SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT 1 “DE KLEURMAKER VAN DE STREEK” Koninklijke erepenning voor 100-jarige vv Goes Gezelligheidstoernooi Darts te Krabbendijke Komende maanden organiseert Dartclub The Polar-bears een gezelligheidstoernooi, dat steeds plaatsvind op de derde zaterdag van de maand. Na de start op 16 september zijn de volgende speeldata op 21 oktober, 18 november, 16 december en 20 januari. I p uil 1® 9.95 De nieuwe VOORJAARS- BLOEMBOLLEN vele soorten zijn ook weer binnen Reuze BOL CHRYSANTEN K^''NltUWENHUIJSE Woensdag 20 september 1995 10 HEEFT VOLOP HERFSTARTIKELEN 9,75 De trendsetter met de ruimste keuze en kwaliteit OPEN DEUR DAGEN 23 EN 30 SEPTEMBER Uw kind homosexueel Kerkdienst met verstandelijk gehandicapten Boeken- en platenmarkt in Krabbendijke Tovaal thuis tegen K.M.D. groenblijvende HEESTERS en CONIFEREN WATER in uw tuin HERFST de ideale tijd om Uw vijver aan te leggen DRUIVENPLANTEN v.v. Wolfaartsdijk v.v. Kapelle v.v. Arendskerke NCVB Kapelle Kinderkleding- inzameling Beurs speelgoed en kinderkleding Plattelandsvrouwen Film 't Beest Rouwverwerking Korfbal Kapelle: Officier O.N. Circus Bongo treedt op in Ter Valcke Oecumenische avond- ln de maand september viert nebeden Kaoelle De Piek Cursus droogbloemen Onderhoud veerboot Binnenhuis architectuur Koken met zeewier VOGELHUIS Modeshow Sint Maarten in de Groe Goes Terre des Hommes Goes Ruilbeurs speelgoed Symposium Heemschut i r'; Origami-cursus V.V. "De Patrijzen" DE BEVELANDER Borstvoeding Beurs speelgoed en kinderkleding NVVH Goes e.o. v.v. Kruiningen KRABBENDIJKE tel 01134-3484 Belastingcontrole 00K VOOR TUINONTWERPEN (dus ook voor doe-het-zelvers) Herfst de ideale tijd om Uw tuin te veranderen, o.a. vijvers, terrassen, pergola’s, hagen, beplantingen enz. enz. En nog veel meer, alles voor uw tuin Kinderkleding/speel- goedbeurs te Hansweert o.a. GEELGORS ,y van 1 1,5 km. I 1.000 nf overdekt Z ■z Uw kind is homosexueel, en dan? Daar is tot op heden geen pasklaar antwoord op gevonden. Evenmin is het bekend hoe te handelen nadat u te horen krijgt dat uw kind bisexueel is. Het COC Midden-Zeeland geeft u wel de kans daar met anderen over te praten. Geen praatgroep, maar wel in een ontspannen sfeer praten met andere ouders van homosexuele jongeren. Ook andere geïnteresseerden zijn natuurlijk welkom. Het COC Mid den-Zeeland houdt een open avond op vrijdag 22 september aanstaande. U kunt het pand vin den aan de Eigenhaardstraat 2 te Middelburg. De avond begint om 21.00 uur en de toegang is gratis. Zondagmorgen 24 september, om 10.00 uur is er in de Christe lijke Gereformeerde Kerk, aan de Bergweg te Goes, een dienst met verstandelijk gehandicap ten. Het thema is: "Ik, de Here, ben je dokter". Ds. M.C. Mulder zal deze dienst leiden. Na afloop van de kerkdienst is er koffie of limonade. U bent van harte wel kom! ‘veranda,s ‘serre,s ‘ramen deuren in aluminium en kunststof A 'z EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 22 T/M 28 SEPTEMBER 1995 22 sept.: Zeelandhallen 20.00 uur: Concert André Hazes. 22/23 sept.: Heer Hendrikhuis, 's-Heer Hendrikskinderen, vrijdag 16.00-20.00, zaterdag 10.00-24.00 uur: Kunstnijverheidsmanifesta- tie. 23 sept.: Grote Kerk, Museum Muziekschool: Internationaal Kamer- muziekfestival m.m.v. 33 koren en ensembles. 