SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borseie I"* woningstichting borseie Heinkenszand tel. 0113-562010 Heinkenszand tel. 0113-562010 fax 0113-562081 fax 0113-562081 Mr. Dr. Meslaan 1 Mr. Dr. Meslaan 1 BORSSELE 'S-HEERENHOEK LEWEDORP OVEZANDE NIEUWDORP DRIEWEGEN ELLEWOUTSDIJK 's-GRAVENPOLDER HEINKENSZAND 's-HEER ABTSKERKE O Garage* O Starter* O Doorstromer* Woensdag 25 oktober 1995 DE BEVELANDER 14 TOEGEWEZEN WONINGEN UIT VORIGE EDITIE 1 10 12 i U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borseie en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borseie geeft u die keus. -- woningstichting borseie advertentienr.: 5130191 advertentienr.: 5130031 advertentienr.: 5130201 advertentienr.: 5130081 advertentienr.: 5130021 advertentienr.: 5130111 advertentienr.: 5130051 advertentienr.: 5130221 advertentienr.: 5130121 advertentienr.: 5130041 advertentienr.: 5130141 advertentienr.: 5130231 HR advertentienr.: 5130101 advertentienr.: 5130131 advertentienr.: 5130061 advertentienr.: 5130181 Goede reakties I advertentienr.: 5130211 advertentienr.: 5130161 advertentienr.: 5130091 advertentienr.: 5130171 GROEP Telefoon A 18 tot 23 jaar tot 1.900,- 1 persoon Woonplaats B 18 tot 23 jaar vanaf 1.900,- 2 1 persoon Voorletters C 3 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* fl. 2 of meer personen vanaf 2.600,- D 18 tot 23 jaar 4 Advertentienummer Adres E 23 tot 65 jaar tot 2.500,- 5 1 persoon vanaf 2.500,- F 23 tot 65 jaar 6 1 persoon G 2 of meer personen 23 tot 65 jaar tot 3.300,- 7 H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- 8 65 jaar of ouder I 9 tot 2.100,- 1 persoon Handtekening: J 65 jaar of ouder vanaf 2.100,- 1 persoon 2 of meer personen 65 jaar of ouder tot 2.800,- 2 of meer personen vanaf 2.800,- L 65 jaar of ouder i i i i i i i Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die binnenkort bij de WSB voor verhuur vrijko men. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet vol doen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voorwaarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaat sing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagina kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel eenvoudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Wie krijgt de woning aangebodên? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen star ters en doorstromers. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huis vesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtschei ding). In het algemeen heeft bij de starters dege ne met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzondering wordt gemaakt voor woning zoekenden met een medische of sociale urgentie en degenen die in de regio rond om de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkverkeer). Let dus goed op welke categorie er aan gegeven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gege vens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in principe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELAN DER verschijnt. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woning zoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aangewezen artsen. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhan kelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 524,17 géén huursubsidie wordt verstrekt. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN kamer op de begane grond beschikbaar: 1 januari 1996 TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. 1 3 4 4 2 3 2 1 6 20 7 2 6 4 4 1 1 1 1 6 7 3 13 1 8 1 1 1 1 1 1 3 I i I I I I BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afge geven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afgegeven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen von nis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. Kalootstraat 9 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 25 oktober 1995 Maaiklinkstraat 8 huurprijs: 681,84 seniorenwoning bestemd voor: groep F t/m L DOORSTROME R/STA RTE R bijzonderheden: aanpasbare woning met douche en mogelijkheid slaapka mer begane grond beschikbaar: 25 oktober 1995 Commejansstraat 4 huurprijs: 613,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi- ketel beschikbaar: 1 december 1995 lepestraat 50 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 1 december 1995 Dregmansstraat 40 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 1 november 1995 Sloestraat 7 huurprijs: 472,96 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep A B C D E I J K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi ketel beschikbaar: 1 december 1995 Pr Margrietstraat 34 huurprijs: 613,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BDEFHJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi- ketel beschikbaar: 25 oktober 1995 Pr. Beatrixstraat 4 huurprijs: 564,34 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BCDEFJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: combiketel beschikbaar: 15 november 1995 I I WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 