Luctor jeugd in beweging SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Sponsors voor C1 team van de s.v. Heinkenszand Oeuoogendoobn Eindstrijd 2e Klas drie banden van het District Korfbaltoernooi voor basisscholen Goes e.o. Kampioenschap Obedience in Stenge Heinkenszand 'The Dutch Obedience Society' organiseert op 16 en 17 septem ber haar dertiende kampioen schap. Dit evenement vindt plaats in ontmoetingscentrum 'De Stenge' te Heinkenszand. Als keurmeesters zijn uitgeno digd, Sandy Wadhams, Sue Gar ner en Lynn Flanaghan. Op zaterdag zijn de klassen Pre beginners, Beginners, Novice, A en B. Zondag is gereserveerd voor de C klas, de winnaar van deze klas mag zich Nederlands Kampioen Obedience noemen. Obedience is een uit Engeland afkomstige wedstrijdsport. In de 13 jaar dat het in Nederland bestaat, mag het zich verheugen t ï^BOEI heinl<| Woensdag 13 september 1995 DE BEVELANDER 32 f 1 1 I r Geslaagd Thema geldzorgen Flippo-ruilbeurs i/Vandel- en fietstocht Rommelmarkt Dansavond Nieuwe E.H.B.O. cursus K.V. Tjoba s.v. Robur Middag Anbo Informatieavond Kunstzinnige Vorming Praktische filosofie NCVB Wissenkerk Opvanghuis VBOK Galerie Tres Unique Puppy-training K.V. Togo Winterkledingbeurs v.v. Goes s.v. Heinkenszand Cursussen Eos Cursus geschiedenis Goes Amnesty International Openingstijden NS- station Kapelle-Biezelinge Abvakabo V.V. "De Patrijzen" Jazz by the Sea Bridge-cursus Motetten van J.S. Bach Stichting Melanoom Jeugddienst in Goes Manhuistuinconcert v.v. Bevelanders Rommelmarkt/ Kledingbeurs 'tel: 01106-2621 fzani f Aan de Hogeschool Rotterdam, afd. Vlissingen, zijn voor de HBO-lerarenopleiding 2e graad Engels onlangs zes studenten geslaagd. Onder hen Kees Koe man uit Wemeldinge. De getuig schriften zijn inmiddels uitge reikt. Impuls Zeeland organiseert in de provincie komende tijd bijeen komsten met als thema "Geld zorgen... zorgen voor geld". De bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor besturen van stich tingen, verenigingen, clubs e.d. Er wordt onder meer aandacht besteed aan begrotingsproble- matiek en fondswerving. Voor de regio Oosterschelde is er maan dag 18 september een bijeen komst in Hotel Terminus te Goes, aanvang 19.30 uur. Het verdient aanbeveling zich tevo ren aan te melden voor deelna me via tel. 01180-23475. Zaterdagmiddag 16 september organiseert rekreatieteam "de Pit" een grote Flippo-ruilbeurs in wijkgebouw de Pit. Je kunt op die dag jouw (dubbele) flippo's met andere flippo-verzamelaars rui len. Misschien heeft iemand de flippo waar jij al zo lang naar zoekt! Ook kinderen die gewoon een middagje gezellig willen "flip- poën" zijn van harte welkom in de Pit: op een speciaal "flippopo- dium" kunnen jullie met vriendjes en vriendinnetjes komen "flip- poën". De ruilbeurs begint om 12.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De entree is slechts één gulden. Iedereen mag naar de Pit komen om zijn of haar flippo-verzame- ling compleet te maken, want de ruilbeurs is voor jong en oud. Het adres van wijkgebouw de Pit is: Appelstraat 2a, Goes-Zuid. Staand naar Mark en Andre Hagenaar. Op de foto ontbreken: Ruud van Leeuwen, Laurent Krekelberg en Ad van Leeuwen (begeleider). Op het eind van het seizoen werden er weer diverse activitei ten georganiseerd waaronder een jeugdkamp. korfballers uit groep 4 en 5. In deze poule wordt het eenvoudi ger "monokorfbal" gespeeld, wat betekent dat er geen 2 aparte vakken zijn. Ook wordt er met lagere korven gespeeld. Voor alle poules zijn diverse prijzen en ook wisselbekers beschikbaar gesteld. De wisselbeker in de hoogste afdeling wordt verdedigd