B '4. (De Qrenenfioe^ n WEEKAANBIEDINGEN (De Qrenenhoel^ 12.90 9.90 9.90 Ï1 9.90 7.90 9.90 20.9 brand bier Londen, snel en voordelig per shuttle |IO?8 1828 292*09 I 495 1995 Bij ons duurt de woonmaand tot en met 4 november WATERSCHAP NOORD- EN ZUID- BEVELAND R OJA CONDE BEL O PAASDIJKWEG 33 POORTVLIET I I WA. i CAMPING OLMENVELD eBd "TwÖRDËLÏGE SPAANSE PT KLASSE-WIJNEN! Conde Bel ELDERS k - f A DE BEVELANDER Woensdag 25 oktober 1995 i GLEN t LET OP! VLEESWAREN VERS VAN HET MES REIS VAN L Wij hebben deze en de volgende week nog meer interessante aanbiedingen voor u in petto Kom dus en profiteer van deze woonweken 150 gram 150 gram 150 gram Prijzen voor lezers van de Faam/Vlissinger/Bevelander: Reisdata: VERGELIJK BARE PRIJS 1.98 2.98 1.49 SMIRNOFF VODKA 0.7 LITER 't Groene Weidje I6 4461 JW Goes ELDERS 2438 Gapingseweg 5, Serooskerke (w) Tel. 0118-592040 Fax 593234 ONGEPANEERDE VARKENSSCHNITZELS hele kilo FRICANDEAU V.D. HAM hele kilo FRICANDEAU LAPJES hele kilo MALSE RUNDERBORSTLAPJES hele kilo VERSE WORST hele kilo MAGER HACHEEVLEES hele kilo 4 MEENEEM... CARAVANS KIP STAR-LINE Wij verhuren ook tourcaravans Alle modellen 1996 in onze showroom Ook het adres voor uw occasion caravan Dealer voor geheel Zeeland GOES: Winkelcentrum De Bussel (bij Jan Bruijns Supermarkt) DE MAAND Bi REKLAME GELDIG T/M 31 OKTOBER 1995 HELE LITER-35% ALC. GIJSBRECHT VAN AEMSTEL ^VIEUX EXTRA ZACHT HELE LITER-35% ALC. VERGUNNINGEN I GEKOOKTE SCHOUDERHAM I GEBRADEN VARKENSFRICANDEAU BOTERHAMWORST TINTO DE CRIANZA OF VINO BLANCO SECO KRAT 24 FLESSEN IB® vmjf Het kon gewoon n 9 wooN,oultVARB u viho *ul INFOLIJN 01662 - 2672 Het verkorte opstapschema voor deze reis js: MEENEEM MAGAZIJN VERKOOP 50% TOT 80% K O NG BERENTZEN APFEL KORN i ELDERS 1&95 Oil11 112^5?^ BAR-LÏÏ-DUC ELDERS GLEN ^atise\ GRANT ELDERS Nu als 3+2 zits in diverse stoffen. r Gij b] I **S_ ,-Ï*SÊ|èÈ4^S"' 3+2 •iBomPi BAR«LE«DUC PROEFNOTITIES TINTO DE CRIANZA PROEFNOTITIES BLANCO SECO Oostwal 2 (in Aldi) Goes, tel. 0113-216950 POORTVLIET Antwerp®0 9 RIOJA JKDKBKO,, t Middelburg §>- ^Vlissingen ■-. dit jaar inclusief een kopje koffie met een plakje cake in de tou ringcar. f 77,50 p.p. incl. 1x koffie/cake in de touringcar en de Faam/Vlissinger van die week Donderdag 9 november 1995 Donderdag 16 november 1995 Donderdag 23 november 1995 Donderdag 30 november 1995 Donderdag 7 december 1995 Donderdag 14 december 1995 - Koophandel - Zeeuwsche Paerel - Caisson - Shell station - NS Station - Pompstation v.d. Dries - NS Station - Bushalte Brug - NS Station houd van voldoende deelname uitgevoerd. 04.25 04.30 04.35 04.40 04.50 5.00 05.15 05.25 05.35 Goes, 25 oktober 1995 Het dagelijks bestuur voomoemd, Wnd. dijkgraaf, C.M. Dagevos. Secretaris, mr. drs. J.A. de Visser. Boek snel bij Wolfs Reizen/ Car lier in Middelburg (Gravenstraat 4 telefoon 0118-639839) of Goes (Opril Grote Markt 2, telefoon 0113-220280) of Wolf's Reizen (Walstraat 41 - Vlissingen tele foon 0118-418715). Middelburg en Goes zijn ge opend van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30, op de koop avond van 19.00-21.00 en op zaterdag van 10.00-13.00. (Vlis singen op zaterdag tot 16.00). U kunt natuurlijk ook boeken bij Carlier Tours Middelburg, Elek- traweg 9, 4338 PK Middelburg, telefoon 0118-615015). Elke reis wordt onder voorbe- MONACO 3+2 zits Leatherlook superlage prijs! a en maai U" ^Zlerikzee beeld de Tower, St. Paul's Cat hedral, Piccadilly Circus en Buc kingham Palace. Omdat we al vroeg in Londen zijn heeft u dan 's middags nog volop winkeltijd. Natuurlijk kunt u ook direkt na aankomst in het centrum van Londen al uitstappen. Beleef de reis per shuttle en beleef Londen MAGAZIJN VERKOOP MET EXTRRA KORTINGEN Kwaliteit die zichzelf terugverdient 11 |Alle aanbiedingen zyn geldig t/m 4 november, zolang de voorraad strekt htfgwy 1 ft HA P MtK FCR Londen is altijd al een bezoek meer dan waard en de komende tijd komt die typisch Engelse kerstsfeer daar nog bij: Straten vol immense kerstbomen, ver sieringen over de volle breedte van de straat en een gezellige inkoop-drukte. Vergeet vooral Oxford Street en het fameuze Harrods niet! Dit jaar kozen wij voor vervoer per shuttle, de trein van Calais naar Folkestone en een beleve nis op zich. Vroeg weg uit Zee land en vanaf Calais in zo'n 35 treinminuten naar Engeland. Wie dat wil kan - eenmaal in Lon den - deelnemen aan de niet te lange stadsrondrit langs