Videofilm over Klazina de Winter (96} werd letterlijk kapot gekekem M Wisselbank. ti KIEKIERIS TIROLER AVOND warovliet 2» 935,- TONTEL Opnieuw prijs voor Beekman Watersport Ben Michael Hired Fareh axel deren GRAND THEATER GOES 0113-215165 Ben de Graaff 5)f^^)Tap^ PILAAR Rapid MERK KARPETTEN 15% KORTING weekblad voor zuid- en noord beveland °O/\ De Bank van Nederland Bassie en Jantje Woensdag 25 oktober 1995 - 47e jaargang no. 43 f.0,00 Ga zonder afspraak naar: i-0G<4y TServ/ce GORDIJNSTOFFEN "Beter zien door ouderen" Met uw krant en Carlier SHUTTLEN NAAR ENGELAND 1 za. 28 oktober: (Van een onzer redacteuren) WEEKAANBIEDING I tl Ik 4 4 GRATIS 06-0251126 BERGEN OP ZOOM, Rooseveltln. 72-78 tel. 0164-250050 VLISSINGEN, Koudekerkseweg 9 tel. 0118-418414 Wees gewaarschuwd! Ze IS HIER Ze fascineert j ZE VERLEIDT JE Tweede leven Extra stoelen Rapid Service Goes Zondags geopend van 13.00 - 18.00 uur Herenkapper HANS VAN DEN HOVEN 0113-214859 06-9363! Let op ons verdere programma ook voor dïscovervoer: 0113-351717 naaicentrum Oproep Verhalen 's-HEERENHOEK LEWEDORP - We schrijven de jaren 1910 en 1911. In het dorp 's-Heerenhoek zit dan een meis je op de lagere school, die bij de zusters Franciscanessen leert handwerken. Klazina de Winter als meis je van 11 jaar. Haar bezige handjes maakten prachtige borduurlappen. FILMPROGRAMMA VANAF 26 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER 0n the Waterfront (1954; z/wj 'n kamerbreed verschil JteFiinis dtParadis ATndrè KIN6SLFY MADSEN MOUND WHITAKER z S’ Want de komende weken geldt: DONDERDAG LONDEN DAG Zie elders in deze krant uj 3 o Ga 's kijken - Merk toch hoe sterk de merklappen zijn .4'”' 4 Bank met dubbele metalen pootjes, blank of. 95 F Maandag 30 oktober Aanvang 20.00 uur APK VOOR IEDEREEN DIE ZELF MODE MAAKT. K. j Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. Mevrouw Teygeman: “...gezellig winkelen” Het enthousiaste meisje bor duurt lakens en slopen, tafello- pers en kinderkleding. Ze haakt schitterende spreien, pannelap- pen en antimakassars. En met z.g. moffenpriempjes (voor het zeer fijne werk) begint ze stevige sokken te breien voor haar 6 broers. Binnen de kortste keren is duide lijk, dat het meisje een groots talent is. Ze kan prachtig hand werken. Onder de leiding van de zusters Franciscanessen begint ze al op 10-jarige leeftijd aan een 'naailap' of 'borduurlap', waarin ze alle patronen en téchnieken uitprobeert. Vrijwel alle meisjes op de lagere school maakten zo'n borduurlap. Dat gebeurde doorgaans op een lap linnen, wollen mousseline of katoen. Er werd meestal gebor duurd met zijde, maar ook met linnen of met wol. Alle kleine proeflapjes werden aan elkaar gezet met stof (of met kant omzoomd). Maar de bor duurlap van het kleine meisje uit 's-Heerenhoek was wel heel bij zonder. In twee jaar tijd maakte ze 45 verschillende oefenlapjes, die aaneengeregen werden tot een oefenlap van 7.80 meter. Zo'n lap werd indertijd een 'sou venir de ma jeunesse' genoemd (een herinnering aan mijn jeugd). Klazina de Winter uit 's-Hee- renhoek (want zij was het bedoelde meisje) heeft die lan ge lap van 7.80 meter altijd bewaard. Ze is nu 96 jaar, ze woont nu in bejaardencentrum Wie momenteel in het museum De Meestoof in Sint Annaland (Bierensstraat 6) de videofilm over mevrouw De Winter wil gaan bekijken, mist helaas een Op een videofilm van een half uur, vertelt Klazina