Windhonden renden Adm.buro Dekker SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT badmintonsponsor Veldrijden begint weer Robur-jeugd in het nieuw November judomaand in Reimerswaal Woensdag 25 oktober 1995 DE BEVELANDER 34 J Verkoping bij "Tryfosa" Mensen in nood Cursus vergadertechniek Koffieconcert te Wemeldinge Israëlavonden EHBO voor hond Bingomiddag DAT LEREN JACK VAN 'N JOET KOMT JE DUUR TE STAAN! Wijkver. Goes-Oost Seniorenbingo Inleiding schilderkunst Aangepast Sporten Houtsnedes Natuurmonumenten "Open Huis" bij aquariumvrienden Korfbal Tjoba Programma zaterdag 28 oktober 1995 Voetbal program ma SSV'65 Bonte Koe Juke Joints Hervormings-avond Nieuwe dirigent v.v. Bevelanders s.v. Heinkenszand Lustrum Westkappels Kwartet Feestmiddag Dino bloemen- en kadohuis Bejaardenbiljart Mannen onder elkaar s.v. Robur Autogordels Postzegelbeurs in Goes Orgelconcert v.v. Kapelle Activiteitenagenda seniorenorkest Opnieuw open Boomgaarddag Hartpatiënten v.v. "De Patrijzen" "Frisia" wordt "Denick" ook voor de zwerfkinderen. is er DE KOPER VAN DE BUIT GAAT NIET VRIJUIT! c De Vrouwenvereniging "Tryfosa" der Ger. Gem. te Goes hoopt op woensdag 1 november een na- jaarsverkoping te houden in de zaal van de Sionkerk, ingang zij deur L. de Colignylaan, 's mid dags van half 3 tot half 5 en 's avonds van 7 tot half 9. Er is zoals gewoonlijk weer van alles te koop. Vele mooie hand werken, kruidenierswaren, olie bollen, kaarten, enz. Voor de kin deren is er speelgoed en de grabbelton. Ook zijn er weer tweedehandsboeken. Er is deze dag een weefdemonstratie. Ook kunt U bij ons koffie, thee, fris en heerlijk gebak gebruiken. De kledingactie voor Mensen in Nood die van 25-29 sept. in Goes is gehouden, heeft 1200 kilo kleding opgebracht. Mensen in Nood wil allen die daar aan hebben bijgedragen oprecht har telijk danken. Uw kleding is bij Mensen in Nood in goede han den. De vrijwilligers zijn van plan om ook volgend jaar - in dezelfde periode - een kledinginzameling te organiseren voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een sukses te maken, vragen ze iedereen om vanaf nu al weer de kleding hiervoor te bewaren. Vanaf maandagavond 30 okto ber organiseert het Oosterschel- de College een cursus Vergader techniek in Goes. De cursus is bestemd voor mensen die actief zijn in het verenigingsleven en met meer effect en meer efficiënt willen leren vergaderen. De cur sus omvat zes maandagavon den die duren van 19.30 tot 22.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het Oosterschelde College in Goes. Telefoon: 0113 - 231170. Daar is ook de brochu re verkrijgbaar met meer infor matie. Zondag 29 oktober geeft Muziek vereniging OKK uit Wemeldinge een koffieconcert in het dorps huis te Wemeldinge. Tijdens dit concert zal de fanfare o.l.v. Anton Kempe o.a. Cuatro Bos- quejos Espanoles spelen. Het nummer waarmee ze op het KNF concours komende maand goed voor de dag willen komen. Ook de slagwerkgroep o.l.v. Hans Willemstein, is van de partij met oude en nieuwe nummers. De aanvang is 11.30 en toegang is gratis. stamboomgaard voor het publiek. Ditmaal is het de boomgaard op de hoek Popu- lierenstraat/Goesestraatweg te 's-Gravenpolder. De open dag vindt plaats in het kader van de actie 'Houd de bongerds hoog' (competitie), bridge, biljarten Woensdag 19.30 uur: Klaverjas sen (competitie), bridge. Vrijdag 14 uur: Koersbal, kaarten (klaverjassen, bieden), biljarten, 1x per 14 dagen wordt Bingo gespeeld. Op vrijdag- en zaterdagavond 27 en 28 oktober houdt de stichting Sjofar twee Israëlavonden in Goes, gebouw van het Leger des Heils, Ravelijn de Groene Jager 70. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Deze week organiseert de Kyno- logenclub Zeeland een lezing De Seniorensociëteit Goes-Oost organiseert op vrijdag 27 oktober in de personeelskantine van "Ter Valcke", Valckeslotlaan 200 te Goes een Bingomiddag. Aan vang 14.15 uur. Leden gratis toe gang, niet-leden 2,50. De senioren van de badminton club Kolibri spelen het nieuwe seizoen in een nieuw tenue. Administratie- en belastingad- viesburo Dekker b.v. is de nieu we sponsor. Inmiddels heeft B.C. A. van Aerde (trainer), Pascal van der Haar, Pim Steendijk, Michel van de Berge, Rob Petie, Ir. J.P. Hopmans van Bouwbe drijf Hopmans. Zittend v.l.n.r.: Thomas Maas, Jasper Kroeger, Bas Vonk, Joost de Steur. Bouwbedrijf Hopmans, Bennie Scholten, Richard van Liere, Patriek v.d. Zande, Jaimy van Aerde, Alwin Mooy, Zendy Kol- mus. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 26 OKTOBER T/M 2 NOVEMBER 1995 26 en 27 okt.: 't Beest, 20.30 uur: 'Vive l'amour', film van Tsai Ming- liang. 27 okt.: 't Beest, 20.30 uur: 'Tussen de Rails', toneeluitvoering door theater Kwark. 28 okt.: Goese Lyceum, 9.30-16.30 uur: Workshop trombone door brassband Excelsior Kloetinge. 29 okt.: Goese Lyceum 16.00 uur: Concert Rotterdams Trombone- kwartet i.s.m. brassband Excelsior Kloetinge. 29 okt.: Prins van Oranje, 15.00 uur: Vlaamse volksmuziek 't Klieks- ke', een familieprogramma rond het Belgisch bier. 31 oktober: Grote Kerk, 13,30-14.30 uur: Carillonconcert door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 1 november: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 1 november: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'De Schommel' van Edna Mazya door het Nieuw Ensemble Raamtheater. 2 november: Prins van Oranje, 20.00 uur: Urban us met een nieuw theaterprogramma. 2 november: 't Beest, 20.30 uur: 'Jongens waren we', muziektheater van De Gebroeders Flint. EXPOSITIES t/m 19 nov.: Galerie 'Mi Parti': 'Terug naar de kust (1)'. Objecten en Sieraden van Ingeborg Vandamme en Carien Poison nier (info: 0113- 231819). t/m 27 okt.: Stadskantoor: Schilderijen van Nico van W'elzenes uit Goes, (info: 0113-249740). t/m 31 okt.: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: 'Van mot tot slot', expositie over kastelen op De Bevelanden (info: 0113-228883). t/m 2 nov.: Galerie 'De Hoekweide': Schilderijen en tekeningen van Klaas Boonstra (info: 0113-581152). tot 16 nov.: Oosterscheldeziekenhuis: Expositie "Poëtisch getekend'. Tekeningen, aquarellen, pastels en lino's van Jacques Th. Wonder gem uit Kapelle (info: 0113-234692). hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme. (info: 0113-621241). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer 01198-(info: 0113-582031). ven in een ruimte aan de Anje- lierstraat. Inlichtingen en aan meldingen bij "Omdat", tel: 0113 -211611. In wijkgebouw Jan Ligthart start 1 nov. een dartclub onder leiding van ervaren mensen, en een cur sus stijldansen voor ouderen. Dit wordt geleid door een erkende dansschool. Er kunnen hier voor nog enkelen zich opgeven. Tel. 228622 Op donderdag 26 oktober a.s. organiseert wijkvereniging "Goe se Polder" weer een senioren bingo in wijkgebouw "de Spinne" in de Goese Polder. We begin nen om 14.00 uur en spelen 4 rondes. De entree bedraagt 2,50 p.p. De kaartjes kosten 0,50 p. stuk. In de pauze krijgt iedereen een gratis kopje koffie of thee. Op maandag 30 oktober organi seert het Nivon, afdeling Goes, de eerste in een serie van vier cursusavonden: "Inleiding tot de schilderkunst", een ieder die hierin is geïnteresseerd, is van harte welkom op deze bijeen komst, die plaats vindt in de Legerdiek van 19.30-21.30 uur. De kosten