.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK T&F Consultancy en Training opent aan Voorstad in Goes Wervelende najaarsmode in De Stenge Heinkenszand C06-11&* op sterkte kade. Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting of een zonnebril pp-tfc<a Kampman MEDISCHE DIENST Opleiding Slijters-vakdiploma Zaterdag 16 september Schoorse Herfstmarkt Hermans-avond in het Literair Café Goes Stolk Orgels heropend “De andere schoenenwinkel” in Lange Vorst Feestelijke opening 100e vestiging Arbell in Goes Zoals we vori ge week in De Bevelanden al berichtten, heeft Goes er een nieuwe schoenenzaak bij. Het gaat, om Arbell, een schoenenketen die in heel Europa is te vinden en haar honderdste zaak in Goes opende. Arbell profileert zich als 'De andere schoenenwin kel'. i Muziekweekend in 's-Heerenhoek Iqnge vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Kamp De Rank bestond uit veel speurwerk i F Woensdag 13 september 1995 11 DE BEVELANDER a/leeJcnieuwJ Collecte spierziekten VREDESBURO Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. ALARM ALS ELKE SECONDE TELT IK w M voor 16 en 17 sept. 1995 -JDHHaaOHVW MARCDEREGT kleurrijk J I HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Zaterdag 16 september wordt op het adres Voorstad 31 te Goes een dépendance geopend van T F Consultancy en Training. T F is afkomstig uit Prinsen beek bij Breda en is een begrip op gebied van NLP, trainingen en advisering op zakelijk terrein. Tevens richt men zich op natuur geneeswijzen. Mevr. R. Thijs vertelt: "Wij helpen onze relaties zich gezonder en completer te voelen door middel van bioritme, horoscoopduiding, pendelen, psychometrie, tarzot, hypnotherapie, iriscopie, num- merologie, magnetiseren e.d. een gelegenheid pony te rijden. De verkoping met opbod belooft ook nu weer een hoogtepunt van de dag te worden, die wordt afgesloten met een dansavond in het Dorpshuis. Het totale pro gramma ziet er als volgt uit: 10.00 u.: Opening door burge meester de Groot m.m.v. Schel- degalm Hansweert. 10.00-16.30 u.: Rommelmarkt op het Dorpsplein. Oude traktoren- show. Braderie. Pony rijden voor de kinderen. Brandweer demon stratie. 11.00-16.30 u.: Dweilband "Oge Noot". 11.30 u.: Verkoping met opbod. 14.00 u.: Modeshow verzorgd door dweilband "Oge Noot" met bijzondere modellen. 16.00 u.: Prijsuitreiking van de diverse standhouders. 16.30 u.: Sluiting van de brade rie. 21.00-01.30 u.: Dansavond in het dorpshuis m.m.v. "Het Rain bow Trio". Entree 7,50 p.p. Het Schoorse Herfstmarkt Comité wenst U een plezierige zaterdag! Op zaterdag 16 en zondag 17 september staat het dorp 's-Hee- renhoek in het teken van de live-muziek. Op zaterdag zal er een live-music Pubcrawl (muzikale kroegentocht) gehouden worden waarbij in iedere horeca-gelegenheid in het dorp een live-muziek act op zal treden. Volgens een vastgesteld schema kunnen de bezoekers van de Pubcrawl genieten van een hele avond live muziek in diverse genres. De deelnemende horecagelegenhe den zijn: Walk Inn, de Kroon, de Korenbeurs, de Geveltjes en tevens wordt er een grote feesttent geplaatst. De bands welke op zullen treden zijn: Spot the nose (Bluesband), Jan Bloks Rock Rollband (Rock Roll), On the cover (coverband) Sur render (dialectrock) en de bekende Nederlandse groep Caugt in the Act welke momenteel in de top veertig staan. Caught in the act is qua muziek vergelijkbaar met Take That. De aanvang van de live music Pubcrawl is om 20.30 uur. Op zondag zal in de gro te feesttent een Zeeuwse troubadourmiddag gehouden worden waarbij de nadruk ligt op het gezongen Zeeuwse dialect. Op deze middag zullen o.a. optreden Peter Dieleman en Anja Kop- mels. Het middagprogramma start om 14.30 uur. Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes Tussen midden en eind september a.s. start in deze regio de opleiding voor het slijters-vakdiploma. Deze cursus wordt verzorgd door VAKO, het Instituut voor de slijters-vakopleiding in Nederland. VAKO is erkend door het Ministerie van Onderwijs. De cursus bestaat uit schrif telijke lessen die ondersteund worden door minimaal 20 avondbijeen- komsten. De cursist kan de opleiding afsluiten met het officiële slijters- vakexamen. Voor informatie over de precieze aanvangsdatum en juiste leslocatie in deze regio kan men bellen naar: 040 - 83 63 95. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. A.P. v.d. Dorpel, Ericalaan 31, Yerseke, tel. 01131-2565. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. REGIO ZEELAND A. van Schaik. Tel. 01184 - 78969. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.