test Colofon Bij de merken- dealer zit u beter! Saab 900 verder verfijnd Het Opel winterplan Deze week presentatie van de nieuwe Peugeot 406 Deze week brengt Peugeot in ons land de nieuwe Peugeot uit. Het gaat om een luxu euze sedan die de merktraditie van Peugeot in stand houdt. Tevens is het een auto die voldoende kwaliteiten en innovatieve elementen heeft om een succesnummer te worden. Aldus presen teert de fabri kant de nieuw komer, die kan worden inge deeld in de hogere middenklas se. Intussen heeft Peugeot dezer dagen ook de prijzen bekend gemaakt. Die zijn vanaf 40.900,- (voor de 406 SL 1.8). De Peugeot 406 heeft talrijke technische troeven in handen en is een bijzondere verschijning. Mede dank zij zijn origineel geconstrueerde achteras, die zorgt voor een uitstekende weg ligging en een grote mate van actieve veiligheid, beschikt de 406 over geavanceerde techno logie. Autokranl t Merced esns w s Een luxe sedan in de merktraditie Sn°tste Woensdag 25 oktober 1995 DE BEVELANDER 19 7e Jaargang no. 3 406 F ?ezeifd( .M00' 9ezSfVr°^‘ °P er auto- ■9en KRANT 4» Redactie: P. de Jonge J. Smits H. Meijer alleen de fraaie vormgeving van de Peugeot 406, ook zijn buiten gewoon goede weggedrag is lyseerd en waar mogelijk verbe terd. Wanneer bij hoge snelhe den geremd wordt, mogen de achterremmen niet voor een gro tere vertraging zorgen dan de voorremmen. De kans op slip pen is daardoor uitgesloten. Dit is bewerkstelligd door integratie van een systeem (EBD) dat de remkracht elektronisch verdeelt. EBD (Electronic Brake force Distribution) is onderdeel van de elektronische controle unit van het ABS remsysteem en komt in werking bij snelheden vanaf 50 km/uur. Het zorgt ervoor dat het verschil in snelheid tussen voor- en achterwielen nooit boven de 3 km/uur uitkomt. Een 10% betere remwerking is het gevolg terwijl er, zeker bij zware belading, min der pedaalkracht nodig is om de auto tot stilstand te brengen. bare voordelen op het gebied van actieve veiligheid. Er zijn tevens uitgebreide voorzienin- minderd. Aanpassingen aan de versnellingsbakverhouding van de vijfde versnelling van de 1996 900 V6 modellen hebben gere sulteerd in een lager verbruik en een lager geluidsniveau. Per 1000 omwentelingen per minuut wordt nu 39,7 km/uur afgelegd in plaats van 36,1 km/uur. haiVe° kaardt - Pop- STILLE V6 Met een inhoud van 2500 cm3 beschikt de zescilinder uit de Saab 900 range over de grootste 'longcapaciteit'. Het volume van het herkenbare sonore zescilin- dergeluid dat de 170 pk sterke krachtbron voortbrengt, is ver- Advertenties: De Bevelander Postbus 5, 4460 AA Goes Voorstad 24, 4461 KN Goes 01100-141110 EFFECTIEVERE REMWERKING Saab beschouwt zijn remmen als een extreem belangrijke component van het actieve vei ligheidssysteem. De werking wordt telkenmale kritisch geana- INTERIEUR Enkele opvallende zaken die we tegenkomen in het interieur van de Saab 900 zijn de volle dig in leer uitgevoerde pook knop en -hoes op de SE modellen. In het interieur van de 900, het enige type uit de 900 serie dat niet standaard is voorzien van black panel, is nu ook een toe- J renteller in het dashboard opgenomen. Een extra ruggesteun in alle 900 modellen wordt verkre gen door de in de bestuurdersstoel geïn tegreerde lendesteun die in een handom draai te verstellen is. 1 Bij de foto: De Saab 900 S lange, spits toelopende motor kap waaronder zich krachtige motoren bevinden en de grote mate van homogeniteit tussen overhang voor en achter. Doordat de zijflanken bijzonder fraai zijn vormgegeven en het luchtrooster net onder de voor bumper geplaatst is, krijgt men gelijk het idee dat de auto heel breed is. De sierlijke vorm van de grille versterkt dit beeld. Niet Uitgave in samenwerking met de merkendealers in Goes e.o. Sedert de intro ductie van de Saab 900 heeft de ontwikkeling van dit model, dat zich in een gestaag groei ende belang stelling mag verheugen, niet stilgestaan. Tal van noviteiten, zoals het revo lutionaire Sensonic, Saabs automa tische koppe- lingssysteem, kondigden zich in rap tempo aan. Ook in het modeljaar 1996 kunnen kopers van een Saab 900 weer rekenen op verfijnin gen en nuttige aanvullingen op de standaarduitrusting. De jong ste aanvulling op de Saab range is de Saab 900 die naast de S en SE modellen in het programma is opgenomen. De toename in populariteit van de 900 is deels te verklaren door het interessan te prijsniveau en het nieuwe leaseprogramma van Saab. Ook dit modeljaar verwacht Saab het marktaandeel van de 900 te kun nen vergroten want de aanschaf- waarde van 49.950 gulden (inclusief btw en bpm) van de Coupé is ongewijzigd. Saab Lease Nederland biedt de 900 Coupé via de Saab dealerorga- nisatie aan voor een leasetarief van 1.185 gulden per maand op basis van 20.000 kilometer per jaar en een vierjarig contract. gebruiksvriendelijkheid: dashboard loopt door in de por tieren, de achterbankleuning is in twee ongelijke delen neer- klapbaar en de bekleding van j de