bedragen voor Nivon- leden 1,50 en voor niet-leden 2,50 per avond. Dinsdagavond 1 november is er in revalidatiecentrum "De Lin denhof" in Goes een informatie bijeenkomst over "aangepast sporten in Zeeland". De avond begint om 19.15 uur en is bedoeld om informatie te geven over sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in hun bewegen. Tijdens deze informatie-avond zal onder andere een revalidatie arts iets vertellen over verant woord sporten. Daarnaast pre senteren een aantal aangepaste sportverenigingen zich en zijn er enkele sportieve demonstraties. Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. Iedereen is welkom. Bij voldoende belangstelling zal er ook een quad-rugby demon stratie gegeven worden. Quad- rugby is een spectaculaire sport, bij uitstek geschikt voor mensen met een hoge dwarslaesie. Voor opgave voor deze avond of meer informatie kunt u bellen met de Zeeuwse Sportraad, tel.: 0118- 640700. Vanaf 28 oktober is er in Vrede- lust een tentoonstelling van de provinciale ZWO-commissie. Het gaat om 12 ingelijste houtsneden van de theoloog en kunstenaar dr. P. Salomon-Raj. Elke hout snede gaat vergezeld van een korte meditatieve uitleg. Bij deze expositie hoort ook een brochure waarin een en ander staat te lezen over de achtergrond van de kunstenaar. De lijsten hangen beneden in de hal van Vredelust en zijn een week lang te bezichti gen. De Vereniging "Natuurmonu menten" houdt op donderdag 26 oktober 1995 zijn jaarlijkse na jaarsvergadering van de dis trictscommissie Zeeland. Naast het huishoudelijke gedeelte zal ir. A. Beenhakker uit Middelburg een voordracht houden over het ontwerp "De Zeeuwen en de Natuurkrachten". Hij zal hierbij ingaan op het probleem van de duurzaamheid van het Zeeuwse landschap. Belangstellenden zijn op deze avond van harte wel kom. Deze avond begint om 19.30 uur in het Milieu Educatief Centrum (MEC) in de Hollandse Hoeve (Kinderboerderij) Katten- dijkse Dijk 23 te Goes. Wemeldinge. Het prijzengeld voor het ATB-klassement wordt beschikbaar gesteld door Wil liam's Coiffures uit Kapelle. Het eindklassement voor de katego- rie amateurs wordt geschonken door Kees van Gessel verzeke ringen uit 's-Heerenhoek. Het eindklassement voor de junio ren, nieuwelingen en dames wordt beschikbaar gesteld door rijschool van der Meet uit Hein- kenszand. Het parkoers voor de veldritten en de ATB-wedstrijden ligt bij Camping Klein Stelle. Tevens is er bij camping Klein Stelle was en kleedgelegenheid voor de renners. De wedstrijden in Wemeldinge tellen mee voor het klassement van de Zeeuwse veldritkompetitie. De toegang tot de wedstrijden is gratis. willigers uit de bomenbuurt in 's Gravenpolder in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Rond 9.30 uur wordt begonnen met de snoeiwerk- zaamheden. Rond 11.15 uur wordt er een korte excursie gehouden door de boomgaard en aanliggend plantsoen met hoogstamfruitbomen. Geduren de deze dag is onder meer een informatiestand van Stichting Landschapsbeheer Zeeland te bezichtigen en is er een tentoon stelling te zien van oude fruitras- sen. Toegang is gratis. Op zaterdag 14 okt. in Goes de clubkampioenschappen van de Zeeuwse Windhonden Renver eniging te Goes. De uitslagen waren als volgt: Whippets jonge honden klasse (4): 1. Ursus v.d. Aloisepolder, Goudappel, Goes; 2. Homely Luck's Odharah, de Kruis, Zevenbergsehoek; 3. Homely Luck's Né Né, de kruis, Zeven bergsehoek; 4. Homely Luck's Octrooi, de Kruis, Zevenbergse hoek. Whippets veteranen (5) 25.06:1 Moviestar, Strijk, Ovezande; 2. Roy v.h. Oosterhuis, Onderdijk jr., 's-Gravenpolder; 3. Billy Boy v.d. IJsselvalei, Rison, Koude- kerke; 