c Fam. Maurice Nisse: een hobby die zwaar uit de hand liep STALLONE a JUDGE DREDD KIEKIERIS Ploegwedstrijden voor Trekpaarden te Nisse van Werkend Trekpaard 3 7 MODESHOW Herfstmode '95 I benetlocr beveland GRAND THEATER GOES 0113-215165 LION KING Woensdag 27 september 1995 - 47e jaargang no. 39 f.0,00 Rapid Morgen meteen naar: TServ/ce 20+ avond in de Geveltjes "...Hagelslag..." wee F— WILLEM DUIN Buurman Toekomst en Andere hoek De kosten Goes Lange Kerkstraat 44 19.00 u. Herenkapper HANS VAN DEN HOVEN 0113-214859 Koningstraat 8 Centrum - Goes Loop binnen of bel even op!! Wij geven nog t!m zaterdag a.s, modecheques uit t.w.v. fl 5,00 bij iedere besteding van fl 50,00. Deze cheques kunnen vanaf 16 okt. t/m 11 nov. weer bij ons besteed worden. (niet op aanbiedingen en/of andere akties) Rapid Service Goes als ekstra om half 8 II vrijdag 29 september tonen we de nieuwe najaarsmode in 3 modeshows half 11 half 3 Open dagen 06-9363! FILMPROGRAMMA VANAF 00. 28 SEPTEMBER T/M WO. 4 OKTOBER ONE MAN IS THE LAW Meegesleurd “VRIJ DRINKEN” entree f 25,- J«riinis i"ParadisJ Wu kopen is straks geld verdienen!! Opril Grote Markt 11, Goes, tel. 0113-231479 g atiaü tsfe GS V za. 7 oktober:: ook voor dtscovervoer: 0113-351717 Het trekpaard is luxe AnneMareL 100 C< berco lange vorststraat goes APK Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. u bent van harte welkom Vrijdag. Zaterdag Zondag De belangstelling voor het trek paard is de laatste jaren steeds meer vanuit een andere hoek dan de boerenstand gekomen. Gees Maurice daarover: "Natuur lijk zijn er nog boeren in Zeeland en vooral ook Beveland te vin den die uit een soort van nostal gie graag een trekpaard in hun omgeving hebben. Maar je ziet ook steeds meer dat mensen Bij de familie Maurice is 't niet de gewoonte om over de kosten van "de hobby" te praten. "We weten alleen zeker dat het geld kost. Verder staan we er maar niet teveel bij stil". Soms wordt Cees Maurice gevraagd met de trek paarden een trouwerij op te luis teren. Een rijtuig staat steeds klaar op een trailer in de schuur. "Daar moet ik dan geld voor vra gen. Soms vinden mensen dat vreemd. Maar ze vergeten dan, dat ik het vervoer voor de paar den moet regelen. Want dat heb ben we zelf niet. We zijn geen boer. Dus alles wat er voor de paarden nodig is, moet worden gekocht, 't Gebeurt ook soms wel dat we van boeren die met hun paarden gestopt zijn, materiaal krijgen. Dat is dan leuk. Maar er zijn er ook die voor ieder tuigje dat 'n beetje oud is goud-geld willen hebben. Dat kan - om in termen te praten - 't beestje natuurlijk niet trekken". Hoe ziet Cees Maurice de toe komst voor het werkend trek- dendagen. Maar je zult één van de weinigen zijn. Want niemand geeft er nog om!" Dat is veranderd. De familie Maurice weet uit de praktijk dat anno 1995 vrijwel iedereen even wil stoppen wanneer er een trek paard is te zien. Aan de Sluis- hoek onder Nisse, waar de stal is gevestigd, worden regelmatig de trekpaarden ingespannen. Een belevenis voor passanten. "Ik schat dat zes van de tien men sen stoppen wanneer we bezig zijn in te spannen", aldus de vrouw des huizes. toekomst. We hebben het geluk dat onze kinderen enthousiast meedoen. Maar dat kan in de toekomst veranderen, wanneer ze elders werk moeten gaan zoeken. Dat is een probleem waarmee ik me de laatste tijd steeds vaker bezighoudt. Want alleen, of zelfs met twee men sen, is 't bijna ondoenlijk om op deze schaal te blijven werken. Vandaar ook dat we veel belang hechten aan wedstrijden als die 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 U. 20.00 u. Bij de foto: Cees Maurice bij zijn trekpaarden, de veulens zijn respectievelijk drie en vier maanden oud en tonen al meer belangstelling voor elkaar dan voor moeders, (foto's Beppy Everaers). 