de Winter van alle 45 proeflapjes, stuk voor stuk, welke techniek zij vijfen tachtig jaar geleden op school in 's-Heerenhoek gebruikte. De Kraayert in Lewedorp en haar borduurlap uit 1910 is nog altijd springlevend. paar stukken uit de film: de film is door de bezoekers let terlijk kapotgekeken. "Op sommige dagen hebben we hier een heleboel extra stoelen moeten aanslepen om iedereen een plekje te kunnen geven. De expositie over merk- en stoplap pen is een doorslaand succes geworden. Er zijn zo'n 4000 tot 5000 mensen (vooral dames) geweest", aldus mevrouw Melis se van het museumbestuur. "Ze kwamen werkelijk uit het hele land. Dat was het gevolg van aankondigingen in het hand- werkblad 'Ariadne' en in het gespecialiseerde handwerkblad 'Merkwaardig' (voor merklappen maaksters - red.). De bezoek sters hebben het werkelijk prach tig gevonden". nog precies, steekje voor steek je. Zelf spreekt ze niet van steek jes, maar van 'prikjes'. BOUWMATERIALEN GOES 0113-215401 Aan de muur en in glazen vitri nes zijn ware artistieke hoog standjes te bewonderen. Er zijn merklappen vanaf 1770 te zien, Donderdag Vrijdag Zaterdag.... Zondag Dinsdag Woensdag. Zaterdag.... Zondag Woensdag Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 0113-22 04 40 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden -20.00 u. 19.00-21.30 u. 21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 U. Alle beroemde meubelmerken onder één dak Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur Tel. 0115-562010 Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping Koningstraat 8 Centrum - Goes loop binnen df bel even op!! NIEUWSTE Enorme keuze. Nu aanbieding. Katoen, satijn, diverse kleuren van 29.90 voor 17.95 gratis genaaid BIFI-BEL-BIOS SLECHTS ÉÉN VOORSTELLING ZATERDAG 19.00 U. Avondvullend programma. Entree slechts f 7,50 Met Willy Batenburg boomzagen, jodelen, spijkerslaan, bierpulheffen met leuke prijzen 10Q Cint-mi Opril Grote Markt 7-9, Goes Tel. 0113-227982, 0113-230973/Fax 0113-250350 zwartgelakt. Instop De samenstellers van de exposi tie kwamen met Klazina de Win ter in contact na een oproep aan handwerkende dames om merk lappen, patronen, enz. ter be schikking te stellen. Een dochter van mevrouw De Winter woont op Tholen en wees de initiatief nemers op de klassieke, bewaard gebleven oefenlap uit 1910/1911 van haar moeder. Sterker nog: de lap is een soort tweede leven begonnen. Want het 'antieke' kunstwerk, een juweeltje van naaldvaardigheid, is het centrale onderwerp van een museumtentoonstelling op Tholen geworden. De expositie gaat over 'Merk- en stoplappen'. Behalve móóie merklappen zijn er in museum De Meestoof ook 'merklappen met een verhaal' te zien. Zo hangt er een merklap, die ex-wereldkampioene wiel rennen Keetie van Oosten-Hage (afkomstig van Tholen, later woonachtig in Goes/Kloetinge) in 1980 maakte om af te kicken van haar wielercarrière. Of, zoals het op de expositie heet: "....die ze maakte als therapie om trai- ningsuren en spanningen te ver werken". Op de merklap staan allerlei elementen uit haar privé- leven en haar wielerleven. Echt héél origineel! pot Aft zeeuws-vlaan 21/2 2zits 1995,- De museummensen waren zo opgetogen over deze 'tip', dat ze ijlings naar De Kraayert in Lewe dorp afreisden om daar Klazina de Winter te interviewen. Haar handen en haar ogen zijn nog perfect in orde en met grote nauwkeurigheid