.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Bluesroute” in Goes met Natuur in Amerika 13 bands in binnenstad IRMII Suck-it Tour komt in Goes I ZATERDAG 28 en ZONDAG 29 OKTOBER ZEELANDHALLEN GOES Grote Bingo-Dansant in Ter Valcke Goes 'Three of a kind': 3 eenakters in 't Beest I76 Vrouwenkoor zingt met Marco Bakker \i Wijkziekenboeg in Goes Nico van Welzenes met gEEN1.326M^r OOK VOOR DIESEL JAN BRUUNS SUPER BENZINE GEEN 2.04 MAAR #7 Showkorps Excelsior en Jeugdkorps Confetti gaan goed seizoen tegemoet In oktober starten showkorps Excelsior en Jeugdkorps Confet ti uit Goes de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De afgelopen twee jaar is het stil geweest rond showkorps Excel sior, het ledenaantal was zo sterk terug gelopen dat het niet meer mogelijk was een optreden te verzorgen. Gelukkig komt hier nu verandering in, er zijn weer voldoende leden om een leuk EURO LOODVRIJ GEEN 1.87 MAAR Zeeuwse landschappen in Stadskantoor Goes Clown Gray treedt op Wintersnoei de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland DE LAAGSTE BENZINE-PRIJS BIJ JAN BRUUNS I ALLES IS VÉÉL GOEDKOPER BIJ O van fuchsia's Expositie in gemeentehuis In het gemeentehuis van Borsele te Heinkenszand wordt van 26 oktober tot en met 17 november 1995 een tentoonstelling gehou den van al het werk van Janny de Witte-de Regt uit Nisse. Zang- en orgelavond Cursus Patchwork Het aantal kaarten is beperkt Theatergroepen 'Kwark' en 'Maniek' Voorlichting over speciale oogbehandeling Woensdag 25 oktober 1995 7 DE BEVELANDER ïfiïehitetitrts leek nieuws J Rommelmarkt Openingstijden: ZATERDAG 9-17 uur en ZONDAG 10-17 uur 1 Hl WINKELCENTRUM DE BUSSEL - GOES ZUID Muziek in Wissenkerke Vergadering wandelaars VijL i A i jiïNGBAANqösr' ^ÈLsgAAT I NS STATION CD Zaterdag 28 oktober organiseert het K.V.G. een rommelmarkt van 9 tot 12 uur in de Burcht te Kwa- dendamme. James The Blue Flames die in Zeeland eerder te zien waren tij dens de bluesroute in Middel burg. 22.00 uur. Café De Pompe is het podium voor de bikerband bij uitstek, Ides of May uit de Achterhoek Vrijdag 15 december 1995 geeft het Zeeuws Vrouwenkoor o.l.v. Han Beekman een adventscon- cert m.m.v. Marco Bakker, Antoi nette Tiemessen en Rinus Luttik- huis (piano/orgel). Dit concert vindt plaats in de R.K.-kerk Maria Muziekcentrum Middelburg, Mu ziekhandel Van Damme in Mid delburg, Boekhandel De Ruiter in Vlissingen. Aanvang 20.00 uur. Foto: Het Zeeuws Vrouwen koor MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM De Zeeuwse Volksuniversiteit start op woensdag 1 november in Goes (Legerdiek, Westwal 8) een cursus Patchwork met als thema: Ontwerpen met baby- blokken. De cursus wordt in 5 ochtenden gegeven van 9.30 uur tot 11.30 uur en wel op 115 en 29 november en 13 december. Uitgangspunt voor uw persoonlij ke ontwerp zijn verschillende patroonvoorbeelden. Door een systematisch kleurgebruik ont staan ruimtelijke effecten. Op 13 maart 1996 is er een terugkom- dag waar de kleine "probleem pjes" zullen worden opgelost en de resultaten worden besproken. Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot het ZVU- bureau, Spanjaardstraat 51Mid delburg, tel. 0118-634800 of fax. 0118-626789. programma te brengen. Echter bij zowel de slagwerkgroep als bij de blazersgroep kan men nog leden gebruiken. Excelsior is o.a. op zoek naar twee spelers voor de schouderbassen. Ook jeugd- korps Confetti kan na een tijdelij ke ledenstop nu weer nieuwe leden gebruiken voor alle sec ties. Informatie over beide korp sen is te verkrijgen bij Ankie Ver- stelle, tel.: 0113-228453. IBefaflê 1 ^niiüiiil Ud te JAN BRUUNS Vvunrxcuvcii i num „uc du BEUKENSTRAAT1 -~-^ZjÜKSWÈG~A5r--- ANTHONY FOKKERSTRAAT richting -x V Vrijdag 27 oktober a.s. is de binnenstad in Goes weer Bluestown met 13 bluesgroe- pen tijdens de tweede Blues- route. De organist zal op deze avond naast het begeleiden van koor- en samenzang een tweetal orgelsoli ten gehore brengen 4 RICHTING 1 ZIERIKZEE ROTTERDAM z I S Dit najaar organiseert Lila Pause een tour langs 150 scholen en langs winkelcentra in Nederland onder de titel Lila Pause Suck-it Tour 1995. Op 26 oktober a.s. zal de Suck-it Tour aanwezig zijn op het Scaldis college, Rommel- waelestraat 1, van 10.15 - 10.30 uur. Leerlingen van de school worden uitgedaagd om uit de nieuwste Milka Lila Pause Cara mel Crisp candybar de caramel te zuigen. Degene die het leuk ste gezicht trekt tijdens de wed strijd wint een Milka Lila Pause Telefoon. Nieuw de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden organiseert een wintersnoei van fuchsia's, daar dat voor veel mensen een pro bleem is. Dan is er nu de mogelijkheid om te komen kijken, en vragen te stellen over de verschillende manieren om je planten te over winteren, want door de planten over te houden krijg je namelijk ieder jaar grotere planten. Iedereen die vragen heeft of de wintersnoei of berging eens wil bijwonen, is welkom in de week van 30 oktober tot 4 november bij Fam. Smits, Pr. Julianastraat 1, Wemeldinge, tel. 0113- 622042. Van 's morgens 10 uur tot 's middags 5 uur. zorgt voor gezellige dansmuziek. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur wordt de avond officieel geopend. De entreeprijs bedraagt 45,00 per persoon. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de recep tie van Ter Valcke. (Er worden maximaal 250 kaarten uitgege ven!) Mocht u meer informatie over deze avond willen hebben dan kunt u op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur contact opne men met Sjef Wagemakers of Gidia Bal. Telefoon: 0113- 240000. Iedereen is van harte welkom om op 27 oktober in Ver pleeghuis Ter Valcke deel te nemen aan de Bingo-Dansant. Uit West Friesland de band rond zanger gitarist Willem Boon, Sweep de Ville, voor de liefhebbers van George Thoro- good en de Paladins. 22.00 uur. Van Walcherse bodem Drag line die te keer gaan in La Strada met werk van John Mayall, JJ Cale, Fabulous Thunderbirds etc. 22.30 uur. De Bevelandse bluestrots The Juke Joints sluiten de Bluesroute af in El Toro met een speciaal nachtconcert dat om 02.00 uur start. Alle zaken zijn te vinden op en rond de Grote Markt. Passepar touts die toegang geven tot alle concerten zijn verkrijgbaar bij alle deelnemende zaken en de VVV in Goes en Middelburg. Iedere band speelt drie sets (m.u.v. het nachtconcert) waar door het mogelijk is om alle bands aan het werk te zien. ook zien, wat de natuur daar te bieden heeft aan bloemen, plan ten en vogels. Leden en belangstellenden zijn om 19.30 uur welkom in de kanti ne van het A.O.C., Fruitlaan (Strationspark 39) in Goes. Nadere informatie seer. P. Bou- deling tel. 0113-215330. Er zijn plannen om binnenkort een wijkziekenboeg te openen in Goes. Het gaat om een ini tiatief van het Verzorgingshuis Gasthuis, de stichting Thuis zorg De Bevelanden en de Kruisvereniging Rondom de Oosterschelde. De zieken boeg is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn in een woning van de Reg. Woning- bouwver. Samenwerking aan de Oude Singel of