19.00 u. 19.00 u. NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag.14.00 u. Nederlands gesproken, toegang 7,50 Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. paard Zeeland? "Aan de ene kant wel optimistisch. De basis is weliswaar smal. Toch geloof ik dat er met het kleine aantal beschikbare hengsten nog wel mogelijkheden zijn om in de breedte te groeien. Er moet dan een goed beleid worden gevoerd, waarbij alle fokkers van trekpaarden hun verantwoorde lijkheid dragen. Dus méér letten op de kwaliteit van afstammelin gen dan het exterieur. Aan de andere kant is het moeilijk om een stal met trekpaarden te blij ven verzorgen zonder de hulp van liefhebbers. Als alle hulp betaald moet worden, is een der gelijke hobby onbetaalbaar in de Die belangstelling blijkt trouwens ook tijdens de open dagen die trekpaarden-'stalhouderij" Mau rice twee maal per jaar aan de Notenboomdijk houdt. Er komen steeds minstens honderd bezoe kers op af. Een veel gehoorde vraag is steeds: "Is zo'n trek paard nou veel sterker dan een gewoon paard?" Cees Maurice daarover: "Wél in uithoudings vermogen. Maar als je praat over kracht op zich, dan kan een luxe Gelders paard dat in goede con ditie is, zéker zo sterk zijn als een trekpaard. Daarbij komt wel dat een trekpaard natuurlijk gebruik kan maken van zijn gewicht. Dat ligt zo tussen de 800 en 900 kilo". BIF1BEL-BI0S Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Het robuuste trekpaard in Zeeland is langzaamaan luxe geworden. Méér luxe dan het luxe paard. In Nisse weet de familie Maurice daar alles van. Reden om er een kijkje te nemen en te horen hoe een hobby even zwaar uit de hand kan lopen als een trekpaard 900 kilo zwaar is. "Het echte Zeeuwse trekpaard bestaat bij mijn weten niet meer. Wél het Nederlandse trekpaard, dat van het Vlaamse type is afgeleid. Ik schat dat er in Zee land nog tussen de 350 tot 400 zijn te vinden". Aldus vertelt Cees Maurice uit Nisse die met zijn gezin negen van deze robuuste trekpaarden in de wei heeft staan. Maar ze doen méér. Ze werken ook. En zaterdag 30 september a.s. is dat voor een breed publiek te zien wanneer er in Nisse aan de Notenboomdijk Ploeg- en behendigheidswed- strijden voor trekpaarden worden gehouden. Die Zeeuwse kampioenschap pen worden georganiseerd door de Stichting het Werkend Trek paard. Zeeland. Ad Phernam- bucq uit Ovezande is één van de stuwende krachten achter deze stichting. "Je moet eens met Cees Maurice gaan praten. Die weet er veel over te vertellen" is zijn boodschap wanneer we iets meer willen weten over "Het Werkend Trekpaard Zeeland". Maandag 2 oktober, 20.00 uur Ladri di biciclette (1948 zwart/wit) Op zaterdagmiddag 30 september 1995 organiseert de stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland het Zeeuws kampioenschap ploegen voor trekpaarden en een behendigheidswedstrijd. Dit evenement vindt plaats in de 'Sluishoek' gelegen in het decor van het mooie heggengebied ten Zuiden van Nisse in de Zak van Zuid Beveland (Van der Poest Clementstraat). Het is voor het eerst dat Het