SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele woningstichting borsele 1 Heinkenszand 'S-HEERENHOEK tel. 0113-562010 fax 0113-562081 Heinkenszand tel. 0113-562010 fax 0113-562081 J Mr. Dr. Meslaan 1 Mr. Dr. Meslaan 1 Doorstromer BORSSELE HEINKENSZAND OVEZANDE DRIEWEGEN LEWEDORP ELLEWOUTSDIJK 's-HEER ABTSKERKE NIEUWDORP Starter* O Garage* Woensdag 27 september 1995 DE BEVELANDER 27 advertentienr.: 5110181 advertentienr.: 5110071 advertentienr.: 5110131 advertentienr.: 5110141 advertentienr.: 5110081 advertentienr.: 5110191 advertentienr.: 5110151 advertentienr.: 5110121 advertentienr.: 5110091 advertentienr.: 5110051 advertentienr.: 5110161 advertentienr.: 5110111 advertentienr.: 5110011 HR advertentienr.: 5110061 advertentienr.: 5110171 advertentienr.: 5110221 advertentienr.: 5110041 advertentienr.: 5110021 advertentienr.: 5110241 advertentienr.: 5110231 advertentienr.: 5110031 advertentienr.: 5110201 advertentienr.: 5110101 advertentienr.: 5110211 A 18 tot 23 jaar 1 1 persoon 18 tot 23 jaar vanaf 1.900,- 1 persoon Voorletters C 3 18 tot 23 jaar 2 of meer personen D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- 4 Advertentienummer E 23 tot 65 jaar 5 tot 2.500,- 1 persoon F 6 23 tot 65 jaar vanaf 2.500,- 1 persoon G 7 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- H 8 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 9 65 jaar of ouder 1 persoon tot 2.100,- 10 65 jaar of ouder vanaf 2.100,- 1 persoon K 11 65 jaar of ouder 2 of meer personen tot 2.800,- 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- A Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhan kelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 524,17 géén huursubsidie wordt verstrekt. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woning zoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aangewezen artsen. Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELAN DER verschijnt. U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. Let dus goed op welke categorie er aan gegeven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Lezing Montessorischool BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afge geven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afgegeven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen von nis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. nee ja o nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer ja o nee De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gege vens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in principe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huis vesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtschei ding). In het algemeen heeft bij de starters dege ne met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzondering wordt gemaakt voor woning zoekenden met een medische of sociale urgentie en degenen die in de regio rond om de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkverkeer). Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen star ters en doorstromers. Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die binnenkort bij de WSB voor verhuur vrijko men. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet vol doen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voorwaarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaat sing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagina kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel eenvoudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Geen droge Dee Disselweg 3 huurprijs: 491,46 bejaardenwoning bestemd voor: groep E F G I J K L DOORSTROMER Kalootstraat 9 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 27 september 1995 Maaiklinkstraat 8 huurprijs: 681,84 seniorenwoning bestemd voor: groep F t/m L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: aanpasbare woning met douche en mogelijkheid tot slaap kamer op de begane grond beschikbaar: 1 oktober 1995 Emmastraat 56 huurprijs: 649,63 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BDEFGHJK STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning beschikbaar: 1 oktober 1995 DOO RSTROME R/STA RTE R bijzonderheden: HR cv ketel beschikbaar: 27 september 1995 Dregmansstraat 40 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 15 oktober 1995 Blikhoek 32 huurprijs: 712,50 etagewoning 1 slpkm bestemd voor: groep BDFGHJKL STARTER/DOORSTROMER Pr Margrietstraat 34 huurprijs: 613,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BDEFHJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi- ketel beschikbaar: 15 oktober 1995 Dortsmanstraat 19 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR combi-ketel beschikbaar: 1 november 1995 Banjaardstraat 21 huurprijs: 681,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BDEFGHJK STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi- ketel beschikbaar: 1 november 1995 Zwanestraat 33 huurprijs: 402,91 etagewoning 1 slpkm bestemd voor: groep A B C E I J K STARTER/DOORSTROMER Eendvogelstraat 10 huurprijs: 791,25 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: 2e toilet op verdie ping, uniek uitzicht op bos beschikbaar: 1 oktober 1995 Past. Fransestraat 16 huurprijs: 453,47 bejaarden bovenwoning bestemd voor: groep A B C E I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: lift aanwezig, bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 27 september 1995 alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolontstoppings- en gotenfonds en servicefonds. Pr. Margrietstraat 87 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D t/m K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning zolder met vaste trap beschikbaar: 27 september 1995 Pr. Margrietstraat 10 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: hoekwoning 2e toilet op verdieping beschikbaar: 15 oktober 1995 Commejansstraat 8 huurprijs: 613,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi- ketel beschikbaar: 15 oktober 1995 Blikhoek 34 huurprijs: 722,50 etagewoning 1 slpkm bestemd voor: groep BDFGHJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: tussenwoning nieuw bouw huur incl. f 31,50 service-kosten beschikbaar: 15 december 1995 Pr. W. Alexanderstraat 21 huurprijs: 705,17 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H J L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: zolder met vaste trap beschikbaar: 27 september 1995 Mr.Dr. Messtraat 21 huurprijs: 427,54 bejaarden bovenwoning bestemd voor: groep A B C E I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: lift aanwezig, bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 1 oktober 1995 I Datum: Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. van Steestraat 6 huurprijs: 635,07 eengezinswoning 3 slpkm bijzonderheden: sl. kamer op de bega- beste£id_voor: groep_O_FG_H I J K L ne grond. De woning is gelegen in een groenrijke omgeving beschikbaar: 1 november 1995 Mauritsstraat 36 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: 2e toilet op verdie- bijzonderheden: balkon op het zuiden ping beschikbaar: 15 oktober 1995 beschikbaar: 27 september 1995 Borszeestraat 41 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: zolder met vaste trap bijzonderheden: hoekwoning nieuw- beschikbaar: 27 september 1995 bouw huur incl. f 31,50 service-kosten beschikbaar: 15 december 1995 Van Mot tot Slot Litouws poppentheater Diepeneestraat 19 huurprijs: 566,86 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B D E F G J K STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 27 september 1995 Dregmansstraat 9 huurprijs: 662,05 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep CDEFGHKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning combi-ketel beschikbaar: 1 november 1995 Zo ja, datum woonachtig sinds Merelhof 12 huurprijs: 747,60 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: badkamer met lig bad, slaapkamer met balkon, zolder met vaste trap beschikbaar: 15 oktober 1995 ....Voorletters WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postadres: Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND Cursus Blaastraining II woningstichting borsele GROEP Telefoon tot 1.900,- Woonplaats B 2 tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* fl. Adres Handtekening: J burg-Oostkapelle. In de laatste is een initiatief van de VVV Dom- I Dinsdag 3 oktober a.s., zal de op ciale uitvoering voor de Goese bevolking in het kader van het vriendschapsverdrag tussen de gemeente Goes en Panevézys. Het verhaal gaat over Lukosiu- kas, een slim ventje die op han dige wijze een gemene heks overwint. De aanvang van deze voorstelling op 1 oktober is om 15.30 uur. De entree bedraagt 5,- voor volwassenen, kinderen hebben gratis toegang. Kaarten zijn vóór