Oostwal in Goes en die met Het Gasthuis een service-overeenkomst hebben gesloten per 1 decem ber 1995. Het project is gericht op ouderen die niet in aanmer king komen voor een tijdelijke opname maar waar een korte tijd verzorging, verpleging en/of begeleiding nodig is voor In 't Beest in Goes worden vrij dagavond 27 oktober onder de overkoepelende titel "Three of a kind' drie opmerkelijke eenakters opgevoerd door de Theatergroe pen 'Kwark' en 'Maniek', ge vormd door tonelisten uit Goes en Zierikzee. Op het programma staan de eenakters: 'Schaak stuk', 'Gevorderd' en 'Tussen de Rails'. Theatergroep Kwark, be staande uit Frangoise Vervaet, Eric Holm en Ali Pankow, wil toneel maken met veel humor en (geestelijke) voedingswaarde. 'Kwark' kiest in de eerste plaats voor 'de ondragelijke lichtheid twee, maximaal vier, weken op te nemen in het Gasthuis. Het Gasthuis biedt ouderen met een service-overeenkomst deze extra service aan en stelt daarvoor een kamer beschik baar, 24 uurs-opvang en de maaltijden voor een eigen bij drage van 10,00 per dag. De zorg en verpleging worden niet door personeel uit het Gasthuis geboden maar door de thuiszorg en wijkverpleging en wordt beschouwd als ver plaatste thuiszorg. Stichting Thuiszorg Nederland wil ook medewerking verlenen aan dit experiment. De deelnemende instellingen zijn van mening dat dit initiatief ouderen onder steuning biedt bij het zelfstan dig wonen. Op donderdag 26 oktober houdt de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en plantkunde (afd. N. Z.- Beveland) een bijeenkomst in Goes. Het lid de heer M. de Vrie uit Kortgene zal vertellen over zijn ervaringen in de nationale par ken van Florida (U.S.A.) Hij laat Sidekick Blues Band spelen in café Matisse bekend werk van o.a. BB King, Wilson Pickett en Dr. Feelgood. Presenteren hier de neiuwe CD. 22.30 uur. In De Snor speelt de pianist (en rasentertainer) Piano Pete, pianist Roel Spanjers partytime met deze Oosterbuur wederom te zien in de Geluckige verzekerd. 22.00 uur. In Midcity speelt de Zeeuws Vlaamse Bulldose Blues Band met de bekende gitarist Gino De muziekvereniging Apollo houdt zaterdag 28 oktober a.s. een muziekavond in hef gereno veerde dorpshuis "Onder de Toren" te Wissenkerke waaraan meewerken "Ons Genoegen" uit Kapelle en muziekvereniging "Apollo" uit Wissenkerke. Van beide verenigingen treden zowel de slagwerkgroep als de harmo nie op. De harmonie van muziekvereni ging "Apollo" onder leiding van Pierre van Broekhoven speelt onder meer: El Barca van LLano en Waltzing Matilda van Tom Waits. Na een klein changement treedt de slagwerkgroep onder leiding van Kees Hoogstrate voor u op. Zij vertolken onder andere Obladi oblada van The Beatles en Russian Medley van Leemhuis. Na de pauze is het de beurt aan zustervereniging "Ons Genoe gen". Eerst kunt u genieten van de slagwerkgroep onder leiding van Ronald de Roo. Een van de te spelen werken is de herken- ningstune van de bekende televi sieserie M.A.S.H. Het slotak koord van deze avond is in han den van de harmonie van "Ons Genoegen" onder leiding van Nico Dijkstra. Na de symfonische mars Olimpica van Orsomando spelen zij Dances with wolves van Bocook en Conquest of paradise van Vangelis. Ze besluiten hun optreden met Don Pedro van Nijs. De presentatie van deze avond is in handen van Koos Meulen- berg. De aanvang is om 19.30 uur. Toegang is gratis. <3 s? i WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, S BEUKENSTRAAT1 2 van het bestaan'. Toneelgroep 'Maniek' was