22/26 sept.: Verschillende plaatsen, 12,00-17.45 uur: "Zeeland uit de kast" theaterfestival langs spoorlijn stoomtrein Goes-Borsele door 10 poppentheater o.m. het Litouwse Panevezys Waggon Puppet Theat re. 24 sept.: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert Fanfare "Euphonia" uit Goes. 26 sept.: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Beiaardconcert stadsbeiaar dier Sjoerd Tamminga. 27 sept.: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. VERWACHT: 7 okt.: Dubbelkorige Motetten van J.S. Bach door de Noordneder- landse Cantorij o.l.v. Jan Hut (Grote Kerk, 20.00 uur). Zaterdag 23 september wordt in 't Aerum Uus aan Kerkpad 3 te Krabbendijke een boeken- en platenmarkt gehouden. Men is welkom tussen 10.00 en 14.00 uur. De organisatie is in handen van het Chr. Jeugd- en Jonge renwerk, voor welke stichting ook de opbrengst bestemd is. De organisatie vertelt: "We hebben een zeer grote voorraad boeken, waaronder een groot deel uit de voormalige bibliotheek en enkele nieuwe boeken. Er zijn boeken voor jong en oud. Ook is er een grote collectie grammofoonpla ten, die voor een klein prijsje weg te gaan. Verder hebben we in 't Aerum Uus 16 oud Hollandse spelen opgesteld. Tegen een geringe bedrag kunnen oud en jong aan deze spelen deelne men. De winnaars van een spel ontvangen een prijs. Verder is er voor de kinderen nog een grab belton en worden er loten ver kocht." Aanstaande zondag 24 septem ber speelt de Goese Rugbyclub Tovaal op sportpark het Schen- ge in Goes tegen K.M.D. uit Wateringen. Na de 10-5 overwin ning op Ducks in de eerste kom- petitie-wedstrijd ziet het trainers- duo Arthur Hogesteger en Ad Buijs ook in dit duel winstkansen voor de Goesenaren. De kick-off van het duel is om 14.00 uur en de toegang is gratis. Voor infor matie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Hans Markusse, Simone Veilhof 19 te Goes, tel: 01100 -15048. EXPOSITIES t/m 30 sept.: R.K. Maria Magdalenakerk: Oil paintings and Graphic Arts van Safian Ashot (info: 01100-32592). tot 30 sept.: Galerie APZ Zeeland: Tentoonstelling schilderijen Heemsteedse groep "Creavant" (info: 01100-37723). t/m 15 okt.: Galerie "Mi Parti": Thema-expositie over mode, afstu deerproject of nieuwe lichting modeontwerpers. (Info: 01100-31819). t/m 15 okt.: Lunchcafé "De Bult": Schilderijen van Mevr. Nooren uit Breda. t/m 27 okt.: Stadskantoor: Schilderijen van Nico van Welzenes uit Goes, (info: 01100-49740). Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031). Om van te eten of van te drinken (wijn) Vele soorten grote planten spoorweg overgang 800 meter Programma zaterdag 23 sep tember: Wolfaartsdijk I - Duiveland I, aan vang 14.30 uur. Wissenkerke II - Wolfaartsdijk II, aanvang 14.30 uur. Wemeldinge III - Wolfaarts dijk III, aanvang 14.30 uur. Wolf aartsdijk IV - Kloetinge VII, aan vang 12.45 uur. Wolfaartsdijk A 1 - Kruiningen A 1, aanvang 11.15 uur. Wolfaartsdijk D meisjes - Goes D 2, aanvang 10.00 uur. Wolfaartsdijk F - Goes F, aan vang 10.00 uur. itüB 20 sept.: 19.00 uur: Krabbendij ke B1 - Kapelle A1; 23 sept.: 14.30 uur: Kapelle 1 - Oostkapel- le 1; 12.45 uur: Dauwendaele 2 - Kapelle 2; 14.30 uur: Kapelle 3 - Yerseke 4; 12.45 uur: S.S.V. 65/5 - Kapelle 4; 12.45 uur: Kapelle 5 - WIK 4; 12.45 uur: Kapelle A1 - Arnemuiden A1; 12.45 uur: Goes B1 - Kapelle B11115 uur: Kapelle B2 - Hein- kenszand B1; Kapelle C1 vrij. 11.15 uur: Kwadendamme C1 - Kapelle C2; 10.00 uur: Zierikzee D1 - Kapelle D1; 10.00 