door "De Poeljeugd" uit 's-Heer Hend- rikskinderen, die in de tweede afdeling door de Prinses Beatrix- school uit Goes. In de poule met de jongste korfballers werd de wisselprijs vorig jaar gewonnen door een team van "De Poel jeugd" uit 's-Heer Hendrikskinde- ren. Youri Weststrate, Boudewijn Madna, Maarten Griep en Ruud Hoogendoorn. in een steeds groter aantal lief hebbers. Bij Obedience draait het om samenwerking tussen hond en begeleider. Door stap- voor-stap-training en motivatie training, wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk perfectie in de uitvoering van de diversen oefeningen. Tijdens de 3 wekelijkse wedstrij den kunnen hond en geleider zich meten met de 'concurrentie'. Interesse gewekt? Dan bent u van harte uitgenodigd als toe schouwer. De aanvang op beide dagen is 9.30 uur en de toegang is gratis. Niet deelnemende hon den kunnen niet worden toegela ten. Sportvereniging Borssele houdt zaterdag 16 september een wan del- en fietstocht. Wandelaars kunnen kiezen uit de afstanden 5 tot en met 25 km, fietsers leggen 10, 15 of 25 km af. Start wande laars 15 en 25 km tussen 11.00 en 12.00 uur, overige wande laars en fietsers tussen 13.00 en 14.00 uur bij het Troyehonk aan de Troyeweg te Borssele. Op het adres Nieuwstraat 56 te Goes wordt vrijdag 15 septem ber a.s. een overdekte rommel markt gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor pro jecten in binnen- en buitenland. Aanvang 18.30 uur, einde rond 20.00 uur. Inl. 01106-1520. Belangstellenden van Beveland zijn welkom op de dansavond die zaterdag 16 september a.s. weer wordt gehouden in het Arsenaal- theater te Vlissingen. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Jacques en Kees omlijsten de avond muzikaal, waarbij ball room en Latin American ruim schoots aan bod komen. Kaarten kunnen worden gereserveerd via tel. 01184-64031 en 30303. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 14 T/M 21 SEPTEMBER 1995 14 sept.: 't Beest 20.30 uur: "Wit is altijd schoon", toneelsolo van de Vlaamse actrice Tine Ruysschaert. 14 sept.: 't Beest, 20.30 uur: Lezing musicoloog Albert Clement over de dubbelkorige motetten van J.S. Bach. 15 sept.: 't Beest, 20.30 uur: 'A Strange Love Affair", film met muziek van Carmen, Tchaikowsky, Verdi en Gershwin. 15 sept.: 't Beest, 20.30 uur: "De Beat Generation", een programma rond de schrijvers Ron Whitehead, Herbert Huncke en Lee Ranaldo. 16 sept.: 't Beest, 20.30 uur: "Video's op grootbeeld", een avondvul lende compilatie van voordrachten, interviews, films en archiefmate riaal met o.a. Buroughs, Bowles, Bukowski, Gysin, Ginsberg, Giorno en de Master Musicians of Joujouka. 17 sept.: 't Beest, 20.30 uur: "Trots Vlees", door Josse de Pauw en Tom Jansen. 17 sept.: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert Zeeuws Mannen koor en Koperensemble Paul van Belzen. 19 sept.: Grote Kerk, 19.30-20.30 uur: Beiaardconcert stadsbeiaar dier Sjoerd Tamminga. 20 sept.: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. De EHBO van de afdeling Goes start op dinsdag 19 september een nieuwe cursus Eerste Hulp bij Ongelukken. De duur van de lessen zijn 16 avonden van twee uur. U moet minimaal 16 jaar zijn. U kunt zich opgeven bij het secretariaat, Mw. L. Elenbaas, M.D. de Grootstraat 81, 4461 WB Goes, tel: 01100-13141. Zaterdag 16 september: Tjoba gaat in Pijnacker op bezoek bij Avanti 1Een onbekende tegen stander, zodat de onderlinge krachtsverhouding moeilijk is te voorspellen. We rekenen mini maal op een gelijkspel. Tjoba 2 bezoekt Vitesse 2 in Barendrecht en heeft punten hard nodig. Een puntendeling zou zeer welkom