stoelen en de hoofdsteu- J nen dragen bij aan de rust, U de sereniteit en het comfort. Je De 406 wordt standaard uit- gerust met een groot aan- S tal voorzieningen die het $3 rijplezier, de veiligheid en het comfort verhogen, zoals een airbag, stuur bekrachtiging, geventi leerde remschijven vóór, drie veiligheids gordels met oprolauto- j maat achter en een 1 derde remlicht met LED’s. Dit zijn typi- X sche kenmerken van een sedan van K de nieuwe genera- tie. r» J l»- - Deze autokrant is een bijlage van weekblad De Bevelander te Goes en verschijnt in principe één maal per maand. ®n ^Of Al weer voor de 17e maal organiseert i Opel het Winterplan, waardoor Opel-rij- ders onbezorgd de winter tegemoet kunnen zien, althans waar het hun auto betreft. Het afgelopen jaar hebben ruim 68,000 Opel-rijders hun Opel aangebo den voor een controle van het koelsys teem. De voorwaarden en voordelen van het Opel Winterplan zijn onveranderd gebleven, evenals overigens de prijs: f 29,50 inclusief btw. De controleperiode van het Opel Winterplan loopt tot en met I januari 1996. Bij de controle wordt er door de I Opel dealer gelet op de juiste werking tijdens de veeleisende winterperiode van de onderde len van het koelsysteem. Kachelradiateur; Radiateur; Radiateurdop; Thermostaat; Wa terslangen; Slagklemmen; Waterpomp; Venti- latorriem; Koelvloeistof (minimaal -20 graden Celsius beveiligd, alleen in combinatie met een van de overige onderdelen, de accu uitgezon derd); Accu (niet ouder dan 6 jaar); Expansievat. Wanneer de gecontroleerde ondelen in orde zijn, I’ of defecte onderdelen hersteld, dan staat het certi- J’ ficaat garant voor het goed functioneren van het koelsysteem. Mochten er tot en met 31 maart 1996 defecten optreden aan het koelsysteem, dan worden deze gerepareerd zonder onkosten voor de klant. Gerke Schaap, Directeur After Sales van Opel Nederland: "Never change a winning team zou het motto kunnen zijn van het Opel Winterplan. Deze acti viteit heeft zijn waarde inmiddels ruimschoots bewezen voor de Opelrijder, en dat tegen uiterst geringe kosten. Het voorkomen van technisch winterleed is een zorg, waar de Opel-dealer al 17 jaar lang zijn aandacht aan schenkt. Weer een bewijs, dat de zorg van de officiële Opel dealer zich ver uitstrekt, ook voor de periode lang na de aanschaf van de Opel." gen op het gebied van passieve veiligheid aangebracht, zoals onder andere een versterkte kooiconstructie, onvervormbare portieren met schokabsorberen- de delen en versterkingsstangen en een airbag. De 406 is de eerste Peugeot in de geschiedenis van Automobiles Peugeot, die direct bij de introductie zowel met ben zine- als met dieselmotor lever baar is. Hieraan liggen commer ciële overwegingen ten grond slag, maar vooral de behoefte tegemoet te komen aan de wen sen van de clientèle. In Nederland vormen diesel 14,6% van de totale markt en 19,7% van het M2 segment. Voor het 406 gamma, dat in drie uitrus tingsniveaus leverbaar is, heeft de cliënt keuze uit vier motoren: twee 16-kleps benzinemotoren van respectievelijk 1,8 liter (ver mogen 80,6 kW/112 pk) en 2,0 liter (vermogen 97,4 kW/135 pk), alsmede twee turbodiesels van respectievelijk 1,9 liter (55 kW/90pk) en 2,1 liter (80 kW/110 pk). De dynamische vormgeving en de kracht van de motoren worden weerspiegeld in het inte rieur, dat comfort, welzijn en luxe uitstraalt. Het interieur van de 406 is in lichte en donkere kleu ren uitgevoerd, zodat de indruk van ruimte wordt versterkt. Het luxueuze interieur van de 406, dat zowel op de bestuurder als de passagiers is gericht, maakt de belofte die de buitenzij de uitstraalt volledig waar. Bij de één van zijn sterke punten; Peugeot staat immers al sinds lange tijd bekend om zijn uitge breide know-how op dit gebied. Alle versies van het 406 gamma zijn voorzien van een multilink achtertrein met gescheiden geleiding en demping, die bovendien tegenstrijdige aspec ten als comfort en wegligging vormgeving is vooral gelet op met elkaar verenigt. gebruiksvriendelijkheid: het Deze achteras biedt onmisken- Met de 406 breng Automobiles Peugeot een sedan op de markt, die voor rijplezier pur sang zorgt en een duidelijk eigen karakter heeft. Hij onderscheidt zich nadrukkelijk van zijn concurren ten en voldoet aan alle eisen die de consument stelt. De carrosserielijnen van de 406 vormen een subtiele mengeling van de merktraditie en gematig de innovatie. Ze zorgen voor een dynamische aanblik en suggere ren een luxueuze sedan. De 406 is een drie-voiume model, dat een waarborg biedt voor status en klasse. Het model is van een klassieke elegantie en zijn persoonlijkheid wordt bena drukt door een prikkelende dyna miek, hetgeen zich uit in de 1957sL^r de jennen I98£oven ^&ceSr zicb een *ap, 'e e. - ^DeS; d'e. t h 'e dT blindt d.e Verht 'chtinqaanVanaf ovérSeek^ouedSbun n te ver^tr°m~ nieu^^gd uitkop Jb St a/ ®C/lrOc,'u r^briCk cm, Pk/110 van iiOWtiW ^an 'e

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19