Goese ten nistitels SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Eindstrijd Driebanden kleinbiljart 3e klasse Jazz en body-action bij OKK in Goes Kranige" sponsor voor E-pupillen Rillandia Frank Rentmeester jeugd- koning wipschutterij a9 3 Woensdag 6 september 1995 11 DE BEVELANDER VI Lid van Willem Teil Ovezande ;a A 1 De Piek Kook-cursussen in Goes-Oost Vogelbeurs Lezing voetverzorging van Reumavereniging A w Kookkursus voor 55 plus mannen s.v. Robur >T 10 ir 18 >g ’9 >b >b d Dia-avond voor spoorliefhebbers Informatiemiddag Stotter-therapie Inloophuis Oase zondagmiddag open Ouderwetse bazaar op monumentendag in Wemeldinge After Care Goes Zingen in Bethelkerk Senioren-bingo Speciale dienst Geersdijk Gehandicaptenvervoer Woensdag 6 september, heden avond, wordt in De Vroone te Kapelle een informatieavond gehouden waarbij gehandicap tenvervoer centraal staat. Het gaat dan met name om de nieu we Ketenkaart die kan worden gebruikt middels de Teletaxi. De avond begint om 19.30 uur en de heer J. Nieuwland van Treintaxi bv zal een toelichting geven op de Ketenkaart en vragen beant woorden. Inl. via de heren A.J. de Wit of D. Eveleens, tel. 01100-51503 (Samenwerkings verband Welzijnszorg). Manhuistuinconcert v.v. Kapelle Wisseling wacht bij SVGZ Feestavond Dino Gouden ON Receptie en feestavond v.v. Goes v.v. Kruiningen Beestenboelmiddag Concert Kattendijke S.V. Heinkenszand K.V. T.O.G.O. NCVB Kloetinge Il Tocht toerclub Poppen en tekeningen Start Jokerclub Women’s Aglow Rommelmarkt en Flippo ruilbeurs v.v. "De Patrijzen" v.v. Yerseke v.v. Arendskerke W Ifi J 5 Zaterdag 9 september zal er een optreden van de Zeeuws/Zuid- Hollandse stevige rockformatie Bad little sis plaatsvinden in de Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissingen. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 5,-. Vrijdag 8 september kan er weer voor het eerst gejamd worden in het nieuwe seizoen. De aanvang is 21.00 uur. Instrumenten zijn aan wezig. In het wijkcentrum Jan Ligthart aan de Bergweg 12 in Goes- De "Vogelvrienden" uit Goes start a.s. zaterdag 9 september weer haar traditionele maande lijkse grootste vogelbeurs/markt van Zeeland in het Heer Hendrik- huis. De beurs/markt begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Naast vele individuele vogelkwe- kers zullen ook vogelhandelaren aanwezig zijn, zodat er volop gelegenheid zal zijn om vogels te kopen en te verkopen of eventu eel te ruilen. Elke tweede zater dag van de maand wordt deze vogelbeurs gehouden tot en met april 1996. Voor de reumapatiëntenver- eniging Midden-Zeeland houdt Mevrouw Breas een le zing over het onderwerp "Po- dotherapie". Dat is in feite voetverzorging en vooral met mensen met reumatische voe ten is dat heel belangrijk. De lezing is in "De Stenge", Sten- geplein 1 te Heinkenszand, aanvang 19.30 uur, op donder dag 21 september a.s. Ieder een, ook belangstellenden die geen lid zijn, zijn van harte welkom. Van niet-leden wordt een kleine bijdrage, 5,- per persoon, gevraagd in de kos ten van de avond. Opnieuw is het jeugdbestuur van de voetbalvereniging Rillandia erin geslaagd een sponsor te vinden voor één van hun jeugd- elftallen. Ditmaal is het aannemersbedrijf "Harthoorn" uit de Duivenhoek te Rilland die het E 7-tal van een geheel nieuwe outfit heeft voor zien. tember een cursus Indonesisch koken en op maandag 11 sep tember een cursus Fijne Keuken. Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van twee uur. Voor inlich tingen of opgave: tel. 01193- 9681. 1 ii 131 n q .'d v o V VERWACHT: 23 sept.: Internationaal Kamermuziekfestival m.m.v. 33 koren en ensembles (Grote Kerk-Museum-Muziekschool, 10.30-18.00 uur). 23/24 sept.: Zeeland Uit de Kast, theaterfestival langs spoorlijn stoomtrein Goes-Borsele m.m.v. 10 Poppentheaters, onder meer het Litouwse Panevezys Waggon Puppet Theatre (12.00-17.45 uur). 