zijn. Tjoba 3 gaat op bezoek bij Zuidwesters 2 en moet zeker de volle winst kunnen pakken. Ook Tjoba 4 slaan we hoger aan dan Blauw-wit 2, ondanks het thuis voordeel voor de club uit Kloetin- ge. Op de volle winst rekenen we ook in de wedstrijden Tjoba 5 - Luctor 3, Animo 4 - Tjoba 6, Tjo ba 7 - Stormvogels 4 en Tjoba 8 - Scheldevogels 5. Thuiswed strijden: 13.45 uur Tjoba 5 - Luc tor 3, 12.00 uur Tjoba 7 - Schel devogels 4, 16.00 uur Tjoba 8 - Scheldevogels 5, 10.00 uur Tjo ba A - Swift A2, 10.00 uur Tjoba F- Animo F, 11.00 uur Tjoba G - Seolto G. Voor meer inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107 - 1672. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september wordt bij 'Schelde- zicht' te Wemeldinge de eindstrijd afgewikkeld 2e Klasse Driebanden Kleinbiljart van het District Walcheren - De Bevelanden. Vrijdag wordt om 19.00 uur begonnen en de andere dagen waarschijnlijk om 13.00 uur. De oude rot in het vak neemt de wedstrijdleiding op zich, Henk Quakkelaar dus. De huidige wedstrijdleider zit zelf in de eindstrijd; dat is Paul Tissink. De volgende spelers hebben zich geplaatst: 1Edwin Geluk, H.I.O., 0.600 Promotie; 2) Peter Vos, V.E.G.A.B.V., 0.592 Promotie; 3)Bram de Waard, Scheldezicht, 0.591 Promotie; 4) Bram Sandee, B.V.M., 0.559 Promotie; 5) Wim Jeremiasse, Scheldezicht, 0.542; 6) Paul Tissink, Scheldezicht, 0.510; 7) Bram Maas, V.E.G.A.B.V., 0.490; 8) Jos Capello, O.B.K., 0.478. Reserves: 1) Mark van der Hage, De Smidse, 0.515; 2) Kees Westdorp, H.B.C., 0.528; 3) Nico Dommisse, De Sportvisser, 0.518; 4) Sjaak Westdorp, V.E.G.A.B.V., 0.522. wordt gegeven in 't Sint Willi- brordcollege, Fruitlaan te Goes, aanvang 19.30 uur. Voor verdere inlichtingen kunt u informeren bij Rina van Galen, tel. 01103 - 1786. Ook het nieuwe seizoen gaat Luctor weer fris van start en natuurlijk zijn nieuwe leden weer van harte welkom. Kom eens een keer kijken op maandag of woensdag bij de training om 18.00 uur of bel 01106 - 3196 (Piet Goedhart). VERWACHT 23 sept.: Internationaal Kamermuziekfestival m.m.v. 33 koren en ensembles (Grote Kerk-Museum-Muziekschool, 10.30-18.00 uur). 23/24 sept.: Zeeland Uit de Kast, theaterfestival langs spoorlijn stoomtrein Goes-Borsele m.m.v. 10 poppentheater, onder meer het Litouwse Panevezys Waggon Puppet Theatre (12.00-17.45 uur). 7 okt.: Dubbelkorige Motetten van J.S. Bach door de Noordneder- landse Cantorij o.l.v. Jan Hut (Grote Kerk, 20.00 uur). Zondag dus de eerste thuiswed strijd voor Robur en wel tegen Breskens. In de verdediging wordt René de Kok node gemist, hopelijk is hij weer spoedig van de partij. Nu Robur in de 4e klas speelt rekenen we er op dat meer voetballiefhebbers de weg naar het het 3e veld zullen weten te vinden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanmelden bij J. Koens, tel. 21872 of bij J. Quin- ten, tel. 51074. Jeugd: Zaterdag 16 september: Robur D1 - Kloe- tinge D2 11.15; Kwadendamme E1 - Robur E1 10.00; Patrijzen Fa - Robur Fa 10.00; Robur D2 is vrij. Senioren: Zondag 17 sep tember: Robur 1 - Breskens 1 14.30; Robur 2 - Zeeland Sport 2 12.30; Cortgene 2 - Robur 3 12.30; Robur 4 - Hansw. Boys 3 12.30. De Algemene Ned. Bond voor Ouderen (Anbo) houdt donder dag 14 september een informa tiemiddag in De Vroone te Kapel- le, waarbij het thema "Gezond heidszorg" centraal staat. Spre ker is de heer Lambermont. Er wordt een videofilm gedraaid en er kunnen vragen worden gesteld. Aanvang half twee. Donderdag 14 september houdt de afdeling Kunstzinnige Vor ming van het Oosterschelde Col lege een laatste open avond om belangstellenden voor een cur sus de gelegenheid