.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Jubileumconcert André Knevel L ■MM Kennismaken in Goes Zwembad Stelleplas begroet 55.000ste bezoeker Hoedenhuis Eline Yerseke Openbare Bibliotheek Goes feestelijk heropend met square-dansen en gebr. Brouwer in Kapelle "T Peter Faber in Kruiningen met solo "Vrolijke verhalen kende drukke opening OOK VOOR DIESEL TUSSENHAVEN I SUPER BENZINE ^z-196 GEEN 2.07 MAAR EURO LOODVRIJ GEEN L90 MAAR Noordbevelands Mannenkoor GEEN1-348M*aR Speciaalzaak aan de Langeville 17 Zeeuws vrouwenkoor zingt met Marco Bakker DE LAAGSTE BENZINE-PRIJS BIJ JAN BRUUNS ALLES IS VÉÉL GOEDKOPER BIJ in voortbestaan bedreigd JAN BRUUNS Actie om nieuwe leden te werven: A T DE BEVELANDER 7 Woensdag 13 september 1995 It IV WINKELCENTRUM DE BUSSEL - GOES ZUID Live in de Pompe Expositie De Bult Grote opruiming voor de verbouwing! Bij de foto: de gebroeders Brouwer JNNGBAANOÖsr' s 1 NS STATION RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM De gelukkige was de 5 jarige Martijn Vanhommerig uit Goes die elke werkdag, dus 5x per week, les krijgt en in één seizoen zijn diploma heeft gehaald. Som mige van die leszwemmers heb ben zelfs het A en B diploma in vier maanden behaald. Een echte zomer voor de buiten baden, waarvan er slechts nog een paar in Zeeland zijn. Het zou voor Zeeland goed zijn als in een regio een binnenbad en een buitenbad in exploitatie samenwerkten zodat risicosprei- Nederlandse collectie. Het hoe denhuis is, na sluiting onlangs van een andere hoedenzaak in Yerseke, de enige speciaalzaak in het dorp. Overigens komen de klanten van Hoedenhuis Eline uit de hele regio: de gemeente Rei- merswaal, van Tholen, Kapelle e.o., enz. Wie het open huis mocht hebben gemist, is te allen tijde welkom in het nieuwe hoe denhuis, waar René en Eline Koole de afgelopen week veel positieve reacties kregen vanwe ge de opzet van hun zaak, die ongetwijfeld in een behoefte zal voorzien. MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM was het mogelijk om op dinsdag een feestelijke nieuwe start te maken. De kinderen kregen door twee clowntjes ballonnen uitge reikt. Het bibliotheekpersoneel was actief bezig met het wegwijs maken van bezoekers in de ver anderde bibliotheek. De reacties van het publiek zijn overwegend positief. Mensen vertellen dat ze de bibliotheek nu ruimer en over zichtelijker vinden. Het is alleen even wennen dat alles op een andere plaats staat. Zo staan de cd's bijvoorbeeld niet meer in het midden van de bibliotheek. Deze 'BetaoS De dirigeerstok werd toen over genomen door de beroepsmusi cus Jan Pieter van Driel uit Ter- neuzen. Onder zijn bezielende leiding repeteert het koor iedere donderdagavond in de Neder- lands-Hervormde kerk te Kortge- ne. Het repertoire van het koor bestaat uit geestelijke en wereld lijke liederen, waarbij regelmatig buitenlandse (w.o. Russische) liederen worden ingestudeerd. Zingt u graag en spreekt het repertoire u aan, wordt dan lid van dit kleine en gezellige koor. Kleding wordt door het koor ver zorgd. Voor informatie en opga ve kunt u terecht bij de voorzitter G. Geelhoed, tel. 01107-1208 of bij de secretaris J.A. Heijstek, tel. 01100-11515. Openingstijden Dierenasiel 'Tussenhaven' Dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 11.30 uur, 13.00 uur - 15.30 uur. Zaterdag 10.00 uur -13.00 uur. Zondag en maandag gesloten. (De openingstijden van het asiel zijn gewijzigd, door gebrek aan belangstelling vervallen de woensdagavond openingsuren) Adres: Westhavendijk 140, 4463 AE Goes, tel. 01100 - 12473. Bent u uw huisdier kwijt of is er bij u een kat of hond aan komen lopen, meld dit dan zo spoedig mogelijk, geef de beschrijving van het dier door aan Amivedi, tel. 01102 - 42401. Het is weer rustig in het dierenasiel van Goes. Alle honden zijn naar een nieuw tehuis en van de vele katten die er in de loop van de zomer bij waren gekomen zijn ook de meeste alweer naar een baasje. Toch komen er nog steeds jonge katjes binnen, het record van vorig jaar is al gebroken, er zijn tot nu toe 90 kittens naar ons asiel gebracht dit jaar. Die toch allemaal een nieuw