7 okt.: Dubbelkorige Motetten van J.S. Bach door de Noordneder- landse Cantorij o.l.v. Jan Hut (Grote Kerk, 20.00 uur). EXPOSITIES 2 t/m 9 sept.: Galerie Bekenes: Schilderijen in diverse technieken van de omgeving Kattendijke-Goes van Alie Bekenes en foto's van het- amusementsleven in Goes rond 1945 met geluidsopnamen (info: 01192-2489). t/m 16 sept.: Galerie van den Berge: Ton van Kints, Rob Knijn, Eelco van der Lingen en Mark de Weijer. (Info: 01100-50499), t/m 18 sept.: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: Kastelen van de Bevelanden (info: 01100-28883). t/m 30 sept.: R.K. Maria Magdalenakerk: Oil paintings and Graphic Arts van Safian Ashot (info: 01100-32592). 4 tot 30 sept.: Galerie APZ Zeeland: Tentoonstelling schilderijen Heemsteedse groep "Creavant", (info: 01100-37723). t/m 27 okt.: Stadskantoor: Schilderijen van Nico van Welzenes uit Goies. (info: 01100-49740). Hele jaar: Galerie llona: Naïve schilderijen van Ilona Schmit. Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031). De Stichting Welzijn voor Oude ren te Goes organiseert i.s.m. Groot Stelle een kookkursus voor mannen van 55 jaar en ouder. Uit de praktijk blijkt, dat mannen, zo gauw zij voor de taak komen te staan om zelf de warme maaltijd te verzorgen, met de handen in het haar staan. Hoofddoel: je te leren handha ven als bijv, je partner om wat voor reden ook uitvalt. En ten slotte is het ook gezellig om met 12 mannen een "vaste" klub te vormen. Aanmelden kan tot 13 september a.s. via tel. 01100- 23723. Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september wordt in de sporthal Duijvenvoorde te Oost-Souburg de eindstrijd gespeeld in de derde klasse driebanden kleinbiljart van het District Walcheren-De Beve landen. De organisatie is in handen van V.E.G.A.B.V. en wedstrijdlei der is Peter Vos. De districtsmedaille en diploma's worden uitgereikt door voorzitter Bart de Willigen. De volgende spelers hebben zich geplaatst: 1. Bram van Velzen, O.N.D.A., 0.413 Promotie; 2. Ron Verduijn, V.E.G.A.B.V., 0.412 Pro motie; 3. Peter Rijborz, V.E.G.A.B.V., 0410 Promotie; 4. Michel Vlug, V.E.G.A.B.V., 0397; 5. Wim Remijn, H.I.O., 0.390; 6. Rinus Hooger- land, REHAWE, 0.390; 7. John Laarberg, V.E.G.A.B.V., 0.387; 8. William Jacobs, De Smidse, 0.356. Reserves: 1. Rinus Baarends, A.L.M., 0.3812. Leen van Linden, Delta, 0.383; 3. Jean-Louis Smul- der, O.H.G.L., 0.375. Als alles volgens plan verloopt is het afgelopen weekend het com- petitie-voetbal voor de jeugd en de afdeling van start gegaan. Komend weekend begint de competitie voor Robur 1 met een uitwedstrijd tegen Sluiskil, be paald geen gemakkelijke opga ve. We wensen alle Roburteams een goed en sportief seizoen toe. Wanneer u zich tot de voet balsport voelt aangetrokken en geen lid bent van een voetbal club, kunt u bij ons terecht. Robur komt uit in de 4e klas van de K.N.V.B. en speelt op het 3e veld van het sportpark 't Schen- ge. Aanmelden bij J. Koens, tel. 21872 of bij J. Quinten, tel. 51074. Jeugd zaterdag 9 september: Wissenkerke D1 - Robur D1, aanvang 10.00 uur; Waarde D1 - Robur D2, aanvang 10.00 uur; Robur E1 - Kruiningen E1, aan vang 11.15 uur; Robur Fa - Kloe- tinge Fd, aanvang 10.00 uur. Senioren zondag 10 september: Sluiskil 1 - Robur 1, aanvang 14.30 uur; R.C.S. 4 - Robur 2, aanvang 14.30 uur; Robur 3 - Zonnemaire 2, aanvang 10.30 uur; Dreischor 2 - Robur 4, aan vang 12.30 uur. eO :.iW ?ib :>w oT sX 6V m s3 ui •30 oT ni 3» ais lio >A 12 aii '10 il 32 9>i Jv eb ,>M D .3 2 b De heer Harthoorn, al afkomstig uit het bedrijfsleven via zijn vader, begon samen met zijn vrouw in 1989 met het aanne mersbedrijf. Een jong bedrijf dus, gespecialiseerd in alle voorko mende grondwerkzaamheden, sierbestrating, drainage, riolerin gen