uur: Kapelle E1 - Hansweertse Boys E1; Programma zaterdag 23 sep tember: Een uitwedstrijd voor Arendskerke I en wel tegen Din- teloord I, een ploeg die de eerste koploper van deze klas is. Zodat het een moeilijke opgave wordt voor onze spelers, omdat er toch enkele mensen geblesseerd zijn. Succes! Aanvang 14.30 uur. Bruse Boys 2 - Arendskerke 2 14.30 uur; Arendskerke 3 - Krab bendijke 3 14.30 uur; Arendsker ke 4 - Kruiningen 5 14.00 uur; Arendskerke A1 - S.S.V. '65 A1 12.45 uur. De NCVB afd. Kapelle begint het nieuwe seizoen op donderdag 21 september in de "Vroone". Kapitein Kooistra, die als waar nemer in voormalig Joegoslavië is geweest, houdt een lezing over: "Wat is de opdracht van Nederlandse Blauwhelmen in dat bezette gebied?" Aanvang: 19.45 uur. Gasten wekom! Stichting Beter Milieu houdt don derdag 21 september een inza meling van kleding in de gemeente Goes. De opbrengst is bestemd voor Greenpeace. Men kan de kledingzak vanaf 9.00 uur goed zichtbaar aan de kant van weg of straat zetten. Wie buiten de bebouwde kom woont, kan bellen naar tel. 01687-2132, zodat de zak daar dan wordt opgehaald. Woensdagmiddag 27 september wordt een kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden in het Wilhelminahuis te Wilhelmina- dorp. De beurs is geopend van 13.30-15.00 uur. Spullen inleve ren kan op maandag 25 septem ber 's morgens tussen 09.15- 9.45 uur in het Wilhelminahuis. De Plattelandsvrouwen te Goes houden een bijeenkomst op dinsdag 26 september in de Prins van Oranje, aanvang 13.45 uur. Mevrouw van Boxhoorn houdt een lezing over."Het leven van Koningin Emma". Belang stellenden zijn welkom. Donderdag 21 en zaterdag 23 september draait in filmtheater 't Beest te Goes de film 'Amateur', aanvang 20.30 uur, speelduur 105 minuten, regie Hal Harley. Iets over de inhoud: Issabelle is een ex-non die gelooft dat God haar man een, tot nog toe, niet nader gespecificeerde missie toebedacht heeft. Ze voorziet in haar onderhoud door het schrij ven van korte verhaaltjes voor een pornoblad. Op een dag ont moet ze Thomas, een verwarde, creatieve, aan geheugenverlies lijdende man die door de straten van New York struint. Samen proberen ze Thomas' verleden te ontrafelen. Ondertussen ontfer men ze zich over het jonge por nosterretje Sofia. Vóór ze het weten worden Thomas, Issabelle en Sofia achtervolgd door moordlustige gangsters. Tho mas, zich niet bewust van zijn criminele achtergrond, legt zich toe op het redden van Sofia en de móóie Issabelle, op wie hij hopeloos verliefd is geworden. Tot 25 september a.s. kunnen belangstellenden uit Zeeland zich aanmelden voor een avond over rouwverwerking. De avond wordt op 2 oktober a.s. gehou den in het Integraal Kankercen trum Rotterdam, aanvang 20.00 uur. De avond is bedoeld voor gezinnen waarvan één van de ouders is weggevallen door overlijden. Zowel ouder als kin deren boven de twaalf jaar zijn uitgenodigd. Inl. Mevr. H. Dijks hoorn, tel. 010-4405801. Hieronder volgt het schema van KVK dat 23 september gespeeld gaat worden: KVK 1 - Animo 4 16.00 uur; KVK 2 - Emergo 2 12.00 uur; Onda A - KVK A1 10.00 uur; KVK A2 - Bl. Wit A2 10.00 uur; KVK B - Luctor B2 10.30 uur; KVK E - BKC E 11.45 uur. Als u wilt komen kijken bent u voor de thuiswedstrijden van harte welkom op het veld aan de Bonzijweg in Wemeldinge. U kunt ook meetrainen: Vanaf 18 jaar en ouder: ma. do. 20.00 - 21.00; 15 tot 18 jaar ma. do. 19.00 - 20.00; 12 tot 14 jaar maandag 19.00 - 20.00; 10 tot 12 jaar donderdag 19.00 - 20.00. 