.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Concert van The Gain melodrama in 't Beest Klassiek Seinstelsel voor Stoomtram te Hoedekenskerke Kinderfeest in De Bussel KOOPZONDAG 22 OKTOBER Written on the Wind: Handige hulp bij aan schaf garagedeuren in De Vrijbuiter Goes Twee jubileumconcerten van 25-jarige Nova Melodica Gouden Ridders van de Weg uit Waarde en 's-Gravenpolder 31 il I VAN 10.00 TOT 1 7.00 UUR IVA1 JM? jt Religieuze kunst in Goes In de kerken in Goes wordt vaak aandacht besteed aan de problematiek van onrecht en onderontwikkeling in de wereld. Toneelproduktie van Rieks Swarte JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL The Watchman en Hallo Venray in Podium 't Beest te Goes In weekend 28 en 29 oktober te Kapelle ■S 1 I DE BEVELANDER Woensdag 18 oktober 1995 7 'k£F. Tbpfqrm voor t Garagedeuren Boekje Gedeputeerde stelt zelf expositie samen W TDRGUSSlIC klassieke meubelen W Trendy elke - - “SS nzsttrsC' thwAïu'f'utrtb ROOSENDAAL meubelen portemonnee voor ESj INTERIEUR WAARBORG Woonideeën om zo mee weg te lopen Een nieuwe garagedeur is een kostbare aanschaf. Dus is het vanzelfsprekend dat u zich voor af goed wilt informeren. Het nieu we Garagedeuren Boekje is hier bij een handige hulp. Het geeft een goed overzicht van alle typen garagedeuren en laat door middel van tientallen kleurenillu straties en foto's de mogelijkhe den zien. Garagedeuren zijn aandachstrekkers en daardoor medebepalend voor het aanzicht van uw huis. Over garagedeuren is heel wat te vertellen. Ze zijn al lang niet meer beperkt tot de tweedelige houten deur die met de hand moest worden geopend, of de stalen kanteldeur. De nieu we generatie garagedeuren ver schilt in diverse opzichten van zijn voorganger. Tegenwoordig houden makers van garagedeu ren rekening met uiterlijk, veilig heid en uiteraard funktionaliteit. Ook zijn er meer typen op de markt verschenen. De nieuwe garagedeuren zijn voorzien van allerlei technologische snufjes, zoals de snel in populariteit toe nemende afstandsbedieningen. U kunt nu kiezen uit kanteldeu- ren (binnen of buiten de gevel draaiend), roldeuren en sektio- naldeuren (in vele designs). De Novoferm garagedeuren wor den door deskundige dealers verkocht. Desgewenst voorzien zij u van uitgebreide informatie en betrouwbaar advies. U kunt het Garagedeuren Boekje gratis krijgen bij de Novoferm Select dealer. De heer Gert de Kok uit Goes, lid van GS van Zeeland, opent op zaterdag 21 oktober om 15.00 uur in het Zeeuws Museum (Mid delburg) een expositie, die hij zelf heeft samengesteld. Het the ma is 'Blauw Rood Wit'. De expo sitie toont werken van Zeeuwse kunstenaars. Ze duurt tot 14 januari. Nu is er een expositie van religi euze kunst, waarin de derde wereld zelf aan het woord komt. De tentoonstelling wordt georga niseerd door de werkgroep Zen ding Werelddiakonaat en Ont- Het persoonlijke karak ter van exclusiviteit De uitreiking van de onderscheidingen vindt plaats in het kader van het op 1 januari 1966 door TVM verzekeringen geïntroduceerde Vei ligheidsplan voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg. Het Veiligheidsplan is niet alleen ingesteld ter voorkoming van scha de doch evenzeer om een positieve bijdrage te leveren ter bevorde ring van de verkeersveiligheid in het algemeen. Bij de foto: de heer en mevrouw Jobse bij de uitreiking van het certificaat Gouden Ridder van de Weg. Op de andere foto: dé heer en mevrouw Minnaard uit Waarde. tegenstelling tot hetgeen men zou verwachten bij een instru mentale band, heeft the Gain geen toetsenist, maar heeft men gekozen voor een samenstelling van drums, bas en twee gitaren. Door de uitgelezen arrangemen ten, catchy riffs en herkenbare melodieën worden echter toetse nist noch zanger gemist. The Gain bestaat uit: Paul Bukkens - drums, André Nagelhout - bas, Erik Bogaards - gitaar en Jacco Havenaar - gitaar. meerdere treinen op één spoor baan kunnen rijden. Het spoor- baanonderhoud tussen Goes en Oudelande wordt wekelijks uit gevoerd door ca. 6 medewerkers die dit, net als alle andere mede werkers binnen de SGB, op vrij willige basis doen. Donderdagavond 19 oktober brengt Podium 't Beest te Goes de voorstelling "Written on the Wind". Het gaat om een toneelproduktie van Rieks Swarte naar de gelijknamige film van Douglas Sirk. 