enz. en voert deze werk zaamheden uit over geheel Zee land. Op vrijdag 8 september, 's avonds om 19.45 uur in de Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg, opent de sectie Zeeland het nieuwe seizoen met een dia- meebrengavond. Wie dia's op spoor- of tramweggebied heeft gemaakt, wordt van harte uitge nodigd om deze mee te brengen. Voor scherm en projector wordt gezorgd. De avond is opgezet door de Ned. Ver. van Belang stellenden in het Spoorweg- en Tramwezen, afdeling Zeeland. Zaterdag 9 september wordt in het Buitencentrum aan de Wul- penburgseweg te Veere een informatiemiddag belegd over de Stotter Therapie Hausdorfer. Aanvang 14.30 uur. De informa tiemiddag is bedoeld voor stotte raars, hun familieleden, vrien den, logopedisten/stotterthera- peuten en overige belangstellen den. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht bij de organisator van het weekend: Levien de Putter, Noordstraat 25, 4421 JS Kapelle, tel. 01102- 42023 of Rens van Liere, Heer- nisseweg 73, 4461 PS Goes, tel. 01100-21946. In tegenstelling tot andere zon dagen is inloophuis Oase op zondagmiddag 10 september geopend, van 12.00-15.00 uur. Wilt u weer eens andere mensen ontmoeten of bent u zomaar benieuwd hoe het er van binnen uitziet, kom dan eens binnen op zondagmiddag 10 september. Het adres is: De Spinne 12-34 (achter de supermarkt). Zaterdag 9 september wordt er een openlucht-bazar georgani seerd in de Dorpsstraat bij café "Kombinne" in Wemeldinge. Er zijn spelletjes van vroeger en nu, zoals kussengevecht (natuurlijk boven een bak water) en rad van avontuur. Zelfs een surf-simula- tor is aanwezig. De bazar wordt verzorgd door H.S.V. 't Grendel tje. S.O.T. 't Ruiluus is aanwezig met schminken. Opening bazar van 13.00 tot 19.00 uur, Dorps straat, Wemeldinge. Na een vakantie-onderbreking start After Care Goes op dins dag 12 september haar aktivi- teiten met een bijeenkomst waar belangstellenden infor matie krijgen m.b.t. nieuws op prothese-gebied. U wordt hier bij hartelijk uitgenodigd. Aan vang 14 uur in het gebouw van de Stichting Alg. Maatsch. Werk (voorm. P.M.D. Zonne- bloemstr. 53 te Goes). In de Bethelkerk aan de Tulp straat 2 te Goes wordt zondag 10 september a.s. weer een zang- dienst gehouden, aanvang 18.30 uur. Het thema is "In vuur en vlam". Dat thema is afgeleid van de musical die op 22 september a.s. in de kerk wordt opgevoerd. Medewerking verlenen Ds. N.M. Dijk, het gemengd koor "Ons Genoegen" uit Heinkenszand en mevr. D. de Vrie aan het orgel. Na afloop koffie, thee en fris drank in de foyer. De dienst wordt georganiseerd door de werkgroep voor zending en dia conie aan de Vrije Evangelische Gemeente te Goes. Donderdag 7 september a.s. organiseert wijkvereniging "Goe se Polder" in wijkgebouw "de Spinne" weer voor de eerste keer na de vakantie een Senio renbingo. Deze middag begint om 14.00 uur. De entree bedraagt ƒ2,50 p.p., en in de pauze krijgt iedereen een gratis kopje koffie of thee. De middag duurt tot 16.30 uur. Op dinsdagavond 12 september a.s. wordt er in Geersdijk in de Nieuw Leven Gemeente aan de Barkey Wolfstraat 28, een spe ciale avond gehouden. Spreker zal zijn: Per Arne Everse. Per Arne Everse werkt in de gevan genissen in Rusland in de plaats Perm. Hij werkt samen met de lokale overheid, de burgemees ter, met politie-chefs en het leger. Hij komt hierover vertellen. De avond begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Op de woensdagavond wordt er fanatiek bewogen in de gymzaal aan de Reigerstraat te Goes. Onder leiding van een gediplo meerde leidster worden moder ne muziek en ritmisch bewegen met elkaar verbonden. In deze jazz-groep zijn nog plaatsen vrij. Kenmerkend voor de lessen bij OKK is de ontspannen sfeer waarin de oefeningen worden gedaan, en waarin iedereen met elkaar omgaat. De lessen