Elftal scheidsrechters SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT in het nieuw gestoken h I Informatie-avonden over financiële risico's sport Ouderen biljart B.B.C.B. Eindstrijd 6e klas libre kleinbiljart District Door Lion Keuken Studio te Yerseke I --/-Cr 1 DE BEVELANDER Woensdag 27 september 1995 29 e Kinderkledingbeurs wijk Goes-Oost Autopuzzelrit Aquarellen Land- en tuinbouwkader Flippo ruilbeurs Werk aan Zeelandbrug v.v. Wolfaartsdijk 'i Ouder worden De Piek Luctor '88 s.v. Heinkenszand Beurs kinderkleding en feestkleding Club voor vorm- en postuurkanaries Bloedafname-avond in Yerseke Sluitingstocht TC Walcheren Wandeling op strand Kynologenclub Bingo in Goes-Oost k.v. Tjoba v.v. Arendskerke Slik op de weg Expositie Rie Baauw Postzegelen s.v. Robur Bingo buurtsoos Rommelmarkt Trombone-workshop Rozenkruisers Kinderkleding en speelgoed beurs in Kapelle Het Gnostieke Pad Kledinginzameling Vissen v.v. Kloetinge Thema-avond Het geheugen Zonnebloem Borsele Groei en Bloei v.v. Goes VV "De Patrijzen" Blof in La Strada Bingo in Ter Valcke "De weg van het heil Medezeggenschap Elf V Woensdag 4 oktober houdt wijk- Zaterdag 30 september organi seert M.A.C. "De Bevelanden" een puzzelrit voor auto's in en om Goes. Aan deze gezellig- heidspuzzelrit, welk wordt verre den aan de hand van een een voudig reglement kunnen zowel leden als niet-ieden deelnemen in een aparte klasse voor begin ners (B-Klasse) en gevorderden (A-Klasse). U kunt inschrijven vanaf 13.30 tot 14.30 uur in de B.M.W.-garage aan de Ruyter- laan 8/16 te Goes. Van 7 oktober t/m 7 januari zal op de Koetshuiszolder van het Zeeuws Biologisch Museum een bijzondere natuurkunstexpositie te zien zijn, ingericht met aqua rellen van Mieke van Tilburg. De getoonde aquarellen betreffen de originele illustraties die Mieke maakte voor het boek "Schelpen en andere zeedieren" en dat bij na op het strand tussen Oostka- pelle en Domburg tot stand kwam. Het Zeeuws Biologisch Museum is gevestigd in de Oran jerie van het Kasteel Westhove, Duinvlietweg 6, 4356 ND Oost- kapelle, telefoon 01188 - 2620. Op dinsdag 3 oktober a.s. opent het Instituut voor Land- en Tuin- bouwkadervorming (ILKV) het winterseizoen. Als thema voor de startavond is een niet strikt agrarisch thema gekozen. Geko zen is voor het thema platte landsvernieuwing. Bestuurders van landbouworganisaties stel len vast dat het van belang is om het begrip plattelandsvernieu wing in Zeeland eenduidig en zeker niet strikt agrarisch te defi niëren en in te vullen. Voor alle geïnteresseerden in de ontwik keling van het Zeeuwse platte land is een studieavond inge- Wijkvereniging Goes-West houdt zaterdagochtend 30 september een Flippo ruilbeurs tussen half tien en half twaalf op het adres Evertsenstraat 15. Er kan wor den geruild en men kan het flip- pospel spelen. Entree twee kwartjes. Dit najaar worden drie dwars- krachtdeuvels in de Zeelandbrug vernieuwd. Het werk gaat per deuvel gepaard met twee korte stremmingen voor het gemotori seerd verkeer. De eerste strem mingen zijn in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 oktober en die van maandag 9 op dins dag 10 oktober. Beide keren duurt de stremming van 23.30 tot 00.30 uur. In die tijd worden de deuvels, die zitten tussen de voegen van de betonelementen van de brug, op de gewenste hoogte afgesteld. Passerend verkeer zou door de trillingen die het veroorzaakt van negatieve invloed zijn op de afstelling. Via verwijzingsborden op de toelei dende wegen en bij de Zeeland brug zelf wordt geattendeerd op de alternatieve route over de stormvloedkering. Programma zaterdag 30 sep tember: Mevo I - Wolfaartsdijk I aanvang 14.30 uur; Wolfaartsdijk II - Bruse Boys IV aanvang 14.30 uur; Wolfaartsdijk III - Rillandia III aanvang 12.45 