WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Schouten Parket sinds HIJ IS ER! zaal 'Onder de Toren Dansmarathon voor Terre des Hommes DEURLOO Dorpshuis Wissenkerke heet vanaf nu CCG te Goes reinigt op milieuvriendelijke wijze afvalcontainers Sterke verbetering bedrijfs resultaten in de akkerbouw kort ook in Goes Nieuwe KvK-uitgave Zeeland in cijfers Handig om altijd bij de hand te hebben: 'Zeeland in cijfers' bundelt de belangrijkste cijfers over het bedrijfsleven in de provincie Zeeland. Heden ver scheen de nieuwe editie van het boekje. De publikatie is den. De uitgave laat zien over samengesteld door de beide Zeeuwse Kamers van Koop handel in Zeeland. De editie '95/'96 geeft onder andere informatie over het aantal be drijven, omzetten, export, in vesteringen en werkgelegen heid. Ook het economisch belang van beide Zeeuwse zeehavens (Terneuzen en l- MEDISCHE DIENST Gom Beveiligingstechniek Herfst Doeweek in het Ambachtscentrum Goes Westelijke Accountantskantoren Goes: 1.1 TW n nnnn Bedrijfsleven in kort bestek 1 DE BEVELANDER Woensdag 18 oktober 1995 13 voor 21 en 22 oktober 1995 V 1 r De gloednieuwe meubel-brochure van Intermeubel. Met schitterende foto’s en veel informatie over de mooiste zit meubelen, eetkamers, slaapkamers, accessoires en sfeermakers die uw huis zo gezellig maken. Haal snel uw gratis exemplaar bij: Kosten gelijk INTER-/WEUBEL (1) 1994 (1) 1993 (2) 1992 j2) 1991 (2) 1990 Resultaat aardappelen bijna verdubbeld Amnesty Lewedorp Ned. Bond Pensioen- belangen bijeen Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. 1994 een topjaar Zingen voor Israël VREDESBURO F en MARCDEREGT Persoonlijk Oogstjaar HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK nenkoor Sjaloom, de bariton Karei Bogerd en organist Aart Kot. Thema: Jeruzalem 3000 jaar. De meditatie wordt gedaan door Ds. W. Glashouwer. Aan vang 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er samenzang. Toegang gra tis. Er is een scheiding aangebracht tussen de zaalaccommodatie en het kerkelijk gedeelte, het toneel is vergroot, er is een nieuwe kleedruimte (met douche en toi let), een nieuwe bar en een nieu we keuken. De volledige verbou wing kostte 9 ton. Die kosten werden opgebracht door (toen nog) de gemeente Wissenkerke. Foto: Overzicht van de grote zaal van "Onder de Toren". ver en daarbij wordt uiteraard de nodige goede leginstructie gege ven. De vestiging in Goes heeft regelmatig aantrekkelijke aan biedingen. Wie er meer over wil weten dient zeker een bezoek te brengen aan de nieuwe showroom die ongeveer een maand geleden op genoemde lokatie in Goes werd geopend (zie foto). De verbetering van het resultaat is vrijwel voor 100% toe te schrij ven aan de verbetering aan de opbrengstenkant. Uit het cijfer materiaal blijkt dat op de 25 geanalyseerde bedrijven de toe gerekende kosten nauwelijks zijn gewijzigd. Deze waren in 1993 380,- per standaardbedrijfseenheid (SBE) en in 1994 379,- per SBE. De 100,- kosten over de afgelopen 5 jaar vermeld staan. (1) Resultaat 25 geanalyseerde bedrijven (2) 1990 t/m 1992 Alle bedrijven Vlissingen) wordt in de publi- katie weergegeven. 'Zeeland in cijfers' is gemaakt om een aantal veelgestelde vragen aan de Kamers van Koophan del eenvoudig te beantwoor- Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. REGIO ZEELAND L.H. Moseman. Tel. 0113 - 649663. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 0113-215462. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 0113-215306, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. M.J. Oort man, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloe tinge, tel. 0113-231805. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 0113-561234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 0113-312089, b.g.g. 0113-563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 0113-573520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Krulnlngen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 0113-501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 0113-351203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 0113- 372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 0113-581186. Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 0113-228228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. In het eerste geval wordt een container eens in de vier weken schoongemaakt. Daarbij is uitge gaan van elf maal schoonmaken per jaar. In de winterperiode, wanneer de temperatuur onder de nul graden komt, kan de wagen van CCG overigens niet rijden. Vandaar dat het abonnement is gesteld op elf schoonmaakbehandelin- gen, uitgaande van de gedachte dat men in de winter stil ligt. Het abonnement van 95 gulden per jaar is gebaseerd op het reinigen van zowel de groene als grijze container. CCG is gevestigd op het adres Dr. W. Dreeslaan 15 te Goes, tel. 232636. MAATSCHAPPELIJK WERK: Haringvlietplein 4, Zierikzee, tel 0111-412946 Opbrengst 100,- kosten Ï22" 83 78 91 96 vaste kosten zijn licht gestegen. Met name de (berekende) arbeidskosten en de kosten voor mechanisatie zijn hiervoor ver antwoordelijk. Eigenaar is de nieuwe gemeente Noord-Beveland. De vroegere beheerder van het dorpshuis, P. de Looff van HCR De Kroon, is nu de huurder exploitant van Zaal Onder de Toren geworden. "Weg stank, weg vuil, weg onge dierte". Met die slogan is sinds kort in Goes het Container-reini- gingbsedrijf CCG van start gegaan. Het bedrijf biedt de mogelijkheid om een abonne ment te nemen voor het reinigen van uw groene en/of grijze afval container. Het bedrijf beschikt over een eigen wagen die is voorzien van een volautomatische reinigings- installatie, waarmee containers snel en efficiënt worden schoon gemaakt, zodra de vuilniswagen langs is geweest. Het bedrijf werkt milieuvriendelijk, zonder agressieve schoonmaakmidde len. Men kan een abonnement nemen van 49 of van 95 gulden. jp^JjDHH 30 DHVH gelijkheden in soorten en prijs klassen van genoemde vloerpro- dukten. Aangezien Schouten Parket een eigen deskundige leg-afdeling heeft, kan de klant in de showroom ook kennisnemen van de verschillende legpatro- nen. Men richt zich daarbij zowel op het klassieke als moderne interi eur. Overigens levert Schouten Parket ook aan de doe-het-zel- Gom Beveiligingstechniek-, onderdeel van Gom Bedrijfsdiensten voor Gebouwen, heeft haar naam veranderd in PreNed Beveiligingstech niek. Uit marktonderzoek is gebleken, dat ongeveer de helft van de beleidsmakers en -beslissers op het gebied van beveiliging, de naam Gom associeerden met bedrijfs- of facilitaire diensten in en om gebou wen. De andere 50% brachten de naam Gom echter uitsluitend in ver band met het schoonhouden van gebouwen. Ook de andere beveili- gingsdochter van Gom, Gom Security Service, is om die reden van naam veranderd en heet voortaan PreNed Beveiliging. PreNed Bevei ligingstechniek is een Uneto-erkende beveiligingsinstallateur, met vestigingen verspreid over heel Nederland. De vestiging Goes is gevestigd aan de Beukenhof 1. Met eigen vakmensen worden van hieruit beveiligingssystemen geïnstalleerd en wordt onderhoud uitge voerd. Om de kwaliteitsborging te garanderen is PreNed Beveiligings techniek bovendien in het bezit van het NEN-ISO 9002 certificaat. Dat het gemiddelde akkerbouw- resultaat in 1994 beter zou zijn dan dat in 1993 was reeds lang duidelijk. De vraag bleef echter: hoeveel beter? Uit de eerste 25 normenrapportages akkerbouw van Westelijke Accountantskan toren B.V. blijkt nu dat per 100,- kosten er 39,- méér aan opbrengsten is gerealiseerd. Deze sterke verbetering komt ook tot uiting in het nettobedrijfs- resultaat - lees de bedrijfsecono mische winst - wat, bij de geana lyseerde bedrijven, steeg van -/- 10.500,- in 1993 tot 173.050,- in 1994. Dit positieve resultaat is met name te danken aan de prijsvorming van de vrije produkten. Ook 1995 lijkt af te stevenen op een beter dan ge middeld resultaat. Er mag echter niet vergeten worden dat er heel wat goed te maken viel. STICHTING WELZIJN OUDEREN: Vraagbaak voor telefooncirkels, alar mering, ouderenhuisvesting, Thuis wacht voor dementerenden, etc. Tel. 0113-223723. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 0118- 623592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST Met name de teelt van de con- sumptie-aardappel is verant woordelijk voor deze stijging van het resultaat. Ook de pootgoed- en uienteelt was duidelijk beter dan het vorig jaar op deze bedrij ven. De teelt van wintertarwe daaren tegen bleek ondanks een hogere prijs (1 cent kilogram) het resul taat van 1993 net niet te kunnen benaderen. Daarvoor was de produktie niet hoog genoeg in 1994. Ook de suikerbieten haal de net niet het resultaat van 1993 met name door een veel lagere produktie per hectare. Daar stond overigens wel een veel hogere prijs tegenover, maar dit compenseerde de lage re produktie niet volledig. zenlepel- of kaars maken, ook zelf oorbellen maken of een wandtegelschilderijtje schilderen en textieltas-decoreren. De toe gang tot het centrum is gratis, zoals ook op elke woensdag- en zaterdagmiddag het gehele jaar door. Ook zal de koffiebar tijdens de herfstweek elke middag open zijn, zodat U tijdens een rustpau ze kan genieten van de sfeer in het centrum. Buiten deze bijzon dere aktiviteiten zijn alle ambachtslieden in hun werk ruimten aanwezig om te demon streren en om op vragen ant woord te geven. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1, 's-Gravenpolder, 0113- 313050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 0113-561290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. In het Ambachtscentrum bij de Hollandsche Hoeve te Goes wordt in deze Herfstvakantie een Doeweek gehouden. Bezoekers kunnen dan aan allerhande acti viteiten deelnemen. De Doe week loopt van 17 tot en met 20 oktober a.s. Men is 's middags welkom vanaf 13.00 uur tot circa 17.00 uur. Op woensdagmiddag is er tekenen met de penteke naar en verder kan er tegen een geringe vergoeding deelgeno men worden aan de volgende aktiviteiten: bloemstukje maken, brooddeegfiguur of boekenleg ger vlechten, figuurzagen, gla- Maandag 23 oktober a.s. is er een schrijfavond van Amnesty International - Lewedorp. We schrijven brieven voor mensen die vanwege hun politiek of godsdienstige overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etnische afkomst vervolgd worden of gevangen zitten. De avond begint om 19.00 tot 20.00 uur. Het is in het zaaltje achter de R.K. kerk te Lewedorp. Voor beeldbrieven zijn aanwezig. Ook kunnen brieven worden afge haald. De afdeling Zuid- en Noord- Beveland van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen houdt maandag 23 oktober a.s. haar najaarsledenvergadering in Hotel Terminus te Goes, aan vang 14.00 uur. Na het huishou delijke gedeelte zal na de pauze een gezellige bingo worden gespeeld. Ook niet-leden zijn welkom zo meldt secretaris A.J. Groenenberg. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 0113-251177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 0113-249200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113 - 371680 of 0111 - 402286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113-312829 0113-655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 0118-634085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 0118- 418395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 0118-614251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 0113- 242591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE'. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 0(0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de Goes, tel. 0113-250465. H.J.J. Houg, Van Dusseldorpstraat 5, dichtstbijzijnde pastor. PATIËNTENPLATFORM Goes, tel. 06-53 25 71 31. N.V.S.H. ZEELAND: ------ - - Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054,4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu- - menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 0113-213930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 0113-228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 221576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER" Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 0113 - 