4. Storktown's Xavier, Goudappel, Goes; 5. Maxime v.d. Zeeuwse Stromen, Rison, Koudekerke. Whippets sprinters (4) 23.09 1Falco, Onderdijk jr., 's-Graven polder; 2. Quinten v.d. Aloisepol der, de Groff, Sas van Gent; 3. Op zaterdag 28 oktober a.s. houdt de aquariumvereniging Barbus Conchonius een "Open Huis" in het clubhuis op de He rengracht 52 te Middelburg. Het clubhuis is dan geopend van 10.00-17.00 uur. Diverse aktivi- teiten worden gehouden, zoals" Informatie over het aquarium- houden. Testen van aquarium/ vijver water. Aanbiedingen van gebruikte aquariumspullen. Dia presentatie op aquarium/vijver gebied. Iedereen is van harte welkom op deze dag! Deze middag staan de laatste wedstrijden voor de winterstop van de veldkompetitie '95-'96 op het programma. Tjoba 1 ontvangt hekkesluiter HKC uit Hardinxveld. Om in de race om de bovenste plaatsten te blijven moet deze wedstrijd de volle winst opleveren. Daarbij speelt ook een rol dat het eerste de uitwedstrijd tegen deze ploeg onnodig heeft verloren. Een reden temeer om iets recht te zetten. Tjoba 2 krijgt Vriendenschaar 2 op bezoek, een ploeg waar twee broodnodige punten van moeten worden gepakt. Tjoba 3 bindt de strijd aan met HKC 3, wat naar verwachting een winstpartij voor het derde betekent. Programma: 16.00 uur Tjoba 1 - HKC 1; 14.30 uur Tjoba 2 - Vriendenschaars; 12.00 uurTjo- ba 3 - HKC 3; 14.00 uur Tjoba 4 - Ondo 2; 14.00 uur Togo 2 - Tjoba 5; 14.00 uur Stormvogels 3 - Tjo ba 6; 15.30 uur Blauw-Wit 3 - Tjoba 7; 13.45 uur KVK 2 - Tjo ba 8. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, 0113-371672. De uitwedstrijd naar de koploper 4e klas van de KNVB belooft een moeilijke wedstrijd te worden voor SSV 1. De nederlaag van de week daarvoor van Kruinin- gen tegen Bevelanders geeft een gemotiveerde tegenstander, vooral nu de 1e periodetitel in zicht komt en een paar ploegen nu toch dicht bij elkaar staan. SSV 2 moet naar de overkant om daar AZVV 3 partij te geven dus AZVV 3 - SSV 2, aanvang 14.30 uur. SSV 3 thuis om 12.45 uur, tegen Kruiningen 3 SSV 4 - Colpl. Boys 3, 14.30 uur. SSV 5 - Waarde 2 12.45 uur. Jeugd SSV'65: Nieuwland A1 - SSV A1, 11.15 uur; SSV B1 - Kloetinge B2, 11.15 uur; Wol faartsdijk C1 - SSV C1, 10.00 uur; Kapelle C2 - SSV C2, 11.15 uur; SSV D1 - Kloetinge D1, 10.00 ur; SSV E1 - DFS E1, 10.00 uur; Wolfaartsdijk E1 - SSV E2, 11.15 uur; Kapelle Fb - SSV F, 10.00 uur. Op zondag 29 oktober organise ren de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils van 14.00 uur tot 16.30 uur weer een gezellige middag. Deze middag zal Mw. Lankwarden de video film "Dwarsliggers" vertonen. Iedereen is welkom in de Bonte Koe, op de Beestenmarkt te Goes. en wordt georganiseerd door vrij- Un/Plugged The Juke Joints spelen donder dag 26 oktober een speciale Un/Plugged set in café de Pom pe in Goes. Dit in het kader van de Bluesroute op vrijdag 27 okto ber. De Joints zijn nu zo'n 15 jaar on The Road en nemen ter gele genheid van het 12'/2 jarig jubi leum in maart '96 een nieuwe 'Live' CD op. De opnames vin den plaats op 23 december in de Piek in Vlissingen. Het Un/Plug ged optreden in de Pompe start om 21.30 uur. Entree vrij. Het IRS-comité nodigt iedereen uit, tot bijwoning van de hervor- mingsavond, op 31 oktober 1995, om 19.30 uur, in de Levensbron te Goes, Mansholt- laan 1. Aan deze avond hopen de gemengde koren van de chr. ger. kerk en de herv. b.w. mede werking te verlenen. De medita tie zal worden verzorgd door de ex-priester, evangelist T. Van- huysse, uit het Belgische Tonge ren. De bezoekers aan het Reimers- waalfestival op 2 september 1995 te Kruiningen hebben hem al aan het werk kunnen zien; de nieuwe dirigent van de harmonie E.M.M., de heer J.H.T. Curfs. Vanaf september neemt hij de plaats in van dhr. A. van Nieu- wenhuijze. Binnenkort heeft u wederom de mogelijkheid hem uitgebreid aan het werk te zien. Op vrijdag 27 oktober geeft E.M.M. namelijk een concert onder zijn leiding in de N.H.