uur; Brouwersha ven III - Wolfaartsdijk IV aanvang 14.00 uur; Nieuwdorp D1 - Wolf aartsdijk D1 aanvang 10.00 uur; Mevo D2 - Wolfaartsdijk D meis jes aanvang 10.00 uur; Wolf aartsdijk E1 - Kloetinge E3 aan vang 11.15 uur; Wolfaartsdijk E meisjes - Kapelle E3 aanvang 10.00 uur; Kloetinge Fb - Wol faartsdijk F aanvang 09.00 uur. Studio een trai- ren. Momenteel volgen nog eens drie leden van deze vereniging de cursus Verenigingsscheids- rechter. Ook deze aanstaande scheidsrechters zullen door Lion Keuken Studio in een nieuw trai ningspak worden gestoken. Op de foto staand van links naar j rt In Kapelle gaat dinsdag 3 okto ber een cursus van start voor ouderen, die zich willen bezinnen op het ouder worden en de ein digheid van het leven. De cursus wordt gegeven door het Ooster- schelde College in samenwer king met de werkgroep Ouderen educatie. Er zijn acht bijeenkom sten op dinsdagochtend in De Vroone. Kosten vijftig gulden. Inl. en aanmelding via tel. 01100- 31170. Zaterdag 30 september is er een dubbeloptreden met de punk bands Brezhnev en Bambix in De Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissingen om 22.00 uur. De entree is 7,50. Vrijdag 29 sep tember is er het Piekcafé. De deur is geopend vanaf 21.00 uur. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 28 SEPTEMBER T/M 5 OKTOBER 1995 28 sept. 't Beest 20.30 uur: 'Sadistisch Universum' theater door Howard Hughes. 30 sept. Grote Kerk 20.00 uur: Orgelconcert door Kees van Eersel uit Goes. 30 sept. 't Beest 21.00 uur: Concert door de Argentijns/Nederlandse band 'Sextetto Canyengue'. 1 okt. Prins van Oranje 15.30 uur: 'Lukosiukas', Litouws sprookje door het poppentheater 'Leliu' uit Panevezys voor kinderen t/m 12 jaar. 3 okt. Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur: Beiaardconcert stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. 4 okt. Bibliotheek 14.00- 14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 5 okt. 't Beest 20.30 uur: 'That's entertainment' cabaretcolo door Hans Teeuwen. 5/6 okt. 't Beest20.30 uur: 'Eenmaal geslagen, nooit meer bewogen', Nederlandse film van Gerard Verhage. Verwacht: 7 okt. Dubbelkorige Motetten van J.S. Bach door de Noordneder- landse Cantorij o.l.v. Jan Hut (Grote Kerk, 20.00 uur). EXPOSITIES t/m 30 sept. R.K. Maria Magdalenakerk: Oil paintings and Graphic Arts van Safian Ashot (info: 0113 - 232592). tot 30 sept. Galerie APZZeeland: Tentoonstelling schilderijen Heem steedse groep 'Creavant'. (info: 0113 - 237723). t/m 15 okt. Galerie 'Mi Parti': Thema-expositie over mode, afstudeer project of nieuwe lichting modeontwerpers, (info: 0113-231819). t/m 15 okt. Lunchcafé 'De Bult': Schilderijen van Mevr. Nooren uit Breda (info: 0113 - 214034). t/m 27 okt. Stadskantoor: Schilderijen van Nico van Welzenes uit Goes, (info: 0113- 249740). t/m 31 okt. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: 'Van mot tot slot', expositie over kastelen op De Bevelanden (info 0113 - 228883). hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 0113 - 621242). hele jaar Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 0113 - 582031). De Zeeuwse Sportraad organiseert in samenwerking met Moret, Ernst Young accountants de belastingadviseurs en de Stichting Waarborgfonds Sport, enkele informatie-avonden "financiële risico's in de sport". Deze avonden zijn bestemd voor bestuursleden van sportverenigingen en vinden plaats op 9 oktober in Goes en op 12 oktober in Terneuzen. Tijdens die avonden zullen deskundigen van deze organisaties een aantal inleidingen verzorgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: loonbelasting, sociale wetgeving, werk geverschap, wet milieubeheer, omzetbelasting, bestuurdersaanspra- kelijkheid, beheer en realisering, sportaccommodaties, kantine en