aanvankelijk een gelegenheidsformatie. Twee leerlingen van de jongeren-spel- opleiding van Amateurtheater- school De Ambitie wilden zich graag eens presenteren tijdens het jaarlijkse Eenakterfestival van het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater: Marian Pankow en Niek de Jonge, beiden 15 jaar. Kaarten voor 'Three of a kind' vrijdagavond 27 oktober in 't Beest in Goes kunnen telefo nisch gereserveerd worden onder tel.nr. 0113-228142. De voorstelling begint om 20.30 uur. LITER Tot en met 27 oktober is in het Stadskantoor van Goes werk te zien van de schilder van Nico van Welzenes. De laatste jaren krijgt hij steeds meer erkenning als schilder van het Zeeuwse landschap in haar vele facetten. Van Welzenes is in de zeventi ger jaren van Schiedam naar Zeeland getrokken op zoek naar frisse lucht en niet in het minst voor de fraaie weidse landschap pen. Zeeland is ideaal voor aquarel: schitterende wolken luchten, de frisheid van het land schap. Die vond hij in de omge ving van Goes. Het werk is tast baar, herkenbaar en getuigt van liefde voor het Zeeuwse land schap, zoals o.a. de omgeving van het Goese Sas (vóór de nieuwe sluis er was) en het inmiddels verdwenen kleinscha lige landschap van weleer in de driehoek Kapelle, Wemeldinge, Goes. Janny de Witte-de Regt begon op latere leeftijd met schilderen. Vroeger kreeg ze niet zoveel kans leuke cursussen te doen. Het kostte vaak teveel geld of het was tijdverspilling. Gelukkig is dat nu verleden tijd en heeft ze op latere leeftijd toch nog een jeugddroom in vervulling zien gaan. Dat was voor haar de hob by tekenen en schilderen, die later uitgebreid werd met beeld houwen. De natuur heeft veel te bieden en met observeren ervan ging er een wereld van pracht en kleur voor haar open. Zij probeert dit met penseel te evenaren en ziet het steeds weer als een uitda ging om te proberen hiervan iets op het doek vast te leggen. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. samengesteld koor telt ruim 150 De avond om kwart over zeven, leden. Tevens treedt op man- toegang volwassenen ƒ5,- en nenkoor De Lofzang uit Goes kinderen 2,50. o.l.v. Johan de Ridder. Het Mar kussenorgel zal bespeeld wor den door organist Bert Elbertsen uit Eede. Op zaterdag 28 oktober zal er waaronder een eigen bewerking een zang- en orgelavond gehou- Toccata van Psalm 150. den worden in de Grote- of Maria Tijdens de avond zal er gecollec- Magdalenakerk te Goes. teerd voor de 'Stichting ontmoe- Medewerking verleent het Groot ting'. Deze reformatorische stich- Veluws Koor o.l.v. hun dirigent ting biedt hulp aan dak- en thuis- Evert van de Kamp. Dit groot lozen in de grote steden. samengesteld koor telt ruim 150 De avond om kwart over zeven, Oliphant vanaf 22.00 uur. In Grandcafe Bolsjoi de uit Engeland afkomstige Philip Magdalena te Goes. Dit unieke concert kost slechts 25,-. Kaar ten voor dit concert zijn vanaf 23 oktober, uitsluitend in de voor verkoop, te koop. Voorverkoop adressen: VSB-banken te Goes, Heinkenszand en Kapelle, Bysrogge. Nummes van o.a. Blues Brothers. BB King gebracht met de nodige enter- taintment. 22.30.uur. De Joker stelt het podium open voor de sterk opkomende Belgi sche El Fish. Deze band her bergt een der beste mondharmo- nicaspelers in zich en speelt 'west coast’ stijl waar o.a. Rod Piazza de bekende man is. 22.30 uur. BB The Bluesfactory spelen in El Toro hun 5O’er jaren swing blues met uitstekend blaaswerk in de stijl van Otis Redding en T Bone Walker. 