-kerk te Kruiningen. Het concert begint om 19.00 uur en zal tot omst reeks 20.00 uur duren. Kolibri alweer bijna 70 leden. Als u belangstelling heeft voor badminton, kom dan eens vrijblij vend kijken op de vrijdagavond vanaf 20.00 uur in Sportpunt Zeeland te Goes. Programma voor 28 oktober bij Bevelanders te Kamperland: 14.30 uur: W.I.K. 1 - Bevelan ders 1; 14.30 uur: Bevelanders 2 - Kruiningen 2; 14.30 uur: Beve landers 3 - Wolfaartsdijk 2; 14.30 uur: W.I.K. 3 - Bevelanders 4. Bevelanders 5 vrij. Bevelanders Dames vrij. 11.15 uur: Bruse Boys B1 - Bevelanders B110.00 uur: Bevelanders D1 - Domburg D2; 10.00 uur: Z.S.C. E1 - Beve landers E1; 10.00 uur: Bevelan ders E2 - Kloetinge E4; 10.00 uur: Bevelanders F - Noorman nen F. ken, droogbloemen, plantverzor- ging, herfstspecial en kerstspe- donderdag 26 oktober in de kan- cial. De cursussen worden gege- tine van KC Zeeland aan de Westhavendijk in Wilhelmina- dorp, aanvang 20.00 uur. Programma s.v. Heinkenszand 28 oktober: 14.30 uur: H'zand 1 - Brouwershaven 1; 14.30 uur: Hoek 3 - H'zand 2; 14.30 uur: H'zand 3 - Duiveland 2; 12.45 uur: Borsele 3 - H'zand 4; 12.45 uur: Hoedekenskerke 3 - H'zand 5; 11.15 uur: H'zand A1 - Patrij zen A1; 11.15 uur: Apollo B1 - H'zand B1; 11.15 uur: H'zand C1 - Wemeldinge C1; 11.15 uur: Kwadendamme C1 - H'zand C2; 10.00 uur: H'zand D1 - Rillandia D1; 10.00 uur: H'zand E1 Luc- tor E1; 10.00 uur: Yerseke E3 - H'zand E2; 10.00 uur: H'zand Fa - Kloetinge Fa; 10.00 uur: Wemeldinge F - H'zand Fb. Het Westkappels Kwartet, dat ook op Beveland de nodige aan hang heeft, viert zaterdag 28 oktober a.s. het vijfjarig bestaan met een gezellige middag in "Westkapelle Herrijst”. De mid dag begint om half drie en duurt tot ongeveer vijf uur. Zaal open om twee uur. Entree vijf gulden. Men verwacht er een gezellige middag met veel ouderwetse samenzang van te maken. De groep "Ons Boeregoed” uit Kruiningen zal eveneens van de partij zijn. De Indisch Nederlandse Organi satie Dino houdt zondag 29 okto ber a.s. weer een contact- en feestmiddag in Rosenoord aan de Beukenlaan 14 te Bergen op Zoom. Ook belangstellenden uit Beveland zijn daar welkom. Aanvang 13.30 uur. Entree leden ƒ5,-, niet-leden ƒ12,50. Er is een live-optreden van het dans en showorkest "4 You". Het Bloemen- en kadohuis "Omdat" aan de Oostsingel te Goes heeft een uitgebreid cur susprogramma opgezet. Het gen enz. Na de pauze is er volop gaat onder meer om bloemstuk- gelegenheid tot het stellen van vragen. De lezing wordt gegeven Op zaterdag 28 oktober gaat de Zeeuwse veldkompetitie van start in Wemeldinge. Het plaat selijke wielercomité organiseert evenals voorgaande jaren een 3- tal veldritten. Op 28 oktober, 4 november en 11 november geven zowel veldrijders als ATB- ers acte de presence. Het programma ziet er op deze 3 dagen als volgt uit: 13.00 uur: veldrit amateurs-A, amateurs-B, trimmers en recreanten; 13.02 uur: veldrit nieuwelingen, junio ren en dames; 14.30 uur: A.T.B., alle kategorieën. Het inschrijfgeld per wedstrijd bedraagt 7,50. Voor junioren en nieuwelingen 5,00. Naast een prijzenschema per dag, is er ook een prijzenschema voor een klassement dat wordt opge maakt over de 3 wedstrijden in Persoonlijk kampioenschap 2e ronde op maandag en dinsdag 9 en 10 oktober 1995. In de Eras- musflat te Goes. P. Schouwe naar - R.L. Overheid 0-2; M. Voet - A. Allewijn 0-2; A.A. Lagendijk - M. Reijerse 2-0; C. de Pundert - J. Verbeem 2-0; C. v.d. Berge - J. v.d. Wal 0-2; A. Hoogesteger - C. v.d. Vliet 2-0; W. Remijn - G. Nijholt 2-0; J.W. Hasman - A. den Boef 0-2; J.F. Hopmans - T. de Gijsel 2-0. In Ons Dorpshuis te Kruiningen: A.J./ Versprille - P. Schoutens 0-2; C.F. de Kooning - J. Traas 0-2; J. Remijn - M. v. Zandvoort 2-0; P. Braam - F.P.J. Decoster 2-0; C. Prevo - E.A. Theemaard 2-0; C. Witkam - P. Lepoeter 2-0; J. de Fouw - J.H.J. de Wit; J. Rijk - L. v. 