SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele lil* woningstichting borsele tel. 01106-2010 fax 01106-2081 Heinkenszand tel. 01106-2010 Mr. Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Mr. Dr. Meslaan 1 fax 01106-2081 OVEZANDE 'S-HEERENHOEK BAARLAND NIEUWDORP BORSSELE NISSE DRIEWEGEN HEINKENSZAND ELLEWOUTSDIJK Starter* O Doorstromer* O Garage* DE BEVELANDER Woensdag 13 september 1995 advertentienr.: 5100071 advertentienr.: 5100191 advertentienr.: 5100211 advertentienr.: 5100011 advertentienr.: 5100181 advertentienr.: 5100101 advertentienr.: 5100221 advertentienr.: 5100121 advertentienr.: 5100081 advertentienr.: 5100201 advertentienr.: 5100231 advertentienr.: 5100111 advertentienr.: 5100091 advertentienr.: 5100141 advertentienr.: 5100061 advertentienr.: 5100131 TOEGEWEZEN WONINGEN UIT VORIGE EDITIE advertentienr.: 5100151 advertentienr.: 5100031 advertentienr.: 5100161 advertentienr.: 5100171 advertentienr.: 5100041 GROEP Telefoon 18 tot 23 jaar 1 persoon B 18 tot 23 jaar 1 persoon 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- 2 of meer personen vanaf 2.600,- D 18 tot 23 jaar 4 23 tot 65 jaar E 5 1 persoon Zo ja, datum woonachtig sinds vanaf 2.500,- F 23 tot 65 jaar 6 1 persoon G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- 7 2 of meer personen vanaf 3.300,- H 23 tot 65 jaar 8 tot 2.100,- I 65 jaar of ouder 9 1 persoon vanaf 2.100,- 65 jaar of ouder J 10 1 persoon 65 jaar of ouder 2 of meer personen tot 2.800,- 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- t I Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen star ters en doorstromers. Let dus goed op welke categorie er aan gegeven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gege vens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in principe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELAN DER verschijnt. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woning zoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aangewezen artsen. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhan kelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 524,17 géén huursubsidie wordt verstrekt. LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN Dizzy Spélls in De Vrijbuiter 15 BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afge geven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afgegeven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen von nis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. Borszeestraat 41 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: zolder met vaste trap beschikbaar: 13 september 1995 Diepeneestraat 19 huurprijs: 566,86 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B D E F G J K STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 13 september 1995 Kalootstraat 9 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 13 september 1995 Commejansstraat 8 huurprijs: 613,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi- ketel beschikbaar: 15 oktober 1995 Blikhoek 34 huurprijs: 722,50 etagewoning 1 slpkm bestemd voor: groep BDFGHJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: tussenwoning nieuw bouw, huur incl. f 31,50 service-kosten beschikbaar: 15 december 1995 Dregmansstraat 28 huurprijs: 686,54 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 1 oktober 1995 Merietestraat 14 huurprijs: 616,29 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B D E F G J K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR combiketel beschikbaar: 13 september 1995 van Steestraat 6 huurprijs: 635,07 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: HR ketel beschikbaar: 13 september 1995 Putterhof 7 huurprijs: 644,76 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep CDEFGJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR combiketel beschikbaar: 1 november 1995 Info TM-cursus Diaconielaan 44 huurprijs: 613,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi ketel beschikbaar: 1 oktober 1995 Mauritsstraat 36 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER Studiekring ouderen weer van start WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 Blikhoek 32 huurprijs: 712,50 etagewoning 1 slpkm bestemd voor: groep BDFGHJKL STARTER/DOORSTROMER Mr.Dr. Messtraat 27 huurprijs: 427,54 bejaarden bovenwoning bestemd voor: groep A B C E I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: lift aanwezig, bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 13 september 1995 Past. Fransestraat 16 huurprijs: 453,47 bejaarden bovenwoning bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER bijzonderheden: lift aanwezig, bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 16 augustus 1995 Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die binnenkort bij de WSB voor verhuur vrijko men. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet vol doen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voorwaarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaat sing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagina kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel eenvoudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huis vesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtschei ding). In het algemeen heeft bij de starters dege ne met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzondering wordt gemaakt voor woning zoekenden met een medische of sociale urgentie en degenen die in de regio rond om de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkverkeer). Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Kolawiegenhoek 3 huurprijs: 681,84 seniorenwoning bestemd voor: groep F t/m L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: aanpasbare woning bijzonderheden: hoekwoning nieuw- met 1 sl.kamer en douche op de bega- bouw, huur incl. f 31,50 service-kosten ne grond beschikbaar: 15 december 1995 beschikbaar: 13 september 1995 Maaiklinkstraat 8 huurprijs: 681,84 seniorenwoning bestemd voor: groep F t/m L DOORSTROMER bijzonderheden: aanpasbare woning Eendvogelstraat 10 met 1 sl.kamer en douche op de bega- huurprijs: 791,25 ne grond eengezinswoning 4 slpkm beschikbaar: 1 oktober 1995 bestemd voor: groep D F G H L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: 2e toilet op verdie ping uniek uitzicht op bos beschikbaar: 1 oktober 1995 Pr Margrietstraat 91 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D t/m K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: zolder met vaste trap beschikbaar: 13 september 1995 beschikbaar: 13 september 1995 Pr. Willem Alexanderstraat 21 huurprijs: 705,17 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H J L DOORSTROMER/STARTER school bijzonder geschikt voor jonge- beschikbaar: 16 augustus 1995 ren beschikbaar: 1 oktober 1995 Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. y Pr. Margrietstraat 12 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 13 september 1995 alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolontstoppings- en gotenfonds en servicefonds. Steketeepad 23 huurprijs: 426,12 benedenwoning 1 slpkm bestemd voor: groep A B C E F I J K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: woning in oude ....Voorletters km I 2 l o i i- i G) 91 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postadres: Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND Bingo-Dansant |eden van de wijkvereniging I 35 woningstichting borsele Doorstr/start Basis Goede reakties Adres tot 1.900,- A 1 Woonplaats vanaf 1.900,- 2 Voorletters C 3 fl Bruto gezinsinkomen/maand* Advertentienummer Adres tot 2.500,- Handtekening: amusementsorkest 1 3 1 1 TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. nee ja nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer ja o nee 4 2 1 1 2 2 3 1 5 2 5 2 Doorstromer Starter Doorstromer Doorstromer Doorstromer Starter Starter Starter Doorstromer Starter Starter Doorstromer Doorstromer Starter Starter Starter Starter Starter Starter Doorstromer Doorstromer Doorstromer Starter Starter Doorstromer Doorstromer Starter Starter Starter Starter Doorstromer Sorter Starter Starter Doorstromer leeftijd leeftijd woon-werkverkeer leeftijd woonduur leeftijd leeftijd leeftijd woonduur kan worden omschreven als gitaarrock, waarbij een menge ling van traditionele rock en de moderne underground gitaarmu ziek is te herkennen. Het TM-centrum aan de Kloe- tingseweg 5 in 's Heer Abtskerke houdt maandag 18 september 3 4 6 2 1 1 1 1 5 2 2 2 11 2 3 5 6 3 6 De Studiekring van ouderen pakt na een lange vakantie de draad weer op en begint met haar wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagmorgen. In de eerstko mende weken stellen de deelne mers vast aan welke onderwer- N I I I I I I I I I I Achternaam I Geb.Datum i Adres i j Postcode j Naam Partner Geb.Datum partner Totaal aantal personen i- i I I I I I Zelfstandige woonruimte ja i i Economische binding* Urgentieverklaring* i i Plaats: i Datum: i j Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen als basisgegevens worden gebruikt. Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30, 4450 AA Heinkenszand I Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is woonduur leeftijd woonduur woon-werkverkeer woon-werkverkeer woon-werkverkeer leeftijd leeftijd woonduur leeftijd leeftijd woonduur woonduur leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd leeftijd woonduur woon-werkverkeer woonduur leeftijd leeftijd woonduur woonduur Borszeestraat 68 Burg, van Horsighstraat 44 Constantijnstraat 6 Diepeneestraat 20 Dregmansstraat 28 Emmastraat 42 Emmastraat 60 Esdoornstraat 37 Esdoornstraat 69 Havenweg 59 lepestraat 42 Jasmijnstraat 10 Kerkeboomgaardstraat 9 Maaiklinkstraat 4 Magnoliastraat 58 Magnoliastraat 61 Magnoliastraat 95 Magnoliastraat 67 Mauritsstraat 45 Pr. Beatrixstraat 4 Prunusstraat 76 Prunusstraat 19 Roompotstraat 12 Rozenstraat 15 Sebastiaanstraat 10 Slagtweistraat 15 Spreeuwehof 31 Stationsstraat 9 Van Steestraat 29 Van der Plasschestraat 9 Vinkehof 30 Vinningestraat 4 Westsingel 3 Zwanestraat 16 Everingestraat 13 Schoolplein 3 Spreeuwehof 4 A pen men zich zal wijden. Er zijn ook weer enkele vrije plaatsen, zodat belangstellenden worden uitgenodigd om zich aan te mel den. Wie eerst vrijblijvend een ochtendje mee wil doen is van harte welkom. Wie kennis wil maken met de Studiekring moet zich even melden. De aanmel dingen lopen via het Ooster- schelde College. Telefoon: 01100-31170. De Studiekring komt wekelijks bijeen op woens dagmorgen van 9.30-11.30 uur in De Bonte Koe aan de Bees tenmarkt in Goes. De kosten van deelname voor een heel jaar bedragen 100,-. II a.s. een vrijblijvende informatie- de InitiatiefGroep Bewonersbe- avond over Transcedente Medi- lang Heinkenszand om 20.00 uur tatie en de cursusmogelijkheden in de Stenge. Op de agenda van het centrum. Inl. bij Wim staan onder andere de overlast Kooy, tel. 0113 - 311904. De vanwege spoorwegverkeer en avond begint om 20.00 uur, de wijze waarop de IGBH als entree zes gulden. organisatie verder moet. Uiter- iruu aard is iedere belangstellende VergOQering lubn inwoner van Heinkenszand wel- Op 19 september a.s. vergadert kom op deze vergadering. I I I I I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I I I I I I I Rinnn Dansant 19.30 uur. De entree is voor Zaterdag 16 september a.s. 5,00 p.p. organiseert Wijkvereniging "Goese Polder" weer voor de eerste keer na de vakantie een Bingo-Dansant. De muziek wordt op deze avond verzorgd door het Vrijdagavond 15 september "Splash", speelt Dizzy Spells in café De Aanvang 20.30 uur. Zaal open: Vrijbuiter te Goes. De muziek K 11 L 12

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 35