Toeristische uitstapjes in de eigen regio: De Bank adviseert. DAO^CFOOL JAnViËR TREE WILLY 2 KLEURENFOTO'S TONTEL Under Siege 2 DOt axel 1810,- KIEKIERIS fl Herfstmode '95 weekblad voor zuid- en noord beveland Rapid 25 Jaar Goese Beiaard tijdens Monumentendag GRAND THEATER GOES 01100-15165 De Bank van Nederland r 1 Woensdag 6 september 1995 - 47e jaargang no. 36 f.55,00 Morgen meteen naar: TServ/ce °Oa 3^ F-C Opril Grote Markt 11, Goes tel. 01100-31479 1 y F GRATIS 06-0251126 START LESSEN VANAF 8 SEPTEMBER BEL: OI IOO-1OI 76//Ol I8O-3837O GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS Parasol Mini-rotonde Kapelle FOTOl Vergissing Beetje vijandig Liefdesleven Zondags geopend van 13.00 - 18.00 uur. Rapid Service Goes Sift 8» l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 FILMPROGRAMMA VANAF 00. 7 T/M WO. 13 SEPTEMBER Overkanten IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS VERSCHOORE SIMM S M 6 I l ft s - Wij geven de hele maand september modecheques uit t.w.v. fl 5,00 bij iedere besteding van fl 50,00. Deze cheques kunnen B vanaf 16 okt. t/m 11 nov. weer bij ons besteed worden, (met op aanbiedingen en/of andere akties) Nu kopen is straks geld verdienen!! 'fs I - - •w DIT MOET DE HEL VAN ZEELAND ZIJN (Van een onzer redacteuren) AnneMareL I 1 APK za. 9 september Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. APK Keuren inklusief afmelden een 3 uur durende show met 6 mooie meiden Dat gold volgens hem zéker voor mensen in die Zeeland wonen. De ietwat filosofische stellingna- me van de man was: 'De thuis blijver heeft gelijk'. Afgezien van het feit, dat ieder een op de camping zuchtend en zwetend zijn tent uitdreef, zijn veel vakantiegangers natuurlijk verscheurd door de gedachte, dat het thuis even mooi weer was als op het vakantieadres en dat ze dus eigenlijk voor de kat In de tuin achter mijn woning was het beter toeven. Zittend onder een schaduwwerpende parasol, met de benen op tafel, heb ik vaak grinnikend gedacht aan die veel te kleine hotelkamertjes, aan die zinderende files, aan het jengelend broed achter in de auto en aan die rottige oplichte- rijtjes bij de Franse benzinepom pen. Ik heb genoten in de tuin en ik heb niet eens mijn vakantieda gen opgenomen. Dat doe ik wel als iedereen terug is. Het kwam me daarom wel goed uit, dat het Verwacht overigens niet, dat u er erg veel nieuws in vindt. Het meeste zult u al weten. Van belangwekkende alinea's als: Momenteel wordt de kruising Noordweg-Wemeldingsezand- weg te Kapelle voorzien van een mini-rotonde. Het verkeer wordt omgeleid via een rondweg. Het (brom)fietsverkeer wordt middels borden omgeleid via de maalste de. Fietsers wordt gevraagd om niet via de rijbaan te rijden, doch i.v.m. hun eigen veiligheid de omleidingen te volgen. Dit speci aal t.a.v. de schooljeugd tussen Yerseke en Goes. Het werk zal ongeveer 6 weken in beslag nemen. 'Zo'n 40% van de provincie bestaat uit water en de rest is land' en 'De eilanden worden Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 Toch maakt het boekje hier en daar een lelijke uitglijder. Zo wordt ergens (op pag. 91) de Allerheiligenvloed geplaatst in 1532, terwijl dat toch echt 1570 moet zijn. Verder wordt van Yer seke gezegd, dat het van oor sprong een agrarisch dorp is, dat door landverlies aan de Wester- schelde is komen te liggen (pag. 88). Persoonlijk is mij nooit opge vallen, dat Yerseke aan de Wes- terschelde ligt. Als ik te Yerseke verwijl, zie ik weinig schepen in de richting Antwerpen voorbijva ren. Er zal sprake zijn van een vergissing, want de fout wordt maar één maal gemaakt. Op enkele momenten laat de schrijver (Diederich Mönch) zich even gaan en neemt hij een vij andige houding aan tegenover het jonge industrieel erfgoed van Zeeland. Over de industriegebie den van Vlissingen en Terneu- zen: 'Internationaal georiënteer de bedrijven kenmerken zich door een grote behoefte aan Die overdrijving breekt, als een zwart zonnetje, ook nog even Laten we echter niet de afzon derlijke zandkorrels bespreken en de duinen als geheel onbe sproken laten. Dat is niet eerlijk. Neem het boekje in een vrije- tijdsstemming ter hand en laat u zich gerust alles aanleunen over gaan bekijken. Bij het boekje worden separaat 6 routes gele verd. Zaterdag... Zondag Woensdag Willy is terug met een nieuw en spannend avontuur. Alleen deze keer neemt hij zijn hele familie mee als hij op zoek gaat naar zijn beste vriend. 