financiële administratie. Ook is er voldoende tijd gereserveerd voor het beantwoorden van vragen van de aanwezigen. Aanleiding voor het organiseren van deze informatie-avonden zijn onder andere de landelijke politieke discussie over aanpassingen in de omzetbelas ting en sportaanpassing in de nieuwe milieuwetgeving. Ook duiken er steeds misverstanden op over de vraag of de vereniging nu wel of niet als werkgever moet worden aangemerkt. Voor verdere informa tie en aanmeldingen kan contact worden opgenomen met het bureau van de Zeeuwse Sport raapt, Postbus 8073, 4330 EB Middelburg, tel. 01180-40700. a Uitslagen competitie: Erasmus - Krabbendijke: +30/-70; Goese Polder 2 - Heinkenszand: +4Z+37; 's-Heerenhoek 2 - Yerseke: +23Z+6; Goes 2 - Lewedorp 2: - 24Z+7; Kapelle 1 - Kapelle 2: +30Z+15; Lewedorp 1 - Goes 1+11 ZO; Kruiningen - 's-Heerenhoek 1: +30Z-58; Ovezande - Wemeldinge: - 58Z-40; Hansweert - Goese Polder 1+34Z+75. Stand: 1Goese Polder 12 +96; 2. Heinkenszand: 2 +82; 3. 's-Hee- renhoek 2: 2 +63; 4. Yerseke: 2 +48; 5. Kapelle 2: 2 42. Heinkenszand en Yerseke resp. 1 en 3 vorig seizoen, beginnen het nieuwe seizoen sterk. 's-Heerenhoek 2 is na een slecht seizoen opnieuw op de voorgrond. ?l V r A ■t 4 f sters hebben zich geplaatst: 1. Ludwig Walrave, Scheldezicht, 0.68; 2. Anja Groeneveld, V.E.G.A.B..V., 0.67; 3. Addy Eckel, O.H.G.L., 0.64; 4. Betsy Lokker, Delta, 0.60; 5. Mieke Meijvis, Delta, 0.53; 6. Richard Verdoom, V.E.G.A.B.V., 0.51; 7. Edwin de Kort, V.E.G.A.B.V., 0.50; 8. Yvonne Brant, O.B.K., 0.41. Komende zondag staat er voor het eerste elftal van Luctor de belangrijke thuiswedstrijd tegen N.S.V. op het programma. Het gaat Luctor op dit moment bepaald niet voor de wind in de vierde klasse, maar daar zal zeker verandering in komen. Deze gedachte leeft bij een ieder, de spelers en trainer gaan er dan ook vanuit dat er zondag op het scherpst van de snede gestreden zal worden. Wij gaan in ieder geval voor de overwin ning. Voorafgaande aan deze wed strijd zal er een zeer unieke voor- wedstrijd plaatsvinden. De beide jeugdleiders van de F-jes, Marco Simonse en Aubert Geus heb ben het voor elkaar gekregen, dat de F-jes van een grote prof club een voorwedstrijd komen Programma 30 september: 14.30 uur Spui 1 - H'zand 1, 14.30 uur H'zand 2 - Hoedekens- kerke 2, 14.30 uur Bruse Boys 3 - H'zand 3, 14.30 uur H'zand 4 - Oostkapelle 4,14.30 uur Waarde 2 - H'zand 5, 11.15 uur H'zand A1 - SSV A1, 12.45 uur Hoede- kenskerke B2 - H'zand B1, 11.15 uur Patrijzen C1 - H'zand C1, 11.15 uur H'zand C2 - Lebo C1, 10.00 uur H'zand D1 - Yerseke D1, 10.00 uur H'zand E1 - Patrij zen E1, 10.00 uur Patrijzen E2 - H'zand E2,10.00 uur H'zand Fa - SSV F, 10.00 uur Kapelle Fb - H'zand Fb. Wijkvereniging Goese Polder houdt woensdag 4 en donderdag 5 oktober a.s. een winterkinder- kledingbeurs met daarbij de mogelijkheid om feestkleding voor volwassenen te verkopen. De beurs is woensdag geopend in De Spinne van 21.00 - 22.00 uur en donderdag en 13.15 - 14.00 uur. Inl. over inname kle ding e.d. via tel: 01100 - 21445. De postuurclub Nederland is voornemens om in Zeeland een nieuw rayon voor postuurkana ries op te richten. Daarom wordt op zaterdag 30 september van 10.00 - 13.00 uur in het Heer Hendrikshuis te 's-Heer Hen- drikskinderen een clubdag ge houden met tafelkeuring van de door liefhebbers meegebrachte vorm- of postuurkanaries. Het liefst vogels broedjaar 1995. Voor elk ras is er een prijs beschikbaar. De leiding is in han den van de heren P. Verdult, J. Dobbelaar en de heer G. van Heuvelen van het hoofdbestuur van de postuurclub. Iedereen die postuurkanaries kweekt en in Zeeland woont is van harte wel kom. Vrijdag 29 september a.s. wordt door de EHBO-afdeling Yerseke een bloedafname-avond voor het Rode Kruis