en fijn tehuis hebben gevonden. Als mensen een kat halen in het asiel, geven wij als bijzondere service vaak een vervoersmandje mee, omdat men er niet altijd op had gere kend dat het uitgezóchte katje meteen mee mocht. Deze mandjes willen we graag weer terug!!! Dus bent u het even vergeten dat u nog een mandje van het asiel heeft, dan kunt u het nu terugbrengen naar het asiel, wij zijn daar bijzonder blij mee. In advertenties zie je vaak honden of katten gratis aangeboden, men weet blijkbaar niet dat deze dieren kans lopen in de handel terecht te komen. Mensen die dieren verhandelen zien er uit als u en ik en het gebeurt nog al vaak dat opgegeven adressen niet blijken te bestaan. Het is toch logisch, als u geen geld vraagt voor het dier, dan doet een ander het wel. Dat is pure winst, ga op zondag eens kijken op de zondagsmarkten in België, hoe denkt u dat die mensen aan die dieren zijn gekomen? Natuurlijk, door ze gratis af te halen! Op de markt zitten ze er zo zie lig bij, dat er altijd weer mensen met een dier naar huis gaan, terwijl ze helemaal niet van plan waren om een huisdier aan te schaffen. Als ze een paar dagen verder zijn en het diertje plast een keer in de kamer, dan zetten ze hem ook weer in de krant. Als u om welke rede nen dan ook van uw huisdier af wilt, neem dan eens vrijblijvend con tact met ons op, we kunnen u daarover informeren. Of vraag geld voor uw dieren, als u er mee adverteert, dan is de kans ook kleiner dat uw dier in verkeerde handen valt. VRIJWILLIGERS GEVRAAGD Wij zijn op zoek naar leuke mensen om ons vrijwilligers team te ver sterken. Tijdens een of twee ochtenden in de week helpen ze mee met het verzorgen van de dieren. Dit is onbetaald werk, dus kan ook met behoud van uitkering gedaan worden! JAN BRUUNS o o I79 LiTER s s S WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, S BEUKENSTRAAT1 g i op 8,15 en 22 september a.s. en worden gegeven in een zaaltje van Sportpunt Zeeland,aanvang 20.00 uur. Tijdens de kennismakingsavon- den wordt square-dance nader toegelicht. Het woordje square (=vierkant) is zo toepasselijk omdat de dansen worden uitge voerd door groepjes van 4 paren die staan opgesteld in een denk beeldig vierkant. Binnen dit vier kant voeren zij de passen uit die van hen gevraagd worden. De dansinstrukteur heet "caller" en leert U de namen van de dans passen in zijn liedjes te herken nen. De open avonden bestaan uit twee delen: U kunt kijken en luis teren als toeschouwer naar de demonstratie en men heeft U als belangstellende gelegenheid om -al doende- kennis te maken met de beginselen van het square- dansen. In oktober start de club een nieuwe kursus en kunnen nieuwe leden aangenomen wor den. De open avonden en de kursus vinden plaats in een zaal tje van Sportpunt Zeeland, Zwembadweg 1 te Goes. Aan vang 20.00 uur. Squaredansen is bedoeld voor diegenen die dit winterseizoen besloten hebben om lekker fit te worden door wat meer te bewegen, voor de lief hebbers van country- en wes- ternmuziek en voor iedereen, die op aktieve wijze zijn ontspanning zoekt. Nadere informatie via tel.nr. 01100-28194. In café De Pompe aan de Grote Markt te Goes speelt vrijdag avond 15 september vanaf circa 22.00 uur Outcry. Deze veelzijdi ge band speelt Engelstalige eigen nummers en heeft naast een stevig rockrepertoire ook aantrekkelijke akoestische muziek. Entree vrij. In lunchcafé De Bult te Goes is tot half oktober werk te zien van mevr. Nooren uit Breda. Ze exposeert schilderijen, waaron der stillevens en romantisch werk. Dagelijks te zien van 9.00 - 18.00 uur, tevens op koopavond (donderdag). Het gaat om een verkoopexpositie. jubileumconcert gegeven, waarvan de entree zeer laag is gehouden omdat de Rabobank Kapelle- Wemeldinge de sponsoring op zich heeft geno men. De drie genoemde musici vieren dit jaar hun 25-jarig jubileum in de muziekwereld. De spon soring van dit concert past bij de slogan van de Rabobank: 'De mens, zijn muziek en de bank daar achter.' Naast de Rabobank zijn er nog 15 Zeeuw se ondernemers die deze avond financieel steunen door adverténties te plaatsen in het programma