't Westeinde 2-0; M. v. Steenbergen - J.G. Smit 2-0. In De Jeugdhoeve te 's-Heerenhoek: B.P. Bos - S. Weststrate 2-0; C.D. Nijssen - A. Engelhart 2-0; H. v. Stee - C. de Waard 2-0; A. Westdorp - P. Rentmeester 2-0; L. v. Gessel - F.C. de Kooning uitgesteld; J. Feijtel - P. Bustraan 0-2; M. Steutel G. Nagelkerke 0-2; C.P.M. Mol - J. de Jonge 2-0; C. Dijkwel - M. Eversdijk 2-0. In het Trefount te Ovezande: I. Helm- strijd - L. Minnaard 2-0; K. v. Houte - J. v.d. Dries 2-0; W. Smits - J. Ruissen 2-0; J. Bos man - H. Steenbakker 2-0; L. Kriekaard - A. Ruissen 2-0; C. v. Liere - H. Hoogstrate 0-2; J. Koole - C. Geijs 2-0; W. v.d. Dries - J. de Baar 0-2; G. Huijs- kens - C. Weemaes uitgesteld. Uitgestelde partij 1e ronde: T. de Gijsel - J.G. Smit 2-0. Fiom Zeeland organiseert een cursus voor en door mannen: "Mannen onder elkaar". De kur- sus is bedoeld voor mannen die: gaan scheiden of gescheiden zijn, stiefvader zijn, spanningen hebben op hun werk, werkloos zijn, problemen hebben met relaties, e.d. De cursus neemt 10 avonden in beslag. De groep komt tien keer bij elkaar op dins dagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Fiom-pand, Bel- linkstraat 6-8 te Middelburg. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 november. Voor opgave en meer informatie kunt u bellen naar Fiom Zeeland: 0118- 627311 en vragen naar Con Krij- nen. Ook kunt u bellen naar: Jan van de Nieuwendijk (0118- 615353). De mannen van trainer Vermeu len hebben de eerste overwin ning op zak. IJzendijke kreeg op eigen veld verdiend klop van een hard werkend Robur. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Vlissingen. Met dezelfde inzet als tegen IJzendijke en met steun van het publiek moet het mogelijk zijn ook Vlissingen een puntje afhandig te maken. Het volledige programma luidt als volgt: Zaterdag 28 okt.: Robur D1 - Kloetinge D2, aanvang 10.00 uur; Jong Ambon D1 - Robur D2, aanvang 9.00 uur; Robur E1 - Kwadendamme E1, aanvang 11.15 uur. Robur Fa - Patrijzen Fa, aanvang 10.00 uur. Zondag 29 oktober: Robur 1 - Vlissingen 1, aanvang 14.30 uur; Robur 2 - Middelburg 3, aanvang 12.30 uur; Robur 4 - Robur 3, aanvang 12.30 uur; Lewed. Boys 3 - Robur 4, aanvang 12.30 uur. Judo is een sport voor meisjes en jongens die van beweging houden. Op de judoles leer je om jezelf te verdedigen, je leert aan vallen en valbreken. De judotrai- ner leertje ook om respektvol om te gaan met je tegenstander. Als je vier jaar bent, kun je al op judo. Je gaat dan naar de tuimel- cursus in Yerseke. Kinderen die aan Judo doen krij gen meer zelfvertrouwen, voelen zich zekerder, kunnen zichzelf verdedigen en worden even wichtiger. Dat kan goed van pas komen op de basisschool, maar ook als je naar het voortgezet onderwijs gaat! Zin in judo? De hele maand november mag je in Reimers waal gratis meetrainen, je vrien den en vriendinnen mogen ook mee. Een judopak heb je dan niet nodig, in een trainingsboek met een shirt kun je ook mee doen. Vrijdag in de sporthal in Kruiningen, 17.30 uur-18.30 uur 6-8 jaar. 18.30 - 19.30 uur, 8-13 jaar, 19.30 uur - 21.00 uur, seni oren. Zaterdag in de gymzaal in Rilland, 9.00 uur - 10.00 