249249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. De inwoners van Wissenker ke konden vori ge week kennis maken met hun Lr nieuwe dorps- sL huis, dat na een grondige R verbouwing tegenwoordig zaal 'Onder de Toren' heet. De zaalaccom modatie (capa citeit: circa 250 personen) is vooral bedoeld voor bruiloften, partijen, perso- J neelsfeesten, toneelvoorstel lingen, cabaret- uitvoeringen, koffietafels, koude buffetten, etc. Onder het genot van een hapje en een drankje bekeken de inwoners van Wissenkerke het resultaat van de renovatie met grote tevre denheid. De 'open avond' bete kende feitelijk de officieuze her- ingebruikname van het complex. Het gebouw is volledig aange past aan de eisen van deze tijd. Dat er heel veel goed te maken viel blijkt uit onderstaande tabel waarin de opbrengsten per twaalf uur durende dansmara thon. Op zondag 22 oktober wordt er door de leerlingen van Dansschool Janvier op het Jacob Valckeplein van tien tot tien gedanst. Elke dansleerling kan zich laten sponsoren door vrienden, familie of kennissen zodat elke dans een bepaald bedrag oplevert. Voor meer informatie: Dans school Janvier 0113-220176- 230428. Vrijdag 20 oktober wordt in de Herv. Kerk "De Levensbron" aan de Mansholtlaan te Goes een grote koor- en samenzangavond gehouden onder het motto "Zin gen voor Israël". Muzikale mede werking verlenen de koren Hamaaloth, Maranatha, man- Schouten Par ket, met vesti gingen in Waal wijk en Roo sendaal, heeft kort geleden een derde showroom geo pend in Goes en wel aan de Livingstoneweg in de nabijheid van de Zee- landhallen. Schouten Par ket is al twintig jaar een begrip op gebied van parket, plan- ken vloeren, laminaat kurk. De vesti ging in Goes heeft een showroom van circa honderd vierkante meter en wordt gerund door de heer Jan Suurland. Schouten Parket is aangesloten bij het Interieur Waarborgfonds. Dat houdt in, dat de klant altijd verzekerd is van een goed pro- dukt en kwaliteitsservice. De vestiging in Goes houdt regelma tig speciale shows, waarbij de klant op uitgebreide wijze wordt geïnformeerd over de vele mo- N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS': voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113- 215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113- 573520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113-551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v. dag 09.00-09.30 uur, 0113- 561615. Kortgene: wijkgebouw, w. dag 9.00-9.30 uur, 0113-301378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 0113 - 581491 b.g.g. 0113-233990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118-615551 welke onderwerpen de Kamers gegevens in huis heb ben. Gedetailleerde informatie is dan ook altijd bij de Kamers op te vragen. Een gratis exemplaar van 'Zeeland in cij fers' is te verkrijgen bij de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (tel.: 0118-673500). Leger des Heils Zondag 22 oktober, 10.00 uur: mevrouw luit. kol. C. Hendriksze uit Amsterdam (“koerszondag”); 18.30 uur: Praise-avond voor iedereen, o.l.v. “Promises’’, aansluitend koffie. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 0113-223723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 0113-232233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113-235000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113 - 220563 215496 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 0113- 250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 315420 of 0113-563309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klachten met betrekking tot de gezondheidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. Samen met de Nederlandse Bond van Dansleraren wil Ter re des Hommes voor kinderen als Samba een dansschool bouwen in de krottenwijken van Pretoria in Zuid-Afrika. De N.B.D. koos daarom een Zuid- afrikaanse dans als de dans van het jaar: de "baponge". Om geld voor die dansschool bij elkaar te brengen organiseren alle N.B.D.-dansscholen een speciale sponsoractie: een

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13