te geven kennis te maken met docenten en een goed beeld te krijgen van wat een bepaalde cursus inhoudt. De open avond is van 19.30-20.30 uur in de Zuster straat 11 in Goes. Wie niet in de gelegenheid is om op 14 sep tember te komen, kan altijd tele fonisch of schriftelijke informatie krijgen bij het Oosterschelde College, Postbus 2102,4460 MC Goes. Telefoon: 01100-31170. Persoonlijk afhalen van brochu res kan natuurlijk ook: Zuster straat 11Goes. Middelburg is één van de plaat sen in Zuid-Nederland waar de School voor Filosofie een infor- matie-avond geeft. Deze wordt vrijdag 15 september a.s. gege ven in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 tussen 19.30 en 22.00 uur. De Stichting School voor Filosofie onderwijst "Praktische Filosofie". Bruikbaar tijdens het telefoneren, tanden poetsen, denken, lezen en schrij ven, in de relaties met anderen thuis, op school of op het werk enz. Wil praktische filosofie dus in alle gevallen echt bruikbaar zijn, dan gaat die over "mijzelf". Zelfkennis dus. De voorlichtings avond heeft tot doel het begrip "Praktische Filosifie" te behan delen en informatie te geven over de (avond-)school in Breda. Voorts is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De afdeling Wissenkerke van de NCVB houdt woensdag 20 sept. een bijeenkomst in het Dorps huis. Mevr. Elisabeth Reijnhoudt spreekt over Vrouwen zien Toe komst. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Gasten zijn van harte welkom. Drie zakenlie den die de SV Heinkenszand een warm hart toedragen heb ben team nieuw ken. Twee hiervan De Ver. ter bescherming van het ongeboren kind afd. Zuid-Beve- land neemt zaterdag 16 septem ber deel aan een eendagsbeurs in het Oosterscheldeziekenhuis te Goes. De werkgroep neemt deel aan de beurs om onder meer fondsen te verwerven voor een eigen VBOK-opvanghuis. De beurs is geopend van 11.00 - 17.00 uur. Er ligt een attentie klaar voor wie zich zaterdag aan meldt als lid of donateur van de VBOK-werkgroep. Bij galerie Trés Unique aan het Schuttershof te Goes loopt tot en met 30 september a.s. een ten toonstelling van werk van Fons de Brouwer uit Wilhelminadorp. Het thema luidt 'Natuur in gemengde technieken', waarbij met name pastels aan bod komen. Fons zijn activiteiten als pastelschilder hebben inmiddels geleid tot een indrukwekkend oeuvre en veel van zijn werken hebben hun weg naar de liefheb bers, zowel in binnen- als buiten land, al gevonden. Illustraties van zijn hand verschenen o.a. in het Ski-magazine en hij ontwierp een poster voor de Stichting Behoud Natuur- en Leefmilieu. Bijzonder zijn de tekendemon straties die Fons houdt tijdens grote manifestaties zoals de tweejaarlijkse Country Fair of de Flora Expo. De galerie is geo pend dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, donderdag avond van 19.00 - 21.00 uur en zaterdag van 9.00 - 16.00 uur. Adres: Schuttershof 31, Goes tel. 01100-52573. Stichting Hondentraining "Rob bedoes" start weer met een nieu we puppy-cursus op Noord- Beveland. "Robbedoes" staat ervoor om op speelse manier met de hond te leren omgaan. Ook voor oudere honden zijn nog enkele plaatsen vrij. Belang stelling? Bel dan met 01199- 5743. Deze week staat voor Togo 1 een uitwedstrijd op het program ma tegen plaatsgenoot Blauw Wit. Beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken dus een felle strijd ligt voor de hand. Togo 2 reist naar Souburg voor het treffen met Zuidwesters 3, een goede ploeg. Togo 3 speelt ook tegen Blauw Wit en zal moeten knokken voor de punten. De tegenstander van Togo 4 is het vierde team van Zuidwesters. Togo A en Blauw Wit