kun nen daarom gerust gezellig wor den genoemd. De jazz-gym vindt wekelijke plaats op woensdag avond van acht tot negen uur. Voor een gulden of vier per les schrijft men zich al in. Voor wie overdag tijd heeft om aan de spieren te werken heeft OKK op vrijdagmorgen een body-action groep. Ook hier zijn Zondag 10 september vindt het veertiende concert van de serie Manhuistuinconcerten van dit seizoen plaats. Dit zal worden verzorgd door harmonie "De Scheldegalm" uit Hansweert. Deze harmonie bestaat uit een blazerssectie en een drumband, welke zowel gezamenlijk als afzonderlijk marsen en stukken ten gehore brengen. De vereni ging bestaat uit 34 spelende leden en geeft regelmatig con certen in de eigen omgeving en buiten de provincie. De harmonie staat o.l.v. Richard Clarisse. John Weijermans geeft leiding aan de drumband. Het concert duurt van 12.00 tot 13.00 uur. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het REC-gebouw aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofge- bied (achterzijde). Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. A.s. zaterdag 9 september, als de velden het toelaten, voor het eerst een volledig programma voor de v.v. Kapelle. Het eerste elftal, dat deze competitiewed strijd start o.l.v. de nieuwe trainer Joost Folmer, begint met een thuiswedstrijd tegen W.H.S. Gezien de verjonging van het elf tal, zullen ze gretig genoeg zijn om deze wedstrijd te willen win nen. Maar zonder de steun van de supporters zal het moeilijk worden. Dus wij rekenen op jul lie! Het volledige programma: 14.30 uur: Kapelle 1 - W.H.S. 1; 14.30 uur: W.H.S. 3 - Kapelle 2; 14.30 uur: Kapelle 3 - Wolfaartsdijk 3; 12.45 uur: Hoedekenskerke 3 - Kapelle 4; 12.45 uur: Kapelle 5 - Brouwershaven 3; 12.45 uur: Middelburg A2 - Kapelle A1; 12.45 uur: Hoedekenskerke B2 - Kapelle B2; 11.15 uur: Goes C1 - Kapelle C1; 11.15 uur: Kapelle C2 - Heinkenszand C2; 10.00 uur: Goes D1 - Kapelle D110.00 uur: Kapelle D2 - Wolfaartsdijk D1; 10.00 uur: Rillandia E1 - Kapelle E1; 10.00 uur: Yerseke E2 - Kapelle E2; 10.00 uur: Patrijzen E2 - Kapelle E3; 10.00 uur: Kapelle Fa - Kloetinge Fb; 10.00 uur: Kapelle Fb - Kloetinge Fa. Op 1 september is in de Grote Kerk te Goes afscheid genomen van de heer ing. W. de Ruiter, directeur van de Stichting Socia le Voorzieningen voor Gehandi capten in Zeeland. Gedurende meer dan 20 jaar heeft de heer De Ruiter met veel inzet en betrokkenheid leiding gegeven aan de stichting. Binnen en bui ten Zeeland verleent de stichting diensten aan instellingen voor met name de gehandicapten zorg. In totaal gaat het om ruim 700 plaatsen, waar 750 mede werkers werken met een totale begroting van ruim 40 miljoen. Diensten worden verricht op uit eenlopende terreinen als perso neelswerk, personeelsbeleid, financiële informatie en vastleg ging. Dit deel van de diensten vindt plaats vanuit het kantoor in Goes. Een ander belangrijk deel van de diensten heeft betrekking op het leveren van deskundige diensten ter plekke door psycho logen, orthopedagogen en thera peuten. Deze diensten worden geleverd in de woningen of dag centra waar de cliënten verblij ven. Tot opvolger van de heer De Ruiter is benoemd mr. F. Prins, 39 jaar oud. Tijdens zijn afscheid werd ing. De Ruiter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Naast zijn functie bj het SVGZ, welke stichting in de loop der jaren sterk werd uitgebreid, ver vult en vervulde de heer De Rui ter diverse andere maatschap pelijke functies en nam hij deel aan tal van publicaties. Op de laatste avond van het staandewip-seizoen van de jeugdafdeling der Nederlandse Bond van Wipschutters, distrikt Zuid-Beveland, werd op de staandewip te Kwadendamme op een zogenaamde spriet (één pin) gestreden om de Koningsti tel van Zuid-Beveland. In de daarvoor bestemde tien ronden werd "den