boekje. Door deze enorme financiële steun vanuil het bedrijfsleven is het voor de organisatie mogelijk de toegangsprijs van dit bijzondere jubileumcon cert te beperken tot 2,50 per persoon. Voor een vergelijkbaar concert betaalt men normaal min stens 10,- volgens de organisatie. Tijdens het concert zal er echter een collecte gehouden wor den ten bate van het in aanbouw zijnde kerkge bouw van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle. De organisatie hoopt dat door de lage entree de concertbezoekers gestimuleerd worden een 'flinke duit in het zakje' te doen. De plaatselijke predikant Ds. W. Harinck zal aan het begin van dit concert een kort appèlwoord spreken. Het concert vindt plaats op 15 september a.s. in de Nederlands Her vormde Kerk te Kapelle en begint om 20.00 uur. jongleerde, 'tapte' en circus- 'acts' deed) te zien in veel toneel- produkties. Voor zijn rol in "Het Koekoeksnest" kreeg hij de "Louis d'Or". Daarnaast speelde hij in zo'n 70 films, waaronder "Max Havelaar" en "Oeroeg" en was hij te zien in een aantal tele visieseries o.a. "Prettig Gere geld". Voorts is hij naast regis seur ook nog docent geweest aan de Theaterschool en aan de Kleinkunstacademie. Na negen jaar gaat Peter Faber weer SOLO!! "Vrolijke verhalen voor Onderweg". Waar gaan die ver halen over? Peter zegt er zelf over: "Stel ik werd herboren, welke verhalen en tips zou ik dan willen horen? Ik doe een greep en noem er vijf: Hoe 'ontsnap' ik aan mijn opvoe ding...? Hoe 'overleef' ik een Op dinsdag 22 augustus opende de openbare bibliotheek Goes na een grootscheepse herinrich ting weer haar deuren voor het publiek. De zaterdag hiervoor (19 augustus) was de bibliotheek alleen geopend voor het boete- vrij inleveren van boeken en andere materialen. Op deze dag werden er in totaal vier en een half duizend boeken terugge bracht! Het bibliotheekpersoneel is erg blij dat het Goese publiek zo massaal aan de oproep gehoor gaf om de boeken op deze zaterdag in te leveren. Zo Op 16 september van 10 tot 13 uur wordt er in de bibliotheek te Heinkenszand, Stengeplein 1, een grote verkoop van afge schreven boeken gehouden. Ruim 2000 boeken voor jong en oud, leesboeken en informatieve boeken, versleten of in redelijke staat, zullen er te koop zijn. Sla uw slag en kom op zaterdag 16 september naar de bibliotheek. ding in evenwicht is. Maar voordat gemeentebesturen zover zijn zal er nog veel water door de Schelde stromen. Bij de foto: Martijn kreeg van zwemonderwijzeres Anita een gratis seizoenabonnement voor volgend jaar met de daar bij behorende bloemen. Westhavendijk 140 Goe: tel. 01100-12473 X ü||lik Op De Bevelanden start binnen- enkele informatie-avonden. Ze kort een cursus square-dansen. worden georganiseerd door de Daarop vooruitlopend zijn er Delta Swingers. De avonden zijn collectie is verplaatst naar het zaaltje achter de jeugdafdeling. Hier is een muziekafdeling gemaakt waar cd's, bladmuziek en boeken over muziek bij elkaar zijn geplaatst. De bibliotheek is weer op de gebruikelijke tijden geopend: maandag gesloten; dinsdag 10.00 - 17.00 uur; woensdag 10.00 - 17.30 uur en 18.30 - 20.00 uur; donderdag 12.30 - 17.30 uur uur en 18.30 - 20.00 uur; vrijdag 12.30 - 17.30 uur en 18.30 - 20.00 uur; zater dag 10.00 - 12.00 uur. U bent van harte welkom. al ook grote collectie dames- en kinderhoeden, aan de andere kant ook vanwege de wijze waar op ze de nieuwe winkel hebben ingericht. Er is veel met de kleur Bordeauxrood gewerkt, terwijl aan de andere kant, omwille van de presentatie, ook wit een grote rol speelt. Overigens vertelt Eline dat de modekleuren voor komend seizoen vooral Bor- deaux-rode tinten zijn, bruin, groen, blauw en ook zwart. Hoe denhuis Eline heeft een kwali- teitscollectie hoeden in huis van bekende Engelse en Duitse hoe denmakers, en uiteraard ook een Zaterdag 15 september a.s. is er een bijzonder concert in de N.H. Kerk van Kapelle. Door de bekende Canadese organist André Knevel en de befaamde trompet-gebroeders Brouwer wordt een Vrijdag 15 december a.s. geeft het Zeeuws Vrouwenkoor o.l.v. Han Beekman een concert m.m.v. Maarco Bakker, Antoinette