8 en 9 jaar (op ijsbaan in Kapel le) dinsdag 19.00 - 20.00. Ieder een is van harte welkom om 4 keer gratis mee te trainen in de eigen leeftijdscategorie! Afgelopen zaterdag heeft de 100-jarige vv Goes tijdens de viering van het eeuwfeest de Koninklijke Erepenning in ont vangst mogen nemen. Die werd door burgemeester drs. D. van der Zaag aan het bestuur aange- Ir. P.J. Gruijters is vorige week benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeur de tijdens zijn afscheid als Dijk graaf van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. De onderscheiding werd hem uitge reikt in Landlust onder Nieuw- dorp. De heer Gruijters maakt gebruik van de VUT-regeling. De heer Gruijters woont in 's-Heer Arendskerke en is momenteel waarnemend burgemeester van de Brabantse grensgemeente Zundert, welke betrokken is bij gemeentelijke herindeling in die regio. Om de twee weken wordt in de N.H. Kerk van Kapelle komende tijd een oecumenisch avondge bed gehouden. Deze bijeenkom sten van bezinning zijn steeds op donderdag tussen 19.15-20.00 uur. De eerstvolgende bijeen komst met avondgebed is don derdag 21 september a.s. Een lijst met data van de bijeenkom sten is in de kerk beschikbaar. De wedstrijden worden gespeeld bij café De Ijsbeer aan de Dorpsstraat 69 te Krabbendijke, boden tijdens de feestelijke receptie in de kantine van de v.v. Goes op sportpark Het Schenge. De v.v. Goes (Gezamenlijk Opwaarts, Eendrachtig Sterk) werd opgericht op 15 september 1895. Doelstellng is het beoefe- Verpleeghuis Ter Valcke haar 30-jarig bestaan. Dit lustrum wordt met diverse activiteiten voor bewoners, familieleden, personeelsleden, relaties en vrij willigers gevierd. Als hoogtepunt van al deze festiviteiten zal op woensdag 20 september Circus Bongo optreden. Verpleeghuis Ter Valcke wil ook alle inwoners van Goes en omstreken in de gelegenheid stellen om van dit circus mee te genieten. Voor de prijs hoeft u het niet te faten, want de kaarten worden voor 5,- per stuk bij de receptie van Ter Valcke verkocht. Per voor stelling zijn 150 kaarten beschik baar. De eerste voorstelling begint om 14.30 uur en duurt tot 15.45 uur. De tweede voorstel ling begint om 16.15 uur en duurt tot 17.30 uur. nen en bevorderen van de voet balsport in alle verschijningsvor men, met uitzondering van beroepsvoetbalsport. De 100- jarige vereniging telt momenteel 240 leden en speelt voor Zeeuw se begrippen op hoog niveau. Zaterdag 23 september zal er een optreden van de Twentse Nederlandstalige rockformatie Fratsen plaatsvinden in de Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissin- gen. De aanvang is 22.00 uur en de entree is ƒ10,-. Vrijdag 22 september kan er weer gejamd worden. De aanvang is 21.00 uur. Instrumenten zijn aanwezig. aanvang steeds 20.00 uur en inschrijven vanaf 19.30 uur. Telefonisch inschrijven kan ook via 0113-503418. De wedstrijden worden gespeeld volgens 501 3 maal. Gespeeld wordt om de inleg van de avond. Inschrijfgeld vijf gulden. Tot 20 spelers wordt met poule-systeem gewerkt, daarboven met het knock-out- systeem. Wie kennis wil maken met darts is eveneens welkom. Atelier Kreafleur in het Am- bachtscentrum te Goes start weer een cursus voor mensen die creatief willen werken met droogbloemen. De cursus wordt gegeven door Dineke