Clio Mexx van Renault: Suzuki ook in ons land Ook de reserveband nieuwe Audi A4 Avant slijt met de tijd Eerste fabrieksfoto's van Volkswagen Polo Open Air en nieuwe automaat-versies Nieuwe Volkswagen Caddy als gesloten bestel en combi Opel-dealer verleent gratis afdank-service op verantwoorde wijze gerecy cled. Gerke Schaap, Directeur After Sales Opel Nederland: 'Deze unieke verwerking van afdank-auto's is een initiatief van de Nederlandse Opel-dealers, dat door Opel Nederland van harte wordt ondersteund. Met het kosteloos innemen van 'afdank-auto's', overigens van alle merken, profileert de Opel- dealer zich als totaalverzorger van automobiliteit.' Bij inlevering van de afdank-auto wordt door de Opel-dealer gecontroleerd of er zich in de auto geen afval of milieugevaarlijke stoffen bevin den. Daarna wordt het vrijwa- ringsbewijs afgegeven. De auto wordt vervolgens afgedekt met een speciale hoes en binnen enkele dagen opgehaald. Mocht het voertuig niet meer rijdbaar zijn, dan wordt speciaal transport gearrangeerd. Jaap Timmer, Voorzitter van de Nederlandse Opel Dealer Vereniging: 'Met dit initiatief laten de Nederlandse Opel dealers en Opel Nederland zien, dat het ons ernst is om een Opel Combo gekozen tot bestelauto van 't jaar Na de verkiezing tot Bestelauto van het Jaar door het Engelse magazine What Van, is de Com bo ook in Nederland officieel op haar juiste waarde geschat: een vakjury koos de Opel Combo tot 'Bestelauto van het Jaar 1995'. luxe en sportiviteit sterk in de groei mm» IHISHIlillHlllSIllllHHmH ■BBRöH Ter vervanging van de RN-versie Als bijdrage aan het milieu r Als u de in deze autokrant genoemde autobedrijven in 't oog houdt zit u altijd goed! «m! lil III 111 Ml ------ •al lm F w 555 555555 555 555 555 555 5ü 552 2ls 2ii 112S SSS SIS lil lil lil lil li Woensdag 25 oktober 1995 DE BEVELANDER 23 Als u de in deze autokrant genoemde autobedrijven in 't oog houdt zit u altijd goed! Polo Open Air Polo met automaat i i i H law a Tl I _JB awa aaa soa aaa at i 1 i i J L - LT-VT-96 1 een van doppen, een Mexx-badge op de achterschermen en hebben de driedeurs uitvoeringen uitzetbare zijruiten achter. Rondom is zon werend glas gemonteerd. Het interieur is voorzien van speciale stoffen 'City'-bekleding en het instrumentenpaneel is aange vuld met een toerenteller. In de middenconsole vinden we een uitneembaar opbergvakje. De Clio Mexx heeft hetzelfde pakket veiligheidsvoorzieningen als de bestaande Renault Clio. Naast de standaard aanwezige verste- vigingsprofielen in de portieren zijn dat pyrotechnische gordel- spanners op de voorstoelen en vergrendelbare, in hoogte ver stelbare hoofdsteunen vóór. Als opties zijn ABS en airbags voor het zogenaamde mini-segment, waarin het trouwens al 22 ach tereenvolgende jaren marktlei der is. Het zag zelfs kans om in die klasse het eigen record, dat dateerde van 1990, te verbete ren. In totaal verkocht Suzuki 531.265 auto’s in het miniseg ment, hetgeen goed is voor een marktaandeel van 32,3 procent. Dat zijn ruim 50.000 mini’s méér dan in het fiscale jaar 1993! De sprong voorwaarts is met name te danken aan de in Japan uiterst populaire Wagon R. Bij de foto: De Opel Combo Tour. Met benzinemotor -1.4i- kost de Combo Tour ƒ27.750,-, incl. btw. De dieselversie 1.7 D heeft een prijskaartje van 30.550,- aan het verhoogde dak hangen. Het komt slechts zelden voor dat een band lek is en vervolgens moet worden vervangen. Statis