georganiseerd in de Ds. Kerstenschool aan de Jol- straat 1 te Yerseke. Gezonde mensen tussen 18 en 70 jaar zijn daar vanaf 19.00 uur welkom om bloed af te staan. Het is de 27e maal dat deze bloedafname- avond in Yerseke wordt georga niseerd. Ook wie zich niet tevo ren heeft opgegeven, is op de avond zelf welkom. Toerclub Walcheren houdt zater dag 30 september a.s. een slui tingstocht. Het gaat om een toer tocht over circa 80 kilometer afstand met voorrijders. Start en aankomst bij café Dorpszicht aan het Dorpsplein te Koudeker- ke. Start om 8.30 uur. Op zaterdag 30 september houdt de Kynologenclub Zeeland zijn jaarlijkse najaarswandeling over het strand bij Westerschouwen. Het startpunt van de wandeling is om 14.00 uur op het parkeer terrein voorbij De Rotonde. Om er te komen volgt u de ANWB- borden richting Westerschou wen, bij de rotonde gaat U links af, daarna het eerstvolgende weggetje rechtsaf. U komt dan bij een groot parkeerterrein, waarvandaan het strand via een asfaltweg bereikbaar is. richt. De studiebijeenkomst zal in Fietspuzzeltocht Nivon afd. Goes organiseert zon dag 1 oktober in de Zak van Zuid-Beveland een fietspuzzel tocht. Vertrek 12.00 uur vanaf het NS parkeerterrein bij de ovenweg Hertumweg te Goes. Leden en ook belangstellenden zijn van harte welkom. Tel. inlich tingen 01100 -'13216 of 01100- 14459. Wijkvereniging Goes-Oost houdt op zaterdag 30 september de eerste Bingo-avond van dit sei zoen. In het wijkcentrum "de Jan Ligthart", gelegen aan de Berg weg 12. De entree voor leden is gratis, niet-ieden betalen 2,50. Er worden 5 rondes gespeeld waarvan de kaarten 1,- per stuk kosten en 1 superronde waarvan de kaarten 2,50 per stuk kosten. De zaal gaat om 19.30 uur open; aanvang 20.00 uur. Voor inlichtingen kunt u bel len naar Coby of Eddy, tel: 01100-23389. Zaterdag 30 september: Ook deze middag krijgt Tjoba 1 in Albatros 1 een sterke tegenstan der op bezoek. Voor het eerste wordt het zaak punten te blijven halen, zodat minimaal een pun- tendeling uit het vuur moet wor den gesleept. Tjoba 2 heeft ook punten nodig en moet dat deze middag in de thuiswedstrijd tegen Swift 3 zeker gaan doen. Tjoba 3 ont vangt Ventura Sport 3, waarte gen zonder meer de volle winst moet kunnen worden behaald. Thuiswedstrijden: 16.00 uur Tjoba 1 - Albatros 1; 14.30 uur Tjoba 2 - Swift 3; 12.00 uur Tjoba 3 - Ventura Sport 3; 13.45 uur Tjoba 6 - Luctor 2; 10.00 uur Tjo ba A - Top A110.00 uur Tjoba B - Togo B. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107-1672. Programma zaterdag 30 sep tember: 2e klas A. De tweede thuiswedstrijd voor V.V.A. I, en wel tegen MVV 58 uit Meteren. Het is te hopen dat deze wed strijd de ommekeer brengt voor ons 1e elftal, zodat de punten weer eens thuis gehouden kun nen worden. Aanvang 14.30 uur. Sportpark 's-H. Arendskerke. De wedstrijdballen voor deze wed strijd zijn geschonken door: Notariskantoor Ringeling te Heinkenszand en Piet van der Meer (op alle markten thuis, stof- zuigerzakken e.d.). 's H. Arends kerke 2 - VCK 2 12.45 uur, Apol lo 2 - 's H. Arendskerke 3 14.30 uur, Kloetinge 7 - 's H. Arends kerke 4 16.15 uur, Patrijzen A1 - 's H. Arendskerke Al 14.30 uur. Vrijdag 29, zaterdag 30 septem ber en zondag 1 oktober wordt bij Dos in Middelburg de eind strijd zesde klas libre kleinbiljart van het District Walcheren-De Bevelanden afgewikkeld. Wed strijdleider is Christian Werlang en medaille en diploma's worden uitgereikt door voorzitter Bart de Willigen. De volgende spelers en speel- Regionaal Orgaan Verkeersvei- ligheid Zeeland houdt weer een vereniging Goes-Oost 'een kin- slik,0P de Weg. Er worden derwinterkledingbeurs in cen trum Jan Ligthart aan de Berg weg 12. Verkoop tussen twee en drie 's middags. Inleveren kle ding dinsdagavond tussen zeven en