Geerligs. Wie belangstelling heeft om mee te doen, kan zich aanmelden bij het Ambachtscentrum op woens dag- en zaterdagmiddag tussen 13 en 17.00 uur. Tel.: 01100- 14102. Men kan zich ook recht streeks bij Dineke Geerligs aan melden, maar alleen na 18.00 uur. Haar telefoonnummer is 01100-13273. Vanaf maandag 25 september gaat de dubbeldeks-veerboot Prins Willem Alexander die tus sen Kruiningen en Perkpolder vaart, twee maanden in onder houd. Vanuit Vlissingen komt dat de tweedeksveerboot Prinses Juliana naar Kruiningen-Perkpol- der, zodat men daar met dezelf de capaciteit blijft varen. In Vlis singen moet men in die periode doen met de enkeldekker Prin ses Margriet. Op deze laatste boot kunnen geen geladen vrachtwagens en vrachtcombi- naties die hoger zijn dan vier meter. Binnenhuisarchitect Joan Houwelingen, lid BNI, start don derdagavond 28 september een cursus binnenhuisarchitectuur in Goes. De cursus omvat 12 avon den. De cursus wordt gegeven in het Oosterschelde College in Goes. De cursus is bestemd voor iedereen die iets meer wil weten over de principes en mogelijkheden van het inrichten van een interieur. Wie de cursus doorloopt zal in staat zijn om een eigen interieur te ontwerpen voor een woonkamer, keuken en bad kamer en slaapkamer. De cursus kost 265,- totaal. Wie deel wil nemen, kan zich aanmelden bij het Oosterschelde College, Zus terstraat 11, Goes. Telefoon: 01100-31170. De Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon houdt op zaterdag 23 september a.s. een kooksessie 'Koken met zeewier'. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de toepassings- en verwerkingsmogelijkheden van zeewier in de Nederlandse keu ken. In landen als Frankrijk en Japan wordt zeewier veelvuldig voor culinaire doeleinden gebruikt. Tijdens de kooksessie wordt gewerkt met zeesla, zee- boontjes en wakame. Deze zee groenten worden tot heerlijke gerechten verwerkt in combina tie met fijne vissoorten als ge rookte zalm, tongfilet en scam pi's. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld het kook boekje 'Zeeuwse koks koken met zeewier' tegen gereduceerd tarief aan te schaffen. Plaats Studiecentrum Oranjezon, Schoolstraat 4, 4356 BX Oostka- pelle. Inlichtingen en aanmelding 01188-1507. O’ GRINDWEG 79, YERSEKE. TEL 01131-2075 Op donderdag 21 september a.s. organiseert verzorgingshuis Sint Maarten in de Groe, in samen werking met Harry Kerkhofs Modehuis, een modeshow van dames- en herenkleding en lin gerie. De kleding die getoond wordt is met name gericht op de wat oudere dames en heren. De modeshow vangt aan om 14.00 uur en na de show bestaat er gelegenheid om de kleding te passen en te kopen. Sint Maar ten in de Groe is gelegen aan het Laantje van Westdorp, bij de Watertoren, in Goes Zuid. Belangstellenden uit de omge ving zijn van harte welkom. Op vrijdag 22 september houdt Terre des Hommes een informa- tieochtend. Iedereen die wat meer wil weten over Terre des Hommes is dan welkom. Er wordt informatie gegeven over het werk van Terre des Hommes en over de aktiviteiten van de werkgroep te Goes. Deze werk groep is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De informatie-avond vindt plaats in de winkel: Albert Joachimkade 5. U kunt komen tussen 9.30 en 11.30 uur. Komt u liever een andere keer? Ook dat kan. Bel dan naar: Marianne Westra, tel. 01100-33881 of Ine ke Elenbaas, 01100-13869. De MKM-Collectorsclub, die