uur 6-9 uur, 10.00 uur - 11.00 uur, 9-14 jaar. Zaterdag in de gymzaal Tuinstraat Yerseke, 12.00 - 13.00 uur, tuimelcursus, 4-7 jaar, 13.00 uur -14.00 uur 7-14 jaar. De judotrainers zijn Karin Nagt- zaam en Richard Weyermans. Ze zijn allebei in het bezit van de Zwarte Band Judo en volgden/volgen een opleiding voor sportinstrukteur. Met de begeleiding zit het dus wel snor! Op zaterdag 4 november is er geen training want dan gaan we met z'n allen naar de Zeeuwse judokampioenschappen. Kom naar de training of vraag inlich tingen bij Joan Bom tel. 0113- 342125. Deze week wordt in het gemeen tehuis van Borsele te Heinkens zand het startsein gegeven voor de autogordel-actie van Veilig Verkeer in Zeeland. Nadere informatie kunt u opdoen uit dag bladen, radio en tv. die uitge breid aandacht zullen geven aan deze actie. Alle fanatieke postzegelverza melaars uit heel Zuid-West- Nederland ontmoeten elkaar weer op de grote, traditionele najaarsbeurs a.s. zaterdag 28 oktober. De kantine van het Scaldis Colle ge (voorheen Laboratorium- school) aan de Rommerswaele- straat in Goes-West is van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend. Rond half drie wordt de grote clubveiling gehouden, waaraan zowel de ruim 400 leden van de organiserende filatelistenvereni ging "De Bevelanden" als ook belangstellenden kunnen deel nemen. Om elf uur is er een speciale jeugdveiling. Naast de eigen ser- vicediensten zijn ook handela ren aanwezig. Er is volop par keergelegenheid en de toegang is gratis. Zaterdag 28 oktober bespeelt de bekende Zeeuwse organist Bram Beekman het Batz-Witte- Orgel in de Hervormde Kerk van Kapelle. Voor het concert in Kapelle, wat tevens het laatste is in de serie 1995 heeft Bram Beekman orgelwerken op het programma staan van o.a. Bach, Bruhns, Mendelssohn e.z. Tevens zal hij een improvisatie geven en i.v.m. de Reformatie-herdenking op 31 oktober, het concert besluiten met de Fantasie over het Luther- lied van de bekende componist Jan Zwart. Aanvang concert: 20.00 uur. Deuren 19.30 uur geopend. Toe gangsprijzen: 7,50, 5,- voor CJP; Pas65; kinderen t.m. 12 jr. Programma v.v. Kapelle 4: 28-10: 14.30 uur: Dauwendaele 1 - Kapelle 1; 14.30 uur: Kapelle 2 - Dinteloord 2: 14.30 uur: Ril landia 3 - Kapelle 3; 14.30 uur: Kapelle 4 - Krabbendijke 4; 12.45 uur: Wolphaartsdijk 4 - Kapelle 5; Kapelle A1 is vrij. 12.45 uur: Kapelle B1 - Arnemui- den B111.15 uur: Dauwendaele B2 - Kapelle B2; 11.15 uur: Kloe tinge C1 - Kapelle C1; 11.15 uur: Kapelle C2 - SSV 65 C2; 11.15 uur: Kapelle D1 - Kruiningen D1; 10.00 uur: Kapelle D2 - Nieuw- dorp D1; 11.15 uur: Waarde E1 - Kapelle E1; 9.00 uur: Kloetinge E3 - Kapelle C2; 9.00 uur: Kloe tinge E5 - Kapelle E3; 10.00 uur: Kapelle Fa - Goes Fa; 10.00 uur: Kapelle Fb - SSV'65 F; 10.00 uur: Kapelle FC - Hansw. Boys F. 31-10: 19.00 uur: Kapelle C2 - Kruiningen C1. Op 29 oktober 1991 werd de Seniorensociëteit Goes-Oost opgericht. Op 26 september 1995 werd dit statutair bevestigd. De Sociëteit stelt zich ten doel ouderen te verpozen en deze niet te laten vereenzamen. Men laat deze aktiviteiten plaats vinden in de personeelskantine van "Ter Valcke", Valckeslotlaan 200 te Goes. Het gaat om de navolgende akti viteiten: Maandag 14 uur: Koersbal, bil jarten, kaarten (klaverjassen, bieden). Zaterdag 28 oktober opnieuw een Zeeuwse hoog- opengesteld 'Verpleging van hartpatiënten' is het onderwerp op een thema- avond van de Patiëntenvereni ging Hartziekten Midden-Zee- land. De avond wordt vrijdag 27 oktober gehouden, om 19.30 uur in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg (zaal 2). Spreker is de heer P. Robbe, verpleegkun dige in het