vertelde ze, lap je voor lapje, hoe ze te werk Tot slot nog even terug naar Kla zina de Winter. Op de videofilm wordt haar ergens de vraag gesteld: "Vindt u het erg, dat uw kleinkinderen dit niet meer kun nen?". Hoewel ze in haar tijd een ware naaldprinses was, is ze nuchter gebleven onder het ver dwijnen van diverse soorten handwerken: "Och, mijn kleinkin deren kunnen weer dingen, die ik niet kan (De expositie van merk- en stoplappen in museum De Meestoof te Sint-Annaland is nog te bezoeken tot en met 28 oktober a.s. Geopend: dins dag t/m zaterdag 14.15 - 16.45 uur). Het meisje leert eerst de eenvou dige dingen, zoals breien en naaien, maar eigenlijk vindt ze dat maar kinderspel. Haar rappe vingertjes kunnen veel méér. Binnen de kortste keren leert ze prachtig borduren en haken. volledige naam. De namen (of de alfabetten) in de tegenwoordige merklappen herinneren daar nog aan. Immers, het wasgoed van vroeger werd 'gemerkt' met opgeborduurde letters. Dat let- terborduren werd geoefend op een z.g. merklap. gen de beide heren Beekman hun onderscheiding. De heer Van Eeckelen prees het bedrijf voor de goede inzet en het goe de servicebeleid. Beekman Watersport mocht de prijs dit jaar voor de tweede maal in ont vangst nemen. Er hangt ook een 'ondeugende' merklap. Het is een verval singOp de lap komt rechts bovenin het jaa'rtal 1793 voor, maar bij nauwkeurig onderzoek is aan de minuscule gaatjes van de kruissteekjes te zien, dat daar eerder het jaartal 1893 heeft gestaan. Heeft iemand een gewone merklap als antiek willen verkopen? De mensen die de lap hebben onderzocht, weten het niet. Onlangs ontving Beekman Watersport uit Goes, onder gro te belangstelling, opnieuw de onderscheiding voor de beste marketing en service in de water sport. Uit handen van de heer Van Eeckelen, directeur .van Marine Power Nederland, kre- De discussies laaiden hoog op toen On the Waterfront zijn première beleefde. Regisseur Elia Kazan werd verweten de arbeidsklasse voor te stellen als een domme kudde, volledig in de tang van corrupte vakbondsleden. Maar de waardering voor On the Waterfront heeft het sindsdien gewonnen van de politieke discussies. Dit is vooral te danken aan Marton Brando als de uitgerangeerde bokser die in de haven van New York, na vele vernederingen, eindelijk een vuist maakt. Zijn vertolking vol gelatenheid, genegenheid en opgekropte woede behoort tot het indrukwekkendste dat hij als acteur heeft laten zien. levenslan® APK? Andre is een pasgeboren zeehondje. Zijn moeder is kort na de geboorte overle den. Het angstige, ziekelij ke weesje wordt geadop teerd door het gezin van havenmeester Harry Whit ney. Zijn zevenjarige doch ter verpleegt Andre en samen met haar vader leert zij hem kunstjes. Dan geven een aantal kwade vissers Andre de schuld van hun beroerde vang sten: ze denken dat hun netten door zeehonden worden vernield. Andre moet naar zee vluchten, maar blijkt een trouwe vriend. Iedere zomer keert hij terug naar Rockport Har bor, waar het gezin Whit ney woont. zz Klazina de Winter op 96-jarige leeftijd, met haar 7.80 meter ging. En ze weet het allemaal lange borduurlap uit 1910/1911 op schoot. maar ook kunststukjes uit deze eeuw. Bovendien wordt de geschiedenis van de merklap verteld. Slechts weinig mensen weten tegenwoordig nog, waarom een merklap een merklap heet. Dat verhaal is echter gauw verteld. Vroeger werd nette