tisch gezien hoeft er maar één keer in de zeven- jaar een beroep te worden gedaan op het reser vewiel. Dit ligt dus jarenlang onaangetast in de kofferbak. Ondanks deze statistische gegevens moeten echter twee dingen niet worden verge ten. De bandenspanning van het reservewiel moet regelmatig worden gecontroleer. Bij nor male banden moet deze altijd op de hoogst aan gegeven spanning worden gehouden. Wijkt het reservewiel af van de banden op de auto (bij voorbeeld brede- of winterhanden), dan mag het reservewiel alleen in geval van pech en gedu rende korte tijd worden gebruikt. Uiteraard moet de rijstijl hierop worden gewisseld voor een nor male band. Bovendien wil een oud maar onge bruikte reserveband niet zeggen dat hij als nieuw is. Aan het rubber is een beschermings laag toegevoegd tegen veroudering van de band. Dit beschermende materiaal is pas func tioneel wanneer met de auto wordt gereden. Dit gebeurt dus niet bij het reservewiel. Ook zomer warmte, hitte van uitlaatgassen, uitwaseming van brandstoffen, weersinvloeden bij buiten montage, inwerking van UV-stralen of vocht tas ten het reservewiel behoorlijk aan. Als gevolg Bij de foto: Aan de 'houdbaarheid' van een reser vewiel wordt weinig aandacht besteed. Banden die oud maar niet gebruikt zijn, zijn echter niet hetzelfde als nieuwe banden. Na ongeveer zes jaar is zelfs een nieuwe autoband nog maar beperkt bruikbaar. In de kofferruimte zorgen hit te, uitwasemingen, weersinvloeden of UV-stra len voor een niet zichtbare slijtage. daarvan kan de band bij het bereiken van de toe- gestane maximumsnelheid mogelijk in delen oplossen. Volgens de experts van Volkswagen is na ongeveer zes jaar een nieuwe autoband nog maar beperkt bruikbaar. Deze moet dan ook alleen maar in noodgevallen en met een aange paste snelheid worden gebruikt. Bestaat er bij de eigenaar van een auto geen duidelijkheid over de leeftijd en de belasting van de band, dan geven de aangebrachte codes voor produktie- week en -jaar uitsluitsel. DOT 123 betekent bijvoorbeeld dat de band in 1993 in de 12e week is geproduceerd. Speciaal bij een gebruikte auto met meerdere of bekend vorige eigenaren is het, in geval van twijfel, aan te bevelen een nieuwe reserveband aan te schaffen. De band moet qua type, grootte en profieluitrusting wel bij de auto passen. Bij de foto: De Volkswagen Caddy als gesloten bestel. Vrij snel daarna zal naar ver wachting het complete motoren programma leverbaar worden. Daartoe behoren vanzelfspre kend ook een aantal quattro-uit- voeringen. De nieuwe Audi A4 Avant valt direct op door zijn geheel eigen, sportieve en chi que vormgeving. Daarmee is de A4 Avant een compacte, luxe stationwagen voor actieve men sen die op zoek zijn naar een zal ook de Polo met 1,9 I diesel in "Open Air"-uitvoering beschik baar zijn. auto waarmee men zich kan onderscheiden. Net als de Audi A4 in sedan-uit- voering is de A4 Avant voorzien van een uitgebreide standaard uitrusting. Daarbij is sprake van een goede prijs-prestatieverhouding. Vanaf december 1995 zullen de uitvoe- ringsdetails, alsmede de prijzen bij de Nederlandse Audi-dealers bekend zijn. ranglijst weten te versterken. In ons land gooit Suzuki even eens hoge ogen. In totaal lag het aantal registraties van Suzuki in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 32 procent hoger dan in de eerste helft van 1994. Ter wijl alle Japanse merken hun marktaandeel bij deze stijgende