'Groottuinier' Jos de Koeyer wekt verbazing bij tuinliefhebbers: SINTERKLAAS if VROEG DIT JAAR KIEKIERIS Omvliet I Open dag en rommelmarkt Terre des Hommes Goes DE DEURZAKKERS de elfde van de elfde, kom verkleed, het is carnaval I beneHon weekblad voor zuid- en noord beveland GRAND THEATER GOES 01100-15165 PILAAR Woensdag 1 november 1995 - 47e jaargang no. 44 ft Zie voor verdere info pagina 6 WEEKAANBIEDING Rapid Ga zonder afspraak naar: TService za. 11 november: za. 18 november: FRAGMENT Ook voor discovervoer: 0113-351717 f.0,00 LE Ze verleide je Wees gewaarschuwd! Niet spitten Recycling Rapid Service Goes MORTAL KOMBAT I Goes Lange Kerkstraat 44^ Blikvanger FILMPROGRAMMA VANAF D0.2 T/M 8 NOVEMBER 1995 Maximaal Giant (1955, kleur) Andre (Van een onzer redacteuren) VLAKE - De meeste mensen stappen in het najaar hun tuintje in om te snoeien, te rooien of te spitten. Ze willen nu eenmaal, dat hun tuin op tijd 'winterklaar' is. Rommelmarkt in Kattendijke jwriinis '‘"Paradis, Wandelen De grootste mode BOUCLÉ enorme keuze HALVE PRIJS WINTERKLAAR MAKEN? DAT Jos de Koeyer in het nieuwe deel van zijn tuin. De Grieks-Romeins aandoende pergola, die als blikvanger fungeert. Een pas ingeplant deel van de Japanse tuin annex bamboetum. 1 APK u/ur-cZ VOOR IEDEREEN DIE ZELF MODE MAAKT. Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. ZE IS HIER ZE FASCINEERT JE En spitten? Dat doet Jos de Koeyer óók niet. "Het is niet ver keerd, om je tuin in het najaar om te leggen, hoor. Begrijp me goed. Maar ik doe het niet. Ik wil dat het gevallen zaad rustig in de grond kan ontkiemen. Als je in de grond gaat roefelen, waarin nèt zaad aan het ontkiemen is, ver stoor je het evenwicht. Ik zie Op zaterdag 4 november houdt Terre des (Hommes Goes open dag om het feit te vieren dat Ter re des Hommes Nederland 30 jaar bestaat. Om 9.30 uur opent wethouder D. v.d. Merwe de dag met een openingstoespraak. Meteen daarna kunt u terecht op de rommelmarkt in de hal. Kinde ren kunnen op een eenvoudige manier hele mooie kerstkaarten maken. Voor iedereen is er koffie, thee, limonade met cake. De winkel is de hele dag open. U krijgt een gratis jubileumkrant. Kinderen krijgen een aardigheidje mee naar huis. Om 16.00 uur sluiten we. De meest recente nieuwe ont wikkelingen zijn, dat er een rots tuin is aangelegd, dat er een bamboetuin is ingeplant (met 40 verschillende soorten) en dat er een piramide is opgetrokken die later helemaal groen moet wor den van de rozen en de klimplan ten. Nu nog zien die nieuwe onderde len van de tuin er warrig en lelijk uit, maar dat zal over een paar jaar volstrekt anders zijn, verze kert Jos. Heel opvallend in de tuin is het gebruik van oude rommel. Het lijkt wel, of Jos de Koeyer (in het dagelijks leven visboer, met een standplaats achter het postkan toor van Goes) alles kan gebrui ken, wat een ander weggooit. Hij ontkent het niet. Sterker nog, hij bevestigt het glashard. "Ik hou van recycling. Ik hou van afge dankte materialen, waaraan je kunt zien, dat ze langdurig zijn gebruikt". "Ik ben gek op afvalprodukten. Daar maak ik van alles van. Maar ik zorg er wèl voor, dat het iets unieks is. Ik kijk niets af bij een ander. Ik maak niks na. Alles is eigen creatie. Anders dan anders". (Als u het allemaal zélf eens wilt gaan bekijken: de 'Sequoiahof is elke vrijdag en zaterdag ge opend, van 14.00 uur tot het invallen van de duisternis. Hon den wordt niet toegelaten. De entree is f. 5). Donderdag Vrijdag Zaterdag.... Zondag Dinsdag Woensdag20.00 uur .20.00 uur .21.30 uur .21.30 uur .21.30 uur .20.00 uur Zaterdag... Zondag Woensdag .14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 0113-22 04 40 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. X.; I THE 'I MOVIE IN THE UNIVERSE De beste strijders die de aarde ooit voortbracht, gaan het gevecht aan met het kwaad in het afschrikwek