WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Snuffelmarkt in de Zeelandhallen Presentatie van Restaurant 'Bon Vivant' verrast klanten met bijzondere wijnen Bij aankoop van een komplete bril, reservebril kado of 50,-korting. kerstpakketten I t t I I 15 Mille voor speeltuin vereniging te Oudelande l/an de Stichting Kinderpostzegels Gift van 15 mille van Juniorkamer Bevelanden 50-plussers moeten méér MEDISCHE DIENST Grootse taptoe in de Stenge Heinkenszand voor schilderij Yerseke Kampman vvISJy ,an9e vorststraat 57 goes, tel. 0113-230214 Fries avontuur van St. Willibrordcollege bewegen... 13 Woensdag 25 oktober 1995 DE BEVELANDER nieuws sleee/rnieeuinS Boycot Presentatie Expositie Aleid Tenkink met foto's in Lunchcafé Tot 28 oktober a.s. is in Lunch café Stadhuis te Goes een ten toonstelling ingericht van foto werk van Aleid Tenkink uit Ber gen op Zoom. Aleid specialiseer de zich in het afbeelden van de leefomgeving van de mens. In de grote stad blijft haar lens met name rusten op details. In 1988 kreeg Aleid de eerste prijs toege kend bij de Expositie van Ama- teurfotografen in Bergen op Zoom. Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. VREDESBURO voor 28 en 29 okt. 1995 het MARCDEREGT 3C1 OHVW Vernieuwend HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Informatie: Koe-Bel, Dorpsstraat 82, Heinkenszand. Het Goese restaurant 'Bon Vivant' aan de Dam 2 heeft een bijzondere manier ge vonden om wijnen uit alle delen van de wereld aan de gasten te presenteren. De importeurs en wijnhuizen, met wie Bon-Vivant-eigenaar W. Snijders zaken doet, heb ben hem verzekerd dat deze wijze van wijn presenteren in Nederland vrijwel uniek is. Kern van de speciale aandacht voor wijnen is het feit, dat de focus telkens 3 maanden lang gericht staat op een bepaald land. Uit dat land worden dan vooral de 'kleinere wijnen' belicht, d.w.z. wijnen die relatief onbe kend zijn óf wijnen die een klein aanbouwgebied hebben. De cyclus (die in beginsel vele jaren volgehouden kan worden) begon deze maand met het wijnland Italië. Als dit vierde kwartaal van 1995 voorbij is, komen volgend jaar achtereen volgens Australië, Zuid-Afrika en Californië aan de beurt, elk gedurende 3 maanden. Aanleiding tot deze nieuwe manier van aandacht vestigen op de 'wereldwijnen' was de boycot van Franse wijnen, die weer het gevolg was van de Franse kernproeven op Muru- roa. "Ik heb vaker rondgelopen met deze aanpak van de wijn presentatie, maar door de eeu wige, dominante aandacht voor Franse wijnen is het er nooit van gekomen. De tijd is er nu rijp voor, omdat de gasten wat terughoudend zijn geworden met het bestellen van Franse wijnen. Dat is het goed recht van de gasten. Voor mij was het aanleiding om uitvoering te geven aan mijn lang gekoester de ideeën, aldus de heer Snij ders. Bij de keuze van een Bij binnenkomst in Bon Vivant wordt de bezoeker verrast met een thema-rek met (bekende) Italiaanse wijnen en een pre- sentatietafel in de zaak. Alle wijnen worden per glas aange boden. Dus wie een bepaalde wijn niet lekker vindt, mag het glas teruggeven en een nieuwe kans wagen met een andere wijn. Relatief onbekende, maar heerlijke Italiaanse wijnen zijn bijvoorbeeld Vietti en La Gorol- Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober a.s. organiseert Org. Burgo Linssen uit Bergen op Zoom weer een snuffelmarkt in de Zeelandhallen te Goes. Een happening waaraan wordt deel genomen door een groot aantal deelnemers die tegen spotprij zen hun zolder of schuur probe ren leeg te verkopen. Een bezoek aan de snuffelmarkt is iedere keer weer een ware ontdekkingstocht. Het is een fas cinerend gebeuren. Tot nu toe bleken slechts enkelen 'sterk' genoeg om met lege handen bin nen te komen en vervolgens ook Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden. Voor ondernemingen de tijd om na te denken óver de vorm van het traditionele relatiege schenk. In Galerie 't Haentje te Paart exposeert Paul Damsté etsen en landschapsschilderijen. Tot en met 30 november. Ópen: do., za. en zo. 14.00-16.30 uur. Adres: Spanjaardstraat 10, Middelburg. Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes REGIO ZEELAND J. v. Dam. Tel. 0118 - 583607. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. P.F.M. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, tel.06-53 25 71 31. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 0113-221670 (verloskundige). KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 0113-251177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 0113-249200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 0113-215255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: Voor meer informatie: Mariska Beenhakker, medewerkster Sportontwikkeling Zeeuwse Sportraad, 0118-640700. In Oudelande wordt gewerkt aan de aanleg van een bijzonder speelterrein. De Stichting Kin derpostzegels heeft dit beloond met een gift vah 15.000,-. De speeltuinvereniging heeft dit voorjaar een verzoek om een bij drage ingediend bij een aantal landelijke fondsen. Deze landelij ke fondsen hebben de krachten gebundeld om kwalitatief goede speelterreinen op plattelandsker nen te belonen met een bijdrage. Het ontwerp voor het terrein is gemaakt door Gillis Dellebeeke, zelf inwoner van Oudelande. Als opdracht kreeg de ontwerper mee dat er typische Bevelandse Op de foto: Het gezelschap gefotograf eerd tijdens het Friese uitstapje Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 0113-252114. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. D.W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes. Tel. 0113-215003, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. D.P. Keizer, Frans den Hollander- laan 29, Goes. Tel. 0113-216405. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 0113-581231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 0113-563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 0113-381344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 0113-381566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 0113-621438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 0113- 351280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 0113-695304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. ding van Peter Reijerse; de doe delzakband Inter Scaldis Pipes and Drums o.l.v. Pipe major Mar cel Adriaanse en drummajor Kees Lameijn en de Heinkens- zandse Fanfare Euterpe o.l.v. dirigent Anton Kempe met de Euterpe Drumband o.l.v. Tobie Smits. Elk korps zal een gedeelte van de show verzorgen, waarna in de finale alle korpsen getijdig zullen aantreden. De organisatie is in handen van de muziekvereni ging Euterpe. De taptoe begint in de sporthal van de Stenge om 20.00 uur. voor de opening. Vanaf 4 oktober komen de kinde ren weer langs de deur om de bekende kinderpostzegels en kaarten te verkopen. Tussen 15 november en eind december 1995 kunt u voor losse verkoop van postzegels en kaarten terecht bij Albert Heijn en de Rabobank in Goes. i met lege handen naar buiten te gaan. Wie dat graag eens mee wil maken kan zaterdag 28 en zon dag 29 oktober a.s. terecht in de Zeelandhallen te Goes. Op zaterdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt voor volwassenen 4,50 en voor 65+ met pas en kinderen van 6-12 jaar 3,-. Wie graag eens wil deelnemen aan een snuffelmarkt kan kon- takt opnemen met Org. Buro Linssen te Bergen op Zoom. Tel. 0164-257521. Slijterij/Kaasboutique de Koe-bel uit Heinkenszand heeft in samenwerking met de Jonge Hoek-van Dijke Interieurs tijdens een whisky-tasting en wijnproef- avond het assortiment geschenkpakketten voor 1995/1996 aan het publiek gepresenteerd. Voor de whisky tasting was de heer Ad de Koning uitgenodigd, een expert op whisky gebied. Na een boeiende, en zeer enthou siast gebrachte introductie kon den verschillende malts met elkaar worden vergeleken tijdens Creme de Cassis de Zelande, het Veerse Meer Sloksje en Bor- selse Bessenwijn kunnen wor den opgenomen. Tot 25. november blijven de pak ketten opgesteld in de showroom van de Jonge Hoek-van Dijke. la (beide rood) en Adige Lage- der en Orvito Vignarco (beide wit). "Slechts weinig mensen weten, dat Italië ook schitterende des sertwijnen voortbrengt, zoals de Muscato d'Asti. Die smaakt