WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK toonden nieuwe collecties Salt Lake Jazz Band Dies Kosten en Sleutel GRATIS Veiling ten bate van Foster Parents Plan Dierendagactie in Groene Hart Kapelle zondag bij Bolsjoi Sissy: een riante nieuwe Bruidsmodezaak in Goes Open Casting bij Souplesse M'burg I iF MEDISCHE DIENST Orgelconcert Grote Kerk Tijdens Modeshow in Prins van Oranje op^tca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 0113-230214 Informatiedag Bouwcentrum De Bevelanden te Goes Tijdens oogmeetweken I DE BEVELANDER Woensdag 27 september 1995 7 bltee/ttiieuwb voor 30 sept. en 1 okt. 1995 reservebril (enkelvoudig) of 50,- korting bij aankoop van komplete bril 1 Pit-Collecte W I MARCDEREGT vorm HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK tel een mooie jeanscollectie de revue passeren, gesneden, van Braks en Van Gils. Van laatstge- nodige sfeer zorgen. Er wordt gespeeld tussen 15.00 en 19.00 uur en de entree is vrij. De band speelt oude stijl jazz en Dixieland en verzorgt in het hele land regelmatig optredens. Op 14 oktober a.s. zal om 14.00 uur in het Bolsjoi-café op de Markt te Goes een veiling gehou den worden ten bate van Foster Parents Plan. De vrijwilligers van Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. R. L. Laumen, Clara's Pad 71, Heinkens- zand, tel. 06-53 25 71 31 Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 0113-221670 (verloskundige). Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 0113-228228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 0113-251177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 0113-249200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per REGIO ZEELAND L.H. Moseman. Tel. 0113 - 649663. MAATSCHAPPELIJK WERK: Zaterdag 30 september wordt in het Bouwcentrum De Bevelanden aan het Geldeloozepad 20 te Goes een informatiedag gehouden. Daaraan werken meerdere bedrijven, personen en instellingen mee die verband houden met uitvaartverzorging. Tevens zijn belangstel lenden in de gelegenheid het rouwcentrum naast de Algemene Begraafplaats Goes te bezichtigen. Er wordt voorlichting gegeven over de hele gang van zaken vóór, tijdens en na begrafenissen. Men kan op de infodag kennismaken met steenhouwerij Zandee en De Kuyper, de notarissen Van Dissel en Oostinga en andere bedrijven die bij uitvaartverzorging betrokken kunnen zijn. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. De informatiedag is te bezoe ken tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur. De collecte van de Gezamenlijke Thuisfronten (PIT) heeft in Goes en Kloetinge een bedrag van 3.428,90 opgebracht. Zondagmiddag 1 oktober wordt de reeks jazzconcerten in Bols- joicafé te Goes voortgezet. Het nieuwe seizoen zal iedere eerste zondag van de maand weer de Salt Lake Jazz Band voor de modebeeld dat wil, met mooie kleurige accenten. Dat laatste was overigens voor Dies Kosten Modes niet zo nieuw. Want de zaak, die zich de laatste jaren steeds meer is gaan richten op top-labels, heeft altijd al veel kleur in de collectie gevoerd. We kwamen op de modeshow ook weer enkele nieuwe merken tegen, zoals Yarell en Zuccero. Van Dies Kosten zagen we ook heel mooie creaties in suède, lammy en leer. Daarin warme kleuren rood en veel mooie groentinten, hoogst actueel en passend in het nieuwe mode beeld. Dies Kosten Modes mocht dan ook veel open doekjes in ontvangst nemen bij het tonen van de nieuwe modellen voor herfst en winter. Steutel Herenmode liet zich evenmin onbetuigd. We zagen een outdoorcollectie, comforta bel en qua kleur afgestemd op de herfsttinten. Sportieve kleding dus, veelal uitgevoerd in Tenson maatje meer. Deze cursus is bedoeld voor o.a.: Iedereen die een paar maanden met zichzelf bezig wil zijn. Voor diegene die zich zelf verzekerd wil voelen en voor hen die verder het vak in willen b.v. hostess, mannequin/dressman of fotomodel. Inl. 0118-460004. Bij de foto: Model Daniëlle die regelmatig te zien is via Model lenbureau Souplesse van Ilse Swint (Combi-foto). regio Midden-Zeeland deden een beroep op een twintigtal vooral Zeeuwse (amateur-)kun- stenaars een produkt af te staan ten bate van F.P.P. Aan dat ver zoek werd ruim voldaan. Dankzij hen kreeg één en ander gestalte. Als veilingmeester zal Drs. D. van der Zaag, burgemeester van Goes, optreden. Vooruitlopend op de veiling zijn er afgelopen weken exposities geweest van het werk in de bibliotheken te Kapelle en Heinkenszand. Het werk is nog te zien in de biblio theek te Goes van 9 tot en met 13 oktober. In de ochtend van 14 oktober is er van 10.00 - 12.00 uur gelegenheid in het Bolsjoi- café te Goes de te veilen stukken te bezichtigen. noemde modemaker zagen we ook het hoog gesloten kostuum, 1 rij-3 knoops. Hoewel de trend ongetwijfeld richting 1 rij-4 knoops gaat en dat werd dan ook door Steutel benadrukt tijdens de modeshow. In de Businesscol- lectie verder het label Dormeuil dat garant staat voor hoogwaar- j en bovendien ook in de vaak minder gevraagde maten te leveren, danwel op maat gemaakt. Ver der toonde Steutel enkele moge lijkheden van zijn trouwcollectie, waarin de kleuren wat terughou dend zijn. geliefd is ook Louis Viernes "Carillon de Westminster" geba seerd op het 'Big Ben'-melodie- tje. Klokgelui kan echter ook iets heel anders uitdrukken getuige de 'Marche Funèbre et Chant Seraphique' van Alexandre Guil- mant. De koraalbewerking van het Lutherlied "Een vaste Burcht" van Jan Zwart geeft weer uit drukking aan een rotsvast ver trouwen. De virtuose Töccata uit de 5e symphonie van Ch.M. Widor vormt de opmaat van een koraalimprovisatie waarmee Kees van Eersel dit slotconcert zal besluiten. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang 7,50. Op vertoon van 65+-pas en CJP- pas 6,-. Kinderen betalen 3,-. Op 30 september a.s. concer teert Kees van Eersel op het orgel van de Grote of Maria Mag- dalenakerk te Goes. Het betreft het slotconcert van de serie orgelconcerten van het seizoen 1995 en de concertgever hééft derhalve, mede met het oog op het 25-jarig bestaan van het Mar- cussen-orgel, een buitengewoon aantrekkelijk en populair pro gramma samengesteld waarin momenten van bezinning wor den afgewisseld met vrolijke en feestelijke klanken. Geopend wordt met het bekende Concerto in F gr.t. van G.F. Handel. Ver volgens zal van Cornelis de Wolf de koraalfantasie over Psalm 33 worden vertolkt. Bekend en Actueel in het bruidsmodebeeld van Sissy zijn verder de kleuren donkerrood en goud. Sissy Bruidsmode is in Goes te vinden op een riant punt, te weten tegenover de Veste bij de Ste nen Brug. Er is goede parkeer- mogelijkheid. Mevrouw Outer mans vertelt: "We zijn erg geluk kig met deze lokatie. De nieuwe zaak in Goes opende voor ons de mogelijkheid om de klanten in dit deel van Zeeland beter te bedienen. De reacties van de bezoekers aan Sissy afgelopen openingsweken waren erg enthousiast". Zoals gezegd is Sissy weliswaar een nieuwe zaak, de familie Outermans heeft op het gebied van bruidsmode in Zeeland een naam op te houden. Men dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 0113 - 249249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 0113-381233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 0113- 220656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113 - 371680 of 0111 - 402286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113-312829 0113-655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 0118-634085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 0118- 418395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Coiignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 0118-614251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 0113- 242591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 of 0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 0113-250465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 0113-213930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 0113-228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ’s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). van Een Beestenbende. Toepasselijker kan dus niet. Daar zijn dan twee deskun dige dierenartsen aanwezig. De meegebrachte dieren kunnen daar worden ge keurd. Gekeken wordt of een dier gezond is en beoor deeld op verzorging. Er wordt dus niet op uiterlijk of mooi-zijn gelet. De dieren worden in drie verschillende klassen beke ken en beoordeeld, te weten een afdeling vogels, honden en katten en als derde klas se knaagdieren. In alle klas sen zijn drie prijzen te ver dienen. De kinderen die met hun dier naar de keuring komen, krijgen allen een attentie. "Een heel leuke sfeer. En we waren eerlijk gezegd verrast dat de zaal zich zo goed leende voor onze modeshow". Dat was na afloop de reactie van Jan Hein Steutel van de gelijknamige zaak in herenmode over de mode show die Steutel samen met Dies Kosten Modes vorige week gaf in De Prins van Oranje te Goes. Circa 150 belangstellen den woonden de modeshow bij. De opzet was professioneel, men bood een avondvullend pro gramma en ook het feit dat door Mexx kindermode werd gepre senteerd bleek een schot in de roos. Want dat maakte de sfeer ontspannen. Aan de modeshow van Steutel en Dies Kosten damesmodes werd meegewerkt door meerdere modezaken uit de stad, zoals Goa Beenmode en lingerie, Galary d'Or, Flower Shop, Incognito Bruidsmode, Mex Kindermode en de geluids- verzorging was in handen van Post Audio. Kortom: voldoende ingrediënten voor een avondvul lend programma. Er werd niet minder dan drie uur nieuwe herfst- en wintermode geboden in een sfeervolle ambiance. De pauze werd daarbij op smaakvol- (vergelijkbaar met Goretex), dus d^kwaiitëit? fraaie belijning warm, ademend en bestand tegen een herfstbuitje. In de casualsfeer toonde Steutel de collectie State of Art. Onder andere mooie unikatoe- nen shirts, stoer en te combine ren met katoenen pantalons en spijkerbroek. Eveneens liet Steu- Kortom’; een geslaagde mode show die zowel de deelnemers als de vele belangstellenden een zeer bevredigende avond be zorgde. Ie wijze ingevuld door De Stads- schuur en De Soeten Inval. Van Dies Kosten Modes waren goed draagbare creaties en combinaties te zien, vrouwelijk van uitstraling zoals het nieuwe Woensdag 4 oktober is het Werelddierendag. In dat kader wordt in Kapelle, Het Groene Hart van Zuid-Beve- land, een Dierendagactie gehouden. Doel daarvan is te wijzen op de verantwoordelijkheid die men heeft om een dier goed te verzorgen. De kinderen van Kapelle-Biezelinge wor den uitgenodigd om met hun huisdier woensdagmid dag 4 oktober tussen vier en zes uur 