A zullen graag de eer binnen willen halen, voor beiden is het een belangrijk prestigeduel. Programma Sport park Het Schenge: 10.00 uur: Togo G - Top G1; 10.00 uur: Togo A - Blauw Wit A; 11.00 uur: Togo F - Swift F1; 11.30 uur: Togo C2 - KVK C; 12.00 uur: Togo E - Swift El; 14.00 uur: Togo 4 - Zuidwesters 4; 16.00 uur: Togo 3 - Blauw Wit 3. Uit wedstrijden: 9.30 uur: Swift C2 - Togo C1; 11.15 uur: Zuidwesters B - Togo B; 12.00 uur: Zuidwes ters 3 - Togo 2; 15.30 uur: Blauw Wit 1 - Togo 1Voor meer inlich tingen over korfbalvereniging Togo kunt U bellen met Ineke Schipper, tel. 01100-30473. Dinsdagmiddag 19 en woens dagmiddag 20 september wordt in De Pit te Goes-Zuid een win terkledingbeurs gehouden, dins dag geopend van 13.00 - 14.30 uur, woensdag van 13.00 -15.00 uur. De organisatie is in handen van de werkgroep Bijzondere Activiteiten. Inlichtingen over inleveren van kleding e.d. via tel. 01100- 11766 en 23857. der), Paul Akerboom, Trainer Jan Traas. Zittend van links naar rechts: Eelco Walhout, Na de ruime overwinning op Beek-Vooruit moet Goes aan staande zondag uit naar RKTVV. De eerste due punten zijn binnen en Hugo Earends en zijn spelers gaan vol vertrouwen naar Til burg. Wanneer de spelers net zo starten als tegen Beek-Vooruit hebben wij er alle vertrouwen in, dat zij met alle punten uit Tilburg terug komen. Ook Goes 2 moet uit tegen RKTVV 2 en ook de spelers van Jan Rooze zijn goed gestart. Met 3-0 werd van Taxandria 2 gewonnen. De bus vertrekt om 11.45 uur. In ver band met de viering van het 100- jarig bestaan is er een aange past programma. De jeugd speelt op donderdag- en vrijdag avond en de lagere senioren teams hebben een vrije dag. Het voleldige programma is: Donder dag 14 september: 18.30 uur: Kloetinge A2 - Goes A1vrijdag 15 september: 18.30 uur: Dau- wendaele C1 - Goes C1; 19.00 uur: Zierikzee D1 - Goes D1; 18.30 uur: Kruiningen E1 - Goes El; 18.30 uur: Goes F - Kapelle F. Zondag 17 september: 14.30 uur: RKTVV 1 - Goes 1; 14.30 uur: RKTVV 2 - Goes 2. RECEPTIE EN FEESTAVOND V.V. GOES Op 16 september a.s. houdt de v.v. Goes in het clubgebouw aan het Geldeloozepad een receptie van 15.00 tot 17.00 uur en organiseert van 20.00 tot 01.00 uur een feestavond i.v.m. het 100-JARIG JUBI LEUM Het bestuur nodigt alle leden, sponsors, donateurs en oud- leden uit tot het bijwonen van receptie en/of feestavond. Programma zaterdag 16 sep tember: 14.30 uur: Mevo 1 - H'zand 1; 14.30 uur: H'zand 2 - Kloetinge 4; 14.30 u.: Mevo 2 - H'zand 3; 14.30 uur: H'zand 4 - Bevelanders 5; 12.45 uur: Krab- bendijke 4 - H'zand 5; 14.30 uur: Patrijzen A1 - H'zand A1; 11.15 uur: H'zand B1 - Apollo B1; 10.00 uur: Wemeldinge C1 - H'zand C11115 uur: H'zand C2 - Kwadendamme Cl; 10.00 uur: Rillandia D1 - H'zand D1; 10.00 uur: Luctor E1 - H'zand E110.00 uur: H'zand E2 - Yerseke E3; 9.00 uur: Kloetinge Fa - H'zand Fa; 10.00 uur: H'zand Fb - Wemeldinge F. Eos praktijk voor gezondheid bewustwording heeft vanaf sep tember weer een nieuw aanbod van avondcursussen, work shops, individuele en groepsthe rapie. De nadruk in alle activitei ten ligt steeds op bewustwor ding, zelfacceptatie en het her stellen van het kontakt met je werkelijke zelf. Op maandag 18 september start de eerste aktivi- teit, de groepstherapie in Cen trum Namaskara, Waardekens- straat 47, Kapelle-Biezelinge. Deze cursus is voor mensen die al cursussen op het gebied van bewustwording of individuele therapie hebben gevolgd. Cen traal in deze cursus staan overle vingstrategieën, waarbij groeps leden elkaar tot steun kunnen zijn zowel door herkenning, als confrontaties van eikaars gedrag. InL 