blok" door de vijftien aanwezige 'schutters vier maal geschoten. In de eerste ronde door Chiel Govers van Victoria Kwadendamme, in de 8e en 10e ronde door Frank Rentmeester en Boudewijn Rooze van Zorg- vlied Ellewoutsdijk deed het in de 9e ronde. Met twee treffers werd Frank dus koning op de staande wip. Na afloop was in 's-Lands Welvaren de prijsuitreiking van de Koningsbeker en werd de uit slag van de puntenschietingen om het 's-Lands-Welvaren-klas- sement bekend gemaakt en wer den de daarvoor bestemde prij zen uitgereikt. Namens Marion en Peter de Wilde mocht voorzit ter M.C. Verdonk van het distrikt Zuid-Beveland de prijzen aan de jeugd uitreiken. Winnaar van dat klassement, met niet minder dan 70 punten, werd Emiel Joosse van Juliana Oudelande; 2. Frank Rentmeester, 3. Boudewijn Rooze; 4. Michiel Koens Spes Nostra; 5. Willem-Jan Bek Victo ria; 6. Ruud Verdonk; 7. Jeroen op 't Hof; 8. Michael de Jonge; 9. Wilco de Jonge; 10. Kevin Rep- kes; 11. Daniël Boonman; 12. Mark de Jonge; 13. Bert Rijk, 14. Dennie Boonman en 15. Chiel Govers. De andere schutters hadden aan te weinig schietin- gen deelgenomen. Door het jeugdbestuur werd aan alle deel nemers en de aanwezige ouders, die toch iedere keer weer zorgen dat de jeugd aan wezig kan zijn, een consumptie aangeboden. Ter afsluiting van het officiële gedeelte dankte voorzitter M.C. Verdonk van de N.B.v.W. distr. Zuid-Beveland Mario en Peter de Wilde voor het door hun aangebodene en de bokaal van hun klassement ende verenigde schutters sociëteiten van Kwadendamme voor het beschikbaar stellen van hun terrein, wippen en materia len. Van 23 september t/m 1 oktober worden de 12e Goese tennis kampioenschappen gehouden. Dit tennistoernooi werd in alle voorgaande jaren georganiseerd door de Goese tennisverenigin gen, 't Halve Maantje, De Bon gerd en TV Goes. Voor het eerst zal dit jaar ook TV De Puye uit 's-Heer Hendrikskinderen deel nemen aan de organisatie. De tennisvereniging uit 's-Heer Hendrikskinderen beschikt over een prima accommodatie om een dergelijk toernooi te houden. De laatste jaren is het gebruike lijk dat twee tennisverenigingen de organisatie op zich nemen. Naast TV De Puye zal TV Goes meedraaien in de organisatie. De finales op 1 oktober zullen gehouden worden op het tennis park van TV Goes. In noodgeval len als slecht weer wordt er uit geweken naar de banen van 't Halve Maantje en De Bongerd. Belangstellenden en leden zijn welkom tijdens de contact- en feestavond die de Indisch Neder landse Organisatie (Dino) zater dag 9 september a.s. organiseert in Rozenoord aan de Beuken laan 14 te Bergen op Zoom. Deze vereniging heeft ook in Zeeland leden en sympatisan- ten. Aanvang 20.00 uur. De muzikale begeleiding wordt ver zorgd door "The Oriental Four". Entree leden 5,-, anderen 12,50. Op vrijdag 1 september reikte loco-burgemeester C.R.M.M. Linssen een Koninklijke Onder scheiding (decoratie eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer J. Spijk. De heer Spijk ont vangst de onderscheiding ter gelegenheid van het beëindigen van zijn functie als directeur van de AccoN (accountants- en belastingadviseurs) vestigingen Goes en Zaamslag per 1 augus tus 1995 wegens pensionering. Op 16 september a.s. organiseert de v.v. Goes in het clubgebouw aan het Geldelozepad een receptie van 15.00 tot 17.00 uur en een feest avond van 20.00 tot 01.00 uur t.g.v. het 100-jarig jubileum. Het bestuur nodigt alle oud-leden uit tot het bijwonen van re ceptie en/of feestavond. Zaterdag opent het 1e elftal de nieuwe competitie met een thuis wedstrijd tegen Middelburg. De hoofdstedelingen degradeerden uit de 3e klas. Kruiningen verras te met enkele goede bekerwed strijden. De ploeg zal zaterdag zeker op jacht gaan naar de eer ste 3 punten die te verdienen zijn. Programma: 14.30 uur: 1e - Mid delburg 114.30 uur: 2e - 's-Heer Arendskerke; 14.30 uur: Yerseke 4 - 3e; 12.45 uur: Yerseke 6 - 4e; 12.45 uur: SKNWK 3 - 5e; 12.45 uur: 6e - Krabbendijke 4; 11.15 uur: Wissenkerke A1 -A1; 11.15 uur: C1 - Hansw. Boys C1; 10.00 uur: Heinkenszand D1 - D1; 11.15 uur: Robur E1 - E1; 10.00 uur: E2 - Heinkenszand E2; 10.00 uur: F-jes - Hansw. Boys F. "Een graantje meepikken" is het thema van de Beestenboel middag op woendag 13 sep tember a.s. in het Zeeuws Bio logisch Museum te Oostkapel- le. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen hieraan deelnemen. Tijdens de Beestenboelmid dag, die van 14.00 tot 16.00 uur duurt, kunnen de kinderen van alles doen met aren, korrels, meel enz. Misschien wordt er zelfs wel iets gebakken en geproefd! Maximaal 30 kinde ren kunnen meedoen. Opge ven kan telefonisch (01188 - 2620) of aan de balie van het museum (Duinvlietweg 6, Oostkapelle). De kosten, inclu sief entree, materialen, con sumptie, bedragen 6,-. Op vrijdag 8 september om 19.00 uur geeft het muziekgezel schap Oefening en Uitspanning een concert op de muziektent in Kattendijke. Onder leiding van de dirigent Ad van Nieuwenhuij- ze wordt een repertoire opge voerd van klassiek en modern, speciaal samengesteld voor uit voering in de open lucht. Op het programma staan o.m. het saxo- foontrio van de Saxophone Jubi- Oost, start op woensdag 13 sep- lee van Harm Evers en een cor- netsolo "for Susanna (van Terry Kenny)". Verder worden gespeeld the Universal Band Collection van Jacob de Haan, de Second Waltz, bekend van André Rieux en The Young Ver di. Ook zijn er bewerkingen van nummers van Whitney Houston en Elton John. Programma 9 september: 14.30 uur: H'zand 1 - Duiveland 1; 12.45 uur: Hoek 4 - H'zand 2; 14.30 uur: H'zand 3 - Nieuwdorp 2; 12.45 uur: Arnemuiden 6 - H'zand 4; 12.45 uur: H'zand 5 - Borssele2; 11.15 uur: H'zand A1 - Arendskerke A1; 12.45 uur: Nieuwdorp B1 - H'zand B1; 11.15 uur: H'zand C1 - Luctor C1; 11.15 uur: Kapelle C2 - H'zand 02; 10.00 uur: H'zand D1 - Kruiningen D1; 10.00 uur: H'zand E1 - Lebo E1; 10.00 uur: Kruiningen E2 - H'zand E2; 10.00 uur: H'zand Fa - Yerseke F; 10.00 uur: Kloetinge Fc - H'zand Fb. Wanneer de toestand van het veld het toelaat en de grasmat weer voldoende hersteld is na de droogteperiode, wordt er a.s. zaterdag een uitgebreid korfbal- programma afgewerkt. Togo 1 reist naar Almkerk voor de wed strijd tegen ACKC, een niet te onderschatten tegenstander. Togo 2 neemt het op tegen Tjoba 5 en heeft zeker winstkansen. Hoe het zal gaan met Togo 3 tegen Olympia 3 is moeilijk te voorspellen omdat ook dit Togo- team nog al veranderd is. Togo 4 komt binnen de lijnen tegen Zaamslag 3 en zij kunnen wel licht de punten mee naar Goes brengen. Togo A speelt tegen Stormvogels A, altijd een verras sende tegenstander. Programma Sportpark Het Schenge: 10.00 uur: Togo C1 - Blauw Wit C; 10.00 uur: togo A - Stormvogels A; 16.00 uur: Togo 3 - Olympia 3. Uitwedstrijden: 9.15 uur: Top F1 - Togo F; 9.30 uur: Top G2 - Togo G; 10.00 uur: Ondo E - Togo E; 10.00 uur: Swift B2 - Togo B; 11.15 uur: Swift C5 - Togo C2; 12.00 uur: Zaamslag 3 - Togo 4; 14.00 uur: Tjoba 5 - Togo 2; 15.30 uur: ACKC 1 - Togo 1 Voor meer inlichtingen over korf balvereniging T.O.G.O. kunt u bellen met Ineke Schipper, tel. 01100-30473. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 8 T/M 14 SEPTEMBER 1995 8 sept.: 't Beest, 20.30 uur: "Cuentos Flamencos" met Wannes v.d. Velde en Amparo Cortes en Rafael Sanches. 8 sept.: 't Beest, 20.30 uur: "Crazy Love", Belgische film van Domini que Deruddere met o.a. Josse de Pauw. 9 sept.: 't Beest: Generatie Nix; 14.00 uur: "Crazy Love", film van Dominique Deruddere; 15.00 uur: Workshops: Taaldrukwerkplaats en Loesje; 16.00 uur: "Vals Licht", film van Theo van Gogh; 20.30 uur: Avondprogramma met Ronald Giphart, Diana Ozon en Tom Stobbelaar; 22.30 uur: Concert door de Nederlandse "2 cords Geni us". 