar in wijkcentrum "de Jan Ligthart", aan de Berg weg 12. Entree ƒ1,-. Aanvang 19.00 uur. Einde 22.00 uur. Inlichtingen bij Eddy of Coby, tel. 0113-223389. Tot en met 25 november wordt in Galerie Van den Berge (Wijn gaardstraat 3) een expositie gehouden van hedendaagse kunst van Peter Terhorst. The ma: 'Een losse gedachte'. In de achterzaal is onder het motto 'Momentopname' een selectie te zien van werk van Roel Achter berg, Marcel van Eeden, Ton van Kints en Mark de Weijer. Open: do. t/m zo. 13-17 uur. Uitslagen competitie: Kruiningen - Lewedorp 1+7/+70; Ovezande - Kapelle 1 +4Z-33; Hansweert - Goes 2 +271-23; Wemeldinge - 's-Heerenhoek 2 +9/+16; 's-Hee- renhoek 1 - Goese Polder 2 - 12?+2; Goes 1 - Erasmus +38/+31; Lewedorp 2 - Hein kenszand -32Z-65; Goese Polder 1 - Yerseke +5/+4. Stand: 1Lewedorp 2, gespeeld 7, caramboles +172; 2. Goese Zaterdag 4 november a.s. wordt er in de Bethelkerk, Tulpstraat 2, van de Gemeente te Goes om 19.30 uur een Praise avond georgani seerd. Deze avond staat in het teken van gezamenlijk zingen van opwekkingsliederen, bege leid door een band en enkele zangers. De toegang voor deze avond is vrij. Women's Aglow Fellowship Goes, houdt woensdag 8 nov. haar maandelijkse samenkomst, in hotel Terminus te Goes. Vrou wen uit alle kerken en chr. krin gen en die meer willen leren van Jezus, zijn hartelijk welkom op de Aglow-morgen, met lofprijs, Woord en bemoediging. Spreek ster: Gabrieelle Bruinier; werk zaam in pastoraat bij stichting "de roep" in Arnhem. Aanvang: 9.45 u. vanaf 9.00 u. koffie. Kin deroppas is aanwezig. Inlichtin gen: 0118-562357 en 602835. De Zeeuwse Volksuniversiteit organiseert in Heinkenszand een basiscursus Patchwork en Quil ten. De cursus start op woens dag 8 november om 9.30 uur. In vijf lessen wordt op traditionele wijze de techniek aangeleerd. Behandeld worden oude patro nen zoals Log-cabin en Dronke- manspad. Er worden kleine gebruiksvoorwerpen gemaakt. De cursus wordt gegeven in de Barbesteinkerk, Clara's Pad 6. Voor informatie en/of aanmel ding: ZVU-bureau, Spanjaard- straat 51Middelburg, tel. 0118- 634800 of fax 0118 - 626789. Pelgrim Boeken en Muziek houdt zaterdag 4 november a.s. een "zotte zaterdag" in de winkel aan de Nieuwstraat 58 te Goes. De dag wordt gehouden om allerlei kerken en gemeenten kennis te laten maken met de verschillen de stijlen christelijke muziek en elkaar te ontmoeten. De winkel, die een initiatief is van de stich ting Inter Media van de interker kelijke zendingsorganisatie "Jeugd met een Opdracht", is geopend van 9.00 -17.00 uur. De E-pupillen van s.v. Robur te Goes zijn door sponsor Seat van Strien te Goes voorzien van nieuwe shirts. Op de foto tonen de jongelui hun nieuwe outfit. V.l.n.r.: De heer en mevrouw Blankensteyn van Seat van Op 7 november a.s. organiseert de Kamer van Koophandel een gratis Exportinformatie-markt. Tijdens deze markt presenteren zich instanties die u kunnen voorlichten op exportgebied, zoals: de EVD, Fenedex en een groot aantal twee-landen- Kamers. Deze Exportinformatie- markt biedt u een unieke gele- •genheid om dichtbij huis zeer praktische exportinformatie op te doen! Tijd: 13.30 - 18.30 uur. Lokatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266-268 te Vlissingen. Kosten: geen. In het kader van "Beter bewegen voor ouderen" wordt in wijkge- bouw De Jan Lighthart aan de Bergweg in Goes gestart met een tweede groep. Deze week dinsdag is de dartclub van start gegaan. Ervaren darters begelei den een en ander. Er kan wor den gespeeld op twee borden. In> november wil men verder van start gaan met stijldansen onder leiding van een erkende dans school. Er kunnen zich nog enkele paren opgeven. Inl. tel. 228622 of in het wijkgebouw te Goes-Oost, tel. 232735. Op 3 en 4 november organiseert vogelvereniging Zanglust uit Ril- land-Bath haar jaarlijkse vogel- tentoonstelling in Dorpshuis Luc tor et Emergo. De leden