'Written on the Wind' is een bijzondere toneelversie van Douglas Sirk's beroemde melodrama uit de 50- er jaren. In deze sentimentele slobberfilm draait het om de verhoudingen tussen Kyle, de slechte zoon van oliemagnaat Hardley, zijn goede vriend Mitch, zijn dweperige zus Marylee en de onschuldige secretaresse Lucy. In dit familiedrama vormen drank, overspel en geld de hoofdingrediënten en roepen 'de goeden' weerzin op en 'de slechten' medelijden. Regisseur Rieks Swarte bewerkte de mierzoete Hollywoodclichés in een recordtijd van twee weken tot een sprankelende satire zonder het genre onderuit te halen. 'Written on the Wind' was vorig seizoen een groot succes in 'het kleine circuit' en wordt daarom in oktober nog een maand door gespeeld. Uit de pers: 'De acteurs delen hun publiek onweer staanbaar in de lol van het spelen.... de belletjes van plezier twinkelen nog urenlang na in je hoofd' (Volkskrant); 'De kitscherige Hollywood-romantiek blijft effectief en het melodrama gaat, ondanks de vette knipoog, door merg en been' (Parool); 'Rieks Swarte maakt met lef en talent een prachtig car toon' (Haarlems Dagblad). Gekozen in het Theater festival 1995. Aanvang 20.30 uur, eenheidsprijs: ƒ15,-. Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. A58 richting Breda, afslag Roosendaal-Oost, schuin t.o. McDonalds/McDrive. MODERN EN DESIGN nR Jongerenkoor Nova Melodica met combo viert dezer dagen het 25-jarig bestaan. Zaterdag 28 en zondag 29 oktober a.s. worden er twee concerten gegeven in De Vroone te Kapelle, aanvang respectievelijk om 20.00 en om 15.30 uur onder leiding van Stof- felien den Dekker. Quinten de Vrie van de jubilerende vereni ging vertelt: "Het tweede concert moest worden ingepland omdat het concert van zaterdagavond binnen korte tijd kompleet uitver kocht was. De titel van de con certen is "Nooit alleen". In een twaalftal liederen staan centraal thema's als vriendschap, saam horigheid en liefde - tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Het koor en combo wordt extra ondersteund door een aantal gastmuzikanten en professioneel licht en geluid". Het voorprogramma van het zaterdagconcert verzorgt Theo van Teijlingen uit Goes, geen onbekende voor deze regio. Op zondagmiddag opent Wim Beve lander uit Dordrecht het concert. Wim Bevelander heeft reeds ver schillende LP's en CD's gemaakt met zelfgeschreven Nederlands talige gospelmuziek en is daar voor ook meermalen onderschei- Net als andere onderdelen van huis en interieur zijn ook garage deuren onderhevig aan trends. Bij de keuze spelen echter meer overwegingen een rol dan louter smaak of stijl. Wie van een gara gedeur aantrekkelijke optiek, bedieningsgemak, zekerheid en een lange levensduur verwacht, doet er goed aan het assortiment van Novoferm te bekijken. Deze toonaangevende Europe se fabrikant biedt kanteldeuren, zijdeuren en sektionaldeuren die geschikt zijn voor enkele en dub bele garages. De bijzondere kwaliteit van deze deuren is het gevolg van conti nue innovatie. Ze zijn gemaakt van boomwaardige materialen en voorzien van een robuust mechanisme. Het meest passende slaapcomfort Jori-show van 14 t/m 28 oktober Vrijdagavond geeft de Zeeuwse band "The Gain" een concert in café De Vrijbuiter te Goes, aan vang 22.00 uur, entree gratis. De band maakt sinds begin dit jaar de podia