«30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. D.W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rllland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. C.l. Ris- seeuw, Burg. Vogelaarstraat 2, Krui ningen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rieme ijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 01102- 41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zon dag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319. Spreekuur voor dringende ge vallen: van 11.00-11.30 uur. geshowd in blokken. Elegant, sportief, uitdagend, stoer. Kort om voor elk wat wils. Ook hier vielen de kapsels op door zich elke keer aan de stijl van de kle ding aan te passen. Medewer king werd verder verleend door Wenna schoenmode en De Vis ser Optiek die het geheel pas send afmaakten. Wie overigens de geslaagde modeshows in De Stenge mocht hebben gemist, is te allen tijde welkom in genoem de zaken om daar nader kennis te maken met de getoonde modellen en creaties. De 32 jongelui van de prot. chr. basisschool De Rank uit 's-Gravenpolder, die dezer dagen op kamp waren, heb ben drukke dagen achter de rug. De groepen 6, 7 en 8 werden te hulp geroepen bij het opsporen van een schil derijenroof. Overigens bleek die goed in elkaar te zijn gezet, in samenwerking met de schoolleiding. Tweeën dertig speurneuzen kregen twee dagen de tijd om bewij zen te verzamelen en de dief stal op te lossen. Het werden twee spannende dagen. Via allerlei activiteiten ontdekten zij de identiteit van de dief en hoe de diefstal in zijn werk was gegaan. Samen met inspecteur Dommel werd op vrijdagmorgen de dief met het kostbare schilderij omsin geld en ontmaskerd. Het schilderij is inmiddels door de inspecteur aan de rechtmati ge eigenaar overhandigd. en zaterdag. De eerste klanten werden bij die opening begroet met taart of een smuldoos voor de jongere generatie. Het adres van Arbell is Lange Vorststraat nummer 70. Met een open huis heeft Stolk Orgels afgelopen zaterdag haar ver bouwde vestiging in Krabbendijke heropend. Een enthousiast ver- koopteam, goede en snelle service en hoogwaardige kwaliteit zijn er de oorzaak van dat Stolk Orgels in Krabbendijke na 2 jaar vergroot en vernieuwd is. Het in 1993 gestarte filiaal van Stolk Orgels in Krab bendijke blijkt door veel orgelminnende Zeeuwen, maar ook door lief hebbers van buiten Zeeland gekozen te worden voor de levering van een orgel. Om het aanbod van nieuwe en gebruikte orgels op een* goede manier uit te kunnen stallen is met een grondige verbouwing de verkoopoppervlakte vergroot. Klanten kunnen zo uit een duidelij ker overzicht van het aanbod kiezen. Stolk Orgels Krabbendijke, één van de vier filialen van Stork Orgels in Nederland, is op vrijdagavond en de gehele zaterdag geopend. Het enthousiaste verkoopteam heeft voor de klant op deze dagen alle nodige aandacht. Wil een klant meer weten of zijn er bijzondere eisen dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk bezoek aan de winkel. Het bedrijf is dealer van topmerken als Ahlborn, Eminent, Johannus etc. Dat de manier van werken gewaardeerd wordt blijkt uit de vele Zeeuwse klanten die Stork Orgels het vertrouwen hebben geschon ken. De kwaliteit wordt gekoppeld aan aantrekkelijke prijzen en flexi bele betalingscondities. Door de vergroting van de verkoopruimte probeert Stolk Orgels een nog betere service te verlenen. In De Stenge te Heinkenszand liep het zaterdagochtend storm. Dit vanwege de Najaarsmode- show die daar werd gegeven door De Malle Molen en Wil liam's Coiffure in samenwerking met Wenna Schoenmode en André de Visser Optiek. Een ochtendshow dus die al om tien uur begon en waar de nieu we collecties baby-, kinder- en dameskleding van De Malle Molen werden getoond. Daarbij vooral ook aandacht voor de kin- dermode. In samenwerking met William's Coiffures die voor de Het werk van de schrijver Wilem Frederik Hermans staat op vrij dagavond 15 september centraal tijdens het eerste zgn. literair café van het nieuwe schooljaar op Het Goese Lyceum. Aan Nederlands spraakmakendste acteur, die dit jaar op 27 april overleed aan de gevolgen van longkanker, zal een avond gewijd worden waarin de biogra fie van de auteur het middelpunt vormt. Tonnie Luiken, Hermans- kenner bij uitstek en uitgever van U kunt de komende week - van 17 t/m 23 september - aan de collectebus bijna niet ontkomen. Meer dan 35.000 collectanten (dat is 10% meer dan vorig jaar) zijn dan onderweg om geld op te halen voor het Prinses Beatrix fonds. Het Fonds, waarvan de Koningin beschermvrouwe is, overkoepelt alle belangenvereni gingen van spierziekten, die lij den aan onder andere polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, spasticiteit en mul tiple sclerose. Meer dan 200.000 mensen in Nederland lijden aan één van deze ziektes. Om dat aantal drastisch terug te dringen, is er veel wetenschappelijk onderzoek