14.00 U. 14.00 U. 14.00 u. Dit jaar is liet 25 jaar geleden dat het carillon van de Grote of Maria Magdalenakerk grondig is gerestaureerd. Voor de promo tie van dit bijzondere klokkenspel is in 1970 de stichting Goese Beiaard opgericht. Elke week op dinsdagmiddag tussen 13.30 uur en 14.30 uur geeft stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga een concert op het carillon. In de zomerperiode waren er op de don derdagavonden in de maanden juli en augustus concerten door gastbeiaardiers. Het 25-jarig jubileum van de Goese beiaard wordt feestelijk gevierd tijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 september a.s. Het publiek kan dan van dichtbij de stadsbeiaardier aan het werk zien. Op deze dag verzorgt Sjoerd Tamminga verschillen de uitvoeringen op de reizende beiaard, die dan staat opgesteld op de Grote Markt. Deze concerten krijgen extra allure, omdat deze in samenwerking met andere musici worden verzorgd. Het programma voor a.s. zaterdag 9 september wordt om 13.30 uur ingezet door de Big Band van de Zeeuwse Muziekschool o.l.v. Anja Dekker in samenwerking met beiaardier Sjoerd Tam minga. Tussen 15.00 en 16.00 uur treden studenten van de Hogeschool voor de Kunsten uit Utrecht op met het project Bei- aard-Computer-Midi. Van 16.00 tot 17.00 uur spelen de South West Dutch Dixie Jazz Paraders uit Goes in samenwerking met Sjoerd Tamminga op reizende beiaard. Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. Tel. 01155- 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. UJ O za. 23 september: GEORGE BAKER zingt al zijn bekende hits, gezelligheid troef ook voor discovervoer: 01105-1717 Een verzetsstrijder wordt door de Gestapo gezocht en vlucht uit zijn Romeinse woning naar een onderduik adres in de voorstad, maar wordt verraden door zijn vriendin die door de Duitsers gemanipuleerd wordt. De verloofde van een vriend en een priester proberen hem te redden, maar hij wordt toch gearresteerd. Deze klas sieke film van het neo-realisme werd opgenomen in de straten en tussen het puin van het nog maar net bevrij de Rome en heeft met de jaren niets van zijn oorspron kelijke werking verloren, evenmin als het spel van Mag- nani. Ook bekend als OPEN CITY. 20.00 u. 19.00-21.30 U. 19.00-21.30 U. 19.00-21.30 U. 20.00 U. 20.00 U. Kleurenfoto's AL 0eS9 Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noord straat 6 (25 m. naast HEMA) Nederlands Instituut voor Volks ontwikkeling en Natuurvrienden- werk (beter bekend als het Nivon) in zijn boekjesserie Cul tuur- en natuurgidsen voor Nederlandse landschappen pre cies deze zomer aandacht gaf aan Zeeland. En Goeree alvast óók maar. HgtBankbaekje. er tussen de voor- en achterflap staat. Dit Nivon-boekje is duide lijk méér dan een band in een boekenkast. Het is een vrij volle dig overzicht van alles wat er aan heemkundige en toeristische wetenswaardigheden over Zee land te melden valt, en dus ook over Noord- en Zuid-Beveland. Niet verrassend, wél vrij com pleet. NOORD- EN ZUID-BEVELAND - Enkele jaren geleden was op de voorpagina van De Bevelander eens een verhaal te lezen van een man, die gefundeerd beweerde dat je tijdens je vakantie maar beter thuis kon blijven. Het 128 pagina's tellende werkje luistert naar de naam 'Zeeuwse Delta, land van overkanten' (f. 23,90) en is volgens de uitge ver (het Nivon dus) al deel 6 in de genoemde serie. Het is een gaaf overzicht van wat er voor toeristen en natuurliefhebbers in Zeeland en op Goeree te bele ven is. Het geeft een héérlijk gevoel om het boekje te lezen, want het is leuker om te zien wat je deze zomer in je eigen omge ving gemist hebt dan wat je deze zomer in Zuid-Frankrijk of Noord- Denemarken hebt gemist. Want de