bijvoor- M3 Geen verplichte kilo verkoop COSECHA TINTO DEX'RIANZA «■OCUCtO* i» aonUEDJCR: <- CONDE Bfl-U- a KTU.O.RC u**0X)-La U»* w Kleur: diep rood Bouquet: vanille accenten Smaak: sterk en fluwelig Dinsdag t/m Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend. A. Op 18 oktober 1995 is een vergunning verleend inge volge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren naar aanleiding van de aanvraag van Grontmij Zeeland te Middelburg namens de Directie Milieu en Waterstaat van de provincie Zeeland, voor een ver gunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlak tewateren voor het lozen van afvalstoffen, verontrei nigende of schadelijke stoffen, afkomstig van het bodemsaneringsproject op de lokatie Wemeldingse Zandweg 44 te Wemeldinge via de gemeentelijke rio lering ter plaatse op zuiveringstechnische werken van het waterschap. B. Op 18 oktober 1995 is tevens een vergunning ver leend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren naar aanleiding van de aanvraag van J. Knieriem B.V. te Goes, voor een vergunning ingevol ge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, afkomstig van het metaalverwer kende bedrijf met een spuitgietafdeling voor plastic- produkten gelegen aan de A. Fokkerstraat 20 te Goes via de gemeentelijke riolering ter plaatse op zuive ringstechnische werken van het waterschap. Op 19 oktober 1995 heeft het college van burgemees ter en wethouders van de gemeente Goes een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het hierboven genoem de bedrijf verleend. In de vergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-vergunningen. Ter inzage De vergunningen en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf heden gedurende zes weken ter inzage: - op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 0113-241268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkre gen; - op de secretarie van de gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, voor wat betreft de vergunning genoemd onder A. - op de afdeling milieu van de gemeente Goes, Oostsingel 2 te Goes, ma. t/m do. van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur-en vrij, van 09.00 uur tot 12.00 uur, voor wat betreft de vergun ningen genoemd onder B. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur ter inzage gelegd op het bureau voorlichting van de gemeente Goes. Beroep/Voorlopige voorziening Ingevolge artikel 20.1, eerste lid Wet milieubeheer j° artikel 20.6 Wet milieubeheer staat tot het einde van de bovenvermelde termijn beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen het ontwerp van het besluit. De vergunningen worden van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel 36 Wet op de Raad van State j° titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voor zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Een vergunning wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. De Rioja is in Nederland in enkele tientallen jaren van onbekend tot een van de meest gewaardeerde en verkochte kwaliteitswijnen geworden. Dit is niet zo verwon derlijk: de Spanjaarden hebben immers al eeuwenlange ervaring met het maken van prachtige wij nen. Wij ontdekten de wijnen van het bekende huis Conde Bel en kozen voor u de Tinto de Crianza, een volle rode wijn, die twee jaar zorgvuldig gerijpt is in eikenhou ten vaten. De Vino Blanco Seco is een heerlijke frisse droge witte wijn met vanille accenten. Kleur: citroengeel Bouquet: vanille accenten Smaak: zuiver en fris i zzzzzzz 11,,in in,,f bïbc» hl heeft alle dranken![ga ■16’8 n WUniHAL Krabbendijke Kruiningen Kapelle Kloetinge Goes Lewedorp Middelburg Souburg Vlissingen Als Lezersreis kozen uw krant en Carlier voor de populaire bestemming Londen. Maar liefst zes weken lang kunt u elke donderdag vlug en voor delig naar de Britse hoofdstad. De periodieke magazijn-leegverkoop van Woonboulevard Poortvliet. Alles wat, om welke reden ook weg moet, gaat de deur uit met uitzonderlijke kortingen die op kunnen lopen tof zo'n 80% van de normale verkoopprijs. J 0.7 LITER ORANGE OF CITRON LITERFLES mdag gesloten Ronerdam ^St»«nt,®r?en. 7-Bergen op Zoom ■■—•a J ORANGF 1 MALT WHISKY 0.7 LITER E98 donderdag geopend v°n 17.00^/^ ^nnd tat 2100 - BANKSTEL ROMANTICA In groen of rood HOEKBANK In buffellook BANKSTEL 3-2 LUNA lederzwart met buffellook RUNNER

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 4