in België en Nederland "onveilig" en trad onder meer op in Stairway to Heaven in Utrecht, de Slingerick in R'dam en op diverse festivals. Hun eigenzinni ge experimentele instrumentale rock heeft raakvlakken met bands als Whistler, Dream Thea ter en (natuurlijk) Joe Satriani. In Zaterdagavond 21 oktober staat in 't Beest te Goes een dubbel concert op het programma met The Watchman en Hallo Venray. Lang, lang geleden, toen 't Beest nog jongerencentrum heette, trad Hallo Venray voor het eerst op in 't Beest. Nerveus strooide de band ongestructureerde num mers over het publiek heen. Die waren soms psychedelisch maar in ieder nummer zat een briljan- tje verborgen. Het kon nog alle kanten op met Hally Venray. Nu, anno '95, is de band dankzij enkele goede CD's en vele ijzer sterke live-optredens één van de meest populaire Nederlandse bands. Met de nieuwe CD "Merry go round" voldoen ze in ruime mate aan de hoge verwachtin gen. den met prijzen. Bij het concert zal hij uiteraard zijn eigen werk ten gehore brengen, zichzelf begeleidend op gitaar. Het Jon gerenkoor met combo Nova Melodica is in de 25 jaar van het bestaan uitgegroeid tot één van de grootste en bekendste Jonge renkoren van Zeeland. Het koor en combo telt op dit moment meer dan vijftig leden, waaron der een acht personen tellend combo. Zij verzorgen optredens door de hele provincie en zelfs buiten de provincie zijn zij bekend. In het verleden werden optredens gegeven in Ooster- hout, Almkerk en Oud-Beijer- land, van recenter datum is de deelname aan landelijke gospel- manifestaties in Dronten en Zoe- termeer en een optreden in Essen (B). Andere hoogtepunten uit de geschiedenis van Nova Melodica: de radio-opname voor het EO-programma "Licht op Jongerenkoren”, het 20-jarig jubileum met medewerking van The Jaffo Gate Quartet, de oprichting van Nova Musica (een aparte groep binnen de vereni ging van in het algemeen wat oudere leden (40+) en de con certreis in het voorjaar van 1991 naar Arneburg in de voormalige van de SGB de sfeer van de jaren dertig weer oproepen. Nadat vorig jaar het eerste gedeelte (150 meter) van het zij spoor te 's-Gravenpolder werd vernieuwd, is nu de tweede helft aan de beurt. De afdeling Weg Werken (spoorbaanonderhoud) is afgelopen zaterdag begonnen met de demontage van de spoor staven en spoorstaaf bevestigin gen. Na de demontage zal het balastbed (inclusief de ca. 160 bielzen) worden afgegraven. De bedding wordt voorzien van nieuw balast en nieuwe bielzen. Nadat de spoorstaven weer bevestigd zijn, wordt het spoor m.b.v. zogenaamde spoorweg- krikken op de juiste hoogte gebracht. Het spoor wordt m.b.v. speciale spoorwegbouwmachi- nes verder met balast onder stopt. Volgens planning is het omloopspoor ruim voor de vie ring van het 25-jarig jubileum in 1996 van de SGB weer rijvaar- dig. Het zijspoor is van groot belang voor een goede treinen loop. Op het zijspoor kunnen de wikkeling van de Hervormde Kerk en is te zien in de Grote Kerk op donderdagavond 19 oktober van 18.30 tot 21.30 uur. Zondag 22 oktober is er een spe ciale dienst n.a.v. deze tentoon stelling in kerkgebouw De Hoog te (Goes-Zuid). Deze dienst begint om 9.30 uur. In de week van 23 tot 27 oktober is de tentoonstelling in het Buys Ballot College te zien. maar ook gezongen en verteld uit de bijbel. De ballon-race werd als een succesvolle start be schouwd. En door de invloeden van John ny Cash, Willie Nelson, Beck en zelfs Soundgarden en Smashing Pumpkins te vertalen in catchy liedjes met onweerstaanbaar grappige teksten zou Hallo Ven ray dit keer Bettie Serveert wel eens achterna kunnen gaan als Nederlands meest ppopulaire band. Overigens waren de laat ste twee konserten van Hallo Venray in 't Beest uitverkocht, dus om Jan Rietman te citeren: 'Kom op Tijd, want vol is vol'. Verder zaterdagavond