Wer kend Trekpaard het ploegkampioenschap in eigen beheer organi seert. In de afgelopen jaren werd het paardenploegen gedemon streerd ter opluistering van Zeeuwse of Nationale ploegkampioen- schappen voor tractoren. De laatste keer dat het Zeeuws kampioen schap trekpaardploegen werd gehouden was twee jaar geleden, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij. De regerend Zeeuws kampioen trekpaardploegen Adrie Verhage uit Serooskerke zal 30 september zijn titel verdedi gen in een veld van zes tot acht ploegspannen uit verschillende Hoewel de familie Maurice op een typisch Zuidbevelandse boerenhof onder Nisse woont, ICIlüi ftBwil «(MVnfliM »“U**5* CINf «ar «MCWOXMJKII met een ander bedrijf, een prak tijk, of iets dergelijks, de ruimte en tijd hebben om een trekpaard er op na te houden. Luxe paar den zijn er volop. Een trekpaard is bijzonder. En dat telt vaak in zulke gevallen". Het trekpaard wordt dus in feite steeds meer luxe. Trekpaardenfokker De Maaker, inmiddels enkele jaren geleden overleden, maar nog steeds in de kring van paarden liefhebbers beroemd, had 't moe ten horen. Immers: 25 jaar gele den nog zei-ie tegen Cees Mau rice: Je kunt in Den Bosch komen kijken naar de trekpaar- van komende zaterdag. Dat kan mogelijk bijdragen om nieuwe mensen in contact te laten komen met de wereld van 't trek paard". za. 30 september: BACK TO THE 70’s (d.j. Bennie) De liefde voor het trekpaard werd hem een jaar of 25 geleden bijgebracht. In Wolphaartsdijk, of eigenlijk Oud-Sabbinge. "We hadden daar als buurman Bouw de Maaker. Hij was destijds één van de laatsten die nog trekpaar den fokte. Een aflopende zaak, want er waren nauwelijks nog boeren die het zonder tractor deden. Van huis-uit ben ik koop- vaardij-officier en wanneer ik thuis was, gebeurde 't wel dat m'n hulp werd gevraagd bij het verzorgen van de paarden. Ik werd uitgenodigd om 'n keer mee te gaan kijken naar de Trekpaar- WALT DISNEY PICTURES presents THE Ladri di biciclette is niet de eerste neorealistische speelfilm, maar wel de belangrijk ste. Regisseur De Sica vertelt zonder poespas het aangrijpende verhaal van een vader en zijn zoon, die beiden in het naoorlogse Rome speuren naar een gestolen fiets, hun middel van bestaan. Het verhaal wordt bekeken door de ogen van het kind, een truc die De Sica in eerdere films toepaste. Het geeft de gebeurtenissen extra dramatiek. Vooral het moment waarop de zoon observeert hoe zijn vader uit wan hoop zelf een fiets probeert te stelen is hartverscheurend. zijn vader noch moeder van- huis-uit boer. Cees Maurice heeft een technisch beroep, "'t Is een uit de hand gelopen hobby" zegt-ie zelf over zijn stalhouderij van trekpaarden, negen dus. Hij mag zich met dat aantal rekenen tot de groteren in Zeeland. In de hobby, die 25 jaar geleden werd geboren, heeft hij voorbije jaren zijn twee zoons en twee dochters meegesleurd. "Waren mijn vrouw en kinderen niet zo enthousiast geworden, dan was dit onmogelijk geweest", vertelt ie. dendagen in Den Bosch. En toen ik daar was, was ik verkocht. Het begin dus van wat er nu is". delen van de provincie. Elk ploegspan bestaat uit twee tot vier trek paarden. In totaal zullen zo'n 25 trekpaarden aan de ploeg- of behendigheidswedstrijd deelnemen. De behendigheidswedstrijd wordt voor het eerst georganiseerd. Deelnemers aan dit onderdeel leggen met één trekpaard en een landslede een bepaald parkoers af. Hierbij moeten