hebben een kleine 200 wedstrijdvogels ingeschreven voor deze tentoon stelling, bestaande uit: kanaries, tropen-zebravinken, bastaarden, grote en kleine parkieten, gras parkieten, agapornidên. Op don derdag 2 november vindt de keu ring plaats door 3 keurmeesters van de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers. Vrijdag 3 november is de tentoonstelling geopend voor het publiek van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 4 november van 14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Tijdens de openingsdagen zal er gedraaid worden met het rad van avon tuur, waar ook dit jaar weer mooie prijzen mee te winnen zijn. En mocht er belangstelling voor zijn, dan zal er ook een ver- koopklasse gehouden worden. Programma zaterdag 4 novem ber: thuis: Wemeldinge 1 - N.O.A.D. 1: 14.30 uur; Wemel dinge Dames - S.K.N.W.K. Dames: 11.15 uur; Wemeldinge A1 -GoesAI: 11.15 uur; Wemel dinge D1 - Luctor D1: 10.00 uur; Wemeldinge F - Goes Fb: 10.00 uur. Uit: G.P.C. 2 - Wemeldinge 2: 14.30 uur; S.V.D. 3 - Wemeldin ge 3: 14.30 uur; Heinkenszand B1 - Wemeldinge B1: 11.15 uur; Luctor C1 - Wemeldinge C1: 11.15 uur; Volharding meisjes.- Wemeldinge meisjes: 11.15 uur; Yerseke E1 - Wemeldinge E1: 10.00 uur; Goes E2 - Wemeldin ge E2: 10.00 uur. ring begint om 9.30 uur en duurt tot 10.45 uur. Het themagedeelte begint om 11.00 uur. Mevrouw Mieke Bazuin uit Vlissingen zal dan verslag doen van haar bezoek aan de Wereldvrouwen conferentie, die in september j.l. door de Verenigde Naties werd gehouden in China. Zij zal ook dia’s laten zien. Omstreeks 12.15 uur zal de vergadering worden afgesloten. Belangstel lenden zijn welkom. Tot 22 december exposeert Rie Baauw in de showroom van BouwCenter De Jager-Tolhoek. De Goese kunstenares Rie Baauw heeft een expositie samengesteld van olieverfschil derijen en aquarellen, waarbij zowel figuratief als non-figuratief werk wordt tentoongesteld. Het Zeeuwse landschap, water en wolkenpartijen en abstracte voorstellingen geven een beeld van de veelzijdigheid van deze kunstenares. Bouwcenter De Jager-Tolhoek is te vinden aan de Stanleyweg 2 te Goes (Industrieterrein "De Poel II" achter de Zeelandhallen). De showroom is geopend van dins dag t/m zaterdag van 10.00- 16.00 uur. Toegang is gratis. Na jarenlang de toon te hebben aangegeven in het vrouwenrug- by in Nederland heeft EZRC Oemoemenoe in 1994 moeten besluiten het damesteam uit de competitie te moeten terugtrek ken door gebrek aan leden. Toch moet een vrouwen rugbyteam ook voor Zeeland haalbaar zijn. Vandaar dat Oemoemenoe besloten heeft deel te nemen aan het door de Nederlandse Rug by Bond geïntroduceerde Stappenplan, gericht op werving van nieuwe leden. Oemoemenoe start dan ook een 6-weken durende introduktie- cursus rugby voor vrouwen. De cursus vindt plaats op het rug- byveld aan de Nadorstweg in Middelburg van 18.30 - 20.00 uur. Kosten: 12,50. In zes lessen leren de deelneemsters de grondbeginselen van de rugbysport onder de deskundige lei ding van Jan Albregtse, rugbytrainer en leerkracht lichamelijke opvoeding. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid "het echte werk" eens mee te maken door het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd tegen een eveneens onervaren team. Ben je tussen de 16 jaar en 25 jaar, ben je sportief en wil je het ook eens meemaken? Bel dan nu: Chantal Cox, 0118- 415800. Patrijzen mag zondag in eigen huis aantreden tegen het Rijs- bergse VVR. Deze promovendus mag gerekend worden tot één van de degradatiekandidaten in de 3e klasse en dus zal het voor Patrijzen zaak zijn om nu eens alle drie de punten binnen te halen. Als we echter terug kijken in het verleden dan mag Patrij zen wel zeer op de hoede zijn, want VVR is altijd een heel moeilijk te bestrijden ploeg gebleken die met veel fysiek geweld vaak de puntjes van Patrijzen wist af te snoepen. Het zal voor Patrijzen dan ook nu weer zaak zijn geconcentreerd aan de wedstrijd te beginnen en deze tegenstander weer ener giek aan te pakken zodat een onaangename verrassing uit blijft. Met de nodige inzet moet de winst dan haalbaar zijn. We hopen in ieder geval weer op een mooie en spannende wedstrijd. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zater dag 4 november: 11.15 uur: Kloetinge dames, Patrijzen dames; 14.30 uur: Patrijzen A - VCK A; 11.15 uur: Patrijzen C - Volharding C; 10.00 uur: Mevo D - Patrijzen Dm; 10.00 uur: Rillan dia D1 - Patrijzen D1; 10.00 uur: Patrijzen E1 - Luctor E1; 10.00 uur: Yerseke E2 - Patrijzen E2; 10.00 uur: Patrijzen F - Apollo F. Zondag 5 november: 14.30 u.: Patrijzen 1 - VVR 1; 10.30 uur: Middelburg 3 - Patrijzen 2; 14.30 uur: Kwadendamme 1 - Patrijzen 3; 12.00 uur: Patrijzen 4 - Volhar ding 3. Programma zaterdag 4 novem ber: Het eerste elftal speelt de topper in Haamstede tegen DFS. DFS 1 - Wolfaartsdijk 1aanvang 14.30 uur; Wolfaartsdijk 2 - Arne- muiden 4, aanvang 14.30 uur; Wolfaartsdijk 3 - Apollo 2, aan vang 12.45 uur; Mevo 2 - Wol faartsdijk 4, aanvang 14.30 uur; Hoedekenskerke B1 - Wolfaarts dijk B1, aanvang 12.45 uur; Wolfaartsdijk C1 - RCS C2, aan vang 10.00 uur; Robur D1 - Wol faartsdijk D1, aanvang 11.15 uur; Wolfaartsdijk E1 - Yerseke E2, aanvang 11.15 uur; Wolf aartsdijk Em - Kloetinge E5, aan vang 11.15 uur; Goes Fa - Wolf aartsdijk Fa, aanvang 10.00 uur. Zaterdag 4 november geeft Cir cus Jakjo een voorstelling in het Verenigingsgebouw van Lewe dorp, aanvang 14.30 uur, entree 3,50. Het is een programma voor jong en oud met onder meer clownerie, jongleren, acrobatiek, kleindierendressuur, illusionis me, enz. De organisatie is in handen van de Soos Future. Polder 2, gespeeld 7, +171 ca ramboles; 3. Goese Polder 17 gespeeld, +163 caramboles; 4. Lewedorp 1, 7 gespeeld; +153 caramboles; 5. Yerseke, gespeeld, +152 caramboles. Lewedorp 1 komt sterk opzetten. Lewedorp 2 liet een flinke steek vallen. Het verschil aan de kop is gering, dit kan per week sterk wijzigen. Hansweert en 's-Hee- renhoek 2 liggen op de loer. Buro voor vrouwenhulpverlening Artemis organiseert 6 voorlich tingsbijeenkomsten voor vrou wen uit de wijk Goese Polder te Goes. Er komen verscheidene thema's aan de orde. De bijeen- Vnje Evangelische komsten zijn gratis. Eén avond is al voorbij. De eerstkomende avond is 6 november. Suzan Sol en Lieske Tijmstra (van Artemis) spreken dan over Solidariteit. Op 20 november is er een thema naar wens. Op 2, 16 en 30 november: werkgelegenheid voor vrouwen. Info: 0118- 642979. clubgebouw. Deze uitbreiding werd gerealiseerd om als vereni ging verder door te kunnen groeien en vooral de jeugdleden een gevarieerder programma naast het korfbal te bieden. De volledige bouw werd door eigen leden en in eigen beheer uitge- De volgende 8 spelers hebben zich aangemeld: 1Piet Janse, Delta, Colijnsplaat 0.884; 2. Tonny van Iwaarden, O.N.D.A., Krabbendijke, 0.849; 3. Jan Westdorp A.L.M., Goes 0.814; 4. Lou Westdorp, D.O.S., Ovezande, 0.800; 5. Rinus Hoondert, D.O.S. Ovezande, 0.794; 6. Joop Schuit, V.E.G.A.B.V. Oost-Souburg 0.763; 7. Lou Scheffers O.N.D.A. Krabbendijke, 0.745; 8. Jan Rijk, D.O.S.Ovezande 0.742. F De evangelist Jan Lataster en zijn team komen in het weekein- raad houdt op dinsdagochtend 7 van 3-5 november naar november a.s. een algemene ledenvergadering in Hotel Arion aan de Boulevard in Vlissingen. De vergadering bestaat uit een huishoudelijk en thematisch van de Barkey Wolfstraat/Geers- deel. De huishoudelijke vergade- dijkseweg. Evangelist Lataster heeft de afgelopen maanden eni ge bekendheid gekregen door de tv-uitzendingen van Paul Jam- bers (RTL-4 en VTM), waarin gebedsgenezingen werden getoond. Aanvangstijden van de samenkomsten: vr. 3 nov. 20 uur, zat. 4 nov. 20 uur en zo. 5 nov. 10 uur. Inlichtingen: te. 0113-622271.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19