fantastisch bij bijvoorbeeld een voorgerecht als ganzelever". Volgens de heer Snijders reageren de klanten uitermate welwillend. "Men laat het zich graag aanleunen en men wil graag eens ingaan op wat we aanbieden. Maar er moet niets. Iedereen is natuurlijk te allen tij de vrij om te bestellen, wat men wil. De praktijk is echter, dat de gasten zich graag laten verras sen". Bon Vivant werkt bij dit bij zondere wijnpresentatiecon- cept samen met Residence Wijnimport in Den Haag (voor de Italiaanse, Australische en Zuidafrikaanse wijnen) en met de eigen importeur Mahler en Besse in Amsterdam voor de overige wijnen. Een dertigtal leerlingen van het St. Willibrordcollege hebben op de Waddenzee een fantastische zeilweek beleefd. Maandag avond vertrok de groep in perso nenbusjes, die beschikbaar waren gesteld door Auto Van Strien. Vanuit Harlingen werd de Op zaterdag 28 oktober zullen diverse vermaarde Zeeuwse muziekgezelschappen, hun bes te beetje voorzetten om naast het showelement ook goede populaire muziek te presenteren. Ruim 150 muzikanten, tamboers en majorettes werken mee. Optredenden zijn: De Drumfan fare en Showorkest Deltaband Vlissingen onder algehele leiding van tamboer-maitre Harry Broers; het Showkorps Jonge Kracht uit Kapelle-Biezelinge o.l.v. tamboer-maitre Rinus de Fouw en miss-majorette Caro- lien Koster, onder muzikale lei- Bij de foto: Namens de St. Kin derpostzegels overhandigt mevrouw Joosse een cheque van 15.000,- aan mevrouw José van de Velde van de speeltuinvereniging te Oude lande. bepaald wijnland voor een bepaald kwartaal wordt reke ning gehouden met het sei zoen. Italië kent wijnen, die zich prachtig laten combineren met wild. De Zuidafrikaanse wijnen 'vallen' precies in de asperge- tijd. En Californische wijnen laten zich goed associëren met de zomer. Ze zijn een uitste kende remplacant voor Franse wijnen. Doel van het project is een sport- aanbod aan te bieden aan de steeds groter wordende groep ouderen die steeds meer vrije tijd heeft gekregen. In toenemende mate zal de groep actieve oude ren of ook de "jongere" ouderen zoals zij zichzelf noemen in hun vrije tijd sporten willen beoefe nen die op hun niveau haalbaar zijn. De cursus duurt 6 bijeenkomsten van 2 uur en zal van start gaan in Middelburg en Goes. De cursus is bedoeld voor zowel beginners als gevorderden die de basis technieken, spelregels en ande re grondbeginselen onder de knie willen krijgen. De cursus start in Bowlingcen trum Goes, Beestenmarkt 10 te Goes op dinsdag 31 oktober 1995. Aanvang 14.00 uur In Mid delburg start de cursus in Bow lingcentrum De Kruitmolen, op woensdag 1 november 1995. Aanvang 10.00 uur. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 0113-381233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 0113-561290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. wijnlanden wijnen uit Australië, Californië, Chili en Simonsvlei op het programma. Wijnexperts waren aanwezig om vragen van de gasten te beantwoorden. Zowel voor als na de proeverijen was er gelegenheid om in de showroom van de Jonge Hoek- van Dijke rond te kijken en zich te laten informeren over de diver se mogelijkheden. Uiteraard werd ook ruim aan dacht geschonken aan de kerst pakketten. Het assortiment Zeeuwse Pakketten, de speciali teit van de Koe-bel, is dit jaar uit gebreid met een aantal "Zeeuw se Klomp pakketten", Pakketten waarin een ambachtelijk gemaakte Zeeuwse klomp is ver werkt en waarin naar keuze aller lei Zeeuwse produkten als de OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113 - 371680 of 0111 - 402286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113-312829/0113-655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 0118-634085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 0118- 418395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel0118-614251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 0113- 242591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 of 0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 0113-250465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054,4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 