aanvang verkrijgbaar aan de zaal. de Montessorischool 'De Basis' de jaarlijkse algemene ledenver gadering van de Montessori Ver- LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. klimaat in de gemeente Dom burg aanzienlijk verbeterd. Er zijn een aantal expositieruimtes bijgekomen, zoals het nieuwe Marie Tak van Poortvliet Muse um en Galerie 'Het Noorderlicht'. Ook de komst van het vijfsterren terecht in diverse andere exposi tieruimtes. Het unieke natuurgebied van de Dee onder Kattendijke wordt met uitdroging bedreigd. Om dat te voorkomen wordt door Staats bosbeheer in samenwerking met het Waterschap Noord- en Zuid- Beveland een nieuwe pomp met stuwen gebouwd. De uitvoering van het project zal een maand duren en de kosten zijn ander halve ton. Met deze maatregel wil men ook voorkomen dat er botulisme optreedt. De Dee is in de winter een geliefde plaats voor schaatsers. kapelle, met expositiemogelijk heden voor professionele kun stenaars, is de kwaliteit van de tentoonstellingen tn goede geko men. Het Zeeuws Biologisch Museum bood deze mogelijkheid al langer. Daarnaast kunnen amateur beeldende kunstenaars i i i i i i i i i i Achternaam Geb.Datum i Adres Postcode Naam Partner Geb.Datum partner I Totaal aantal personen I - I I I I I Zelfstandige woonruimte ja i Economische binding* Urgentieverklaring* i i i Plaats: I i j Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen, j Genoemde gegevens zullen als basisgegevens worden gebruikt. Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30, 4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is De vergadering begint om 20.00 uur in de school, Frambozestraat 29 te Goes. Het eerste deel van de vergadering is openbaar. Het gedeelte na de pauze is bedoeld Kruisvereniging voor leden van de Montessori Vereniging Zeeland. Vóór de pauze zal mevrouw Agnes de Jong een inleiding houden met als titel "Effectief omgaan met kinderen, naar Thomas Gordon". Thomas Gordon is bekend van N De tentoonstelling "Van Mot tot Slot", over de opkomst en onder gang van Bevelandse Kastelen, is verlengd tot en met 21 oktober a.s. De tentoonstelling is te zien in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes. De expositie is aangevuld met diver se bodemvondsten en fotomate riaal van het Kasteel van Valke- nisse, waarvan recent nieuw materiaal werd gevonden. Tevens loopt nog tot en met zaterdag 28 oktober in hetzelfde museum de tentoonstelling over het verdronken land van Valke- nisse en Keizershoofd. Het Panevézio Leliu Vezimo Teatras (poppentheater uit Panevézys) onder leiding van manager Antanas Markuckis verblijft van 22 september tot 2 oktober in Goes. Het gezelschap bestaat in totaal uit 12 personen. In het weekend van 22 en 23 september verleende het gezel schap medewerking aan Zee land Uit de Kast. Op zondag 1 oktober brengt men nog een voorstelling van het Litouwse sprookje 'Lukosiukas' in de 'Prins van Oranje', Nieuwstraat 14 te Goes. Het betreft hier een spe- i voor nadere informatie van~de vergadering zal om ong. opzet en kosten. Kunstroute I Onlangs verscheen de eerste a o de uitgave van de Kunstroute Dom- Oosterscheïde" houdt dit najaar burg-Oostkapelle. De Kunstroute Badhotel Domburg en het Green een cursus blaastraining voor vrouwen die ongewild urine ver- I van elk twee uur krijgen de deel- waartoe Domburg en Oostkapel- nemers informatie over inconti nentie en de wijze waarop men zijn methode, hoe te luisteren door training het probleem tegen I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I km I I ID o I f— i d> b* I CM i i i i i i Met name hoe de opvoeder, kan via de Kruisvereniging, tel.: door goed te luisteren naar kin- 01100-49200 (mevr. M. Schip- paar jaar is het tentoonstellings- deren adequaat op hen kan per), bij wie men ook terecht kan eniging Zeeland plaatsvinden, reageren. Dit openbare gedeelte voor nadere informatie over 21.00 uur worden afgesloten. Rondom L 12 is een driemaandelijkse uitgave White Congres Hotel in Oost- van alle lopende tentoonstellin- liezen. In acht" bijeenkomsten gen in de gemeente Domburg, Ie behoren. Het ontstaan van de Kunstroute is het gevolg van het hernieuwde kunstklimaat in naar kinderen. Mevrouw de Jong kan gaan. Men dient zich voor de Domburg. De nieuwe Kunstroute zal in haar lezing hierop ingaan, cursus tevoren te melden. Dat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 27