.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Nature Rial te Goes Tricotrend: mooie nieuwe centrum te Goes Campaign Ecco en Nieuw Chinees-lnd. afhaal- Eerste paal geslagen voor Gezondheids- vestiging in Yerseke Milieuvriendelijke actie van De Muynck Optiek Geslaagde openingsactie Videotheek 't Centrum AMERIQUE An american dream? Kasten, tafels, stoelen, fauteuils. Oneindig gevarieerd. PAAUWF Optima Uitzendbureau nu centraal in Zeeland centrum in 's-Gravenpolder Of Burgemeester Mandos opende Bo Sing Nieuwe vestiging Piet Heinstraat Goes Met Jozien Weststrate en Edwin's Quality Shop Twee geslaagde modeshows van A3 Modes Wemeldinge Voor contantlens-dragers jgjjjH DE BEVELANDER Woensdag 20 september 1995 7 stier'A nieuws stteeVcnieuwS yaauwe/ i Kraamzorg, Kruiswerk, Gezondzorg e.a. Kledinginzameling Mensen in Nood Zeeuwind Postzegelen te Heinkenszand Verkoping Rehoboth Manhuistuin weer vol muziek entekoop.InZeeV^ t waarbij duidelijk wordt met welke GOES Als de zon het af laat weten dan WONINGINRICHTING Igor Minnaard. De familie Schrier bleek winnaar te zijn geworden van het weekend Eurodisney en eind Zuid- de jaren meer tor. Onze kracht is de persoonlij ke benadering van de klant en uitzendkracht". omgebouwd tot een aantrekkelijk stoffenpaleisje, waar niet alleen de moeders die er hun stoffen komen uitkiezen zich goed thuis kunnen voelen, maar ook de kin deren zelf. Naast tricot-stoffen heeft de winkel ook een mooie collectie katoenen stoffen voor zelfmaakmode in huis. En uiter aard zijn de collecties aangepast aan het nieuwe seizoen, waarin de herfst- en wintermode actueel gaan worden. Rinkie van Gastel erin geslaagd een brede en trouwe klantenkring op te bouwen. Dat is mede te danken aan de vele nieuwe recente films die in videotheek t Centrum verkrijgbaar zijn in vele genres. Een overzichtelij ke presentatie van de grote collectie maakt het bovendien makkelijk om snel een keuze te maken. Óp de foto de overhandiging van de che que aan de gelukkige winnaars: van links naar rechts Ellen, Hubert en Kelly Schrier, Rob van Gastel, Igor Minnaard en Christa Paauwe van Reisbureau Van Fraassen. kiezen we voor de Grote kerk, als U het laat afweten, dan heeft u wat moois gemist. zaak aan de Lange Vorst te Goes hun nauwe verbonden- In de week van 25 tot en met 29 september wordt in Goes een inzameling van kleding gehou den ten behoeve van "Mensen in Nood". Kleding kan in genoemde week 's morgens worden ingele verd bij de r.k. pastorie aan de Zusterstraat 4 en bij voorkeur op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur en vrijdagochtend tot 10.00 uur in de garagebox bij "Het Archief" in de Wijngaard straat te Goes, naast fitnesscen trum Shape. met de schoenen, dat de klant geniet van het lopen. De Coöperatieve Windenergie- vereniging Zeeuwind heeft dit jaar haar zesde windturbinepark gerealiseerd. Het betreft een drietal Vestas turbines van 225 KW elk, die achter de dijk van de Oosterschelde bij het dorp Sta- venisse (Tholen) draaien. Een buitengewoon geslaagde plaats, gezien de kWh.produktie die de drie turbines sinds eind juni van voor een groot gedeelte de aandacht trekken voor Ijsland...! Het eiland van avontuur en natuur! Het land voor de Tracks en de Moves...! Een droomreis voor een natuur liefhebber. Een reis die je kunt krachten uw voeten te maken hebben: Bij deze speciale gele genheid hoort een speciale pro- voor doen...! En iedereen kan meedoen. was actief 1994 Onder het motto 'Samen oog voor een schoner milieu' is De Muynck Optiek te Goes gestart met een inzamelingsactie van lege flessen contactlensvloeistof. De zaak aan de Gansepoortstraat 3 geeft alle contactlensdragers nu de kans lege flesjes in te leveren. De heer en mevr. De Muynck van genoemde zaak vertellen over de opzet: 'De verzamelde flesjes sturen wij vervolgens naar een bedrijf dat van gerecycled kunststof onder meer tuinmeubilair maakt. De 'recycling garantie' van dit bedrijf staat er borg voor dat de geretourneerde fles jes daadwerkelijk worden herverwerkt. Gezamenlijk