's middags naar de openbare bibliotheek aan de V.d. Biltlaan 32 te komen. Die plaats is voor de actie uitgekozen, omdat juist die zelfde dag ook de Kinder boekenweek van start gaat en deze staat in het teken beschikt over een eigen atelier. Ook in Goes is dat het geval. Men kan bij Sissy Bruidsmode onder meer een creatie naar eigen ontwerp laten maken. Alle bruidsjaponnen worden op maat geleverd. Dagelijks kunnen de japonnen door heel Zeeland een dag vóór de grote dag thuis wor den bezorgd. Dat gebeurt gratis, evenals het op maat maken ervan. Ook kleinere detailaan- passingen worden deskundig in eigen atelier uitgevoerd. En ver der kan Sissy Bruidsmode in Goes alle overige accessoires voor de bruid leveren. Of, zoals mevrouw Outermans het zegt: "We kunnen de bruid van teen tot top aankleden. Want we begin nen bij de schoenen als dat moet". Sissy: dat is de naam van de nieuwe Bruids modezaak die kort geleden werd geopend aan de Voor stad 3 nabij de Stenen Brug te Goes. Het gaat om een riante zaak van 85 vierkante meter met een grote collectie bruidsmode en bruidsacces- soires. Sissy Bruidsmode is een nieuwe vestiging van de familie Outermans, die in het Zeeuwse al meer dan veertig jaren actief is op gebied van bruidsmode en er onder meer via haar bruidsmodezaak in Middelburg de nodige goede naam mee heeft gevestigd. Mevrouw Outermans van de nieuwe bruidsmodezaak in Goes vertelt: "Je kunt wel stellen dat onze klanten uit heel Zeeland komen en ook vanuit Westelijk Noord-Brabant is er belangstel ling voor onze collecties. We hebben bij Sissy aan de ene kant een mooie collectie romantische bruidsmode. Daarnaast ook een voudiger creaties. In de "witte" collectie van Sissy zien we actu ele modellen in satijn en zijde, met lange slepen, diepe halzen en afgezet met parels. Daar naast ook veel gebroken wit, zalm-en zachtrose creaties. In haar nieuwe huisvesting houdt Modellen- en Organisatiebureau Souplesse van Ilse Swint zater dag 30 september a.s. een open casting. Iedereen die belangstel ling heeft voor het vak van model is welkom tussen 14.00 en 18.00 uur. Tevens wordt informatie gegeven over opleidingsmoge lijkheden. De opleidingen starten op respectievelijk 2 en 6 oktober a.s. Sinds kort beschikt Ilse Swint van Modellen en Organisatiebu reau Souplesse over een eigen trainingcenter met kantoorruim te, welke is gevestigd in het voor malig pand van "autorijschool Freddy Wolf" aan de Donge- straat 49 te Oost-Souburg. Na een interne verbouwing, zul len er per begin oktober diverse opleidingen en cursussen van start gaan, met nadruk op de model-opleiding zowel in het eigen trainingcenter alsmede op lokatie in België. Souplesse heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in het organiseren en verzorgen van o.a. modeshows door het leveren van consumentgerichte modellen, dus ook voor het Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. J.A. v.d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 0113-227451. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 0113-231805, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lens hoeklaan 10, Kloetinge, tel. 0113- 231805. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 0113-581231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 0113-563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur vóórdringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 0113- 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 0113-381566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 0113-621438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. A. Korstanje, Lange- weg 40, 's-Gravenpolder, 0113- 311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. j 0113-695304. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.30 uur. .^±D3H 3Q DMVW Leger des Heils Zondag 1 oktober, 10.00 uur: majoor en mevrouw Kruisinga; 17.00 uur: majoor en mevrouw Kruisinga (“dienst met gasten”). TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 0113-223723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 0113-232233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113-235000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113 - 220563 215496 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 0113- 250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 315420 of 0113-563309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klachten met betrekking tot de gezondheidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 0118- 623592 van ’s morgens 9.00-12.00 uur. ’s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244; VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418,1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS': voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113- 215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113- 573520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113-551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v. dag 09.00-09.30 uur, 0113- 561615. Kortgene: wijkgebouw, w. dag 9.00-9.30 uur, 0113-301378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 0113 - 581491 b.g.g. 0113-233990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op afspraak. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118-615551

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7