nodig. Zaterdag 16 sept. nodigen wij, vanaf 11 uur, belangstellenden uit voor een open dag. Wat kunt u dan verwachten? Om 11 uur een drankje en hapje, daarna tot 17 uur diverse lezin gen en demonstraties o.a. tarot of psychometrie, geleide fanta sie, iriscopie, een presentatie van de nieuwe cursussen; dit alles onderbroken door korte pauzes. U bent van harte welkom in ons pand. Voor nadere informatie kunt u bellen Dhr. F.A. Francken: 076 - 5418171, of R. Thijs: 01108-2306. Zaterdag 16 september a.s. wordt voor de 12e maal een "Schoorse dag" gehouden. De gehele dag staan rondom de kerk 40 kramen opgesteld. Mede door de grote saamhorigheid in dit kleine dorp is de Schoorse Herfstmarkt bekend om z'n gezelligheid. Verenigingen en veel mensen uit het dorp zijn maanden van te voren reeds voorbereidingen aan het treffen. Omdat deze Herfstmarkt niet cul tureel is, wordt óók geen subsi die versterkt. Toch is er elk jaar een leuke opbrengst. Deze wordt besteed aan het plaatselijke jeugdwerk. (J.W.C.). Het is opvallend dat een harde kern van kraamhouders jaarlijks terugkeert naar deze markt. Bur gemeester de Groot van de gemeente Kapelle opent het geheel om 10 uur, waarna muziekvereniging "Schelde- galm" uit Hansweert haar beste muzikale beentje zal voorzetten. Een bijzonderheid zijn de oude traktoren die te bezichtigen zijn, bovendien is er voor de kinderen de W.F.H.-Verzamelkrant, ver zorgt een lezing, waaraan een unieke tentoonstelling van eerste drukken en bijzondere uitgaven van W.F. Hermans en enkele video-presentaties toegevoegd zijn. De ingang van Het Goese Lyceum is te bereiken via de Vogelzangsweg. De avond begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Vanaf 19.30 uur is de tentoonstelling te bezichtigen. Toegangsprijs f2,50. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103 -3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskens-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Zaterdag spreekuur 9.30 -10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. dag bereikbaar op tel.nr-. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 01100-32924. Arbell Goes is de eerste vesti ging in soort in haar ons land en internationaal gezien gaat het om de 100e winkel. Reden om extra feestelijk uit te pakken tijdens de openingsda gen. Die openingsdagen waren vorige week donderdag, vrijdag flitsende kapsels zorgde in de nieuwste najaarsmode. De bekende merken uit De Malle Molen waren alom present: Ragazzi met de kleurige sportie ve kinderkleding; Kiekeboe voor de exclusieve en toch betaalbare mode; met Choco met zijn vrolij ke prints en Mellow Yellow voor het lieve meisjesbeeld. Overi gens heeft de Malle Molen ook babykleding vanaf maat 62 in de merken Pompiedom en Les Int- repedes. Nieuw is de damesmo de in de Malle Molen. Deze werd door de volwassen modellen Leger des Heils Zondag 17 september: 10.00 uur: kapiteinn M. van Dalen en kapitein E. van Triest; 18.30 uur: straatzang. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107- 1680 $1. 01112,-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Anö.< nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.0Ö uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEt,;. 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra-. gen maandag t/m vrijdag tussen? 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel-' burg, 01180-12280. STICHTING WERKGELEGENHEID- ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd,' etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat; 190, Vlissingen, tel. 01184-15011, fax 01184-11167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en' 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel.? 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. I nf ectiezi ektenbestrijdi ng Melding en adviezen geslachtsziek-, ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de? 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e. en 3e woensdag van de maand van? 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen- de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten qf informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV tq Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054,4460 MB Goed. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom; burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren; dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel, 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen) 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 446-1 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.0Q uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke- ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). t n k.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11