01100-11377. Het gemeentearchief van Goes organiseert bij voldoende belangstelling een cursus over de geschiedenis van Goes. In een zevental avonden komen onderwerpen aan de orde als: het ontstaan van Goes, de ruim telijke ontwikkeling, de stadsver dediging, de rechtspraak, de lokale economie, de sociale zorg, de kerkelijke geschiedenis en de cultuur door de eeuwen heen. Ook wordt aandacht besteed aan de dorpen Katten- dijke, Wilhelminadorp, Wol- phaartsdijk, Oud-Sabbinge, 's- Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskinderen. De avonden worden gehouden op woensda gen. Cursusmateriaal wordt door het archief verstrekt. U kunt zich opgeven bij het gemeentearchief van Goes, Wijngaardstraat 3 te Goes, tel. 01100-49785, waar men u alle verdere inlichtingen kan verschaffen. De cursus zal beginnen op woensdag 20 sep tember om 19.30 uur. EXPOSITIES t/m 16 sept.: Galerie van den Berge: Ton van Ints, Rob Knijn, Eelco van der Lingen en Mark de Weijer. (info: 01100-50499). t/m 18 sept.: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: Kastelen van de Bevelanden (info: 01100-28883). t/m 30 sept.: R.K. Maria Magdalenakerk: Oil paintings met Graphic Arts van Safian Ashot (info: 01'100-32592). 4 t/m 30 sept.: Galerie APZ Zeeland: Tentoonstelling schilderijen Heemsteedse groep "Creavant" (info: 01100-37723). t/m 27 okt.: Stadskantoor: Schilderijen van Nico van Welzenes uit Goes, (info: 01100-49740). hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit (info: 01192-1242). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031). Maandag 18 september a.s. is er een schrijfavond van Amnesty International afd. Lewedorp. Er kunnen brieven worden geschre ven voor mensen die vanwege hun politieke of godsdienstige overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etnische afkomst, vervolgd worden of gevangen zitten. De avond is van 19.00 uur tot 20.00 uur in het zaaltje achter de Protestantse kerk te Lewe dorp. Brieven kunnen worden afgehaald. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. Met ingang van 10 september is het NS-station Kapelle-Biezelin ge op de zaterdagen gesloten. Het station is vanaf dan op de volgende tijden geopend: maan dag tot en met vrijdag 06.30 uur tot 13.45 uur; zaterdag en zon dag gesloten. Op de tijden dat het loket gesloten is, kunnen rei zigers hun treinkaart kopen bij de kaartautomaat op het station. Voor alle informatie over het openbaar vervoer kan men bel len met 06-9292 (50 cent per minuut). Abvakabo-afdeling Oosterschel de is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Leden die belangstel ling hebben voor deze functie kunnen contact opnemen met de huidige voorzitter, de heer C. Minnaard, tel. 01130-95286. Verder deelt het bestuur mee dat de verspreiding van de zakagen da's die jaarlijks worden uitgege ven, dit jaar via de kaderleden zal lopen. Er kan ook tijdig con tact worden gezocht met de heer Wisse, penningmeester, tel. 01100-16238. De jaarvergade ring is gepland op maandag 27 novembèr. De Goese korfbalvereniging Togo houdt op woensdag 20 september al weer voor de 36e keer het jaarlijkse korfbaltoer nooi voor leerlingen van de basisscholen uit Goes en omge ving. De wedstrijden op het sportpark "Het Schenge" begin nen om 13.30 uur. Na de finale wedstrijden volgt om 17.00 uur de prijsuitreiking. Dit jaar wordt er deelgenomen door 22 ploegen afkomstig van diverse basisscholen uit Goes en omgeving. In totaal zullen ruim 150 leerlingen in actie komen, die naar leeftijd en korfbalerva- ring in verschillende categorieën worden ingedeeld. Ook dit jaar is een aparte poule voor de jongste