verschillende opdrachten uitgevoerd worden die de werksituaties op het land en op de boerderij zo goed mogelijk nabootsen. Voor het ontwerpen van een parkoers hebben leden van Het Werkend Trekpaard zich deze zomer in België georiënteerd. De belangstelling voor demonstraties en wedstrijden met trekpaarden staat ook bij onze zuiderburen enorm in de belangstelling. Met het organiseren van de behendigheidsproef hoopt de stichting trek- paardliefhebbers in heel Zeeland te interesseren om hun trekpaar den ook weer te laten 'werken'. Verschillende fokkers en ringstekers hebben hiervoor belangstelling getoond. Het in stand houden van de vaardigheden om met trekpaarden te werken - voor een wagen of voor een werktuig - is één van de doelstellingen van de stichting. Sinds enkele jaren organiseert de stichting in de zomer een druk bezochte oogstdemonstratie, waarbij het graan met machines uit de eerste helft van deze eeuw wordt geoogst en gedorst. Het Werkend Trekpaard hoopt dat de ploeg- en behendigheidswedstrijd eveneens goed in de smaak zal vallen. De ploegwedstrijd om het Zeeuws kam pioenschap vangt aan om 12.30 uur en duurt tot 14.30 uur. De behendigheidswedstrijd vangt om 14.00 uur aan. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur plaatsvinden. De toegang voor dit evenement is gratis. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Heinkens- zand, Bierbrouwerij Palm, Loonbedrijf van den Dries in 's-Heeren- hoek en de provincie Zeeland. Als het slecht weer is, wordt het eve nement afgelast. Op zaterdagmorgen 30 september tussen 9.00 en 12.00 uur kan hierover bij de VVV Goes-Borsele (tel: 0113-220577) informatie worden ingewonnen. (Foto: Ad Phernambucq) Mevrouw Marijnissen is een trouwe Jan Bruijns bezoeker. Al 16 jaar, sedert haar huwelijk, komt ze gemiddeld 3 a 4 keer per week shoppen in haar favoriete supermarkt. Dit keer wordt ze geholpen door dochter Eveline (8). "Echt prijsbewust ben ik niet zo. Anderzijds weet ik natuurlijk wel dat er nogal wat verschillen kunnen zijn tussen de ver schillende supermarkten. Hier ben je gewoon het goedkoopst uit. Daar kun je lang over praten of discussiëren, voor mij is er maar één echt het voordeligst. Ik hoor mensen wel eens zeggen van 'je moet daar naar toe gaan, want daar is dit of dat in de aanbieding'. Dat kan dan wel eens zo zijn, maar naast alle wekelijkse aanbiedingen die Jan Mevrouw Marijnissen: Bruijns zijn klanten presenteert, is bovendien het jan fiet gehele assortiment gunstiger geprijsd. Dat is voor gehele assortiment ^nsti. mij ook de reden waarom ik al zoveel jaren hier de boodschappen doe. Haal je exact hetzelfde bij een s andere winkel, dan moet je de kassabonnen maar eens vergelijken. Tien, twintig, dertig gulden, al naargelang de hoeveelheid boodschappen, scheelt het al gauw”, zegt onze gesprekspartner. Stellig is ze, mevrouw Marijnissen. Daarover hoeft geen enkele twijfel te bestaan, maar hoe zit het dan toch met haar prijsbewustzijn..? "Ik wil daar winkelen waar ik waar krijg voor mijn geld. Neem nu bijvoorbeeld de hagelslag van Venz - kan ik overigens niet aangesleept krijgen. Die is hier altijd één of enkele dubbeltjes goedkoper dan bij andere winkels. Of de wasverzachter van Robijn. Nu in de aanbieding voor nog geen twee gulden. Als je in zo'n winkel je boodschappen doet, hoef je nauwelijks prijsbewust te zijn...!" *4 - r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1