kunnen wij en de milieubewuste contactlensdragers een bijdrage leveren aan het ver minderen van de afvalstroom. Want jaarlijkse belanden bijna 9 mil joen lege flesjes contactlensvloeistof bij het huisvuil. Dit komt over een met ongeveer 200.000 kg kunststof afval. Het enige dat de con tactlensdragers behoeven te doen is de lege flesjes bewaren en in te leveren als zij volle aanschaffen.' Wie overigens nog nadere informa tie wil over deze milieuvriendelijke actie, kan bij De Muynck Optiek een gratis brochure ophalen. derkleding de laatste jaren een sterke groei gekend. Bovendien hebben we de hele opzet van onze winkel wat kunnen aanpas sen. Dat is gebeurd door het gebruik van meer kleur in de winkel en uit de reacties is sinds de herope ning gebleken, dat de verande ringen heel positief worden beoordeeld", aldus Liesbeth. Tri cotrend heeft het voormalige pand van Jan Burger Autoshop Op zaterdag 23 september a.s. van 13.30 tot 16.30 uur vindt er in gebouw "De Stenge" aan het Stengeplein te Heinkenszand een postzegelmiddag plaats, georganiseerd door Filatelisten vereniging "De Zeeuwse Delta" uit Middelburg. Men kan er gezellig ruilen of kopen uit de vele boekjes van de vereniging. De toegang is gratis. dit jaar leveren. Hoewel de zomermaanden in Nederland niet de meest windrijke maanden zijn, produceerde het nieuwe park tot nu toe boven verwach ting goed. De turbines bij Stave- nisse leveren ruim voldoende op om alle 500 huishoudens van het dorp Stavenisse van schone elektriciteit te voorzien. Zeeu wind opent het nieuwe windturbi ne project te Stavenisse op vrij dag 22 september, om 14.00 uur. Overigens heeft Optima een informatieve brochure waarin alles staat te lezen over de activi teiten en werkwijze. Bij verzorgingshuis Rehoboth aan de Jasmijnstraat 2 te Goes wordt woensdag 27 september a.s. de jaarlijkse verkoping gehouden. Iedereen is welkom tussen half drie en half vijf en van half zeven tot half acht 's avonds. Ze hebben een atmosfeer van gesettelde pioniers. Amerikaanse geschiedenis en een erfenis van traditioneel vakmanschap tekenen zich in de degelijkheid en nostalgie van meubelen van Bob Timberlake. Als ze niet uit Amerika kwamen zou je ze een stoere Europese geschiedenis toedichten. sfeervolle ambiance en zaal en foyer had gezorgd. De geuren lij nen werden gepresenteerd door Edwin's Quality Shop die onder meer de geurlijn van Crabtree Evelyne onder de aandacht bracht. Kortom: een geslaagde show, professioneel van opzet en dat leverde dan ook van de kant van de belangstellenden veel "open doekjes" op. is verder Zondag 24 september zal de muziek in de Manhuistuin te Goes worden verzorgd door muziekvereniging Euphonia uit Goes. Onder leiding van Anno Appelo zal er een keur van wer ken de tuin in geblazen worden. Voor de leden van Euphonia is dit één van de laatste concerten met alleen de lichtere muziek. Voor eind november staat deel- Rial en Ecco luiden in Goes de herfst in met een Nature Cam- duktdemonstratie, verzorgd door paign, die donderdag 21 septem- een vertegenwoordiger ber (morgen) van start gaat en duurt tot en met zaterdag. Rial name gepland aan een concert- concours waarop een tweetal beduidend moeilijker werken gespeeld moeten worden. Het Manhuistuinconcert staat nog in het teken van de vlotte marsen, de leuke latijns-amerikaanse werkjes en andere moderne stukken. We nodigen u graag uit weer voor volle bankjes te zor gen en hopen u samen met het zonnetje in de tuin te ontmoeten. een in ging Rondom de Oosterschelde, de Stichting Provinciale Kraam zorg Zeeland en Stichting Thuis zorg en Algemeen Maatschap pelijk Werk De Bevelanden. Ook het meldpunt voor vrijwillige thuishulp voor Goes vestigt zich in het gebouw. In totaal zullen circa 110 mensen er hun werk plek vinden. De voorbereidingen voor de bouw zijn eind vorig jaar begonnen. Architectenbureau 'Rothuizen van Doorn 't Hooft' is in de arm genomen em het gebouw te ontwerpen en de bouw te begeleiden. Het gebouw wordt vier lagen hoog en aan de buitenzijde voorzien van oranje rode