onder meer gevestigd is te Krab bendijke, organiseert zondag 24 september weer een internatio nale speelgoed-ruilbeurs in het speelgoedmuseum Nekkerspoel 21 te Mechelen (B). Het is de 35e ruilbeurs in deze opzet. Er worden verzamelaars uit heel West-Europa verwacht. De beurs is open tussen 10.00 en 13.30 uur. Ook het museum is dan geopend. Inl. over tafels e.d. via tel. 01134-3516. Vrijdagmiddag 22 september wordt in de Kloveniersdoelen te Middelburg een symposium gewijd aan nieuwbouw in relatie tot oude dorpskernen en land- schap. Heemschut Zeeland wil met dit symposium een bijdrage leveren aan de gedachte- en planvorming bij de ruimtelijke ontwikkeling van kernen in Zee land. De middag begint om 14.00 uur, entree tien gulden. Tuincentrum Bij voldoende belangstelling, start er in het Dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland, een cursus Origami en wel op de maandag avond 2 okt. van 19.45 t/m 21.45 uur en/of dinsdagmorgen 3 okt. van 9.15 t/m 11.15 uur. De beginnerscursus bestaat uit 7 lessen. Hierin komen een hele boel basistechnieken in voor, zodat U na de cursus zelfstandig uit vele Origamiboeken kunt vou wen. Voor inlichtingen en opga ve belt u: Hannie van de Sluis, tel. 01196-12703. Origami- Docente van de Origami Socië teit Nederland. De tweede thuiswedstrijd van het seizoen is voor Patrijzen een zware klus tegen kampioenskan- didaat Roosendaal. Deze door gaans technisch zeer verzorgd spelende ploeg is altijd al een moeilijk te bestrijden tegenstan der geweest en hoogstwaar schijnlijk zal dat ook nu weer het geval zijn. Toch zal Patrijzen met de nodige strijdlust moeten pro beren om deze ploeg een hak te zetten en voluit te gaan om 3 punten in eigen huis te houden. Zeker met twee zware uitwed strijden voor de deur, is het noodzakelijk om te proberen uit de buurt te blijven van de degra datiezone om zodoende in dit vroege stadium van de competi tie niet direct met een al te grote druk geconfronteerd te worden. Dat een ploeg als Roosendaal niet aan mee zal werken is voor ons allen echter wel duidelijk dus zal het ook nu weer een kwestie zijn van keihard werken en hopen dat de kansen die ont staan er in ieder geval ingaan. We hopen in ieder geval op een mooie en sportieve wedstrijd en dat u weer met z'n allen zal komen om Patrijzen aan te moe digen. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zaterdag 23 september" 14.30 uur: Patrijzen dames - Kloetinge dames; 11.15 uur: VCK A1 - Patrijzen A1; 11.15 uur: Volhar ding 01 - Patrijzen C1; 10.00 uur: Patrijzen Om - Mevo D2; 11.15 uur: Patrijzen D1 - Rillan- dia D1; 10.00 uur: Lewed. Boys E1 - Patrijzen E1; 10.00 uur: Patrijzen E2 - Yersekë E2; 10.00 uur: Apollo F - Patrijzen F. Zon dag 24 september: 14.30 uur: Patrijzen 1 - Roosendaal 1 14.20 uur: Zeel. Sport 2 - Patrij zen 2; 10.30 uur: ROS 6 - Patrij zen 3; 12.00 uur: Patrijzen 4 - Goes 5. Op dinsdag 26 september start La Leche League met het organi seren van informatie-avonden over borstvoeding in Kapelle. Deze eerste bijeenkomst, die begint om 20.00 uur, heeft als thema: "Waarom kiezen voor borstvoeding?" Moeders en aan staande moeders die belangstel ling hebben zijn van harte wel kom. Voor nadere informatie kunt u bellen: 01189-3156. c.ta VERANDA w NEDERLAND B.V De wijkvereniging Goes-West organiseert een kinderkleding- beurs op donderdag 21 septem ber 's middags van 13.30 tot 15.00 uur. Kleding en speelgoed kunt u inleveren op donderdag morgen 21 september van 9.00 tot 9.30 uur. Niet-verkochte kle ding weer ophalen vrijdag 22 september van 19.00 tot 19.30 u. 