The Watchman. Aanvang: 21.00 uur, entree 15,-/CJP 12,50. Voor verkoop bij 't Beest, X-Ray (M’burg, Goes, Vlissingen en Steve Record Shop, Goes. Op de foto: Hallo Venray (foto Michel Mees). Ma een periode van voorberei ding is de afdeling Seinwezen van de Stoomtrein Goes-Borsele sinds 2 weken bezig met de plaatsing van originele seinpa len. Deze ouderwetse armseinen zijn afkomstig van het emplace ment te Roosendaal waar zij tot 1993 dienst hebben gedaan bij de NS. Na een grondige revisie van de seinpalen, in samenwer king met de schildersvakschool SPOS te Goes en de leerschool van de AKF, zijn een aantal sein palen nu gereed voor plaatsing. In de toekomst zullen 8 seinpa len (inclusief een bordessein) zorg dragen voor de spoorweg- beveiliging op het station te Hoe dekenskerke. Tevens zal het bloktoestel, dat middels de befaamde handels zorg draagt voor de bediening van de sein palen verder opgeknapt worden. Hiertoe dienen o.a. de 15 han dels volledig gedemonteerd, geschuurd, geschilderd en gemonteerd te worden. Dit blok toestel krijgt een bestemming in het seinhuis te Hoedekenskerke van waaruit de seinhuiswachter treinen elkaar passeren zodat er de seinen zal gaan bedienen. Nadat de beveiliging in Hoede kenskerke voltooid is, zal in Goes eenzelfde operatie in klei ne schaal uitgevoerd worden. Met name de seinpanelen en de daarbij behorende werkzaamhe den zullen straks op de stations ren uit de buurt welkom op het parkeerterrein bij Jan Bruins. Vol week op zaterdag-middag zal de gens een medewerker zal er dan bus verschijnen en zijn de kinde- worden getekend, geknutseld, v- V iedere smaak, Zaterdag 30 september was het kinderfeest in de Bussel. Kinderen uit de hele wijk Goes- Zuid waren uit genodigd d.m.v. een fol der om mee te doen aan een ballon-race. Verwelkomd door de pop penkast, kre gen zo'n 40 kin deren een bal lon in handen 'en na een sein ging de vrolijk gekleurde wolk de lucht in. De aktie was op touw gezet door de Blauwe Bus. Het kinderfeest was de start van het nieuwe seizoen. Om de DDR. Overigens waren er ook mindere perioden. Er waren jaren dat de groep bestond uit niet meer dan 20 leden. De ver minderende belangstelling van jongeren voor de kerk en geloof in het algemeen, zal daar mede de oorzaak van zijn geweest. Vanaf halverwege de jaren '80 ondergaat het koor echter een gestage groei, zowel in ledental als in muzikaliteit. Het laatste wordt zeker mede bereikt door de invloed van dirigente Stoffe- lien den Dekker, die bijna vanaf de oprichting - eerst ook als zin gend lid en bestuurslid - bij het koor betrokken is. Onder haar leiding ontwikkelt het koor zich nog steeds. Het repertoire blijft zich vernieuwen, terwijl ook aan presentatie steeds meer aan dacht wordt besteed, zoals ook tijdens de komende jubileumcon certen zal blijken. Kaarten voor het concert van zondag 29 okto ber (a 7,50) zijn in de voorver koop te verkrijgen of telefonisch te reserveren bij Cobi en Quinten van de Vrie, Vroonlandseweg 76 te Kapelle (tel. 0113-344599). Op de foto: Nova Melodica: twee concerten ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan, (foto Kees Toorenaar). De heren Jobse uit 's-Gravenpolder en Lobbezoo uit Waarde zijn dezer dagen benoemd tot Gouden Ridder van de Weg. Zij zijn als beroepschauffeur werkzaam bij respectievelijk transport bedrijf Joka uit 's-Heer Arendskerke en transport Minnaard te Waar de. De onderscheidingen zijn hen toegekend vanwege het feit dat ze minstens tien jaar achtereen schadevrij hebben gereden. De feeste lijke bijeenkomst van beide heren en vele collega's elders uit het land vond plaats in het Autotron, waar commissaris J.A. Visser van de Landelijke Politiediensten de namen van de ridders van de weg bekend maakte. V 1 «5,* 1 Br 1 w «I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7