acht. Inl. 01100-23845. T R In het gemeentehuis van Borsele te Heinkenszand wordt van 29 september tot en met 20 oktober een tentoonstelling gehouden van olieverfschilderijen van Rie Baauw. Rie Baauw begon op latere leeftijd met schilderen en aquarelleren. Zij volgde basisles- sen bij Marjo van Soest, Rob Holman en Joop Mijsbergen en is verder autodidact. Zij zoekt haar onderwerpen in de natuur, zowel "begane grond" als "boven de wolken". Het Zeeuwse land- schap is bron van inspiratie voor haar. Figuratie en abstract werk wisselen elkaar af. Met deze expositie sluit zij 10 jaar schil- dersactiviteiten af. De openings tijden van het gemeentehuis zijn maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en vrij dag van 9.00 tot 12.00 uur. Donderdag 14 september is met een bijeenkomst in Goes het nieuwe seizoen van start gegaan van filatelistenvereniging De Bevelanden. De grote najaars- beurs is gepland voor 28 oktober a.s. Eerst zijn er nog andere bij eenkomsten voor postzegelver zamelaars en wel in Rilland op maandag 23 oktober. Déze post- zegelavond begint om half acht in verpleeghuis Ter Weel. Dins dag 14 november is een postze- gelavond gepland in dorpshuis De Pompweie te Kortgene. Alle bijeenkomsten zijn zowel voor leden als overige belangstellen den, toegang gratis. Zondag de uitwedstrijd tegen Axel. Dit team haalde uit de eer ste 2 wedstrijden 3 punten. De Roburjongens moeten in staat zijn hier een puntje weg te halen. We wachten af. Robur 3 en 4 draaien uitstekend mee. Robur 2 lijkt een moielijk seizoen tege moet te gaan. Ónder leiding van onze actieve jeugdcommissie presteren onze jeugdleden behoorlijk. Breng ook eens een bezoek aan onze thuiswedstrij den. Henk en zijn vrouw zorgen in onze gezellige kantine voor de inwendige mens. Doen. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Aanmel den bij J. Koens, tel. 21872. of bij J. Quinten, tel. 51074. Program ma zat. 30 sept.: Colijnplaatse Boys D1 - Robur D1, aanvang: 10.00 uur; Goes D2 - Robur D2, aanvang: 10.00 uur; Robur E1 - Nieuwdorp E1, aanvang: 11.15 uur; Robur Fa - Luctor '88 Fa, aanvang: 10.00 uur. Zondag 1 oktober: Axel 1 - Robur 1, aan vang: 14.30 uur; Patrijzen 2 - Robur 2, aanvang: 14.30 uur; Robur 3 - Hansweertse Boys 3, aanvang: 10.30 uur; Robur 4 - Volharding 2, aanvang: 12.30 uur. eerste instantie interessant zijn voor de diverse bestuurders in het landelijk gebied. Plaats van handeling: Hotel Terminus (naast NS-Station) te Goes. Aan vang om 19.30 uur. Toegang is gratis. Buurtsoos Goes-Zuid begint vrij dag 29 september a.s. weer met bingo-dansant in De Pit. De zaal is open om 19.00 uur. Het is de eerste bingo-dansant na de zomerstop. De Oranjevereniging 's-Graven- polder houdt 30 september de jaarlijkse rommelmarkt. De opbrengst is bestemd voor de activiteiten op Koninginnedag 1996. De rommelmarkt wordt gehouden in het Dorpshuis Poel- voordestraat 3, 's-Gravenpolder en is van 9.00 tot 12.00 uur. Onlangs vond in Yerseke een bijzondere ge beurtenis plaats. I scheidsrech ters ontvingen uit handen van Sjaak de Baar van Lion Keu ken ieder prachtig ningspak. Het sponsoren van een elftal scheidsrech ters is uniek in Zeeland en waarschijnlijk uniek in Neder land. Hieruit blijkt dat Lion Keuken Studio niet alleen vooruitstrevend is op het gebied van keukens en badkamermeu- belen, maar ook op sponsorge- bied. Alle elf scheidsrechters zijn lid van de voetbalvereniging Yerse ke. Vijf van hen zijn aktief in het jeugdvoetbal en zes bij de senio- Belangstellenden kunnen zich vanaf heden aanmelden voor een Workshop Trombones, wel ke zaterdag 28 oktober a.s. in Goes wordt gehouden in samen werking met de Brassband Excelsior Kloetinge en het Rot terdams Trombone Kwartet. Dat kwartet bestaat uit Patrick van den Hoven, Remco de