Yersekse Moer of het fort bij Ellewoutsdijk kun je aanstaand weekeinde óók even 'doen', de Viking-grottekeningen in Noord- at Denemarken niet. Ik kan daarom het Nivon-boekje van harte ter lezing aanbevelen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het Nivon-boekje uitblinkt in gedegenheid en nauwkeurig heid. Het is niet spannend of meeslepend geschreven, maar aan de tekst is grote zorg besteed. Het bronnenonderzoek is uiterst degelijk. Te vaak ziet men in dit soort tekst- of fotoboe ken (uit een serie) dat de uitge verij per se van alle provincies een deel op de plank wil hebben en dat het niet kan donderen wat door op pag. 26. De René Colt- hofs van Zeeland krijgen daar een schop onder de kont: 'Als de projectontwikkelaars zijn ver dwenen, zitten de gemeenten met de brokken. De riolering blijkt niet te deugen, het zwem bad is wat klein uitgevallen of de toegangswegen zijn ontoerei kend'. Zo'n zin bekt leuk, maar ik had er graag de voorbeelden bij gezien. Wereldoorlog) zijn wel wat kri tische kanttekeningen te plaat sen. Maar ik ga ervan uit, dat de auteur de tekst eenvoudig en begrijpelijk heeft willen houden en dat breedvoerige demografische verhandelin gen buiten zijn bedoelingen vielen. Ik heb de afgelopen zomer erg vaak aan hem moeten denken. Zouden de mensen die in de bloedhitte naar Noord-Denemar- ken of Zuid-Frankrijk zijn gereisd, het nou écht leuk heb ben gevonden? BIFl-BEL-BiOS 069363! Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Ook bij opmerkingen als 'Ver vangende werkgelegenheid was er niet, zodat veel Zeeu wen naar elders trokken' (pag. 20, over de leegloop in de landbouw na de Tweede En dat de kerncentrale en de petrochemische industrieën bij Borssele als onkruid onder de grond worden geschoffeld met de woorden 'Dit moet de hel van Zeeland zijn' (pag. 91), klinkt ook niet erg vriendelijk. Maar ik vergeef de auteur op voorhand. Hij zal wel een fer vent natuurliefhebber zijn. Toch moet hij zich realiseren, dat zonder die industrieën de Zeeuwse samenleving een veel smallere taille zou heb ben. Misschien zou ze wel ondervoed zijn. MMIim mmUSM Mm Wh WK iuwjmiw zeeuws-vloanderen Een goed advies: betaal nooit meer voor een eersteklas bank dan nodig. Model met afgeronde armleuningen. Zitkussens naar keuze gevuld met donszacht Featherlux of soepel polyether. Bekleed met leer. 21/2+2-zits 3895,- 'L ï*S®» 9, De thuisblijver heeft uiteraard gelijk, nog altijd. Maar heel Noord- en Zuid-Beveland is toch onze achtertuin En als u dan in de geest van de natuurliefhebbende schrijver wilt Af en toe maakt hij zich schuldig handelen, pakt u niet de auto, aan overdrijving: 'Er is in de Rijn- maar de fiets of de benenwagen, Schelde-delta een petroche- om alles eens van dichtbij te misch complex ontstaan van Rotterdam tot Antwerpen' (pag. 22). Je vraagt je af: waar dan? Die paar fabrieken in Vlissingen- Oost en Moerdijk? De Nivon-auteur schrijft niet zo vriendelijk over het indus trieel erfgoed van Noord- en Zuid-Beveland. Op de foto een deel van de Total-fabriek in Vlissingen-Oost. De oostelijke entree van de Geerteskerk van Kloetinge. de zeldzaamheden van De Poel, over de vogeldichtheid van het Veerse Meer, over het ontstaan van de kupen (S.V.P. LETTER U MET ACCENT CIRCONFLEXE) bij Colijnsplaat, over het voor echtelijk liefdesleven van het kapitaal, ruimte en energie. Dat dubbelbeslapen nachtelijk kraai- ze een grote aanslag op het lookbloempje. milieu plegen, werd op de koop toe genomen' (pag. 22). z'n viool op vakantie waren gegaan. «ij< wftjws tw 1(1;! K» d«ta» hs SO|HI ttwdem <-*«*«* Mts fw man i» ac de swdrm trekken verloting mountain-bike za. 16 september: MUZIKALE KROEGENTOCHT met live muziek in elke kroeg in ‘s-Heerenhoek gescheiden door zeearmen' zult u niet van uw stoel vallen. Maar als u op Zuid-Beveland woont, kunt u eens kijken, wat er op Walcheren voor u te beleven valt en als u op Noord- Beveland woont slaat u van zelfsprekend de pagina's over Schouwen-Duiveland eens nieuwsgierig op. I f liar

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1