markt zagen dalen verkocht Suzuki 2.200 auto’s méér dan in dezelfde periode vorig jaar. Hier door liep het marktaandeel van Suzuki op van 2,62 tot 3,33 pro cent. Suzuki was het sterkst in Volkswagen heeft het pro gramma van de succesvolle Polo uitgebreid met een Polo Open Air en enkele nieuwe automaatver- sies. Veel mensen zouden graag een cabriolet willen rijden, maar kun nen de extra investering niet betalen. De nieuwe Volkswagen Polo Open Air is dan een uitste kend compromis. Voor een meerprijs van 1.895,- (incl. BTW/BPM) zit men met één druk op de knop in de open lucht. Het grote weersbestendige vouwdek is elektrisch bedienbaar en bin nen 10 seconden te openen of te sluiten. Het vouwdak is voorzien van een beveiliging tegen het bekneld raken. De Polo Open Air is vanaf heden in Nederland leverbaar in combinatie met een 1,0 I en 1,4 I benzinemotor. Later bestuurder èn passagier lever baar. De Clio Mexx is naar keuze leverbaar met de moderne Ener- gy-motoren met een inhoud van 1,2-liter (43 kW/60 pk) en 1,4- liter (57,5 kW/80 pk). Ook kan de auto worden geleverd met een economische 1,9-liter diesel- krachtbron die een vermogen levert van 47 kW (65 pk). De Mexx 1,4 is ook verkrijgbaar met een drietaps automatische ver snellingsbak. De scherp geprijs de Clio Mexx 1.2 staat voor 26.745,- in de prijslijst. De ver sie met 1,4-liter motor is er vanaf 27.995,-, terwijl de Mexx 1.9 D 32.095,- kost. Zowel de Mexx 1.2 als de Mexx 1.4 zijn lever baar met een vijfdeurs carrosse rie. Sinds april 1995 kan niemand meer op ongecontroleerde wijze afscheid nemen van een oude auto. De te betalen belasting (sinds kort houderschapsbelas- ting geheten) loopt immers gewoon door, tenzij de eigenaar beschikt over een officieel vrijwa- ringsbewijs. Door een samen werkingsverband met het Indus trieel Autodemontage Bedrijf (I.A.B.) te Hendrik Ido Ambacht is het binnenkort mogelijk af te danken auto's gratis in te leveren bij de Opel-dealer. Het voertuig wordt binnen enkele dagen bij de dealer opgehaald en op milieu verantwoorde wijze door I.A.B. ontmanteld en vernietigd. In I.A.B., gecertificeerd door Auto Recycling Nederland en de Rijksdienst voor het Wegver keer, participeren onder andere Afvalverwerking Rijnmond en Hoogovens. Het bedrijf uit H.l. Ambacht zorgt voor een snelle afvoer van de auto en voor de vrijwaring. En op deze wijze wordt een bij de officiële Opel- dealer ingeleverde afdank-auto F l Geheel nieuw ontwikkeld is de automatische versnellingsbak in de Volkswagen Polo. De be staande Volkswagen-automaten en de andere automaten, die overal ter wereld worden aange boden, bleken voor de Polo niet compact genoeg. Volkswagen wou echter toch een viertraps automaat, vóórzien van de modernste ideeën, aan de klanten kunnen aanbieden. Daarom werd door de Volkswa- gen-ingenieurs in samenwerking met een fabrikant voor versnel lingsbakken een geheel nieuwe automaat ontwikkeld. Zo ont stond de meest compacte vier traps automaat in deze vermo gensklasse, die in alle toerental- gebieden zeer pittig rijdt. Een overbrugging van de kop- pelomvormer resulteert in een zuinig brandstofverbruik. In Nederland is de Polo automaat inmiddels leverbaar in combina tie met een 1,6 I (55 kW/75 pk) benzinemotor. In november zal tevens een Polo automaat met een 1,4 I (44 kW/60) worden geïntroduceerd. De meerprijs voor de automatische versnel lingsbak bedraagt 2.500,- (incl. BTW/BPM). nen van de