LJefac STIJL HERKEN JE Voor n GRENEN KASTEN TUINACCESSOIRES KADO-ARTIKELEN CURIOSA apart interieur VanOs TEL. 0113-229021 STURRIS SCHOENEN stijlvol en sportief roHux AL SCHIJNT HET ZONNETJE NOG ZO FEL DE WINTER NADERT SNEL Modebewust ook voor grotere maten 9 van den Berg en Let op ons nieuwe telefoon- en faxnummer gaat u naar Kamperland 500 m2 woongenot il BURLEY Mooi, veilig energiebesparend VERBURG hele gezin Clarks. Instappen en Wegwezen. Gemeente Noord-Beveland INFORMATIERUBRIEK OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 329,- 259,- Uitgeverij Topklasse voor de prijs van een middenklasser. b.v. Voorstad 24, 4461 KN Goes Tel.: 0113-214110 Fax:0113-228361 Tandprothetische praktijk v.o.f. DAMES: DE NAJAARSCOLLECTIE IS VOLOP AANWEZIG Blanckstraat 8 - Goes KUNSTGEBITTEN nieuwe kunstgebitten - snelle reparaties of aanpassingen - garantie en nazorg - vrijblijvende adviezen - behandeling aan huis mogelijk COSTUUMS HEREN LODEN COATS grijs, groen en blauw v.a VERLENGDE HERENJACKS diverse kleuren Woensdag 25 oktober 1995 DE BEVELANDER 11 BOUWPLANNEN Lid Org. Ned. Tandprothetici OPENBARE BEKENDMAKING SifemAm ƒ149,- met GRATIS hemd/das PIN 79,- 89,- 59,- Bouw berging lepenlaan 13 te Kamperland tel. 0113-312044 BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER BOUW BERGING VALKENLAAN 24 TE KORTGENE Kerkplein 10, Yerseke tel. 0113-571565 maandag gesloten, vrijdag koopavond ALGEMENE INVALIDENPARKEERPLAATS KAAISTRAAT TE KORTGENE Voorstraat 35, St. Annaland tel. 0166-652250 woensdagmiddag gesloten, vrijdag koopavond F. o.a. blauw, grijs en zwart v.a JACKS, COATS en MANTELS in DE NIEUWSTE KLEUREN maat 36 t/m 52 \y Veerweg 61 - Kamperland Tel. 0113-373012 - Fax: 0113-372946 HEREN TRUIEN v.a. VESTEN va SPENCERS maat S t/m XXX L AGENDA maat 44 t/m 58 v.a maat 44 t/m 60 Kortgene, 25 oktober 1995 I N ITALY t Kortgene, 25 oktober 1995 Clarks Active Air speciaal ontworpen voor maximaal comfort door schokdemping vóór en achter. Grote keus aan modellen, één keus kwaliteit. Prijs Hfl. 199,95 loopklaar, af dealer Maak een “proefrit” bij uw Clarks dealer! Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de burgemeester, M.L. Everaers, de secretaris, Mr. EG.A.G. Weijmans. De melding zal vanaf 26 oktober tot en met 22 november 1995 ter inzage liggen ter gemeentesecretarie van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tij dens kantooruren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (0113-301553). Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Amemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelle. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierbo ven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79 te Kortgene. Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrij stelling voor het overschrijden van de perceelsgrensafstand een beslissing wordt geno men ligt het bouwplan, ingaande donderdag 26 oktober 1995, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag 8 november 1995) voor belanghebbenden ter gemeente secretarie (afdeling Grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Kortgene, 25 oktober 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers Kortgene, 25 oktober 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers Bouwvergunningen Bouw garage/berging Kerkstraat 12 te Wissenkerke; bouw duivenhok Christinastraat 34 te Kats; plaatsen gevelkozijn Dijkstraat 11 te Kats. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mw. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 0113-301553. Er is een mooie manier om uw pand te beschermen en bovendien energie te besparen. Rolluiken in vele, vele uit voeringen leverbaar. Belt u ons voor het maken van een afspraak. U kunt zich dan in onze showroom rustig oriënteren. Wij verstrekken u graag alle informatie en maken desgewenst - geheel vrijblij vend - een offerte. rolluiken vertikaal zonneschermen knikarm zonneschermen jaloezieën vertikaal jaloezieën horizontaal rolgordijnen horren hordeuren De heer Meerschaut heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in de bouw van een ber ging bij de woning lepenlaan 13 te Kamperland. Realisatie van de beoogde planopzet heeft evenwel tot gevolg dat de ingevolge de bestemmingsplanvoorschriften voor zomerhuizen de perceelsgrensafstand met 1,80 meter en 1,50 meter wordt overschreden. s-Gravenpolder De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbe treffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer Vale te Oud- Tumhout voor de bouw van een berging bij het pand Valkenlaan 24 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stuk ken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 0113-301553). MEDICAL BV Ook thuisverplegingsartikelen: Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een algemene invalidenparkeerplaats op het plein voor de Hervormde Kerk aan de Kaaistraat te Kortgene. Het hiertoe genomen besluit ligt voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling grond gebied), Hoofdstraat 79, Kortgene ter inzage. Binnen zes weken na deze bekendmaking kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar wor den ingediend bij ons college, Postbus 3, 4484 ZG Kortgene. "1 111 UI zoals krukken bijvoorbeeld 's Gravenstraat 47 Tel. 0113-312340 's Gravenpolder I o'- GRATIS TIVOLA-MAXI-PARAPLU VOOR U! I Bij inlevering van deze bon, ontvangt u zolang de voorraad strekt en l j alleen bij aankopen boven de 100,- gratis een Tivola Maxi Paraplu i (of de helft van de waarde in kontanten). i MADE Bouwaanvragen Verbouw woning Oosthavendijk 27 te Kamperland; bouw tuinhuisje Heer Janszdorp 34 te Kamperland; bouw aanlegsteigers nabij Veerdam 78 te Kortgene; bouw hekwerk Veerdam 78 te Kortgene; bouw tuinhuisje lepenlaan 13 te Kamperland; bouw berging Valkenlaan 24 te Kortgene; bouw blokhut Oostweg 28 te Geersdijk; bouw 4 woningen Barkey Wolfstraat 11, 12, 13 en 14 te Geersdijk; bouw loods Veerhaven 2 te Kats. Bij aankoop kostuum of combinatie altijd overhemd das gratis mooi meegenomen. Burgemeester en wethouders achten de bouw van de berging uit planologisch oogpunt echter aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, lid 4, sub c, en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat". ZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN BERGEN OP ZOOM PARADE 6 (achter de Hema) 0164-236780 U vindt bij ons altijd de actueelste herenmode voor de laagste prijzen! S,8ndel Schoei Rtpa<®V* P.J. van der Maas heeft een melding van wijziging van de inrichting aan Groeneweg 2 te Wissenkerke ingediend. De melding bereft een zodanige verandering van de inrich ting, dat hiervan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen heeft voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Vergadering commissie Maatschappelijke Zaken d.d. 7-11-1995 om 19.30 uur in kantine gemeentehuis 1. Opening. 2. Besluitenlijst van de vergadering van 5 september 1995. 3. Mededelingen: - Adviezen commissie Maatschappelijke Zaken d.d. 5 september 1995; - WBO-betalingen. 4. Ingekomen stukken: - Ontwerp educatief plan 1996; - Kostenontwikkeling WVG. 5. Nieuwe Algemene Bijstandswet: - Toeslagenverordening; - Premieverordening; - Bijzondere Bijstandsverordening; - Onderzoeksplan; - Fraudebeleidsplan. 6. Ontwerp-Regionale Paragraaf 1996. 7. Rondvraag en sluiting. modeschoenen Grote Markt 9 Goes I DEESTRAAT 3 - 's HEER-ARENDSKERKE - TEL. 0113-561334 V Romantiek viert hoogtij in deze comforta bele zitkamer. Alles ademt dezelfde nostalgische sfeer. De fraaie bankjes, met een zitting van duurzaam stevige koud- schuim, of wat nonchalanter in een mix van donsveren en polyether. De stijlvolle buffetkast met facet geslepen glas en paneeldeuren en de elegante salontafel. Een toonbeeld van het rijke wonen. 2 2 '/z-zitsbank. Comfortabele zitgroep met keerbare kussens 2495,- Eiken buffetkast, (143x209x48 cm), honingpatiné 2695,- Salontafel 950,- A MEUBELEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11