kende koninkrijk van Out- world. De inzet is niets min der dan het lot van de wereld en haar bewoners. De tovenaar Shang Tsung organiseert voor de tiende keer Mortal Kombat, die alle voorgaande keren werd gewonnen door de vierarmi- ge prins Goro. Als hij dit keer weer wint, zullen duis ter en wanhoop tot in de eeuwigheid regeren op aar de. Drie dappere Mortals en de beeldschone prinses Kitana zijn de enigen die de vrede in het koninkrijk nog kunnen herstellen. Jos de Koeyer kan het weten. Hij mag rustig worden gerangschikt in de rijen van de 'groottuiniers'. In de loop van de afgelopen 18 jaar heeft hij naast en achter zijn boerderijachtige woning aan de Kanaalweg in Vlake een héél bij zondere tuin aangelegd. Géén gestileerde tuin met groene gazons en rechthoekige bloem perken, maar een 'natuurlijke' tuin waarin alles vrijelijk mag groeien en bloeien, behalve onkruid. "Twee hectare eigenzin nigheid", heet het in een brochu re. De tuin heeft sinds vorig jaar een naam ('Sequoiahof') en staat sinds vorig jaar tegen betaling ook open voor bezoek door belangstellenden, zowel indivi- duelen als groepen. Deze zomer kwamen er soms wel 150 men sen per dag een kijkje nemen. De tuin is te vinden aan de oost kant van het Kanaal door Zuid- Beveland, iets ten noorden van de Vlaketunnel/Vlakebruggen. De opbrengst is bestemd voor het jubileumprojekt verbetering van de levensomstandigheden in de sloppenwijken van Colombo, Sri Lanka. Het projekt is opgezet door een plaatselijke organisatie. Er moet veel verbeterd worden in de sloppenwijken: de riolering is slecht, er zijn onvoldoende toilet ten, geen schoon drinkwater, geen kleuterschool. Ook moet er nog veel gebeuren op medisch gebied en voorlichting gegeven worden over gezondheid en hygiëne. Dit projekt wordt door Terre des Hommes de komende jaren gesteund. De dag wordt gehouden in het Infom: A. Joachimikade 5, Goes. Dat geldt voor de betonnen waterleidingbuizen (waarvan hij zijn Grieks-Romeinse arcade maakte), dat geldt ook voor de afvalslakken van Hoechst waar van hij een rotsmuur bouwde. Dat geldt evenzeer voor de zwartgeverfde vangrail, waarvan hij een soort 'klimwand' voor rozen maakte, en dat geldt ook voor de piramide (van vangrails en gaas) die te zijner tijd hele maal schuil zal gaan onder rozen en klimplanten. En tot slot heeft hij op een originele manier een vrachtwagenlading glazen isola toren verwerkt. De glazen 'scho teltjes' zijn afkomstig uit afgebro ken hoogspanningsmasten. BOUWMATERIALEN GOES 0113-215401 Het echtpaar Jos de Koeyer (53) en Mattie de Koeyer-Schrijver (49) vestigde zich bijna twintig jaar geleden aan de Kanaalweg in Vlake. Aanleiding was het feit, dat ze bij hun vorige woning (aan de Langeviele in Yerseke) wer den beroofd van een flink stuk van hun tuin. Rijkswaterstaat had dat stuk grond nodig voor verruiming van de afrit van de dijk aldaar. Zijn 'nieuwe' woning in Vlake werd deels opgebouwd met moppen (bakstenen) van de kerk die van 1200 tot 1720 in Vlake stond. De kerk stond destijds in het zuidelijke deel van wat nu de tuin is. In de tuin (een voormalig suikerbietenveld) werden in de loop van de afgelopen achttien jaar 450 verschillende boom soorten en 450 verschillende soorten heesters en struiken aangeplant. Stukje bij beetje werd de tuin uitgebreid, telkens als er een stukje grond bijge kocht kon worden. Op dit moment heeft de tuin zijn maxi male grootte. graag in het voorjaar weer wat nieuws opkomen, uit zichzelf". Maarde heer De Koeyer vindt absoluut niet, dat tuinbezit- ters die nu de spa ter hand nemen, verkeerd bezig zijn. Inte gendeel. "Als je in een nette straat woont, waar iedereen een gaaf tuintje voor zijn huis heeft, dan kan ik me voorstellen, dat jij wilt, dat jouw tuintje er óók mooi bijligt. Dan kun je de buren en de voorbijgangers natuurlijk niet op die uitgebloeide stengels laten kijken. Dan