Disselweg 3 huurprijs: 491,46 bejaardenwoning bestemd voor: groep E F G I J K L DOORSTROMER Blikhoek 14 huurprijs: 741,00 seniorenwoning bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER minimum leeftijd: 60 bijzonderheden: voorzien van een uit gebreid service-pakket, dicht bij het centrum beschikbaar: 15 december 1995 Blikhoek 34 huurprijs: 722,50 etagewoning 2 slpkm bestemd voor: groep BDFGHJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: tussenwoning nieuw bouw huur incl. f 31,50 service-kosten beschikbaar: 15 december 1995 Pr. Margrietstraat 10 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: hoekwoning 2e toilet op verdieping beschikbaar: 1 november 1995 Pr. Margrietstraat 87 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D t/m K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning zolder met vaste trap beschikbaar: 25 oktober 1995 Mauritsstraat 36 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: 2e toilet op verdie ping beschikbaar: 25 oktober 1995 Mr.Dr. Messtraat 21 huurprijs: 427,54 bejaarden bovenwoning bestemd voor: groep A B C E I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: lift aanwezig, bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 25 oktober 1995 Pr. W. Alexanderstraat 21 huurprijs: 705,17 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H J L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: zolder met vaste trap beschikbaar: 25 oktober 1995 Doorstr/start Doorstromer Starter Starter Starter Starter Doorstromer Starter Starter Starter Doorstromer Starter Starter Starter Starter Starter Starter Starter Starter Starter Doorstromer Doorstromer Starter Starter Starter Starter Doorstromer Starter Starter Starter Doorstromer Doorstromer Starter Doorstromer Starter Starter Basis woonduur leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd woonduur leeftijd leeftijd leeftijd woonduur leeftijd woon-werkverkeer woon-werkverkeer leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd woonduur woon-werkverkeer leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd woonduur leeftijd urgentie leeftijd woon-werkverkeer woonduur leeftijd woonduur woon-werkverkeer leeftijd Adres Banjaardstraat 9 Borszeestraat 2 Burg. Vogelaarstraat 16 Diaconielaan 44 Diepeneestraat 6 Dregmansstraat 28 Eendvogelstraat 12 Emmastraat 78 Hugo Kostenhoekstraat 12 lepestraat 23 Kasteelhoekstraat 9 Kerkhoekstraat 51 Klimopplein 12 Langeviele 29 Merietestraat 14 Mr.Dr. Messtraat 27 Ploegstraat 5 Pr. Beatrixstraat 16 Pr. Christinastraat 11 Prunusstraat 24 Prunusstraat 88 Robiniahof 12 Schoolpad 2 Vanderbylparkstraat 11 Zwanestraat 33 Esdoornstraat 16 Emmastraat 56 Steketeepad 23 Pr. Christinastraat 17 Burg, van Horsighstraat 34 Burg, van Horsighstraat 38 Van Steestraat 6 Merelhof 12 Emmastraat 80 Mezehof 1 Voorletters Esdoornstraat 55 huurprijs: 666,67 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: slaapkamer met bal kon, vaste trap naar zolder, HR combi- advertentienr.: 5130151 ketel beschikbaar: 1 januari 1996 advertentienr.: 5130071 Dregmansstraat 9 huurprijs: 662,05 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep CDEFGHKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning met combi-ketel beschikbaar: 1 november 1995 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I km i i io 2 O) i dl dl "I I I I I I Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. A Borszeestraat 61 huurprijs: 672,02 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep DEFGHJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning, voor zien van HR combi-ketel beschikbaar: 15 november 1995 Kerklaan 17 huurprijs: 556,34 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B C D E F I J K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning, voor zien van HR combi-ketel beschikbaar: 15 november 1995 a nee ja nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer ja □nee Zwanestraat 30 huurprijs: 681,84 seniorenwoning bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: sl. kamer op de bega- bijzonderheden: aanpasbare woning ne grond. De woning is gelegen in een met douche en mogelijkheid tot slaap- een groenrijke omgeving beschikbaar: 1 november 1995 I I I I I I I I I I I Achternaam Geb.Datum i Adres Postcode j Naam Partner Geb.Datum partner Totaal aantal personen i i i i i i - Zelfstandige woonruimte ja i Economische binding* Urgentieverklaring* i i i Plaats: i Datum: i j Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen als basisgegevens worden gebruikt. i Opsturen naar: Woningstichting Borseie, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is Zo ja, datum woonachtig sinds alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolontstoppings- en gotenfonds en servicefonds. uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postadres: Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND Van Steestraat 13 huurprijs: 627,82 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van HR- combi ketel beschikbaar: 1 december 1995 K 11

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14