De tweede krachtproef voor Patrijzen in dit seizoen is die tegen MOC'17 uit Bergen op Zoom alwaar de wedstrijd ook gespeeld wordt. Voor Patrijzen is deze eerste uitwedstrijd mis schien tevens de zwaarste van het seizoen, want MOC is na de degradatie van vorig seizoen waarschijnlijk weer vastbesloten dit seizoen te promoveren. Voor Patrijzen dus zaak te zorgen niet de dupe te worden van de dadendrang van de tegenstan der en in ieder geval te gaan voor dat ene zeer belangrijke puntje; want ieder puntje wat mee naar 's-Heerenhoek kan worden genomen is pure winst. We hopen dat de spelers de con centratie en de werklust op kun nen brengén om er voor te gaan en het thuisfront tevreden te stel len. We zien deze wedstrijd wat dat betreft toch met enig optimis me tegemoet. Het volledige pro gramma voor het aanstaande weekend: Zaterdag 16 septem ber: 11.15: Apollo dames - Patrij zen dames; 14.30: Patrijzen A1 - Heinkenszand A1; 11.15: Luctor C1 - Patrijzen C1; Vrijdag 15 sept. 18.30: Goes 02 - Patrijzen Om; 11.15: Patrijzen D1 - Yerse ke D1; 10.00: Patrijzen E1 -SVD E1; 10.00: Wolfaartsdijk E2 - Patrijzen E2; Zondag 17 septem ber: 14.30 u.: MOC 17 1 - Patrij zen 1; 14.30 u.: Patrijzen 2 - RCS 4; 12.30 u.: Patrijzen 3 - Jong Ambon 2; 12.30: Kwaden damme 2 - Patrijzen 4. Vanaf vrijdag 15 september staat de badplaats Domburg drie dagen in het teken van de jazzmuziek. Het festival 'Jazz by the Sea' omvat o.m. een kroegentocht, een streetpara de, een grote jazzavond en een jazzkerkdienst. Nieuw op het festival op de zondagmiddag is het onderdeel 'Jazz by the Sea' in drie strandpaviljoens, het bewijs dat jazz ook letterlijk 'aan zee' kan plaatsvinden. Voor inlichtingen en reserve ringen kan men terecht bij de VVV Domburg-Oostkapelle 01188-1342 en Zeeland Nazo mer Festivals 01180-88221. foto, van links rechts: Langebeke, Sponsor Corrie van Wenna Schoenmode, Roderick Mad na, Marijn Traas, Gerben van de Bliek, Erik van Hoorn, Bege leider en Sponsor Gerrit Hoogendoorn, Natasja West strate, Rick Salomè (aanvoer- Op 5 oktober start de Bridgeclub Zuid-Beveland met de bridgecur- sus deel 1 van Cees Sint en Schipperheyn. Deze cursus Op donderdag 14 september a.s. zal de musicoloog dr. A. Clement een lezing verzorgen, die plaats vindt in het kader van Zeeland Nazomer Festivals. Centraal in deze lezing staan de motetten van J.S. Bach, van waaruit lijnen getrokken zullen worden naar zijn andere werken. De lezing zal zowel auditief als visueel worden ondersteund. Ingegaan wordt o.a. op begrippen als retoriek en symboliek, gekoppeld aan de componeerstijl van J.S. Bach. Verder wordt er een relatie gelegd met het concert van de Noord Nederlandse Cantorij op zaterdag 7 oktober in de grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Tijdens dit concert zullen onder meer de dubbelkorige motetten van J.S. Bach ten gehore wor den gebracht. De lezing van de heer Clement vindt plaats in podium 't Beest", Beestenmarkt 3 te Goes. De aanvangstijd is 20.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 5,-. Onlangs werd in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigin gen de Stichting Melanoom opgericht. De Stichting Melanoom is een contactgroep voor mensen met melonomen en andere soorten huidkanker. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door (ex)-kankerpatiën- ten. Jaarlijks wordt bij ongeveer 16.000 mensen huidkanker geconstateerd; in 1500 geval len gaat het om een melanoom. Uit onderzoek is gebleken dat er zowel bij patiënten als hun fami lie grote behoefte bestaat aan contact met lotgenoten. Een van de belangrijkste taken van de Stichting Melanoom bestaat uit het in contact brengen van patiënten met lotgenoten. Om dit te bewerkstelligen wordt er momenteel gewerkt aan een lan delijke netwerk voor lotgenoten contact. De Stichting Melanoom wordt financieel gesteund door de Nederlandse Kankerbestrij- ding/KWF en door donaties van lotgenoten en belangstellenden. Het telefoonnummer van het NFK is 020 - 5700545. Zondag 17 september is er een jeugddienst in de Vrije Evangeli sche Gemeente te Goes. Om 10.00 uur begint de dienst in de Tulpstraat 2. De vertelling heeft als thema: "Ik zal er zijn voor jou". Medewerking wordt ver leend door Ds. N.M. Dijk. Rudy Gorsse is organist. Iedereen wel kom. Zondag 17 september vindt het vijftiende concert van de serie Manhuistuinconcerten van dit seizoen plaats. Ditmaal een gecombineerd concert dat zal worden verzorgd door het Zeeuws Mannenkoor en Kope rensemble Paul van Belzen bestaat uit vijf personen, Ronald Baljeu (trompet), Tiny v.d. Wijn gaarden (trompet), Piet de Witte (hoorn), Leo Geelhoed (trombo ne) en Jos Mol (bastuba). Dit ensemble bestaat volgend jaar al 25 jaar. Naast 'gewone' concer ten, zijn officiële gelegenheden, kerstuitvoeringen en herdenkin gen een onderdeel van hun ove rige mogelijkheden. Het concert duurt van 12.00 tot 13.00 uur. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het REC-gebouw aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofge- bied (achterzijde). Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. Oude tijden herleven. Tegen standers die we jaren niet gezien hebben, maken nu weer hun ren tree. Zaamslag 1 komt op bezoek. Het is belangrijk om gelijk vanaf het begin de punten te pakken, want in de 4e klasse is er niet veel verschil en de pun ten zullen duur zijn. Voor de ech te voetballiefhebber is er vanaf 10.00 uur spektakel op het sport complex. Bevelanders E1 gaat dan in de startblokken tegen Z.S.C. E1. Tevens spelen B1 en Bevelanders 3 en 4 een thuis wedstrijd. Duseen hele zater dag genieten bij Bevelanders. Programma voor 16 september: 14.30 uur: Bevelanders 1 - Zaamslag 1; 14.30 uur: Yerseke 3 - Bevelanders 2; 14.30 uur: Bevelanders 3 - S.V.D. 2; 12.45 uur: Bevelanders 4 - G.P.C. 6; 14.30 uur: Heinkenszand 4 - Bevelanders 5; 11.15 uur: Beve landers B1 - Bruse Boys B1; 10.00 uur: Domburg D2 - Beve landers D1????? 10.00 uur: Bevelanders E1 - Z.S.C. E1; 09.00 uur: Kloetinge E4 - Beve landers E2; 10.00 uur: Noorman nen F - Bevelanders F. Seizoen '94/'95 was wederom een succesvol seizoen voor de Luctor-boys. Er waren diver se goede note ringen; met als uitschieter de C1 junioren die voor het 2e achtereenvol gende jaar kampioen wer den in hun klasse. Op de foto het kampioenself- tal van C1 die met een opge sierde wagen door het dorp trok. En gefeest werd er door, van links naar rechts: Jeroen Verschueren, Serge de Blaeij, Boudewijn Musters, Pieter v/d Dries, Michael de Jonge, Arnold Hagenaar, Dennis v/d Bos, Jack Courtin (trainer), Roel de Ridder, Sander Boonman, Erik Vermaas, Patrick Zoetewij De Prinses Beatrixschool in - ziet u op de Goes-Zuid houdt zaterdag 16 september a.s. voor de zesde keer een rommelmarkt. Belang stellenden zijn ook welkom op een kledingbeurs. De markt, in het gebouw aan de Tomate- straat, duurt van 10.00 uur tot 13.00 uur. De opbrengst is bestemd voor de kas van de Ouderraad. Ook Unicef zal met een stand aanwezig zijn. Verder is er een 'restaurant' ingericht waar koffie, limonade en cake te koop zijn. Dit jaar voor het eerst kunt u ook frites kopen, dankzij Meijer BV uit Kruiningen. het C1 in het gesto-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 32