0113-213930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 0113-228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 221576, 's morgens van 9.00 tot-11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). Op zaterdag 30 september is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Prins van Oranje te Goes de opbrengst van de actie voor de restau ratie van het schilderij 'Zicht op de haven van Yerseke' van de Zeeuwse schilder Vaarzon Morel overhandigd aan dhr. de Klerk van het museum voor Noord- en Zuid-Beveland. De voor de restauratie benodigde som van 15.000 gulden is door Juniorkamer 'de Bevelan den' bijeen gebracht door het organiseren van een avond met als the ma 'Op hoop van Zegen'. De aanwezigen werden getracteerd op een buffet onder leiding van de 'Witte Lelie" bereid door leden van de Juniorkamer. De aanwezige sponsoren, die het meeste geld op tafel hebben gelegd, waren vervolgens getuige van een afwisselend pro gramma. Men rekent erop dat de restauratie van het schilderij kan samenval len met de opening in Yerseke van het Schelpdiermuseum. Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 0113 - 249249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. landschapselementen in opge nomen moesten worden. Zo is nu op het terrein al goed zicht baar dat de skeelerbaan, de dorpskern voorstelt. Er ligt een echte dijk met aanlegkade. Een verdieping in het terrein welke de zee symboliseert. Een schip op zee wordt momenteel nog gebouwd door de vrijwilligers van de speeltuinvereniging. Er ligt een poel in het terrein met daar overheen een avontuurlijke kabelbaan. De beplanting zal streekeigen worden. In novem ber gaat de beplanting de grond in. Als alles meezit is het terrein in het voorjaar van 1996 klaar de "nosing and tasting". Voor de wijnproefavond waren weer zeer fijne wijnen geselec teerd uit diverse windstreken. Zo werd als welkomstdrank een Zuidafrikaanse Vonkelwijn geschonken, een heerlijke methode champenoise. Verder stonden naast de traditionele volgende dag met schitterend weer richting Terschelling gezeild. Zingend onder begeleiding van gitaarmuziek en gadegeslagen door zeehonden kon de mist de laatste twee dagen het plezier niet drukken. Door het kanaal werd Franeker nog met een bezoek vereerd. Vrijdag zat de tocht er tot ieders spijt op: wederom zingend werd de thuishaven veilig bereikt. Leger des Hells Zondag 29 okt., 10.00 uur: samen komst m.m.v. de 55+-club; ‘s avonds geen dienst. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 0113-223723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 0113-232233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113-235000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113 - 220563 215496 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 0113- 250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 315420 of 0113-563309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klachten met betrekking tot de gezondheidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. STICHTING WELZIJN OUDEREN: Vraagbaak voor telefooncirkels, alar mering, ouderenhuisvesting, Thuis wacht voor dementerenden, etc. Tel. 0113-223723. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 0118- 623592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. ’s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS': voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113- 215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113- 573520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113-551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v. dag 09.00-09.30 uur, 0113- 561615. Kortgene: wijkgebouw, w. dag 9.00-9.30 uur, 0113-301378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 0113 - 581491 b.g.g. 0113-233990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op afspraak. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118-615551. Onder het motto "Zeeland sportief in beweging" gaat de Zeeuwse Sportraad het stimu- leringsproject ouderensport introduceren. 7^

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13