tegels. De houten buitenko zijnen blijven blank. Binnen in het gebouw zal een vide - over de volledige hoogte en lengte van het gebouw - het beeld bepalen. Naar verwachting wordt het gebouw in de zomer van 1996 in gebruik genomen. Bij de foto: een foto van de maquette van het nieuwe cen trum aan het Hollandiaplein te Goes (foto Ruden Riemens). Met Ecco heeft Rial al jarenlang een succesvolle verstandhou ding. Het Deense merk en de Goese schoenenzaak houden er dan ook een wonderbaarlijk gelij kende filosofie op na. Op deze dagen brengen ze o.a. onder de aandacht de uitgebreide collectie "Tracks" en "Moves", waterdich- te(!) schoenen met een onge kend voetcomfort. Een zgn. "Walking-machine" maakt desgewenst een schitte rende afdruk van uw voeten, er is sprake van veel jeugdige dynamiek binnen de collecties. Tijdens de twee drukbezochte shows toonde het Wemeldingse modehuis, dat is gevestigd aan de Wilhelminastraat, ook een mooie serie mantels en jacks van Polarbear. Voor een kleurrijke ondersteu ning zorgde traditiegetrouw Jozien Weststrate die voor een Op het Hollandiaplein in Goes zijn in augustus de werkzaamhe den van start gegaan voor de bouw van een hoofdvestiging voor kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. Op donderdag 7 september is de eerste paal geslagen. Deze symbolische handeling wordt uitgevoerd door de heren De Boer en De Jonge, voorzitter van respectievelijk de Stichting Thuiszorg en Alge meen Maatschappelijk Werk De Bevelanden en van Kruisvereni ging Rondom de Oosterschelde en de Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland. Medio 1996 kunnen inwoners uit de regio in één gebouw terecht voor het aanvragen van gezins verzorging, wijkverpleging, kraamzorg, dieetadviezen, ver- pleegartikelen en deelname aan cursussen. De begane grond van het gebouw zal geheel wor den ingericht voor dienstverle ning aan de klanten. Dit komt de duidelijkheid ten goede. In het gebouw zijn ook de kanto ren gevestigd van Kruisvereni- 12000m2 showroom JL: xpLlJk y/ T Marconistraat 15, 01100-20840 een vertegenwoordiger van Ecco. Zij komt deze drie dagen om de klanten informatie te Schoenen en Ecco willen in de geven over het concept, het idee waarvan uitgegaan wordt bij het schoeisel, waar het schoeisel heid, die al vele jaren duurt, uit- tegen bestand is etc. etc. dragen tijdens deze campagne, Dit seizoen zal mede door deze waar het begrip "Lekker Lopen" campagne voor een centraal zal staan. Rial Schoe nen geeft op deze wijze mede vorm aan een wereldwijd Ecco- evenement. Meer dan 40 jaar is Rial-schoenmode succesvol in het ieder seizoen weer vinden van vernieuwde en verbeterde winnen. Maar je moet er wel iets collecties schoenen. Belangrijk is dat deze zaak er naar streeft dat de klant tevreden moet zijn Als de bezoekers even enthou siast worden als de mensen van Rial en Ecco (en dat zijn ze echt) en ze worden klant dan hebben ze niet alleen iets goeds aan de voeten, maar ook iets in de hand. Immers: de gelukkige winnaars kunnen de reis van hun leven maken. Ze winnen namelijk een spannende trektocht op Ijsland onder begeleiding van een pro fessionele gids. Alle deelnemers hebben een kledingset van Gore-tex® en robuuste Ecco- schoenen bij zich in hun bagage. Als extra prijs is er tijdens de campagne-periode een gratis film voor in het fototoestel en de beste inzendingen worden uitge geven in boekvorm en aan alle deelnemers toegezonden. kan men er terecht. De heer en mevr. Tam hebben hun werk na de opening van Bo Sing enigs zins verdeeld tussen Heinkens zand en 's-Gravenpolder. Bij Happy Garden kan men uiter aard nog steeds terecht voor de bekende menu's eh specialitei ten, waaronder die uit de Kanto- nese keuken. Het Chinees-lndisch afhaalcen- trum in 's-Gravenpolder is zes dagen per week geopend, van maandag tot en met zaterdag. Ook op feestdagen kan men er terecht. De openingstijden zijn van 11.30-21.30 uur. Telefonisch bestellen kan. Kortgeleden is in Goes Video theek 't Centrum geopend. De nieuwe eigena ren Rob en Rin kie van