9 sept.: Kernen en stad Goes, 10.00-17.00 uur: Open Monumenten dag met tal van culturele activiteiten o.m. Reizende beiaard i.s.m. big band, jazz-orkest en muziekproject voor beiaard. (Grote Markt). 10 sept.: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Manhuistuinconcert door harmonie "De Scheldegalm" uit Hansweert. 10 sept.: 't Beest, 20.30 uur: Avondvullend programma rond Eric de Kuyper. 12 sept.: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonconcert door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 13 sept.: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 13 sept.: 't Beest, 20.30 uur: Concert door "Armando kwartet" met lezing uit eigen werk. 14 sept.: 't Beest, 20.30 uur: "Wit is altijd schoon", toneelsolo van de Vlaamse actrice Tine Ruysschaert. 14 sept.: 't Beest, 20.30 uur: Lezing musicoloog Albert Clement over de ‘dubbelkorige motetten van J.S. Bach (zie: verwacht 7 okt). NCVB-afdeling Kloetinge gaat op 13 september a.s. weer met een nieuw programma van start in het Geerteshuis te Kloetinge. Mevr. Hermien Doornenweert uit Terneuzen laat op dia's zien hoe halfedelstenen gevonden wor den en hoe er sieraden van gemaakt kunnen worden. Aan vang 19.30 uur. Gasten en nieu we leden zijn van harte welkom. Deelnemers uit Beveland zijn welkom tijdens de fietstocht die zaterdag 9 september wordt georganiseerd door de Toerclub Walcheren over de Zeeuwse Eilanden. De afstand van de tocht is circa 125 kilo meter. Start en aankomst bij Café Dorpszicht, Dorpsplein 6 te Koudekerke. Er kan worden ingeschreven tussen half negen en half tien. Tot en met 29 september a.s. is in de hal van het raadshuis van Kapelle een tentoonstelling te zien van poppen en pastelteke ningen van respectievelijk Agnes van den Berge-Hoog- strate en Alies Aler. De exposi tie is vrij toegankelijk en ge opend op werkdagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00- 16.00 uur. Donderdag 14 september zal er een informatie- en jokermid- dag van 13.30-16.30 uur wor den gehouden, in het wijkcen trum Jan Ligthart Bergweg 12. Vanaf 12 oktober start de com petitie 1x per 14 dagen. Ieder een die jokeren wilt leren kan hier ook aan meedoen. Gaarne van tevoren opgeven bij Nelly Mes tel.: 01100-23845. De Goese tenniskampioen schappen worden gezien als een afsluiting van het zomerseizoen waar, naast sportieve strijd, ook de gezelligheid erg belangrijk is. Tevens wordt de goede samen werking tussen de Goese tennis verenigingen nog eens bena drukt. De deelnemers kunnen t/m 11 september inschrijven voor de diverse onderdelen in de C1, C2, D1 en D2 categorie. De inschrijfformulieren zijn verkrijg baar in het clubhuis van alle Goese tennisverenigingen. Tele fonische informatie en opgave is mogelijk bij T. Melissen, tel. 01100-31418. Het toernooi wordt tevens moge lijk gemaakt door de steun van enkele sponsors. Met dank aan Autoschadebedrijf Cor Lagendijk (hoofdsponsor), Rabobank Goes, Boekhandel De Koperen Tuin, Jeansshop New York en RVH drukwerk. nog plaatsen vrij. Van half tien tot half elf worden in de sportzaal van het Wesselopark in Kloetin ge de oefeningen afgewerkt. Body-action is een combinatie van Aerobics en Steps. De enthousiaste (en bevoegde), begeleidster, en de moderne materialen waarmee gewerkt wordt maken van deze les en serieuze bezigheid; maar ook hier ontbreekt de ontspanning niet. Voor wie sporten overdag moei lijk is omdat de kinderen nog thuis zijn heeft OKK een oplos sing. Bij voldoende belangstel ling is kinderopvang bij de zaal mogelijk. Wie meer wil weten over beide groepen kan bellen met Carla Straaijer (01100-13536) of Dian ne Moens (01100-30816). Women's Aglow Fellowship Goes houdt woendag 13 sept, haar maandelijkse samen komst