brede deur voldoen de is. Volkswagen presenteert de Caddy in vier motorversies. De nieuwe 1,4 I Multipoint injec- tie-motor (44 kW/60 pk), de 1,6 I benzinemotor (55 kW/75 pk), de 1,9 I dieselmotor (47 kW/64 pk) en de nieuwe direct ingespoten 1,9 I zuigdiesel (47 kW/64 pk). Alle uitvoeringen zijn voorzien van een vijfversnellingsbak. Het is nog niet bekend welke motoren in Nederland zullen worden geleverd. De SDI-motor zal in Nederland een zeer belangrijk aandeel gaan krijgen. Bij deze nieuwste dieseltechno- logie wordt de revolutionaire directe inspuiting van Volkswa gen aangeboden in combinatie met een zuigdiesel. Hierdoor is deze innovatieve motor aanzien lijk zuiniger dan de normale die sel. |H*AH82G belangrijke bijdrage aan het milieu te leveren. Niet alleen met woorden en slogans, maar ook met daden. Bovendien zijn er voor de klant geen kosten aan verbonden, zodat er geen enkele belemmering is om verantwoord afscheid te nemen van het vehi kel. De Opel-dealer maakt er op deze wijze ook serieuze zaak van om de automobilist van begin tot eind van dienst te zijn. Het begint met de levering van een nieuwe of gebruikte auto, gevolgd door onderhoud en ser- vice-verlening en afsluitend het innemen van de auto na een wel besteed autoleven.' Op korte ter mijn wordt door de Nederlandse Opel-dealer-organisatie een aanvang gemaakt met de ver werking van afdank-auto's. Naar verwacht zal tegen het eind van 1995 deze nieuwe activiteit volle dig operationeel zijn. De Opel- dealers zijn echter reeds vanaf heden bereid om de 'afdank-ser- vice' te verlenen. Voor onze regio is dat Auto Hendriks te Goes. De Volkswagen Caddy met SDI- motor heeft een verbruik van 5,1 1/100 km en 7,1 1/100 km bij een constante snelheid van resp. 90 en 120 km/h (gemeten volgens EU-richtlijn 80/1268). Het vermogen van de SDI bedraagt 47 kW/64 pk en is gelijk aan het vermogen van de wer- velkamermotor. De maximale snelheid bedraagt bij 44 kW 142 km/h, bij 55 kW 151 km/h en bij de dieselmotoren 141 km/h. Op 6 oktober werd de trofee, behorende bij deze prestigieuze uitverkiezing aan Joop Verdonk, Algemeen Directeur Opel Neder land overhandigd door initiatief nemer en juryvoorzitter Jaap Dik. De verkiezing Bestelauto van het Jaar is een initiatief van het vak blad Automobiel Management. De kandidaten voor de titel wor den getoetst op een aantal crite ria, zoals kilometerkostprijs, functionaliteit- rij-eigenschap- pen, dealer-organisatie en volle- 9 1 i l De nieuwko mers in het Polo-program- ma werden in Frankfurt getoond op'de IAA en zijn kort nadien al lever baar in Neder land. digheid van het leveringspro gramma. Na beoordeling door de negen juryleden scoorde de Opel Com bo het hoogste aantal punten. In het eindoordeel spreekt de jury haar waardering uit voor de Combo, met name waar het de scherpe aanschafprijs, de rijkwa- liteiten, het comfort voor de bestuurder, het laadvolume, de superieure afwerking en de sym pathieke vormgeving betreft. Overigens ondergaat het Combo leveringsprogramma een uitbrei ding. Met ingang van 1996 wordt de Combo Tour leverbaar, een personenwagenversie van de Combo. De Tour is voorzien van een vol waardige achterbank, zijpanelen en handsteunen. Begin volgend jaar vindt in ons land de marktintroduktie plaats van de nieuwe Volkswagen Cad dy. Deze nieuwe lichte bedrijfs wagen van Volkswagen zal wor den gemaakt in twee varianten: als combi en als gesloten bestel wagen. Met