WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Mode van de Malle Molen OPEL-RIJDERS iOPGELH! Goense Ovezande kijkt niet op 'n kratje r EXTRA KORTING Kwik-Fit Naaimachineservice Van Oorschot 12,5 met zaak in Goes NHI en Wim Vogel in Goes aan Westwal onder één dak Martin Wijdemans repareert schoenen milieuvriendelijk MEDISCHE DIENST DEZE WEEK I 2-JAAR GARANTIE j rójBÈtöptfcQ Kampman vWz ,an9e vorststraat 57 y goes, tel. 01100-30214 7^' ■F Tijdens oogmeetweken I I I I I I I I I il i l’UJII DE BEVELANDER Woensdag 20 september 1995 13 voor 23 en 24 sept. 1995 na :mvw VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: OP DE TOCH AL VOORDELIGSTE OPEL UITLATEN. ft OP ALLE ONDERDELEN BETER reservebril (enkelvoudig) off 50,- korting bij aankoop van komplete bril Ml i sl BOVENDIEN MET [GOES^iaElN FRANKRIJK _2Z_0113-220837j VREDESBURO Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. FT' y Mr - ■L, w f mans, die samen met zijn echt- ’’gevat’ f HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: HOMEOPATEN KRUISWERK show een momentopname dat de jeugd op het podium kwam. Goes heeft er sinds kort twee nieuwe dienstverlenende bedrij ven bij. Het gaat om Wim Vogel Verhuizingen en het Nederlands Handelsinstituut die dezer dagen een nieuw pand betrokken op het adres Westwal 17. Het gaat om twee in Zeeland reeds lange re tijd vertrouwde bedrijven, die met de vestiging onder één dak in Goes hun dienstverlening dichter naar de consument willen brengen. Voor beide onderne mingen betreft het de derde ves tiging in Zeeland. Hoewel Wim Vogel Verhuizingen al kantoren heeft in Vlissingen en Middel burg, deed de behoefte zich gevoelen om in Goes uit te gaan breiden. De heer H. Haverkort van het verhuisbedrijf vertelt: "We hebben ons filiaal in Goes geopend omdat we de laatste jaren steeds meer merkten dat klanten van de Bevelanden ons Schoenen die overigens anno 1995 ook best modieus mogen Bij Attent Goense aan de Hoofd straat 47 te Ovezande is vrijdag 15 september een speciale Hei neken Night of the Proms aktie gestart. De Heineken Night of the Proms brengt jaarlijks het beste van pop en klassiek bij elkaar. Attent Goense doet mee aan een Proms display-aktie en de winkel zal gedurende de aktie de authentieke Proms-sfeer uits tralen. Iedere klant die tijdens deze aktie een krat Heineken Bier koopt, kan voor slechts Bij de foto: Afgelopen vrijdag was de hele voorgevel van Supermarkt Goense aan de Hoofdstraat te Ovezande inge pakt met zo'n 300 bierkratten. Je zou bijna denken dat ze er niet op een kratje kijken. Al was 't juist de bedoeling van Goense en de bekende Neder landse brouwer dat ze wél wer den gezien. Op de foto: een indruk van de openingsdag waarop de prij zen aan de jeugd werden uit gereikt door Joli Jolig. 2,50 een speciale Proms mini- CD bestellen. Op de mini-CD staan vijf spetterende Proms nummers in live-uitvoering. Naar Attent Goense dus, om alvast in de stemming voor de Heineken Night of the Proms te komen én de speciale mini-CD. Deze aktie geldt zolang de voor raad strekt! De zaak aan de Wijngaardstraat heeft in de loop der jaren in heel Zuid- en Noord-Beveland, Wal cheren en Schouwen-Duiveland een trouwe klantenkring opge bouwd. "Dat komt aan de ene kant van wege de kwaliteit van het merk, aan de andere kant blijkt dat onze service, waar we sterk het accent op leggen, een goede binding met de klanten geeft", aldus de heer Van Oorschot. De jubileumactie van de 12,5-jarige naaimachineservice loopt door tot in oktober, maar is ook enigs zins afhankelijk van de snelheid waarmee de jubileum-naaima- chines de deur uitgaan. Overigens was die foto niet representatief voor de kwaliteit van het gebodene. Vandaar dat we er nu nog even op terugko men en we een indruk geven van de getoonde mode zoals die door de Malle Molen in beeld werd gebracht. Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes REGIO ZEELAND J. v. Dam. Tel. 01188 - 3607. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. P.S.M. Frantzen, Kastanjestraat 307, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werft wordt waargenomen: dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-21344. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 01100-14450. van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 01100- 15306. