WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Bloemenatelier 'Petra Bij aankoop van een komplete bril, reservebril kado of 50,-korting. Kledinginzameling bij Leger des Heils Nieuw bedrijfspand Rijk b.v. werd officieel geopend van start in Kortgene O ALLEEN BIJ JACOE '1 Door burgemeester Mandos te Heinkenszand by h I st a’ Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 0113-230214 Dag van de Kunstuitleen zaterdag 4 nov. in Goes Jan Lataster drie dagen in Geersdijk Verzenden van bloemen nu via "Ter Lucht" I MEDISCHE DIENST JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL Woensdag 1 november 1995 DE BEVELANDER 13 nieuws tfö-ëJJg/CZ/ZCb&fy sitee/mèeut&S voor 4 en 5 november 1995 voor voor Jazz bij Bolsjoi Peter Faber solo in Wissenkerke VREDESBURO N. Eggebeen 0113 - 581491 b.g.g. 0113-233990. DRANKPROBLEMEN? Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. iedere smaalt, elke portemonnee ■JJDT8 aa .')Wl\ MARCDEREGT Beeldend j HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN now DIERENARTSEN: HOMEOPAT E N KRUISWERK INTERIEUR WAARBORG donderdag veel gelukwensen bij de officiële opening in ontvangst mocht nemen. Bouwbedrijf Rijk bestaat sinds 1962 en richt zich op de bouw markt in zowel heel Midden- als Noord-Zeeland. Bij het bouwbe drijf werken circa 45 mensen. "Maar het gebeurt ook wel dat we de laatste tijd extra mensen moeten inlenen. Want er is veel werk", aldus de directie. Momen teel is Rijk b.v. met de nieuw bouw van basisschool De Twee master in Goes doende, het bouwbedrijf is o.a. actief in het woonplan "Ouverture" in Goes- Overzuid en kort geleden werd een mooi bouwproject van vijf tien woningen aan de Oostha- vendijk onder Wilhelminadorp De Salt Lake Jazzband treedt zondag 5 november a.s. weer op in café Bolsjoi aan de Grote Markt in Goes. De aanvang van de gezellige jazzmiddag is 15.00 uur en de entree is gratis, zo meldt Johan Tilroe van Salt Lake. Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 0113-251404. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 0113-251177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 0113-249200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 0113-227104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. REGIO ZEELAND A. van Schaik. Tel. 0118 - 478969. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.M.W. Chilla, Markt 11, Kruiningen, tel. 06-53 25 71 31. MAATSCHAPPELIJK WERK: Zaterdag 4 november a.s. is het De Dag van de Kunstuitleen. Ook Kunstuitleen De Bevelanden aan de Wijngaardstraat te Goes haakt daar op in. De kunstuitleen is die dag geopend van 10.00 -17.00 uur. Tevens zijn er andere activiteiten in Goes. De dag van de kunstuitleen kent vanaf dit jaar geen kunstinhoudelijk thema meer. Een aantal kunstuitlenen heeft daarom gekozen voor het zichtbaar maken van grafische technieken en een aantal voor het onder de aandacht brengen van het lenen van kunst. In samenwerking met het Oosterschelde-college in Goes, afdeling kunstzinnige vorming, kunt u het proces van het maken van grafiek komen bekijken. Beeldend kunstenaar Jacqueline Traanman heeft een zeefdruk gemaakt in een oplage van 20 exemplaren en deze zal op die dag te koop zijn voor 450,- inclusief lijst. Zij zal tevens het maken van een zeefdruk laten zien en beeldend kunstenaar Johan Adriaanse het maken van een lino. Het geheel wordt opgeluisterd door leden van de "Peyote Circle", een concept van beeldend kunstenaar Gerard Marinus Verkerke. Zij zul len in de binnenstad van Goes het publiek naar de kunstuitleen bege leiden en daar een eetbaar kunstwerk aanbieden. ambachtelijke kaarsen en steen- sculptures. Sinds enkele weken is tuincen trum - bloembinderij "Ter Lucht" aangesloten bij de bloemenver- zendorganisatie Teleflora. U kunt nu uw bloemen over de hele wereld laten bezorgen via Ter Lucht. Teleflora is een verzend- organisatie die al ruim vijftien jaar bestaat. Er zijn in Nederland ruim duizend bloemisten bij aan gesloten. Over de hele wereld is dit aantal vele malen groter. Eén van de redenen om aan te slui ten bij Teleflora kwam vooral voort uit de vraag van het bedrijfsleven. De consument wil echter ook meer keus in ver- zendorganisaties. Aangezien er nog niet zoveel bloemisten in Zeeland bij Teleflora zijn aange sloten, lag voor Ter Lucht deze keuze voor de hand Tuincentrum - bloembinderij Ter Lucht is te vinden aan de Nieuwe Rijksweg 49 te 's-Heer Arends- kerke. is Bloe- en 'Re start 3 De morgen van 9.00 - 12.00 uur. Naast deze kledingwinkel is een grote meubelhal gevestigd. Wilt u goede meubels, ledikanten, bedden, fornuizen etc. afstaan, dan kunt u bellen 0113-213427 of 0113-228235. Deze