Streekziekenhuis Walcheren. Enkele jeugdelftallen van s.v. Robur te Goes zijn door spon sors in het nieuw gestoken. Het gaat met name om de elftallen D1 en D2, die door bouwbedrijf Hopmans gratis voorzien werden Op de foto van D2 staan v.l.n.r.: van nieuwe shirts. Het elftal van D1 bestaat uit: v.l.n.r. Rik Hopmans, Dennis Weijers, Polle Hopmans, Wij nand de Wolf, Roy Haerkens, R. van Aerde (trainer), Rinie v.d. Perk, Ir. J.P. Hopmans van Aanstaande zondag staat voor Patrijzen de derby in en tegen Middelburg op het programma. Voor iedereen is het wel duidelijk dat Patrijzen, de underdog, aan dit duel begint, want terwijl het voor Patrijzen al jaren vechten is voor behoud in de 3e klasse zal Middelburg zeker proberen om hieruit weg te promoveren. Toch is het verschil tussen beide ploe gen op de ranglijst op dit moment minimaal. Het volledig programma voor het aanstaande weekende: Zater dag 28 oktober: 14.30 u.: Patrij zen dames-Apollo dames; 11.15 u.: Heinkenszand A1 - Patrijzen A111.15 u.: Patrijzen C - Luctor C; 10.00 u.: Yerseke D - Patrij zen D; 10.00 u.: Volharding D - Patrijzen Dm; 10.00 u.: SVD E1 - Patrijzen E1; 10.00 u.: Patrijzen E2 - Kloetinge E6; 10.00 u.: Robur F - Patrijzen F. Zondag 29 oktober: 14.30 u.: Middelburg 1 - Patrijzen 1; 14.30 u.: Patrijzen 2 - Zeel. Sport 3; 12.00 u.: Patrijzen 3 - Cortgene 1Patrijzen 3 - Cort- gene 1Patrijzen 4 vrij. Onlangs hebben Alexander en Yanick de Vries het rondvaart en sportvissersschip Frisia 1 overgenomen van Dhr. Hoge- stad uit St. Annaland en deze omgedoopt in "Denick" naar dochter Denise en moeder Yanick. Buiten de bestaande rondvaart- partyvaart-barbecuevaart- en sportvisserij vanuit St. Annaland worden er ook afvaarten uit diverse andere plaatsen ge maakt zoals Hansweert (thuisha ven) en Yerseke. Ook wordt er met opstappers gevaren (min. 6 pers.). Nieuw is ook de mogelijk heid van sportvissen op de Wes- terschelde, vanuit bv. Hansweert of Walsoorden. Ook de keuken is een parade paardje van Alexander en Yanick, er worden prima gerech ten geserveerd in diverse prijs klassen. Voor inlinchtingen 0113-383570. Dinsdag 14 uur: Klaverjassen Verkoop plantjes Op zaterdag 28 oktober verkoopt de jeugd van de geref. kerk Yer seke aardbeienplantjes (bodem bedekkers) ten bate van zwerf kinderen in Brazilië. De verkoop is op het "Sequoiahof" van fam. de Koeyer, Kanaalweg 79, Vla- ke, van 14-18 uur. De plantjes kosten 1,-. Er zijn ook bewor- telde stekken van struikjes te koop. De tuin van Sequoiahof is met als onderwerp: "Eerste hulp voor halve prijs open. Opbrengst bij ongelukken met uw hond". De °°k voor de zwerfkinderen, lezing wordt gegeven door mevrouw Huiskes, dierenarts. Cursusprogramma bij Voor de pauze zal zij uitgebreid vertellen wat je het beste kunt doen om je hond te helpen bij ongelukken of ongelukjes, tij dens de wandeling of thuis, bij breuken, bloedingen, kneuzin- Rockenbilly, Peeters, Kwaden damme. Whippets B/C klasse. (3) 24.20 1Snowy et Labora, Hoogerhei- de, Vlissingen; 2. Rokky v. Oos terhuis, Onderdijk jr., 's-Graven- polder. Whippets teven Kampioen- schapsklasse (6) 23.45 1. Silhouette et Labora, de Bree, Vlissingen; 2. Homely Luck's Giddy-Giddy, de kruis, Zeven bergsehoek; 3. Perle Noir et Labora, Strijk, Ovezande; 4. Homely Luck's Mirage, de Kruis, Zevenbergsehoek; 5. Sunny Day et Labora, Hertum, Oostkappel- le; 6. Chandara's Samantha, v. 't Hof, Goes. Whippets reuen Kampioen- schapsklasse (3) 23.18 1Professional et Labora, Pee ters, Kwadendamme; 2. Che- Che Crown o.t. Belly Band, Onderdijk jr., 's-Gravenpolder; 3. Giddy up Go v.d. Fijolahoeve, Alburg, Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 34