's avonds. Verkoop, inleveren, ophalen van de kleding: bij het wijkgebouw "De Westkant", Evertsenstraat 15 te Goes. Voor een nummer kunt u bellen: mevr. G. Moorman tel.: 01100 - 31007. Donderdag 21 september is iedereen die belangstelling voor onze vereniging heeft, vrijblij vend welkom in Restaurant Karei V op de Turfkade 11 te Goes. Vanaf 10.00 uur kunt u onder het genot van een kopje koffie ken nis maken met het bestuur en informatie krijgen over wat het programma voor het komend seizoen te bieden heeft. De ver eniging is er voor alle vrouwen, jong en oud. Komt u ook, mis schien wordt u wel net zo enthousiast als al die vrouwen die al jaren lid zijn. Hopelijk tot ziens! Zaterdag ontvangt Kruiningen het Nieuwerkerkse SKNWK. Bei de ploegen bestreden elkaar vorig jaar in de nacompetitie. Na een sensationeel duel bleek uit eindelijk Dauwendaele de lachende derde. Een voorzichti ge prognose na de eerste com petitiewedstrijd zou deze partij al tot een topper in de 4e klas kun nen bestempelen. Programma: 14.30 uur: Kruiningen - SKNWK; 14.30 uur: Arnemuiden 2-2; 16.15 uur: Kloetinge 5 - 3e; 14.30 uur: 4e - Rillandia 4; 14.00 uur: Arendskerke 4 - 5e; 12.45 uur: 6e - Waarde 2; 11.15 uur: Wolphaartsdijk A1 - A1; 11.15 uur: C1 - Yerseke C110.00 uur: Yerseke D1 - D1; 10.00 uur: Nieuwdorp E1 - E110.00 uur: F- jes - Waarde F. oostpofd^rwègY*/14413 nn Iedere onderneming wordt gemiddeld één keer in de vijfjaar gecontroleerd door de Belasting dienst. Dat is een controle waar bij de diverse belastingwetten tegelijk in het onderzoek worden betrokken. Bij zo'n controle kun nen flinke belangen spelen, die in extreme gevallen de continuï teit van uw onderneming kunnen bedreigen of aantasten. U en uw adviseur moeten daarom goed voorbereid zijn op de controle. De Kamer van Koophandel orga niseert een seminar over de Belastingcontrole. U leert hier wat u moet doen en wat u beter kunt laten tijdens een belasting controle. B.v. welke rechten en plichten heeft u? Wat moet u voorleggen en wat kunt u weige ren? De inhoud van het seminar is afgestemd op de praktijk. U wordt dus niet belast met over bodige technische kennis. Het seminar vindt plaats op 26 sep tember 1995 van 19.15 uur - 22.30 uur. De kosten bedragen 195,- per deelnemer. De loka- tie is Middelburg of Vlissingen. Inl. 01180-73540. ‘voor moderne en klassieke architectuur ‘vakkundig advies en ontwerp ‘vrijblijvend prijsopgave ‘vakmanschap In fabrlkatle plaatsing en afwerking Open dagelijks 8.00 -12.00 uur 13.00 - 18.00 uur za. 8.00 -17.00 uur di. en vr. koopavond zondag gesloten p i.uuu m-overoew volop parkeerruimte Peuterspeelzaal 'de Boefjes' organiseert 26 september in het gebouw aan de Kerklaan te Hansweert een winterkleding- en speelgoedbeurs van 8.45 -11.30 uur. De kleding kan schoon en heel worden ingeleverd op maandagavond 25 september van 19.00 - 20.00 uur. Niet-ver kochte kleding kan weer worden opgehaald dinsdagavond 26 september van 19.00 - 20.00 uur. Kleding en speelgoed wat niet wordt opgehaald is bestemd voor een goed doel. Voor verde re inlichtingen 01130 - 83048. Formaat: 40x40x40 cm (Ixbxh). Art. nr. 1065856 van 59,50 voor 49,50 nu

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 10