meubels etc. worden dan tegen zeer geringe prijzen weer verkocht aan mensen met een smalle beurs. Bij het niet aanwezig zijn van medewerkers kunt u uw bood schap inspreken op het ant woordapparaat. Baten van al deze verkopen zullen indirect worden bestemd voor maat schappelijke dienstverlening op de Bevelanden. Evangelist Jan Lataster komt met zijn team drie dagen naar Geersdijk op uitnodiging van de Nieuw Leven Gemeente. Op het adres Barkey Wolfstraat worden drie bijeenkomsten gehouden en wel op vrijdag 3 november, zaterdag 4 november, aanvang telkens om 20.00 uur en zondag ochtend om 10.00 uur. Het motto van de samenkomsten luidt: "God geeft de kracht om te gene zen en te herstellen". Iedereen is welkom. Inl. 0113-622271. Evangelist Jan Lataster heeft mede dankzij de uitzending van Jambers op VTM en RTL-4 dit afgelopen jaar nogal veel bekendheid gekregen in Neder land en België. Het bewuste T.V.-programma had een opna me weergegeven van een gene- zingssamenkomst in Zoersel, België. Na gebed werd een bejaarde man in een rolstoel door de Heilige Geest, voor de lens van de camera, aangeraakt en kon voor de eerste keer sinds twee jaar weer lopen. Zijn reactie was: "Ik kan het niet begrijpen!" Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werft wordt waargenomen: dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 0113-221344. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. D.P. Kei zer, Frans den Hollanderlaan 29, Goes. Tel. 0113-216405, van zater dag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 0113-215306. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nleuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw- dorp. Tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 0113-312089, b.g.g. 0113-563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 0113- 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 0113-501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 0113-341290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. A. Korstanje, Lange- weg 40, 's-Gravenpolder, 0113- 311747 van 3-11 - 5-11 08.00 u. 5 Nov. 8.00 uur tot 6 nov. 8.00 uur: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 0113-655275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 0113-371338. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Het Nut Noord-Beveland heeft een avond georganiseerd met het optreden van Peter Faber, met zijn programma: "Vrolijke verhalen voor onderweg". Deze voorstelling vindt plaats op don derdag 2 november, 20.00 uur in het vernieuwde dorpshuis "Onder de toren" in Wissenker ke. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV en aan de zaal. Toegang 17,50; leden/CJP 12,50. Een soloprogramma door Peter Faber; wat mag u hiervan ver wachten? Na 9 jaar gaat Peter Faber weer op het solo-pad. In het verleden mengde hij in zijn theatersolo's zijn veelzijdige talent (acteerwerk, mime, vertel kunst en jongleerwerk) tot een wonderlijke, maar licht verteer bare hutspot. Wat hij er nu van maakt? Zelf zegt hij: Stel ik word herboren, welke tips zou ik dan gebruiken? Hoe ontsnap ik aan mijn opvoeding, hoe overleef ik een doodzonde, hoe blijf ik lenig? Hoe wordt een oorlogs- kindje bouwjaar '43 directeur van de Peter Faber Optimist BV? Op bijgaande foto staat Petra Rijnberg (rechts) tussen de snijbloemen. Links Wilma Oudshoorn en in het midden Cindy van 't Westeinde. uitge- werd door burgemeester ir. J.L. Mandos van de ge meente Borse- le. Het bedrijfs gebouw, waar kantoren en werkplaatsen zijn gevestigd, is gelegen naast het complex van Houtland Rijk b.v. Daarmee is een mooie concentratie tot stand gebracht, waar efficiënt kan wor den gewerkt. Het complex van zowel Bouwbe drijf als Houtland is te vinden op een knooppunt van wegen aan de ingang van Heinkenszand. Tot voorheen was Rijk gevestigd op drie verschillende lokaties. "We zijn erg tevreden met de nieuwe opzet. Want het betekent dat we nog flexibeler kunnen werken dan voorheen. En dat is eigenlijk altijd ook onze kracht geweest, zowel in de doe-het- zelfmarkt als voor wat betreft het bouwbedrijf". Aldus vertelt de heer P.L. Rijk, die vorige week Ten behoeve van de kledingin zameling zijn vanaf heden twee grote (gesloten) containers geplaatst in Goes-Oost, Lelie straat 24 en Goes-West, Ravelijn de Groene Jager/Legerdijk (ach ter het gebouw van het Leger des Heils). Deze kleding wordt na sortering, gehangen in de (grote) kledingwinkel, Leliestraat 24. Tientallen mensen komen geregeld iedere week naar deze kledingwinkel om tegen zeer geringe prijzen kleding te kopen voor jong en oud. Openingstijden voor kleding en meubels: dinsdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur; dinsdagmiddag van 13.30 - 15.00 uur en vrijdag- Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 0113-342486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 0113- 220656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. Leger des Heils Zondag 5 nov. 10.00 uur: kapitein en mevrouw Dijkstra-Voorn (“Roepin genzondag”); 17.00 uur: ontmoeting met jongeren vanaf 16 jaar, aanslui tend broodmaaltijd. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Degelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 0113-223723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 0113-232233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113-235000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113 - 220563 215496 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid- Van'l13.00-1I4.oo'üun Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 0118-614251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 0113- 342591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 of 0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 0113-250465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 0113-213930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 0113-228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 221576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 0113 - 249249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. behoefden dus hun aankopen niet te betalen. In de winkel aan de Hoofdstraat 22 zijn uiteraard bloemsierwerk en boeketten te koop. Het assortiment bestaat verder uit potterie, glaswerk, antiek, siersmeedwerk, sfeerdecoraties, Bouwbedrijf Rijk b.v. heeft vorige week donderdag haar nieuwe bedrijfspand aan de Daniëlsweg 1 te Heinkens- zand officieel in J gebruik geno- men. De ope- ning van de I nieuwbouw, die in eigen beheer werd voerd, verricht Aan de Hoofd straat in Kort gene is on langs menatelier Cadeaux tra' van gegaan, openingsre- ceptie trok 150 tot 200 gasten en de drie 'open dagen' daarna werden ook zeer druk bezocht. "Het is tijdens de open dagen I geen moment I stil geweest in I de winkel", al- I dus eigenares se Petra Rijn- I berg. Voor de I klanten was er een leuk initiatief: zij konden door middel van een rad van avontuur zelf de korting bepalen op de artikelen die ze op die dagen kochten. Er waren klanten die via het rad van avontuur 5% korting 'verdienden', maar som migen draaiden ook de 100%: zij opgeleverd. In Heinkenszand hebben Houtland en Bouwbedrijf de beschikking over een terrein van 6.500 vierkante meter. Daar van is circa 1.250 vierkante meter bebouwd, terwijl het bedrijfspand de beschikking heeft over twee lagen. Burge meester Mandos opende het nieuwe complex symbolisch door het afbreken van een poly styreen huisje bij de entree van het nieuwe pand, daarmee aan gevend dat het oude veld heeft geruimd voor een nieuwe opzet. Een groot aantal genodigden was vervolgens aanwezig op de receptie, waar men tevens in de gelegenheid werd gesteld het riante nieuwe complex te bezich tigen. dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 0113- 250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 315420 of 0113-563309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klachten met betrekking tot de gezondheidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. STICHTING WELZIJN OUDEREN: Vraagbaak voor telefooncirkels, alar mering, ouderenhuisvesting, Thuis wacht voor dementerenden, etc. Tel. 0113-223723. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 0118- 623592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113- 215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113- 573520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113-551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v. dag 09.00-09.30 uur, 0113- 561615. Kortgene: wijkgebouw, w. dag 9.00-9.30 uur, 0113-301378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV THUISZORG FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op afspraak. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118-615551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113 - 371680 of 0111 - 402286. Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113-312829/0113-655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHÉIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 0118-634085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 0118- 418395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. A58 richting Breda, afslag Roosendaal-Oost, schuin t.o. McOonalds/McDrive gratis brochure ligt voor u klaar! it a1 je'.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13