moet je tuintje netjes aan kant zijn. Dat kan ik me goed voorstellen. Geen kwaad woord daarover. Maar echt: voor de planten is het beter van niet. Je hoort de planten 'au' roepen, als je ze afsnijdt". Maandag 6 november Aanvang 20.00 uur James Dean is in menige biografie afgeschilderd als een imitator van Marlon Bran do. Of hij beter of slechter was, kan niemand gezien zijn bescheiden palmares beoordelen. Feit is dat hij in Giant, zijn laatste film, een krachttoer uithaalt door een complexe rol te spelen, vol frustratie en zelfvernietigingsdrang. Giant speelt zich af in Texas, waar de veeboeren het moeten afleggen tegen de opkomende oliebaron nen. Het gezin van Rock Hudson, met Liz Taylor als moeder, behoort tot de traditio nele cultuur van Texas, de nietsontziende orde wordt vertegenwoordigd door hun voormalige knecht (James Dean) die door een olievondst een gefortuneerd man wordt. Andre is een pasgeboren zeehondje. Zijn moeder is kort na de geboorte overle den. Het angstige, ziekelij ke weesje wordt geadop teerd door het gezin van havenmeester Harry Whit ney. Zijn zevenjarige doch ter verpleegt Andre en samen met haar vader leert zij hem kunstjes. Dan geven een aantal kwade vissers Andre de schuld van hun beroerde vang sten: ze denken dat hun netten door zeehonden worden vernield. Andre moet naar zee vluchten, maar blijkt een trouwe vriend. Iedere zomer keert hij terug naar Rockport Harbor, waar het gezin Whitney woont. GAuwnlopm .rrh»*l levenslan9 API<? Zo niet Jos de Koeyer. Hij doet dat allemaal héél anders. "Win terklaar maken is net zo goed als dat het slecht is", zegt hij, ver moedelijk tot verbazing van veel mensen die hun tuintje al hebben omgelegd. "Velen denken, dat ze de tuin moeten 'doen' als het stille sei zoen intreedt. Maar het nadeel daarvan is, dat je de hele winter tegen een kale tuin zit aan te kij ken. Dat wil ik niet. Dus ik doe in het najaar niks". "Ik laat de stengels van de uitge bloeide bloemen lekker staan. Dat geeft schitterende beelden als er spinnewebben aan komen te hangen of als er ijzel, rijp of sneeuw op ligt. Het is bovendien slecht voor de bloemstengels om ze af te snijden. Dan kan er 's winters water in komen en als het koud wordt, vriezen de sten gels kapot. Dan heb je volgend jaar niks meer. Nee, ik laat alles lekker tot na de vorst staan". Zaterdag 4 november wordt in Kattendijke een rommelmarkt gehouden. Deze begint om half twee in de basisschool. De opbrengst van de markt is bedoeld voor de school in Kat tendijke. NOTHING IN THIS WORLD HAS PREPARE^ YOU FOR THIJZ Dé blikvanger is de Grieks- Romeins aandoende arcade (een zuilenrij) van 45 meter lang, die is opgebouwd uit 22 pilaren die 3 meter in de grond steken en 3,5 meter erboven. De zuilen galerij is gebouwd van afgedank te betonnen waterleidingbuizen, die met een shovel en een hijs kraan rechtop gezet zijn. Ze wegen elk twee ton. Ze zijn over dekt met 36 afgedankte meerpa len, afkomstig uit het remwerk van het voormalige Wemelding- se sluizencomplex. "Ik claim, dat dit de grootste pergola van Nederland is", aldus Jos. De Zeeuwse Wandelsport Bond (Z.W.B.) organiseert op 4 november de jaarlijkse Sluitings- tocht. De afstanden zijn 5-10- 15-30 km. Starttijd: voor de 30 km van 10.00-11.00 uur en voor de overige afstanden van 10.00 tot 13.00 uur. Startlokaal: Gebouw MTV'69 behorende bij Sporthal "De Zandkuil". Inlichtingen tocht: tel.' 0113-232005. Opril Grote Markt 7-9, Goes Tel. 0113-227982, 0113-230973/Fax 0113-250350 Vrijdag19.00 uur Zaterdag19.00 uur Zondag19.00 uur Een deel van de rotstuin. De muur achterin wordt te zijner tijd overwoekerd door allerhande rotsplantjes, die pas zijn ingeplant. Deze hangers (met vetplantjes) werden gemaakt van glazen isola toren uit afgebroken hoogspanningsmasten. DOE IK PAS NA DE VORST" r'-*- -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1