22.00 uur. In Nationaal een van de kop stukken van de Belgische Blues, Red Rooster. 22.30 uur. Ook uit Belgie, Ruthless 3 die aantreedt in de Vrijbuiter met werk wat de liefhebbers van Ste vie Ray Vaughan in vervoering zal brengen. 22.00 uur. Op zaterdagmiddag 28 oktober organiseert de Werkgroep Kultu- rele Evenementen Reimerswaal een kindermiddag met een hele leuke clown; Clown Gray. De man achter Clown Gray is een zeer aktief, kreatief en inventief manneke. Hij treedt hoofdzakelijk op voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Hij is een van de weinigen die niet met een standaardprogramma werkt. Ter plekke maakt hij een keuze uit zijn drie uur durend repertoire, aangepast aan de in de zaai aanwezige kinderen. Zijn ingre diënten zijn: goochelen, jongle ren, muziek, spelletjes en natuurlijk hoofdzakelijk clowne rie. Hij is zeer flexibel en veelzij dig. De toegangskaarten kosten 7,50 (inclusief een gratis con sumptie) en zijn verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Yerseke, in het gemeentehuis in Kruiningen (publieksbalie in "Bachten Vae- te") en aan de zaal. Telefonisch bestellen kan via de nummers: 0113-395326 (Buro burgerza ken) en 0113-551552 (Jacques Boonman). Foto: Clown Gray. Op de woensdagen 1 november en 29 november 1995 wordt om 20.00 uur in het vergadercen trum van het Oosterscheldezie- kenhuis, 's-Gravenpolderseweg 114 te Goes een voorlichtings avond over "Excimer laser behandeling" gehouden. De Excimer laser behandeling heeft als doel het gebruik van de bril of contactlenzen te vermin deren. Het is een behandeling die geschikt is voor bijzienden met een brilsterkte van -1.00 tot - 8.00. Tijdens de voorlichtings avond krijgt u een uiteenzetting over de techniek en voor- en nadelen van de Excimer laser behandeling. Wilt u meer weten over deze behandeling, komt u dan naar de voorlichtingsavond. De heren A.G. Tjiam en I. Hendrata (oog artsen) geven de voorlichting. U dient zich voor deze voorlich tingsavond telefonisch aan te melden via telefoonnummer: (0113) 234666. De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoe ding (wandelkring West-Bra- bant/Zeeland) houdt op zaterdag 28 oktober de algemene leden vergadering in verenigingsge bouw Vijverzicht aan 't Plein in Borssele. Aanvang 10.30 uur. Verpleeghuis Ter Valcke te Goes organiseert op vrijdag 27 oktober a.s. een grote Bingo-Dansant. Deze avond is toegankelijk voor alle relaties van Ter Valcke én voor alle inwoners van Goes en omstreken. Deze activiteit wordt gesponsord door een groot aan tal bedrijven uit Goes en omge ving. Zij hebben diverse mooie (geld)prijzen ter beschikking gesteld. De netto-opbrengst van deze avond gaat naar de Stich ting Vrienden van Ter Valcke. Deze Stichting zorgt voor een bestemming die geheel ten goe de komt aan de bewoners van Ter Valcke. De band Music 4 -\%fGOES ZUID Er is een zeer gevarieerd aan bod te beluisteren, Chicagoblues afkomstig en al jaren in de in de Muddy Waters stijl, ruig ’bluestop’ meedraaiend. De boogiewerk a la ZZ Top, Texas- band rond Ap Daalmeyer bracht blues waarop Stevie Ray Vaug- inmiddels drie CD’s uit met sto- han zijn grote stempel achterliet mende bluesrock op het fameu- en taditionele blues uit dq Mis- ze Tramplabel. 22.00 uur. siessippi Delta waar Robert Johnson de bekendste naam was. Ook dit jaar weer van de partij is Magic Frankie, wegens over weldigend succes tijdens de rou te vorig jaar en ook deze keer met pianist Roel CENTRUM GOES WEST RJJ

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7