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: MARCDEREGT Goes: "Wij wilden eveneens de service dichter bij de klant bren gen". NHI in Goes beschikt over de mogelijkheid tot computertrai- ningen en het maken van kopieer- en drukwerk. Het is tevens één van de grootste insti tuten in Zeeland voor type-oplei- dingen, c.q. tekstverwerking. Beide bedrijven hielden rond de opening in Goes open huis. Tevens was er een kleurwed- strijd voor de jeugd uitgeschre ven. En daar werd druk gebruik van gemaakt. Met een drukbe zochte en feestelijke uitreiking van prijzen aan de deelnemende jeugd, werd de officiële opening van beide nieuwe vestigingen onder één dak afgerond. Dezer dagen is het 12,5 jaar geleden dat Naaimachineservice Van Oorschot zich in Goes heeft gevestigd. Het bedrijf van de heer en mevrouw Van Oorschot is van origine afkomstig uit 's-Gravenpolder, waar men in 1977 met de naaimachineservi ce van start ging. Rond het kope ren jubileum van de zaak aan de Wijngaardstraat 52 te Goes, heeft Van Oorschot een aantrek kelijke aanbieding, te weten een naaimachine van het merk Anker, type 1550 XL die met kor ting en inruil kan worden gele verd voor 899,-. De normale verkoopprijs komt uit op 1299,-. Overigens is het aantal machines beperkt, zodat wie van plan was om een nieuwe naai machine aan te schaffen, niet te lang moet wachten. Anker is één van de merken die Van Oorschot exclusief voert voor Midden- en Noord-Zeeland. "Een machine die een goede prijs-kwaliteitsver- houding kent", aldus Naaimachi neservice Van Oorschot. Daar naast voert de zaak het bekende merk Bernina, dat bekend staat om zijn voortreffelijke kwaliteiten, een topmerk dus. Van datzelfde merk heeft Van Oorschot ook een serie Lock-machines in huis. dere speciaalzaak op gebied van schoenenservice geworden. Naast de al genoemde repara ties van alle soorten schoenen, kan men terecht voor aanpassin gen van nieuwe schoenen. Ook worden op medische indicatie steunzolen gemaakt. Kortom: een goede pasvorm staat bij Martin Wijdemans hoog in het vaandel. Daarnaast heeft de zaak een nodige aanpassingen kwalitatief hoogstaande collectie gedaan, waaronder een gewij- gezondheidsschoenen in huis, zigde verlichting, nieuwe kleuren in het interieur, enz. Jos Wijde- KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen ’s avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en S.A.M. Nets-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 01100-32924. wilden inschakelen. Dat was onder meer het geval als gevolg van de uitbreidende doe-het- zelf-markt. Een uitbreiding van de service dus. Dit is ook de reden dat in Goes werd gezocht naar een pand dat mooi centraal lag en op een goede zichtlokatie. Die werd gevonden aan de Westwal. Bij Wim Vogel Verhui zingen in Goes kan men o.a. terecht voor het afhalen van diverse zaken die bij een verhui zing nodig zijn, zoals verpak kingsmateriaal, dozen e.d. Ver der kan men er alle voor verhui zing benodigde informatie krij gen. Eveneens voor een centrale lokatie in Zeeland en Goes koos het Nederlands Handelsinstituut, dat dus eveneens op het adres Westwal 17 is te vinden. NHI had al kantoren in Terneuzen en Vlis singen. H.P. van Laere over de activiteiten en het kantoor te Zoals we vorige week in De Bevelander al berichtten kan de Malle Molen te Heinkenszand terugzien op een geslaagde modeshow in De Stenge. Er werd dames- en kindermode getoond en de show werd gecompleteerd door Wenna Schoenmode, William's Coiffu res en Optiek De Visser. Vorige week toonden we van genoemde AKKU’S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. T//£ Shoe-service Martin Wijde mans aan de Vismarkt te Goes kan sinds kort op nog milieuvriende lijker wijze alle schoenrepara- ties en aanpas singen uitvoe ren. Dit dankzij een grondige renovatie en modernisering van de appara tuur in de zaak. Deze is veer tien dagen tij dens de vakén- tie terug geweest naar de fabriek en het resultaat is dat er schoner dan voorheen kan worden gewerkt. De heer Jos genote Elsbeth de klanten helpt, Wijdemans, die in 1964 de zaak is in de loop der jaren een bijzon van zijn vader overnam, vertelt: "We hebben nu de beschikking over een lijmdamp-afzuigsys- teem en ook heeft de machine een stille compressor gekregen. Dat betekent gezonder werken en ook de opstelling van de apparatuur is gewijzigd, waar door ikzelf plezieriger kan wer ken. Voor de klant betekent dat nog verdere verbetering van kwaliteit". Ook in de zaak zelf zijn de nodige aanpassingen worden genoemd. De zaak aan de Vismarkt voert onder meer de merken Birkenstock, Salaman der, Ara, Finn Comfort, Santer, Romika en Rohde. Tevens kan men bij Shoe Service Wijdemans terecht voor aanpassingen van schoenen die elders zijn gekocht. "Schoenen die wij bijvoorbeeld niet hebben kunnen leveren, wil len we op verzoek van onze klanten eventueel op pasvorm brengen", aldus Jos Wijdemans, die niet alleen binnen Zeeland veel klanten heeft, maar die ook veel trouwe klanten uit overig Nederland regelmatig over de vloer krijgt. Leger des Heils Zondag 24 september, 10.00 uur: kapitein M. van Dalen en kapitein E. van Triest (“Zendingszondag”). 's Avonds dienst in Middelburg, met de Amsterdam Staff Band. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS'; voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u„ buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. I 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 01184-15011, fax 01184-11167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen .met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). •5 -X- -JÊPk IA»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13