Gastel hadden rond de opening een ver loting op touw gezet met als hoofdprijs een weekend Euro disney bij Parijs. Er was veel belangstelling voor deze ope ningsactie. Bij het huren van een videofilm kreeg men een gratis lot. Dezer dagen vond de trekking plaats van de verloting. Dat gebeurde door vorige week werden de winnaars uitgenodigd om de prijs symbolisch in ontvangst te komen nemen bij de videotheek. In korte tijd zijn Rob en breid. Het heeft plaats voor 70 gasten. Bovendien hebben we er een afhaalcentrum. In 's-Graven polder ontbrak een dergelijk afhaalcentrum nog. En aange zien het toch een grotere plaats is met veel nieuwbouw, leek het ons een goede stap om er met een afhaalcentrum te beginnen. De naam Bo Sing heeft geen bij zondere betekenis, maar staat in verband met het Chinees voor "ster". Het afhaalcentrum richt zich met de kaart op een breed publiek. Men treft er dus vrijwel alle gang bare Chinese gerechten. Ook voor Indische afhaalmaaltijden het hoofdkantoor staat in Boskoop. Beatrix van Bochove vertelt: "Optima is thuis op elk vlak. We zijn actief in de techni sche en tekenkamersfeer, op industrieel en agrarisch vlak, medische en administratieve sector en ook in de produktiesec- A3 Modes, ondersteund door Jozien Weststrate Bloemsier- kunst en Edwin's Quality Shop, alle gevestigd te Wemeldinge, kan terugzien op twee zeer geslaagde modeshows. Die werden gehouden in het Dorpshuis in samenwer king met het op professionele leest geschoei de bureau Dyon Caractè- re. Zeven man nequins brach ten een middag- en avondvul lend programma, waarbij van A3 Modes een zeventigtal combina ties werden getoond. De collectie van mevr. Adrie de Baar en haar team is dit jaar sterk gebaseerd op de zwarte en grijze tinten, afgewisseld door mooie felle kleuren kobaltblauw, rood en fuchsia. De mode van A3 Modes is zowel lang als kort, reeds sinds vanuit Goes en had voorheen vestiging Terneuzen. Vanwege de behoefte om meer centraal te kunnen wer ken in de hele provincie, zijn de activiteiten nu verder ge concentreerd in de nieuwe vestiging Goes. Optima maakt deel uit van een keten van vijftien filialen op gebied van arbeidsbemiddeling. Het bureau in Goes wordt be mand door Beatrix van Bochove en Jaap Hollestelle. Optima bestaat twaalf en een half jaar en Uitzendbureau Optima heeft sinds kort een nieuwe centra le Zeeuwse vestiging aan de Piet Hein straat 8 te Goes. Optima j' Tricotrend: dat is de naam van de stoffenwin- kel die in oos telijk Beveland laatste steeds bekendheid heeft gekre gen. Het is de winkel van Liesbeth Pekaar-De Schipper, die tot op heden met Tricotrend gevestigd was op het adres Vierstraat 8 te Yerseke. De in 1991 geopen de winkel in aanvankelijk voornamelijk tricot-stoffen, sindsdien steeds gegroeid. Er deed zich de moge lijkheid voor om een nieuw, gro ter pand in hartje Yerseke aan te kopen en sinds twee weken is Tricotrend nu gevestigd op het adres Vierstraat 14. "Een hele verbetering. En bovendien heb ben we meer ruimte in de nieuwe zaak gekregen. Dat was ook wel nodig, want we hebben vooral op het gebied van stoffen voor kin- Het dorp 's- Gravenpolder heeft sinds kort een Chinees- lndisch Afhaal centrum. Het is te vinden op het adres 's- Gravenstraat 3 en de naam is Bo Sing. Het afhaalcpntrum werd geopend door burge meester Man dos van de gemeente Bor- sele. En daar was een spe ciale reden voor. Want Bo Sing is opgezet door de familie Tam, die al vele jaren het 1 Chinees Indisch Restaurant Happy Garden in Heinkenszand drijft. Het afhaalcentrum is te vin den op het adres 's-Gravenstraat 3, waar voorheen een tabaks zaak was gevestigd. Het pand is flink aangepast en het is duidelijk herkenbaar gemaakt door de versieringen van gevel en raam- partijen met Chinese symbolen en opvallende kleuren. Er is bij het pand goede parkeergele genheid. De heer en mevrouw Tam vertel len: "In Heinkenszand hebben we al vanaf 1979 ons restaurant Happy Garden. In 1991 hebben we dat gemoderniseerd en uitge-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7