kleding altijd naar de wasserij en blekerij gebracht om er gereinigd te wor den. Om de kleding goed uit elkaar te kunnen houden, wer den in de kledingstukken 'merk jes' aangebracht, meestal gebor duurde initialen, soms ook een SF De vier samenwerkende ouderenbonden in de gemeente Goes, ANBO, KBO, NBVP en PCOB zullen op maandag 6 november a.s. voor de bij hun organisaties aangesloten leden een voor- lichtingsmiddag organiseren over "Beter zien door oude ren". Veel mensen krijgen op oudere leeftijd meer klachten over hun gezichtsvermogen, die tot kleinere of grotere pro blemen kunnen leiden. Veel ouderen weten niet direct wat ze daaraan kunnen doen. De in de gemeente Goes werkzame bonden van oude ren willen hun leden daarover een goede voorlichting geven. Daarom is in samen werking met de Stichting beter Zien uit Haarlem deze middag opgezet. De heer C. de Jonge zal aan de hand van dia's de aanwe zigen een uiteenzetting geven over hoe de ouderen beter kunnen zien. Deze mid dag wordt gehouden in de Magdalenazaal naast de R.K. Kerk aan de Singel- straat en begint om 14.00 uur. De toegang is gratis. MODESTOFFEN B We kunnen overigens de samengebrachte collectie merk- en stoplappen in het museum De Meestoof van har te aanbevelen. Ga er eens kij ken, zouden we willen zeggen (wel snel, want het kan alleen deze week nog). Beneden zijn de merklappen geëxposeerd, boven de stoplappen. Mevrouw Teygeman en dochter staan 6 weken op de camping, waar ze ook regelmatig in de weekenden te vinden zijn. Moeder en dochter wonen in Rot terdam, waar ze voor de wekelijkse boodschappen al jaren vaste klant zijn bij Bas van der Heijden. De Rotterdamse collega van Jan Bruijns met hetzelfde assortiment én niet te vergeten dezelfde scherpe prijzen. Mevrouw Teygeman: “Je zou het een thuiswedstrijd kunnen noemen. We voelden ons ook direct op ons gemak toen we hier 3 jaar geleden voor het eerst kwamen. Voor ons maakt het dus niet uit of we thuis zitten of op de camping. De boodschappen blijven in beide geval len even goedkoop. De dagen waarop de nieuwe aanbiedingen gepresenteerd worden zijn ook nagenoeg hetzelfde. Daarom zijn we vandaag hier, want ik ben toch altijd wel nieuwsgierig... Een aanbieding in de krant lezen is één, een aanbieding in je hand hebben is altijd nog twee. En aan aanbiedingen ontbreekt het hier nooit. Die zijn er altijd te kust en te keur!” Over aanbiedingen gesproken, kunt U daar wat voorbeelden van geven, vragen we: “Eigenlijk maakt het niet uit wat je noemt. U moet toch weten dat het hele assortiment bij Jan Bruijns qua prijs lager ligt dan bij ande re supermarkten... Maar wat echt heel veel scheelt is bijvoorbeeld de limona de, het bier en natuurlijk de schoonmaakartikelen. Daar kunnen andere win kels echt een puntje aan zuigen. Hier kom ik nu 3 jaar, bij Bas van der Heijden al 25 jaar. Zoiets doe je toch niet zonder reden. Ik kan die mensen die liever meer betalen voor exact dezelfde pro ducten ook nooit zo goed begrijpen. Het is toch een kleine moeite om advertenties te vergelijken en goed rond te kijken. Dat vind ik een sport. En bovendien...., het is hier ook nog eens gezellig winkelen met overzich telijke vakken, ruime paden, vriende lijk personeel..., wat wil je nou nog meer? Neen hoor, voor mij staat het vast: bij ‘Bassie’ en ‘Jantje’, daar moetje zijn!” FOREVER

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1