in hotel Terminus te Goes. Vrouwen uit alle kerken en chr. kringen die willen groeien in hun geloof zijn har telijk welkom op de Aglow- morgen, met zang, Woord en lofprijs. Spreekster: Trijnie Lommers, Delfzijl. Aanvang: 9.45 u. vanaf 9.00 u. koffie. Kin deroppas is aanwezig. Inlich tingen: 01188-2357, 01182- 2835. Zaterdag 9 september organi seert S.V. Orion een rommel markt op het v.d. Biltplein te Heinkenszand. De rommelmarkt begint om 9.00 uur. Tussen 9.15 en 9.30 uur worden de wat meer waardevolle spullen met opbod verkocht. Tevens worden er ook die dag door de leden zelfge maakte spullen verkocht zoals cakes enz. De jongere leden ver kopen gipsen beeldjes, sieraden e.d. die ze zelf hebben gemaakt. Vanaf 9.30 uur begint de flippo- ruilbeurs. Dubbele flippo's kun nen onderling worden geruild. Verder zijn er die ochtend nog diverse andere aktiviteiten en er is koffie te koop. Het hele gebeu ren duurt tot ongeveer 13.00 uur. Op de foto voorste rij van links naar rechts: Hans Puik, Carlo Harthoorn, Marco Hibma, Ricar do van Ast. Midden: Joey Leyn- se, Ronald Puik, Bas Repko, Martin Harthoorn, Kevin Hauser, Marco Puik. Achterste rij: John Leynse trainer/leider, mevrouw Harthoorn met dochter Bianca, Sander Puik/leider. In de kraan de,heer Harthoorn. Met frisse zin begint ook Patrij zen het aanstaande weekend weer aan de competitie. Niet dat de verwachtingen hoog gespan nen zijn, maar dit keer met de intentie om nu eens vanaf het begin van de competitie dusda nig te presteren dat de degrada tiezone uit zicht wordt gehouden. Patrijzen gaat nu al weer het zesde seizoen in in de derde klasse voetballen en al die jaren was er een forse eindsprint nodig om degradatie te ontlopen. Mis schien dat het dit seizoen dus eens wat uitgebalanceerder kan. Zondag echter treft Patrijzen voor de uitvoering hiervan niet gelijk een goede tegenstander in Moerse Boys uit Zundert. De nederlagen van het vorig sei zoen tegen deze ploeg staan ons nog helder voor de geest. Ook dit seizoen is Moerse Boys weer een van de titelkandidaten. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zater dag 9 september: 11.15 uur: Nieuwland A1 - Patrijzen A1; 11.15 uur: Patrijzen C1 - Borsse- le C1; 10.00 uur: Patrijzen Dm. - Wemeldinge Dm.; 10.00 uur: SSV D1 - Patrijzen D1; 10.00 uur: Patrijzen E2 - Kapelle E3; 10.00 uur: Borssele E1 - Patrij zen E1; 10.00 uur: Luctor F - Patrijzen F. Zondag 10 septem ber: 14.30 uur: Patrijzen 1 - Moerse Boys; 10.30 uur: Dom burg 2 - Patrijzen 2; 14.30 uur: Hansw. Boys 2 - Patrijzen 3; 12.00 uur: Patrijzen 4 - Hansw, Boys 4. Zaterdag barst het voetbalcom- petitiegeweld weer los. Yerseke 1 opent met een thuiswedstrijd tegen het gedegradeerde Se- rooskerke 1De wedstrijdbal wordt geschonken door Gritfa- briek Van der Endt-Louwerse b.v. Volledige programma: 14.30 uur: Yerseke 1 - Serooskerke 1 14.30 uur: W.H.S. 2 - Yerseke 2; 14.30 uur: Rillandia 2 - Yerseke 3; 14.30 uur: Yerseke 4 - Kruinin gen 3; 12.45 uur: S.V.D. 2 - Yer seke 5; 12.45 uur: Yerseke 6 - Kruiningen 4; 10.30 uur: Yerseke 1 dms. - Serooskerke 1 dms.; 11.15 uur: Yerseke B1 - Hoede kenskerke B1; 11.15 uur: Apollo B1 - Yerseke B2; 10.00 uur: Arendskerke C1 - Yerseke C1; 9.00 uur: Yerseke D1 - Rillandia D19.00 uur: Kloetinge E1 - Yer seke E110.00 uur: Yerseke E2 - Kapelle E2; 10.00 uur: Yerseke E3 - Luctor '88 E2; 10.00 uur: Heinkenszand Fa - Yerseke Fa. Programma 9 september 2e klas: de competitie gaat begin nen met een uitwedstrijd voor 's-Heer Arendskerke 1 en wel tegen S.H.O. 1 uit Oud-Beijer- land. Aanvang 14.30 uur. Suc ces! Verder: Kruiningen 2 - 's-Heer Arendskerke 2; 's-Heer Arends kerke 3 - S.V.D. 3: 14.30 uur; 's-Heer Arendskerke 4 - Kruinin gen 5: 14.00 uur; 's-Heer Arendskerke A1 - V.C.K. Al: 12.45 uur. d

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11