Tiemessen en Rinus Luttikhuis (piano/orgel). Dit concert vindt plaats in de R.K. kerk Maria Magdalena te Goes. Dit unieke concert kost slechts 25,- (een leuke kadotip voor de decembertijd!). Kaarten zijn uitsluitend te verkrijgen in de voorver koop die half oktober van start gaat. Houd dus de voorverkoopadres sen in de gaten! Door terugloop in het ledenaan tal, o.a'. door vergrijzing dreigt het voortbestaan van het Noord bevelands Mannenkoor in gevaar te komen. Het koor zoekt dan ook versterking in alle partij en. Op 23 mei 1959 werd het mannenkoor opgericht op initia tief van de heer M.J. v.d. Boom gaard. Die vond dat er naast bestaande gemengde kerkkoren nog plaats was voor een man nenkoor, dat zowel geestelijke als profane liederen ten gehore zou brengen. Tijdens de oprich tingsvergadering meldden zich 17 leden aan. De contributie werd vastgesteld op 25 cent per week. Het ledenaantal wisselde regel matig. Heden ten dage telt het koor 19 leden. Een gebeurtenis die de kranten haalde, was het feit dat het gehele koor op een zaterdag bij een collega-koorlid die landbouwer was, aardappe len ging rapen om nieuwe kos tuums te bekostigen. Iedere zaterdagmiddag werd er onder leiding van de heer F. Smit uit Kortgene gerepeteerd. Deze was vanaf het ontstaan van het koor tot 31 oktober 1992 dirigent. DIESEL doodzonde...? Hoe 'trouw' ik voor de derde keer...? Hoe 'blijf' ik lenig...? Hoe 'wordt' een oor- logskindje, bouwjaar 1943, direk- teur van Peter Faber Optimist B.V....? De eerste reakties van de pers waren lovend en bijzonder posi tief. Kaarten kosten f 15,- en met CJP/65+-pas 12,50. Ze zijn verkrijgbaar bij de VVV in Yerse ke en in het gemeentehuis (publieksbalie in "Bachten Vae- te") in Kruiningen. Telefonisch bestellen kan via de telefoonnummers: 01135-1552 (Jacques Boonman) en 01130- 95326 (Buro Burgerzaken). Bij de foto: Peter Faber opent het nieuwe theaterseizoen in de gemeente Reimerswaal (foto: Marco Bakker). Het kon haast niet uitblijven met deze zomer, waarin zoveel records zijn gebroken wat tem peratuur betreft, dat ook het bezoekersaantal van het buiten bad "Stelleplas" spectaculair zou zijn. De laatste jaren waren de bezoekersaantallen net tegen de 50.000. Dat is dus nu 10% meer. Omdat het recreatiebezoek nu wat terugloopt met deze lage temperaturen in september was het bijna logisch dat één van de vaste zwemklanten de 55.000ste bezoeker zou zijn. Het nieuwe theaterseizoen in de gemeente Reimerswaal wordt zaterdag 16 september a.s. inge zet met een theatersolo door Peter Faber. Hij brengt in Ons Dorpshuis te Kruiningen zijn nieuwe programma "Vrolijke ver halen voor onderweg". De voor stelling begint om 20.00 uur. De organisatie is in handen van de werkgroep Culturele Evenemen ten Reimerswaal. Iets over Peter Faber en zijn nieuwe programma: hij staat bekend als een heel veelzijdige, enthousiaste theaterpersoonlijk heid! Op zijn vijftiende was hij al een verwoed amateur toneelspe ler. In 1970 was hij de mede oprichter van het "Werktheater". Hij was naast zijn solo-voorstel- lingen (o.a. "Wilde Vaart" waarin hij niet alleen akteerde, maar ook GOES zuid \x VfiiirxL.L.i.i.1, i nvm ui. BEUKENSTRAAT1 -—ZZgwswg-agg- Yerseke heeft er een mooie I modezaak bij. Het gaat om Hoedenhuis Eline, geves tigd op het adres Langevil le 17, waar voorheen een supermarkt was gevestigd. René en Eline Koole hebben het winkelge deelte omge bouwd tot een mooie, royale hoedenzaak, waar men terecht kan voor zowel het meer klassieke genre hoed als voor hoeden voor de meer jeugdige garde. De collectie omvat enkele honder den hoeden en een groot deel daarvan is op aantrekkelijke wij ze gepresenteerd in de royale modezaak. De totale oppervlakte van Hoedenhuis Eline is circa 85 vierkante meter en dat is veel voor een speciaalzaak als deze. Niettemin zag het tijdens het open huis, waarmee Eline onlangs opende, bijna zwart van de belangstelling in de nieuwe zaak. De heer en mevrouw Koole mochten veel gelukwen sen in ontvangst nemen. Ener zijds vanwege de mooie en voor- CENTRUM GOES WEST

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7