de introductie van deze auto begeeft Volkswagen zich in een zeer belangrijk markt segment. In 1994 werden in Europa bijna 500.000 kleine bestelwagens verkocht, waarvan 50% "stadsbestelauto's" waren. Met een lengte van ongeveer 4,20 m, heeft de Volkswagen Caddy (gesloten bestel) een laadvloer van 2,10 m2 en een laadvolume van 2,90 m3. Het laadvermogen bedraagt 550 kg tot 650 kg. Hiermee sluit de Cad dy uitstekend aan op het Bedrijfswagen-programma van Volkswagen. De gesloten bestel heeft een ver stelbare bestuurders- en bijrij- dersstoel. De laadruimte wordt door middel van een halfhoge wand gescheiden van de bestuurdersruimte. De bestuur ders- en bijrijdersstoel van de kombi zijn verstelbaar en kunnen naar voren worden geklapt. Daarachter bevindt zich een driezitsbank met neerklapbare leuning. Een bijzonder kenmerk bij de nieuwe Volkswagen Caddy zijn de asymmetrische achterdeuren. Bij het beladen is dit zeer prak tisch, omdat vaak alleen het ope- De Renault- dealer heeft vanaf septem ber een nieuwe troef in zijn showroom staan: de Clio Mexx. Het is een goed 'aan geklede' auto waarin luxe en een sportieve uitstraling wor den gecombi neerd. De jong ste aanwinst in het Clio-gam- ma is leverbaar met drie ver schillende motoren en in twee carrose- rievarianten. De rijk uitgeruste Clio Mexx is leverbaar vanaf 26.745,-. De uitrusting van de Clio Mexx komt grotendeels overeen met die van de RN-ver sie, die met de komst van de Mexx komt te vervallen. Dit bete kent dat de Clio Mexx standaard is voorzien van comfortverho- gende zaken als stuurbekrachti ging, centrale portiervergrende- ling en elektrisch te bedienen zij ruiten vóór. Het exterieur van de Clio Mexx kenmerkt zich door in de carrosseriekleur meegespo ten bumpers met een zwarte beschermstrip. In de voorbum per zijn mistlampen gemonteerd en onder de bumper is een smal le soepele spoiler geplaatst. Ver der heeft de auto speciale wiel- De nieuwe Audi A4 Avant zal half maart 1996 leverbaar worden op de Nederlandse markt. Bij gaand treft u één van de eerste officiële fabrieksfoto's van de opvol ger van de populaire Audi 80 Avant aan. De A4 Avant is de combi-uit- voering van de succesvolle Audi A4 die begin 1995 in ons land werd geïntroduceerd. Aanvankelijk zal de A4 Avant leverbaar zijn met een drietal motoren. Dit zijn de viercilinder vijfkleps benzinemotor met een vermo gen van 92 kW (125 pk) uit een cilinderinhoud van 1,8 I; de 2,6 I zescilinder benzinemotor met 110 kW (150 pk) en de nieuwe 1,9 I direct ingespoten, viercilin- der turbodieselmotor met een vermogen van 81 kW (110 pk). Op de wereld markt doet Suzuki het in alle opzichten uitstekend. Ter wijl in 1994 de gemiddelde auto-export van Japan toenam met 7 procent noteerde Suzu- ki met vijftien procent stijging meer dan het dubbele. Het 1 marktaandeel van Suzuki in <i de totale export van Japanse automobielen steeg daardoor met 0,6 tot 9,4 procent, hetgeen staat voor bijna 977.000 voertuigen. In het lopen de jaar zal Suzuki naar verwach ting voor het eerst de grens van één miljoen geëxporteerde voer tuigen doorbreken. Ook op de thuismarkt presteerde Suzuki opvallend goed. In totaal werden in Japan in 1994 zo’n 5 procent extra auto’s verkocht dan in 1993. Suzuki verkocht echter tien procent meer, een totaal van bijna 591.000 voertui gen. Daarmee heeft Suzuki zijn vierde plaats op de Japanse 99

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 23