Jager, Pierre Volders en Bryce Paw lowski. Iedere trombonist(e) kan deelnemen, ongeacht niveau. Kosten ƒ20,- p.p. Aanmelding en info Davy Paardekoper, tel. 01100-27318. Donderdag 28 september a.s. gaat in Middelburg een cursus van start van de Int. School van het Gouden Rozenkruis. De cur sus omvat twaalf avonden, waar op ingegaan wordt op de Univer sele Waarheid. De bijeenkom sten worden gegeven in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk. Op donderdag 28 september a.s. organiseert de speel-o-theek "De Schatkist" een beurs van kinder- winterkleding én 2e hands speel goed. De beurs wordt gehouden in het activiteitengebouw "Dicwa- le" aan de Biezelingseweg (ingang speel-o-theek). De beurs is van 9.00-11.30 uur. In verband met de te verwachten drukte, zal er met twee kassa's worden gewerkt. Inl. 01102-41693 en 01102-43074. Donderdag 28 september a.s. start een cursus over de Univer sele Leer van het Lectorium Rosicrucianum in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. De cursus omvat twaalf bijeenkom sten op maandag- en donder dagavond. Aanvang steeds 20.00 uur. Inl. 01658-4705. rechts: Sjaak de Baar (sponsor), Wies Boone, Rinus Braam, Jan Minnaard, Wim Lamper, Rini Bruinooge, Henk Zuidweg. Gehurkt van links naar rechts: Kees van de Kreeke, André Nieuwenhuize, Hans Zoeteweij, Rien Hieftje en Wim Murre. In de gemeente Reimerswaal wordt vrijdag 29 september een kledinginzameling gehouden door de Vereniging "Samen strij den tegen Reuma". Er worden enkele dagen voor de inzameling zakken verspreid, welke op de dag zelf voor negen uur 's mor gens buiten kunnen worden gezet. Met de opbrengst hoopt men reumapatiënten in de gele genheid te stellen een kuur te ondergaan. Op 9 september hield de H.V.K.K. uit Kapelle haar 8e bekerwedstrijd in de Wester- schelde. De vangst was uitste kend. Er waren 19 deelnemers. Uitslag: 1. G.J. Lepoeter, 696 cm; 2. Danny v/t Westeinde, 456 cm; 3. H. Hamelink, 407 cm; 4. Jac. Eversdijk, 336 cm; 5. René Lepoeter, 334 cm; 6. C Lepoeter (lz.), 289 cm; 7. C.M. Koens, 286 cm; 8. L. Luteijn 277 cm; 9. E. v/t Westeinde, 255 cm en 10. J.P. Lepoeter, 254 cm. Volgende bekerwedstrijd op 4 november bij De Nikkelshoek van 11.00 - 14.00 uur. Het eerste van Kloetinge speelt a.s. zaterdag in en tegen Baren- drecht. Deze tegenstander heeft een lange staat van dienst in deze klasse en Kloetinge zal alles uit de "kast" moeten halen om minimaal een punt mee naar huis te nemen. Het tweede team heeft de smaak van winnen te pakken waardoor het zelfvertrou wen is gesterkt hetgeen nodig is in de uitwedstrijd tegen Hoek. Het sterk verjongde dameselftal speelt om 14.30 uur thuis tegen Terneuzense Boys Dames. Zij verdienen Uw steun. Programma zaterdag 30 sep tember a.s.: Barendrecht 1 - Kloetinge 1 14.30 uur; Hoek 2 - Kloetinge 2 14.30 uur; Kloetinge 3 - Kloetinge 4 14.30 uur; Yerse ke 4 - Kloetinge 5 14.30 uur; Kloetinge 6 - S.V.D. 2 16.15 uur; Kloetinge 7 - Arendskerke 4 16.15 uur; Kloetinge Dames 1 - Tern. Boys Dames 1 14.30 uur; Kloetinge Dames 2 - Apollo Dames 11.15 uur; Kloetinge A1 - Kapelle A1 12.45 uur; Kapelle B1 - Kloetinge B1 12.45 uur; Kloetin ge B2 - Wolfaartsdijk B1 11.15 uur; Zierikzee C1 - Kloetinge C1 11.15 uur; Kapelle C2 - Kloetinge C2 11.15 uur; Kloetinge D1 - Zierikzee D1 10.00 uur; Zierik zee D2 - Kloetinge D2 11.15 uur; Kloetinge D3 - Apollo D1 10.00 uur; S.V.D. D1 - Kloetinge D4 11.15 uur; Wemeldinge D1 - Kloetinge Dm 10.00 uur; R.C.S. E1 - Kloetinge E1 10.00 uur; Kloetinge E2 - Kapelle E2 09.00 uur; Wolfaartsdijk E2 - Kloetinge E3 11.15 uur; Kloetinge E4 - Wemeldinge E2 09.00 uur; S.V.D. E2 - Kloetinge E5 09.00 uur; Kloetinge Fa - Yerseke Fa 09.00 uur; Kloetinge Fb - Wol faartsdijk Fa 10.00 uur; Wemel dinge Fa - Kloetinge Fc 10.00 uur; Kloetinge Fd - Arendskerke Fa 10.00 uur; Kloetinge Fe - Apollo Fa 09.00 uur. Nivon-afdeling Goes organiseert maandag 2 oktober om 19.30 uur in de Legerdiek, Westwal te Goes een avond over "het geheugen". Hoe werkt het geheugen? Is er iets te doen aan vergeetachtigheid? En wordt het allemaal erger met het klimmen der jaren? Mensen kunnen zich zorgen maken over het minder goed functioneren van het geheugen, vergeetachtigheid wordt als zeer onprettig en hin derlijk ervaren en daardoor kan het zelfvertrouwen afnemen. Op deze en andere vragen zal nader worden ingegaan. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Inlichtingen tel: 01100 - 13216 of 01100- 14459. De Zonnebloem afdeling Borsele organiseert op zaterdag 7 okto ber een Ontspanningsmiddag in de Stenge te Heinkenszand. Aanvang 13.30 uur. Einde 17.00 uur. Op het programma staat o.a. - Bingo - Een optreden van de Folkloregroep "Mediobur- gum" uit Middelburg. Kosten 7,50 p.p. Eenieder die bij de doelgroep van de Zonnebloem hoort is deze middag van harte welkom. Doelgroep: gehandi capte, zieke, eenzame-en aan huis gebonden mensen). Opga ve vóór 5 oktober bij: J. Verhoe ven, tel: 01106 - 2400. "Groei en Bloeï'-afdeling Goes houdt donderdagavond 28 sep tember een bijeenkomst die is gewijd aan de Toepassing van Buxus. Aanvang half acht in het OAC aan de Fruitlaan. Irene Smid uit Kloetinge vertelt iets over de verzorging en mogelijk heden via kweek en aankoop van buxus. Leden en zij die het willen worden zijn welkom. Inl. bij secretaris de heer P. Boudeling, tel: 01100- 15330. Goes 1 is prima gestart deze competitie. De eerste thuiswed strijd werd met 6-0 van Beek Vooruit gewonnen. De daarop volgende uitwedstrijd werd met 2-1 van R.K.T.V.V. gewonnen. De uitwedstrijd tegen TAC/BWB eindigde in een gelijkspel. Aan staande zondag de tweede thuiswedstrijd voor Goes 1 tegen NOAD 1 en na deze prima start verwachten wij vele toeschou wers op Het Schenge, die weer eens met eigen ogen willen zien hoe Goes het doet in deze Twee de Klas. Het team van Hugo Barends speelt aanvallend voet bal 4-3-3 en probeert zo veel mogelijk op de helft van de tegenstander te spelen. Dus dat belooft heel wat spektakel op het Schenge. Goes 2 speelt uit tegen Longa 2 en wij wensen Jan Rooze en zijn spelers heel veel succes in deze lastige uit wedstrijd. Ook op zaterdag kunt u terecht op het Schenge, dan spelen onze junioren en pupillen hun wedstrijden. Goes A1 speelt om half drie tegen Kruiningen A1. En onze A-junioren hebben tot nu toe prima gepresteerd. Het volledige programma is: Zaterdag 23 september: 14.30 uur Goes A1 - Kruiningen A1; 12.45 uur Vlissingen B1 - Goes B111.15 uur Goes C1 - Walche ren C1; 11.15 uur Goes C2-WIK C1; 10.00 uur Wissenkerke D1 - Goes D1; 10.00 uur Goes E1 - Kwadendamme E1; 10.00 uur Bevelanders E2 - Goes E2; 11.15 uur Walcheren Fc - Goes Fa; 10.00 uur Goes Fb - Hein kenszand Fb. Zondag 24 sep tember: 14.30 uur Goes 1 - NOAD 1; 14.30 uur Longa 2 - Goes 2; 14.30 uur Noormannen 2 - Goes 3; 10.30 uur Zeelandia 4 - Goes 4; Goes 5 vrij. We heb ben de laatste weken heel veel nieuwe jeugdleden mogen begroeten, maar nog méér leden zijn van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij A. de Koning, Leliestraat 113,w Goes, tel: 20865. De uitwedstrijd tegen het Sou- burgse RCS is de volgende klus voor Patrijzen en dat zal zeker niet de makkelijkste zijn. Toch zal, als er met de juiste instelling aan deze partij wordt begonnen, een goed resultaat te behalen zijn. Dan zullen de mouwen hier voor weer wel opgestroopt moe ten worden want een technisch sterk RCS is door Patrijzen alleen op deze manier te bestrij den. We hopen dat deze tweede uitwedstrijd van het seizoen ook nu toch weer zeker één puntje op zal leveren. RCS is deze compe titie op dezelfde manier als Patrijzen begonnen en zal het eigen publiek zeer zeker op een mooi resultaat willen tracteren. Voor Patrijzen dus zaak om geconcentreerd te voetballen en geen kansen weg te geven en misschien zelf te scoren uit de gecreëerde kansjes. We hopen met z'n allen weer op een mooie sportieve wedstrijd met daarbij een goed resultaat voor Patrij zen. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zaterdag 30 september: 11.15 uur: Zeelandsport dames - Patrij zen dames; 14.30 uur: Patrijzen A1 - 's-HArendskerke A11115 uur: Patrijzen C1 - Heinkenszand C1; 10.00 uur: Patrijzen Dm. - Volharding Dm., 10.00 uur: Kruiningen D1 - Patrijzen D1; 10.00 uur: Heinkenszand E1 - Patrijzen E1; 10.00 uur: Patrijzen E2 - Heinkenszand E2; 10.00 uur: Hoedekenskerke F - Patrij zen F. Zondag 1 oktober: 14.30 uur: RCS 1 - Patrijzen 1; 14.30 uur: Patrijzen 2 - Robur 2; 12.30 uur: Patrijzen 3 - Zonnemaire 1; 13.30 uur: Ouwerkerk 3 - Patrij zen 4. gratis Slik-stickers verspreid onder landbouwers en loonbe drijven waarmee ze weggedeel ten kunnen markeren waar slip gevaar als gevolg van klei is. De actie start gelijk met de bieten campagne, deze week dus. Vrijdag 29 september a.s. treedt Blof op in café La Strada, St. Jacobstraat 48 te Goes. Aan vang van dit concert is om streeks 22.30 uur. Blof is een Nederlandstalige rockband afkomstig uit Zeeland, en bestaat sinds eind '92. De groep houdt er een geheel eigen stijl op na, en in hun luisterrijke liedjes leggen de mannen van Blof een neoromantisch levensgevoel aan de dag. Hartstocht, kroegen, drank en de schoonheid van de nacht worden vol vuur bezon gen. De gedreven muziek varieert van ingehouden en sober tot groots en meeslepend, maar altijd bevat ze een typische Blof eigenschap: de schwung. Omdat Blof bovendien in het Nederlands zingt en zich bedient van pakkende teksten spreekt de band het publiek zeer direct aan. spelen. En dat zijn niemand min der dan de F-jes van Feyenoord. Zij zullen tegen de F-jes van Luc tor '88 spelen. Kom kijken naar de toekomstige eerste elftal-spelers van het gro te Feyenoord en Luctor '88. De aanvang van de voorwedstrijd is 13.30 uur. Deze wedstrijd is mogelijk gemaakt door de echte warme bakker Jan Rijk uit Hein kenszand. Programma 30 september: 11.15 uur Volharding C1 - Luctor '88 C111.15 uur Luctor '88 D1 - Kwadendamme D1; 10.00 uur Luctor '88 E1 - Lew. Boys E1; 10.00 uur Luctor '88 E2 - Lew. Boys E2; 10.00 uur Robur F - Luctor '88 F. 1 Oktober: 14.30 uur Luctor '88 - N.S.V. 1; 14.30 uur Zierikzee 2 - Luctor '88 2; 10.30 uur Zeeland Sport 4 - Luctor '88 3; 10.30 uur Vlissingen 6 - Luctor '88 4; 10.30 uur Luctor '88 5 - Zeelandia 6. In de personeelskantine van Ter Valcke aan de Valckeslotlaan te Goes wordt vrijdag 29 septem ber a.s. een bingomiddag gehou den. De organisatie is in handen van de Seniorensociëteit Goes- Oost. Aanvang 14.00 uur. Leden gratis, niet-ieden 2,50. Het komende winterseizoen zal Dr. W.J. Ouweneel in Goes een drietal lezingen verzorgen over "De weg van het heil". De eerste lezing is op vrijdag 29 september en heeft als titel: "Kun je zeker zijn van je geloof?" De andere lezingen zijn op 17 november en op 12 januari 1996. De lezingen worden gehouden in het Buys Ballot College te Goes, Bergweg 4. Aanvang 20.00 uur. Na de lezing bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ieder een is van harte welkom. Toe gang is gratis. Inlichtingen: 01106-3882 of 01102-43419. Het Oosterschelde College start woensdagavond 4 oktober in Heinkenszand een cursus voor mensen die lid zijn van een medezeggenschapsraad van een basisschool en daar meer kennis over willen hebben. De cursus omvat vijf avonden van 19.30 - 22.00 uur. Kosten 45 gul den. Inl. 01100-31170.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 29